Egzystencja

pic1

Poziomy , Sfera , Wibracja , Gęstość , Częstotliwość
Ścieżka wiedzy i nauki jest wryta w obecną chwilę. Nie posiada żadnej historii, tak jak Wy rozumiecie to pojęcie. Obraz kręgu istnienia. Znacie jako alfę i omegę jako nieskończoną inteligencję. Okrąg nigdy się nie kończy.
Wszechświat posiada własną autonomiczną świadomość, która jest
zdolna do kreowania nowych bytów. Kreatywna jest jedynie myśl.
Ludzie już od dawna posiadają w sobie kreatywne moce, nie umieją ich
na razie wykorzystać.
By sprostać Wam zrozumienie wytłumaczę to bardzo obrazowo jako że bez materii przestrzeń jest płaska. Ale jeśli wprowadzicie materię, np. Słońce, przestrzeń zakrzywia się. To nośnik zwany przez Was grawitacją.
Ziemia też zakrzywia przestrzeń. Księżyc utrzymuje się w orbicie, ponieważ toczy się doliną, powstałą w wyniku zakrzywień wywołanych obecnością Słońca i Ziemi.
Ziemia krąży po orbicie, ponieważ toczy się doliną powstałą w środowisku zakrzywionym obecnością Słońca
Wszystko oparte jest dla 3 wymiarów, równań , utworzonych dla tych 3 wymiarów w którym żyje i funkcjonuje ludzkość ,i to jest właśnie błąd jednolitej teorii.
Nie bierze się możliwości wielowymiarowej tak skurczonej, że nie widzicie ich, choć Was otaczają.
Wytłumaczę to bardzo obrazowo. np.
Widzicie drut telefoniczny. Z daleka drut wydaje się być jednowymiarowy.
Wiecie, że to nieprawda. Z daleka tego nie widać, ale z bliska, z perspektywy mrówki, widać wszystkie wymiary.
Długość drutu, jak i drogę wokół obwodu.
Tak można sobie wyobrazić istnienie dużych i małych wymiarów.
Przestrzeń kryje więcej wymiarów. Tak możecie zrozumieć, jak mogą istnieć wymiary, których nie widzicie.
A wszystko ma oddziaływanie ze sobą i tworzy materie przystosowaną której ludzie nie rozumieją dlatego że wiedza ta wychodzi po za stan rozumowania.
Cząsteczki są kuliste i rozproszone wewnątrz tych cząstek jest coś jeszcze.
To wibrujące włókno energii.
Efektem tego są cząstki, które tworzą świat i przestrzeń .
To ogromna liczba włókien energii, wibrujących z różnymi częstotliwościami.
Różne częstotliwości produkują różne częstotliwości odpowiedzialne za całe strukturę budowy wszechświata.
Nawet podstawowa matematyka nie sprawdza się we wszechświecie trójwymiarowym tym bardziej ani we wszechświecie, gdzie przestrzeń ma 4, 5, 6 wymiarów… …ale dopiero przy 10 wymiarach istnieją bardziej złożone dodatkowe wymiary.
Znacie około 20 stałych fizycznych, które opisują wszechświat, takich jak masa elektronów, kwarków, siła oddziaływania grawitacyjnego i elektromagnetycznego.
To około 20 precyzyjne określonych wartości. Wiecie, ile wynoszą, ale nie wiecie, dlaczego bo dodatkowe wymiary cechują się skomplikowaną geometrią.grawitacją, mechaniką kwantową, oraz oddziaływaniem elektromagnetycznym..
Przestrzeń wiruje i wibruje wszystko tworzy materie i ciała kuliste , nawet w naszym organizmie pod mikroskopem Wy jesteście na to dowodem.
Przejdę teraz do gęstości :
I poziom gęstości:
Odnosi się do tworów przyrodniczych abiotycznych (nieożywionych) i biotycznych (ożywionych).
Konkretnie na pierwszy poziom składają się struktury (np.kamienie – dla istot z innych poziomów określane jako martwa natura, ale to mylne pojęcie, opisywałam bytność ich oraz duże znaczenie ) i najprymitywniejsze organizmy żywe.
Analogicznie myśląc, każdy następny poziom reprezentują coraz to bardziej zaawansowane organizmy żywe.
Cechy charakterystyczne pierwszego poziomu :
świadomość istnienia fizycznego i dążenie do istnienia biologicznego.
II poziom gęstości:
Na poziom ten składają się wszystkie występujące na ziemi zwierzęta, które okazują przejawy inteligencji.
Głównie chodzi tu o wszystkie zaawansowane ewolucyjnie bezkręgowce (oprócz człowieka bo on stoi na wyższym poziomie rozwoju).
Istoty II poziomu wykorzystują inteligencję w poszukiwaniu pożywienia ,mają utworzoną hierarchię (zwierzęta stadne), czy też tak jak psy, potrafią rozróżnić zachowania swoich właścicieli.
W przeciwieństwie do niektórych ludzi, zwierzęta opuszczają ciało fizyczne, zanim dostaną się na wyższy poziom.
Cechy charakterystyczne drugiego poziomu:
całkowita fizyczność, ciało biologiczne, świadomość gatunkowa, świadomość życia biologicznego, pierwotne instynkty.
III poziom gęstości:
Ludzie reprezentują trzeci poziom gęstości, gdyż potrafią myśleć abstrakcyjnie i niejednokrotnie postępują irracjonalnie wbrew logice. Regeneracja na tych etapach ewolucyjnych zachodzi przez sen ,istoty pobierają jedynie energię w postaci pożywienia, czas życia jest bardzo krótki.
U istot tych występują przejawy rozwoju duchowego (tylko ludzie).
IV poziom również jest materialny ale zachodzą tam diametralne różnice. gęstość, IV – tego poziomu zakłada zmienną fizyczność.
Trzeci poziom dzieli się także na dwie filozofie:
Służenie Innym i Służenie Sobie.
Od około 309.000 lat, planeta Ziemia i zamieszkujący ją ludzie są w rzeczywistości Służenia Sobie, a wcześniej byli w rzeczywistości Służenia Innym.
Zmianie filozofii towarzyszyły kataklizmy.
Siły Służących Sobie i Służących Innym zrównoważą się w czasie nadejścia fali zmieniającej rzeczywistość.
Świadomość ludzi wzrasta, a owe przejście jest coraz bliżej, co przejawia się poprzez współczesne wydarzenia, we wszystkich dziedzinach życia i nauki.
Niektórzy ludzie pochodzą z wyższych poziomów, na przykład piątego, a całkowicie fizyczną egzystencję na trzecim poziomie wybrali z własnej woli, aby doświadczyć fizyczności, i aby stać się świadkami nadchodzących zmian, które mają charakter unikalny.
Nadchodzą przełomowe czasy w dziejach ludzkości – w kierunku Ziemi zbliża się silna wibracja a wraz z nim meteoryty , a za nimi fala, zmieniająca rzeczywistość egzystencji z trzeciego do czwartego poziomu.
Proces transformacji będzie bardzo wzmożony i silny ale będzie przebiegał stopniowo. Ludzi posiadających wyższą wiedzę będzie w przybliżeniu 144 tysiące. Mają oni w odpowiednim czasie podzielić się tą wiedzą z innymi ludźmi.
Być może będą to właśnie oni, albo oni oraz ci, których oni zdołają uświadomić.
Cechy charakterystyczne 3 poziomu:
całkowita fizyczność, ciało biologiczne, myślenie abstrakcyjne, liniowe postrzeganie czasu.
IV poziom gęstości:
Jest to poziom reprezentowany przez istoty jeszcze materialne, ale o wiele bardziej zaawansowane ewolucyjnie, poziom świadomości i inteligencja są w pełni wykorzystywane.
Istoty IV poziomu regenerują swoje siły nie przez sen, lecz przez asymilację fotonową.
Również w ten sam sposób się odżywiają, ich układy pokarmowe są w zaniku, gdyż spożywają już bardzo małe ilości pożywienia a większość energii czerpią z promieni słonecznych przez asymilację (wchłanianie ) fotonów.
Na IV poziomie także u ludzi (którzy go osiągną) wykształca się nowy rodzaj komórek, dzięki czemu energia pochłaniana będzie ze światła.
Dlatego też układy pokarmowe staną się prawie niepotrzebne i zanikają.
Istoty czwartego poziomu są wysoko rozwinięte , posiadają zdolności telekinetyczne i telepatyczne, potrafią kontaktować się bytami innych istot bez pomocy medium.
Dodatkowo okres bytowania jest długi.
Ludzie będą mogli żyć po 180-200 lat jeżeli nie dłużej , średnia długość życia na czwartym poziomie wynosi na początku 400 lat, później 800.
Na czwartym poziomie jest nadal fizyczność i ciało genetyczne, ale są one inne niż na trzecim.
Z trzeciego poziomu na czwarty można się dostać na kilka sposobów: „zniknięcie” (co spotkało Majów i inne cywilizacji ) przeniesienie -przeskok przez tzw. falę po zakończeniu trwającego około 390.000 lat cyklu egzystencji planety na trzech pierwszych, całkowicie fizycznych, poziomach.
Czwarty poziom, podobnie jak trzeci i szósty, zakłada także dwie główne filozofie: Służenie Innym, albo Służenie Sobie.
Planeta Ziemia jest od pewnego czasu pod wpływem przedstawicieli tej drugiej opcji
(Carians , Draco , Archonci,Reptylianie).
Cechy charakterystyczne 4 poziomu: zmienna fizyczność, płynne i nieliniowe postrzeganie czasu, świadomość gatunkowa przy zachowaniu świadomości indywidualistycznej.
V poziom gęstości:
Jest reprezentowany przez istoty o niebywale wysokim poziomie rozwoju. Tutaj istoty bytują jako czysta energia, lecz mają świadomość , są wielowymiarowe (występują w wielu wymiarach, w tym samym czasie, przy jednoczesnym zachowaniu świadomości indywidualnej).
Potrafią one modulować, kształtować i przekazywać energię i światło. Do istot V poziomu należą Symbionty dusz istot z poziomów od 1 do 4, oraz istoty które skończyły cykl egzystencji i nauki na poziomie 4, a będące jednocześnie niewystarczająco przygotowane, by znaleźć się na szóstym. Dla istot tych począwszy od IV poziomu, czas i przestrzeń nie są stałe i jednolite (liniowe), bo posiadają one wiedzę która pozwala im zrozumieć sens istnienia, oraz bardzo dobrze znają wszechświat i jego tajemnice. Dla nich przestrzeń i ogromne odległości między galaktykami nie mają znaczenia, są to istoty już całkowicie pozbawione fizyczności, nieśmiertelne.
Na piątym poziomie regeneruje swoją energię świadomość istot z fizycznych poziomów, w tym ludzi, gdy te istoty śpią i mają wizje senne.
Sen ma różne przeznaczenia:
regeneracja energii, rozwój duchowy. Niektórzy zapamiętują treść snów i czerpią z nich inspiracje.
Cechy charakterystyczne 5 poziomu:
ciało całkowicie energetyczne przy jednoczesnym zachowaniu świadomości, całkowita nie fizyczność, możliwość dobrowolnego kształtowania otaczającego świata (na przykład: ktoś chce być w statku na morzu, to po prostu pojawia się w statku na morzu; albo: ktoś chce być w wieży i mieć włosy długie do ziemi, to pojawia się w wieży i ma włosy długie do ziemi), istoty na poziomach od 5 do 7 nie umierają.
VI poziom gęstości:
Reprezentują go istoty które wszystkie stanowią jedną zgodną kompatybilną całość.
Następuje tzw. tworzenie jaźni tzn. wszystkie istoty tworzą jeden umysł kolektywistyczny , z realnymi faktami.
Są znane Wam z przekazów channelingowych cywilizacje, które doszły do tak wysokiego poziomu rozwoju duchowego:
Kasjopeanie, Plejadianie , Suryci , Rhondowie , Lirianie , i Ra.
Wszyscy Ra stanowią jeden kolektywny umysł który udało im się osiągnąć po tysiącach lat ewolucji.
Istoty te są w pełni energią lecz decyzje i wszystko jest podejmowane w sposób jednomyślny beż żadnych sprzeciwów.
Kasjopeanie to formy myślowe o umyśle zbiorowym i filozofii Służenia Innym, które są tzw, biernymi Symbiontami .
Na poziomach 3, 4 oraz 6 są dwie główne filozofie:
Służenia Innym i Służenia Sobie.
VII poziom gęstości:
Jest to poziom reprezentowany przez istoty zaawansowane we wszechświecie. Istoty te są tak doskonałe, że można je nazwać w cudzysłowu brydzimi to Brydy i są tak potężne i tak wysoko zaawansowane techniczne, że żadna siła w kosmosie nie byłaby im się w stanie przeciwstawić.
Osiągnąć ten poziom mogłyby jedynie cywilizacje istniejące i rozwijające się wiele milionów lat.
Na 7 poziomie wszystkie istoty są jednym i tym samym, są całkowicie niefizyczne, oraz widzą wszystko co istnieje takim, jakim jest naprawdę.
POZIOM 1 (1D)
Świadomość jako punkt; materia.
Można to porównać do świadomości malutkiej cząsteczki energii, której jedynym pragnieniem i celem jest zaistnienie jako materia, bycie zauważoną i doświadczenie swego istnienia.
Pierwotne Pragnienie Człowieka – być kimś
Jest to podstawowy poziom istnienia – stać się materią lub energią. Rozwój świadomości przebiega od postaci cząsteczki, atomu, poprzez gazy, wodę, materię i minerały, aż do ich szlachetnych odmian.
POZIOM 2 (2D)
Świadomość jako linia; rozwój tożsamości grupowej lub gatunkowej.
Brak samoświadomości. Rozwój jej przebiega od prostych gatunków roślin, poprzez drzewa, prymitywne żyjątka, aż do naczelnych, gdzie zaczynają się pojawiać pierwsze oznaki samoświadomości i ego.
POZIOM 3 (3D)
Świadomość objętościowa; ego; linearne postrzeganie czasu, utrata tożsamości grupowej i rozwój tożsamości jednostkowej; umiejętność zapamiętywania przeszłości i przewidywania przyszłości z zachowaniem świadomości teraźniejszości.
Na tym poziomie wyłaniają się istoty ludzkie.
Poziom ten tworzy złudzenie podziału, stanowiąc zarazem wezwanie do przebudzenia.
Ludzkość przechodzi obecnie okres przejściowy i wkracza powoli w obszar czwartego poziomu, co tłumaczy tak licznie zachodzące teraz gwałtowne zmiany i mnożące się wyzwania dla rasy ludzkiej.
Trzeci poziom to częstotliwość najsilniejszego oddzielenia od całości i stąd właśnie płyną nauki o integracji i potrzeba wspólnoty.
POZIOM 4 (4D)
Nadświadomość; odtworzenie tożsamości grupowej bez utraty tożsamości indywidualnej; cykliczne i płynne postrzeganie czasu; percepcja wielowymiarowa i rzeczywistość wielostopniowa; trudność w zachowaniu wrogo usposobionej świadomości.
W dzisiejszych czasach na Ziemi obszar czwartego stopnia gęstości nakłada się na trzeci. Częstotliwość drgań trzeciego stopnia ulega wzmożeniu i podwyższa się, dlatego występuje u ludzi na całym świecie nasilenie problemów osobowościowych.
Gdy jaźń dąży do przejścia w czwarty wymiar, muszą zostać rozwiązane konflikty wewnętrzne, a relacje z innymi – uzdrowione!
W tym paśmie częstotliwości panują: odpowiedzialność za siebie, symbiotyczno – duchowa autonomia i jasność w porozumieniu się.
Zanika całkowicie zdolność do ukrywania prawdy, uczuć i myśli.
Jest to ostatni poziom, na którym świadomość wyraża się za pośrednictwem ciała fizycznego.
Wiele cywilizacji z wyboru spędza długie okresy czasu w obrębie tej gęstości.
POZIOM 5 (5D)
(Przewodnicy i Mistrzowie Duchowi) – Świadomość „ja” jako świadomość zbiorowa; stan czystej energii; brak ograniczeń czasu linearnego.
Na tym poziomie rozumna świadomość poznaje swoje dziedzictwo.
To obszar mądrości. Wielu z tej dziedziny z wyboru zostaje przewodnikami duchowymi tych, którzy przebywają jeszcze w ciałach fizycznych.
Na piątym poziomie istota utożsamia się ze swą duchową jaźnią i zaczyna być świadoma, kim jest w rzeczywistości, przypomina to proces przypominania. Tu po raz pierwszy występuje nakierowanie na niefizykalność.
Przy przechodzeniu z piątego i szóstego na siódmy poziom świadomości znikają wyraziste rozgraniczenia. Ponieważ obszary te nie są nakierowane na fizyczność, podziały się zacierają.
POZIOM 6 (6D)
Samoistny zakres doświadczania poziomów świadomości, który może objawić się jako świadomość zbiorowa lub zindywidualizowana, lecz mimo to wyrażająca podstawowe cechy świadomości zjednoczonej oraz nieograniczoności.
Często ten poziom nazywany jest obszarem świadomości Chrystusowej. Odpowiada ona postawom, jakich świadectwo dali Chrystus lub Budda. Na tej częstotliwości następuje całkowite przypomnienie i jednostka przyjmuje odpowiedzialność bardziej za całość niż za siebie. Proces ewolucji jaźni i całości staje się jednym i tym samym.
POZIOM 7 (7D)
(Świadomość holistyczna) – Świadomość jako doświadczenie wielowymiarowe. Analogia: rozbite lustro, którego odłamki z powrotem poskładano w jedną, niemal idealną całość, lecz które zachowało pamięć o przeszłym rozdrobnieniu.
Jest to częstotliwość całkowitej jedności lub integracji. Ci, którzy wibrują na tym poziomie, stapiają się w jedno i stają się świadomą całością. Przyciągają do siebie niczym magnes istoty na niższych stopniach gęstości i nadają bieg naturalnemu dążeniu ku integracji. Wytyczają drogę do następnej oktawy doświadczenia.
Egzystencja nie polega na kolejnym przeżywaniu poszczególnych obszarów gęstości. W rzeczywistości istniejecie na wszystkich stopniach jednocześnie. Tę wielowymiarową obecność postrzega Wasz Symbiont – Dusza, lecz ego nie jest do tego zdolne.
Wasza istota przenika raczej wszystkie gęstości na raz, niż ewoluuje krok po kroku.
Jest tak, ponieważ poza obrębem ludzkiego doświadczenia czas nie płynie liniowo. Wszystkie doświadczenia i idee występują jednocześnie. Nie można tego zrozumieć za pomocą intelektu, gdyż intelekt opiera się na wiedzy płynącej z ego, która ma charakter linearny. Można to tylko pojąć wewnętrznymi, alinearnymi, duchowymi zmysłami. „Czas” to wytwór, który stwarza w Was wrażenie, że wykonujesz jedną rzecz po drugiej. Czas linearny pomaga Wam również doświadczyć idei podziału i rozbicia, niezbędnej do nauki w trzeciej gęstości (na 3 poziomie świadomości).
Gdybyście potrafili rozszerzyć i objąć swoją świadomością wszystkie gęstości na raz, nawiązalibyście kontakt z wyższą jaźnią, ze swymi przyszłymi wcieleniami. Jesteście nimi wszystkimi jednocześnie. To tylko Wasze EGO potrzebuje ciasnych ram rzeczywistości czasu linearnego do porządkowania swego doświadczenia. To po prostu nieodłączny składnik ludzkiego doświadczenia na 3 poziomie świadomości.
PRZYPOMINAM WYMIARY I GĘSTOŚCI
Przypominam że Pierwszą gęstość stanowią pierwotne materie i rośliny, drugą gęstość stanowią zwierzęta, trzecią gęstość stanowią na Waszej planecie ludzie. Reszta poziomów gęstości jest niewidzialna dla człowieka . Czwarta gęstość to zmienność fizyczności. Przy wejściu w 4. gęstość, ludzkość straci iluzję liniowości czasu. Czas będzie odczuwany jako zmienny i selektywny.
Piąta gęstość jest strefą kontemplacji. Jest to miejsce, gdzie Symbiont-Dusza trafia po odbyciu danego nosiciela, co do kierunków następnej inkarnacji. Trafiają tam nie tylko istoty trzeciej gęstości,jak np. ludzie, ale każda istota, nawet zwierzęta czy kamienie posiadają Symbiont .
Reinkarnacja jest iluzją i trwa do czwartej gęstości włącznie, od piątej nie ma już materialnego ciała a zatem i śmierci.
Wiąże się to z dwutorową ewolucją od pierwszej do czwartej gęstości, gdzie ciało i Symbiont ewoluują niezależnie.
Piąta gęstość jest stanem egzystencji, gdzie traci się powłokę materialną.
Jest to stan egzystencji absolutnie eteryczny.
Człowiek łączy się w pewnym stopniu z piątą gęstością podczas snu i to może Wam dać pewne wyobrażenie tego, co czeka po tzw. przejściu – śmierci.
Szósta gęstość, zbiorowe intelekty. Tam zanikają wszelkie atrybuty fizyczności.
Siódmą gęstością jest to, co potocznie na Ziemi nazywacie atrybutem boskości i świetlistości ale to jest Wasze określenie egzystencji.
POZIOM 8 (Synchroniczno – Symbiotyczny – Rezonacja ze wszystkim )
Oktawa, która przenosi tajemnicę, której nie zgłębiliście.
Rozumienie jest takie, że to nie byłaby świadomość, ale istnienie.
W istnieniu – kreacji jest wszystko, co jest.kierunkiem bliższym Centralnej Poświaty Sferycznej zwanej ETERIĄ.

Semjase

źródło:
https://tamar102a.blogspot.com/2019/10/egzystencja.html

Opublikowano ., Istota Ludzka, Jezus, Kosmos, Nieśmiertelność, Transformacja 2016-2023, Wniebowstąpieni Mistrzowie, Wydarzenie-ujawnienie | 135 Komentarzy

Nieszczęsna Świadomość

pic1

„Nie ma Boga, który żąda kultu. To Szatan tego żąda. Szatan tego pragnie. On chce, aby cały świat stanął przed nim na kolanach. Aby zobaczyć muzułmanów, w swoich milionach, na kolanach w Mekce, Żydów kołyszących się tam i z powrotem i mamroczących do siebie przed Płaczącym Murem, chrześcijanie klaskając ręce, przewracając oczy i krzycząc Alleluja i Amen jest zobaczyć nic, ale zwodzone legiony czcicieli diabła. Ci ludzie są tak wyobcowani od siebie, że wydają się widzieć Boga jako jakiś rodzaj szalonego, egoistycznego tyrana. Führer, dyktator na wiecu w Norymberdze.

Bóg nie jest czymś takim. On nie szuka kultu. Dlaczego miałby to zrobić? Nie chce, aby ludzie stali na kolanach przed nim. Dlaczego miałby to zrobić? Nie chce modlitw i hymnów, wyznań i sakramentów, obsługi węży i mówienia w językach. Dlaczego miałby to zrobić? Czy jest jakimś żałosnym magikiem i jest zdesperowany na widownię? Czy jest Bogiem tanich sztuczek, akrobacji i oleju z węża? Czy jest narcyzem, który zawsze chce stać w centrum uwagi w świetle reflektorów?
Chrześcijaństwo, judaizm i islam są obsceniczne. To nudne, że tak wielu ludzi zostało oszukanych i zakręconych w głowie, by uwierzyć w najbardziej fantastyczne bzdury, jakie można sobie wyobrazić. Teksty „święte” tych religii to księgi najbardziej haniebnych kłamstw. Mają one na celu przybliżenie ludzkości do Szatana, najwyższego egotysty. Każdy krok w tym kierunku jest krokiem dalej od Boga.

Bóg, daleki od bycia nam obcym, daleki od bycia odległym bóstwem, jest w nas wszystkich. Naszą misją jest odnalezienie go w nas, uwolnienie naszej wewnętrznej boskości. Nie jest to nikt inny, kogo powinniśmy czcić, ale my sami. To jest wielki test, z którym mamy do czynienia….czy mamy odwagę i wiedzę, by patrzeć raczej na siebie niż na innych? Czy możemy znaleźć naszą boską iskrę? To jest Święty Graal, najświętszy i najświętszy obiekt duchowy ze wszystkich. Poszukiwanie Świętego Graala jest najtrudniejszym do pomyślenia.

Pomyśl o świecie, w którym żyjemy. Zwykły człowiek kłania się przed bogactwem i blaskiem celebrytów, władzą polityków, pieniędzmi liderów biznesu. Oni nie tylko pokłonić, czczą. To ta sama formuła co religia. Robimy z siebie niewolników, a następnie stoimy w zachwycie nad naszymi mistrzami. Gdzie chcą nas nasi mistrzowie? Na kolanach. Bo wtedy nie jesteśmy dla nich zagrożeniem. Wtedy mogą nas wykorzystać. Powinniśmy się wstydzić samych siebie.

Wielki Szatan żądze kultu, dla ziemskiego panowania. Szuka mas niewolników na kolanach przed nim. Jego kościół na tej ziemi to jest stary porządek świata. Oni również żądają wielbiących ludzi. Możemy wznieść świątynie dla nich. Traktujemy ich jako znakomitości, uświęcamy je, oddajemy im cześć jak bohaterom. Mówimy im, że są lepsi od nas, że zasługują na więcej niż my. Pozwalamy im zbierać ogromne nagrody za ich skromne, samolubne wysiłki. Nie narzekamy. Nie protestujemy. Nie sprzeciwiamy się. Nic nie robimy. W rzeczywistości uważamy, że powinni cieszyć się znacznie bardziej niż my wszyscy.

Dlaczego? Bo się nienawidzimy. Ponieważ jesteśmy wyobcowani z siebie. Istniejemy w stanie nieszczęśliwej świadomości. Nasz umysł jest w stanie wojny z samym sobą. Projektujemy na innych boskość w sobie, a następnie oddajemy cześć tym innym.

Stary porządek świata nie jest bogiem. Są chciwi, próżni, samolubni egoiści, pijani miłością własną. Bono, główny wokalista U2, kampanie przeciwko ubóstwu na świecie. Bono jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Czyż nie powinien prowadzić kampanii przeciwko sobie? Dlaczego tolerujemy taką obrzydliwą hipokryzję? Dlaczego ta osoba nie jest wyśmiana na powierzchni ziemi? Franciszek z Asyżu pochodził z zamożnej rodziny, ale porzucił wszystko, co posiadał, by podążać za swoim powołaniem religijnym. To jest człowiek, którego można potraktować poważnie, człowiek, którego można szanować. Nie był hipokrytą. Żył jak biedak i walczył z bogactwem. Został prawie ekskomunikowany przez papieża za głoszenie swojego wywrotowego przesłania, które stanowiło takie zagrożenie dla skandalicznego bogactwa Watykanu. Gdyby taka osoba wstała i prowadziła kampanię przeciwko ubóstwu na świecie, zwrócilibyście uwagę, ale nikt przy zdrowych zmysłach nie słuchałby hipokryty takiego jak Bono. Jest on typowy dla Zakonu Starego Świata. Jednocześnie, że sięgają do naszych kieszeni, by zabrać nasze pieniądze, głoszą, że są cudowni i skłaniają nas, byśmy w to uwierzyli. Jak bardzo jesteśmy głupi? Jesteśmy głupi, bo jesteśmy wyobcowani. Nienawidzimy samych siebie. Straciliśmy cały sens boskiej iskry w nas. Jesteśmy zatopieni w materializmie. Jesteśmy zagubieni, przeklęci, ale nie musi tak być.
Nie oddawaj czci innym. Uwielbiaj siebie. Znajdź swoją wewnętrzną boskość. Bądź tak wielki, jak tylko możesz być. Ludzie przestaną czcić szatana, gdy zobaczą, że żaden dobry Bóg nigdy nie chciałby być czczony. Wszyscy ci, którzy żądają, abyś klęczał i kłaniał się w imię „Boga” manipulują tobą. Są oni fałszywymi prorokami. Bóg nie potrzebuje pochwał. Kiedy Zakon Starego Świata prosi cię o oddawanie im czci, powiedz nie. Przestań żyć w cieniu innych. Kiedy wyzwolisz swoją boską iskrę, nigdy więcej nie będziesz stał już w zachwycie nad innymi.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, że konwencjonalne religie są złowieszczym środkiem masowej kontroli, po prostu spójrz na jakąkolwiek muzułmańską sesję modlitewną. W głównych meczetach islamskich na całym świecie zobaczysz tysiące brodatych mężczyzn, bez butów i ubranych w dziwne religijne czapki, na kolanach, kłaniających się i skrobiących, mruczących słowa Koranu, które zmuszeni są zapamiętywać od najwcześniejszych dni. (Muzułmanie muszą się modlić pięć razy dziennie, a nawet budzą się ze snu w środku nocy, aby wykonać jedną ze swoich sesji modlitewnych: zaburzenia snu są klasyczną techniką prania mózgu.)

Kobiety muzułmańskie nie mogą modlić się z mężczyznami. Modlą się gdzie indziej, zazwyczaj za ekranami. Zazwyczaj ubrane są w długie, czarne szaty pokrywające każdą część ich ciała. Z wieloma innymi, tylko ich oczy są widoczne. Nie da się rozpoznać jednego od drugiego. Te kobiety są całkowicie pozbawione osobowości, bez jednej cząstki indywidualności. Są one przydatkami mężczyzn, prywatną własnością ich mężów. Nie wolno im podawać dłoni z innymi mężczyznami, ani pozwalać innym mężczyznom widzieć ich włosy lub twarze. W niektórych krajach obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów. Nie mogą nawet stać w tej samej linii, aby głosować jak mężczyźni. Mogą być ukamienowani na śmierć za cudzołóstwo, powieszeni za cudzołóstwo. Zostało to wykonane, aby czuć się jak trędowaci. Są całkowicie odseparowani od swoich ciał, wyglądu, indywidualności. Jednak usłyszysz, jak twierdzą, że są bardziej wolni i lepiej sytuowani niż kobiety z Zachodu….taki jest zakres prania mózgu, któremu byli nieustannie poddawani. Kiedy niewolnicy ogłaszają niewolnictwo jako wolność, możesz być pewien, że kontrola nad nimi jest absolutna.

Nie bądź pod żadną iluzją. Konwencjonalna religia dotyczy tylko jednej rzeczy: kontroli. Wszystkie ceremonie religii głównego nurtu mają na celu zmuszenie cię do klękania, zmuszenie do poddania się. Złamią twoją wolę, zamienią cię w niewolników i marionetki Starego Świata. Religia jest bronią wojny psychologicznej, umiejętnie władaną przez mistrzów Starego Porządku Świata. Człowiek na kolanach nie może walczyć, nie może się jej oprzeć. Nietzsche opisał chrześcijaństwo jako „moralność niewolników”. Tak właśnie jest. Musiałbyś być niewolnikiem, aby kupić chrześcijaństwo, islam czy judaizm. Słowo „muzułmanin” oznacza „ten, który się poddaje”. Równie dobrze możesz mieć „niewolnika” oznaczonego na czole. Narody islamskie okazały się zacofane w porównaniu z narodami zachodnimi. Dlaczego? Ponieważ ich ideologia podporządkowania usuwa przywództwo, indywidualność i kreatywność niezbędną dla postępu. Islam nie różni się od komunizmu, ideologii, która zniszczyła postęp i kreatywność, zmuszając wszystkich do podporządkowania się państwu. Poddanie się jest anatemą. Nawet na Zachodzie jest zbyt wiele podporządkowania, zbyt wielu niewolników. Wyobraźmy sobie świat pełen mediokratów – ludzi osiągających wysokie wyniki, którzy osiągają swój pełny potencjał – a nie świat niewolników rządzonych przez bogatą, uprzywilejowaną elitę, skorumpowaną grupę niegodnych mistrzów – Stary Porządek Świata.
Jaką wielkość taki świat mógłby osiągnąć? Ludzkość ledwo zarysowała powierzchnię swojego potencjału. Tylko wtedy, gdy wyeliminujemy niewolnictwo we wszystkich jego przejawach, możemy przejść na następny poziom.

6000 ludzi, którzy rządzą Starym Światem, dziękuje każdego dnia, że tak wiele miliardów ludzi zakochało się w najstarszej sztuczce z książki – idei, że jeśli staniesz się niewolnikiem „Boga”, to jakoś się uwolniłeś. Powiedzą ci, że wyzwoliłeś się od strachu, grzechu i śmierci…. od samego szatana. Prawda jest odwrotna. Przyjęliście wyznanie szatana. Zrobiłeś siebie wśród żywych martwym. Pomyśl o fanatykach muzułmańskich, którzy z dumą ogłaszają: „Kochamy śmierć bardziej niż życie”. Czym to jest jeśli nie ewangelią śmierci, zniszczenia, nienawiści do samego siebie, samobójstwa i szaleństwa? A ci ludzie uważają się za dobrych, zdrowych ludzi, zasługujących na przyjęcie w obecności Boga! Który Bóg chciałby takich naśladowców? Ci ludzie są chorzy aż do sedna swojego istnienia. Ręka szatana chwyta ich serca. Nie podążajcie za ewangelią śmierci”.

Tajna religia Iluminatów

żródło:
http://tamar102a.blogspot.com/2019/10/nieszczesna-swiadomosc.html

Opublikowano ., Bóg, Człowiek, Duch Święty, Jezus, Koniec chrześcijańsrwa, Koniec cywilizacji, Matrix, Nieśmiertelność, Transformacja 2016-2023, UFO cywilizacje pozaziemskie, Wydarzenie-ujawnienie | 209 Komentarzy

Co to jest Wniebowstąpienie?

pic1
Jednak zamieściłem ten artykuł Lisy Renee o Procesie Wniebowstąpienia, w kontekście ostatnich dyskusji na blogu o procesie Wniebowstąpienia.Trochę go zmieniłem i gdy go czytałem doszedłem do wniosku ,że we wielu aspektach się w nim pełni identyfikuję.U mnie ten proces zyskiwania Kosmicznej Świadomości bardzo przyspieszył po roku 2013-2014.Obecnie objawy fizyczne ( jakieś dziwne biegunki,potem zaparcia, budząca się Kundalini w czasie medytacji, obecność rano krwi w nosie i nieustanny katar objawy uczuleniowe czy nie- sam nie wiem i jakaś dziwna lekkość stąpania po Ziemi i pojmowania rzeczywistości w sposób wielowymiarowy) – zdarza mi się to raz coraz częściej.Myślałem ,że jest to jakaś choroba ale mam wiele wymienionych objawów fizycznych wymienionych poniżej, może te objawy w tzw procesie Wniebowstąpienia są normalne?.

Jest to tłumaczenie za pomocą tłumacza google z j.angielskiego z oryginalnego artykułu Lisy Renee z niewielkimi zmianami.
ze strony https://energeticsynthesis.com/index.php/what-is-ascension

„Poniżej zamieszczam artykuł wstępny w celu przeglądu znaczenia, kontekstu i mechanizmu Cyklu Wniebowstąpienia oraz otwarcie dialogu w celu omówienia różnych objawów przebudzenia, z którymi może spotkać się wielu ludzi podczas procesu ewolucji świadomości, który zachodzi na planecie Ziemi. Już umieściłam wiele artykułów i narzędzi na stronie internetowej, które mogą pomóc wspierać zwiększoną świadomość, aby dalej badać i badać wpływ Wniebowstąpienia na ludzi, planetę i świadomość. Ważne aby rozwijać silne rozeznanie energetycznych podpisów, z którymi wchodzimy w interakcję, podczas uczenia się, jak rozróżnić osobisty rezonans, aby pomóc iść naprzód. Proszę przyjąć do siebie tylko te informacje, które pomagają w Twojej osobistej podróży i odrzucić resztę.

Ludzkość przechodzi zmianę świadomości, która wymaga reedukacji wartości i zmiany priorytetów w stylu życia. Dużo informacji na tej stronie internetowej jest wskazówką wspierać ludzi, którzy budzą się i są przewodnikiem w dla pełnienia ról przywódczych, aby pomóc innym poruszać się przez przesunięcie świadomości, które Wniebowstąpienie tworzy na planecie. Ważne jest również, aby dzielić się z innymi informacjami o przebudzeniu, aby nie odczuwać strachu przed niezwykłymi doświadczeniami świadomości, które często występują podczas integrowania ciał o wyższej energii świetlnej. Ta informacja pochodzi z moich bezpośrednich doświadczeń świadomościowych z Gospodarzem Gwiazdy Strażniczki Krystal i przebudzenia kundalini, które rozpoczęło się podczas Wielkiego Krzyża na niebie w sierpniu 1999 roku. Był to bardzo osobisty i budzący strach fizyczny proces przebudzenia, który przetransformował całą moją rzeczywistość i ego w bardzo krótkim czasie. Podczas intensywnych duchowych faz przebudzenia, przechodzimy proces demontażu ego, który nazywa się Ciemną Nocą Duszy. Dzielę się swoimi doświadczeniami, aby służyć każdemu, kto może skorzystać z tej informacji. Od czasu mojego spontanicznego wypuszczenia kundalini wiele lat temu w moim życiu pojawiło się wiele niezwykłych, mistycznych przejawów. Ci z nas, którzy przechodzą pierwszą falę przebudzenia, są Przewodnikami Wniebowstąpienia dla większości ludzkości, którzy jeszcze nie doświadczyli bezpośredniego duchowego przebudzenia lub mieli oświecony kontakt pozawymiarowy. Ta strona poświęcona jest Nasionom Gwiezdnym i tym, którzy usiłują ewoluować jako Zarządcy, aby pomóc w uczestniczeniu i budowaniu wymaganych struktur świadomości dla tej planety i ludzkości.

Prawo Jedyne zawiera niezbędne zasady zachowania, praktyki i systemy przekonań, których ludzkość musi się nauczyć, aby osiągnąć duchową wolność i suwerenność, poprzez zobowiązanie się do reedukacji, aby rozszerzyć swoją świadomość do rzeczywistości wyższej częstotliwości, które pozwolą im przejść do przyszłych Linii Czasu GSF, podczas Cyklu Wniebowstąpienia.

Nawigacja prądem kundalini przepływającym przez całe moje ciało sprawiła, że funkcjonowanie w życiu w rzeczywistości 3D stało się niezwykle bolesne, izolujące i trudne. W tamtym czasie nie było zbyt wielu dostępnych informacji na temat Wniebowstąpienia, przebudzenia czy zarządzania kundalini. W tym czasie, na wcześniejszych etapach przebudzenia, nie było duchowego nauczyciela czy mentora, który by wyjaśniał, co się ze mną dzieje. W rezultacie, moje ego-osobowość była przerażona, że tracę swój umysł, wraz z utratą mojej tożsamości w życiu, które znałam do tego momentu. Do kogo można się zwrócić w czasie wielowymiarowego przebudzenia lub kiedy czuję się chory na grypę kundalini? Z kim na Ziemi rozmawiacie, kiedy zostajecie wprowadzeni do innych międzywymiarowych istot o każdym odcieniu światła, szarości i ciemności, a następnie zaczynacie dostrzegać zorganizowaną duchową hierarchię innych istot ludzkich i nieludzkich? Dlaczego niektóre z tych ciemnych istot atakują ludzi, którzy się budzą? Dlaczego mogłem odróżnić sztuczną inteligencję od organicznej świadomości? Były to niektóre z pytań, które musiałem zbadać podczas osobistego przebudzenia, co popchnęło mnie do odizolowania i głębokiego poszukiwania wewnętrznej prawdy i lepszego zrozumienia.

Ponadto, we wczesnych fazach doświadczyłem wielu niezwykłych dolegliwości fizycznych. Wzór pojawiał się w tych czasach, kiedy wewnętrzna duchowa siła światła znacznie wzrastała, kiedy światło było aktywowane z wnętrza mnie, aby zbudować moje ciało świetlne. W pewnych fazach rozwoju duchowego czułam się emocjonalnie zdruzgotana i fizycznie chora i nie towarzyszyło mi uczucie szczęścia, o którym inni mówili w Nowym Wieku. Nikt mi nie powiedział, że duchowe siły przebudzenia i wznoszące się siły kundalini mogą być nie tylko niszczycielskie, ale że jest wiele ciemnych sił na ziemi, które zaczną celować w ciebie w energetyczne nękanie, aby zatrzymać duchowy postęp. Poczucie zastraszenia i zastraszania w celu podżegania do strachu pojawiłoby się w postaci ciemnych bytów, ciemnych portali i wielu poziomów implantów AI. Podczas mojego procesu przebudzenia, nie znalazłam nikogo, kto mówiłby publicznie o mrocznym ataku i duchowych uciskach, które są związane z procesem duchowego przebudzenia.
Wiele lat później posiadanie tej wiedzy likwiduje strach przed stawianiem czoła nieznanym tajemnicom, które leżą w nas. Kiedy jesteśmy duchowo wtajemniczeni w te tajemnice siebie i naszej relacji z Bogiem, nie ma odwrotu. Ponieważ planeta tak szybko przyśpiesza w kierunku wyższych częstotliwości, wielu innych ludzi doświadczy spontanicznego przebudzenia i zmiany świadomości doświadczeń, które mogą być przerażające bez właściwego kontekstu. Wielu przebudzonych ludzi nie znajdzie się w duchowych lub metafizycznych warunkach, kiedy nastąpi zmiana świadomości. Może to być nagłe i spontaniczne przebudzenie profesjonalisty biurowego, bankiera, lekarza, przeciętnego człowieka 3D w aktualnej świadomości masowej.

Przebudzenie duchowe nie jest chorobą. Duchowe przebudzenie nie powinno być określane jako niewyjaśniona patologia przez nie wyposażoną społeczność medyczną, tak aby ludzie byli leczeni na symptomy wznoszenia. Wniebowstąpienie jest naturalnym biologicznym procesem poszerzania ludzkiej świadomości i jest nieodłączną funkcją ludzkiego DNA. Ostateczne wyzwolenie ludzkiej Duszy-Ducha przychodzi poprzez to błogosławieństwo duchowego przebudzenia lub duchowej inicjacji. Ludzie muszą przyjąć do wiadomości, że planeta zmienia świadomość i przygotować się na zmianę świadomości, która na zawsze zmieni sposób, w jaki ludzkość postrzega i współdziała z rzeczywistością. Ten proces jest boskim przeznaczeniem całej ludzkości i naszej pięknej planety, planety, która jest sercem tego wszechświata. Wytrzymujemy przyspieszoną linię czasową ewolucji świadomości i nadszedł czas na przygotowanie się.

Wielu ludzi zostało stłumionych i umysł został opanowany, aby odrzucić duchowo-energetyczną rzeczywistość zmiany świadomości i to, co się z tym wiąże. Kontrolerzy nie chcą, aby informacje o Wniebowstąpieniu Planetarnym były podawane swobodnie, jak również aby dzielić się informacjami na wiele innych niezatwierdzonych tematów, takich jak ujawnienie. Wierzą, że mogą kontrolować i łatwiej hodować ludzi, kiedy są przestraszeni i oszołomieni. Tak więc, te przebudzenia teraz są prekursorami i twórcami map przyszłych zmian planetarnych, aby pomóc przesunąć ramy czasowe do wyższych wyników rzeczywistości, które wykraczają poza technologię sztucznej inteligencji wykorzystywaną do kontrolowania ludzi na Ziemi. Aby być skutecznymi, musimy zdobyć samo-mistrzostwo nad naszymi własnymi stanami psychicznymi i emocjonalnymi, jak również mieć właściwy kontekst ewolucyjny i świadomość ukrytych pozaziemskich programów i ludzkich kontrolerów, którzy realizują swoje plany.

Mechanizm zmiany

Po pierwsze, przejrzyjmy znaczenie Wniebowstąpienia i dlaczego ludzie doświadczają symptomów fizycznych, psychicznych i emocjonalnych, jak również zmiany w świadomości.

Obecnie znajdujemy się w fazie przejściowej ekspansji świadomości w wyższe sfery wymiarowe, w których możemy doświadczyć siebie jako wielowymiarowych istot ludzkich współistniejących z wieloma innymi siłami, które żyją na tej planecie. Podczas cyklu Wniebowstąpienia, istoty ludzkie doświadczą wielu różnych symptomów fizycznych, jak przenosimy nasze komórki do wyższych wzorców częstotliwości i ucieleśniamy więcej światła.

Wniebowstąpienie polega na sprowadzeniu większej ilości warstw światła, duchowo-energetycznych sił, które istnieją wewnątrz poziomów naszych duchowych ciał poprzez zejście tych warstw w materię. Oznacza to ucieleśnienie naszej wyższej duchowej tożsamości w naszym ciele fizycznym, naszym pierwotnym pojedynczym okupantem duszy, a nie oszustami. Jednocześnie, Wniebowstąpienie to zmiana w energetycznych wzorcach częstotliwości utrzymywanych w przestrzeni wymiarowej, która po wchłonięciu i aktywowaniu w warstwy planety i ludzkiego pola bioenergetycznego, aktywuje swój zestaw instrukcji wzorca DNA. Katalizuje to łańcuch zdarzeń, który tworzy kompletną transformację i transmutację różnych wzorców i programów utrzymywanych w energetycznych szablonach podróży duszy w czasie. Kiedy duchowo aktywowane, wzorce te zaczynają się przesuwać, powracać i usuwać z warstw doświadczeń zakodowanych w każdej komórce i wzorzec pamięci utrzymywany jako energetyczna wibracja wewnątrz ciała.

Proces Wniebowstąpienia polega na przeniesieniu świadomości z jednej rzeczywistości do drugiej, wraz ze świadomością możliwych wielokrotnych rzeczywistości istniejących jednocześnie. Ponieważ rzeczywistość jest wymiarem, to, co podejmujemy, jest w istocie całkowitym przesunięciem wymiaru w inną rzeczywistość. Rzeczywistość wymiarowa jest utrzymywana w miejscu przez złożoną warstwę zakodowanych siatek energetycznych, aby stworzyć iluzję czasu i przestrzeni, w której świadomość może dostrzec i uczestniczyć we własnym doświadczeniu w szerokim zakresie częstotliwości. W miarę jak siatki wymiarowe zmieniają swoją częstotliwość, a atrybuty magnetyczne ulegają zmianie, wszystkie rzeczy istniejące w tym szerokopasmowym sprzęcie również ulegną zmianie. Zmienią się również naturalne prawa rządzące tym czasem i przestrzenią, jakie znamy. Oznacza to, że postrzeganie naszej świadomości przestrzennej, naszego związku z czasem i przestrzenią również ulegnie drastycznej zmianie.

Tak więc, aby przejść przez tę zmianę trzeba przygotować i dostosować swój sposób myślenia i bycia do tego, co jest w zgodzie z wielkim celem duszy i prawdziwą boską istotą. Uczenie się, jak poddać się przepływowi obecnej świadomości i zyskać większą samoocenę i akceptację, to główne cechy, których potrzebujemy, aby ułatwić osiągnięcie łatwiejszego czasu. Aby zmienić stare zachowania i wzorce myślenia, które nie służą wyższym celom duszy, musimy uświadomić sobie te szkodliwe przekonania, że widzimy fałszywy wpływ, a następnie podjąć odpowiednie kroki, aby je oczyścić i uzdrowić. Proces rozwoju duchowego ujawni nasze najgłębsze lęki, ograniczone przekonania i stare wzorce bólu poprzez wydarzenia, które wywołują je w naszej obecnej świadomości. Musimy świadomie uznać i zobaczyć nasze lęki, aby je rozwiązać i wyleczyć. Nasze lęki i ból są tym, co pozwala nam być kontrolowanym i manipulowanym przez innych, którzy chcą mieć nad nami władzę.

Niektóre z tych kwestii, które będziemy musieli wyjaśnić, są przodkami i odziedziczone po rodzinie, z której pochodzimy. Mogą czuć się raczej dziwnie, ale znajomo, kiedy zostaną wprowadzone do naszej świadomości. Nie tylko oczyszczamy nasze własne indywidualne wzorce mentalne, ale również zajmujemy się karmicznymi implikacjami umysłu, które są zapisane w zbiorowej świadomości umysłu rasy ludzkiej, umysłu planety.

Możemy przekształcić okoliczności w naszym umyśle w punkt widzenia obserwatora. Obserwowanie konkretnych kwestii, które wzniosły się na powierzchnię świadomości, aby mieć możliwość bycia ich świadkiem, a następnie jasne z wnętrza ciała. Doceniajcie i uznajcie wasze wewnętrzne światło za przyjęcie zadania uczestniczenia w tym duchowo-emocjonalnym oczyszczaniu, zamiast domagać się go jako części osobistej tożsamości. Pozwalając sobie na uwolnienie się od bólu i strachu i robiąc to wielokrotnie, oczyszczamy nasze ciała emocjonalne i energetyczne z długo utrzymujących się urazów. Te oparte na strachu przekonania utrudniły nam doświadczanie naszego prawdziwego wewnętrznego światła i autentycznego bytu, który wnosi bardziej radosny cel do naszego życia. Kiedy ciało emocjonalne zostanie rozwiązane i oczyszczone ze starego bólu lub urazu, ciało fizyczne może oczyścić swój odpowiednik tej energetycznej blokady.

Wszystko to dzieje się jednocześnie we wszystkich warstwach pola bioenergetycznego, kiedy każde uzdrowienie jest oczyszczane. W efekcie jest to pełne oczyszczenie i uwolnienie tych bolesnych zdarzeń, które odbywają się jako wzory w ciele z zapisu duszy i pamięci komórkowej. Ponadto, ponieważ te bolesne wzory są usuwane z zapisu duszy, oczyszczenie rekoduje nasze DNA, dzięki czemu nasze ciało może pomieścić więcej światła wewnętrznego. Tak więc, utrzymanie naszej nowej częstotliwości, która pomaga rozszerzyć wyższą świadomość i wielowymiarową percepcję. Ponieważ posiadamy większe światło i bardziej zaawansowany pakiet genetyczny w naszym polu bioenergetycznym, umożliwia on innym wznoszenie się, dzięki zasadzie rezonansu. Poprzez wyższy rezonans, ci, którzy się przebudzili, zaczynają wibrować ze zwiększoną częstotliwością i aktywują wewnętrzny potencjał, a także zaczynają domagać się boskiego dziedzictwa Wniebowstąpienia.

Emocjonalne oczyszczanie jest głównym procesem, którego będziemy doświadczać podczas przechodzenia przez cykl Wniebowstąpienia. Ponieważ ból emocjonalny i nierównowaga energetyczna są odpowiedzialne za nasze stany wniebowstąpienia, wielu z nas doświadczy fizycznych uwolnień z naszego ciała. Niektóre z tych rozliczeń energetycznych to zmniejszająca się gęstość z linii karmicznej, genetycznej lub rodowodowej duszy. Niektórzy zapaleńcy wybrali oczyszczanie stanów nierównowagi energetycznej dla kolektywu lub dla konkretnej grupy. Będzie to odczuwalne jako ruchy energii, które są transmitowane lub przechodzą przez nas, jako że nasza duchowo-energetyczna istota może działać jak kosmiczny system filtracji dla większej całości.

Celem tej informacji jest poinformowanie was o tej dynamice, której obecnie doświadczamy na ziemi. W miarę jak energie przyspieszają, musimy być przygotowani do otwartej i jasnej dyskusji na temat różnych możliwych symptomów fizycznych z pozycji rozwinięcia neutralnego skojarzenia i obserwowania świadomości. Aby łatwiej poruszać się pod presją zmian wewnętrznych i zewnętrznych, musimy znaleźć to, co działa na nas osobiście, kultywując intuicyjne rozeznanie i otwierając nasze serce na współczucie i empatię. Wraz z poświęceniem czasu na edukację siebie, aby mieć świadomą świadomość i większy kontekst dla planetarnego przebudzenia lub wniebowstąpienia.

Poniższe informacje na temat symptomów fizycznych nie mają cię niepokoić, ale mają być wykorzystane jako narzędzie do lepszego informowania cię. Nie dostaniemy niczego, z czym nie będziemy mogli sobie poradzić, chociaż jesteśmy zobowiązani do rozwijania naszego wewnętrznego związku z naszym duchowym przewodnictwem. Wiele bólu można uniknąć, stając się bardziej świadomymi siebie i zabierając czas potrzebny do wyleczenia poprzez emocjonalne oczyszczenie i słuchanie naszego ciała, gdy prosi o wsparcie i odpoczynek. Nasz duch dał nam wiele narzędzi do naszego zestawu narzędzi do Wniebowstąpienia, aby wspierać naszą ewolucję świadomości w możliwie najbardziej płynny sposób.
Poproś o pomoc z czystym i szczerym sercem, a zostanie ona udzielona!

Objawy transmisyjne

Podczas procesu wniebowstąpienia, kiedy zaakceptujemy częstotliwość i światło, możemy przechodzić różnorodne objawy wniebowstąpienia, na wszystkich poziomach warstw fizycznych, psychicznych, emocjonalnych lub duchowo-energetycznych.

Te objawy transmutacyjne mogą być umiarkowane do skrajnych. Tarcza 12D jest pomocna w harmonizowaniu ciała poprzez wiele symptomów wznoszenia. Wiele objawów wznoszenia jest niejasnych do opisania i niewyrażalnych w myśli i języku liniowym. Kiedy ludzie idą do lekarzy, mówi się im, żeby brali leki lub instruuje się ich, żeby szukali profesjonalnej pomocy psychologicznej. Ta strona nie przyznaje się do udzielania jakichkolwiek porad medycznych. Dla niektórych z nas korzystne może być poszukiwanie leczenia medycznego lub psychologicznego podczas procesu przebudzenia. Musimy postępować zgodnie z naszymi wewnętrznymi wskazówkami, jak postępować z tym, co dzieje się w naszych fizycznych i energetycznych systemach ciała w tym bezprecedensowym czasie przyspieszenia.

Pewne objawy stają się teraz coraz bardziej widoczne i kiedy wiemy, że jest to proces i że wielu innych czuje to samo, pewien spokój może być przywołany na myśl. Wiele osób może spocząć w świadomości, że są one przekształcane w sposób, który może być niezwykle trudny dla ciała fizycznego.

Do najczęstszych zgłaszanych objawów należą:

ciśnienie czaszkowe i bóle głowy
ekstremalne zmęczenie
podgrzewanie ciała fizycznego
nudności
zawroty głowy
zapomnienie
rozdrażnienie
bezsenność
ból stawów
bóle ciała
skurcze mięśni w nogach, łydkach i ramionach
objawy grypopodobne
Doświadczenia z kundalini
biegunka
czując się trochę niestosownie.
bóle mięśni
wysypki skórne
mrowienie w częściach ciała
posiadanie specyficznej świadomości istnienia organu wewnętrznego lub części ciała,
w odróżnieniu od przeszłości
zmniejszenie świadomości przestrzennej
nieudolność
gorączkowe uczucie, kundalini wschodzące.
uczucia bycia tam i nie bycia tutaj.
utrata ostrości wzroku
utrata pamięci
zmiany z włosami na ciele i głowie
brak zdolności do koncentracji
uczucie wstawania lub zbyt szybkiego poruszania się, które powoduje zawroty głowy.
uczucie, że nie możesz niczego osiągnąć, bo nie ma wystarczająco dużo czasu.
ataki lękowe, które zdarzają się nagle i znikają równie nagle.
Widzenie wielowymiarowych energii, tj. kolorów, bytów, matryc, liczb, kodów symboli.
Widzieć istoty pozaziemskie, zarówno ludzkie, jak i nieludzkie w wyglądzie.
Porozumiewanie się z naturą, zwierzętami i ludźmi, którzy przeszli dalej.

Ponadto, nasze ciała często doświadczają gwałtownego wzrostu temperatury i energii, które nie są komfortowe. Nasze ciała są przemieszczane w sposób termodynamiczny i przy tak dużej ilości światła docierającego do pól ciała, niektóre z objawów, których doświadczamy, w rzeczywistości uniemożliwiają pękanie naszych pojazdów fizycznych z intensywnością światła. Możemy doświadczyć trójdzielnego schematu snu (budzenie się co 3 godziny) lub przerwanego snu, ponieważ jesteśmy ponownie skalibrowani i pracowaliśmy nad tym energicznie w nocy. To dodaje do naszego samopoczucia niespokojny i zmęczony rano.

Pamiętaj, aby być delikatnym w swoim sercu i pozwalać innym tylko w granicach swojego osobistego wewnętrznego sanktuarium, które traktuje cię z takim samym, pełnym miłości szacunkiem. Może to być czas niezwykle bezbronny emocjonalnie. Musimy wyzwolić wiele lęków, takich jak lęki proszące o pomoc i poświęcić czas na zainwestowanie w siebie, aby poczuć się bardziej zrównoważonym i zdrowszym. Masaż, praca z ciałem, większe nawodnienie, żywność organiczna i czysta, suplementacja, uzdrawianie energetyczne, doradztwo duchowe mogą być pomocne.

Gdybym mógła przekazać najważniejsze przesłanie od Strażników, jest to podkreślenie, że ludzie są tak głęboko kochani i pielęgnowani przez Ducha Bożego, Gwiazdę Krystaliczną i Prawo Jednej Hierarchii Światła, przez wszystkich tych, którzy służą jako Jedni. Wpływ naszej zbiorowej świadomości działa podczas tego ewolucyjnego cyklu czasowego, aby zmienić przyszłe ramy czasowe, jest ogólnie poza zrozumieniem niższego ludzkiego umysłu.

Gwiezdne nasiona i Indygo zgodzili się być Światłem zarządzania i Przewodnikami Wniebowstąpienia dla zmieniającej się struktury rzeczywistości. Ludzie poszerzają świadomość, aby stać się coraz bardziej wielowymiarowymi, a odnalezienie naszego serca i prawdziwej miłości z Bogiem jest tylko jedną z części ludzkiego równania. Oczyścić ego i rany emocjonalne, nauczyć się dostrzegać różnicę pomiędzy negatywnym ego i wyższą inteligencją siebie, odzyskać duchowe ciała świetlne i eksmitować pasożyty Ducha Oszustów, jest częścią dokładnej oceny wymagań wobec przemieszczającej się ziemi. Ziemia potrzebuje nowych wskazówek etycznych i prawdziwego oświeconego humanitarnego zarządzania. Społeczność Galaktyczna, ci, którzy komunikują się z oświeconymi polami inteligencji i wyższymi wymiarami, są pierwszymi wznoszącymi się falami, aby sprostać wyzwaniom związanym z budową struktur wspierających ludzkość, które przekształcają się w wielowymiarowe istoty duchowe. Nasza wspólnota jest repozytorium budowania i wspierania zintegrowanej drogi wniebowstąpienia, jak również kultywowania samowystarczalności, aby prowadzić i wspierać ludzkość poprzez osobisty przykład.

Lightworkers, Starseeds, Gridworkers i Wniebowstąpienia Stewardzi, dziękujemy wam i z głęboką wdzięcznością za wszystkie wasze niesamowite wsparcie i pracę na rzecz Wniebowstąpienia!

Pozostań w jasności swojego serca Avatara i ścieżki Christus-Sophia! Jesteśmy tu, aby zjednoczyć Świętą Matkę i Świętego Ojca i odzyskać ciało Christopha Diamentowego Słońca dla wszystkich!”

Opublikowano ., Bóg, Człowiek, Jezus, Koniec chrześcijańsrwa, Kundalini, Matrix, Pozytywna przyszłość, Transformacja 2012, Transformacja 2016-2017, Transformacja 2016-2023, UFO cywilizacje pozaziemskie, Uzdrawianie, Wydarzenie-ujawnienie, Świadomość | 63 Komentarze

Koniec świata w 2020 roku? Stephen Hawking odkrył błąd w kalendarzu Majów

Stephen Hawking na sześć lat przed śmiercią udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że data zakończenia kalendarza Majów opiera się na błędnych obliczeniach. – Koniec świata? Ludzie powinni martwić się o rok 2020 – poniżej pełna wypowiedź astrofizyka.
pic1
MICHAŁ SKORUPKA11 godzin temu

Stephen Hawking był jednym z najbardziej znanych naukowców w historii. Jako fizyk teoretyczny był autorem wielu przełomowych teorii naukowych, przede wszystkim z dziedziny astrofizyki. Przez długi czas swojej kariery polemizował z innymi naukowcami, kwestionując ich ustalenia.

Brytyjski astrofizyk był autorem książki „Krótka historia czasu”, która wzniosła go na wyżyny popularności nie tylko w dziedzinie nauki, ale również popkultury.

Hawking na sześć lat przed śmiercią udzielił wywiadu prestiżowemu magazynowi „New Scientist”, w którym odniósł się do przepowiedni Majów. Fizyk stwierdził, że apokaliptyczna data zakończenia legendarnego kalendarza została oparta na błędnych obliczeniach. Dodał, że ludzkość powinna obawiać się końca świata nie w 2012, a 2020 roku.
Koniec świata w 2020 roku?
– Pod wieloma względami Majowie wyprzedzali swój czas, ale w pewnych kwestiach przekalkulowali. W tym przypadku popełnili błąd polegający na podwójnym liczeniu dni, na które przypadały święta, co oznacza, że ich kalendarz nie zakończy się jeszcze przez kolejne osiem lat. Ludzie powinni naprawdę martwić się o rok 2020, czyli prawdziwy koniec cywilizowanego świata – brzmiała pełna wypowiedź dla magazynu.

Majowie przedstawili na rok 2012, siedem proroctw. Dwa z nich odnosiły się do postępujących zmian klimatycznych i wzrostu temperatury. Przepowiednie dotyczyły również przelotu jednego z ciał niebieskich w bliskiej odległości od Ziemi. Najważniejsza z nich odnosiła się jednak do końca świata, który ich zdaniem miał nastąpić 22 grudnia 2012 roku.

Stephen Hawking zmarł 14 marca 2018 w Cambridge w Wielkiej Brytanii w wieku 76 lat. Przez większość życia chorował na stwardnienie zanikowe boczne.
źródło:
https://tech.wp.pl/koniec-swiata-w-2020-roku-stephen-hawking-odkryl-blad-w-kalendarzu-majow-6433208408754305a
poniżej zamieszczam
angielski tekst z tym samym wywiadem z 21.12.2012 roku:
Steven Hawking: Majowie przeliczyli się o 8 lat, 2020 to faktyczny koniec cywilizacji
21
piątku
grudnia 2012 r
Wysłany przez ThatCricketBlogger w Cricket Media≈ 3 komentarze
TagiApokalipsa , krykiet , Majowie , MCK , Steven Hawking
Steven_Hawking

Cambridge, Anglia – W wywiadzie dla magazynu New Scientist światowej sławy fizyk teoretyczny, Steven Hawking, stwierdził, że apokaliptyczna data zakończenia kalendarza Majów w 2012 r. Jest oparta na błędnych obliczeniach.
pic2
Hawking, były profesor matematyki na uniwersytecie w Cambridge, od dawna krytykuje pseudonaukę dotyczącą prognoz dnia zagłady, aw przypadku twierdzeń, że Kalendarz Majów wskazuje na świat kończący się w dniu dzisiejszym, uważa prosty błąd matematyczny zostało zrobione.

„Pod wieloma względami Majowie wyprzedzali swój czas”, cytuje Hawking, „ale pod innymi byli oni zbyt sprytni dla własnego dobra. W tym przypadku popełnili błąd podwójnego liczenia dni wolnych od pracy, co oznacza, że ​​ich kalendarz nie skończy się przez kolejne osiem lat. Ludzie powinni martwić się o 2020 r., To jest prawdziwy koniec cywilizowanego świata. ”

Hawking, honorowy członek MCC, wyjaśnia, że ​​jego świadomość zagrożenia w 2020 r. Pojawiła się podczas tegorocznego testu Pana przeciwko Południowej Afryce.

„Patrzyłem, jak Hashim Amla gra we wspaniałym pięciogodzinnym zwycięskim meczu, kiedy nagle uderzyło mnie, że 2020 to koniec cywilizacji, jaką znam. Chociaż, co prawda, mój umysł zastanawiał się już nad mroczną ścieżką, którą obrało nasze społeczeństwo po naliczeniu 8,40 funta za kufel piwa i hot doga na stoisku z przekąskami za Grand Stand.

Rzecznik Majów nie był dostępny do komentowania, ponieważ ich cywilizacja została podbita przez Hiszpanów w XVII wieku.

Najnowsza edycja wspomnień profesora Hawkingsa Event Horizon: Dlaczego One Day Internationals sprawiają, że chcemy włożyć moją głowę do Black Hole, jest obecnie dostępna w twardej oprawie, RRP 17,99 £.
https://thatcricketblog.wordpress.com/2012/12/21/steven-hawking-mayans-miscalculated-by-8-years-2020-is-actual-end-of-civilisation/

Opublikowano ., Bóg, Globalna zmiana Świadomości, Jasnowidzenie, Koniec chrześcijańsrwa, Koniec cywilizacji, Matrix, Początek Apokalipsy Ziemi, Przebiegunowanie Ziemi, Przepowiednie, Reptilianie, Transformacja 2016-2023, UFO cywilizacje pozaziemskie, Wniebowstąpieni Mistrzowie, Wydarzenie-ujawnienie, Zmiany klimatu | 141 Komentarzy

Papież Franciszek otworzył Synod Biskupów dla Amazonii. Wielkie kontrowersje

Otwierając kontrowersyjny synod papież wezwał biskupów, by „nie dali stłamsić się popiołem strachu w obronie kościelnego status quo”. Obrońcy status quo się burzą, bo na agendzie spotkania jest m.in. wyświęcanie żonatych mężczyzn na księży i rola kobiet w Kościele.
pic1
Papież Franciszek zainaugurował Synod Biskupów dla Amazonii
Papież Franciszek zainaugurował Synod Biskupów dla Amazonii (PAP/EPA, Fot: Giuseppe Lami)

Podczas mszy inaugurującej Synod dla Amazonii papież wygłosił homilię, w której zaapelował do biskupów o porzucenie strachu przed zmianami. Komentując słowa Jezusa o tym, że przyszedł, aby „rzucić ogień na Ziemię”, przestrzegał hierarchów przed stagnacją i zachowawczością.

– Jeśli wszystko pozostanie takie, jakim jest, jeśli nasze dni wymierza hasło „zawsze tak było”, to dar miłości zanika, przytłumiony popiołami strachu i troską o obronę status quo – powiedział Franciszek – W żadnym wypadku Kościół nie może się ograniczyć do duszpasterstwa „zachowawczego”, przeznaczonego dla tych, którzy już znają Ewangelię Chrystusa – dodał.

Tematem głównym rozpoczynającego się w Watykanie synodu jest ewangelizacja Amazonii oraz zwrócenie uwagi na problemy tego regionu, w tym degradację amazońskiej puszczy.

– W Amazonii miała miejsce kolonizacja zamiast ewangelizacji. Pożary trawiące jej lasy zostały wzniecone przez interesy i chęć zysków – stwierdził Franciszek.

Droga do zniesienia celibatu?
Ale zgromadzenie budzi kontrowersje wśród kościelnych konserwatystów przede wszystkim ze względu na opublikowane wcześniej dokumenty przygotowujące do synodu, „Lineamenta” i „Instrumentum Laboris”

Mowa jest w nich m.in. o tym, by Kościół „pozwolił się ewangelizować przez ludy tubylcze i ich kultury” oraz „przyjął niezgłębioną mądrości, jaką Bóg chce przekazać za ich pośrednictwem”. Przede wszystkim jednak dokumenty zahaczają o problematykę celibatu i roli kobiet w Kościele. Dokument roboczy synodu postuluje święcenia kapłańskie dla żonatych mężczyzn w Amazonii oraz danie ważniejszej roli kobietom w amazońskim Kościele.

Według konserwatystów otworzy to drogę do epokowych zmian w całym Kościele, w tym zniesienia celibatu księży.

Konserwatywna rebelia
Amerykański kardynał Raymond Burke, jeden z liderów skrajnie konserwatywnego skrzydła w Kościele i ostry krytyk Franciszka, stwierdził wręcz, że opublikowane dokumenty są „bezpośrednim atakiem na boskość Chrystusa”.

– Mówi on ludziom: „Macie już odpowiedzi na swoje pytania, a Chrystus jest tylko jednym ze źródeł tych odpowiedzi”. To apostazja – powiedział w wywiadzie dla pisma „First Things”.

Na dzień przed synodem Burke wziął udział w konferencji, na której synod został przedstawiony w apokaliptycznych barwach jako śmiertelne zagrożenie dla Kościoła.

Wśród krytyków synodu jest też kanadyjski kardynał Marc Ouellet, który trzy dni wcześniej promował swoją książkę broniącą celibatu księży. Krytycznie wypowiadali się też niemiecki kardynał Walter Brandmueller – według którego dokument roboczy synodu zawiera herezje – czy Wenezuelczyk Urosa Savino, któremu nie podoba się „wyidealizowany” obraz amazońskich Indian.

W Synodzie dla Amazonii bierze udział 185 duchownych, w większości biskupów z siedmiu amazońskich krajów. Jest wśród nich 3 Polaków: biskup pomocniczy boliwijskiej archidiecezji Santa Cruz de la Sierra Stanisław Dowlaszewicz, oraz dwaj hierarchowie z Brazylii: ordynariusz diecezji Porto Nacional w Brazylii Romuald Kujawski oraz ordynariusz diecezji Coari.

źródło:
https://wiadomosci.wp.pl/papiez-franciszek-otworzyl-synod-biskupow-dla-amazonii-wielkie-kontrowersje-6432182942115969a

Opublikowano ., Bóg, Jezus, Koniec chrześcijańsrwa, Transformacja 2016-2023, Wydarzenie-ujawnienie | 122 Komentarze

Kim jesteśmy, kim jestem?

Na to niby proste pytanie, wbrew pozorom, nie jest wcale tak łatwo odpowiedzieć. Powiedziałbym: Jestem Kaszubem, jestem Pomorzaninem, jestem Polakiem, jestem Europejczykiem, jestem Ziemianinem. Ktoś mógłby zadać pytanie a „dalej” kim jesteś? – odpowiedziałbym – jestem Solanem? Solarianinem?. Anglik, czy Amerykanin odpowiedziałby „I am from planet Earth in the Solar System”.
No dobrze, ale gdyby zadać pytanie: z jakiego gwiazdozbioru pochodzisz? Na tak zadane pytanie niewielu z nas udzieliłoby odpowiedzi, okazuje się bowiem, że pochodzimy z gwiazdozbioru Herkulesa( Heraklesa), bo tutaj znajduje się tzw. Apeks Słońca.

Apeks Słońca – punkt, w kierunku którego Słońce porusza się względem innych jasnych gwiazd w otoczeniu.

Słońce, jako jedna z wielu miliardów innych gwiazd Drogi Mlecznej, obiega środek Naszej Galaktyki – podobnie jak planety krążą wokół Słońca. W wyniku tego ruchu przemieszcza się ono w odniesieniu do ośrodka międzygwiazdowego oraz innych gwiazd. Astronomowie ustalili, że apeks Słońca znajduje się w gwiazdozbiorze Herkulesa i Słońce porusza się w jego stronę z prędkością ok. 22 km/s. Jest to ok. 8% jego całkowitej prędkości w ruchu wokół Centrum Galaktyki (prędkość tę ocenia się obecnie na ok. 220 do 270 km/s).

Apeks Słońca znajduje się w czworokącie wyznaczonym przez gwiazdy Omikron, Ni, Ksi i 99 Herculis[1].


Herkules
źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apeks_S%C5%82o%C5%84ca
Pewną ciekawostką jest to ,że gwiazdozbiór Herkulesa znajduje się w otoczeniu gwiazdozbiorów Lutni , Wolarza i Smoka , czyli tych gwiazdozbiorów, skąd prawdopodobnie pochodzi życie.Czy jest to przypadek? trudno powiedzieć.
Kolejna sprawa, to nazwa „naszego” gwiazdozbioru.Herkules – to grecki Herakles – heros( półbóg) , którego ojcem był Zeus a matką Alkmena.Podobno Ziemianie mają częściowo geny kosmitów- czyli są „półbogami”.

Opublikowano ., Człowiek, Koniec chrześcijańsrwa, Obserwacje Słońca, Obserwacje Ziemi, UFO cywilizacje pozaziemskie, Wydarzenie-ujawnienie, Życie | 63 Komentarze

Co się dzieje z czasem?

[…] Witam serdecznie Fundację Nautilus, Nie wiem czy macie czas na czytanie każdego e-maila (a domyślam się, że otrzymujecie ich sporo) ale chciałabym wiedzieć co sądzicie na temat tego że czas tak szybko leci, ucieka… Tygodnie lecą coraz szybciej, ledwo miesiąc się zacznie to już się kończy i zaczyna kolejny.

Ludzie mówią, że kiedyś człowiek nie odczuwał tak upływu czasu, że teraz to każdy biegnie, że kariera najważniejsza, że te nowe technologie, internet, tv sprawiają że ten upływ czasu tak odczuwamy ale czy to tylko chodzi o technologię czy może coś się dzieje z ziemią, z atmosferą z czasoprzestrzenią, czy to ziemia szybciej krąży i my to w ten sposób odczuwamy czy może jest jeszcze jakieś inne wyjaśnienie? Czy Wy – jako Fundacja – macie jakąś swoją teorię, albo gdzieś jest teoria naukowa dlaczego tak to odczuwamy?
pic1
Dziękujemy za przesłanie e-maila i pytania. O tym, że czas „jakoś szybciej ucieka i przyspiesza” mówił wielokrotnie zmarły niedawno red. naczelny miesięcznika „Nieznany Świat”. Nie mamy na ten temat jakiś konkretnych materiałów, choć wiemy jedno: z wiekiem człowieka przyspiesza „rytm mijających lat”. Kiedy człowieka ma 10 lat wtedy rok jest wiecznością, w wieku 30 lat rok to długo, a po 50-tym roku życia jeden rok jest niczym miesiąc kilkanaście lat wcześniej. Z czego to wynika? Pewnie z tego, że wraz z upływem lat nabieramy doświadczenia i dystansu wobec czasu.

O wymiarach „metafizycznych” upływającego czasu powstało wiele książek, ale na ten temat wypowiadać się nie chcemy, gdyż… brakuje nam czasu! 😉

pic2
pic3
źródło:
https://www.nautilus.org.pl/pytania,372,30-wrzesnia-2019–co-sie-dzieje-z-czasem.html

Opublikowano ., Matrix, Transformacja 2016-2023, Wydarzenie-ujawnienie | 88 Komentarzy