Wielki atraktor zdarzeń

O tym co to jest atraktor Nnka pisała na MŻ już prawie pięć lat temu. https://nnka.wordpress.com/2012/02/11/po-otwarciu-okna-do-czwartego-wymiaru-kazdy-moze-przedostac-sie-do-srodka-ale-nie-wszyscy-moga-tu-pozostac/ Przypomnę że jest to w przestrzeni punkt do którego zmierzają wszystkie linie (czasowe).

Timewave zero i Księga Przemian

Program komputerowy „Timewave Zero”

timewave_9_11_2001-jpg_poz

Fala czasowa zero (ang. Timewave zero) to ekscentryczna formuła numerologiczna mająca wyliczać pływy i zawirowania tzw. nowości (ang. novelty); jej autor Terence McKenna definiuje ją jako przyrost liczby wzajemnych powiązań we Wszechświecie lub też stopień organizacji jego złożoności. Wszechświat posiada atraktor teleologiczny, który zwiększa ilość wzajemnych powiązań w jego obrębie. Na końcu czasu, który miał zostać osiągnięty w roku 2012, istniał punkt osobliwy, w którym złożoność systemu dążyła do nieskończoności. Efektem miała być absolutna równoczesność wszystkich obserwowalnych zjawisk. Swoją teorię McKenna kształtował od początku lat 70. w czasie sesji z wykorzystaniem grzybów psylocybinowych i DMT.

Źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fenomen_roku_2012

 

W ujęciu czasoprzestrzeni jest to punkt gdzie zbiegają się wszystkie linie czasowe. W punkcie tym wydarzenia mają postępować jedno po sobie w bardzo szybkim tempii.Wystapienie tego atraktora zdarzeń przewidywali zarówno Terence Mc Kenna, Jose Arguelles, Johan Xen Lungold i Gregg Braden.Kiedy zapytano kiedyś Gregga Bradena o horyzont zdarzeń za 21.12.2012  nie potrafił odpowiedzieć .W swojej pracy Czas fraktalny przewidywał, że tuż przed osławioną datą 21.12.2012 wszystkie wydarzenia bardzo przyśpieszą, natomiast nie umiał odpowiedzieć na podstawowe pytanie co się stanie( co będzie) po 21.12 2012.Odpowiedzi na pytanie też szukałem również w Kodzie Boga Miachaela Drosnina – tam jej również nie znalazłem. Trzech wymienionych przeze mnie autorów fraktalnej koncepcji czasu już nie żyje i nie można ich zapytać poza metodami paranormalnymi o to co się stanie poza horyzontem zdarzeń , poza 21.12.2012.

Wydaje się, że odpowiedzi na pytanie o horyzont zdarzeń – wielki atraktor zdarzeń można szukać w swoim życiu. Być może jest tak, że możemy przesunąć na osi zdarzeń termin jakiegoś ważnego spotkania w naszym życiu, po którym nasze życie zmieni się o 100%, ale nie możemy „odwołać” tego spotkania, bo już jest na to za późno. Podobnie może być z ową datą 21.12.2012 – w dniu tym nie nastąpiło spotkanie wszystkich linii czasowych – termin spotkania tych linii został przesunięty w czasie. Od pewnego czasu, może od roku zaobserwowałem znacznie przyspieszenie wystąpienia coraz większej liczby zdarzeń w coraz krótszym odcinku czasu. Niestety bardzo trudno jest przewidzieć nową datę wystąpienia tzw punktu osobliwego na osi czasu. Być może będzie to 20.03.2017 ale nie musi to być wcale ten dzień.

wielki_atraktor_zdarzen1

Być może możemy przeciąć linie czasowe zbiegające się w potencjalnym nowym punkcie osobliwym i przenieść niejako termin jego wystąpienia na czas nieokreślony. Podobnie ma się sprawa z owym drugim przyjściem Chrystusa. Owo drugie Przyjście Chrystusa jest również pewnego rodzaju atraktorem teologicznym. Zgodnie z Ewangeliami ma być to swoisty punkt osobliwy. Niestety Kościół Katolicki czy jakikolwiek inny nie odwołał kataklizmów i owego Końca Świata, które ma towarzyszyć drugiemu przyjściu Chrystusa

Opublikowano ., Fraktale, Matrix, Transformacja 2016-2017 | 101 komentarzy

Przepowiednie Indian Hopi(3)

Proroctwo Indian Hopi – czekanie na „prawdziwego Białego Brata”

hopiprophecyrock

Hopi oznacza „pokojowi”. Hopi nie określają siebie tą nazwą. Zostali tak nazwani przez innych. W nazwie tej zawarty jest postulat etyczny, który Hopi do dziś uważają za swój cel moralny. Hopi w minionych latach stali się znani bardziej przez swe proroctwa i przepowiednie, dotyczące czasu ostatecznego, aniżeli przez swą zasadniczą postawę wobec „Matki Ziemi” i ogólnie – życia. Podczas gdy ogromna większość „białych ludzi” nie daje się pouczyć, to jednak pewna ich część zwróciła uwagę na proroctwa Hopi. Czego więc dotyczą przepowiednie?
Gdy jako mały chłopiec byłem tam na dole, na polu, ojciec mój powiedział do mnie, że pewnego dnia ziemia wywróci się. Dzień, w którym to się stanie, będzie dniem oczyszczenia. Niebo się zaciemni, a my będziemy pełzać jak mrówki, które nic nie widzą. Wówczas stanie się tak, jakby gromady samolotów zaciemniły słońce i zrzuciły na Ziemią masę rzeczy jak deszcz. Dojdzie do zaistnienia czterech zjawisk: będzie deszcz, Ziemia się przewróci, uniesie się ocean oraz będą grzmoty – to stanie się na całej Ziemi, we wszystkich narodach.
Tak Rudolf Kaiser w swej książce Głos wielkiego Ducha cytuje pewnego starszego religijnego wodza Hopi. Takie i podobne przepowiednie – nieraz bardzo szczegółowe, stanowią część składową myślenia i filozofii życiowej Hopi.
Mimo różnorodnych pokus amerykańskiego stylu życia, Hopi zachowali swą odrębność. Cechuje ich bliskość z przyrodą, przede wszystkim z Ziemią, skromne, pracowite i proste życie. Nasi ludzie służą krajowi swoimi modlitwami i swoimi darami. Wszystko jest błogosławione – rośliny, zwierzęta, gwiazdy – wszystko, co zostało stworzone, w ten sposób Hopi zdobywają prawo do miejsca w tym świecie*). W innym miejscu jest: Troszcz się o Matkę Ziemię, a ona zatroszczy się o ciebie. Troszcz się o twego brata. Bierz tyle, ile potrzebujesz, ale nie więcej. Dziel z innymi to, co masz i dziękuj duchowemu źródłu – Kosmosowi.
NASTAŁ CZAS OSTATECZNY
Te słowa podobne są w pewnej mierze do Kazania na Górze Jezusa z Nazaretu. Hopi go nie znali. Utrzymywali jednak połączenie z „Wielkim Duchem” i żyli według tego. To, co przynieśli im biali dużo później jako tzw. „chrześcijaństwo”, pozostawało daleko za tym, co Hopi już od dawna praktykowali w swoim życiu.
Dla poziomu ich życia znaczenie miało także ich pojmowanie powstania świata, rozumienie życiowych współzależności, jak również przepowiednie o wielkim oczyszczeniu Ziemi i ludzi na niej żyjących oraz o upadku tego świata.
Faktem pokazującym, że te wypowiedzi Hopi traktowane są poważnie, a nie jak legenda z zamierzchłych czasów jest to, że ujawnili się oni ok. 40 lat temu ze swoją duchową wiedzą i zawartymi w niej ostrzeżeniami. Był to niezwykły krok jak na Hopi. Bowiem z zasady nie „misjonują”. Fakt, że to uczynili, ma następujące tło:
Na jednym z zebrań w rezerwacie Hopi, w roku 1947, religijni wodzowie narodu Hopi dyskutowali o sytuacji świata po drugiej wojnie światowej. Jeden z nich oznajmił obecnym, że w młodości, kiedy kształcił się na religijnego wodza, powiedziano mu: Kiedy z nieba spadnie łupina dyni pełna popiołu, wtedy powinien on ogłosić publicznie nauki proroctwa i tradycje narodu Hopi, które dotąd trzymane były w tajemnicy. Inni wodzowie plemienni powiedzieli, że coś podobnego mówiono i im, o publicznym ogłoszeniu tych wskazówek i proroctw o przyszłości. Szybko uzgodniono między sobą, że pod „łupiną dyni pełną popiołu” rozumieć należy bombę atomowa, którą przed dwoma laty zrzucono na Hiroszimę i Nagasaki.
Również dalsze przepowiedziane znaki wydawały się być już jasne; dwa wielkie wstrząsy ludzkości przed ostatecznym dniem oczyszczenia – dwie wojny światowe; ulice na niebie z pojazdami lub kołami, pajęczyny nad krajem, dzięki którym można ze sobą rozmawiać i inne. Wielu obecnych doszło do wniosku, że nadszedł czas ostateczny , a tym samym czas ogłoszenia nowiny – Hopi.
Doszedł kolejny powód podania tego do wiadomości publicznej. Nawracanie na wiarę chrześcijańską, jak również dostosowanie się Hopi do kultury białych bardzo się w ostatnich latach nasiliło i wielu Hopi czuło się w swoim sposobie życia coraz bardziej zagrożonych. Dlatego ich wodzowie uznali, że nadszedł czas, aby przeciwko temu błędnemu rozwojowi coś przedsięwziąć.
Trzy lata później grupa starszych Hopi wystosowała pierwsze pismo do ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Harry’ego Trumana. Napisano w nim między innymi:
Ta Ziemia jest świętą ojczyzną narodu Hopi i wszystkich Indian w tym kraju… Granice naszego kraju zostały w sposób trwały ustanowione i zapisane na kamiennych tablicach, które jeszcze posiadamy. Jedna tablica dana została Starszemu Białemu Bratu, który… z nią powróci do Hopi… On przywróci znowu porządek i wszystkich ludzi będzie tutaj sądził…
Nasza tradycja i nasze religijne wychowanie zabraniają nam naprzykrzania się komuś, wyrządzania szkody lub zabijania.
Dlatego jesteśmy przeciwni, by nasi młodzi mężczyźni byli zmuszani do służby wojskowej, aby być mordercami i niszczycielami.
W kolejnych latach i dekadach wystosowywano jeszcze wiele pism do aktualnych prezydentów Stanów Zjednoczonych, do instytucji i poszczególnych ludzi oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Efekty tych starań były jednak zerowe.
WODZOWIE W SZKLANYM DOMU PRACUJĄ DLA ZŁA
Thomas Banyaca był członkiem pewnej delegacji, która jeździła do ONZ w Nowym Jorku. Pisał on do pewnej kobiety w Niemczech:
Jako tłumacz tradycyjnych Wodzów-Hopi muszę im towarzyszyć podczas tej historycznej podróży, którą oni spełniają jako swą świętą misję, w zgodzie z ich prastarymi naukami. Zgodnie ze swą wiedzą proroczą Wodzowie-Hopi odczuli, że nadszedł czas, aby pójść do wschodniego brzegu ojczyzny, gdzie według przepowiedni stoi dom ze szkła lub miki, w którym zbierają się wielcy wodzowie z wielu krajów, aby pomóc każdemu narodowi, który jest w potrzebie…
W zasadzie były trzy powody, dla których wodzowie Hopi zwrócili się do ONZ. Po pierwsze chcieli rozejrzeć się za Prawdziwym Białym Bratem, którego oczekiwali ze wschodu. Następny powód – chcieli dla siebie sprawiedliwości, a wreszcie chcieli ostrzec reprezentantów ONZ przed mającymi nastąpić dniami oczyszczania, które nadejdą zgodnie z ich przepowiednią, jeśli ci źli spośród białych zniszczą wszelkie życie, tak jak w dniach przed wielkim potopem, przez który, zdaniem Hopi, kiedyś już raz całe życie zostało zniszczone.
Wodzowie Hopi wiedzieli także, że prawdopodobnie drzwi ONZ zostaną przed nimi zamknięte. Tak się też wtedy stało, przede wszystkim jeśli chodzi o przyjęcie nowiny Hopi przez zachodnich polityków. Jeśli to się stanie, wtedy będzie wiadomo, że wielcy wodzowie w domu ze szkła spoglądają na złych spośród ludzi i dla nich pracują. Jeśli wielcy wodzowie w domu ze szkła nie słuchają głosu Pokojowych Hopi, wówczas spełniło się jedno z proroctw.
Powiada ono:
Jeśli wielcy wodzowie w domu ze szkła odmówią otwarcia wam drzwi, kiedy przed nimi staniecie tego dnia, to nie upadajcie na duchu i nie zawracajcie z waszej drogi, lecz wzmocnijcie waszą śmiałość, wasze zdecydowanie i miejcie radość w waszym sercu, bowiem w tym dniu biała rasa… zerwała połączenie z Wami i zmierza ku największej karze w dniu oczyszczania. Wielu zostanie zniszczonych z powodu swoich grzechów i złych czynów. Tak zarządził Wielki Duch i nikt tego nie może ani powstrzymać, ani zmienić, ani niczego dodać. To się dokona.

PRZYJDĄ „CZERWONI”
Hopi wierzą, że na tej Ziemi dojdzie do trzech wielkich wojen: Jeden zacznie wojnę, która będzie trwała chwilę i gdy już zbliży się ku końcowi, ktoś inny ją ponownie rozpocznie, po czym na małą chwilę zaprzestanie; wtedy rozpocznie się trzecia wojna, i ona nie będzie miała końca, dopóki wszystko na Ziemi nie zostanie oczyszczone, a źli nie zostaną zniszczeni.
Takie i inne proroctwa według wielu Hopi są także uwidocznione na pewnym rysunku na Prophecy Rock (na „skale proroczej”) w rezerwacie Hopi. Można tam znaleźć m.in. symbol grzechotki dyni. Figury na grzechotce, jak cytuje Rudolf Kaiser pewnego wodza Hopi, pokazują symbole tych krajów, które wstrząsną światem trzy razy. Myślą, że swastyka pośrodku symbolizuje naród niemiecki, gdyż on miał ten znak jako swój symbol. Wprowadzili usa w pierwsza i drugą wojnę światową… Symbol słońca oznacza naród japoński, który również wmieszał usa w drugą wojnę światową. Pasivaja (pewien stary religijny wódz) powiedział mi, że trzeci naród, który się podniesie, będzie miał swe narodowe symbole w kolorze czerwonym…
Zgadza się to z inną wypowiedzią z innego wywiadu (Hopi Mental Health Conference 1984): wg zdania tego starego mężczyzny oni (Niemcy) oczyścili się sami przez te dwie wojny.
A powstanie nowa generacja i rozpozna prawdziwe zadania świata i oni wytrwają razem, aby ten kraj i życie oczyścić dla Wielkiego Ducha… Wtedy, powiedział mi ten stary mężczyzna, powstanie jeszcze ktoś inny. Będzie on nosił czerwoną czapkę lub czerwony kapelusz, lub jakąś inną czerwoną część garderoby. On ma wielką ludność i również on wynajdzie wiele potężnych rzeczy i próbował będzie innych w tym prześcignąć.
Wśród kilku Hopi istnieje przekonanie, że między ukazaniem się Białego Brata na końcu tego świata i zapowiedzianym oczyszczeniem Ziemi a narodem niemieckim istnieje związek.
W roku 1869 pewien starszy religijny wódz Hopi tak powiedział:
Stoimy teraz na skrzyżowaniu dróg: Albo pójdziemy drogą prowadzącą nas do wiecznie trwającego życia, albo drogą prowadzącą do totalnego zniszczenia. Hopi wciąż jeszcze zachowują święte tablice kamienne i czekają teraz na przybycie ich prawdziwego Białego Brata…*)
NARÓD NIEMIECKI A PRAWDZIWY BIAŁY BRAT
Wodzowie Hopi znają wiele proroctw, w których zapowiedziany jest powrót Starszego lub Białego Brata; kiedy ludzie odwrócą się od duchowych nauk, a skierują się na materialne rzeczy, gdy źli pośród białych zniszczą kraj i życie swoich indiańskich braci; kiedy wynaleziona zostanie skorupka dyni pełna popiołu, która spowoduje nieurodzajność ziemi; kiedy wodzowie odwrócą się od Wielkiego Ducha i dadzą posłuch złu.
Wówczas, gdy te wydarzenia ziszczą się, nastąpi powrót Starszego Białego Brata, który nazwany jest także Massau’u, co nasuwa językowe podobieństwo do słowa `Mesjasz’. Pewien wódz Hopi powiedział: Spoglądam bezustannie na wschód ku wschodzącemu słońcu i modlę się, aby przybył mój Prawdziwy Brat i oczyścił Hopi. Ta wypowiedź przypomina wierzenie Eskimosów, że prorok Boży przybędzie o czasie nocnym ze wschodu, aby oświecić i prowadzić ludzi*).
wg „Christusstaat” nr 19, październik’92
*) Wszystkie cytaty z: Rudolf Kaiser, Die Stimme des großen Geistes, Prophezieungen und Endzeiterwartungen der Hopi-Indianer (Głos Wielkiego Ducha, proroctwa i oczekiwania czasu ostatecznego Indian Hopi), Kösel 1990, wyd.2.

źródło

https://czasprzebudzenia.wordpress.com/proroctwo-indian-hopi-czekanie-na-prawdziwego-bialego-brata/

Opublikowano ., Człowiek, OSTRZEŻENIE, Prehistoria, Przepowiednie, Słońce i Natura | 54 komentarzy

Przepowiednia Indian Hopi (2)

Minął już rok 2012 i nic się nie stało , jednak nie można powiedzieć ,że nic się nie dzieje obecnie. Dzieje się dużo , jeśli nie bardzo dużo i nie wygląda na to, że na początku 2017 roku jest lepiej aniżeli 2016.Cały czas istnieje realna groźba wybuchu III wojny Światowej , a żywioły szaleją , intensywność ich występowania oraz siła niszczycielska wzrasta z każdym rokiem. Przepowiednia Indian Hopi została na nowo „dana” ludzkości na początku XX wieku tuż przed wybuchem I wojny Światowej. Jednym z warunków powstrzymania jej spełnienia było zebranie wszystkich ras czerwonej, białej ,żółtej i czarnej w celach pokojowych. Niestety rasa czerwona nie została wpuszczona na obrady Ligii Narodów i obrady ONZ .Wspólna modlitwa o pokój odbyła się w Asyżu w roku 1986 i wkrótce po tym fakcie miała miejsce harmoniczna konwergencja. Termin tej konwergencji przypadł po zakończeniu okresu 13 niebios i 9 piekieł .Przyjmuje się że okres 9 piekieł rozpoczął się w roku 1519 kiedy Hernan Cortes rozpoczął podbój Meksyku .Ostanie 25 lat do roku 2102 zostało nazwanych nanosekundą , w którym to czasie wydarzenia miały przebiegać coraz to szybciej i szybciej aż do roku 2012 , w którym miało nastąpić przesilenie. Wspominali o tym Arguelles ,MC Kenna, Gregg Braden. Przesilenie nie nastąpiło a 24 cykl słoneczny w którym miał nastąpić IMF powodujący przebiegunowanie Ziemi okazał się wyjątkowo słaby.Obecnie wystąpiły już dwa długie okresy kiedy na Słońcu nie pojawiły się żadne plamy.Czy jest to cisza przed przysłowiową burzą tego nie wiemy, wiemy jednak to że prawdopodobnie na zachowanie Słońca i zachowanie Ziemi mają mieszkańcy Ziemi. Prawdopodobnie współpraca wszystkich narodów na Ziemi ma niezwykłą moc , prawdopodobnie ma możliwość przesunięcia momentu przebiegunowania Ziemi, jeśli nie całkowitego jego powstrzymania . Wspólna Świadomość mieszkańców Ziemi i wspólna medytacja na rzecz Ziemi , ma moc odroczenia wszystkich przepowiedni na okres nieokreślony.

„Dostaliśmy” w pewnym sensie już 4 lata czasu na przemianę i na wzrost Świadomości mieszkańców Planety Ziemia i być może dostaniemy kolejne 4 albo i 10  następnych lat. Tak w zasadzie nikt nam tych lat nie daje, to my sami je sobie ofiarujemy dzięki ludziom dobrej woli którzy chcą zmienić Świat za wszelką i cenę nawet za cenę poświęcenia swojego życia dla tej wspólnej sprawy. Jose Arguelles sugerował wprowadzenie nowego kalendarza 13 miesięcznego zgodnego w dużym stopniu z cyklem Księżyca. Miał to być kalendarz 364 dniowy(28×13) z jednym dniem dodatkowym poza czasem .Kalendarz zaproponowany przez Arguellesa miał się rozpoczynać 26 lipca. Data ta została wybrana nieprzypadkowo, gdyż Arguelles twierdził że rok nie może się rozpoczynać w okresie gdy na jednej półkuli rozpoczyna się wiosna a na drugiej  jesień- nie jest to sprawiedliwe. Barbara Marcinak również twierdzi, że rytm księżycowy(emocjonalny) jest bardziej naturalny aniżeli niezsynchronizowany solarny.Nie może być tak żeby rok liczył 365,2422 dnia i trzeba dodawać 1 dzień co 4 lata do lutego i odejmować po każdych 400 latach jeden dzień. Coś jest nie tak z tym kalendarzem a przywrócenie 13 oznacza coś więcej to po prostu spiralny rozwój kiedy „13” to nowy początek, a nie Śmierć czy pech.

Dla  rozwoju świadomości nie są konieczne pory roku, podobnie jak Zodiak nie jest konieczny dla rozwoju duchowego, Zodiak jest wręcz przeszkodą- po zakończeniu cyklu doświadczeń duchowych nie ma konieczności rozpoczynania ciągle nowych cykli.

 

Opublikowano Bóg, Istota Ludzka, Prehistoria, Przepowiednie, Przeznaczenie | 116 komentarzy

Hopi Oracle from 2012 to 2020 ( Przepowiednia Hopi 2012-2020)

Mario, pamiętam jak kiedyś zapytałaś mnie o tę przepowiednię Hopi .Co ciekawe po roku od ostatniego na nią „spojrzenia”” zobaczyłem” dzisiaj kolejne nowe rzeczy.Nie wiem tak naprawdę co się dzieje, że co raz ujawniają się coraz to inne elementy .Aż mnie to zaskoczyło jak mało widziałem w tym filmiku w 2012 roku jak mało w 2015 , 2016 jak mało dzisiaj ale o ile więcej elementów można dostrzec.

Dzisiaj zamieszczam ponownie ten filmik z inspiracji Małgosi która zapytała mnie o tzw okno czasowe

 

Krew menstruacyjna jest podobno nazywana świętą krwią

1.Piramidę podobna jak na wizerunku dolara

2.Smoka chyb jako naszego bezpośredniego przodka?

3.Kwiat życia

4.Tworzenie kryształu ( tworzenie życia)

5.Pole shift – compression breakthrough)

Opublikowano Fraktale, Matrix, Przepowiednie, Transformacja 2012, Transformacja 2016-2017 | 28 komentarzy

Astrologia 2017 – Rok miłości i optymizmu

coeli

Astrologicznie 2017 będzie pozytywnym i postępowym rokiem.  Dla większości z nas, 2017 będzie lepszy niż rok 2016.  W roku 2017 góruje aspekt opozycji Jowisza i Urana i to przyniesie ekscytację i nadzieję i jednocześnie będziemy poproszeni o odpuszczenie przeszłości i przesunięcie się w kierunku jaśniejszego jutra.

Rok 2017 będzie kontynuować motyw zmian, które rozpoczęły się kilka lat temu, kiedy to Saturn i węzeł północny przeniósł się do Strzelca i Panny, ale będzie mniej chaotycznie i nieco bardziej pragmatycznie.

W 2015 i 2016 roku mieliśmy Saturn w Strzelcu, węzeł północny i Jowisz w Pannie,  Neptun i Chiron w Rybach.  Koniec z tym chaosem!  W 2017 roku będziemy mieli mniej nadmiaru energii zmiennych znaków, co sprawiało że 2016 był tak niezrównoważony.  Z przejściem węzła północnego do Lwa, Jowisza do Skorpiona i Saturn do Koziorożca (jego siedziba) perspektywa roku 2017 będzie zdecydowanie bardziej wyważona.

astrology-2017
“All the love we need” – Alina Noir  alinanoir.com

W 2017 roku również pożegnamy się z kwadraturą Saturna i Neptuna, który oszukiwał nas w nadziejach, marzeniach i ogólnym poczuciu kierunku w ciągu ostatniego roku.  W 2017 roku będziemy chcieli coś zrobić z tymi zawiedzionymi nadziejami i marzeniami Podczas jak nasza nowa rzeczywistość w końcu zacznie się wyłaniać, poczujemy się gotowi do akcji.  Jeśli nie spodoba nam się to, co zobaczymy w 2017 roku, podejmiemy działania, aby to zmienić, a przynajmniej znaleźć nowe sposoby radzenia sobie z tym.

W 2017 roku nadal będziemy kwestionować status quo.  Nie będziemy już akceptować społeczeństwa, w którym kilku kontroluje losy wielu, społeczeństwa, które wyklucza oraz dyskryminuje, i w którym osoba indywidualna jest tylko „kolejną cegłą w murze.

Ale istnieje tu niebezpieczeństwoPonieważ będziemy tak bardzo w duchowości, w tym czego nie widać, co czuje się sercem, ryzykiem jest utrata zdrowego rozsądku.  Rok 2017 będzie o emocjach, o inspiracji, o przeskakiwaniu od jednej rzeczy do następnej w naszym dążeniu w poszukiwaniu sensu i spełnienia tych marzeń,  których baliśmy się realizować wcześniej.  W 2017 roku możemy łatwo stracić zimną krew, a nawet stać się fanatykami naszej wersji rzeczywistości.

Jeśli jest jedna rzecz, którą mogę polecić w 2017 roku, kiedy nie wszystko będzie szło dobrze, to spędzaj czas w przyrodzie, medytuj, uziemiaj sie w chwili obecnej.  Zbuduj szopę lub nawet dom, zasadź nowe kwiaty i warzywa w ogrodzie.  Zacznij jakieś rzemiosło. Wszystko, co jest połączeniem planowania, poszukiwania i analizy, a następnie faktycznie wykonanie tego, będzie naprawdę pomocne każdemu z nas w radzeniu sobie w zdrowy sposób.

Miłość i związki będą kolejnym znakiem firmowym tego roku.

Związki będą w centrum uwagi dzięki Jowiszowi naprzeciw Uranu na osi Baran / Waga.  Będziemy mieć również Wenus, planetę miłości i związków, w ruchu wstecznym w marcu i kwietniu.  Ten ważny cykl Wenus wyniesie na powierzchnię wszystkie niedokończone sprawy związane z wszelkiego rodzaju relacjami.

Romantyczna miłość i randki będą częstym wydarzeniem w 2017 roku.

Po pierwsze, księżycowy węzeł północny przesunie się do Lwa.  Po tym jak zrobiliśmy dużo samodzielnej pracy w ciągu ostatniego półtora roku, gdy węzeł był w Pannie, to teraz nadszedł czas, aby dobrze się bawić, wyrażać siebie i osiągać to, czego tylko nasze serca zapragną.  Węzeł północny wchodzi do Lwa w czasie  pełni księżyca w Skorpionie, 10 maja.  Ten kosmiczny reset będzie intensywny!

Po drugie, wielu nowym i pełnym księżycom w 2017 roku towarzyszą pewne aspekty miłości.  Tylko wspomnę o dwóch z nich:

W czasie nowiu w Baranie w dniu 25 marca, mamy także Słońce w koniunkcji z Wenus.  Jest to pierwszy nów księżyca w astrologicznym roku i najważniejszy, ponieważ nada on ton dla całego roku. Będzie to po prostu wspaniałe.  5 października mamy kolejne gwiazdorskie wydarzenie: Wenus w koniunkcji z Marsem podczas pełni księżyca w Baranie To będzie GORĄCE!  Przy tak dużej, świeżej energii Barana niektórzy z nas doświadczą miłość od pierwszego wejrzenia i całkowicie nie będą zwracać uwagi na ostrożność.

Ale dzięki temu, że Jowisz jest w Wadze, większość z nas poczuje mieszankę tych dwóch energii: w stylu Wagi: „relacje i zaangażowaniena pierwszym miejscu” i w stylu Barana:Chcę trochę świeżego romansu, aby poczuć się młody i żywy – i to uczyni, że zechcemy, aby nasze relacje były świeże, oprócz honorowania prawdziwej miłości.

 7 głównych astrologicznych wydarzeń w 2017 roku:

Opozycja Jowisza i Urana – 2 marca i ponownie  27 września (ostatni aspekt w sekwencji trzech), który ruszy sprawy do przodu, przynosząc postęp i nieoczekiwane rezultaty, zwłaszcza w dziedzinie związków, negocjacji i transakcji.

Jowisz  w kwadraturze z Plutonem   30 marca, 4 sierpnia (ostatni kwadrat w sekwencji trzech)  wezwie do uczciwości i poprosi nas o utrzymanie naszych wartości, jednocześnie starając się dopasować je do istniejących konstruktów.  Cykle te aktywują i popychają do przodu pokoleniowe dylematy.  W istocie, kwadratura Jowisza i Plutona mówi o tym, co Darwin nazwał przetrwaniem najsilniejszych.  Najsilniejsi nie tylko przetrwają, ale także dobrze rozwijają się w środowisku Jowisza i Plutona.

Ruch wsteczny Wenus (retrogradacja) –  od 5 marca do 15 kwietnia, oznaczy fazę transformacji w związkach.

Północny węzeł przejdzie do Lwa – 10 maja.

Saturn w trygonie do Urana 18 maja i 11 listopada (ostatni trygon w sekwencji trzech)harmonijny i konstruktywny aspekt, który nagrodzi zdolności adaptacyjne i ostatecznie doprowadzi do zrównoważonego postępu.

Przejście Jowisza do Skorpiona – 10 października, przeniesie korzystną energię Jowisza od relacji do intymności i „zasobów innych ludzi, zarówno fizycznych, intelektualnych, emocjonalnych jak i duchowych.

Przejście Saturna do Koziorożca –  19 grudnia.  Rozpocznie się prawdziwa zmiana światowych struktur.  Saturn jest w domicylu w Koziorożcu i będzie wiedział, co robić w swoim domu.

Nie zapominajmy o rocznych zaćmieniachKsiężycowe i słoneczne zaćmienia lub punkty zwrotne, będą miały miejsce w lutym i sierpniu.  W 2017 roku będziemy świadkami przesunięcia cyklu zaćmienia z Panny i Ryb do w przeważającej części, do Lwa i Wodnika.

W 2017 roku mamy 2 zaćmienia księżyca.  Pierwszy 10 lutego w Lwie 22°.  Drugi 7 sierpnia w Wodniku zaprosi nas do przyjęcia i uszanowania naszej wyjątkowości.

Zaćmienia Słońca nastąpią 25 lutego (ostatnie zaćmienie w Rybach! [8°]), i 21 sierpnia w 29° Lwa. Ostatnie zaćmienie Słońca będzie niezwykle potężne, gdyż będzie w ścisłym powiązaniu z gwiazdą, Regulus.  To zaćmienie Słońca będzie widoczne w całych Stanach Zjednoczonych (to jest pierwsze zaćmienie widoczne w USA od 1979 roku!).  Coś na pewno wydarzy się na świecie (zwłaszcza w USA) w okolicach tej daty. [W moim wyobrażeniu coś pozytywnego, gdyż Regulus jest bardzo pozytywną gwiazdą – kr]

Okresy wstecznego Merkurego są następujące:

1- 8 stycznia – w Koziorożcu / Strzelcu
9 kwietnia – 2 maja – w Byku / Baranie
12 sierpnia – 5 września w Pannie / Lwie
2 grudnia –  22 grudniaw Strzelcu

Każdy rok jest wyposażony w trzy z czterech okresów Merkurego wstecznego, ale co jest nieco inne w tym roku; prawie każdy wsteczny Merkury będzie miał wpływ na dwa znaki zodiaku (zamiast jednego).  Będziemy poproszeni, aby zintegrować trochę praktyczności z naszą kreatywnością.  Elementy ognia [kreatywność] i ziemi [praktyczność] będą wtedy uwypuklone.

Reasumując, rok 2017 będzie bardzo ciekawym i postępowym rokiem.  Chociaż nie będzie to dla każdego (niektórzy z nas będą mieli trudne progresje, lub niektóre tranzyty będą poruszać jakieś delikatne punkty w naszych horoskopach), zdecydowanie będzie poczucie optymizmu i nadziei, które pomoże nam przejść przez prawie wszystko, pomimo przeszkód, które mogą się pojawić po drodze.

Przetłumaczyła Krystal

The Astrology of 2017 – A Brave New World

źródło:

https://krystal28.wordpress.com/

Opublikowano ., Obserwacje Słońca, planety i komety, Przepowiednie, Słońce i Natura, Świadomość | 331 komentarzy

Miara Miłości

Ostatnio wiele dyskutowaliśmy na temat Miłości. Stwierdziliśmy ,że na jednym biegunie jest Miłość, a na drugim Strach. Okazuje się, że wiele działań Człowieka można sklasyfikować w kierunku Miłości lub kierunku strachu. Oczywiście mówiąc Miłość mam na myśli głównie Empatię i miłość Samego Siebie, ale nie Egotyzm czy Egoizm bo to wcale nie jest to samo. Można też pokusić się o takie stwierdzenie:jeśli działasz w kierunku dzielenia społeczeństwa na równych i równiejszych to działasz w kierunku strachu, jeśli działasz w kierunku nienawiści czy wojny to też działasz w kierunku powstania negatywnych emocji. Jeśli działasz w kierunku ekscytacji horrorami czy thrillerami, to też działasz w kierunku strachu. Jeśli głosisz różnego rodzaju przepowiednie i nimi straszysz, to też działasz w kierunku strachu. Jeśli ekscytujesz się wzrostem ilości trzęsień Ziemi, czy możliwością upadku asteroidy czy komety na Ziemię , to również działasz w kierunku strachu.

Z drugiej strony jeśli opiekujesz się bezdomnymi psami lub kotami czy innymi zwierzętami to działasz w kierunku miłości, jeśli bronisz dewastacji przyrody to też działasz w kierunku Miłości. Jeśli wznosisz dziękczynne modlitwy do Najwyższej Istoty( Kogokolwiek lub Cokolwiek miałbyś na myśli) powodowane głęboka empatią do drugiego Człowieka, czy nawet siebie, to też działasz w kierunku Miłości.Jeśli opiekujesz się nowonarodzonym dzieckiem poświęcając mu nieprzespane noce to również działasz w kierunku Miłości. Jeśli opiekujesz się zniedołężniałymi starszymi ludźmi lub jako wolontariusz pomagasz biednym słabszym czy chorowitym, to też działasz w kierunku Miłości. Jeśli swoim działaniem spowodujesz „zakopanie rowów” pomiędzy zwaśnionymi stronami , to też działasz w kierunku Miłości.  Jeśli opiekujesz się swoimi rodzicami w chwilach starości, a nie oddajesz ich do domu starców, to też działasz w kierunku Miłości. Kiedyś nie było tzw Domów Spokojnej Starości, a rodzina często żyła w tzw domu wielopokoleniowym. U Indian wiekowi Członkowie plemienia należeli do tzw starszyzny i służyli radą młodszym członkom plemienia.

Niestety korzystanie ze wszelkich elektronicznych nowinek technicznych  zabija Miłość. Owszem czasami Miłość można odczuć przez komputer, ale to nie jest do końca to o co nam chodziło. Bardzo niewiele Miłości jest w programach telewizyjnych czy publicznych instytucjach.

Ważny jest bardzo szczery uśmiech czy dobre słowo.Wydaje się że się za mało śmiejemy i bardzo niewiele jest w nas tej autentycznej niewymuszonej Radości.

Mędrzec powiedział kiedyś Śmiech to Zdrowie i chyba miał rację , bo autentyczną Radością można „zarazić” drugiego Człowieka , trzeba tylko chcieć…

 

Opublikowano ., Człowiek, Ezoteryka, Transformacja 2016-2017, Uzdrawianie | 22 komentarzy

Bardzo dziwna okładka w „The Economist”…

Cały czas słyszymy o NWO , kontroli umysłów, o tym że wszystko, ale to dosłownie wszystko jest z góry zaplanowane. Słyszymy też to, że Światem podobno rządzą albo iluminaci, klan Rotschildów , albo Kabal albo Reptilianie lub istoty z nimi związane. Wydaje się to po prostu śmieszne i niedorzeczne. Warto jednak wiedzieć, że w 2017 roku przypadają cztery ważne okrągłe rocznice. Mija dokładnie 500 lat od wywieszenia słynnych 95 tez na katedrze w Weimarze przez Marcina Lutra będących protestem przed tzw. sprzedażą odpustów. Mija również 300 lat od powstania Wielkiej Loży masońskiej w Londynie 24 czerwca 1717 roku ( datę tę przyjmuje się jako początek masonerii takiej, jaką ją znamy obecnie).Mija również 100 lat od objawień w Fatimie, jak również 100 lat od wybuchu Wielkiej socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Czy na prawdę wszystkie wydarzenia społeczno- polityczne są z góry zaplanowane? Oczywiście nie chodzi o szczegóły. Kiedyś nie chciało mi się wierzyć, że ktoś taki jak Albert Pike mógł zaplanować III wojny światowe- pomyślałem sobie – kompletna bzdura!!! Albo bzdura do kwadratu, jednak kiedy dowiedziałem się, że rewolucja w Rosji została z góry zaplanowana, że dosłownie została przywieziona z Niemiec pociągiem przez Lenina razem z ogromnymi pieniędzmi na zorganizowanie jej wybuchu, to przestaje się chcieć śmiać. http://www.konflikty.pl/historia/1815-1918/czy-lenin-byl-niemieckim-agentem/

Wielu z nas słyszało o masońskich symbolach na lotnisku w Denver czy Waszyngtonie. Dowodem jest chociażby słynna jednodolarówka z okiem Horusa na szczycie piramidy, dlatego należy zadać pytanie o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi?

Wszystkie symbole z okładki The Economist są bardzo szczegółowo w załączonych interpretacjach. Interpretacje te pozwalają wyrobić sobie swój własny osąd.

TW2017_Cover_FINALS.indd

Opublikowano ., Manipulacje, NWO, OSTRZEŻENIE | 80 komentarzy