JAK I DLACZEGO ZASTĄPIONO PRZEDPOTOPOWĄ PRZESZŁOŚĆ ZIEMI ?

Alternatywna historia świata
Ogólnie przyjmuje się, że historia jest nauką, a to, co twierdzi, jest dokładną i wielokrotnie weryfikowaną informacją. Eksperci w dziedzinie historii sporządzają mapy odzwierciedlające dawny porządek świata, przedstawiają życie mieszkańców określonego okresu historycznego, ich wygląd, obyczaje. Kiedy jednak odkrywamy źródła pisane tamtych czasów, okazuje się, że wszystko nie do końca jest takie jak nas uczono w szkołach.
„Moc należy do tego, kto posiada informacje i wiedzę” – to bardzo stary aksjomat. Wiedza – pierwszym krokiem w kierunku umiejętności zrozumienia prawdy, odróżniająca rzeczywistość od fałszu – istnieje tylko dla tych, którzy uwolnili się od wszelkich uprzedzeń i pokonali ludzkie zarozumiałość i samolubstwo, są gotowi przyjąć każdą prawdę, jeśli zostanie im ona ukazana.
Przeszłość pomoże nam lepiej zrozumieć teraźniejszość, a teraźniejszość pomoże nam właściwie ocenić przeszłość.
W dzisiejszych czasach żadne oświadczenie nie może liczyć na uczciwy osąd, a nawet na słuchanie, jeśli jego argumenty nie są zgodne z uzasadnionymi i ogólnie akceptowanymi badaniami, ściśle przestrzegającymi granic oficjalnej nauki lub teologii ortodoksyjnej.
pic1
Jak ci, którzy monopolizują wiedzę, tworzą historię.
Dlaczego praktycznie nie znamy cywilizacji przedpotopowej?
Dlaczego artefakty powiązane z historią biblijną są niszczone i zatajane?
Dlaczego ludzkość stopniowo zachowują się jak zwierzęta?
Odpowiedzi na te i inne podobne pytania można uzyskać z prac Tajemnej doktryny Heleny Bławatskiej. Niewielu ludzi wie teraz, że zachowało się najstarsze źródło – tajemnicza książka Atlantydy „Stanzy Dzyan”, która opisuje nie tylko pełny światopogląd starożytnych, ale także przedstawia historię Ziemi sprzed 200 000 lat.
Ta cenna książka była przez długi czas utrzymywana w tajemnicy przez indyjskich braminów, a tylko dwie znane osoby trzymały ją w swoich rękach – był to Józef Stalin i Elena Bławatska. Dlatego Tajna doktryna Bławatskiej, oparta została na książce ”Stanzya Dzyan”, i ma ona szczególną wartość badawczą. Nie zastanowimy się szczegółowo nad całym dziełem, zastanówmy się jak to się stało, że władza na Ziemi koncentruje się w rękach kilkunastu ludzi ‘kapłanów”, zwanych inaczej Elitą.
Przez cały czas tylko kapłan posiada pełną wiedzę, to znaczy:
„Wiedza – pierwszym krokiem w kierunku umiejętności zrozumienia prawdy, odróżniająca rzeczywistość od fałszu – istnieje tylko dla tych, którzy uwolnieni od wszelkich uprzedzeń i pokonując swoje ludzkie zarozumiałości i samolubstwo, są gotowi przyjąć każdą prawdę, jeśli zostanie im ona pokazana”.
Secret Doctrine Vol. 3
Oznacza to, że nie każda osoba może dostrzegać wiedzę. A w czasach starożytnego Egiptu grupa kapłanów – właścicieli wiedzy, postanowiła wykorzystać ten ostatni do przejęcia całej władzy na Ziemi. Wcześniej kapłani z wedyjskim światopoglądem dominowali na Ziemi, kierując rozwojem cywilizacji zgodnie ze schematem piramidy wedyjskiej, to znaczy ukierunkowanej na rozwój Ducha Ludzkiego.
Wszystkie, absolutnie wszystkie znane religie na Ziemi pochodzą ze wspólnego źródła.
Profesor z Oxfordu stwierdza ponadto, po pierwsze, że „istnieje naturalny związek między językiem a religią”, a po drugie, że przed podziałem rasy aryjskiej istniała jedna religia aryjska; przed podziałem rasy semickiej istniała jedna religia semicka, a przed podziałem Turanów na plemiona chińskie i inne istniała jedna religia turańska.
Przed exodusem Żydów z Egiptu (projekt Mojżesza) między rzekami istniała potężna religia chaldejska, której ślady dziś „tajemniczo zniknęły”.
„A co uczeni odkrywają, odnosząc się do starożytnej semickiej literatury religijnej, do pism chaldejskich? W końcu ta literatura jest starszą siostrą i mentorką, jeśli nie bezpośrednim źródłem Biblii Mojżeszowej, która położyła podwaliny i była punktem wyjścia dla całego chrześcijaństwa.
Co z tego może utrwalić starożytne religie Babilonu w ludzkiej pamięci, zapisać gigantyczny cykl obserwacji astronomicznych dokonanych przez magików Chaldejczyków i potwierdzić legendy o istnieniu w nich genialnej, głównie okultystycznej literatury? Tylko kilka jej fragmentów.
Jednak nawet one raczej nie pomogą nam zrozumieć natury tego, co zostało utracone, ponieważ udało im się przedostać przez ręce jego wielebnego biskupa Cezarei, samozwańczego cenzora i redaktora świętych tekstów religii, które są mu obce. Nadal bez wątpienia noszą znamiona tej „najbardziej prawdziwej i uczciwej” osoby. Dowodem na to może być los traktatu Beroza, w którym mówi on o wielkiej niegdyś religii Babilonu.
Beroz, kapłan świątyni Bel, napisał ją po grecku dla Aleksandra Wielkiego, korzystając z astronomicznych i chronologicznych źródeł, które były dostępne dla kapłanów tej świątyni i obejmowały okres 200 tysięcy lat.
Dziś ten traktat zaginął. W I wieku pne Alexander Polygistor napisał wiele fragmentów tego traktatu, które również zaginęły. Ale te fragmenty zostały wykorzystane przez Euzebiusza (270-340 według R. Chr.) W swojej pracy nad Chronicon. Podobieństwo – niemal dosłowne – między pismami hebrajskimi i chaldejskimi, w wielu kwestiach bardzo zaniepokoiło Euzebiusza, który działał jako obrońca i orędownik nowej religii, która obejmowała pismo żydowskie, a wraz z nim całą jego absurdalną chronologię. Dziś praktycznie udowodniono, że Euzebiusz nie oszczędził egipskich tablic synchronicznych Manethona, traktując je tak bezlitośnie, że Bunsen oskarża go o najbardziej pozbawione skrupułów wypaczenie historii,
Co zrobiło ciemne kapłaństwo? Stworzył dla Mojżesza „nowego ludu” dla siebie, zapewnił mu „nową” religię stworzoną ze starożytnych nauk chaldejskich i własnych zadań, a następnie stworzył chrześcijaństwo i islam dla innych narodów, z obciętymi naukami i zaczął „oczyszczać” całą pozostałą wiedzę podstawową na ziemi!
pic2
Co mamy dzisiaj ? Oto, co pisze o tym filolog z Oxford University of XIX wieku:
„Tak… widzimy piramidy, które przetrwały do ​​dziś, ruiny świątyń, labiryntów i murów, cętkowane hieroglificznymi napisami i niesamowitymi wizerunkami bogów i bogiń. Na zwojach papirusów, nad którymi sam czas nie wydaje się mieć mocy, czytamy nawet fragmenty tego można by to nazwać świętymi księgami Egipcjan. I chociaż zdekodowaliśmy już wiele najstarszych zabytków tej tajemniczej rasy, główne źródło pochodzenia religii egipskiej i pierwotne znaczenie jej obrzędów nie zostały nam w całości ujawnione ”.
Zatem cała wiedza jest teraz w rękach mrocznego kapłaństwa, a ludzie na Ziemi stracili swoją historię, swoje korzenie.
Próbując połączyć różne aspekty niezapisanej historii pisanej, nasi orientaliści zaryzykowali śmiały krok: postanowili z góry zaprzeczyć temu, co nie zgadzało się z ich własnym punktem widzenia. I pomimo faktu, że każdego dnia dokonuje się nowych odkryć, które pozwalają nam dowiedzieć się więcej o wielkich sztukach i naukach, które rozkwitały w niepamiętnych czasach starożytnej starożytności, niektórym z najstarszych ludów odmawia się nawet prawa do posiadania własnego języka pisanego, a zamiast uznania ich, przypisuje się im kulturę barbarzyństwo.
“dla niewtajemniczonych, dokumenty te nie były winą samych wtajemniczonych, a środek ten nie był podyktowany egoizmem ani chęcią zmonopolizowania życiodajnej tajnej wiedzy. Pewna część Ukrytej Nauki powinna pozostać ukryta przed oczami niewtajemniczonych przez niezliczone stulecia, ponieważ przekazanie nieprzygotowanym masom tajemnic o tak ogromnym znaczeniu jest jak podarowanie dziecku płonącej świecy w piwnicy w proszku”
Okultyści twierdzą, że wszystkie te dokumenty istnieją do dziś, chociaż są niezawodnie ukryte przed chciwym Zachodem, aby ponownie pojawić się w bardziej oświeconych czasach.
Tak, dokumenty rzeczywiście były ukryte, ale sama wiedza i jej rzeczywistość nigdy nie były ukryte przez hierofantów świątynnych, gdzie tajemnice zawsze były przedmiotem badań i zachętą do poprawy. Praktyka ta jest znana od stuleci i wszyscy wielcy zwolennicy, od Pitagorasa i Platona do neoplatonistów, zawsze o tym mówili. Wszystko zmieniło się dramatycznie na gorsze w tej wielowiekowej praktyce dopiero wraz z nadejściem nowej religii nazarejskiej.
Wielu wielkich uczonych wielokrotnie podkreślało, że żaden z założycieli religii – aryjskiej, semickiej czy turańskiej – nie wynalazł żadnej nowej religii i nie odkrył żadnej nowej prawdy. Wszystkie z nich przekazywały tylko nauki, ale nie były głównymi źródłami. Ich autorstwo polegało na tym, że proponowali nowe formy i interpretacje, podczas gdy same prawdy, na których polegali ci założyciele, były tak stare jak sama ludzkość.
Wybierając jedną lub drugą lub kilka z tych wielkich prawd naraz – rzeczywistości, które zostały objawione jedynie oczom prawdziwych mędrców-spirytystów, pośród wielu, którym powiedziano człowiekowi u zarania jego istnienia, a następnie przekazano je przez stulecia w świątyniach świątyń poprzez wtajemniczenie albo poprzez tajemnice, albo poprzez bezpośrednią transmisję osobistą. W ten sposób każdy naród otrzymał część tych prawd w postaci własnych i charakterystycznych tylko dla siebie symboli, które ostatecznie przekształciły się w kulty o mniej lub bardziej rozwiniętym systemie filozoficznym – w panteony mitycznych bogów.
Z czasem Tajemnice zaczęły znikać, instytucja wtajemniczenia i świętej nauki zaczęły umierać, a ich prawdziwe znaczenie zaczęło być systematycznie usuwane z samej ludzkiej pamięci. W tym czasie nauki te stały się okultystyczne i na czoło wysunęła się magia. Jeśli przez wiele, wiele stuleci pne, wśród mistyków panował prawdziwy okultyzm, po pojawieniu się chrześcijaństwa nastąpiło pojawienie się magii, a raczej czarów ze wszystkimi jej sztukami okultystycznymi.

pic3
Pomimo faktu, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa fanatycy nowej religii podejmowali najbardziej energiczne wysiłki, aby zniszczyć wszelkie ślady duchowego i intelektualnego dziedzictwa pogan, wszystkie te wysiłki zamieniły się w ich kompletny upadek. Jednak od tego czasu ten sam mroczny demoniczny duch fanatyzmu i nietolerancji systematycznie dążył do wypaczenia najjaśniejszych stron napisanych w czasach przedchrześcijańskich.
Te słowa zostały wypowiedziane pod koniec XIX wieku!
Mamy do czynienia z tym każdego dnia, próbując wątpić w prawdziwość naszej i światowej historii. I nawet w najbardziej nieprecyzyjnych kronikach historia przyniosła nam dużo materiału, abyśmy mogli bezstronnie spojrzeć na cały obraz.
Jeśli czytelnik uważnie zajrzy do pierwszego roku narodzin Chrystusa, który zapoczątkował początek tysiąclecia, stał się przełomem między okresami przedchrześcijańskim i post-chrześcijańskim. To wydarzenie – niezależnie od tego, czy faktycznie miało miejsce w historii, czy nie – było jednak pierwszym sygnałem do budowy potężnych barier we wszystkich kierunkach, wykluczając jakąkolwiek możliwość nie tylko powrotu do znienawidzonych religii z przeszłości, ale nawet przypadkowego spojrzenia na nie; a te religie z przeszłości wywoływały uczucie nienawiści i strachu, ponieważ rzucają zbyt wiele światła na tę nową i celowo zawoalowaną ekspozycję znanego obecnie Nowego Prawa.
Bez względu na to, jak nadludzkie wysiłki pierwsi ojcowie Kościoła chrześcijańskiego włożyli w usunięcie ”Tajnej Doktryny” z pamięci ludzkości, to nie uda im się to. Niemożliwe jest zabicie prawdy, dlatego wszystkie podejmowane przez nich próby usunięcia wszelkich śladów starożytnej mądrości z powierzchni ziemi, wtrącenia do więzienia lub w inny sposób zamknięcia ust osobom, które ją zapamiętały, były z góry skazane na niepowodzenie.
Niech czytelnik pomyśli o losie tysięcy, a może milionów manuskryptów spalonych w płomieniach i odkurzonych pomników ich nazbyt szczerymi napisami i symbolami; o gangach pierwszych pustelników i ascetach, którzy zalali zdewastowane miasta Górnego i Dolnego Egiptu, przeszukując pustynie i góry, doliny i wyżyny, aby znaleźć i z radością zniszczyć każdy obelisk, kolumnę, zwój lub papirus, które wpadły w ich ręce.
Rzeczywiście, diabelski duch fanatyzmu, który naznaczył chrześcijaństwo i islam w pierwszych wiekach naszej ery a w średniowieczu początkowo wybrali miejsce w ciemności i ignorancji.
Obie religie podbiły wyznawców ogniem i mieczem; obie zbudowały swoje kościoły na gigantycznych górach ludzkich zwłok. Ponad bramami przez które pierwszy wiek wszedł do historii.
źródło:

https://tamar102a.blogspot.com/2020/05/jak-i-dlaczego-zastapiono-przedpotopowa.html

JAK I DLACZEGO ZASTĄPIONO PRZEDPOTOPOWĄ PRZESZŁOŚĆ ZIEMI ?

Ten wpis został opublikowany w kategorii ., Globalna zmiana Świadomości, Koniec cywilizacji, Początek Apokalipsy Ziemi, Starożytność, UFO cywilizacje pozaziemskie, Wniebowstąpieni Mistrzowie, Wydarzenie-ujawnienie, Życie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

71 odpowiedzi na „JAK I DLACZEGO ZASTĄPIONO PRZEDPOTOPOWĄ PRZESZŁOŚĆ ZIEMI ?

 1. Zygmunt pisze:

  Część ludzi którzy próbują samodzielnie myśleć dostrzega ,że z naszą historią , jest coś nie tak … za bardzo ociosywana pozbawiana nieprzystających z jej docelowym brzmieniem faktów , stylizowana ……

  Przypomina mi to tworzenie teorii o pochodzeniu gatunków przez Darwina który zapomniał wstawić w ową teorię informację kto stworzył ocean z którego w/g niego wyszło życie , kto stworzył Ziemię , US ,kto stworzył .. cały Wszechświat …..

  Wszystkie ludzkie przemyślenia pozbawione tego odniesienia KTO STWORZYŁ ???
  to co powyżej napisałem traktuję jako niekompletne , pozbawione sensu ,

  I tak jako niepoukładany w logice widzę ten artykuł …..niekompletny …

  „Wiedza – pierwszym krokiem w kierunku umiejętności zrozumienia prawdy, odróżniająca rzeczywistość od fałszu – istnieje tylko dla tych, którzy uwolnieni od wszelkich uprzedzeń i pokonując swoje ludzkie zarozumiałości i samolubstwo, są gotowi przyjąć każdą prawdę, jeśli zostanie im ona pokazana”.
  Secret Doctrine Vol. 3

  i założenie ….

  „Moc należy do tego, kto posiada informacje i wiedzę”

  a wszystko odnosi się do podmiotu ……CZŁOWIEK .

  lecz jeśli człowiek z małpy nie powstał …to kto stworzył Człowieka ???

  Jako budzik …

  wiem że muszę mieć poukładane w głowie, by budzić stąd przyznaję rację informacji mówiącej że energetyczny wzorzec naszego DNA został stworzony miliony lat temu przy akceptacji
  PRA PRZYCZYNY WSZYSTKIEGO CO ISTNIEJE I NIE ISTNIEJE jako wzorzec jednostki mającej możliwość komunikowania się z całym Wszechświatem ……

  dlatego przyglądam się naszemu życiu nie przez pryzmat historii , a przez ogląd człowieka …. jego jakości …..czyli poziomu naszej świadomości …bo dla jej przyrostu żeśmy zaistnieli …..a nie dla zmyślania ….

  dzieciaczki kochane …
  to sobie przeczytajcie ….

  pasożytnictwo

  https://tamar102a.blogspot.com/2020/05/pasozytnictwo.html

  • Zygmunt pisze:

   Czas budować nowe media, oświecone systemy szkolne, musimy przeciąć kabel zasilający, który banki mają nad walutą. To naprawdę oddolny ruch, jak żaden inny. Zasadniczo, jest to całkowita reorganizacja społeczeństwa. Zasadniczo, potrzeba będzie człowieka, aby wibrował na swojej częstotliwości rdzenia, co prowadzi do zbiorowego wibrowania razem na głębszą częstotliwością rdzenia. To dlatego wielu z was tu jest.

   Teri Wade

   https://tamar102a.blogspot.com/2020/05/pasozytnictwo.html

   a co jest ową częstotliwością rdzenia człowieka ……

   archetypowe i WIECZNE w swym trwaniu pasmo świadomości tworzące życie Krystos -Sophia ….

  • Dawid567 pisze:

   w/g niego wyszło życie , kto stworzył Ziemię , US ,kto stworzył .. cały Wszechświat

   Na to pytanie Marku , na każde z nich może być inna odpowiedź
   Wszechświat stworzył Kto inny, Galaktykę kto inny , Układ Słoneczny ktoś inny a Ziemię jeszcze Ktoś inny , a Człowieka jeszcze ktoś inny.

   • Zygmunt pisze:

    Na to pytanie Marku , na każde z nich może być inna odpowiedź

    dużo i nic nie powiedziane ….określ doprecyzuj te bytności ….

 2. Jurek pisze:

  A mi się marzy…,

  /co pozostanie niestety piosenka…,

  …, aj hef albo łi hef e drim !/

  …, abyśmy nareszcie zapragnęli porządkowania wiedzy o świecie w którym żyjemy…,

  /toc przy pomocy naszych nie w pelni wypelnionych dekli kilku receptorkow jak i nie przy pomocy panateizmu czy pomocy kiedys?snego internetu jak na tamte czasy z przed …,

  ” Nie ma zgody wśród badaczy, czy pierwsze druki powstały już podczas jego pobytu w Strasburgu (1434–1444), czy dopiero w drukarni założonej przez niego w 1448 roku w Moguncji. Różne lata są przyjmowane umownie jako rok, w którym po raz pierwszy Gutenberg użył ruchomej czcionki – najczęściej 1440 albo 1450.”

  …,pareset lat temu jak i dzisiejszego komorko telepatycznego komputerowania nie wiele sie dowiemy.Pan Galileusz mial jeden teleskop-ik poznal kilka planet dzis mamy do dyspozycji teleskoo nie tylko pana Hubbla wiadomo ze wiemy od pana Galileusza ile?s razy wiecej i tylez samo i ile?s razy wiecej nadal nie wiele .Osmiele sie powiedziec ze wc/

  …,, ale…

  / nie jestesmy w stanie uporzadkowac wiedze jedynie w drobnym wymiarze swiat wokol siebie ktorego tzw. wiedza opiera
  sie glownie na osiagnieciach technicznych a gdzie reszta ? Przeciez /

  …,nie…,

  /tkwi ona w/

  .. , tej nominowanej i promowanej przez system, pełnej otrębów ?

  /Do tego sami nie wiemy kim jestesmy zalezni od wiecej NIRZ jednej rzeczy jak JURZ wiecej niz raz wspomnialem a tym razem trzeci raz nie wiemy czym jest wolnosc jej odczuwanie ktore zapewnie kiedy?siowo nasi pradziadowie ja inaczej odczuwali niz my dzisiaj cywilizowani.Kto ma nudy a chce posluchac i uzna za drobne poszerzenie swego horyzontu myslowego wiec polecam pon.filmik ktory zasypiajac przez mgielke wysluchalem niektore albo prawie czy wszystko jest z niego i faceta wypowiedzi ciekawe.Ocene pozostawiam kazdemu sobie.

  • zygmunt pisze:

   nadmierna koncentracja na jednej rzeczy może spowodować ,że pomijamy wiele innych …..

   nazywam to wąskim zakresem poznawczym …okopaniem się w poglądach i przekonaniach na określonym poziomie świadomości …patrz wykres …Poziomy świadomości …..

   Fantastyczny wykład prof. Wetulaniego w aspekcie badań poznawczych nad rozwojem mózgu poszczególnych gatunków , aż po homo sapiens …..

   jesteście dywidendą planety wypowiedź UFO-ków ….potwierdzająca zasadność jego badań ……

   mózg nie widzi , a jedynie interpretuje dane płynące od zmysłów ….interpretuje niewidzialne / przykład z koniem / ……

   a więc jest inna rzeczywistość , pierwotna , oryginalna , którą Człowiek ma poznać ….

   jest myślenie …pochodna procesów dziejących się w mózgu …ale istnieje też UMYSŁ poza ciałem fizycznym i to on nadzoruje ewolucję organizmów białkowych i rozwój w nich kolejnych elementów mózgu ,
   PO CO ???…….aby wreszcie mógł je zasiedlić …..

   I czyni to stopniowo w poszczególnych jednostkach które osiągnęły poziom 500 stan odczuwania i emitowania przez nie miłości agape ..patrz : wykres …..

   Autentycznie wspaniały wykład z poziomu nauki poznawczej 3D , do szerszego pojmowania czym jest życie , czyni zaledwie subtelne odniesienia …..

   są jednak realia które odnoszą się do dnia dzisiejszego …..

   elektrody wszczepiane do mózgu jako korektory źle funkcjonujących jego elementów ….
   korektory oddziałujące polem elektro magnetycznym Z POWODZENIEM ….

   5G to instalacja stworzenia takiej elektrody w skali makro …Satelity Muska , anteny odbiorczo -nadawcze Obejmującej cały świat wszystkie mózgi homo sapiens Porównanie jest poza jakąkolwiek dyskusją prawdziwe ….

   Dawid ” płacze ” nad sesjami pani Łobos ….

   Pisałem ,że dochodzenie do Nowej Ery może potrwać kilkaset lat …ile chorowałeś tyle musisz się leczyć …..
   Panowie z Syriusza odsunięci ….bo rządy chcą to zrobić szybciej na zasadzie masowego exodusu …która wersja zaistnieje zależy od poziomu świadomości ogółu….

   nie będę po raz setny pisał dzieci …!!!!!

   tylko zwracam uwagę że to co mózg
   produkuje z obserwacji otoczenia przez zmysły
   sięga do poziomu zielonego ….

   a od niebieskiego zaczyna włączać
   się w projekcje mózgu …. UMYSŁ…..

   • Margosia pisze:

    „…są jednak realia które odnoszą się do dnia dzisiejszego …”
    ___
    Zgadza się zyguś 🙂 tyle że te… „realia” podlegają nieustannym zmianom, bo zmiany nie ustają…, każdy z nas jednak posiada możliwość poprawy wszystkiego…
    Ciągła zmiana to prawo powszechnie obowiązujące we Wszechświecie…

 3. Jurek pisze:

  /W zupelnosci przynajmniej mi wystarczy byc wiedzonym powiem szczerze ze dla mnie nie sa ci/

  Eksperci w dziedzinie historii…,

  /ktorzy jeszcze przed kilku set laty nie potrafili drogi prosto wytyczyc a co dopiero kiedy?s !.Ktorzy/

  …, sporządzaj(li)ą mapy odzwierciedlające dawny porządek świata, przedstawiają życie mieszkańców określonego okresu historycznego, ich wygląd, obyczaje. Kiedy jednak odkrywamy…,

  /Wpierw prosze podac /

  …, źródła pisane tamtych czasów…,

  /bo jak juz mozna wywnioskowac RZE to lipa na podstawie tego z powyzej i pon./

  …, okazuje się, że wszystko nie do końca jest takie jak nas uczono w szkołach.

  Moc należy do tego, kto posiada.. ,

  /I kontroluje/

  …, informacje i wiedzę” – to bardzo stary aksjomat. 

  Którzy uwolnili się od wszelkich uprzedzeń i pokonali ludzkie zarozumiałość i samolubstwo…,

  /Wiadomo ze takim nie pomoze nawet chwilowy przeblysk inteligencji i nie zaszkodzi
  zaden s-wirus ci ktorzy/

  …, są gotowi przyjąć każdą prawdę.

  Dlaczego …,

  /Lans egejn to jakby kto?s chce kogo?s albo nasladuje pis-zac nie wiem z jakiego powodu za wszystkich bo/

  …,praktycznie…,

  /to/

  …, nie …,

  /zna jej sam autor notki ! Inaczej operowalby w dobie internetu linkami zdieciami a nie samymi nazwiskami i mieszankami typu bramisci pan stalin pani Blawadzka. Bo jest ilu?s ktorzy w pewnym stopniu znaja i dlatego oni moga powiedziec RZE w bardzo duzej czesci nie/

  …,znamy cywilizacji przedpotopowej?

  Dlaczego artefakty powiązane z historią …,

  /Bo ma to zwiazek z bajka /

  …,biblijną…,

  /one nie/

  …, są niszczone i zatajane !

  /Bo ich nigdy nie bylo i nie ma !
  Co do pon.pytanko z mety prosze podac jej tytul jaka /

  Ta cenna książka była przez długi czas utrzymywana w tajemnicy przez indyjskich braminów…,

  …, a …,

  /kim byly te/

  …,tylko dwie znane osoby…,

  /RZE/

  …, trzymały ją w swoich rękach ?

  /ja trzymalem w mym zyciu nie jedna nie znaczy RZE je czytalem.Jesli/

  …,był to Józef Stalin…,

  /to jedynie w kacapi z terorru byl znany i jako wspolodpowiedzialny
  za wybuch 2 WS Wiadomo gdyby nie bylo JURZ od jesieni 1941 roku pomocy wojskowo gospodarczej amerykanskiej od USA do i nie tylko kacapi bo i dla hurhila chin zrzutow dla Jugoslawi i CCCP to pan Hitler przelecialby tego ludobojcy bardak ASZ do Chin wbrew jego militarnych niekompetencji wtenczas.Jeden przyglup lesny i drugi ten od kwitnacej wisni rzucili sie na
  ameryke…,

  …,a duzo nie brakowalo aby
  Berlin podzielil losy Nagasaki…,

  …,jej wojne nie tylko wypowiadajac kompletnie arogancko bezmyslnie to jakby dwoch mysliwych przeciw niedzwiedziowi bez strzelby chcialo niedzwiedzia na lopatki rozlozyc…,

  …,oba ich kraje po dzis gospodarczo TERZ Tajwan Korea Pldn. dzieki ameryce gospodarczo wysoko wyrosly a glupie komuchy j.polskim syczace do wszystkich pretensje na papierze i szama czynia propagan dowo ale nie do siebie RZE sa glupi
  za lapowy bo taniej komuszej i nie tylko gejsdorf dac w lape aby ani Rosji ani Niemcom zadna Rzeczpospolita nie wyrosla do tego jeszcze wspolnie z Bialorusia Ukraina i innymi wiec z tad ciagle komusze swiry zamiast
  gospodarzyc tylko cwiarzyc
  potrafia. Teraz pan/

  …,i Elena Bławatska ?

  /W koncu co z nia i co ma ona wspolnego w koncu z jaka ksiazka ?
  Wiadomo RZE ona byla JURZ kiedy?s na jednym z blogow omawiana.
  Tak ze jej nazwisko ani tresci ksiazek nie powinny byc chyba ze dla autora tematu sa zaskoczeniem i nowoscia i wiekszosci z czytelnikow./

  Wcześniej …,

  /Wiekszej paranoi czym byli/

  .. ,kapłani z wedyjskim światopoglądem…,

  /ja nie stwierdzic ! Dlaczego ? Przeciez tym wedyjskim swiatopogladem bylo krzyzowanie jak pieprz dzemem i zebraniem partyjnym konktetnie boga+nauke+
  ezoteryke ! A w praktyce jesli kto?s wierzy w boga to go musi bodzic nauka i ezoteryka.Nie pasuje w calosc ! Z kolei jesli tym razem niech nia bedzie ktos?iowa ateistka na nauke stawia to ja musi bodzic i bog i ezoteryka. Itd.Przykladow mozna przytaczac jak beczki do kiszenia ogorkow ! JUSZ pominmy ze kaplani z ich wykolejonym swiatopogladem/

  .., dominowali na Ziemi, kierując rozwojem cywilizacji zgodnie ze schematem piramidy wedyjskiej, to znaczy ukierunkowanej na rozwój Ducha Ludzkiego.

  /A zajmijmy sie pytankiem skad te wedy wziely sie w Indiach lacznie i na poczatek tylko system kast-owy ?
  Czy kogo?s moze interesowac//

  Profesor z Oxfordu stwierdza ponadto, po pierwsze…,

  /skad on wie i na podstawie czego jesli w ogole/

  …,że …,

  /i skoro/

  …,„istnieje ..,

  /co znaczy

  …,naturalny…,

  /nie moze istniec zaden/

  …, związek między językiem a religią”…,

  /z latwego powodu to wezmy pismo klinowe z mitologia skrzydlata sumeryjska i kankami do mleka albo Majow religia i pismo jak kto woli kipu czy obrazkowe jaki-iego ma swira ten Oksfordzki profesorek ?
  Nie dosc tego to wszystkie jezyki swiata sa i nam z religi majwiekszych znane sa sztucznymi jezykami a jaki?s nie wazne sami sobie ktos?ie wypierdza nim wkleja dwoch przyglupow lesnych na filmiku sepleniacych o rozmiarach butow i sznorowek jak lelak z kojotem sumeryjskim i znajda JURZ pomine przekret z bajki biblinej RZE BOG pomieszal ludziom jezyki bo grzeszyli czy za glosno zgrzytali im pomieszal.A moze kiedy?s na ziemi byl byty tylko jeden jezyk nie z tej ziemi z ktorego celowo kto?s kazal wykluc inszo insze ? A na reszte niech sie wypowiedza czytelnicy
  i ukryte te idiotki od podziemnych tuneli w Kaliforni Trumpach zlym prezydentecie ichnie smety o obrazach z lotniska w Teksasie jaka to ameryka zla jest slowem zasmiecajace swym pustym deklem no czego mozna po takowym zyczyc ich potomstwu ? No ale czego mozna sie spodziewac po idiotkach
  i ich samcach pochodzacych nie z siewu a z wrodzonym talentem glupoty ? Byla byta dewota sie wkleila TERZ taka i wielce dumno cudzoziemska z Japonczykiem zonata ktora swirowala ze ona swym synom nie pozwoli walczyc i zginac dla Trumpa🤯

  …,a po drugie, że przed podziałem rasy aryjskiej istniała jedna religia aryjska; przed podziałem rasy semickiej istniała jedna religia semicka, a przed podziałem Turanów na plemiona chińskie i inne istniała jedna religia turańska.
  Przed …,

  /Nie bylo zadnego/

  …,exodus…,

  /przed t/

  …,em …,

  /ani zadnych/

  …,Żydów z Egiptu…,

  /co takiego ? A co bylo wtenczas ?
  Wspolnota religijna ! Tak w skrocie i wiadomo ze to religijne bajki oglupianie swirusow !/

  …, (projekt Mojżesza) między rzekami istniała potężna religia chaldejska, której ślady dziś „tajemniczo zniknęły”.

  Co z tego może utrwalić starożytne religie Babilonu w ludzkiej pamięci, zapisać gigantyczny cykl obserwacji astronomicznych dokonanych przez…,

  /nie bylo zadnych/

  …, magików …,

  /a JURZ w ogole ktirej?s z kolejnej wymyslnej nazwy/

  …,Chaldejczyków i …,

  /czekam z niecierpliwoscia aby nie przy okazji a nazajutrz/

  …,potwierdzić legendy o istnieniu w nich genialnej, głównie okultystycznej literatury? 

  Beroz, kapłan świątyni Bel, napisał ją po grecku dla …,

  /jak niewielu wie RZE nie bylo RZADNEGO A. Wielkiego ani Macedonskiego i temu nie pomoga RZADNE mozaiki ani Jezusy wymyslne ! Pytanie kto sie kryje za nimi ? Odpowiedz dla mnie zbedna !/

  ..,Aleksandra Wielkiego, korzystając z astronomicznych i chronologicznych źródeł, które były dostępne dla kapłanów tej świątyni i obejmowały okres 200 tysięcy lat.
  Dziś ten traktat zaginął. W I wieku pne Alexander Polygistor napisał wiele fragmentów tego traktatu, które również zaginęły

  Podobieństwo – niemal dosłowne – między pismami hebrajskimi i chaldejskimi, w wielu kwestiach bardzo zaniepokoiło Euzebiusza, który działał jako obrońca i orędownik nowej religii, która obejmowała pismo żydowski

  /Czy moglby autor tematu objasnic co nie oznacza ponizszy obrazek ale dla zainteresowanych ?

  https://nnka.files.wordpress.com/2020/05/historia_pic2.png?w=450&zoom=2
  Praktycznie caly temat sklada sie z pieprzu i dzemu zakraszonego nigdy nie zaistnialymi faktami a domyslami przypasowaniami wyssanych prosto z legend historycznych i w wiekszosci z gumofilca. Nic w tym nie pomoga zwroty w stylu :

  Eksperci w dziedzinie historii..

  dawny porządek świata, przedstawiają życie mieszkańców określonego okresu historycznego, ich wygląd, obyczaje.

  Profesor z Oxfordu stwierdza

  Blawadzka Stalin

  Itp.skladaki.

 4. Zygmunt pisze:

  dziwne rzeczy się ostatnio ze mną dzieją …czasem myślę że to już czas wyprzęgania ….

  dolegliwości jak przy cukrzycy….rozpływanie się …zasypianie …niemoc…..

  lecz gdy się z tego otępienia wybudzam …sam się dziwię co głowa mi podsuwa ……..

  krwią naszej cywilizacji jest PIENIĄDZ , a powinna być informacja więc jak się dziwić ,że przeciętny człowiek wyraża poziomem myślenia ….świadomość „karła „.

  Cywilizacja na złym wektorze ewolucji …….trudno jest takie przekonanie obalić …..

  • Zygmunt pisze:

   krwią naszej cywilizacji jest PIENIĄDZ , a powinna być informacja…..

   musimy się jako gatunek zupełnie zrestrukturyzować …….

   oczyszczając , czerwień , pomarańcz żółć i zieleń w nas samych by wszyscy ziemianie połączyli się za pośrednictwem WJ z inicjującym nasze zaistnienie …..UMYSŁEM ….czyli kolorem niebieskim , fioletowym i ????

   jeśli tego nie dokonamy
   jako gatunek przestaniemy istnieć ..

  • Margosia pisze:

   „…Cywilizacja na złym wektorze ewolucji …trudno jest takie przekonanie obalić …”
   ___
   Twoje zyguś „przekonania”, których tak bardzo obawiasz się „obalić” wynikają z Twojego nastawienia do świata i ludzi…
   Zmień swój sposób nastawienia – a zmienią się Twoje przekonania, bo nastąpi zmiana w Tobie…

   …Życie to ciąg naturalnych i samoistnych zmian.
   Nie stawiaj im oporu – to tylko wywoła smutek.
   Pozwól rzeczywistości być rzeczywistością.
   Pozwól rzeczom biec ich naturalnym rytmem, tam gdzie chcą podążać…
   – Laozi

   • Zygmunt pisze:

    Zmień swój sposób nastawienia – a zmienią się Twoje przekonania, bo nastąpi zmiana w Tobie…

    gdybyś Ty Małgosiu wiedziała co UMYSŁ do mej głowy podsyła …jakie scenariusze , bo wszystko jest zmienne , a sytuacja krytyczna , to byś bardziej mnie wpisy i linki rozumiała …

    zrób mi tą przyjemność i obejrzyj choćby ten drugi film który wstawiłem …to co dzieje się w umyśle tej kobiety dzieje się i w moim ….odkąd nastała medio pandemia …..

    zobacz zagrożenie jakie istniało dla całej ludzkiej / i nie tylko / populacji do ostatnich chwil tego filmu ….

    niby fantazja , a jak adekwatna do obecnej chwili ….

    tylko jakie będzie zakończenie tej historii w ziemskim realu , jak na razie nikt nie wie , jeśli sił negatywnych zatrzęsienie , a większość ludzkiej populacji śpi….

   • Margosia pisze:

    „…Małgosiu… zrób mi tą przyjemność i obejrzyj choćby ten drugi film który wstawiłem …to co dzieje się w umyśle tej kobiety dzieje się i w moim ….odkąd nastała medio pandemia …”
    ___
    Zyguś, oglądałam już kiedyś film: „Nowy początek”, jeśli to ten film masz na myśli ?…
    I przyznam, że zrobiony jest świetnie 🙂
    Nie znaczy to jednak, że zamierzam polemizować i zastanawiać się nad fikcją, którą jest ten film oraz nad tym co jego autor miał na myśli…
    Nie mogę też polemizować na temat tego… „co dzieje się w Twoim umyśle,” bo o tym co się w nim dzieje wiesz tylko Ty sam i tylko Ty sam masz władzę sprawić, aby działo się w nim dobrze i tak jak należy…

    • Zygmunt pisze:

     bo o tym co się w nim dzieje wiesz tylko Ty sam i tylko Ty sam masz władzę sprawić, aby działo się w nim dobrze i tak jak należy…

     kto wspina się pod górę , a nie owo wspinanie jedynie symuluje …ten natrafia na obraz w temacie którego odwracając się do idących za nim mówi…
     NIE POTRAFIĘ SŁOWAMI tego co widzę OPISAĆ …

     z grubsza taka jest wypowiedź tego filmu …

     do niektórych rzeczy warto co jakiś czas powracać , gdy podniesiony poziom świadomości pozwala treść pozornie wcześniej zrozumiałą ….na nowo zgłębiać ….

     no ale skoro już wiesz wszystko i wszystko zrozumiałaś to pozostań przy stwierdzeniu …już go oglądałam …

     ja wiem …..różne są poziomy zadufania w samym siebie ….
     i to jest ludzkiego rozwoju grobem ….

     • Margosia pisze:

      „…ja wiem …..różne są poziomy zadufania w samym siebie ….
      i to jest ludzkiego rozwoju grobem …”

      ___
      Cieszę się Zyguś, że… „wiesz nt. różnych poziomów zadufania w samym sobie”, dlatego może… zacznij w końcu właściwie projektować własną przyszłość tak, byś nie musiał spoglądać w nią z lękiem bez negatywnych „scenariuszy „.

     • Margosia pisze:

      Tzw. „nowa normalność”
      Filmik dedykowany przede wszystkim tym osobom, które mają dzieci w wieku szkolnym…

     • Margosia pisze:

      Nastroje… jak widać… w całej europie są zbliżone do siebie…

      „…Niech {politycy} dadzą mi spokój ze swoim gnojem, który wszędzie rozrzucają…”

     • Margosia pisze:

      „…zrób mi tą przyjemność i obejrzyj… film który wstawiłem …”
      ___
      Właśnie skończyłam Zyga oglądać film „Władcy umysłów”, który mi poleciłeś i przyznam, że choć początkowo wzbudził on we mnie uczucie niesmaku, szczególnie w scenie w której wypowiadane są te słowa:
      „…Nie macie już wolnej woli, a jedynie jej wrażenie…, ludzkość nie dojrzała do tego by decydować w sprawach ważnych…”
      To jednak z biegiem fabuły… coraz bardziej owo uczucie niesmaku zanikało… i pod koniec filmu pojawił się u mnie wielki… smile, a szczególnie wówczas, gdy padły słowa:
      „…Wolna wola to dar, o który trzeba walczyć…
      Sami będziecie wytyczać własne ścieżki…”

      Dzięki za wstawienie tego filmu Zyguś…

     • Dawid567. pisze:

      Wolna wola to dar, o który trzeba walczyć

      Bardzo ale to bardzo ciekawe , dlaczego tego akurat tzw.”przykazania” zabrakło w Dekalogu:
      Nie nastawaj na wolną wolę innej czującej istoty
      Brak tego przykazania daje wyobrażenie Kto tworzył ów Dekalog i nie był to tzw. żaden Bóg – Dowód Bóg nie może być zazdrosny o swoją osobę, jeśli jest, to znaczy ze niest żadnym Bogiem.

     • Zygmunt pisze:

      Bardzo ale to bardzo ciekawe , dlaczego tego akurat tzw.”przykazania” zabrakło w Dekalogu:

      gdy analizuję Twą osobowość /światopogląd Dawidzie to zawsze odnoszę wrażenie ,że masz z pośród piszących najwięcej wątpliwości …..

      mówi to mi o sprzecznościach które dostrzegasz , na które nie potrafisz spojrzeć z szerszej perspektywy ….

      Jak można mówić do ludzi ….w Dekalogu …o Wolnej Woli ….jeżeli cali są zanurzeni w poddaństwie …czyli strachu wynikającym z bezmyślności / niski poziom ewolucyjnego rozwoju / ….technika to nie rozwój ….

      Wyrazem drogi w kierunku wolnej woli było przejście naszego kraju z socjalizmu na demokrację a efektem tego w pierwszych latach było to że ….

      milicja się pochowała , a wszelkiej maści kanalarze i ojszczymury zdominowały miasto w którym wówczas mieszkałem …Kraków …i w biały dzień biesiadowały przy jabcokach w głównych centrach miasta …….terroryzowały go….

      demokracja …mylona z samowolą ….więc znów mamy zamordyzm …tylko że demokratyczny…tak nam idzie opornie ….rozwój

      Wolą Wolę

      trzeba samemu w sobie wypracować …Dekalog jako kod norm etycznych jest potrzebny by doróść do tego …..

      wszystko można poukładać w logiczną całość w temacie naszych zaszłości jeśli ma się pomoc WJ w odsiewaniu ziarna od plew….

      ale czy Ty to zrozumiesz ????…..

      zadałem Ci pytanie ….

      Na to pytanie Marku , na każde z nich może być inna odpowiedź

      dużo i nic nie powiedziane ….określ doprecyzuj te bytności ….

      znasz rozszerzenia do swej wypowiedzi , czy tylko tak sobie napisałeś , by było ,że uczestniczysz w dialogach na tym forum …..

     • Zygmunt pisze:

      „…Wolna wola to dar, o który trzeba walczyć…
      Sami będziecie wytyczać własne ścieżki…”

      Dzięki za wstawienie tego filmu Zyguś…

      gdy pisałem apel o pokojową współpracę miałem na myśli wyjście z swych dołków …
      czyli skrystalizowanych przekonań ….bo przecież wszystko płynie…życie to ruch łącznie lub głównie w świadomości …więc jak można jak głaz nieruchomo stać ….

      film mówi w przenośni …że nawet Szef zmienia program …czy tylko ja to rozumiem , bo jeśli tak , to jakiego poziomu świadomości jest ten świat ….

      ———————————————–

      Czekam aż kura wysiedzi pisklęta i przychodzi mi porównanie ,że tak jak one otulone opieką matki-kury …musimy porozbijać skorupy w których wciąż siedzimy , by wreszcie zrozumieć świat …A świat to my…czyli wszech otaczające nas życie….

      Żona wyciągnęła grabiami tonącego w oczku wodnym / jest duże krawędzie folia / jeża ….
      ledwo żył ….zaniosłem go daleko od wody na trawę …

      dzieliłem się z nim dłońmi energią życia , modliłem się by przeżył , prosiłem o pomoc Boga , Świadomość Chrystusową tak był piękny i nieszczęśliwy w swym zmaganiu o życie i wreszcie po kilkudziesięciu minutach wstał i odszedł ….

      Był to w mym życiu na przestrzeni ostatnich lat najpiękniejszy dzień ….

      Czy żyję pandemią …NIE !!! …złem rządzących nami NIE !!! …. , żyję świadomością otaczających mnie ludzi i dlatego cały drżę …bo ją odbieram ….lecz w środku w swym rdzeniu jestem nieporuszony …bo jestem Miłością …..

      nad filmem tym można by dyskutować i dyskutować , tyle ma poukrywanych odniesień wynikających z tego ,że wszyscy… ŹLI i DOBRZY….tak naprawdę tworzymy JEDNOŚĆ .
      Dawid powinien go obejrzeć …może każdy ..tylko czy zrozumieją o czym on mówi ….

      Do zrozumienia owej Jedności trzeba dorosnąć i przenosić to rozumienie na wszystkie poziomy naszego istnienia , lecz zawsze na bazie zdrowego rozsądku by nie popaść w idealizm infantylność …

      NIE ZABIJAJ ….ma wiele znaczeń ….. Tylko trzeba to rozumieć i pilnować by tak….jak odpisałem Mukiemu …

      bilans musi wyjść na ZERO….
      RÓWNOWAGA jest nam potrzebna
      a nie piramidy ….

 5. Jurek pisze:

  Krwią naszej cywilizacji jest PIENIĄDZ , a powinna być…,

  /Coz to za glupota z ta/

  …, informacja ?

  /chociaz ? MORZE nie calkiem bo mozna nia nawet wyplacac emeryture tylko nie wiem czy informacja MORZNA audice bez i z wypasem takze za worek kartofli na zime no i towary caly handel swiatowy uprawiac chociaz juz kiedy?s nawet z sukcesem jesli sie nie myle dla obu stron zastopiano pieniadz sposobem statek za auto zaporozec albo jaki?s kraj komu?s beczki z far🍞ba na olimpiade a bylo to krotko przed ges🦾tem pana Kozakiewicza …,

  …,a w rewanzu ten kraj nie zupelnie pusty pociag bo nawet kufajki czy kufajke polscy przeladownicy w Medyce wiszaca po powrocie calego skladu roznymi krajami nie pieniadzem a mam na mysli R-osji W-szystko P-olsce G-owno zamiast w-rubli.Ale czy nie
  mozna swiatowej waluty czyli durara zastapic w-rublem nie krwistym chinskim yuanem albo elektronicznym pieniadzem ? Mysle ze tak. Tymbardziej ze ponizszy film-ik jest tego najlepszym przkladem.

  PS.

  RZE na temat zastapienia pieniadza nie wpadli Fenicjanie czy Majowie i sie meczyli jakimi?s zlotami perlami muszlami i inne kiedy?sne ludy w handlu z osciennymi i zamorskimi krajami.

  https://naforum.zapodaj.net/3b4a635ba4b3.jpg.html

  PS.

  Wiadomo RZE na swiecie ludzie maja rozne pomysly rozwiazania
  filozofowania tylko najczesciej swiatu i ludziom w praktyce
  a i w handlu swiatowym nie
  sa one potrzebne te ich
  pomysly. Z jednaj strony nie chca ludzie inwilgacji nie-rzadow a z drugiej strony swymi urojeniami pieprza calymi dniami o ludzi kontrolowaniu i placeniu zawsze czym ? Elektronicznym sladem czy za bulke z maslem zlotym zebem ?

  • Zygmunt pisze:

   Wiadomo RZE

   czym dłużej stawiasz opór ..nowej myśli ..tym bardziej wyziera z ciebie coś na kształt neandertalczyka….postura / energia / potężna ….głowa duża…ale z homo sapiens przegrał lub został genetycznie przez niego wchłonięty …..

   Jureczku pomódl się …choćby do wiki
   o ślad umysłu w głowie ….

 6. Jurek pisze:

  /” Siostro🗣🚼slalem przesciehadlo ! Powiedzial facet wychodzacy ze
  szpi🏥tala do salowej ! A ona do niego :

  To bahdzo dobze prosze pana ! ”

  Jeszcze nie wiedziec ze to gowno i to bahdzo dobze RZE/

  Niewielu ludzi wie teraz…,

  /skoro tak/

  …, że zachowało się najstarsze źródło – …,

  /z tego co wiem to napewno nie jest nia ani

  … tajemnicza…,

  /ani/

  …, książka ..,

  /warta TRZDMANIA W REKU a sam jej tyczacy sie/

  …,Atlantydy…,

  /sama nazwa jej demaskuje te ezoteryczna balande jak i sam
  autor ten

  …, „STAn(z)Ry D(ur)zya(e)n”, która opisuje nie tylko…,

  /jeszcze nie calkiem/

  …, pełny…,

  /ezoteryczny/

  …, świat🏥🤯opogląd starożytnych, ale także przedstawia historię Ziemi sprzed 200 000 lat.

  PS.

  Jesli kto?s nie ma swira a chce nim przyswirowac nie potrafiac wiec za lekarstwo eliksir-ik przeciw madrosc-i normalnosci w obu wymienionych przypadkach to niech zakupi przeczyta…,

  /ten ezoteryczny KIT ! Pytanie i odpowiedz RZE te/

  …, ksiazke.

  /Nie polecalbym nikomi o zdrowych w miare zmyslach !/

  • Zygmunt pisze:

   /Nie polecalbym nikomi o zdrowych w miare zmyslach !/

   a wiesz Ty Jureczku …..że jesteś przykładem ” mędrca ” którego wiedza jest oparta wyłącznie na informacji przynoszonej prze zmysły….

   graficzny obraz wzrostu świadomości to temat dla Ciebie za trudny …bo poziom twego myślenia obnaża….

   bynajmniej się tobą nie zachwycam
   bo takiego mędrca można spotkać
   na każdej ulicy ….

   bardziej mi żal siebie
   pośród jakich istot się urodziłem
   i z ich bezrozumnością
   przyszło mi się….zmagać …

 7. Jurek pisze:

  Zygmunt.

  /Tszy ja kaze komus?iowemu zachwycac sie umiejetnoscia robienia siebie to pol biedy ale RZEBY innych wirtualnymi smarkami
  np.ksiazka branistow TSZY a brzmi jesli sie doda RZE to pisma czy starozytne madrosci no nie ? Od kiedy starozytni pisali ksiazki ? Chyba RZE na lisciach potem je w wor skladali przechowywali pare tysiecy lat aby dzis sie pan
  Zygmunt i inni cywilizowani na te kruki ich tresci antyczne napalali ?
  Wiec podaj Zygmuncie skad wiesz i ile na temat np.Julka Cezara i zegaro kalendarza no i kiedy napisal czy jego nadworny pis-arz dla Ciebie i inszo inszych JURZ nie wspomne
  Zygmuncie o pismach Majow itp.
  na sznurowadlach TSZY obrazkach.
  Bibliujesz Jezusujesz starozytnujesz tylko zdradz mi np.najstarsza ksiazke z ktorej ssasz swa wiedze
  wirtualna przeciez nie ? Na temat Sumeru Babilonu a wiem ze w piramidzie znalazles m.inn.predkosc swiatla ktora sam wymysliles i wiele innych bajerow ktore dobre sa do nawijki pod cela dla swiezakow herbatnikow. No ale czego czlowiek nie jest w stanie wymyslec. Jesli chcesz sie o tym przekonac poczytaj sobie ksiazke 12 planeta z ktorej rowniez mozesz zaczerpnac DURZO wiedzy. A bodajze pytalem skoro starozyrmtnosc Ciebie interesi podpowiedz sobie kto tabliczki sumeryjskie rozczytal jesli w
  ogole no i je posegregowal od jeden do ile?s albo od ile?s po pierwsza.
  Tak wlasciwie lepiej zebys albo wcale nie odpowiadal bo znow wyjdzie Twa nowa bajka.
  Jeszcze raz TSZY ja kaze jak
  pon.

  Bynajmniej się tobą nie zachwycam
  bo takiego mędrca można spotkać…,

  /wiadomo RZE/

  …,na każdej ulicy ….

  /maskara😷dowych na peczki dla ktorych myslenie nie ma przyszlosci./

  Bo musze byc wychodzonym i sobie w me🚕rcu nowy temacik w wolnych chwilach przerabiac a nie wiem dlaczego mam sie w-dawac i wdaje wciagac w dyskusje o wszystkim i niczym czerpanego w kolko Macieja na temat wszystkiego z zimnego nieba wyssanegp np.o upadlych gesiach z prosto z zagrody i upadlych gdzie?s na torach kolejowch ? Zygmunt. Prosba Ty dr.Wozny i inni jesli smecic o starozytnosci to prosze o zrodla.
  Przeciez czy za wiele RZADAM ?
  Mysle RZE temat Nostradamusa i jego bajek zostal for ewer w koncu
  w wyhodku na szczescie ?

  • Zygmunt pisze:

   w wyhodku na szczescie ?

   powiedz kurze ….wiesz co znaczy latać …..

   a ona odpowie ….NO PEWNO …przecież mam skrzydła ….

   taka jest różnica między czerwienią , a błękitem ….

 8. Jurek pisze:

  Co bylo pierwsze ostatnie mrowka czy kura a interesuja mnie zadne prywatne wycieczki ani filmikowe co kto w nich smeci ani zadne glodne kawalki o rybaku i zlotej rybce.Na przyklad bo autor tematu wspomnial i nie tylko o Atlantydzie. Dziw bierze ale nie mnie dlaczego cmentarna cisza grobowa w tym temacie ? Liczylem Zygmunt na Twoja wyzsza jazn jaki?s krotki kimentarzyk a nie wiecznie ja i negacja ! A tu brek dens ? A moze autor czeka na SOS ? MORZE wypadaloby aby pomoc jemu w rozszerzeniu tematu ?
  To RZE nie wielu nie ma i nie tylko w tym temacie nic z tego wynika do powiedzenia a juz w ogole co?s negowac swiadczy o tym albo sie tematem nie interesuja albo nic procz wyrazenia ATLANTYDA nic
  nie wiedza albo by chcieli darmo dowiedziec albo nie moga z takich
  czy innych przyczyn a ta glowna
  mysle ze nie jest ze nie moga znalezc jakiego?s punktu zaczepienia poniewaz albo zostaja konfrontowani przy pomocy wysluchanie jakiego?s woznego albo tematami o wyzszych czy nizszych jazniach wibracjach albo zmuszani a moze i sami glownie zainteresowani odkrywaniem spiskow swiatowych szczegolnie made by Zygmunt. Ja bym optowal Zygmunt-cie ze tego stanu przyczyna wyzej wymienionych jest lenistwo moze brak zainteresowania ale glownie nia jest ze nie maja przewodnika aby im wskazal
  droge RZE nie wszystko co sie
  swieci bez odwagi uzycia wlasnego rozumu jest tyle warte co ciagle wpatrywanie sie w obraz kogo?s bez uwzglednienia tla z niego jako nieodlacznej kompozycji calosci TERZ bez czego beda myslec a gdzie tam kto?s im wyjasni kilkoma slowami czym jest natura lub energia ich definicje zamiast wyjasnic bo sam opuera sie na tych fenomenach nie wiedzac nie definiujac a gdy kto?s go pyta czy wie o czym mowi opiera swe teorie to pulta sie jak trep przed rozprowadzeniem i na warcie smecac o muchach wciazy
  a dowodca na PKT samenu bedac na fazie byl zajety rozmowa o
  o kwadrze ksiezyca.

  PS.

  No i co Zygmunt wymyslil-es juz jakie?s rozwiazanie aby krwiopijny system pieniadza zastapic ? Bo pis-zesz jakby nikt na ten temat nigdy nie rozmyslal oczywiscie tylko pan Zygmunt nieustannie szukajacy zyda hitlerowca hanysa z rajchu jako a masz Ty czlowieku wszystkie klepki w deklu moglby a nawet sie czasami dopytywal moj kolega od dziecinstwa tokarz z zawodu i kuzyn niekiedy na fazie podczas rozno podobnych nawijek tematow ale JURZ z dziecinstwa z ksiazek fantastycznych TERZ naszych tematow zainteresowania czy ten J 23 nadal🛰KIT-uje ciagle bez GIT-u ? Pojade za miesiac na urlopo-remont-cik musze miec w razie czego i czesto w czasie do naszych wspolnych i do porannych rozmow niedokon🍾czonych miedzy nami w razie czego jak?is AS-ik w rekawie abym nie zostal przez kolege i kuzyna z braku odpowiedzi ale nie tylko wychichany i czyje?s KIT-y serwowac np i w zamian🍷kolejki🍺im ciagle🍻stawiac.

 9. Jurek pisze:

  Alternatywna.. ,

  /Albo ? A MORZE /

  …, historia świata ?

  /zostala wynaleziona ? Wiec moze drobnymi kroczkami zacznijmy od chronologi sredniowiecza dalej o egzystencji waznych osobistosci
  jak m inn.panJuliusz Cezar no co popiersia tylko ? No i fakt-cil RZE i nie ludzkosc cala a tej nasza nie jest starsza niz 1000 lat. Tyle narazie z mej strony./

 10. Jurek pisze:

  Ja nie wiem co ma ten obrazek z Egiptem wspolnego ? Jak wiadomo w srodku tkwi pani Isis a reszta kompletnie nie ma z Egiptem nic wspolnego…,

  /To jakby wymienic glowe pani Mona Lizy i wstawic w to miejsce glowe pani Lizy Mineli !/

  …, Dlaczego ? A na to odpowie zapewne sam autor notki a moze kto?s jeszcze najlepiej przy pomocy albo bez swej wyzszej jazni przeciez wiadomo ze to jest emitacja starozytnego Egiptu wystarczy powiekszyc zdiecie porownac je z kilkoma orginalami szczegolani pani Izis i JUSZ sie jest w ? CHACIE ! Takze obrazeczek z bocznymi postaciami w notke pasuje jak wol do karocy. Takze az za wiele mowi ze a w ogole po co wszawki o pani Blawackiej
  i Atlantydzie ?

  https://naforum.zapodaj.net/c3fe12ef381b.jpg.html
  https://naforum.zapodaj.net/b7e1af352772.jpg.html
  https://naforum.zapodaj.net/fac7e659f495.jpg.html

 11. Zygmunt pisze:

  No i co Zygmunt wymyslil-es juz jakie?s rozwiazanie aby krwiopijny system pieniadza zastapic ?

  Musi !!! w łebki Tobie podobnych , a więc ” moondrych ” ludzi taka częstotliwość wibracji przywalić , że wszystkie owe ” moondrości ” wypali …..

  ale to dopiero początek ….na te zaistniałe tym działaniem ” białe kartki ” trzeba wpisać Keylontę
  aby informacja była kierunkiem rozwoju ogółu , a nie pieniądze …..

  dowodem ,że tak się dzieje będzie chwila gdy ……..

  powiesz kurze ….wiesz co znaczy latać …..

  a ona odpowie ….NO PEWNO …przecież mam skrzydła ….

  a że nie latam to zaszłość mych błędnych wyborów , za dużo żarłam , za dużo gdakałam ….i skupiałam się głównie na znoszeniu ” elicie władzy ” finansowej góry jajek …..

  teraz nastawię uszy na UMYSŁ czyli głos Wyższej Jaźni …..

  ———————————–

  jednak obawiam się / jako analityk zasobów ducha w ludzkim rodzaju / że jeżeli owa częstotliwość nie przywali ….to wcześniej zagarnie pod siebie owe kiełkujące zalążki umysłu / w ludzkiej populacji / …. nowa częstotliwość generowana z masztów które maja wydatnie poprawić gospodarkę, czyli generowanie pieniądza ….

  he he he …….

  niestety w ONET już ten artykuł chyba zdjęli …..

  https://www.telepolis.pl/wiadomosci/wydarzenia/play-lodz-wieza-telekomunikacyjna-podpalenie-piit-apel

 12. Zygmunt pisze:

  Twoja Boska Świadomość
  Twoja Boska Świadomość
  Brak dostępnego opisu zdjęcia.

  PRZESTAŃ GRAĆ W GRĘ 3D!
  Ludzie u władzy mają świadomość procesów jakie zachodzą na Ziemi.
  Mają też świadomość tego, że ich czas dobiega końca.
  A jedyne co może jeszcze na krótko wydłużyć im możliwość sprawowania władzy, jest efektem utrzymywania się zbiorowej świadomości ludzkiej w przestrzeni niskowibrujących wzorców i energii trzeciego wymiaru.
  Stąd też teraz próby utrzymywania ludzkości w lęku.
  Ten wymiar sam naturalnie się rozpuszcza, a jednym czynnikiem, który może to spowolnić, jest LUDZKA ŚWIADOMOŚĆ, która generuje podobne niskowibracyjne pasmo częstotliwości.
  To ludzka świadomość jest tym, co daje energetyczne „zaczepienie się” w przestrzeni.
  Im więcej ma się w sobie wzorców trzeciego wymiaru, tym bardziej chwytamy się trzeciowymiarowej planetarnej matrycy, wchodząc z nią w rezonans, zasilając ją.
  Czyli tak naprawdę tkwiąc w tym wszystkim, tak jakby pomaga się utrzymać siłom, które tak bardzo chcemy przezwyciężyć❗
  🌿
  A wystarczy po prostu przestać grać w tą „grę”. Mam na myśli „grę świadomości”.
  Zaprzestać tego można jedynie wtedy, gdy w pełni się zrozumie, jaka jest natura świadomości, a także co na poziomie energetycznym dzieje się z planetą oraz ludźmi.
  Do tej pory ludzkość przez wieki pozostawała manipulowana oraz programowana, aby tkwić w przestrzeni matrycy trzeciego wymiaru.
  GRA SIĘ KOŃCZY, GDY DOSTROIMY WIBRACJE SWOJEJ ŚWIADOMOŚCI I CIAŁA DO WYŻSZEGO PASMA CZĘSTOTLIWOŚCI.
  Dokonamy tego otwierając nasze serca, a także gdy fundamentem naszego działania, odczuwania, reagowania oraz postrzegania rzeczywistości jest BEZWARUNKOWA MIŁOŚĆ.
  Zmiana ta się zaczyna wtedy, gdy świadomie zaczniemy przekształcać istniejący w nas strach NA MIŁOŚĆ.
  Naprawdę to nie jest jakieś nadzwyczajne odkrycie, bo takie przekazy docierały do ludzi od tysięcy lat, z różnych stron świata.
  Np. słowa takie jak: „miłość jest jedyną drogą”, „miłujcie swoich wrogów”,„prawda was wyzwoli”.
  … Prawda rozumiana jako dostrojenie się do prawdy w sobie, ogarnięcie szerszej perspektywy rzeczywistości oraz tego, kim się jest, w połączeniu z działaniem z tego poziomu świadomości/prawdy.
  🌿
  Dopiero przy pełnym połączeniu z samym sobą, zakotwiczeniu świadomości w sercu, przy koherencji serca oraz umysłu, pozostając połączonym ze swoim wewnętrznym światłem, przy otwarciu się na prowadzenie swojej wewnętrznej prawdy, poszerzeniu kanału komunikacji ze Źródłem…
  … WÓWCZAS CZŁOWIEK ZYSKUJE DOSTĘP DO WŁASNEJ, PRAWDZIWEJ MOCY, która realnie przeobraża rzeczywistość na zewnątrz.
  Z tego poziomu świadomości, przy utrzymaniu tak wysokiego poziomu światła w swoim ciele, wszystko, co pochodzi z trzeciego wymiaru, NIE MOŻE W ŻADEN SPOSÓB NAM ZASZKODZIĆ.
  Ponieważ nasze ciała wibrują wtedy w zupełnie innej przestrzeni o wyższej częstotliwości drgań❗
  Dotyczy to m.in. szczepionek, wpływu sieci 5G, czy jeszcze innych rzeczy, których tak mocno teraz wiele ludzi się obawia.
  🌿
  Będąc wolnym od lęku przed tym wszystkim, automatycznie zasila się taką przyszłą linię czasową i wariant rzeczywistości, gdzie tych rzeczy w naszym świecie po prostu nie będzie.
  Jest to bardzo ważne rozpoznanie.
  Dla wielu osób taki punkt widzenia będzie nie do pojęcia, ale tak po prostu jest.
  Niezrozumienie i nieodczuwanie tej prawdy wynika wyłącznie z tego, że w dalszym ciągu takich osób świadomość tkwi zamknięta w trzeciowymiarowym umyśle, w zapomnieniu tego kim się jest, we wzorcach oddzielenia i nieaktywowanym potencjale pola serca.
  🌿
  ŚWIAT TRZECIEGO WYMIARU JEST PRZEZNACZONY DO USTĄPIENIA I ODEJŚCIA.
  Wraz z rozpadem starej struktury systemu, rozpadnie się także nasz sposób bycia, myślenia i działania.
  To się wydarzy i tak, czy się to komukolwiek podoba czy nie, bo w tym wszystkim biorą udział SIŁY KOSMICZNE I PROCESY EWOLUCYJNE, które są znacznie ponad ludzkością czy tymi, którzy chcą ten świat utrzymać na swoich zasadach.
  Samo wyobrażenie sobie, że ten proces w jakikolwiek sposób można zatrzymać, czy cofnąć, jest takim samym nonsensem i absurdem, jak np. sytuacja, w której mieszkańcy małej wioski wyszliby z założenia, że wraz z końcem zimy, uda im się wspólnym wysiłkiem zatrzymać nadejście wiosny, albo że ona sama nie przyjdzie.
  Jeśli chcemy, aby cały trwający wieki ogrom całego dramatu, cierpienia, niesprawiedliwości się zakończył, sposobem na to jest DOSTROJENIE SIĘ DO TREŚCI I ENERGII, KTÓRE PRZYNOSI NOWY EWOLUCYJNY CYKL.
  A także połączenie się ze świadomością, powiedzeniem „stop” oraz „dosyć” temu systemowi, wybraniu i stworzeniu nowej ścieżki ewolucyjnej dla ludzkości.
  🌿
  Polecam więc każdemu, aby otworzył swoje serce, wszedł w pasmo wibracji bezwarunkowej miłości, połączył i zintegrował się z aspektem swojej wyższej jaźni.
  Wtedy każdy człowiek, z takiego poziomu świadomości i rozpoznania, będzie doskonale wiedział, co ma zrobić.
  Sam stanie się narzędziem dla wyższej świadomości.
  Dopóki tkwi się świadomością w pasmach trzeciego wymiaru, to każde działanie, będzie mniej lub bardziej oparte na wzorcach walki oraz bezsilności.
  I nie chodzi też w tym wszystkim o bycie biernym, czy bezczynnym.
  Zaangażowanie, dążenie do prawdy, wyznaczanie własnych granic, męstwo, odwaga to wszystko jest ważne.
  Myśl, jasno określona intencja połączona z działaniem stwarza doświadczenie.
  LUDZKOŚĆ, JEŚLI CHCE BYĆ WOLNA, MUSI TO JASNO OKREŚLIĆ I WYRAZIĆ.
  Najważniejszy jest stan świadomości, w jakim się działa.
  Czy działasz z poziomu walki i przetrwania, czy też świadomej kreacji❓
  Czy definiujesz i doświadczasz siebie oraz rzeczywistości za pośrednictwem wzorca podziału, walki, bezsilności❓
  Czy jesteś tutaj m.in. po to, aby z pozycji jedności, z pełni świadomości, przetransformować wszystkie obecne w świecie destrukcyjne wzorce❓
  Jeśli człowiek naprawdę ma świadomość tego kim jest jako istota światła, to nie będzie się bać.
  Będzie oświetlać wszystko, co jest dookoła niego swoim wewnętrznym światłem.
  Globalne Przebudzenie
  – – –
  Twoja Boska Świadomość

  https://tamar102a.blogspot.com/2020/05/twoja-boska-swiadomosc.html

 13. Jurek pisze:

  /Jaki/

  ŚWIAT TRZECIEGO …,

  /albo jak KARZDY z nas na prostym przykladzie powinien bez ezoterycznych tasmociagow wymieszanych urojeniowymi ezoterycznymi obierkamo winien rozumowac dotyczace np.drugiego trzeciego a i czwartego/

  …,WYMIARU…,

  /aby nie wypasc w swiaty rownolegle i po za ich granice jesli takowe a nie wiemy maja poczatek i koniec i co
  sie kryje za nimi jesli w ogole cale podejscie rozumowanie jest wlasciwe i mozliwe do zrozumienia dla cywilizowanego byc MORZE najlepiej posiadajac przy tym jak szumowina nie-rzad-owa widac ich idiotyczne pelbe szamy🗣tryskajace nieprzerobionych
  kalem.Od kiedy poddyplomowany przyglup lesny iloma?s dyplomami i to bez dyplomu konkretnie prawa jazdy na traktor i uprawnien na obsluge harvestera a gderajacy dla picu o s-wirusie dla bezmyslnych mas tkwiacych w swym swiatku
  ilu?s wymiarow a po za srodkami masowego oglupiania bez swirusowej mask😷arady on bedzie nawijal o wiecej NIRZ dwoch wymiarach jak kto?s czyniac zamieszania w bezmyslnych deklach ale dziarga samemu nie wiedzac RZE obecna sztucznie nie pierwsza hucpa az sie prosi aby szumiwine itp.bande wiecej niz czworga po prosty nadszedl czas ich konca nie systemu pienieznego a postawienia tych wszystkich lukaszy zaszczepic procesem Norymberskim za zbrodnie przeciw ludzkosci z mety nalezaloby w to miejsce wstawic fachowcow i automatycznie powrot do normalnosci wstawiajac kompetetnych ludzi w to miejsce zarzadzajacych swiatowa gospodarka aby kazdemu oplacaloby sie pracowac jako betoniarz praczka salowa wozny w szpitalu buchhalter-owy nauczyciel j.obcych matematyk i starczalo na lekarstwa TERZ emerytowanym akademikom bez wydluzonych terminow do lekarzy fachowcow a nie lapownikow majacych w dupie chorych ale nie
  ich ha💸jc.Proste rozwiazanie bez maskarad-y a skuteczne w pierwszym i ktorym?s wymiarze.Wiec jak to jest z tymi 3-rzema wymiarami moglby sie zapytac uczen szkoly zawodowej o kierunku szefc krawiec zegarmistrz blacharz lakiernik cukiernik elektryk mechanik samochodowy sztukator fryzjerka dietety(k)czka czy przyszli homeopatycy kiedy medycyna zlozy
  rece jak budda do modlitwy w zrozumialym wymiar…,

  …,y ? Jak go je to rozumowac zapytac moglby sie kto?s z wyzej wymienionych kto?s z ktos?iowych kiedy?s a duisiejszy zainteresowany najlepiej siebie samego oczywiscie przy pomocy uzycia wlasnego rozumu i schematu myslowego i logiki TSZY zyje-my w TSZECH TSZY w czterech wymiarach ? Kto?s z jego szkolnych herbatnikow moglby podpowiedziec pytajacemu sie aparatowi aby w rozwazaniu o bajer-ek pod tytulem cz?as 4-ty wymiar-ek odstawilby chwilowo do bardacha. Zalozmy RZE ktos?i-e-owi zyj-a-e-my w TSZECH wymiarach a czym one sa ? To najlepuej byloby sobie wybrazic audice jej dlugosc szerokosc wysokosc oczywiscie jest wiadomym RZE jej wymiary MORZNA zmieniac jak spawacz rekawice no ale 4-czwarty wymiar-ek jakby albo brakuje ? Czyzby z tego wynikaloby RZE zyjemy w TSZECH wymiarach tylko ? Wiec co tu nie pas(i)uje gdzie jesli w ogole tkwi a MORZE zaden blad ? A MORZE rzeczywiscie zyjemy w 4-rech wymiarach tylko RZE my nie GIT rozumujemy ? Byc MORZE jak w krzaku jal🐏owca skrylo sie
  zwierze i odpowiedz MORZNA
  znalezc szybciej niz ow🐏ca ma
  do jal-o🏕wca ? Zapewne nie tylko
  owce a szczegolnie 4 wymiary jej rozumowanie wiecej NIRZ jeden
  odpowiedz znalazl no ale jak to wyglada z wiecej NIRZ 4-rema wymiarami ? Zapewne wiecej NIRZ jeden ezoteryk i jesli nawija RZE potrafi sobie je wyobrazic 5-ty i sto dziewiaty wymiar-ek lacznie z aniolami upadlymi i duch👻ami ? I skoro to czy znakiem tego ale co ? TSZY a MORZE krzywo nawija przy tym buja-jac sie jak kufajka na wietrze i przy okazji skoro JUSZ wiemy TSZYM jest 3-i i czwarty wymiar dobrze byloby aby ktos?iowy najlepiej dyplomowano wyksztalciuch-owi z wypasionym mercem zdradzil komu?s-iowym w czym my…,

  …, zyjemy ? Zapewne nie

  https://www.focus.pl/artykul/naukowcy-mozliwe-ze-zyjemy-w-galaktycznym-zoo-ktorym-rzadza-obcy

  …,Zoo ? Ale kto /

  …, JEST PRZEZNACZONY DO USTĄPIENIA I ODEJŚCIA ?

  /”Nie rzad-y”- bez procesu sie nie obejdzie ci sa odpowiedzialni za banksterska hucpe bo z ich winy nie tylko pilne operacje a wiadomo RZE ser sie odklada na jutro i wiadomo ze kopnelo z ich winy wiecej NIRZ kilku ludzi-owych w kalendarz najlepiej jesli w ogole sobie na calosc samemu odpowie KARZDY bez smecenia jak zwykle przy ponmocy doswiadczenia opartego z wlasnego matriksa./

  • Zygmunt pisze:

   …,y ? Jak go je to rozumowac zapytac moglby sie kto?s z wyzej wymienionych kto?s z ktos?iowych kiedy?s a duisiejszy zainteresowany najlepiej siebie samego oczywiscie przy pomocy uzycia wlasnego rozumu i schematu myslowego i logiki TSZY zyje-my w TSZECH TSZY w czterech wymiarach ? Kto?s z jego szkolnych herbatnikow moglby podpowiedziec pytajacemu sie aparatowi aby w rozwazaniu o bajer-ek pod tytulem cz?as 4-ty wymiar-ek odstawilby chwilowo do bardacha. Zalozmy RZE ktos?i-e-owi zyj-a-e-my w TSZECH wymiarach a czym one sa ? To najlepuej byloby sobie wybrazic audice jej dlugosc szerokosc wysokosc oczywiscie jest wiadomym RZE jej wymiary MORZNA zmieniac jak spawacz rekawice no ale 4-czwarty wymiar-ek jakby albo brakuje ? Czyzby z tego wynikaloby RZE zyjemy w TSZECH wymiarach tylko ? Wiec co tu nie pas(i)uje gdzie jesli w ogole tkwi a MORZE zaden blad ? A MORZE rzeczywiscie zyjemy w 4-rech wymiarach tylko RZE my nie GIT rozumujemy ? Byc MORZE jak w krzaku jal🐏owca skrylo sie
   zwierze i odpowiedz MORZNA
   znalezc szybciej niz ow🐏ca ma
   do jal-o🏕wca ? Zapewne nie tylko
   owce a szczegolnie 4 wymiary jej rozumowanie wiecej NIRZ jeden
   odpowiedz znalazl no ale jak to wyglada z wiecej NIRZ 4-rema wymiarami ? Zapewne wiecej NIRZ jeden ezoteryk i jesli nawija RZE potrafi sobie je wyobrazic 5-ty i sto dziewiaty wymiar-ek lacznie z aniolami upadlymi i duch👻ami ? I skoro to czy znakiem tego ale co ? TSZY a MORZE krzywo nawija przy tym buja-jac sie jak kufajka na wietrze i przy okazji skoro JUSZ wiemy TSZYM jest 3-i i czwarty wymiar dobrze byloby aby ktos?iowy najlepiej dyplomowano wyksztalciuch-owi z wypasionym mercem zdradzil komu?s-iowym w czym my…,

   KARZDY bez smecenia jak zwykle przy ponmocy doswiadczenia opartego z wlasnego matriksa./

   wydaje mi się ???…mistrzu słowa …że jednak masz płacone od niego , a nie od strofy ..
   bo jednak choć zmieniasz przekonania …to jednak wciąż mącisz …czyli ludzkie myślenie zaśmiecasz….

   ale to sprawa admina czy chce mieć na swym podwórku takiego farbowanego lisa ….

   Ja tylko piszę jak Cię odbieram …Stworzonko zaprzęgnięte do pracy …BO PRZECIEŻ
   ŻYĆ TRZEBA …….

   a co będzie potem ????? zobaczysz….

 14. Zygmunt pisze:


  Rząd ogłasza kolejne zmiany w obostrzeniach dotyczących koronawirusa

  Mateusz Morawiecki przedstawił plan znoszenia obostrzeń w związku z koronawirusem. Od 30 maja w przestrzeniach otwartych nie będzie obowiązku zakrywania nosa i ust. Natomiast od 6 czerwca wrócą kina, teatry, siłownie i baseny. Co jeszcze się zmieni?

  Od 30 maja noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe w przestrzeniach otwartych. Nadal będzie trzeba je nosić w przestrzeniach zamkniętych, gdzie nie można zachować odpowiedniego dystansu. Jeśli w przestrzeni otwartej dwie osoby idą blisko siebie, to zalecane jest noszenie maseczek
  Od 30 maja zniesione będą limity osób w sklepach, restauracjach, kościołach. Obowiązuje zasada zachowania dystansu dwumetrowego
  Od 30 maja organizowane będą mogły być koncerty plenerowe, ale do 150 osób. Obowiązuje na nich zasłanianie ust i nosa oraz utrzymanie dystansu dwóch metrów
  Od 30 maja ponownie będzie można organizować zgromadzenia, ale do 150 osób z zachowaniem dystansu społecznego
  Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom. Od 6 czerwca natomiast w hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness.
  Od 6 czerwca wracają kina, teatry, opery, balet oraz cyrki, ale decyzja o ich otwarciu należy do właścicieli. Pojemność widowni ograniczona jest do 50 proc. oraz obowiązkowe będzie noszenie maseczek
  Od 6 czerwca otwarte ponownie będą siłownie, kluby fitness, baseny, sale zabaw i parki rozrywki. Obowiązywać w nich będzie zasada zachowania dystansu społecznego
  Od 6 czerwca otwarte ponownie będą również sauny, salony masażu i tatuażu
  Od 6 czerwca możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów
  Od 6 czerwca będzie można organizować wesela do 150 gości. Weselnicy nie muszą nosić maseczek
  Nadal zamknięte pozostają dyskoteki i kluby, gdyż mogą one stanowić ogniska zakażeń…

  Spolegliwość bydełka przetestowana ….na jesieni będzie druga tura zapędzania do chlewa ….

 15. Jurek pisze:

  Maestro Zygmunt.
  Czyja to sprawa admina czy…,

  /Twoja ? Kto?s moglby sie zapytac ?
  Pytanie dlaczego/

  …, chce mieć na swym podwórku takiego farbowanego…,

  /myslalem czy hitlerowcow hanysow zydow glupkow bydlo i kogo tam masz jeszcze WSZECH sie jak szara ges rzadzaca nie na swoim blogu ?
  Czepiasz sie jak murarz muru po trzech jabcokach w sumie prawie wszystkich nie wiem jakim prawem ?
  A /

  …, lisa ….

  /poszukaj sobie na Mazurach przy pomocy wyzszej jazni albo lepu na szerszenie i dzika zwierzyne !

  Ja tylko piszę…,

  /a ‚myslalem’ RZE do rzeczy bez wypierdow ezoterycznych wlasnej produkcji ktore do niczego nie sa w zyciu potrzebne widac to po nie ilosci komentarzy.

  …, jak Cię odbieram…,

  /jak swa niska jazn dla odmiany jak zwykle.Tego sie spodziewalem

  …, …Stworzonko zaprzęgnięte do pracy …,

  /a myslalem RZE do lodzi wlasnej gdzie?s gdzie wieja Pasaty.

  …,…BO PRZECIEŻ
  ŻYĆ TRZEBA …….

  /toc listonosz uzbrojony w beretke z antenke chyba ze na konto i nie w postaci butow roboczych zamiast krwijnego pieniadza przez jaki?s bank wciska na Twe konto i to oparte nie na cynie spolecznym a powinienes w w-rublach jak wozny za budowe komuny otrzymywac.
  No wlasnie/

  …,a co będzie potem ????? zobaczysz….

  /3 WS 5G jak w Rosji Chinach mozna dorzucic jeszcze do tych gownojadow Kube Pln.Kore kogo tam jeszcze np.Bangladesz z 160 mln.mieszkancow nieoficjalnie 200 mln.zyjacych nie u krwiopijcow i imperialistycznych USA na obszarze polowy Polski z tzw.katastrofami oczywiscie maja one taki przydomek
  posrod cywilizowanych. Tak ze Wszechszarogeszacy sie ‚Wszechwiedzacy’ Zygmuntcie mniej o lisach kuropatwach i Twych jebskich urojonkach a zajmij sie
  czym jest natura energia podpowiedz zdefiniuj zainteresowanym i pokaz chociaz RAS RZE nie bujasz sie wraz z fruwajacymi jeszcze nie upadlymi aniolami po zimnym niebie a stapasz po ziemi posrod ludzi poki jeszcze ZUS wie RZE jestes wart i abys mial za co kupic poczwornego loda smietankowego. Tak ze do WSZECHWIEDZACY noblisto ezoteryczny i wio do tematow albo
  nic nie ✍ jak nie masz nic i do powiedzenia jak to mialo sie o piramidach Trojkacie Bermudzkim nie jedynym Majach ktorych znasz z nazwy jedynie TERZ o Machu Pichu wszystko nie jak a PO co jest wazniejsze sie siebie pytac wiec zamknij swa jape i ciagle obrazac swa szama inszo inszych ktor(z)y
  jakby chcial moglby i wowczas zainteresowani reszte i nie z
  czego?s a z konkretow oni by sobie wowczas sami znalezli a nie jak z Twych wypierdow niczego nie WYWIEDZIEDZA procz woznego i nocnych lunatykow.

  CLARO ?

 16. Jurek pisze:

  Spolegliwość…,

  /A pytal mosci od osci /

  …, bydełk…,

  /o i j/

  …,a…,

  /o zdanko TSZY nie/

  …,przetestowan(o)a…,

  /dodatkowa medi🖥al📻ne📱go
  s🤯wira pod katem obciazenia przewleklym zapaleniem opon mozgowych odzwierciedlajaca
  sie ezoterycznymi nawijkami
  prosto ze spedu koz typu
  SIAJEJE swiatowe spiski wrozen
  z fusow urojen odezw do swiata zwierzat o duzych radarach jak u
  sloni i malego hipopotamika pod wo…,

  …,da nic ale to nic z nami ludzni na ziemi nie ma wspolnego. A to czy/

  ….na jesieni będzie …,

  /gwiazdka w maju TSZY kolejna awantura o …,

  …,Basie lub/

  …,druga tura zapędzania do …,

  /parnika z tym-i ciaglymi smetami przestrogami glodmymi kaW-ALK-A-M-I nie wartymi grama klakow i jednego wykoslawionego obcasa od gumofilca tak do/

  …,chlewa.

  /z nimi ! Tak bo jesli masz w koncu czy Ty Marek Zegarek czy Marek Budzik i jesli bedziesz ponownie mial jaki?s przekaz odezwe do swiata jak ostatnio wiec te swe nowosci sposobem Urbi i O-r-B-i-erki to najlepiej prosto ze swej bazyliki z wlasnego bloga i wpierw do klaunow na nim albo pi✍sz tutaj na blogu jak kazdy cywilizowany w miare
  mozliwosci rozumienia przez wszystkich Twych bajernych glodnych kawalkow a jak nie to spadaj na szczaw duzo wczesniej nim zaczniesz ktory?s raz ponownie pod wiatr szczac marynarskim sikiem/

 17. Zygmunt pisze:

  cywilizowany w miare

  gdybym miał ” Noblisto Słowa „…..odpisywać na Twój real-bełkot …to musiałbym tutaj książkę telefoniczną wraz z wiki miki w całości zacytować ….

  niestety mnie wystarczy podglądać co bezwłose małpy szwargoczą i wskazywać te miejsca gdzie dotykają intelektualnego dna / w ich mniemaniu …wyrażają się jako istoty świadome ….

  a co do wzmianki jak to Cię / natura energia / interesuje ….to kitu ludziom na uszy nie nawijaj bo gdybyś chciał wyjść ponad ” uliczny poziom ” analiz życia to skorzystałbyś z wykładów dr. Woźnego o energetycznej budowie wszechświata i życia ….

  ALE !!!! …..byłbyś wtedy zmuszony , gdybyś zrozumiał co on mówi ,
  przestać pisać tasiemce samych dookreśleń……

  …,y ? Jak go je to rozumowac zapytac moglby sie kto?s z wyzej wymienionych kto?s z ktos?iowych kiedy?s a duisiejszy zainteresowany najlepiej siebie samego oczywiscie przy pomocy uzycia wlasnego rozumu i schematu myslowego i logiki TSZY zyje-my w TSZECH TSZY w czterech wymiarach ? Kto?s z jego szkolnych herbatnikow moglby podpowiedziec pytajacemu sie aparatowi aby w rozwazaniu o bajer-ek pod tytulem cz?as 4-ty wymiar-ek odstawilby chwilowo do bardacha. Zalozmy RZE ktos?i-e-owi zyj-a-e-my w TSZECH wymiarach a czym one sa ? To najlepuej byloby sobie wybrazic audice jej dlugosc szerokosc wysokosc oczywiscie jest wiadomym RZE jej wymiary MORZNA zmieniac jak spawacz rekawice no ale 4-czwarty wymiar-ek jakby albo brakuje ? Czyzby z tego wynikaloby RZE zyjemy w TSZECH wymiarach tylko ? Wiec co tu nie pas(i)uje gdzie jesli w ogole tkwi a MORZE zaden blad ? A MORZE rzeczywiscie zyjemy w 4-rech wymiarach tylko RZE my nie GIT rozumujemy ? Byc MORZE jak w krzaku jal🐏owca skrylo sie
  zwierze i odpowiedz MORZNA
  znalezc szybciej niz ow🐏ca ma
  do jal-o🏕wca ? Zapewne nie tylko
  owce a szczegolnie 4 wymiary jej rozumowanie wiecej NIRZ jeden
  odpowiedz znalazl no ale jak to wyglada z wiecej NIRZ 4-rema wymiarami ? Zapewne wiecej NIRZ jeden ezoteryk i jesli nawija RZE potrafi sobie je wyobrazic 5-ty i sto dziewiaty wymiar-ek lacznie z aniolami upadlymi i duch👻ami ? I skoro to czy znakiem tego ale co ? TSZY a MORZE krzywo nawija przy tym buja-jac sie jak kufajka na wietrze i przy okazji skoro JUSZ wiemy TSZYM jest 3-i i czwarty wymiar dobrze byloby aby ktos?iowy najlepiej dyplomowano wyksztalciuch-owi z wypasionym mercem zdradzil komu?s-iowym w czym my…,

  Ty sobie możesz robić analizy tego co serwuję …. jak ślepy o powietrzu , ja czytam Twe teksty niczym książeczkę dla małych dzieci albo rozumiem jak program serwowany dla dorosłych przez wszech potężną w kształtowaniu myślenia TV….

  Składasz swe teksty z byle czego …. sianem przeplatasz . byle było więcej słów na objętość , zaklepane …..
  paluszkami intelektu 3D jak przy ręcznej produkcji pierożków …im więcej ulepię , tym więcej zapłacą ……

  a Twe pseudo analizy w stosunku do naszych przyszłości mają się tak jak miejsca posadowienia ” dop ” naszych …

  ja mam już morgę wszelką zieleniną potrzebną do życia obsianą i wypielęgnowaną , a mięso po podwórku mi lata więc gdy cyrk się pogłębi skutkiem ” świadomie zaprogramowanych mas ” głownie w miastach …to ZUS może mnie ze swymi pieniędzmi w ….itd. itp….,

  Ty zaś jak z Twych informacji wynika masz AŻ kierownicę audicy i miejski bruk …..

  Pażywiom uwidim …..

  który wybór był lepszy Twój Noblisto Słowa …. za chlebem do rajchu
  czy mój …w filcakach produkować chleb tam gdzie się urodziłem ..

  Głupich nie trzeba produkować …sami się rodzą ….
  dlatego na świecie taki syf…..

  Kura to nielot i nigdy latać nie będzie
  zaś gołębiowi nawet gdy założysz filcaki- obrączkę
  zawsze do celu doleci …

  mój Ty Milusiński
  Mistrzu Kierownicy …..

 18. Zygmunt pisze:

  8 powodów, by skończyć z demokracją i wrócić do normalności

  Karol Marks, twórca największej zarazy, jaka toczyła nasz świat powiedział, że do wygranej potrzebuje wyłącznie wprowadzenia demokracji w państwach, dla których chce socjalizmu. Niemal 200 lat po Marksie widzimy, że świetnie potrafił przewidywać, jak wyniszczone zostanie społeczeństwo, które samo decyduje o sprawach nie będących w jego zakresie kwalifikacji.
  W tym artykule skupiam się właśnie na demokracji i na tym, dlaczego jest ona systemem patologicznym, szkodliwym i stawia wszystko na głowie nie dając nawet szansy na normalność. I nie jest to bynajmniej spojrzenie wyłącznie katolickie, bo czyste fakty (jak choćby powszechny brak wiedzy i wykształcenia w zakresie polityki, ekonomii, dyplomacji i wielu innych) pokażą nawet ateistom, czy ludziom innych wyznań, że coś tu jest bardzo “nie tak”. Dopiero po dobrej diagnozie będzie można zastanawiać się, do jakiego ustroju dążyć czekając na odpowiedni moment do jego wdrożenia.

  ———————————————

  O tym, dlaczego jest to absolutne kłamstwo oraz o innych możliwościach ustrojowych napiszę jeszcze w przyszłości. Na razie zachęcam do poznania ciemnej strony demokracji i zrozumienia, że fakt iż coś istnieje od lat nie oznacza, że jest to rzecz właściwa. Często jest wręcz odwrotnie.

  całość ….
  https://tamar102a.blogspot.com/2020/05/8-powodow-by-skonczyc-z-demokracja-i.html

  • Dawid567 pisze:

   Oczywiście , ze demokracja to ustrój patologiczny a Monarchia i Despotyzm i Cesarstwo Zamordyzm to po prostu tzw. miodzik i „boski porządek”. Każde jednowładztwo jest z reguły chore , bo prędzej czy później prowadzi do nadużyć władzy.
   Warto rozważyć dziele różnych królów – niejakiego Filipa Pięknego , naszego Bolesława Krzywoustego , Henryka VIII ,Katarzynę II ,Fryderyka II, Karola Gustawa, Stalina Hitlera Napoleona etc.

 19. Zygmunt pisze:

  Lądowanie na częstotliwości w pobliżu!

  Co to znaczy?

  Istnieje wiele częstotliwości rzeczywistości, ale większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Te różne częstotliwości rzeczywistości pomagają wam pamiętać o tym, żebyście pamiętali o swoich Wyższych Wymiarach Ja, który rezonuje do wyższych częstotliwości rzeczywistości.

  Na przykład, waszą trzecią przestrzenną częstotliwością rzeczywistości jest wasze codzienne, ludzkie „ja”, które żyje na planecie Ziemia. Ludzie w ramach tej częstotliwości nie są jeszcze świadomi, że istnieją wyższe częstotliwości rzeczywistości, w których znajdują się istoty wyższego wymiaru, takie jak Plejady, Antarianie, Arkturianie i Wenusjanie.

  Te istoty wyższego wymiaru żyją w wyższym czwartym wymiarze, piątym wymiarze i dalej. Te istoty są bardzo często tym, co człowiek może nazwać swoim „Wyższym Wymiarem Ja.

  Twój Wyższy Wymiar Ja rezonuje do piątego wymiaru i dalej. Tak jak ocean ma różne częstotliwości wody w różnych częściach morza, tak wszyscy ludzie mają różne częstotliwości rzeczywistości w ramach swojego Wyższego Wymiaru Ja.

  Możliwe jest łączenie się i komunikowanie z twoim Wyższym Wymiarowym Ja i często robisz to podczas snu i/lub medytacji wyższego wymiaru. Niestety, twój Trzeci Wymiar Mózg zazwyczaj nie jest w stanie zapamiętać wiele o twoich wysoko-wymiarowych snach, myślach, doświadczeniach i wspomnieniach.

  Jeśli jednak odłożysz na bok pewien czas i miejsce, w którym będziesz mógł wprowadzić swoją świadomość w wyższy stan medytacji, dzięki praktyce będziesz mógł rozwijać relacje z własnym Wyższym Wymiarowym Ja. Idąc regularnie do tego samego miejsca w tym samym czasie, w rzeczywistości stworzycie wyższe wymiarowe pole energii, w którym połączycie się ze swoim Wyższym Ja w ramach własnego wyższego stanu świadomości.

  Możesz również być w stanie zapamiętać to, co wydarzyło się na twoich „wycieczkach do Wyższego Ja”, ale zazwyczaj będziesz musiał udokumentować to, czego doświadczyłeś, ponieważ twój trzeci wymiar umysłu może nie być w stanie zapamiętać swoich doświadczeń wyższego wymiaru, chyba że je udokumentujesz. Ponadto, jeżeli udokumentujesz swoje doświadczenia wyższego wymiaru, będziesz w stanie lepiej dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi,

  Kiedy dokumentujecie swoje doświadczenia wyższego wymiaru, możecie łatwiej dzielić się swoimi doświadczeniami, a nawet rozmawiać z kimś, kto miał podobne doświadczenia, a także z innymi, którzy dopiero budzą się do Wyższej Rzeczywistości Wymiarowej, która istnieje w Wyższych Światach i w waszej własnej Wyższej Sile Mózgu i pamięci między-wymiarowej.

  W rzeczywistości to właśnie w waszych własnych Wyższych Wymiarowych Łącznościach zaczynasz coraz więcej pamiętać o swoich własnych doświadczeniach wyższego wymiaru, które są często zapominane pośród wielu wyzwań w waszej trójwymiarowej rzeczywistości.

  Pamiętajcie, że to właśnie wiara w wasze własne Wyższe Wymiarowe Ja pozwoli wam mieć wiarę w wasze doświadczenia z Wyższego Wymiaru. W rzeczywistości coraz więcej „zwykłych ludzi” ma sny i medytacje, w których doświadczają pewnych elementów swojego Wielowymiarowego Ja,

  W miarę jak coraz więcej ludzi będzie medytować, badać i wierzyć w swoje Wyższego Wymiaru Ja, coraz więcej ludzi, którzy noszą swoje ciało w trzecim wymiarze, zacznie pamiętać o swoim własnym Ja, który prowadzi ich z wyższych płaszczyzn trzeci, czwarty i piąty wymiar rzeczywistości.

  Być może zechcesz odwiedzić te rzeczywistości. Może po prostu okaże się, że o wiele łatwiej jest „mieć tę wizytę z własnym Ja”, niż Ci się wydaje. Jeśli zaczniesz dokumentować swoje wyższe wymiarowe marzenia i doświadczenia, możesz po prostu znaleźć swoje własne wyższe wymiarowe Ja, jak również kilku wspaniałych Wyższego Wymiaru Przyjaciele i rodzina.

  My, Arkturianie, pragniemy przypomnieć wam, że ZAWSZE JESTEŚMY Z wami!

  Please Enjoy Part 2 of Pleiadean Video on Youtube at:
  Zapraszamy do obejrzenia drugiej części Pleiadeańskiego Wideo na Youtube

 20. Zygmunt pisze:

  Agonia Polski …..

  Choć do całości opisów dotyczących życia / czyli wszechświata / prezentowanych prze Mukiego wyrażam wątpliwości ….

  to jednak do tej Jego analizy z poziomu tego co się dzieje w 3D , czyli naszych realiach fizycznych nie mam słowa uwagi …mało …. twierdzę że tak jest i to nas czeka….

  a za fakt że tak jest ponosi winę głównie bezmyślność naszego narodu …..i jego ślepa akceptacja sposobu życia ….ukryty czy jawny podziw dla …. MY PANY …..i brak zrozumienia ,że aby mogły istnieć PANY muszą też istnieć w czworakach czyli blokach …… CHAMY ……

  w ilości zabezpieczającej istnienie ” panów „….

  teraz już wystarczy 17 milionów Polaków…przemysł sam nadwyżki sprzętu i żywności wyprodukuje a pod nadzorem komputera nikt już nie wierzgnie bo mu pomysły w głowie na takie zachowanie zostaną wykasowane ….

  szkoda , ze kilka dekad temu nie kupiłem od ruskich kałacha ,pełno ich było na placach …
  przynajmniej umarł bym godnie …..

  https://mukisalonblog.wordpress.com/2020/05/27/ul/

  • Zygmunt pisze:

   Gdyby przyjąć, że wszystkie dzieci emigrantów zarejestrowane w 2019 r. urodziły się w nim, to statystycznie co siódme urodzone w tym czasie przez Polkę przyszło na świat za granicą – zauważa gazeta.

   Onet-Jesteś na bieżąco …

   to również sposób na depopulację Polski , bo ile z nich do kraju wróci ….

   akcję tą zainicjował ryży pacan …hasłem zielona Irlandia czeka na was …a w nagrodę poszedł na europejskie salony ….a niech je razem z nim …..itd itp ….

   • siola pisze:


    HM 5,5 1,94g

    • siola pisze:

     Od biedy da sie zrobic -ale czy bedzie naprawde potrzebne?Moze istnieje mozliwosc inna ,by oswieconych polkownikow z jaskolkami pokonac.Ciekawe ze trunny w filmie te same o jakich wspominal Kwiecien plecien-bedac w kontakcie z polkownikami byl na tyle nie poinformowany przez nich co odkryto w Rosji-przez akademikow Woznych .
     To mi caly czas przypomina wolanie kobiety na jawie ,i sny z grobem Matki Arka i proba otwarcia przez „madrali”- przetrwalnikow.

     • Margosia pisze:

      „Od biedy da sie zrobic -ale czy bedzie naprawde potrzebne?Moze istnieje mozliwosc inna…”
      ___
      Historia lubi się powtarzać…

      „…elity się bawią, bawi się arystokracja…”
      – O czym milczy historia ?
      Wakacje 1939…

 21. Jurek pisze:

  /Zygmunt-cie.Prosilem pis-z za siebie a nie/

  My…,

  /a Ty i /

  …,Arkturianie…,

  /czego/

  pragniemy …,

  /nikt nikomi nie musi/

  …,przypomnieć …,

  /domniewy/

  …,wam, że ZAWSZE JESTEŚMY Z wami ?

  /Odpowiedz ma n/

  a Twe pseudo analizy w stosunku do naszych przyszłości mają się tak jak…,

  /Nostradamusa wersety ktore nie mialy nic wspolnego z przepowiedniani skad on mialby wiedziec o bron…,

  …,ach kuniach i orczyku dla kunia ? Ale o broniach bakteriologicznych
  i bombach atomowych ? Tu nalezy z pon.sie zgodzic i …,👉

  /Nostradamus przewidział :…,

  /ze/

  …, korona…,.

  /jest/

  …,dla krola np.Europy i odzwiernego
  (s)wiru😷s-a i dla…,

  /dzisiejszych tych bezmyslnych mas./

  Jasnowidz przewidział zabójstwo Kenedy’ego, podboje Napoleona, Hitlera u władzy…,

  /TSZYM dla Nostradamusa byl/

  …,wybuch bomby atomowej ?

  /Niczym innym jak odglosem z zaswiatow w hego interpretacji burza w nocniku. A piorunochron ? Przedluzeniem jezuickiego czlon(k)a pis-zacego bajki do/

  …, miejsca posadowienia ” dop…,

  /y dla/

  …,pularnosci naszych ? Mondrosci ?Tak ze…,

  …,👉nie nawijaj bo gdybyś chciał wyjść ponad ” uliczny poziom ” analiz…,

  /w koncu nie tylko sobie wyjasnij krotko i zwiezle chociaz raz np.
  czym jest natura ? A wiele innych jak energi-e-a na ktor(e)a sie powolujesz zostaw a temat-cik/

  …, życia to skorzysta(j)łbyś…,

  /sam najlepiej/

  …, z wykładów dr. Woźnego o …,

  /czym jest /

  …, energ…,

  /ia ? Dlaczego pytam ? Bo mam wrazenie ze ciagle myslisz o/

  …,etycznej budowie wszechświata i życia …

  Kiedy dokumentujecie swoje doświadczenia…,

  /Czym Twe smety/

  …, wyższego wymiaru…,

  /czy/

  …,, może…,

  /sz Zygmunt-cie podzielic sie nimi
  z nami ? Czym one byly dla Ciebie ? Co takiego przezyles ? Byl to trans podczas grzybobrania i jednoczesnie medytacja a moze byl to Twoj kolejny powrot z zaswiata bez🍠kicka ? Domyslam sie ze to bylo Twe kolejne senne w/

  …,cie …,

  /lenia ktorym jak pis✍zesz/

  …,łatwiej dzielić się swoimi doświadczeniami…,

  /najlepiej gdybys to czynilbys ze soba/

  …,, a nawet rozmawiać z kimś, kto miał podobne doświadczenia, a także z innymi, którzy dopiero budzą się do Wyższej Rzeczywistości Wymiarowej, która istnieje w Wyższych Światach i w waszej własnej Wyższej Sile Mózgu i pamięci między-wymiarowej..,

  /RZEBY co ? Chyba nie po to aby trafic do Tworek po za kolejka ?/

  Ty sobie możesz robić analizy tego co serwuję …. jak ślepy o powietrzu ?

  /po jakiego ptaka ? Zeby podzielic Twoj los w bialej szacie ?/

  …,ja czytam Twe teksty niczym książeczkę dla małych dzieci albo rozumiem jak program serwowany dla dorosłych przez wszech potężną w kształtowaniu myślenia TV….

  W miarę jak coraz więcej ludzi będzie .. ,

  /Przyznam ze ja nie potrafie/

  …,medytować !

  /bo na mnie to dziala jak kadzidlo na diabla./

  Kiedy…,

  /dlaczego znow o kim?s ?

  …, dokumentujecie swoje doświadczenia wyższego wymiaru…,

  /a nie za siebie ? Skad wiesz czy w ziemi zyja skrzaty i krasnale i TSZY/

  …,za fakt że tak jest…,

  /tzn jak ? Czy tak ? Ona mowi nie a on do niej jesli kochanie w tej pozycji nie mozesz to poloz sie na wznak w pewnym momencie kto?s wchodzi i mowi ten k/

  …, to ponosi winę głównie bezmyślność.

  /ona ? Nie to mego malzonka zawsze mi placi..No i moze przy okazji co?s na temat wiadomo ze narodow setki lat sie nie zmieniaja mentalnosci..,

  …,esz in de TESZ i naszego narodu…,

  …,to również sposób na …,

  /TSZY byly/

  …,depopulację Polski…,

  /Dobre pytanie. Wiadomo ze duzo wczesniej stalina troski o narod czy je mial a jesli czy byl o narod a wiadomo zwano go ojciem narodu i nim czlowieku wetniesz swe 5 groszy i swe swirskie wypocinki teoryjki troski i urojonka to spojrz wstecz histori. Jeszcze Ciebie nie bylo w 5 tym wymiarze ani na ziemi i Twych urojen tasmociagowo serwowanych czy kto?s chce lub
  nie zajmowac sie tematami nie majacymi nie zwiazanymi a wiadomo ze glownym tematem
  nie sa czyje?s fantasmagorie z dowolnej jazni cofnij sie do histori
  a ujrzysz nie tania jatke dla swirow
  a historyczna…,

  .., rzeczywistosc majaca z depopulacja Polski ile wspolnego ?

  /I znalazl sie ojciec narodu snujacy troski Ty nie kogo?s a pytaj siebie i nie-rzad-y niby Polskie od 1945 roku po kwadratowy stol i jego kontynuacje po nim raz jako dzuma inny cholera wystepujacy sie zawsze mieniacy-mi dla pozoru kiedy?s RZE one to polskie jak kiedy?s po wskazowki jezdzili nie zegarmistrze do Moskwy dzis dla niepozoru nie do Berlina a do Brukseli z tym zrob porzadek to jest glowna przyczyna i nie zadawaj glupich pytan typu ;

  … , bo ile z nich do kraju wróci ….

  …,po co ? Zeby Twymi smeto plano depopulacjami sie zajmowac i swiatowymi spiskami ? Wroc sobie do histori innych krajow i spojrz wstecz jak depopulowaly sie inne narody przez ostatnie 300 lat :

  Holandia Burowie nie tylko w RPA ale i TERZ a skad nazwa dzielnic w nju jorku broklin harlem itp.?

  Irlandowi w USA nawet Kenediowi irlandzkiego pochodzenia ?

  Niemcy w USA ?

  Itaka-owi czyli wlo(chowaci)si on TERZ wypopulowal kraj jego rodzicow pochodzenia np. pan Franek Sinatr…,

  ..,a litel italy wiecej NIRZ jedno.
  A jesli masz zmartwienie smieszny przecietny czlowieku albo czapeczka Ciebie uwiera to w koncu na-pis-z
  petycje do kogo?s z prosba o pomoc np.do ONZ-etu albo do Boga
  o to aby Twe wypociny teoryjki ezoteryczne smety poparli na forum swiatowym.Stary culowiek i moze zeby takie bzdury kulfunic ktorego caly swiat nie jest w stanie zrozumiec albo tylko jemu🤯 podobni.Szczyt szczytow RZE taki talent nie zostal jeszcze nie zauwazony a tyle JURZ swiatu mondrosci dal przeciez nie za siebie./

  Gdyby przyjąć, że wszystkie dzieci…,

  /mialyby czytac wysluchiwac jak pana Zygmunta to te dzieci nie tylko/

  …, emigrantów zarejestrowane w 2019 r. urodziły się w nim, to statystycznie co siódme urodzone w tym czasie przez Polkę …,

  /TERZ te ktore/

  …,przyszło na świat za granicą …

  /ich efektem koncowym bylaby ponowna emigracja a w najgorszym przypadku ciagle zmaganie sie serwowana glupota wzbudzania obaw ze co?s szczegolnie kto?s
  nie tyka normalnie co wiaze sie z zagrizeniem nienormalnosci bez uwzglednienia zrodla pochodzenia ./

  …, zauważa gazeta.

  • Margosia pisze:

   Jak zwykle… świetny odcinek Tajemity, dzięki Aloś za jego wstawienie 🙂
   Wynika z tego… ni mniej ni więcej… że teoria ewolucji lansowana przez system globalnego ogłupiania… ma się nijak do prawdziwej Historii Ziemi i ludzi…

   Poniżej, kolejny, ciekawy odcinek Tajemity zatytułowany: ‚Proroctwo anonimowej zakonnicy z Drezna”

   • Margosia pisze:

    A to ciekawe…
    „…profesor powiedział, że dokonane odkrycie znacząco zmienia ogólne znaczenie historii, jak zapewniał wkrótce sowietcy naukowscy opublikują swoje odkrycia, a świat naukowy zostanie całkowicie zszokowany ich dowodami…”

    No i co ?, a no nico… podobnie jak z innymi ciekawymi odkryciami !
    Nie powinno też nas dziwić, że… milicja szła od domu do domu zastraszając i aresztując ludzi, bo przecież dobrze to znamy również i dziś.. 😀
    A tych… naocznych świadków, będących chłopami jak tury”… to pwenikiem kolejno odwiedzał „zawodowy samobójca” i zostawiał im swoje „suweniry”,dzięki którym schodzili po tichońku z tego zakłamanego padołu…
    No i… również znane nam dzisiaj sqrwysyństwo, by… niszczyć tak cenne artefakty jakimi były owe kryształy !!..

 22. Zygmunt pisze:

  Pandemia przykrywką do zabawy częstotliwościami za pomocą 5G….

  bydełko hodowlane tyle z tego rozumie ….co myśleć samodzielnie umie …a z tym jest źle….

 23. Jurek pisze:

  Siola i film-ik z niewiasta ktora obojetnie jak osiagnela 800 mil.
  kto wie czy kto?s nie pomylil sie przy tym o ile?s zer automatycznie lat ?
  I panu Leninowi nawet sie nie snilo
  pomimo plywania w oparach eliksiru dlugowiecznosci w octowie.Tych historyjek prosto z gumofilcow kufajek i onuc nimi bombarduje filmikowy jelop o glupim niby tajemitowym glosiku podobnie cwiarzy pewien wszechwiedzacy autorytet ale dla przyglupow lesnych a jak trzeba zajac stanowisko to prowodyr podzegacz denuncjator konfident a przypuszczam ze ma goraca linie nie tylko z woznym bo zapewne i z adminami i gdy kto?s mu to dyplomatycznie …,

  /a kto wie MORZE i ktos?ie podobnie czasami TSZY naprawde mysla ale lykaja i mysla ze mysla RZE to co
  sm✍eci to czysta albo prawie cala prawda jest zreszta slyszalem na lewe i prawe oko czytalem RZE ludzie lubia bajki bo ? Albo ida po najmniejszej sile oporu przez caly czas swego wegetowania a najwiecej ma to z bodzeniem wspolnego przeciez ludzie nie maja rogow ani ich nikt ze zwierzat nie bodzie.Tak to jest prawda. Wiec
  co ma slowo bodzenie wspolnego ? Tak naprawde to mam na mysli sama analogie slowa ktora w polaczeniu z ludzmi a nawet sama mysl o mysleniu ich dosc czesto bodzie uwiera utrudnia myslenie./

  …,wlasciwie poprzez zwracanie mu uwagi o jego bajko bazgrolach to tupie jak trep bez jednej podkowy na kompani slini sie wierzga pluje probuje na grzbiet wskoczyc aby mlecz przegryzc a nawet straszy wypisaniem skargami na mnie do adminow na wykluczenie mnie dlatego AJ DZAST KRAJ z tego powodu a nawet sie przedrzeznia fafluniac o hanysach zydach hitlerowcsch durniach ten zaslepiiny duren mieniacy sie polakiem chyba komuszym to tak dosc czesto zamienia sie przy tym w zwierze rogate i bodzie przy tym jakby mial z baranem doczynienia. Siola filmikujesz o niewiascie serwujesz filmiki ktore jacy?s glupcy wystarczy w tej pseudosensacji podejsc ? A pamietasz zloty pociag na Slasku ? Z tej hecy a szumu wiecej niz na wszystkich grobach szelestu kos poumrzykach.Niewiasta z przed 800 mil.lat ? Pierwsze ja sluchowac ze wtenczas na ziemi jacy?s ludzie ‚ JURZ mogli byc zyjacy-mi ? ‚Ja wiedziec o dinosikach z przed 64 mil.lat ktorych jaki?s szlag w ziemie trafil i cale wieksze towarzystwo nie tylko rozegnal w cztery wiatry TERZ do konca nie wiemy chociaz istnieje slad po tym i to o dziwo z satelit USAimperialistycznych na Yukatanie a wiesz Siola ile piramid dzungla JUZ strawila …,

  /pozary lasow ostatnio u kacapow kremlowskich na Syberi w milionach hektarow .Kacap ani checi ani sprzetu do tego ma tylko dziury i zardzewiale rurociagi rozlewiska ropy wielkosci polskich wojewodztw./

  …, tam a i setki jeszcze pozostaly a wiadomo ze Yukatan na pldn. jak sama nazwa nie ta obecna pochodna przez jebusow zmieniona wskazuje ona ma z czym?s wszechmocnym wszechpotezn-ym najwiecej wspolnego o czym?s takim i innym nie moze zaden
  baran znany z tasmociagowych wcinek na tym blogu bajkopisarz on wiedziec ?On jest za glupi niestety.Tak ze Siola i co z ta 800 mil.lat mloda niewiasta w trumnie tak solidnie wykonanej RZE na nia zadne sily sciski temperatury nie zadzialaly a w koncu moze wodka i kagiebowska propaganda ASZ dziw kazdego starajacego sie w miare myslec bierze jak latwo MORZNA sie smichnac z ktorej?s z kolei bajki legendy jak ta m.inn.o niewiescie z przed niby 800 mil.wiosen wdebowej jesio⚰ncej przy pomocy wlasnego rozumu niech za przyklad-zik posluzy i obudzi-i sie w ludzkie myslenie lykanie chociazby tylko to jak czlowiek-owo ludz-iowy TSZY a pozyj sobie cywilizowany na Marsie dla przykladu w jego atmosferze ktora istniala 800 mil.wiosen temu
  nie lepsza na zieni w tym okresie na o tylez jak z powyzej zim wowczas na ciele matki zywicelki Gai !!! O innych tego typu promocjach dla cywilizow-anych je i leni ktorych myslenie cale zycie bodzie a dlaczego mam orac darmo i jeszcze o kilku z logiki na temat bujdy ns resorach przyklad-owac o tej damie w trumnie w plynie borygo. Siola jak myslisz ?

  /TSZY ta niewiasta z wtenczas byla z wkolo i nie tylko 👩‍⚕️sza💋my👩‍⚕️ do pani jeszcze nie z wnioskiem o przejscie na wczesniejsza emeryture mam na mysli 50 letnia pania J.Lopaz byly sobie cialem szama i figura przez tak krotki okres podobne ?/

  …,jesli w ogole sobie a MORZE ta 800 mil.to kremlowska kacapska
  i taniec na kremlu na rurze z Nord Streamu i propagandy TERZ ze kremlowska propaganda potrafi nie tylko jak…,

  …, J.L.swidrowac ?

  PS.

  Na jaki okres przypada 800 mln.lat na ziemi ? Warunki do zycia panujace wowczas ? TSZY mozna bajko-pis-arza do tej legendy z niewista dorzucic o Lir…,👉

  /an(ach)ie ? Jurek pisze:

  25 Maj, 2020 o 01:19

  /Czego sie nie dotknac to kupa /

  Lirianie – istoty pozaziemskie z Lutni – Zrozumieć niewyjaśnione – Olabloga/

  …,👉,achnie tylko z kiedy?s zerach po przecinku wloskich zapewne w stosunku do papierowego zadluzonego imperialistycznego krwiopiczego dur💲ara dorzucic automstycznie TERZ nim musi byc Euro bo na nim jest oparty ? Siola zdradz mi te tajemnice kogo mozna na tym blogu czy ksiezniczka z trumny nie przyfrunela jako Lirianka zapytac ? Tajemitowego jobcaza TSZY w koncu kogo ? MORZE Witkowskiego bajko-pis-arza i jego wymyslne teoryjki o poduiemnych tajembiczych tunelikach pod gdzie?s tam gdzie jego bezmyslnosc sie w obornik zamienia a MORZE lelak-a TSZY a najlepiej lelaka lacznie z jego pustym jak tabaka w rogu kojotem sumeryjskim syczacym jak kobra w teatrze sensacji o wlasnych glupotach ? Siola pliz help mi !!!

  • Margosia pisze:

   „…Dlaczego projekt Otisa T. Carra przerwano i skonfiskowano dokumentację oraz sprawny i przetestowany statek kosmiczny w kształcie dysku?
   – Kto odpowiada za celowe niszczenie postępu i rozwoju cywilizacji?…”

 24. Jurek pisze:

  Acha. Jesli DOBSZE zrozumialem to w filmiku biega-c ma bo jeszcze ja nie wiedziec RZE …,

  /co to jest bialo czarne czarno biale spada ze schodow w piwnicy?/

  …,zakonnica byla bezimienna w miescie Drezdzennia ? I znow ten sikun od przepowiedni ze owa jaka?s bezimienna zakonnica przy pomocy ilosci wlozen swiecy pytanie czy tylko do gromnicy rachuje swe pierdolo smety nie od narodzin wymyslnego Chrystusa a od jego ukrzyzowania. Krotko mowiac a najlepiej niech ona czy kto?s ktosiowy zdradzi od kiedy
  zaczal sie czas i czy my rzeczywiscie zyjemy w 21 wieku a moze w 17-stym lub 18 stym kto to
  wie a jesli to skad wie ? Tak ze nawet idac zakladajac ze zakonnica one oni ci wszyscy jak ten cebulasty z Czluchowa jasn…,

  /e pelne zlopi🍺acy/

  …,owidze przepowiadacze przy albo sa slepi glusi lekarzowi alchemikowi ale takze zakonnicowi i to w czasie gdy nikt z nas nie jest w stanie byc a kiedys?iowo nue bylo inaczej nie jest-es-my pewn-i-y-m czy jutro ponownie ujrzy-my jak zwykle jasnosc dnia. Juz nie wspomne ile rozumie-my…,

  /sama ilosc pytan potwierdza ze wiemy nadal az za duzo o tym czego nie wiemy i to od ok.1000 lat bo nic nie swiadczy ze my rasa europejska nie ludzka no jakie dowody ze jest-esmy duzo starza rasa ?/

  …, z wkolo nas caly swiat ale takze ludzki organizm jak i kim jestesmy jako ludzie my sami.A tu jaka?s czarno biala bialo czarna ktora nie wiedziala dupe lisciem od pokrzywy podcierala a skad ona tam wiedziala po za swym wyhodkiem ze piramid stoi troche po za jej wyhodkiem jakies brednie kto?s o niej komponuje majac gowno w rece a nie argumento dowody o przepowiadajacej i aby bardziej wiarygodnie bezmyslnych przekonywalo to o dziwo ze ona bezimienna szkoda ze jeszcue nie slepa na jedno oko kulawa na prawa nige i bez jednej reki no ale w klasztorze to chyba jaki?s przydomek zapewnie miala ?

 25. Zygmunt pisze:

  ona bezimienna szkoda ze jeszcue nie slepa na jedno oko kulawa na prawa nige i bez jednej reki no ale w klasztorze to chyba jaki?s przydomek zapewnie miala ?

  niektórzy ludzie ???…… głównie …… smród z siebie wydalają przypominający zapach chorego
  wnętrza Ziemi …..

  z owym wydalanym smrodem już się oswoili …..więc go nie czują ….

  odtrutką jest ” potop „w ich głowie….
  i nad tym sami dla siebie pracują …..

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.