Stary testament – największy plagiat w dziejach Świata?

Coś dla zabawy przypomnienia…
pic1
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
STARY TESTAMENT – NAJWIĘKSZY PLAGIAT W DZIEJACH ŚWIATA ( I )
Rzecz o największym w dziejach świata plagiacie, czyli kto, w jaki sposób i dlaczego spreparował Stary Testament
motto:
Prawda jest Bogiem
Bóg jest Prawdą
z Prawdy Powstał Wszechświat
Nigdy bym nie przypuszczał, że dożyję czasów, w których będę świadkiem machinacji religijnej na skalę, przy której afera Watergate będzie się jawiła jak mało znaczący epizod.
Dowody są twarde i nie do podważenia, dziwi jedynie fakt, iż jeszcze nie dotarły na warsztaty badaczy religijnych oraz łamy pierwszych stron gazet, co zapewne niebawem nastąpi i długo, bardzo długo, całymi latami będą się wybrzmiewały, wszak dotyczą Biblii, a ściślej Starego Testamentu, z którego od wieków korzystają miliardy wiernych z całego świata.
A wszystko za sprawą odkrytych niedawno sumeryjskich glinianych tablic.
Nie jestem historykiem ani antropologiem religii, lecz interesując się rozwojem duchowym na naszej planecie, bez trudu udało mi się odkryć, iż 4 obowiązujące Księgi kanoniczne Nowego Testamentu, dalece odbiegają od swojego pierwowzoru, a słowa Mistrza Jezusa są zmanipulowane i ocenzurowane do tego stopnia, iż głęboki sens i Duch Jego Boskiego Przekazu został bezpowrotnie utracony. Zapobiegliwi Esseńczycy, na szczęście dla potomnych, uchronili źródłowy tekst w jednym z klasztorów tybetańskich i w dobie internetu można go odszukać.
W 556 roku n.e. na przykład, na Soborze Konstantynopolitańskim II, usunięto Trzy-ksiąg Orygenesa, mówiący o preegzystencji Dusz i wraz z tą decyzją brak wiary w reinkarnację stał się dogmatem kościoła chrześcijan. Była to ściśle polityczna decyzja inspirowana przez cesarza Justyniana, który chcąc skupić władzę świecką i kościelną, wywarł presję na 166 ojców kościoła.
Studiując uważnie Biblię, można połączyć wątki Starego i Nowego Testamentu i odkryć, że prorok Jan Chrzciciel, któremu Herod ściął głowę, 850 lat wcześniej był inkarnacją proroka Eliasza ( Mat. 17/12 ) i to on właśnie kazał ściąć głowy 450 samozwańczym kapłanom bożka Baala. Kosmiczne Prawo Karmy wystawiło po 850 latach Eliaszowi rachunek. A więc nie tylko Reinkarnacja, lecz także Prawo Karmy uważny badacz może odnaleźć w Biblii.
Inny przykład zupełnie niezrozumiałej aberracji tego kościoła, w najbardziej uroczystym dniu dla chrześcijan, Dniu Zmartwychwstania Pańskiego, kapłani zwracają się z inwokacją zamiast do Jezusa Chrystusa, to do Lucyf., a przecież w Biblii nie występuje ani jeden przypadek, w którym wymiennie używało się Ch. z L.
I kolejne curiosum ( a może rozmyślne działanie?..). Sala Audiencyjna Pawła VI, która gości możnych tego świata i królów, przyjęła ona kształt.. głowy jadowitego węża, co widać przy użyciu szerokokątnego obiektywu, a 10 metrowa rzeźba autorstwa Fazziniego „Resurrection”, w centralnym miejscu tej sali, zamiast Jezusa Chrystusa, przedstawia odrażającego Reptiliańskiego gada, z upiorną głową, gadzim ogonem i czarnymi skrzydłami. I nie jest to bynajmniej optyczne złudzenie, fakt ten nie pozostawia najmniejszych wątpliwości.
Trudno zatem pojąć, jak to się dzieje, że miliardy wiernych dają się zwieść tak oczywistym ciemnym manipulacjom, które w ewidentny sposób godzą w Boski, Kosmiczny Porządek. Na szczęście nie wszyscy ulegają złudzeniu.
I oto na współczesnej scenie Ery Wodnika pojawiają się badacze, którym udało się odczytać najstarsze istniejące na świecie pismo klinowe Sumerów, opowiada ono o pradawnych dziejach człowieka i Planety Ziemi, po ich gruntownej analizie szokuje wręcz zbieżność jaka występuje pomiędzy postaciami zapodanymi przez hebrajczyków w Starym Testamencie, a dziejami Bogów z czasów odległego Sumeru.
Jako że sprawa dotyczy konkretnie Anunnaki – istot z odległej Planety Nibiru, którzy zainicjowali życie na na naszej planecie 450 – 435 tys. lat temu, tak też będę ich przedstawiał.
Dokonajmy analizy porównawczej epizodów z odległych czasów Anunnaki, z postaciami i wątkami zawartymi w Starym Testamencie. Co istotne, gliniane tablice Sumerów są o parę tysięcy lat starsze od najstarszych hebrajskich przekazów ( pismo hebrajskie powstało pomiędzy IV a II w. p.n.e., jak podaje wikipedia ).
___________________________________________________
Stary Testament
Na początku Bóg stworzył Niebo i Ziemię i wszelkie życie na Ziemi, mężczyznę i kobietę, w siedem dni, a odpoczywał dnia siódmego. W Ogrodzie Eden spotykały się cztery rzeki: Pishon, Gihon, Tygrys, Eufrat.
Anunnaki
Enki (Annunaki) ląduje na Ziemi z pięćdziesięcioma bohaterskimi Anunnaki i zakłada Eridu w Edin w siedem dni, czyniąc siódmy dzień dniem odpoczynku. Edin, gdzie spotykają się cztery rzeki. ( sum. eridu lub eridug ) – najstarsze miasto Mezopotamii, założone ok. 5400 r. p.n.e., położone było nad Eufratem, ok. 10 km na południowy zachód od Ur i ok 40 km od współczesnego miasta Nasirijja. Prawdopodobnie leżało nad ówczesnym brzegiem Zatoki Perskiej. W chwili obecnej leży ok. 150 km od jej brzegów ( Mezopotamia, Irak ) – przyp. tłum. -źródło: Wikipedia.
___________________________________________________
Stary Testament
I powiedział Bóg: Uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Bóg utworzył człowieka z pyłu Ziemi i tchnął w jego nozdrza oddech, a człowiek stał się żyjącą duszą. Nadał mu imię Adam.
Anunnaki
Narodziny według Anunnaki (Adamu i TiAmat). Pierwsze pokolenie ziemskich istot ludzkich. Anunnaki trudzili się w kopalniach złota przez 80 shars, czyli ponad 288 000 lat, zanim stworzyli robotnika jako pomocnika na swój obraz i swoje podobieństwo. Ningishzidda ( syn Enki ) – inżynierowie Anunnaki – esencja DNA męskiej istoty ludzkiej połączona z owulacyjnym jajem kobiety – Homo erectus w naczyniu zrobionym z gliny Ziemi ( jak dziecko z probówki ) i włożony do łona kobiety Ninmah ( Ninharsag ). Ninmah daje życie Adamu. To samo, ale w odniesieniu do dziewczynki, Enki sztucznie zapładnia Damkinę ( żona Enkiego, córka Alalu’sa ). Damkina daje życie Tiamat. – ADAMU & TIAMAT – wzorce stworzone na obraz Anunnaki.
___________________________________________________
Stary Testament
Bóg zesłał głęboki sen na mężczyznę i w czasie gdy ten spał, wziął jedno z jego żeber, a następnie zamknął ciało w tym miejscu. I zaczął Bóg przebudowywać to żebro, które wziął od mężczyzny – w kobietę.
Anunnaki
Część ( DNA ), która jest odpowiedzialna za długie życie ludzkich istot z Nibiru, nie została dana ludziom ziemskim. Dwie części odpowiedzialne za prokreację również pominięto. Podczas procedury przebudowy genetycznej, z żeber Enkiego i Ninmah Ningishziddy, wyodrębniono te dwie cząstki odpowiedzialne za prokreację i włożono je do żeber Adamu i Tiamat. Po tym zabiegu mogli się już rozmnażać.
___________________________________________________
Stary Testament
Owoc z drzewa dobrego i złego, które stało w samym środku Ogrodu, był owocem zakazanym. Wąż przebywający w ogrodzie zwiódł Ewę, by ta zjadła go, mówiąc jej, że otworzy wtedy oczy i będzie jak bogowie, poznając dobro i zło. Zjadła ten owoc i dała swojemu mężowi, Adamowi, a on zaczął go jeść. Po czym ich oczy otworzyły się i zobaczyli, że są nadzy, zszyli kilka liści figowych i uczynili dla siebie przepaski. Później usłyszeli Boga, który przechadzał się po Ogrodzie. Bóg powiedział: Oto człowiek stał się jednym z nas, poznając dobro i zło. Bóg rozgniewał się z powodu ich uczynku i wypędził ich z ogrodu Eden.
Anunnaki
Kiedy Adamu i Tiamat dowiedzieli się, czym jest rozmnażanie, przesłonili się przepaskami. Już nie chodzili nago. Enlil przechadzając się po Edin widzi to i wypędza ich z Edin do Abzu z wraz z Enkim. Enki planował tam wdrożyć cywilizowanego człowieka pracy na roli oraz w charakterze pasterza. Drugie pokolenie ziemskich ludzi. – Enki zastępuje ojca ADAPIE (ADAPA) i TiTi.
___________________________________________________
Stary Testament
Adam i Ewa dają życie Kainowi i Ablowi. Kain pracuje na roli, natomiast Abel jest pasterzem. Obaj składają ofiary. Kain ofiarował owoce, które uprawiał, a Abel pierwociny ze swego stada owiec. Bóg patrzył z upodobaniem na Abla i jego ofiarę. Kain rozłościł się, później zabił Abla kamieniem. Bóg rozgniewany wypędził Kaina wraz z żoną na tułaczkę. Nałożył na niego piętno, aby nikt, kto go odnajdzie, nie mógł go zabić.
Anunnaki
Adapa i Titi mieli dwóch chłopców bliźniaków o imionach Ka-in i Abael. Ka-in uprawiał rolę a Abael był pasterzem. Zboże i owce zostały sprowadzone z planety Nibiru. Ka-in i Abael pokazali swoje zboże i owce na zgromadzeniu Anunnaki. Enki był zadowolony z nowych owiec na mięso na Ziemi. Później Ka-in i Abael po raz pierwszy z sobą walczyli. Ka-in chwycił kamień i kilkukrotnie uderzył nim Abla, a kiedy zobaczył, jak tryska jego krew, zawołał: Ka-inie, mój bracie! – ale już było za późno. Ka-in stał nad swoim bratem, płacząc. Titi w proroczym śnie widziała krew Abaela na ręce Ka-ina i obudziła Adapę, i poszli do swoich synów.
Enki rozgniewał się, wypędził Ka-ina na tułaczkę wraz z jego siostrą, Awan i został on zabrany przez wielkie morze do kontynentu obu Ameryk, lecz zanim tam się udał, Ningishzidda zmienił esencję życia Ka-ina ( DNA ), tak że nie rosła mu broda ( piętno). Potomkowie Ka-ina wyróżniają się ( Indianie nie mają zarostu..). Indianie amerykańscy – ludzka rasa, której nie rośnie broda. Także Ci, którzy przetrwali potop.
___________________________________________________
Stary Testament
Adam i Ewa spłodzili później Seta na miejsce Abla, w sumie Adam i Ewa mieli 30 synów i 30 córek.
Anunnaki
Adapa i Titi mieli później Sati (SETHA), na miejsce Abaela. W sumie Adapa i Titi mieli 30 synów i 30 córek.
___________________________________________________
Stary Testament
Pierwszym synem Seta był Enos
Anunnaki
Pierwszym synem Sati był Enshi
___________________________________________________
Stary Testament
Pierwszym synem Enosa był Kenan
Anunnaki
Pierwszym synem Enshi był Kunin
___________________________________________________
Stary Testament
Pierwszym synem Kenana był Mahalalel
Anunnaki
Pierwszym synem Kunina był Malalu
___________________________________________________
Stay Testament
Pierwszym synem Mahalalela był Jared
Anunnaki
Pierwszym synem Malalu był Irid
___________________________________________________
Stary Testament
Pierwszym synem Jareda był Henoch
Aunnaki
Pierwszym synem Irida był Enkimi
___________________________________________________
Stary Testament
I Henoch poszedł, idąc z Bogiem, i Henoch ciągle chodził z Bogiem, potem go nie było, ponieważ Bóg zabrał go.
Anunnaki
Enkimi (HENOCH) – siódmy potomek Adapy. Enkimi ( HENOCH ) był lubiany przez Enkiego, który nauczał go gwiazd. Enkimi (Henoch) został zabrany w niebiańską podróż wraz z synem Enkiego, Mardukiem na Marsa i Enkimi ( HENOCH ) pozostał tam do końca swoich dni z Mardukiem, który był dowódcą Anunnaki na Marsie, zwani byli igigi Anunnaki.
___________________________________________________
Stary Testament
Pierwszym synem Henocha był Ma-tu-za-lem
Anunnaki
Pierwszym synem Enkimi był Ma-tu-shal
___________________________________________________
Stary Testament
Pierwszym synem Ma-tu-za-lema był Lamech
Anunnaki
Pierwszym synem Ma-tu-shala był Lumach
___________________________________________________
Stary Testament
Pierwszym synem Lamecha był Noe
Anunnaki
Żona Lumacha miała syna, Ziusudra ( Noe ), nad którym ojcowską opiekę sprawował Enki. Jego skóra była biała jak śnieg, jego włosy były koloru wełny, w jego oczach połyskiwało niebo, a lśniły one niebieskim i białym kolorem ( opis przypomina Jezusa – skóra brązowa, włosy jak wełna ), będzie on tym, który zbuduje arkę i zostanie ocalony z potopu wraz ze swoją rodziną.
___________________________________________________
Stary Testament
Noe stał się ojcem trzech synów: Szema, Hama, Jafeta
Anunnaki
Ziusudra stał się ojcem trzech synów: Szema, Hama, Yafeta
___________________________________________________
Stary Testament
Nefilim z Genesis
Kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na Ziemi, i rodziły się im córki, synowie nieba zobaczyli, że córki ludzkie są piękne, więc zeszli i wzięli sobie żony spośród nich, tak wielu z nich, jak wybrali.
Wówczas Bóg powiedział: „Mój duch nie pozostaje z człowiekiem na zawsze, odkąd jest on w ciele. Jego dni będą policzone do stu i dwudziestu lat”.
W tym czasie Nefilim pojawili się na Ziemi ( również jeszcze później ), po czym synowie nieba obcowali z córkami ludzkimi, które rodziły im synów. Byli oni potężnymi mężczyznami, herosami starożytności, mężami sławnymi.
Upadłe anioły z Księgi Henocha
Księga Henocha, księga, która nie weszła do Biblii ze względu na szczegóły na temat upadłych aniołów z Genezis. Strażnicy niebios. Było 200 aniołów pod przywództwem Shamjazy, którzy zstąpili z nieba na Ziemię i wzięli sobie żony, w wyniku czego narodzili się giganci, i nauczali ich wielu rzeczy i tajemnic nieba. Synowie gigantów spowodowali zniszczenie i rozlew krwi. Inne Anioły przywróciły porządek.
Anunnaki
Anunnaki igigi, ( upadli Aniołowie, ci, którzy strzegą, strażnicy ).
Anunnaki zamieszkali na Marsie (igigi), byli upadłymi Aniołami ( podobnie jak w Księdze Henocha). Później na Ziemi było 600 Anunnaki. Na Lahmu ( Marsie ) było ich 300 na stacji przeładunkowej złota dla Nibiru. Shamgaz, przywódca 200 igigi ( Anunnaki na Marsie ) zszedł na Ziemię, aby połączyć ślubem Marduka i Sarpanit, córkę Enkimi ( Henocha ), Ziemiankę. Po tej ceremonii 200 igigi uprowadziło kobiety i domagało się tego samego, chcieli posiadać żony i mieć z nimi potomstwo. Potomstwo – również trzecie pokolenie ziemskich istot ludzkich.
___________________________________________________
Stary Testament
Opowieść o potopie i Noem
Bóg mówił do Noego, by zbudował arkę i pokrył ją smołą we wnętrzu i na zewnątrz. Po czym została ona zbudowana. Bóg powiedział, aby przenieść do niej wszystkie zwierzęta, samce i samice, w ciągu siedmiu dni, ponieważ w ciągu siedmiu dni ześle deszcz, który padał będzie przez 40 dni i 40 nocy.
Anunnaki
Opowieść Ziusudry ( Noego ) o potopie
Galzu, emisariusz Anunnaki pojawia się we śnie Enkiemu z tabliczką, na której wyrysowany był szkic arki dla Ziusudry, aby ten zbudował ją i ocalił siebie, swoją żonę, trzech synów: Szema, Hama, Yafeta, ich rodziny i wszystkie zwierzęta oraz DNA. Enki budzi się i znajduje tabliczkę, która się zamanifestowała i znalazła się w jego pobliżu. Nie wolno jemu łamać przysięgi o tym, że nadchodzi potop spowodowany przez zbliżającą się planetę Nibiru, której grawitacja wywoła ten efekt. Enki rozmawia z Ziusudrą poprzez ściany szałasu z czerwonej trzciny, pozostawiając mu tabliczkę, aby ten ją znalazł.
___________________________________________________
Stary Testament
Potop i Noe
Bóg spuszcza potop poprzez bramy niebios i deszcz pada przez 40 dni i 40 nocy. Po potopie arka osiada na górze Ararat. Noe opuszcza arkę i składa całopalną ofiarę z jagnięcia, chwaląc Boga.
Anunnaki
Potop i Ziusudra ( Noe )
Domem Anunnaki jest planeta Nibiru, 10 Planeta Układu Słonecznego wchodzi w układ wewnętrzny co 3600 lat w pobliżu pasa asteroid pomiędzy Marsem a Jowiszem. Ze swoją długą, eliptyczną orbitą pozostaje daleko na zewnątrz od planet Układu Słonecznego. Zależnie od tego, gdzie przebywają planety, bardzo duże, przyciągające oddziaływanie planety Nibiru może spowodować zakłócenia grawitacyjne na innych planetach. Anunnaki przebywający na Ziemi przy pomoc swoich instrumentów wykryli zagrażające zbliżenie się orbit Nibiru i Ziemi. Ziemia znalazła się zbyt blisko, odczuwając siłę Nibiru, wielkie przyciąganie grawitacyjne, które zatrzęsło pokrywą lodową Anktartydy, tak, że ona zanikła.
Przyciąganie grawitacyjne Nibiru spowodowało ześlizgnięcie się pokrywy lodowej do morza, co wywołało super wysoką fale pływową, która opłynęła całą Ziemię. Następnie kryształki lodu znalazły się w stratosferze, blokując w tym czasie dostęp promieniowania kosmicznego, a stopione spowodowały deszcze przez 40 dni i 40 nocy.
Anunnaki, Enki, Enlil, Ninmah oraz ich rodziny okrążali Ziemię w swoim niebiańskim rydwanie, pojeździe kosmicznym, zamierzając przeczekać potop. Marduk, Sarpanit, dwóch synów i igigi Anunnaki wraz ze swymi rodzinami przeczekali na Lahmu ( Marsie ). Nannar prosił o możliwość przeczekania potopu na Kingu ( Księżyc ).
Ninagal ( syn Enkiego ) został wybrany przez ojca, by dołączyć do Ziusudry podczas kierowania arką w stronę gór Arata ( Ararat ), przewożąc wraz z nim esencję życia, DNA i żywe jaja zwierząt, zebrane przez Enkiego i Ninmaha w cedrowym puzderku.
Również na wielkim morzu potomkowie Ka-ina ( Indianie amerykańscy ) przetrwali potop na zbudowanych przez siebie tratwach. Przewodzili im dwaj bracia i dwie siostry. Z woli Stwórcy wszechrzeczy ludzkość miała ocaleć.
Arka wylądowała na górze Arata. Ziusudra wychodzi z arki i składa ofiarę całopalną dla chwały Stwórcy.
___________________________________________________
Stary Testament
Po potopie
Opowieść o wieży Babel
Ludzie zebrali się i powiedzieli: zróbmy cegły w ogniu, aby służyły jako kamienie. Użyjmy smoły na łączeniach. Zbudujmy w mieście Wieżę, której wierzchołek sięgnie niebios. I zszedł Bóg na dół, aby zobaczyć miasto i Wieżę.
I rzekł Bóg: Oni są jak jeden człowiek, mają jeden język i oto jest, co robią. Teraz czegokolwiek zechcą, nie będzie dla nich niemożliwe. Zejdźmy na dół i pomieszajmy im język, żeby nie rozumieli wzajemnie swoich języków. Bóg rozrzucił ich po całej Ziemi i wtedy zaprzestali budować miasto.
Anunnaki
Wieża do nieba
Marduk pokazuje swoim wyznawcom, jak robi się cegły i posługuje się ogniem, żeby mogły być twarde jak kamienie, po czym buduje wieżę.
Marduk buduje An – niedozwoloną wieżę do nieba ( gwiezdne wrota). Jeżeli na to pozwolimy, żadna ze spraw nie będzie dla ludzkości nieosiągalna. Ten niegodziwy plan trzeba powstrzymać! Ninurta mówi: nie może być nic niedozwolonego. Kiedy przyszła noc, Annunaki Enlila spuścili deszcz ognia i siarki ze swoich statków powietrznych i zburzyli ją. Naśladowcy rozproszyli się po całej Ziemi. Enlil sprawił, że ludzie w każdym regionie i na każdym lądzie mieli odmienny język, różne sposoby zapisu, tak że inni nie mogli ich zrozumieć.
Stary Testament
Abraham, ( Bóg mówi do Abrahama: Rozmnożę potomstwo twoje, uczynię z niego wielki naród )
Abraham, potomek Szema, syna Noego został wybrany przez Boga. Dzięki Abrahamowi jego przyszły wnuk, Jakub, później zwany Izraelem, będzie miał 12 synów, które utworzą rodziny 12 plemion narodu Izraela.
Anunnaki
IbruUm ( Abraham )
Galzu ponownie pojawia się we śnie Enlila, mówi aby wybrał człowieka, który ma być ocalony ( potomek Szema ), zwany IbruUm ( Abraham ) od nieszczęścia. – Wojna wewnętrzna pomiędzy Anunnaki, przeciwko Mardukowi, za spowodowanie śmierci jego ukochanej Dumuzi. – Oręż terrorystów nigdy nie dosięgnął włości Marduka.
___________________________________________________
Stary Testament
Mojżesz
Mojżesz wybrany przez Boga, by uczynił swe przymierze – Tablice z Dziesięciorgiem Przykazań, tablice ze słowem Boga. Idzie na górę Boga i pozostaje tam przez 40 dni i 40 nocy. Tablice są złożone do Złotej Skrzyni, Złotej Arki Przymierza.
Anunnaki
Endubsar ( podobnie jak Mojżesz )
Mistrz Skryba wybrany przez Enki, aby zapisywał jego słowa, i przez 40 dni I 40 nocy spisywał on słowa Enkiego na temat historii Anunnaki, począwszy od historii Układu Słonecznego, przez historię Anunnaki na ich planecie Nibiru. Przeznaczeniem Anunnaki jest Ziemia, a historia Anunnaki rozgrywa się tu, na Ziemi. Tablice zapisane na niebieskim kamieniu lapis lazuli, umieszczono w acacii – drewnianej szkatule obitej z zewnątrz złotem ( podobnie jak Arka Przymierza ). Nie opuszczono, ani nie dodano ani jednego słowa. – Tablice Anunnaki – Zaginiona Księga Enkiego
Anielski Posłaniec Stwórcy
Król Anu z Nibiru, nie wiedząc nic o Galzu, sprawił, że zdano sobie sprawę z tego, że Galzu może być wysłannikiem ( Aniołem ) Stwórcy Wszechrzeczy. Otrzymał zadanie przyjścia na Ziemię i dania życia Ludzkości. Oni wszyscy byli nieświadomymi wysłannikami. – Strażnikami chroniącymi wszelkie życie na Ziemi. Jak jesteśmy tutaj obecnie my, aby chronić i zachować życie. – Strażnicy posłani przez Stwórcę Niebios.
___________________________________________________
Źródła:
Zaginiona Księga Enki
Biblia
Księga Henocha
Szok…,jedyne słowo jakie przychodzi na myśl.
KTO I DLACZEGO ZMANIPULOWAŁ STARY TESTAMENT?
Głos oddajmy dr. Ashrafowi Ezzat, badaczowi starożytnych dziejów Sumeru i Mezopotamii.
Odsłanianie mitów
„Związek z bogami/bogiem od zawsze był jednym z najstarszych ludzkich zainteresowań, i taki pozostał po dziś dzień. I choć słusznie można zakładać, że człowiek doby współczesnej posiadł postęp w filozofii i nauce o starożytnej Grecji i jej najwcześniejszych myślicielach, to jest równie słuszne, żeby przyznać wiarygodność starożytnym cywilizacjom Egiptu i Mezopotamii, gdy mowa o rozwoju religii i ewolucji sposobu religijnego myślenia.
W rzeczywistości, najwcześniejsze ślady ludzkiej wiary w Boga, jak jest to nam wiadome dzisiaj, można znaleźć w dolinie rzeki Nil oraz na obszarze między rzekami Eufrat i Tygrys. Na pewno pierwiastki naszej wiary w najwyższego stwórcę świata odszukamy w hieroglifach i piśmie klinowym, na piramidach i w papirusach starożytnego Egiptu oraz na glinianych tabliczkach Sumeru…A nie w hebrajskiej biblii, w co wielu nadal wierzy.
A jeśli nadal cenimy grecką szkołę mądrości i nauki i nadal opieramy się na naukach Sokratesa, Platona, Arystotelesa i Pitagorasa, to dziwię się, dlaczego przestaliśmy honorować starożytnych bogów Egiptu i Sumeru i Babilonii.
Co takiego stało się ze wszechmocnymi bogami starożytnego Bliskiego Wschodu? Co stało się z Anu i Enlil, co stało się z piękną boginią „Inanna” Isztar. . . Jedynym bogiem, Atonem, a co się stało z wszechmocnym Amonem/Amenem z Teb? . . . Amen, którego imię nadal powtarzane jest w każdym domu modlitwy we wszystkich zorganizowanych religiach na ziemi?
Co takiego się stało, że nie udaje nam się przypomnieć o wspaniałych dziełach epickich Sumeru, albo o zdumiewającej mitologii Egiptu ( film o egipskim micie stworzenia, a zamiast tego nasze dzieci na pamięć znają opowieści zawarte w biblii hebrajskiej?
A teraz, gdyby nasze dzieci poznały mity starożytnego Egiptu i epickie dzieła Sumeru, nie czułyby się jakby były na obcej ziemi. Historie sumeryjskie i egipskie zabrzmiałyby wówczas bardzo znajomo.
„Wiele opowieści zawartych w Starym Testamencie to w gruncie rzeczy materiał splagiatowany, szczególnie wiele pobrano z bogatego dziedzictwa mitologicznego Sumerów – wynalazców sztuki pisma. Opowieść o Noe i potopie, o stworzeniu z gliny człowieka, o Kainie i Ablu, o rajskim ogrodzie w Edenie, o drzewie poznania, o stworzeniu Ewy z żebra Adama i wiele innych mitów, jak o wrzuceniu Mojżesza zaraz po narodzinach do rzeki, wszystkie one znajdują się na glinianych tabliczkach sumeryjskich datowanych na 5000 lat wstecz”.
…Od dawna wiedzieli o tym badacze historii, archeologii i antropologii, to była wiedza powszechna, ale uważam, że teraz należy koniecznie, w dobie tzw. ery informacyjnej, wyciągnąć to z dziedziny wiedzy akademickiej i pokazać opinii publicznej.
Dlaczego pamiętamy i świętujemy legendarne postaci takie, jak Dawid i Salomon, które nie miały żadnego wpływu na bieg historii ludzkości, natomiast prawie nie zauważamy olbrzymiego wpływu historycznych postaci takich, jak Echnaton czy Hammurabi na to, jak teraz definiujemy monoteizm i zasady prawa.
Ale znowu, co my, nowocześni ludzie, wiemy na ten temat i czy w ogóle nas to obchodzi?… Powiedziano nam tylko, że na początku było słowo. Ale historia mówi, że tak nie było.
Na początku była rzeka – Nil w Egipcie i Tygrys i Eufrat w Mezopotamii. Rzeka i głęboki związek z naturą dawały Egipcjanom i Sumeryjczykom nie tylko stabilność i dobrobyt, ale również pożądanie wiedzy, kontemplacji stworzenia naszego kosmosu i tego, w jaki sposób powstało życie na ziemi.
Innymi słowy, rzeka uczyniła Egipcjan i Sumeryjczyków religijnymi, i to na sposób, rzec można, filozoficzny. Ale czy to oznacza, że społeczności nierolnicze nie były religijne?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw dokonać rozróżnienia na religię i rytuały. Najbardziej prymitywne społeczności, np. nomadyczne plemiona hebrajczyków, miały swoje lokalne bóstwa, np. bogów wojny i urodzaju. Z drugiej strony, religia w starożytnym Egipcie nie była religią wygody i dobrodziejstw. Była to wszechstronna doktryna, jak skala harmoniczna, jakiej przestrzegają wszyscy muzycy w wielkiej orkiestrze filharmonicznej. Był to sposób na życie.
Te religie egipskie i mezopotamskie były mitotwórcze. Podczas gdy nasz pogląd na świat może być naukowy lub racjonalny, zatem zazwyczaj uważamy, że te cywilizacje rzeki przyjmowały pogląd na świat oparty na micie.
Największa kradzież praw autorskich w historii
silne podobieństwo między biblijną i sumeryjską opowieścią o stworzeniu świata stwarza podstawy do zadawania wielu poważnych pytań
Skoro już wiemy, że religia, z kolosalnymi świątyniami, zigguratami i mitami o stworzeniu, najpierw powstała wzdłuż urodzajnych brzegów Tygrysu i Eufratu w Mezopotamii oraz Nilu w Egipcie, to jak można wyjaśnić dominację judaizmu, pewnego malutkiego kultu plemiennego, jaki rzekomo powstał (wiele wieków później) na jałowej ziemi Kanaan? Oraz, w jaki sposób może ten kult górować nad wcześniej kwitnącymi teologiami egipską i sumeryjską?
Faktycznie judaizm nie przewyższył wpływów teologii egipskiej ani sumeryjskiej; byłoby to zadanie nie do zrealizowania dla jakiejś koczowniczej wspólnoty nawet żywić na to nadzieje, zamiast tego judaizm zrobił to w inny łatwy sposób.
Kiedy era starożytności dobiegała kresu, a pisma hieroglificzne i klinowe zaczęły zanikać, hebrajczycy po prostu ukradli Egipcjanom i Sumeryjczykom ich grzmot z nieba. Hebrajscy skrybowie, którzy według mnie wiedzieli dokładnie od początku, co robią, przepisali słynne mity/epikę starożytnego Egiptu i Sumeru, co może stanowić największe naruszenie praw autorskich na świecie, i napchali nimi swoją biblię.
Hebrajczycy – plemiona nomadów, a później kupcy i handlarze, zawsze przemieszczali się po terenie Rogu Obfitości, który przylegał na zachodzie do Egiptu i na wschodzie do Sumeru i Babilonu (Mezopotamia). Ich ciągłe podróże dawały im dostęp do słynnych dzieł epickich i historii/mitów starożytnego Bliskiego Wschodu.
Gdy hebrajscy przepisywacze zaczęli spisywać części swojego starego testamentu/kronik, nigdy nie wyobrażali sobie nawet ani nie planowali, że stanie się to świętą Biblią, a nie była to praca na jedną noc, a raczej długi i przerywany proces, który mógł się rozpocząć około czasu asyryjskiej inwazji (722 p.n.e.) na Lewant, w czasie gdy cała ziemia Kanaan była faktycznie egipską prowincją, i osiągnęła szczyt aktywności pisarskiej w okresie hellenistycznym (332-63 p.n.e.).
starożytny Bliski Wschód
Podczas gdy to właśnie geografia była powodem rozwoju wspaniałych cywilizacji Egipcjan i Sumeryjczyków, to również z drugiej strony, co jest dość ironicznie, była też głównym powodem nieszczęść dla hebrajczyków.
Oddani na pastwę okrucieństwa różnych klanów i ściśnięci w krainę jałową i wrogą między dawnymi super-mocarstwami, bez szans wojskowego oporu czy rozwijania się dalej poza koczowniczą/nieustaloną strukturę, żydzi zwrócili się ku metafizyce i zaczęli fantazjować.
W atmosferze rozpaczy i wściekłości, szczególnie, gdy Rzymianie bezlitośnie zmiażdżyli to, co wyglądało na ostatnie nieposłuszeństwo hebrajczyków (66-70 n.e.), rozkwitać zaczęły żydowskie religijno-megalomańskie fantazje.
Bezsilność żydów znalazła ujście w mitach i całkowicie zmyślonej wspaniałej narodowej historii – coś na podobieństwo do tego, co zrobił nowoczesny syjonizm – mszcząc się za długie lata ostracyzmu i okrucieństwa, obrzucili oni najgorszym brudem imiona swych wrogów.
W biblii, hebrajscy skrybowie popuścili wodze fantazji i spuścili ze smyczy sztylet wrogości i dźgali na oślep mocarstwa starożytnego świata, a mianowicie Egiptu, Sumeru i Babilonu.
Przez pryzmat steku totalnych uprzedzeń i głęboko zakorzenionego żalu, hebrajskie pismaki spisywali, strona po stronie, nie to, co się wydarzyło w starożytności, ale raczej to, co chcieliby, żeby się wydarzyło.
Więc w swoich zwojach, hebrajskie pismaki oddali obraz Babel (Babilonu) jako siedliska zła, z wieżą w ruinie, podczas gdy w rzeczywistości miała 90 metrów wysokości, a także Egipt, jako krainę niewolnictwa i tyranii, zdewastowaną przez makabryczne kary Jahwe, w wyniku których utopili się egipski Faraon i jego armia, podczas gdy w rzeczywistości Egipt trzymał się jako niewzruszona potęga przez 3000 lat, jako jedno z super-mocarstw starożytnego świata.
W tamtym czasie, coś bardzo dziwacznego, co potrafi wyjaśnić tylko psychologia analityczna, zaczęło się dziać w hebrajskiej biblii.
Wszystko za czym izraelici tak rozpaczliwie wzdychali, a mianowicie mitologia z fascynującymi historiami, jak ta, jaką mieli Sumeryjczycy, religia z wielkimi świątyniami, jak te u Egipcjan…i tak, kawałek ziemi, który mogliby nazwać ojczyzną jak wszyscy inni, – hebrajskie pismaki spisali z cholerną determinacją, aby zagwarantować sobie ich posiadanie na stronicach swej biblii.
I tak to w procesie tworzenia wirtualnej/przeczącej faktom historycznym opowieści dla izraelitów, skrybowie biblii musieli po prostu przepisać starożytną historię Bliskiego Wschodu w taki sposób, aby zrobić miejsce dla ich patriarchów plemiennych, aby pasować zaczęli do całej historii.
Zastępując postać Ziusudra postacią Noego, Enkiego Adamem, Sargona z Akkadu Mojżeszem i Atona przez Jahwe, hebrajskie pismaki dali światu jedną z najbardziej niespójnych i mieszających jedno z drugim bez składu i ładu, książek w dziejach świata. W sprytny sposób hebrajscy skrybowie, kiedy spisywali swoją biblię, dokonali plagiatu starożytnej blisko-wschodniej mądrości i przypisali ją sobie.
Skopiowanie starej i dogłębnej mitologii egipskiej/mezopotamskiej przez bandę tajemniczych hebrajskich pismaków, było, moim zdaniem, początkiem degradacji i upadku ludzkiej myśli religijnej.
Zbezczeszczony Monoteizm
W przeciwieństwie do greckiej mitologii, starożytna mitologia Bliskiego Wschodu została zanegowana, stało się tak wskutek upadku i zaniku starożytnych języków i hebrajską modyfikację/zbezczeszczenie jego historii, co z kolei dało wspaniałą okazję do spreparowania czegoś podobnego do europejskiego renesansu.
Hebrajczycy, przywłaszczając to, co inaczej pozostałoby jednym z najpiękniejszych na świecie zbiorów mitów i teologii, zamienili go w coś zupełnie innego.
Ukształtowali z nich rzecz plemienną; uniwersalny charakter egipskich bogów, takich jak Amon i Aton, przekręcili i przemodelowali w taki sposób, aby funkcjonował tylko jako wyłącznie do nich należący bóg, i tak, żeby hebrajczycy stali się jego narodem wybranym.
I w ten sposób ta dominująca koncepcja faworyzowania/nepotyzmu, po raz pierwszy w historii ludzkości, wprowadziła/zaowocowała powstaniem idei ekstremizmu religijnego.
Uzurpacja przez izraelitów głębokiej mitologii starożytnego Bliskiego Wschodu, była tym samym, co zwędzenie sprzed nosa oryginalnej kompozycji ostatniej i niedokończonej symfonii Franciszka Szuberta i wręczenie jej jakiemuś plemiennemu bębniarzowi, aby ją sobie dokończył. Czy jest powód, żeby zadręczać się oglądaniem rezultatów takiego przedsięwzięcia?. . . Nic tylko totalna katastrofa, oto wynik.
Można by się spierać, że powielanie mitów sumeryjskich i egipskich i wierzeń w biblii hebrajskiej to nic innego, tylko kolejny przykład wzajemnego oddziaływania na siebie różnych kultur starożytnego Rogu Obfitości.
„Literatura stworzona przez Sumeryjczyków pozostawiła głębokie piętno na hebrajczykach. Co prawda Sumeryjczycy nie mogli bezpośrednio wpływać na hebrajczyków, gdyż przestali istnieć na długo przed pojawieniem się hebrajczyków. Ale nie ulega wątpliwości, że Sumeryjczycy wywarli duży wpływ na Kananejczyków, którzy zasiedlali przed hebrajczykami krainę, jaka później znana była pod nazwą Palestyna” – s.143-144 „Historia rozpoczyna się w Sumerze”, Samuel Noah Kramer.
Cóż, oczywiste jest, że hebrajczycy/izraelici byli pod wpływem mezopotamskiej literatury i egipskiej teologii, zwłaszcza że ich koczownicze pochodzenie nie dawało im luksusu bywania w kolosalnych świątyniach i służenia potężnym bogom Egiptu i Babilonu. Ale szczerze mówiąc, przypadek hebrajczyków był czymś więcej niż kolejnym kulturowym oddziaływaniem na siebie; był to akt wkroczenia na teren kogoś innego.
I nawet jeśli z czasem, mity sumeryjskie i egipskie prawdopodobnie zmieniły się w anegdoty i bajki z odległej przeszłości, to jak wytłumaczyć powód/motyw, dlaczego imiona głównych postaci usunięto i zastąpiono hebrajskimi fałszywkami….Co więcej, pomijając wszystkie wcześniejsze domniemania, w jaki sposób wybaczyć hebrajską nikczemność przypisywania całej tej mądrości ich plemiennemu bożkowi?
Gdy te plemienne pismaki majstrowali przy historii i mitologii starożytnego Bliskiego Wschodu, a wskutek swej własnej ignorancji/oszustwa izraelici pomieszali i wypaczyli nie tylko wielkie opowieści Egiptu i Sumeru, ale naruszyli konstrukcję pojęcia uniwersalizmu i pluralizmu, jaki przez wiele lat charakteryzował religijną myśl starożytnego Bliskiego Wschodu.
Gdy hebrajskie pismaki wałęsały się to tu, to tam, w historii starożytnego Bliskiego Wschodu, zajęci byli przepisywaniem/wymyślaniem mitycznego wykazu narodów (synowie Noego), jaki w końcu i w rezultacie tych zabiegów długiego cyklu selektywnego doboru i faworyzowania, poukładany został zgodnie z oczekiwaniami, i oczywiście faworyzować zaczął synów Szema (mit założycielski współczesnego semityzmu).
I dlatego świat oglądany w plemiennym obiektywie izraelitów był jedynie wyobrażalny jako żydzi kontra Goje. Ten pokutujący kompleks dwoistości, uniemożliwiał żydom i uniemożliwia aż po dzień dzisiejszy zdolność asymilacji gdziekolwiek poza tą psychologiczną orbitą plemienną.
„Żyd i Goj to dwa światy, między wami Gojami i nami żydami znajduje się przepaść nie do pokonania… Na świecie istnieją dwie siły życiowe: żydowska i gojowska…Nie sądzę, żeby ta wrodzona, zasadnicza różnica między żydem i Gojem była kiedykolwiek do pogodzenia…” – Wy Goje, s. 9, Maurice Samuel
Wbrew temu, w co wielu wierzy, biblia hebrajska nie zrodziła idei monoteizmu, zrobił to egipski król Echnaton i to wieki przed judaizmem, a w gruncie rzeczy JHWH, bożek izraelitów, miał małżonkę o imieniu „Aszera”.
Z drugiej strony, sumeryjski i egipski panteon bogów miał kształty piramidy, był hierarchiczny w taki sposób, że zawsze prowadził do koncepcji jednego i najwyższego bóstwa, sprawującego władzę w panteonie bóstw na szczycie piramidy – czyli henoteizm.
Zygmunt Freud w swojej słynnej książce „Mojżesz a monoteizm”, doszedł do wniosku, że monoteizm nie był wymysłem żydowskim lecz egipskim, wywodzącym się z kultu egipskiego boga słońca Atona. Ponadto, stosując swą psychoanalizę do mitów/opowieści biblii hebrajskiej, Freud nie tylko stwierdzał, że Mojżesz był egipskim kapłanem, lecz był wręcz bezradny w obliczu faktu, jak cała historia o Mojżeszu/eksodusie, zgodnie z zastosowaną przez niego metodą analizy kompleksu Edypa, została odwrócona, i jak bardzo nie miała sensu w sposób, w jaki była opowiadana. Inaczej mówiąc hebrajskie mity/opowieści nie miały jego zdaniem nic z oryginalności.
Czy gdyby żył dłużej, Freud zagłębiłby się w mitologię starożytnego Bliskiego Wschodu, a wtedy doszedłby do takiego samego zaskakującego wniosku o pochodzeniu hebrajskich opowieści biblijnych, jak to zrobił w przypadku monoteizmu?
Co judaizm faktycznie dodał do światowej myśli religijnej to coś zupełnie innego, i jednocześnie szkodliwego z natury. Poprzez swoją plemienną i w jakiś sposób spłycającą mentalność zbiorową, hebrajczycy ustanowili źródło religijnego dogmatyzmu i fanatyzmu, gdy pozwolili na zaistnienie ich mentalności absurdalnej idei wybranego przez boga narodu, co sprawiło, że zaczęła ona rozkwitać i przedostawać się do myśli religijnej.
Na nieszczęście ten ekstremizm religijny przeszedł dalej na chrześcijaństwo, które miało od zarania działać jako przeciwwaga do plemiennej wulgarności judaizmu, aż osiągnął najgorszy stopień w islamie.
Co dobrego jest w tym rodzaju monoteizmu, gdy jego wyznawcy, czy to żydzi, chrześcijanie czy muzułmanie, są po szyje zanurzeni w swoim fundamentalnym wierzeniu/ iluzji, że ich bóg jest jedynym prawdziwym bogiem, a przez to oni są prawdziwymi dziećmi/ wyznawcami… i że pozostali to tylko banda oszukanych i omamionych, którzy w jakiś sposób zgubili drogę do zbawienia. Podział świata na żydów i Gojów to tylko żydowska idea monoteizmu, czy innymi słowy żydowskie zbezczeszczenie monoteizmu, jaki obecnie, na wielkie nieszczęście wciąż trwa.
Co to za bóg, który faworyzuje jedne dziecko a pogardza/ porzuca inne. To coś zupełnie nowego dla starożytnego Bliskiego Wschodu. Być może Egipcjanie mieli własnych bogów, ale to nie przeszkadzało im w respektowaniu babilońskich bogów takich, jak Isztar, czy uznawaniu ich potęgi.
Nawet gdy Aleksander Wielki czy Grecy, znani jako Ptolemeusze, dokonali inwazji na Egipt, nadal obok swoich, czcili starożytnych egipskich bogów. A czasami starożytni bogowie tych dwu kultur połączeni byli w jedno bóstwo (Synkretyzm), jak w bardzo dobrym przykładzie zsynkretyzowanego boga Serapisa (pół-grecki, pół-egipski), którego czczono przez setki lat w świątyniach starożytnej Aleksandrii i w bramie wspaniałej biblioteki, aż do czasu, gdy jego sanktuarium zostało zbezczeszczone przez nietolerancyjnych/ekstremistycznych wyznawców wczesnego chrześcijaństwa.
Pełen uprzedzeń monoteizm judaizmu, oparty głównie na zasadzie nepotyzmu/faworytyzmu, w porównaniu z monoteizmem Echnatona i jego boga Atona, zadał cios i poniżył starożytną myśl religijną. Aton, w przeciwieństwie do plemiennej wersji Jahwe, był bogiem uniwersalnym, tarczą słońca, które uwalniało i rozciągało swoje promienie na całą ziemię i błogosławiło wszystkich, nie tylko Egipcjan.
Hebrajscy skrybowie, tanim kosztem starali się zagwarantować przyznanie izraelitom kawałka ziemi, a dzięki ich przemyślności/ lub bezmyślności udało im się obedrzeć z mistycyzmu, uniwersalizmu i mądrości, literaturę starożytnego Sumeru i mitologię Egiptu. Wskutek majstrowania przy bogatej teologii starożytnego Bliskiego Wschodu, i przez niezdarne wysiłki wsadzenia swojego plemiennego boga w zawiły i wysublimowany projekt, od tego czasu myśl religijna i jej ewolucja zabrnęły w dogmatyzm i splamione zostały ekstremizmem, w końcu zaś zeszły na manowce”.
Tyle dr Ezzat.
Słusznie powiadają hebrajscy mędrcy, że nie są stworzeni do roli, lecz do pióra, wirtualną rzeczywistość, jak się okazuje, potrafią tworzyć od dawien dawna, aż po dzień dzisiejszy. Liczy się złoto, wpływy, władza, a zwykłego szarego człowieka ( goim ), traktuje się jedynie instrumentalnie, jak naucza Talmud.
Do czasu..
Żyjemy w czasach przewartościowania starych paradygmatów wierzeń, filozofii, z Centralnego Słońca Wszechświata, poprzez plazmatyczne jądro Galaktyki, napływają do naszej Planety nowe Wodnikowe kody, które zmieniają koszmarną rzeczywistość w której żyjemy, w rzeczywistość godną Boskich Dzieci Światła, dołączymy już niebawem do społeczności Kosmicznych Braci i staniemy się Jednością z nimi. Ten proces właśnie się odbywa.
Przeobrażeniu ulegają nasze DNA, zamiast dwóch helis będziemy posiadali 12, formowane są nowe czakry ( powstaje dodatkowych 5 ), gruczoł szyszynki, który stanowi portal do wyższych rzeczywistości, posiadający obecnie wielkość groszku, powiększy wielokrotnie swoją objętość. Zmianom podlega również przysadka mózgowa, jednym słowem rodzi się nowa ludzka rasa zwana zwana przez Istoty Światła rasą Kumara.
Okres 25 tys. lat, bo tyle czasu musi upłynąć aby przejść do kolejnego 5 – tego wymiaru, uwolni nas wszystkich od sił inwolucji, które kończą już swoją rolę, dodajmy rolę kontraktową z Federacją Galaktyczną, pomocną by człowiek poprzez cierpienie i mrok mógł odszukać zagubione Esencjonalne Świetliste JA. Niewielu o tym fakcie wiedziało, odsądzając te istoty od czi i wiary.
Wszyscy ewoluujemy do wyższych wymiarów, nikt nie zostanie pominięty, zapewnia Krom i Logosy Wszechświata.
NAMASTE Przyjaciele
transcendentalista *********
OM TAT SAT
PRADAWNA HISTORIA LUDZKOŚCI ( II )
Eony temu, Bogowie zostali wysłani z misją naprawienia uszkodzonej planety, w jednym z kwadrantów naszej Galaktyki. Dysponowali odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, które miały być pomocne wykonaniu zadania. Planeta otrzymała za dużą dawkę energii, co wywołało wibracje, które były nie spójne z pozostałą sferą kosmosu. Mijał czas, zadanie było skomplikowane, problem pozostawał nierozwiązany. Wibracje Bogów spowalniały się, aż osiągnęły punkt krytyczny, zapomnieli kim są i jaka jest ich misja. Wykorzystując swoje Boskie moce zaczęli podporządkowywać sobie ( podbijać..) planety.
Poniżej relacja Centralnego Słońca Wszechświata – Kroma dotycząca Bogów:
„Na początku, kiedy ludzkie istoty żyły w zgodzie z Prawem i nie były poddane okolicznościom zmieniającym ich proces ewolucji, żyły bez konieczności pracowania, ponieważ ich ciała wibrowały w świetle.Innymi słowy Esencjonalne Ja unosiło się w kosmicznym polu elektromagnetycznym. To były czasy ziemskiego raju, kiedy wibrowaliście tak jak światło, z którym zawsze byliście, w harmonii i zgodności z innymi kosmicznymi siłami i istotami wszechświata”.
Był czas we wszechświecie, kiedy Wielka Kosmiczna Świadomość poczuła potrzebę ponownego stworzenia Samej Siebie.Wysłała holograf duchowego zagęszczonego światła do Pierwotnego Generującego Jądra wszechświata, aby mogło pojąć i doświadczyć Jej Piękna, Miłości i Nieskończonej Mocy poza Nią Samą. Ta fala energetyczno-wibracyjna uderzyła w Pierwotne Generujące Łono powodując reakcję w postaci fragmentacji boskiego światła w światach ewolucji i duchowej harmonii. Efekt był tak silny, że zaćmił, skrystalizował i wytrącił z równowagi świat światła i boskiej doskonałości w niezrównoważonej spirali promieniowania, która zagęściła energię i strukturę wibracyjną.
Wielka Hierarchia Wszechświata została postawiona w stan pogotowia, ponieważ uniwersalny porządek został poważnie zmieniony i zadziałało to na niego w sposób negatywny. W konsekwencji tego destabilizującego efektu i po szybkiej oraz ożywionej naradzie Regentów Wszechświata podjęto decyzję o konieczności ponownego zrównoważenia,restrukturyzacji i ustalenia nowego porządku w całym cybernetycznym kosmicznym kompleksie. Została przedłożona pewna propozycja dająca możliwość rozwiązania problemu i po debacie podjęto decyzję o tym, że radioaktywny efekt zostanie odizolowany,syntetyzowany i transmutowany 64 w miejscu, gdzie z biegiem czasu zostanie zneutralizowany.
Efekt wytworzył negatywną ekspansywną falę, dlatego okoliczności wymagały szybkich działań. Podjęto decyzję o wysłaniu najróżniejszych grup badawczych w różne punkty wszechświata, galaktyk,. systemów słonecznych i planet, aby nadzorowały realizację projektu. W ramach programu, cywilizacje z różnych sektorów wszechświata miały ze sobą współpracować w celu wypełnienia przeznaczonej im przez Duchową Hierarchię misji. Emisariusze światła odwiedzali wiele różnych miejsc, a ponieważ musieli podróżować poprzez różne wymiary, stopniowo naruszyli swoją strukturę energetyczną przeznaczoną do przebywania w specyficznej atmosferze i warunkach bioelektromagnetycznych. Każda z tych grup nabyła pewną konkretną grupową tożsamość.
Z czasem grupy zapomniały o swoim pochodzeniu i prawdziwym celu misji, w którą były zaangażowane. Stworzyło to atmosferę egocentryzmu,snobizmu i samowystarczalności przejawiających się w wielu różnych formach. Kosmiczne grupy badawcze, przechodząc długi proces przestrajania we wszystkich ich elektromagnetycznych i niższych ciałach, powodujący zagęszczanie się tych ciał, przeistoczyły się w istoty osobliwe,skłonne do manipulacji, negatywizmu, o postawie buntowniczej i destrukcyjnej. Zapomniawszy o swoim początkowym celu emisariusze rozpoczęli między sobą walki spowodowane różnymi nieporozumieniami i niezgodą.Każda z grup nabyła bardzo specyficzną tożsamość oddzielającą ją od innych.Był to początek całkowitego oddzielenia i koniec pierwotnej, powierzonej im na początku misji.Ponieważ poziom wibracyjny ich świetlistej kosmicznej świadomości znacznie się obniżył, przestali pamiętać skąd pochodzą. Zdecydowali więc, że się rozproszą i będą szukać dla siebie świata, w którym mogliby się osiedlić i ustanowić swoje panowanie, moc i wiedzę stwarzając miejsce odpowiadające ich wymaganiom. Niektóre z tych grup zjednoczyły się i, mimo że istoty pochodziły z różnych cywilizacji, postanowiły wspólnie szukać miejsca przeżycia. Po przeanalizowaniu różnych możliwości, podjęły decyzję o wyborze systemu słonecznego, w którym znajduje się Ziemia”.
Tyle Krom.
Macierzystą Planetą Anunnaków była planeta o nazwie Nibiru, której orbita okrąża Słońce co 3600 lat ( 1 shar ), wybiegała ona daleko poza układ Słoneczny. Poprzez wzajemne kłótnie i konflikty atmosfera ich planety uległa destrukcji, co zagroziło ich życiu. Rozwiązaniem było poszukiwanie złota na innych planetach, przywiezienie go i rozpylenie w atmosferze Nibiru. Wybór padł na Gaję ( świadomie pomijam czasy bardziej odległe związane z Tiamat i jej kolizją z Nibiru..).
Należy dodać iż Gaja w owym czasie zamieszkana była przez rasę prymitywnych hominoidów żyjących szczęśliwie i beztrosko.
Anunnaki na Gaję przybyli na kosmicznych rydwanach uzbrojonych w głowice atomowe na wypadek napotkania nieprzewidzianych przeciwników. Wylądowali pomyślnie i wkrótce zaczęła się eksploatacja złota.
Praca wydobywania złota była bardzo ciężka, trzeba było drążyć w skałach, cześć z Anunnaki zbuntowała się i nakłoniła Boga Enki i jego brata Enlila do szukania innych rozwiązań, stąd zrodził się pomysł kompilacji genów Bogów, z miejscowymi genami zamieszkującymi ziemię hominoidami, aby stworzyć istoty zdolne do wykonywania ciężkich prac fizycznych ( nasze początki.. 🙂 ).
Jako, że ta faza powstawania człowieka zapewne wielu z nas bardzo interesuje, postaram się opisać ją bardziej szczegółowo ( informacje z szóstej tablicy Enki, przyp. ).
Bogowie zaczęli od dyskusji czy stworzenie istot pomocniczych nie wchodzi w kolizję z Prawem Boskiego Ojca, Który posiada wyłączność w temacie stwarzania. Oczywiście argumenty za zwyciężyły, wszak chodziło o dobro ich planety i ułatwienie sobie zadania w wydobywaniu złota.
Pierwsze próby krzyżowania genów polegały na połączeniu ziemskich dwunożnych istot ( hominoidów ) z ich DNA i umieszczali je w łonie dwunożnej istoty żeńskiej Ziemi, wyniki nie były dobre. Powstałe istoty nie posiadały odpowiednich proporcji, były androgenami, nie rozmnażały się i nie trzymały np. moczu.
W końcu zdecydowali się zapłodnić kobietę Anunnaki nasieniem dwunożnej istoty z ziemi i udało się, kobieta urodziła zdrowe dziecko, chłopca którego nazwano Adamem.
Siedem kobiet Anunnaki zostało zapłodnionych kombinacją genów dwunożnej istoty z Ziemi. Zdecydowali się więc stworzyć żeńskie dzieci i pozwolić im się rozmnażać. Kobieta Anunnaki ponownie została poproszona o zgodę na kolejne zapłodnienie i dziecko płci żeńskiej również było udane.
Rozdział 6.5 szóstej księgi Enki mówi o tym, że siedem kolejnych kobiet zostało utworzonych dla siedmiu mężczyzn. Adam i Ewa zostają przeniesieni do Edenu ( główne miasto Anunnaki ).
cdn

źródło:
https://tamar102a.blogspot.com/2019/09/cos-dla-zabawy-przypomnienia.html
http://www.armagedonuczas.fora.pl/8222-piate-slonce-8221,31/biblia-contra-opowiesci-o-anunnaki,496.html

Ten wpis został opublikowany w kategorii ., Matrix, Transformacja 2016-2023, UFO cywilizacje pozaziemskie, Wydarzenie-ujawnienie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

57 odpowiedzi na „Stary testament – największy plagiat w dziejach Świata?

 1. marek pisze:

  plagiat i żydowscy pisarczykowie

  już te dwa słowa , pojawiające się w tekście kilka razy , dowodzą iż artykuł jest tendencyjny , a całość choć być może spójna w chronologii zdarzeń i logice jest jedynie polemiką nad wycinkiem naszej historii… nie zawiera w sobie wyjaśnienia w szerszym aspekcie kim jesteśmy i po co ?
  na tle całego życia we wszechświecie…….gdyż pojęcie uczłowieczona małpa ,jak z niego wynika , to za mało ….

  ——————————————

  mógłbym napisać , nie wiem co się ze mną w ostatnich tygodniach dzieje ,lecz było by to kłamstwem , gdyż wiem …..odzyskuję stan który w swym umyśle przeżywałem przez rok-dwa jako trzydziesto parolatek …… kiedy ma WJ w mym ciele fizycznym na tym planie energetycznym gościła ….

  WJ komunikuje się z umysłem na różne sposoby , jeśli kanał komunikacji jest w pełni drożny ….. czyni to za sprawą zdarzeń na jawie , we śnie i zjawisk w obrębie przyrody …….sposobów przesyłania informacji do umysłu ma niezliczoną ilość …..

  ———————————————–

  wczoraj przed snem poprosiłem Ją by uporządkowała w mym umyśle zebrane przez niego ostatnio informacje …. i co mi ukazała ……

  obraz życia oglądany z poziomu energetycznych współzależności , gdzie przeszłość teraźniejszość i przyszłość są swego rodzaju jednością z niewielkimi zmianami w odniesieniu do tych pojęć ……

  Widziałem i byłem w nim ,Kraków .z przed trzydziestu kilku lat w którym większość życia spędziłem , osoby które w tamtym czasie znałem , były lekko zmienione lecz witałem się z nimi i rozmawiałem jak dawniej , tylko budynki i sceneria były jakoś zmienione …..

  Jeden rzekł o mym byłym nie żyjącym już kierowniku , który w tym śnie był swego rodzaju psychiatrą , psychologiem …z tym ,że dawkował leki pacjentom na odległość za pomocą jakiś elektronicznych urządzeń ….

  …. uwagę moją iż nie jest to obraz przeszłości zwróciła przebudowa całego centrum z głębokimi na setki metrów wykopami , a pogłębiła to wrażenie wypowiedź jednej z osób …..dlaczego on do Ciebie nie przychodzi ….przecież po dwóch i pół godziny / pracy psychicznej / winien sobie zrobić przerwę …..

  Ale cała jakaś upiorność tej scenerii / choć z pozoru wyrażała normalne życie / i osób z którymi stałem przed budynkiem w którym dawniej i w tym śnie pracowałem , przejawiła się gdy niezbyt wysoko przed nami dostrzegłem coś co wzbudziło we mnie niepokój ….szereg czarnych kresek połączonych ze sobą niczym jakiś rachityczny olbrzymi pająk bez tułowia który po linii prostej w przestrzeni się poruszał …..

  zapytałem co to ? a jeden ze stojących odpowiedział …..nie wiem ….ale to coś zabrało dzisiaj jedną osobę …i wówczas dopiero uderzyło mnie , że ich reakcje przypominają jakby reakcje manekinów …..bio robotów…..

  powiecie …senne majaki , brednie niestety z tym się nie zgodzę …w odbiorze mego umysłu tego przesłania WJ , to obraz nas i naszego funkcjonowania , gdy jesteśmy totalnie z nią rozłączeni …..
  nie do końca wiem ,co oznaczał ten rachityczny pseudo pająk w przestrzeni ……może to obraz przenośnia jak naprawdę wygląda w stosunku do prawdziwej świadomości ….sztuczna inteligencja z którą lawinowo coraz bardziej się zespalamy…..

  ================================

  W mym odbiorze taki artykuł jak powyższy ” Plagiat „, to zwykłe bicie piany , gdyż pokoleń braknie by w tym szambie prawd i kłamstw jakie nosimy w naszych umysłach można było zrobić jakikolwiek porządek…..
  kto nie pozna autentycznej budowy człowieka i nie scali jej wszystkich poziomów pod berłem WJ , temu wciąż będzie bliżej do bio robota niż człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo …????
  który gdy jest kompletnym jest stworzeniem …doskonałym …

  zlikwidowanie w sobie czakramów
  spontanicznie wyzwala poczucie wolności
  gdyż likwidujesz centra poprzez które
  byłeś i jesteś programowany …..

  • Maria_st pisze:

   „obraz życia oglądany z poziomu energetycznych współzależności , gdzie przeszłość teraźniejszość i przyszłość są swego rodzaju jednością z niewielkimi zmianami w odniesieniu do tych pojęć …… ”

   stałeś w miejscu i ogladałeś film ?!

   „Widziałem i byłem w nim ,Kraków .z przed trzydziestu kilku lat w którym większość życia spędziłem , osoby które w tamtym czasie znałem , były lekko zmienione lecz witałem się z nimi i rozmawiałem jak dawniej , tylko budynki i sceneria były jakoś zmienione …..”

   pamięć

   „Jeden rzekł o mym byłym nie żyjącym już kierowniku , który w tym śnie był swego rodzaju psychiatrą , psychologiem …z tym ,że dawkował leki pacjentom na odległość za pomocą jakiś elektronicznych urządzeń ….”

   ciekawe..o co tu chodzi, powinieneś wiedzieć

   „…. uwagę moją iż nie jest to obraz przeszłości zwróciła przebudowa całego centrum z głębokimi na setki metrów wykopami , a pogłębiła to wrażenie wypowiedź jednej z osób …..dlaczego on do Ciebie nie przychodzi ….przecież po dwóch i pół godziny / pracy psychicznej / winien sobie zrobić przerwę …..”

   on..kim jest

   „Ale cała jakaś upiorność tej scenerii / choć z pozoru wyrażała normalne życie / i osób z którymi stałem przed budynkiem w którym dawniej i w tym śnie pracowałem , przejawiła się gdy niezbyt wysoko przed nami dostrzegłem coś co wzbudziło we mnie niepokój ….szereg czarnych kresek połączonych ze sobą niczym jakiś rachityczny olbrzymi pająk bez tułowia który po linii prostej w przestrzeni się poruszał …..”

   hehe chciałeś to otrzymałeś

   „powiecie …senne majaki , brednie niestety z tym się nie zgodzę …w odbiorze mego umysłu tego przesłania WJ , to obraz nas i naszego funkcjonowania , gdy jesteśmy totalnie z nią rozłączeni …..”
   czy tzn, że jesteś rozłączony, bo chyba to Twoja WJ i dotyczy Ciebie

   „wczoraj przed snem poprosiłem Ją by uporządkowała w mym umyśle zebrane przez niego ostatnio informacje …. i co mi ukazała ……”

  • Maria_st pisze:

   Czytajác wypowiedzi wielu osób nie moge zrozumiec w jakim celu na sile staraja sie pewne rzeczy u siebie wywolac a potem gdy psyche nie wytrzymuje konczy sie to leczeniem.
   Co chca przez to udowodnic?
   Uwazam, ze wszystko przychodzi w odpowiednim czasie bez wymuszania .
   Czyz nie lepiej cieszyc sie tzw zyciem .
   A sporo ludzi chce zbawiac innych, szuka agentow wsrod nas tworzac niepotrzebne byty, ktore czesto zwracaja sie przeciwko temu kto je powoluje .
   I tak sie to kreci a niektorych zakreca i odkrecic sami sie nie potrafia.
   Opisywalam tu jak kiedys dalam sie namowic na tzw hipnoze i powiem ze nic nie wychodzi bez naszego pozwolenia, no chyba ze sami pod wplywem hipnotyzera chcemy by tak bylo jak on chce, sugerujac podpowiedzi….nawet podswiadomie a ludzie sie w to wkrecaja….potem w najlepszym przypadku strach na jakis czas w nas zagosci a czesto mamy go w sobie w nadmiarze w uspieniu…….niektorzy na dlugo nie moga wrocic lub nie wracaja wcale, tak solidnie swiadomosci dali w kosc ze ta sie z nimi rozlacza i sa w stanie podobnym do osob w comie

   • dariamade pisze:

    Też dzisiaj o tym myślałam.
    Tak samo jak postrzegamy naszą rzeczywistość – albo jak więzienie albo jak chwilowe bycie tutaj. Wszystko w naszych głowach, będziemy tak długo więźniami aż nie uswiadomimy sobie, że nie jesteśmy. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu – ale na poczucie wolności w naszym umyśle mamy.

   • marek pisze:

    stałeś w miejscu i ogladałeś film ?!

    nie realnie tam energetycznie funkcjonowałem …

    pamięć ….
    wymieszana z tamtą rzeczywistości.a …..była jeszcze wypowiedź jednego z witających mnie …będziesz żył 200 lat ….

    ciekawe..o co tu chodzi, powinieneś wiedzieć

    WJ w swych przekazach miesza obrazy z różnych przestrzeni bo dla niej wszystko jest jednością , a czas pojęciem względnym …to obraz ludzi złapanych w rzeczywistość cyber chmury …..stąd elektroniczne dawkowanie na odległość ….

    on..kim jest
    byłym moim kierownikiem w tym śnie tym terapeutom …za czasów mej z nim znajomości człowiekiem wyróżniającym się ciepłą postawą do ludzi i wyważonym posłuszeństwem w stosunku do przełożonych lecz nie uległością ….piękny człowiek ….

    hehe chciałeś to otrzymałeś

    bez oglądania piekieł …nic się ożyciu nie wie …nie wiem co było gorsze obrazy tego przekazu czy widok złapanych w więzienie ludzkich powłok energetycznych i przerażające wręcz opętańcze ich wycie ….obraz z przed kilku dekad …

    czy tzn, że jesteś rozłączony, bo chyba to Twoja WJ i dotyczy Ciebie,

    lata temu uznałem ,że muszę iść samodzielnie przez życie i skończyłem z ćwiczeniami ezo-śmezo ..postępy rozwoju umysłu mnie zadowalają , z wysubtelnianiem – gorzej oceniam , choć i w tym zakresie działania dostrzegam ….w ten sposób wyskoczyłem z postawy dziecka pytającego be z przerwy …a co to , a co to ???
    Lecz obecność WJ bardzo często odczuwam w szczególności gdy umysł gubi azymut skutkiem niewłaściwej analizy błędnych informacji wynikających z oglądu życia …

    Czytajác wypowiedzi wielu osób nie moge zrozumiec w jakim celu na sile staraja sie pewne rzeczy u siebie wywolac a potem gdy psyche nie wytrzymuje konczy sie to leczeniem.
    Czyz nie lepiej cieszyc sie tzw zyciem .

    Jeśli ta część Twej wypowiedzi Marysiu dotyczy mnie ,w związku z opisanym kontaktem z WJ , to objaśniłem powyżej , iż ten sposób komunikacji mam już dawno opanowany więc drzwi nie wyważałem ….i na pewno wariatków mi nie grozi ….

    A sporo ludzi chce zbawiac innych, szuka agentow wsrod nas tworzac niepotrzebne byty, ktore czesto zwracaja sie przeciwko temu kto je powoluje .
    I tak sie to kreci a niektorych zakreca i odkrecic sami sie nie potrafia.

    Tobie również Marysiu potrzebne jest rozgryźć tabelę jak Dawidowi za plecami Popko w filmie wstawionym przeze mnie ….wówczas będziesz miała szansę dookreślić swój obraz o sobie i zrozumieć na jakim poziomie rozwoju fizycznego człowieka budzi się pragnienie niesienia pomocy bliźnim , a nie ich zbawiania / negatywne rozumienie wynikające z uprzedzeń do KK / i w jakich poziomach świadomości ta postawa się na trwałe konstytuuje …

    jeśli ludzie stwarzają niepotrzebne byty …jak piszesz tzn , że one istnieją , a to niejako podważa wiarygodność twego obrazu rzeczywistości jaki w swych wypowiedziach przedstawiasz …

    Idiotów z nas robią programy wstawiane w nasze umysły które tworzą swą całością to co nazywamy cywilizacją / każdy jednostkowo z potrzebami wyrażanymi przez umysł / , a nie rozmowy z WJ ….

    …strach na jakis czas w nas zagosci a czesto mamy go w sobie w nadmiarze w uspieniu.
    tak solidnie swiadomosci dali w kosc ze ta sie z nimi rozlacza i sa w stanie podobnym do osob w comie

    opis ludzkości …..lecz co może być pochodną wytycznych tworzących Kali Jugę , jak nie strach podstawa śmierci ….tylko że WJ zawsze się odezwie gdy ją o to się poprosi ….
    i to powinno być podstawą wiedzy ludzkości …

    co objaśnia pan Popko ….
    sugerując …ucz się samemu …
    w kontakcie z wyższymi poziomami
    świadomości .które należycie
    pojmują sens życia
    a wśród nich WJ
    stoi najbliżej nas
    gdyż to naszej samoświadomości
    rodzice ….

    ————————–

    idę na grzyby
    pewnie nie będzie ich
    bo mało padało
    lecz las zawsze jest piękny ….

  • Dawid567 pisze:

   Jak dla mnie Marek, sprawa jest jasna-odwiedziny co 1 rok niburiański, czyli co 3600 lat i doglądanie eksperymentu i ewentualne korekty.Wg Zaginionej Księgi Enki podczas oststniego lub przedostatniego przejścia Nibiru koło Ziemi miała miejsce wojna nuklearna Bogóe na Ziemi – 1500 p.n.e? 3100 p.n.e 5100 p.n.e?.Z drugiej strony 7 lat niburiańskich to jeden rok platoński czyli ok. 25000-26000 lat.

 2. Maria_st pisze:

  i wówczas dopiero uderzyło mnie , że ich reakcje przypominają jakby reakcje manekinów …..bio robotów…..”

  a gdy ja o tym pisalam toś nie wierzył

 3. korass pisze:

  najtrudniejszą rzeczą jest właściwy ogląd rzeczywistości , i tego co się dzieje , w dobie internetu jest zalew informacji ,
  i namnożyło się wszelkiej maści oświeconych czy uduchowionych ,
  uważają oni że rozgryźli system , a tak naprawdę , są jego nowymi żołnierzami ,
  niektórzy chcą wyrywać sobie czakramy , jeszcze trochę i będą robić sobie trepanacje czaszki , bo implanty mają ,
  ale ci są nieszkodliwi , jeżeli będą robili to sami sobie ,

  niebezpieczni są ci którzy nawołują do podziału ,
  na podobnych stronach , ci uduchowieni , szukają winnych
  swojej niedoli ( a żyją lepiej niż 80% ludzi na ziemi) , bo im sypią na głowę , bo wysyłają impulsy , ….bo to Żydzi i nie Słowianie ,

  gwarantuję wam , że jeżeli dojdzie do …. to oni będą tymi biorobotami , w imię oczywiście lepszej przyszłości

 4. Jurek pisze:

  /Kto?s napisal:/

  Też dzisiaj …,

  /Ale/

  …,o tym.. ,

  /czyli o czym nie ?/

  .. , myślałam.

  /A moze sie nie chcialo myslec dalej na temat ? Kto?s inny moze powiedziec ze ponizsze stwierdzenie /

  Tak samo jak postrzegamy naszą rzeczywistość ?

  /to jeszcze zadna odpowiedz to jeszcze nie wytrych a przymiarka do niego.To jakby ten kto?s i gdyby chcial to tym stwierdzen-iem z pow. zdania bez pomocy roznych poszukiwaczy obcych tzw.me(d)rcow 21 wieku dosc czesto lub w wiekszosci utalentowanych wrodzona glupota najlepiej wpierw sobie a potem jesli zechce a nie czy wol(i)a bo ten wyraz cuchnie religijnym smrodem i bez interwencji pomocy z zewnatrz wyjasnilby sobie ten kto?s ktosiowa ktosiowi co jest powodem mam na mysli stara jak swiat zabawe fotonka w…,

  …,kotka i myszke mowiac mu don’t…,

  …,play the Game your…,

  /moze nie tyle co wrong a?/

  …,ro(c)k…,

  /w/

  …,ro(c)k …

  …,ith…,

  /czy naprawde do/

  …, m…,

  /ni/

  …,e…,

  …,do tego jeszcze z wanym(i)Cywilizo !

  PS.

  That ain’t the way it’s meant to be.
  I ain’t so blind that I can’t see,
  Just let it lie and let it be,

 5. Jurek pisze:

  Kto?s sie na  Syzyf…,

  /owal rzucajac i nie tylko sobie pod nogi roznego rodzaju zlewki a mam na mysli…,

  Stary testament – największy plagiat w dziejach Świata?

  …, i nie tylko on i to mialoby byc byte czyms nad rewelacyjnym jakby…,

  …, był krulem ulubieńcem bogów do czasu jak zdradził ich sekrety i rozprowadzał plotki o nich po jego śmierci za…,

  …,mieszania czy po prostu z powodu bo ja tez/

  „nie moge zrozumiec w jakim celu na sile staraja sie pewne rzeczy u siebie wywolac a potem gdy psyche nie wytrzymuje konczy sie to leczeniem.
  Co chca przez to udowodnic ? A mam na mysli w-pis-ik wyprowadzajacy ktory to jakby kura wyciagala z kilku spluwaczek jednoczesnie ale proso zamiast ziarek.

  …,sprawa …,

  /nie/

  …, jest jasna-odwiedziny co 1 rok niburiański, czyli co 3600 lat i doglądanie eksperymentu i ewentualne korekty.Wg …,

  /zadnej/

  …,Zaginionej Księgi Enki …,

  /nie bylo procz teoryjek jego wlasnych w wykonaniu Sitchina ktorego ksiazki i w nich wymyslne tresci m.inn. o Nibiriu
  sa niczym innym jak bajka z tysiaca i wiecej niz jednej nocy ! W koncu nalezy sie zdecydowac/

  …,podczas …,

  /data ?/

  . ,oststniego lub przedostatniego przejścia Nibiru koło Ziemi…,

  /nigdy nie/

  …, miała miejsce…,

  /nigdzie i prosze z mety nie wcinac ze w Dolinie Hindusu ze sa slady radioaktywnosci ktore maja NATING z/

  …,wojna nuklearna…,

  /skad o tym wiadomo i jakich/

  …, Bogóe na Ziemi –

  /jesli juz jakie?s lub ile?s dat jak ponizej/

  …, 1500 p.n.e? 3100 p.n.e 5100 p.n.e?

  /baju baju bede a moze zyje-my w raju.Tak i mozna dalej w nieskonczonosc/

  …,.Z drugiej strony 7 lat niburiańskich to jeden rok platoński czyli ok. 25000-26000 lat.

  /Teraz pytanko istnieje czas ? Nawet gdyby TAK-iem odpowiedziec wiec jak stara i ktora z kolei ludzkosc i kiedy dla nas zaczal sie czas ?/

  PS.

  Niestety z powyzszych teoryjek przypuszczonek …,

  /najtrudniejszą rzeczą jest właściwy ogląd rzeczywistości , i tego co się dzieje , w dobie internetu jest zalew informacji , i namnożyło się wszelkiej maści oświeconych czy uduchowionych ,
  uważają oni że rozgryźli system , a tak naprawdę , są jego nowymi żołnierzam/

  …,kto gdzie kiedy i ze co?s POwiedzial POwyrywane teiryjko nawet nie watki w-pis-y to metlik mieszanka i zarazem tania jatka dla bezmyslnych nie tylko lysych napalajacych sie na grzebien
  i jedynie z jednym polamanym zebem.

  • Dawid567 pisze:

   Jurek do Ciebie mam zasadnicze pytanie -Kto stworzył w takim razie Człowieka?
   A może tak sobie wyewoluował np z małpy czy może z węża , albo słonia?

 6. Jurek pisze:

  /Juz samo stwierdzenie/

  Brak dostępnego opisu zdjęcia …,

  /swiadczy o ?/

  …,ktore odczytywac nalezy i nie tylko jedynie przy pomocy ?

  Ikonografia – dziedzina badań historii sztuki, której zadaniem jest opis i interpretacja elementów treściowych i symbolicznych w dziełach sztuki. Termin użyty w piśmiennictwie greckim jako eikonographiama oznaczenie przedstawienia obrazowego !


  PS.
  Nie tylko jest wskazane ale co ?

  Brak dostępnego opisu zdjęcia ?

  W wielu sa tresci w-pis-ane w obraz-(ecz)ek ! Szczegolnie w tych z Am.Pldn.

  Pytanie i skoro Sitchin wiec na czym bazowal ? Na sachfu z wlasnej kawusi !

  Ciekawy jestem jakby 2,5 tys.p.n. umowna era i gdyby ladujaca Colambie jak ja mialby owysumer ja zwac na zumowacro o sacopi ? Propozycja ? lotSamolo ? A moze dorKon ? Duzo albo wcale o-pis-al pan J.Matejko bitwe pod ?
  POdobnie jak pan L .od Davincich Mona Lize !

 7. Maria_st pisze:

  Jeśli ta część Twej wypowiedzi Marysiu dotyczy mnie ,w związku z opisanym kontaktem z WJ , to objaśniłem powyżej , iż ten sposób komunikacji mam już dawno opanowany więc drzwi nie wyważałem ….i na pewno wariatków mi nie grozi ….”

  Nie, Marku

  „Tobie również Marysiu potrzebne jest rozgryźć tabelę jak Dawidowi za plecami Popko w filmie wstawionym przeze mnie ….wówczas będziesz miała szansę dookreślić swój obraz o sobie i zrozumieć na jakim poziomie rozwoju fizycznego człowieka budzi się pragnienie niesienia pomocy bliźnim , a nie ich zbawiania / negatywne rozumienie wynikające z uprzedzeń do KK / i w jakich poziomach świadomości ta postawa się na trwałe konstytuuje …”

  żaden Popko, Jezus czy inny nie jest mi świecą. Sama siebie poznaje i nie żałuje

  „jeśli ludzie stwarzają niepotrzebne byty …jak piszesz tzn , że one istnieją , a to niejako podważa wiarygodność twego obrazu rzeczywistości jaki w swych wypowiedziach przedstawiasz …”

  opisywałam tu taki stworzony byt….podważa być może Tobie ale nie mnie

  „Idiotów z nas robią programy wstawiane w nasze umysły które tworzą swą całością to co nazywamy cywilizacją / każdy jednostkowo z potrzebami wyrażanymi przez umysł / , a nie rozmowy z WJ ….”

  jeśli uwazasz się za idiotę, nie mój problem

  „opis ludzkości …..lecz co może być pochodną wytycznych tworzących Kali Jugę , jak nie strach podstawa śmierci ….tylko że WJ zawsze się odezwie gdy ją o to się poprosi ….
  i to powinno być podstawą wiedzy ludzkości …”

  jak się odezwie jeśli nie znasz SIEBIE / nie piszę tego do Ciebie, ale jako ogół /

  „co objaśnia pan Popko ….
  sugerując …ucz się samemu …
  w kontakcie z wyższymi poziomami
  świadomości .które należycie
  pojmują sens życia
  a wśród nich WJ
  stoi najbliżej nas
  gdyż to naszej samoświadomości
  rodzice ….”

  hehe

  • marek pisze:

   he he

   Ja również odczuwam skłonność do owego….he he ….Marysiu , gdy czytam niektóre z Twych wypowiedzi …w szczególności gdy zmieniasz określenia sensu życia i jego zasad , czy objaśnienia za kogo jako kompletną istotę się uważasz…..gdyż to wskazuje iż jakieś kroki do przodu czynisz…..

   Lecz jeśli nie będziesz uwzględniała tego , że jak wzorzec metra w Sèvres koło Paryża wyznacza tą miarę na cały świat który go stosuje …. tak samo genotyp człowieka jako wzorzec dla którego cały wszechświat jest dostępny i wszelkie moce jego – inaczej Syn Boży ….znajduje się w przestrzeni DUCHA i jest w wysokoenergetycznej plazmie ufortyfikowany …..stą żadne g…nie może go poruszyć ……a naśladować można ….

   i schodząc w dół ów genotyp …nie Syn Boży lecz jego emanacje , wpierw w plany energio świadomości schodzą …. ulega przemianom , by dostosować się do poziomu użytkującej go porcji indywidualnej świadomości , i nasiąka jej indywidualnością ….lecz wzorzec czyli rozumienie życia ma pozostać stałe …..

   a sprowadzony w przestrzeń energii- materii jest już tak pokawałkowany i okrojony …/ co opisuje tleniona blondynka AD / że rola jego sprowadza się głównie do odtworzenia formy biologicznej , utrzymywania jej w stanie równowagi energetycznej , obsługi fizycznych narządów ciała i poruszaniem pracą indywidualnego procesora z prędkością fotonu czyli światła, czyli najniższym poziomem pracy jakie są dostępne dla istot samoświadomych we wszechświecie ….okrojony bo zawężony do gęstej formy fizycznej , łącznie z powolnym umysłem …..

   już nie zwierzę , lecz jeszcze nie człowiek , forma pośrednia ….gdyż bytująca w rozumie , a nie w świadomości ….

   A ty opisując siebie ….negujesz wszelkie z ezo światka określenia kończąc …nie wiem..czy nie powiem … / nie pamiętam gdyż nie śledzę Twych wpisów w postawie nabożności , gdyż co miałem wiedzieć już wiem ….

   I to nas różni , a mnie daje podstawę do uporu , bo ja wiem kim jestem , a Ty …spróbuj jeszcze raz się samookreślić …. może wpadłaś w tą czasoprzestrzeń , jak śliwka w kompot bo się w planach energio świadomości w wyborach pogubiłaś , może jesteś tutaj aby bliźnim / nie do końca z własnej winy / pogubionym …pomóc , może masz jedyny cel by stąd przy najbliższej sposobności czmychnąć…..

   Może w takim zakresie powiesz coś o sobie …..?

   Przy takim obrazie jaki przedstawiłem wydaje się nieprawdopodobne , by w owej przestrzeni szukać zabawy lub jakiejkolwiek gry ,tym bardziej ,że otoczenie wyraża sobą poziom rozumienia życia lub tego co się wokół nich i z nimi dzieje podobny temu jakością ….

   ….facet który po trzydziestu latach pobytu we Francji , bogaty i szanowany …. na uwagę że opryski z samolotów od lat czynione mają negatywny wpływ min . na przyrodę i nasze zdrowie ….odpowiada ….wiem , wiem …od dwóch lat nie ma komarów …..i tutaj dopiero jest miejsce na…. he he he , hi hi hi !!! z uwagi o jaką to grę i zabawę chodzi na Ziemi ….

   Zabawa niczym film : Zwierzęcy folwark i Planeta Małp …..złączone w jedną całość …
   tylko czy gospodarz nie jest w stosunku do swych zwierząt cyniczny , a czy małpy znają koleje swego upadku w materię ….

   tośmy se pogadali
   jedno o niebie
   a drugie o chlebie

   finezja

   dialogów na cztery nogi ….

   • Maria_st pisze:

    w szczególności gdy zmieniasz określenia sensu życia i jego zasad , czy objaśnienia za kogo jako kompletną istotę się uważasz…..gdyż to wskazuje iż jakieś kroki do przodu czynisz…..”

    lub Ty Marku dopiero teraz rozumiesz o czym piszę

    • marek pisze:

     lub Ty Marku dopiero teraz rozumiesz o czym piszę

     no to porównajmy nasze światopoglądy w innym odniesieniu , czy na pewno Cię nie rozumiem skoro krytykuję ……

     Nasz kolega Jerzy który jakże racjonalnie do przestrzeni materii układa w swej głowie rozumienie…. sięgnął kiedyś autentycznej prawdy w swej wypowiedzi tyczącej tzw. św. Grala …..

     stwierdził iż nie tyczy ono jakiegokolwiek kielicha , a tyczy kobiecego łona …../ prawda od lat mi znana / ,lecz jeśli to łono tak uhonorowane ,to łatwo idąc dalej tym tropem można dojść do wniosku że pośrednio wynosi na piedestał kobietę , a dokładnie jej cechy , szczególnie , gdy zostaje matką …..

     gdyż przecież nie same łono bo , to przecież wyłącznie upostaciowana tkanka …..

     I idąc tym tokiem myślenia , gdybyśmy jako świat ludzi przywrócili kobietom należną im cześć i ” chwałę ” …a one tą samoocenę w sobie odbudowały ….to przywrócilibyśmy właściwe modelowanie naszych pokoleń darem w pełni rozkwitłej matczynej miłości ,która na dzień dzisiejszy b. często jest owej miłości zaledwie śladem , bo kobieta na równi z mężczyzną to zaszeregowana jednostka społeczna , która musi tańczyć jak jej grają …lub ją zaprogramowano …..

     a co byśmy w szerszym oglądzie skutkiem takiego podejścia do kobiet uzyskali .
     rodzaj ludzki wychowywany w autentycznej miłość , bez przemocy i strachu , czy zaniedbań , rodzaj składający się z istot rozumiejących i szukających miłości i swe drogi życia podłóg jej wskazówek układających …..

     a w finale zbiorowe przechodzenie z bycia w rozumie w bycie w świadomość , czyli coraz obszerniejsze kontakty z wyższymi jej planami ….

     a współczesna feminizacja to nic innego jak proces prowadzący do tworzenia kolejnej hybrydy świadomości i ducha ……macicy na dwóch nogach sterowanej społecznymi programami ……

     więc Marysiu …GRA , zabawa
     czy może jednak jak powyżej napisałem
     treść dwóch filmów złożona do kupy
     by życie przypominało bagno
     w relacji do tego czym być miało ….

     • korass pisze:

      gdybyś miał wiedzę to wiedział byś że panem tego świat jest…. kobieta

     • marek pisze:

      gdybyś miał wiedzę to wiedział byś że panem tego świat jest…. kobieta

      wiedza a rozum są współzależne ….stąd mogę jedynie powiedzieć , szkol rozum w rozpoznawaniu czytanej treści w odniesieniu do całość życia we wszechświecie wówczas przekroczysz próg bycia w świadomości ….

      ten świat ma jednego pana …Boga …PIENIĄDZ ….
      a za nim byty które taki system na niego nałożyły …

     • korass pisze:

      pieniądze nie są problemem, są wtórne,
      problemem jest struktura tej rzeczywistości oraz świadomość zbiorowa, zwana : Bogiem, WJ., itp.
      a bytem zarządzającym jest… pani

     • marek pisze:

      pieniądze nie są problemem, są wtórne,
      problemem jest struktura tej rzeczywistości oraz świadomość zbiorowa, zwana : Bogiem, WJ., itp.
      a bytem zarządzającym jest… pani

      w temacie owego itp. w którym prawda się kryje , a nie w tym co wskazałeś ukarzę Ci ją opisem takiego zdarzenia …..

      Kilka dni temu wszedłem do sklepu spożywczego trzymając w ręce kosę , bez kosiska kupioną w sąsiednim sklepie ze ślicznie zabezpieczonym ostrzem plastikową nakładką …

      Pobladła twarz sprzedawczyni skłoniła mnie do postawienia pytania : co pani myśli , że to napad ?….to naciskaj pani przycisk !!! …. a co pan myśli odrzekła niepewnym głosem …
      /dodam , ze aparycję mam standardową z przechyłem na wzbudzanie zainteresowania u kobiet , więc nie o facjatę chodziło /….

      …więc niech to tutaj leży powiedziałem , a ja przejdę do lodówki by tym pistoletem klientów nie straszyć ….wróciłem z butelką piwa w czasie gdy jakaś klientka na rozliczenie czekała… …

      zabrałem kosę z lady , położyłem bilon na kasie zaokrąglony do pełnych złotówek i mówię , a tutaj ma pani zapłatę za ten napad wraz z napiwkiem / gdyż lubię żart dostosowany do sytuacji / …..a na to owa klientka , bo zapewne już z sobą podyskutowały …..tyle się teraz w TV ogląda , a przecież ten szpic jest ostry i można go komuś wbić
      dobrze ,że miałem sześćdziesiątkę , a nie osiemdziesiątkę , bo by obie zapewne zemdlały …

      No i masz Korasie odpowiedź co naprawdę jest siłą wykolejającą pracę naszych główek ….
      Strach którego wszelkie przejawy życia społecznego są pochodną , jak i nim sterujące programy i pod programy zapełniające nasze głowy ….więc gdzie miejsce na obiektywizm u bio robotów ….

      …a żeśmy się już boba stojącego za krzakiem bać przestali i opowieści o diable ….innymi metodami strach nam wciskają choćby jakże popularnymi w ostatnich miesiącach esemesami :
      UWAŻAJ będą burze , bo TV to już całą dobę horror informacyjny produkuje byśmy byli światowi w zakresie informacji i chorzy na umyśle….

      nooo !!!! jedno skończyłem !

      a w temacie kobiety …jak to twierdzisz , to dookreśl czy masz na myśli Tiamat , Izydę , tlenioną blondynkę Ewę , czy jakąś inną panią z buźką bliższą wyglądem samicy aligatora niż współczesnych kobiet ….lecz Cię uprzedzę , że i tak określę to brednią gdyż prawdziwym jest twierdzenie które mówi …….

      właśnie o to jest ambaras , żeby dwoje chciało na raz a jeśli zauroczony swym myśleniem nie dostrzegasz rozwinięcia tej myśli to dopowiem ,że owocem tego ambarasu zazwyczaj jest coś nowego, trzecie …czyli dziecko ….w tym odniesieniu rodzaj ludzki ….

      nawet Punkt Osobliwości zawieszony w pustce potrzebował plemnika ” kiełka życia ” by wszechświat stworzyć …o czym mówi jakaś Gita…

      / to jakaś , to nie brak szacunku z mej strony w odniesieniu do dzieła literackiego a zwykła skleroza ,,,chyba że mylę stan ją przypominający z procesem czyszczenia z zbędnego balastu szarych komórek / ….bo tak mi ostatnio bez opamiętania bity lecą w łepetynę , że co stare przestaje mieć wartość /……jest jedynie zawadą …..

      Auwiderzen rodacy z za Buga
      i tutaj chyb mi się coś popieprzyło
      a może i nie ……

      łatwo jest żartem opisywać
      lecz koszmarem przeżywać

      tą naszą rzeczywistość ….

      oczywiście wówczas gdy
      przestałeś głównie skubać trawę ……

   • Dawid567 pisze:

    Jeśli mówimy o filmach to jest jeszcze jeden ważny film – Wyspa doktora Moreau
    https://www.cda.pl/video/84040426

 8. Jurek pisze:

  „Autentycznej prawdy w swej wypowiedzi tyczącej tzw. św. Grala ”

  /Jest rzecza oczywista ze sama nazwa obojetnie czy w j.angielskim Saint Graal pierwszy wyraz mozna smialo kojarzyc z tytulem filmu a drugi nie albo terz bo to obojetne jak kto i do woli z ser-em i Roger-em aktorem bo czy wadomo
  kto jaka role Gra(i)li a moze kto?s juz od sredniowiecza jako swa gral w oszustwie religijn(i)e ktor(zy)e ja splodzil(i)o i nadal Gra-…,

  /al (także Święty Graal) – tajemniczy przedmiot (najczęściej kielich…,🍷…,

  …,a przy ktorego pomocy to mozna sobie glebszego w gardlo 🍾W(gral-owac)lAC/

  . ,🍷…, lub misa) występujący w legendach arturiańskich. W niektórych A/

  …,la..,

  /czyli ona nigdy nie gra-l-a roli zadnego swietego kielicha. Wiadomo ze kiedy?s nastapila zmiana i nie bocian drapal a czarny kot za-gral_nie tylko dla Ali role swietego Grala.Pytanie dlaczego Ala i widownia w 🎪 na 🌎 do tej pory nie zauwazyl(a)i ze role swietego Gral(a) czarny kot ja po dzis dzien i chyba albo napewno coraz gorzej kto wie czy nie ostatni raz ja gra ? /

  PS.

  A skad sie wzial wyraz okreslenie Gral ?

  1)Nic wspolnego z jakakolwiek gra.
  2)Nic wspolnego z kielichem.
  3)Nic wspolnego z swietym.

  /Przy okazji taniepy.Czy jest kto?s z czytelnikow zainteresowany(ch) dyzurnych umyslowych fizoli sobie wyjasnic skad sie wzielo slowo swiety ?
  Tylko prosze zadne wstawki oparte na niewiedzy i przekreto oszustwach z pod logo religi(a)e i im podobnych historycznych co do jedynie i narazie ponizszego slowa :

  🚾Święty (hebr. qodesz lub kodesz oznacza oddzielony) – stosowane przez chrześcijan określenie człowieka, który „przebywa z Bogiem

  Świętość ? Miejsca związane z Bogiem były święte. Ludzie byli powołani do udziału w świętości Boga: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty (Kpł

  Święty to ten, który poszedł za Chrystusem i jest już zbawiony.

  Kanonizowany przez Kościół; uznany przez Kościół za zbawionego i godnego kultu; 2. cnotliwy, sprawiedliwy, bardzo dobry;

  Saint definition is – one officially recognized especially through canonization as preeminent for holiness —abbreviation St.. How to use .🚮

 9. Jurek pisze:

  Gdybyś miał wiedzę to wiedział byś że panem tego świat jest…. kobieta ?

  Gdzie?s kiedy?s czy jak po co skad sobie ja wyczarowano dlaczego te
  tamze a nie inna jak(a?s) dzis jole corke
  trepa wowczas mogla byc to ktora?s z pan Amazonek a czczono wlasnie te o godnosci ?

  Isztar, Anunitu bądź Annunitum, była boginią starożytnego miasta sumeryjskiego Uruk. Czczono ją między innymi jako boginię miłości, seksu, płodności, wojny, pogody, upraw. a także miała jeszcze wiele innych aspektów.

  Ale nalezaloby sie nieco inaczej przyjrzec i nie tylko jej godnosci i histori.
  Mitologia legendy z Sumeru Akadu Babilonu moga byc pochodna orginalu
  no i calosc nalezaloby z ta postacia w szerszym tle rozpatrzyc kto wie czy nie siegnac az po czas-y kultury Atlantow na temat ktorej w jednym zdaniu a juz w ogole bez glebszego logicznego wywodu no o czym moze po-rozmawiac
  kto?s niech to bedzie ktos-iowy z dosc krotkim np.rocznym stazem komentatora na tym blogu np.z gozdyra tadla olejnik przeciez nie o biezacych tematach a juz w ogole nie energi swiadomosci duszy itp.czy o mitach sumeryjskich lub podobnych a napewno to o ? Kawie herbacie paryskich butikach i jurku sororz-u ?

  • korass pisze:

   Jurek, skoro takiś oblatany w starożytności, to pewnie wiesz
   o… radzie dziewięciu,,… występującej w podaniach na całym świecie

   • marek pisze:

    Jurek, skoro takiś oblatany w starożytności, to pewnie wiesz
    o… radzie dziewięciu,,… występującej w podaniach na całym świecie

    Nobono / taka z mej strony zabawa słowami / trzeba wiedzieć że dziesiątka występująca po dziewiątce to …..ZERO …plus jedynka nowego cyklu …..i tyle albo aż tyle trzeba wiedzieć by kierować swój umysł we właściwą stronę …

 10. marek pisze:

  Kawie herbacie paryskich butikach i jurku sororz-u ?

  dzielenie zapałki na czworo …..to nic innego jak rozbijanie skondensowanej treści po stan ,aż ową treść utraci …..

  Synteza / prawidłowa funkcja umysłu / to scalanie / czyli odtwarzanie w tej przestrzeni …jedno brzmiącego sedna …..

  Łono kobiety to symbol ….nie po to stworzony , by analizować go przez pryzmat historii , a ukierunkowujący myślenie na zrozumienie , że to co dostrzegamy pod pojęciem cech kobiecych
  wyrażających się w macierzyństwie jest drogą prawidłowego rozwoju jednostki i gatunku , jeżeli swobodę wyrażania owych cech jako czynnika kształtującego osobowość pozostawi się kobietom nie naruszoną i niczym nieograniczoną …. gdyż Miłość rodzi Miłość

  jeśli chcesz być w dookreślaniu prawd …autentycznie pomocny Jureczku …to zrezygnuj z dalszych komentarzy czy Gral był z jadeitu , drewna , czy gliny , jako i swych analiz tyczących jego powiązań z kobiecym łonem ….gdyż Twe dywagacje nad znakami przystankowymi w tekście , są co najwyżej dywersją w ustalaniu prawdy , a nie jej dookreśleniem …./ patrz dzielenie zapałki na czworo /…..
  nadto ….każde stworzenie jest elementem , biocenozy , nawet kret jest pożyteczny , gdyż reguluje nadmierny rozrost w glebie robaków , lecz gdy zajmie pozycję opiniotwórczą w temacie …po co rosną drzewa i istnieją ptaki ? zaczyna być niejako szkodnikiem , gdyż swą pseudo analizą powiększa jedynie chaos ….a chaos to przecież zniszczenie ….

  więc….
  piwo Ci postawię ….
  jeśli mej prośby wysłuchasz ….

 11. Jurek pisze:

  Korass, skoro…,

  /nie jestes jak ja/

  …, takiś oblatany w starożytności, to…,

  /za/

  …. pewnie …,

  /skad?s/

  …,wiesz o… radzie dziewięciu,,… ,

  /ale rowniez o/

  …,występującej w …,

  /w blizej nie znanych kto wie czy tylko dla mnie/

  …,podaniach na całym świecie ?

  Wiec Korass w zyciu rat nie mialem a rad dostalem w wiekszosci ktorzy sami byli powinni otrzymac od samego psychologa ich pamietam bylo wiecej niz dziewiec.Koras teraz co do Twego pytania bo abym mogl Tobie odpowiedziec wiec musialbys spelnic jak to zlowiona rybka do rybaka w Twoim przypadku 2 zyczenia.A nimi sa tylko az dwa ale pytania :

  1)Rada dziewieciu ? Z czym to z ‚jesc’ czy jak pis-zesz oblatywac ?

  (Przeciez nie kukuryznikiem?)

  2)W…,jakich…,

  /To na poczekaniu znalazlem jak-o pierwsze to…,

  /Dla Wytrwałych o Radzie Dziewięciu – czyli kogo słuchasz?

  W roku 1998 Temple ponownie wydał swoją książkę, tym razem z podtytułem Nowe naukowe dowody na kontakt z obcymi 5000 lat temu. Pierwszy raz podważono reputację tej książki w 1999 r., kiedy Lynn Picknett i Clive Prince opublikowali książkę The Stargate Conspiracy, w której twierdzą, że teorie Temple’a były pod silnym wpływem jego mentora, Arthura M. Young’a. Young był gorącym wyznawcą Rady Dziewięciu, /

  …., ‚podaniach na całym świecie’ ?

  /Zapewne nie tego 🚮przepoconego ezoterycznego zrecyclingowego gumofilca miales na mysli ktorego pod tytulem na poczelaniu zna…,itd.? Wiec Korass dlatego czekam z niecierpliwo-scia na krotk(a)ie odpowiedz-i:

  1)Rada dziewieciu ? Z czym to z ‚jesc’ czy jak pis-zesz oblatywac ?

  2)W jakich ‚podaniach na całym świecie’ ?

  Wiadomo ze nie chce(my?) s]
  ” WE -„I don’t want to talk about it…,

  …,az po lub przez cala noc na temat-y :

  1)Rada dziewieciu ? Z czym to z ‚jesc’ czy jak pis-zesz oblatywac ?

  2)W jakich ‚podaniach na całym świecie’ ?

 12. Maria_st pisze:

  a bytem zarządzającym jest… pani”

  hehe jaja sobie robisz ?
  jakaż znów pani ?

 13. siola pisze:

  Czerwona Gwiazda -ruda-braun-rot-Mu -Gabe -krowa rudy -niedzwidz rudy-krew Terz ruda nie niebieska-a krasnoludki sie Terz biedaki na rudo zafarbowaly .W Baborowie turz nad Psina dwie tam w herbie panie Stoja jedna ruda a drugo modra.

 14. Jurek pisze:

  Moze jeszcze raz bez wiekszego albo zadnego wyjasnienia :

  a bytem zarządzającym jest… pani”

 15. Jurek pisze:

  O dziwo to zalezy dla kogo …,

  /A bytem zarządzającym jest… …,

  /ta/

  …,pani”.

  /ktora nawet w Ved…,

  …,czesto do nich jest nawiazywane…,

  …,ach …,juz pomine czy to przypadek i…

  …,na ile sa blednie przez kogos?i interpretowane./

 16. marek pisze:

  Wszystko już zostało powiedziane …..

  lecz za sprawą umysłów o niskim poziomie świadomości upchane w internet , obłożone chaotyczną
  dyskusją wspartą o subiektywne przekonania ….na nowo na tysiące zagadnień poszatkowane ……

  Efekt …….ezo wiedza przypomina swym efektem pranie białych i kolorowych tkanin w najwyższej temperaturze ” dialogów ‚ , pod działaniem subiektywnych ” detergentów ” i otrzymujemy w tym procesie ” informację ” niczym realne pranie , gdzie białe jest zaplamione kolorami wymieszanych w tym praniu kolorowych tkanin ….

  wszystko do wyrzucenia , do użytku się nie nadaje …..

  Ezo światek nie dostrzega , że pralkę w której ” pierze ” internet … konstruktor obłożył nad programem który prowadzi do efektu ….nadmiar wiedzy nieuporządkowanej , jest najpewniejszym sposobem zaistnienia chaosu ….czyli wyzbyciem się możliwości ..odkrycia prawdy …..

  amen ….

  • marek pisze:

   Ziemia …..

   w zamierzeniu projektanta/ów miała być żywą biblioteką genomów poszczególnych kosmicznych stworzeń , a w istocie zwanej człowiekiem z uwagi na potencjał w nim zawarty określany mianem wielowymiarowości …żywą biblioteką kart historii tego sektora wszechświata …..

   Wskazuje na to choćby fakt , iż w nieprzeliczonej ilości stworzeń zamieszkujących na jej ciele , każde ma swą niszę ekologiczną w której ma warunki by funkcjonować i się podłóg przynależnych mu programów ewolucji rozwijać ….od głębin mórz , aż po stratosferę …..

   ———————————

   Lecz ów projektant/ci to nic innego jak określony poziom świadomości który ma na tym poziomie energetycznym ” przeciwnika ” świadomość/ci o ładunku przeciwnym ….

   Jedno buduje , drugie rujnuje porządek życia ….taka ich podstawowa różnica…

   …..trzeba dodać ,że to drugie które określam jako przeciwne , również buduje , tylko że metodą drapieżnika …żyję wyłącznie dla siebie !!! to jego dewiza , kosztem innych , po trupach …bylem swe energetyczne trwanie zachował …..

   Czy zmyślam ???….

   podsumujcie ilość wymarłych gatunków , informacje ile ich w roku ginie , rozpad łańcucha koegzystencji świata roślin i zwierząt , totalne zniszczenie i zatrucie środowiska od płynnego po stałe oraz lawinowo wzrastającą ilość trapiących nas chorób …..

   być może ,że umysłów ledwo wychylających się nad poziom instynktu , ten obraz nie wzruszy , lecz kto z nich udowodni iż jest on nieprawdziwy ……

   ———————————————-

   Logika wymusza metodę po nitce do kłębka , gdyż inaczej pełnego zrozumienia nie ma ….
   Z obrazu Ziemi w tym XXI wieku wynika jednoznacznie , jakie i czyje programy realizujemy jako ludzka populacja czyli pośrednio co mamy w głowach i jaka przyszłość nas czeka ….

   Towary sprzedawane w supermarketach są odbiciem poziomu naszego energetycznego jestestwa ,opakowania przepiękne , kuszące …a w środku przeważnie g…no .

   Przerost formy nad treścią ….

   gdyż energia żywej planety nie ma służyć do stwarzania coraz wymyślniejszych cywilizacyjnych opakowań , gadżetów , a wspierać w biologicznej nadbudowie czyli ludziach rozwój ducha ….

   ponieważ ewolucja odbywa się w pionie …..jak proces destylacji …a nie w poziomie … …. w poziomie odkładają się odpady biologicznego życia …..powstaje z nich humus , a potem próchnica …

   Życie prawdziwe … samoświadome funkcjonuje w wyższych planach , Ziemia to zaledwie eksperyment , przedszkole na najniższym energetycznym poziomie ….stąd taki a nie inny poziom naszego rozumowania ….

   ….lecz świat ducha wspiera powrót drobin świadomości we właściwe dla jej egzystencji poziomy , tylko że temat wolnej woli który w tym procesie ma swą kluczową rolę jest mylony tak jak w fizycznym realu demokracja jest mylona z samowolą ….

   I obyście wreszcie należycie odczytali ciąg przekazów które nam są podsyłane byśmy właściwy wektor rozumienia odzyskali ……

   ===============================

   wskrzeszanie zmarłych …to nie przywracanie funkcji życia biologicznej tkance , a budzenie świadomość ładu i porządku jakim podlega życie w umysłach bytów które upadły w materię ….

   Śpiący Uprowadzeni tyczy tego samego tylko wyrażonego w łagodniejszej formie …

   a przekazy które serwuje lawinowo Popko dookreślają szczegóły niosąc informację ,że zewnętrzne powłoki tego co określamy mianem duszy …mają prawo się totalnie rozpaść , gdy zabraknie w wyżej wibrującym energetycznym pojemniku energii i koniec ich będzie podobny losu opadających z drzew liści …..

   Powiecie jestem Jaźnią , Wysoko Ukonstytuowaną Świadomością ….błąd ….w te obszary treść odpadów życia się nie wpisuje …więc nie ma co liczyć na ezo-brednie ….

   Wyeksploatowane z energii i resztek świadomości nasze dusze za sprawą recyklingu procesu inkarnacji bez właściwych programów wzrostu , mogą jedynie zostać zagarnięte bezpowrotnie przez ” ciemną stronę mocy ” by zasilać w działaniach te upadłe świadomości które znają jedyną drogę ….JA ISTNIEJĘ WYŁĄCZNIE DLA SIEBIE …… ….JA SOBIE !!!!

   Ciemna noc dla dusz na tej planecie być może dopiero nadchodzi , jeśli nie nastąpi totalne przebudzenie ….

   a Wy tutaj piszący-bliźni
   dzielcie kolejny włos na czworo
   zaprawiając to swym niepełnym rozumieniem
   i śpijcie snem umysłów zamkniętych w materii …
   każde z osobna się dowie , czym to zaowocuje …

   • marek pisze:

    przykrością , wręcz bólem jest przyglądanie się jak : …..

    ISTOTY KTÓRYM BŁĘDNIE ZASUGEROWANO , ŻE W PRZESTRZENI W KTÓREJ SIĘ ZNALAZŁY MOGĄ SIĘ UWIECZNIĆ , a nie jedynie ODRODZIĆ ….

    tracą energię dusz swoich na jak najwygodniejsze w niej zasiedzenie….nie uwzględniając faktu ,że planety mają swoje cykle likwidujące na nich wszelkie życie …
    .

    by przedszkola jakimi są
    mogły się odświeżyć ……

  • korass pisze:

   diagnoza chybiona, dostosowana do twojego widzenia świata,

   dzięki internetowi każdy ma dostęp do nieograniczonej ilości informacji, która dostępna była kiedyś nielicznym, więc problemem nie jest internet…. z którego sam garściami korzystasz

   • marek pisze:

    dzięki internetowi każdy ma dostęp do nieograniczonej ilości informacji, która dostępna była kiedyś nielicznym, więc problemem nie jest internet…. z którego sam garściami korzystasz

    obornik to nic innego jak przefermentowane odchody , a internet nie fermentuje odchodów lecz serwuje je w nie przerobionej postaci …..resztę to sobie sam dopowiedz , bo moją rolą nie jest dołować , a uczyć samodzielne myśleć …..

    • korass pisze:

     więc wywal laptopa to przestaniesz taplać się w odchodach

     • marek pisze:

      więc wywal laptopa to przestaniesz taplać się w odchodach

      irytacja lub czytanie przez swój punkt widzenia , utrudnia zrozumienie poznawanej treści …

      Humus to nic innego jak gleba , a czarnoziem to jej najlepsza jakość jako budulec życia ,
      więc kierowałem Cię na samodzielne odkrycie , że umiejętność przetrawiania czyli syntezy wyodrębnionych ze śmieci informacji w necie …jest podstawą aby Twój umysł wzrastał w prawdzie ….
      oczywiście na początku wielkim wsparciem w uczeniu się segregacji jest pomoc WJ …

      a poniżę to właśnie parę słów o tym …..

      Honornie synu
      z fasonem synu
      nie zginaj karku
      na żadnych progach
      idź tak byś sobie się podobał
      boso idź synu , ale w ostrogach ….

      słuchając Boga o
      Ustach Wiekuistych
      w sobie ……

    • Maria_st pisze:

     bo moją rolą nie jest dołować , a uczyć samodzielne myśleć …..”

     hehe
     dobre sobie
     szok
     nauczyciel samodzielnego myślenia
     gruszki na wierzbie

     • marek pisze:

      nauczyciel samodzielnego myślenia
      gruszki na wierzbie

      a jakieś konkrety Marysiu , tak aby tworzyły logiczną całość …..??? mnie już nie szokujesz ….ale….

     • Maria_st pisze:

      więc wywal laptopa to przestaniesz taplać się w odchodach

      irytacja lub czytanie przez swój punkt widzenia , utrudnia zrozumienie poznawanej treści …”

      dla mnie najwazniejszy jest mój punkt widzenia

     • marek pisze:

      dla mnie najwazniejszy jest mój punkt widzenia

      bo w/g takiego schematu funkcjonuje umysł ….czyli ego osobowość …

 17. Jurek pisze:

  Efekt …….ezo…,

  /Plu-sik 🏯🏰💒⛪🕌🕍⛩🕋⛲⛺=🎪 ktore sie poczely pojawiac i dla przykladu nie tylko w pozniejszym sumerze ale tez..,

  …,to jak (EL to my a DOM wiadomo o co chodzi=RELIGIE=to zadna/

  …,wiedza …,

  …,przypomina swym efektem…,

  /i wygladem przebierancow podczas Zakinady.Efekt(ciki)em tego cyrku trwajacego od zmalpowania zwyczajow juz wowczas (a skad sie wziely na obrazeczkach fruwajaco skrzydlate Bostwa dzis aniolki diably grzechy ich odkupienia kary przebaczenia oczywiscie nie za darmo POwychodzily)
  z czasow i nie tylko ze starozytnego Egiptu…,/

  (brakuja jeszcze metody z Am.Pldn.ofiar-y dzieci i przeszczepy serc…,)

  Christiaan Barnard …,

  (a dlaczego nikt z tego nie zrobil np.w Watykanie Moszei Meczecie Swiatyni Buddyjskiej czy w dom-ie PZ-PR-lu partyjnym ? Dlaczego tamze nie wynaleziono niczego potrzebnego np.strzykawki ?)

  ….,jako pierwszy w świecie przeszczepił ludzkie serce …

  3 gru 2013 · 3 grudnia 1967 roku w klinice w Kapsztadzie Christiaan … Był tym zaskoczony, jako że dla niego przeszczep serca/

  …., bez znieczulenia a tylko w innym wydaniu nie ?

  …, przedewszystkim …,

  /wylacznie jako/

  …, zawladniecie kontrole dusz i ich zawartosci z sakiewek no i dosc perfidny sposob czym jest dp tej POry w efekcie mowiac delikatnie i w przenosni/

  …, pranie białych i kolorowych tkanin w najwyższej temperaturze ” dialogów ‚ , pod działaniem subiektywnych ” detergentów ” i otrzymujemy w tym procesie …,

  /dezinformacje w postaci np.przekretu typu :

  „Religii w ogóle, podobnie jak jarzyny, zdefiniowač niepodobna. Na ogót nazywa siç …,

  /jelopie pis-zacy jezykiem matriksa 21 umownego wieku ! Tak /

  …,jednak w Europie religiami czyli wielkie religie…,

  /one sa wymyslne POdobnie jak i wstawka zamiast orginalu czyli wymyslny Jezus za ktorym sie calkiem kto inny od zarania ludzkosci zupelnie inna istota POstac itp.kryje ! Niestety na temat wymyslnego Boga Jezusa slowa Religi(e)a dlatego bledna mamy/

  …,” informację ” …,

  /typu/

  …,niczym realne pranie , gdzie białe jest zaplamione kolorami wymieszanych w tym praniu kolorowych tkanin ….

  Lecz ów projektant/ci to nic innego jak określony poziom świadomości który ma na tym…,

  ….,1)poziomie energetycznym ?

  …,przeciwnika ” świadomość/ci…,

  …,2)o ładunku przeciwnym ?

  Ja bym proponowal punkty 1 i 2 do konca sobie rozwiazac aby sie koncu dowiedziec co kryje sie za…,

  🤔/Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu»./🤔

  …,powyzszym stwierdzeniem ? I tak juz za dobry wytrych podsunalem aby przy jego pomocy otworzyc wlasciwy sejf aby w koncu nie tkwic od czasow narzucenia przez zwyklych uzurpatorow ich glodnych kawalkow aby na 🤔powyzsze stwierdzenie odpowiedziec ! 🤔

  Ziemia …..

  w zamierzeniu projektanta/ów miała być żywą biblioteką genomów poszczególnych…,

  /nalezy ponizsze okreslenie/

  …, kosmicznych stworzeń ,..,

  /polaczyc tzn.wpierw odpowiedziec sobie na :

  1)Poziomie energetycznym ?
  2)O ladunku przeciwnym ?

  …, a w istocie zwanej człowiekiem…,

  …,3) z uwagi na potencjał w nim zawarty…,

  /POnizsze to drugorzedne i dopoki pytanka 1 2 3 nie rozwiazane to na poczatek zagadki obojetne czy/

  …, określany mianem wielowymiarowości …,

  /co do pon.co jak PO co albo czy i jestesmy/

  …,…żywą biblioteką kart historii tego sektora wszechświata …..

  /mozna POzniej POdyskutowac.Nie mozna sie ograniczyc do tego co i nie jedynie/

  Wskazuje na to choćby fakt ..,

  /ktory nalezy przedewszystkim uwzglednic ze nr.1 nasz US nie jest przypadkiem : Ot planety krazyly sobie jak kod-ziarz na plazy wkolo rodziny koloru i oliwkowego 500 plus a gdzie Ziemia ktora chociazby z punktu mechaniki kosmosu swej nie org.wielkosci jako planeta mogla znalezc sie w rodzinie pod zarzadem Slonca wraz ze swym dzisiejszym rodzenstwem oraz rola w calosci US nie tylko Gai zywicielki nie jakby ale napewno a konkretnie generatora kondensatora wytwornicy ale czego dla kogo i PO co do tego wraz z /

  …,, iż w nieprzeliczonej ilości stworzeń zamieszkujących na jej ciele , każde ma swą niszę ekologiczną w której ma warunki by funkcjonować i się podłóg przynależnych mu programów ewolucji rozwijać ….od głębin mórz , aż po stratosferę …..

  PS.

  Czy aby o tym wszystkim wiedziec zbedne jest bycie geniuszem do tego jeszcze POdpartym wiecej niz jednym
  dyplomem czy wiecej niz jedna teoria z teori POniewaz sa na ten temat do odczytania zapiski oczywiscie nie w jezyku jaki nam religijni co co co ?

  Ach czyzby czy rzeczywiscie Bog POmieszal nam jezyki ?

  Czy kto?s sie zastanawial kto byl tym kim?s ?

  https://www.faithinhisblood.org/uploads/2/8/5/1/28510639/693000.jpg?637

  https://www.faithinhisblood.org/uploads/2/8/5/1/28510639/3572713.jpg?640
  No i te kopio abdejciki rozlal kto?s i powstalo z jednej wiecej niz przynajmnie jeszcze dwie religie.

  • marek pisze:

   🤔/Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu»./🤔

   ” Braciszku w rozumie ” lecz nie w świadomości , produkujący treści mącące w głowach , lecz tak naprawdę ” bez treści ” …albo jesteś z swym pojmowaniem tak jak napisałem , albo pracujesz dla ciemnej strony mocy ….świadomie czy nie…to nie ma znaczenia ….
   liczy się sztandar wo bronie którego się publicznie występuje……

   Jeśli chcesz konfrontacji ukazującej autentyczny poziom Twej mądrości ….której tak składnie omijasz , to wpierw zapoznaj się z modelem elektron , witon , teroid / jesli tego już nie zrobiłeś / określającym poziomy konstrukcji wszechświata w zakresie zasobu energii i świadomości , a wtedy w temacie :

   żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu»./🤔

   zakrzykniesz ” mate ” i uderzysz ręka o podłoże jak zapaśnik leżący na macie plecami do ziemi ….i może od tego momentu jakieś przebłyski świadomości w Twych wpisach zaczną się pojawiać ……

   ziarnko do ziarnka
   aż zbierze się miarka
   czasami to chodzi
   o głupotę ……

 18. Jurek pisze:

  To wpierw zapoznaj się z modelem elektron , witon , teroid / jesli tego już nie zrobiłeś / określającym…,

  /jak moga istniec/

  …, poziomy konstrukcji wszechświata…,

  /skoro nie ma ani tu ani tam w kosmosie podobnie takze/

  …, w zakresie zasobu energii i świadomości , a wtedy w temacie :

  /Poziomy ponakladane na siebie jak wiecej niz jeden tort na Zochy 18 ste urodziny.Czyz nie jest tak ze ludzka wyobraznia jego ‚swiadomosc’ + dusza= receptorki odbieranie rzeczywistosci prowadzi do ?/

  PS.

  Marek wiecej niz jeden z zainteresowanych moglby jeszcze troche albo wiecej dorzucic np.czy kto?s niech nim bedzie Bog stworzyl czlowieka na swoje podobienstwo czy czlowieka wyobraznia go na swa ‚ wyobraznie’ s-tworzy-la na swe ?

  • marek pisze:

   Jeśli chcesz konfrontacji ukazującej autentyczny poziom Twej mądrości ….której tak składnie omijasz , to wpierw zapoznaj się z modelem elektron , witon , teroid …

   ==================================================

   /Poziomy ponakladane na siebie jak wiecej niz jeden tort na Zochy 18 ste urodziny.Czyz nie jest tak ze ludzka wyobraznia jego ‚swiadomosc’ + dusza= receptorki odbieranie rzeczywistosci prowadzi do ?/

   No i to zrobiłeś ….Mate nie krzykniesz , bo to nie w tym Twój interes lub stan rozumienia , lecz leżysz na łopatkach ….
   ta uwaga to nie w kierunku Ciebie , a w stronę czytających aby dokładnie widzieli wartość Twoich wpisów czyli ,że są bez żadnej wartości …..

   Gdybyś uległ jednak metamorfozie to powinieneś poprosić ” admina ” by wszystkie wcześniejsze usunął i zacząć od nowa …..

 19. Jurek pisze:

  Braciszku w rozumie ” lecz nie w świadomości , produkujący treści mącące w głowach , lecz tak naprawdę ” bez treści ” …albo jesteś z swym pojmowaniem tak jak …,

  /nie/

  …,napisałem , albo pracujesz dla..,

  /rozumie ze/

  …, ciemnej strony…,

  /szczegolnie/

  …, moc(e)y …….,

  /i co on(a)e ma(ja) wspolne-go z(e) stron(y)a-mi chyba ze chodzi o slowa nie starej piosenki jak pon./


  /czy jakiej?s innej nieznanej ! No wlasnie podobbie uwazam/

  …,świadomie czy nie…to nie ma znaczenia ….

  /A co//

  …,liczy się…,

  /to m.inn.tu teraz dzis i w miare cos na dzis zrozumianego realnego a nie zaden /

  …, sztandar …,

  /ow kazdy wie ze ich istnieje wiecej niz jeden/

  …,w bronie którego się …,

  /Marek/

  …,publicznie występuje…

  /zeby tylko ale co najgorsze usiluje a moze i gra role krola wszechracji i nadprzyrodzonej jasnej ciemnej mocy wiecznie tym sztandarem wymachuje.
  Teraz skoro tak bo moge nie miec racji to dlaczego sie publicznie nie sztandaruje(sz) na swiatowych forach nie tylko ezoteryki ale nauki na ktorych byc moze znalazlby-s i-e kto wie byc moze i nie tylko jedyne miejsce na wybawce ludzkosci od calego zla tez od jej ciemnych mocy tego swiata ?/

 20. marek pisze:

  Teraz skoro tak bo moge nie miec racji to dlaczego sie publicznie nie sztandaruje(sz) na swiatowych forach

  bo znam zasadę : siedź w kącie a znajdą Cię ……

  a tutaj szczegółowy opis różnic miedzy Twoim a mym rozumieniem ….
  może do dojrzejesz kiedyś , do prośby o usuniecie Twych wpisów ….

  http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2019/09/oszustwo-bafometa-lisa-renee-sierpien.html

  • Maria_st pisze:

   „Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, zaś całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę poszukiwania prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

   Do następnego spotkania pozostań w blasku swojej ścieżki serca awatara Chrystusa-Sofii. Proszę bądźcie dobrzy dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

   Z kochającym sercem, Lisa

   Źródła informacji: Alberto Rivera, były jezuita, Wikipedia – Islam ”

   odjazd

 21. Maria_st pisze:

  nauczyciel samodzielnego myślenia
  gruszki na wierzbie

  a jakieś konkrety Marysiu , tak aby tworzyły logiczną całość …..??? mnie już nie szokujesz ….ale….”

  mnie jest obojętne czy Ciebie swoimi wypowiedziami szokuje czy nie, ja tylko dzielę sie swoimi spostrzeżeniami

  • marek pisze:

   ja tylko dzielę sie swoimi spostrzeżeniami

   większość tak robi , tylko czy owa większość szuka doświadczalnego potwierdzenia iż to co publikuje wyraża prawdę o życiu ….

 22. Maria_st pisze:

  dla mnie najwazniejszy jest mój punkt widzenia

  bo w/g takiego schematu funkcjonuje umysł ….czyli ego osobowość …”

  bo w tej rzeczywistości jest to istotą naszego istnienia

  • marek pisze:

   bo w tej rzeczywistości jest to istotą naszego istnienia ,

   wpierw ustal od jakiego momentu ewolucyjnego naszego rozwoju , a następnie przeanalizuj na jakim podłożu / jakości informacji / konstruuje się owa ego osobowość …

   w mym rozumieniu istotą naszego istnienia przekraczającego swym trwaniem kilka inkarnacji na tej planecie jest spolegliwość ego umysłu w stosunku do prawdziwych zasad rządzących wszelkim życiem …

   a o ile poprawnie rozumuję , to prawa nie podlegają jakiejkolwiek subiektywnej interpretacji …

 23. Jurek pisze:

  Marek.

  Czara Twej arogancji sam ja wylales !

  A tutaj szczegółowy opis różnic miedzy Twoim a mym rozumieniem ….

  /Tak se tylko glosno mysle /

  …,może do dojrzejesz kiedyś ,..,

  /nigdy by mnie taka mysl nie przyszla do glowy co/

  …, do prośby o usuniecie mych

  wpisów ?

  Marek.

  Ty wszech geniuszowy usuwac chcesz czy tylko moje w-pis-y na nie Twoim blogu ? Jak do tej pory nigdy nie spotkalem sie z sytuacja ze przecietny zjadacz chleba tudziez komentator Marek na innym swym blogu Muki z jakiego?s powodu zachowuje sie jak rzymski imperator szef-admin-bog wszech blogow.Po za tym wybryki typu skakania innym komentatorom do gardla sa notoryczne noczym nie uzasadnione i na porzadku dziennym. Pamietam do Eine pozniej do mnie te kucypaly o zyd-ach
  czy to nieuleczalna choroba ? Przyznam ze pierwszego sam ale malujac sciane pozostawilem i to byl moj pierwszy kontakt z zydem.Czepianie sie wielu i TERZ Sioli jest typowe dla chorych na zaburzenia glowy i te rozne Apokalipsy katastrofy przepowie-dnie nostra-DA MA albo nie da w sumie wszystkiego co nie PO mysli imperatora.
  Marek ogolny Twoj dla mnie obraz na
  dzis to ? Ezoteryczny Narcyz 21 wieku wymuszajacy swymi teoriami filmikami serafinami swiadomosciami duszami cytatami przeroznymi paranojami wspartymi ciemnymi mocami z reguly
  zero argumentami ale za to prosbami o eliminacje narazie dzis mnie potem Gruzje, jutro Ukraina, a później może Siole ? I te wieczne wymuszane wstawki nie tylko ruskich woznych jak i innych pierdzacych bawolow na you tube juz ledwo trzymajacych sie deski klozetowej to
  jest Apokalipsa Now dla mnie. A tak dobrze na poczatku sie zanosilo myslalem ale czy naprawde ze znalazlem partnera do rozmowy a tu z biegiem czasu sie zaczelo okazywac ze Marek to Narcyz 21 wieku wymuszajacy bezpodstawnie uznanie i poklask czesto roznymi trikami.

  PS.

  Czyzby ?

  Bo znam zasadę : siedź w kącie a znajdą Cię …

  W najblizszej 5 ciolatce ? Narazie nie
  widze podstaw.Moge sie mylic.Marek jak nie wyjmiesz sprezynki i w to miejsce nie wstawisz tulejki to Ci ‚swiety’ boze nie pomoze ani lut szczescia abys zostal ?

  Bo znam zasadę : siedź w kącie a znajdą Cię …

  I odstawia na smietnik histori ? Po tylu latach to by juz dawno znalezli nawet po omacku tymbardziej w dobie Internetu.
  Narazie nie widze abys Marek rokowal
  nadziei na wejscie na wlasciey tor moge
  sie mylic.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.