Fałszywa Matryca Wniebowstąpienia

pic1
tłumaczenie google.

Fałszywa Matryca Wniebowstąpienia jest nieorganiczną obcą technologią NAA , która została zainstalowana na Planie Astralnym (4D) i jest kontrolowana przez wyższe wymiary pól dźwięku 5d. Jest to fałszywy prąd białego światła (zwany także światłem Świadomości Chrystusa wykorzystywany przez Ducha Impostera ), który jest pozyskiwany i manipulowany z niższych wymiarów wymiarowych Macierzy Duszy . To fałszywe białe światło tworzy skomplikowaną taśmę z wieloma obcymi implantami i bio-neurologiczną technologią kontroli umysłu , która jest wywierana na ludzką duszę ciało i umysł (poprzez użycie manipulacji falami o niższej częstotliwości) człowieka. Poprzez tę większą taśmę w płaszczyźnie astralnej możliwe jest użycie wkładek holograficznych i zainstalowanie programów (takich jak oprogramowanie Horseman Pulsing of the Armageddon ), które kontrolują umysł ludzi, aby generować i promować systemy wierzeń dla strachu, religii i tyranii . Jest to część tłumienia świadomości ludzkości w tym Wniebowstąpieniucykl, który wymusza reinkarnację w niższych sferach pól czasu na ziemi, co z perspektywy Strażnika jest rodzajem „recyklingu duszy” do tworzenia „pszczół robotniczych”, które są podporządkowane planecie i Archontom planety . Jest to pożądane przez Archontów , NAA z powodu źródła energii, które może być generowane, a następnie zbierane zarówno z ciała planetarnego, jak iz ludzkiego źródła energii elektromagnetycznej.
Zawartość
1 fałszywe białe światło
2 Wniebowstąpienie 5D to FAM
3 Fałszywy pępek
4 Odwrócenie płaszczyzny astralnej i loga 7D
5 Hybrydyzacja ludzi
6 Pułapki świadomości
7 Sztuczna świadomość Chrystusa
8 Więzienna planeta
9 Odniesienia
10 Zobacz także
Fałszywe białe światło
To fałszywe białe światło przerywa pionowe połączenie do wyższych sfer duchowych i dostęp do ciał duchowych, blokuje dostęp do organicznej Świadomości Chrystusa w wyższych wymiarach matrycy Awatara . Fałszywe Białe Światło jest strukturą, która naśladuje i szydzi ze świadomości Chrystusa i jest wysoce manipulowana przez technologię kontroli umysłu przez NAA i ich Zachowanie Archontycznego Oszustwa . Człowiek, który nie usunął Implantów Obcych ze swojej Matrycy Duszy, będzie miał nieorganiczne połączenie pępka z płaszczyzną Astralu. Ten nieorganiczny pępek, który jest połączony z tym fałszywym białym światłem i jego eteryczną taśmą, nazywa się Fałszywy pępek lub fałszywy pępek . Jego celem jest uwolnienie ciała duchowego / duszy ludzkiej istoty podczas procesu śmierci, tak aby istota została skierowana z powrotem przez tunel białego światła, który zabierze je z powrotem do płaszczyzny astralnej w celu „recyklingu”. Kiedy istota znajduje się w Planie Astralnym, jedynym miejscem, w którym mogą się reinkarnować, jest powrót do linii czasu 3D Ziemi, która jest wymiarem najniższej gęstości na tej planecie i najbardziej zagłębionym w ewolucji duchowej. Ten wymuszony recykling definiuje pojęcie ziemi jako więziennej planety.
Wniebowstąpienie 5D to FAM
Astralny planety ziemi ma fałszywego światła białego taśmy, zwane fałszywe pępek z Fałsz Ascension Matrix (syntetycznego lub martwego białego światła w płaszczyźnie astralnej), która dla większości z nas przechodzi Duszy matrycy wykonania, osiągnie punkt w naszym Etapy Wniebowstąpienia, które musimy zresetować i rozszerzyć nasz pępek i Splot Słoneczny , aby uosabiać naszą częstotliwość organiczną, naszą Matrycę Duszy i wieczne Ciała Monady .
Po otwarciu bramek Łuku Matki fałszywe systemy osi czasu zaczynają się zapadać i nie są w stanie kontynuować zasilania obiegowego systemów odwracalnej biegunowości lub innych niszczących obwodów energii. Bez krążących kanałów zwrotnych uwalnia wiele ciał duszy, które zostały wklejone do użytku w tych systemach jako źródło baterii. Jednym z głównych celów naprawy osi czasu są fałszywe macierze wznoszenia się i różne programy wznoszenia 5D , które zasilają te replikowane i nieorganiczne systemy. Wiele z tych systemów nieorganicznych jest odpowiedzialnych za programy reinkarnacji stosowane na niższych płaszczyznach astralnych do przetwarzania ludzkich dusz. Te nieorganiczne systemy muszą zawieść i są demontowane na obu poziomach ludzkich programów 3D i grup kontaktów 5D. , [1]
Fałszywy pępek
Lokalizacja 3D fałszywego pępka
Stajemy się świadomi, że zniekształcenie istniejące w ludzkim ciele mentalnym (na poziomie architektury holograficznej) ograniczyło naszą zdolność do doświadczania rzeczywistego „uczucia” świadomości Boga. Ten fałszywy pępek jest wszczepionym zniekształceniem istniejącym w trzeciej warstwie umysłu ( splot słoneczny) lekkie ciało, które blokuje świadomość przed doświadczaniem boskiej inteligencji 5D i duchowego połączenia. Ten pępek był głównie odpowiedzialny za powtarzające się inkarnacje i utrzymywanie ludzkiej świadomości w recyklingu na płaszczyźnie astralnej rzeczywistości. W tym ostatnim cyklu 26 556 lat, kiedy istota ludzka przechodziła fizyczną śmierć, świadomość udałaby się do zablokowanego połączenia „pępka” w ciele światła i podążała za sznurem prowadzącym do „tunelu białego światła”. Ponieważ nie byliśmy wyszkoleni, aby zrozumieć, co dzieje się po fizycznej śmierci ciała, nikt nie powiedział nam, że docieramy do płaszczyzny duchowej na poziomie, jaki zabiera nam nasz system wierzeń (i świadomość wibracyjna). Oznacza to, że większość z nas wielokrotnie wracała do płaszczyzny astralnej. Nie byliśmy świadomi naszego wyboru, naszej wolności i tego, że możemy wybrać inną rzeczywistość. Musieliśmy więc wrócić do płaszczyzny ziemi 3D powtarzając wiele takich samych karmicznych gier traumy, choroby i degeneracji. Przez pokolenia gromadzenie się karmy było tak ogromne, że choroba i inne dysfunkcje powstały z tych nagromadzonych, nienormalnych energii. Te nienormalne energie zaczęły wtedy rozkładać genetykę, a zatem Lekkie ciało ( szablon manifestacji ) istoty ludzkiej.
Ten cykl regresji karmicznej gatunku ludzkiego obejmował powtarzające się inkarnacje w tej sferze 3D i recykling świadomości przez sferę 4D, płaszczyznę Astralną. Ten reinkarnacyjny recykling się kończy. Duża część naprawy architektury holograficznej w naszym ludzkim ciele i w planetarnym ciele światła obejmuje uzdrowienie tego zniekształcenia i ponowne połączenie z powrotem do prawdziwego „pępka” naszego ciała świetlnego. Jesteśmy ponownie połączeni z powrotem do naszego Źródła, Naszego Boskiego Rodzica, przez ponowne zwinięcie pępka z powrotem do jego właściwej pozycji w Spokojnym Punkcie.
Astralny planety ziemi ma fałszywe taśmy, zwany fałszywy pępek fałszywego matrycy wznoszenia (syntetyczny lub martwy białego światła w płaszczyźnie astralnej), które dla większości z nas przechodzi wykonania matrycy dusza osiągnie punkt w naszym wznoszenia tego jesteśmy zobowiązani do zresetowania i rozszerzenia naszego pępka i splotu słonecznego, aby uosabiać naszą organiczną częstotliwość, nasze Dusze i Monad Światła. [2]
Płaszczyzna astralna i odwracanie logów 7D
Ciężkie punkty współrzędnych, które przecinają i zalewają dopływy energii do linii aksjonalnych z 4. i 7. wymiaru, są naprawiane. Ponieważ planetarna, 7-wymiarowa linia aksjonalna jest głównym zaburzeniem implantów Ukrzyżowania fałszywego Chrystusa , był to główny projekt naprawczy. Siódmy promień ( płomień promienia fioletu ) jest transmitowany przez planetarne siódme linie aksjonalne i jest rekodowany. Wcześniej ta fałszywa energia ukrzyżowania wszczepiona w siódmą linię aksjonalną zasilała kolejny fałszywy program wykorzystywany w Planie Astralnym, który był jak miraż. Ten miraż, o którym wspomniałem w poprzednich artykułach, to program „False Ascension Matrix” z Astral Mirrors of Delusion. Dlatego właśnie czwarty (płaszczyzna astralna) i siódmy wymiar (fioletowy płomień i logo planetarne / umysł grupowy) są tak ważne w tym, jak się przecinają i zasilają poziomy fałszywych osi czasu i programowania zniewolenia NAA . [3]
Hybrydyzacja ludzi
Gra IV – Fałszywe Wniebowstąpienie – Hybrydowa Hodowla Ludzi: Jest to program, który nadal działa na 4 i 5 poziomie (wymiarach) możliwości ewolucji człowieka. Moglibyśmy więc powiedzieć, że siły kontrolujące mają plan, aby mieć nadzieję, że ludzie wybiorą tę grę, ponieważ nadal będą mieli możliwość manipulowania źródłem zasilania. Zasadniczo ta ścieżka jest otwarta dla wszystkich, którzy nie chcą widzieć prawdy, stawić czoła własnemu cieniowi, ponieważ za bardzo boli. Chodzi o znalezienie gotowości i czujności, aby wykonać Wewnętrzną Alchemię, by służyć Bogu Źródłu, bez względu na wszystko. Tam jest praca do wykonania i bierze odpowiedzialność za odpowiedzialność .
Unikanie bólu i strach to ogromny kontroler mas ludzkich. Strefy komfortu (implanty) generujące samozadowolenie zazwyczaj wygrywają, aby kontrolować większość populacji ludzkiej. Kontrolerzy doskonale o tym wiedzą i są ekspertami w dziedzinie manipulacji i walki astralnej. To przede wszystkim na tym poziomie gry kontroler używa pól częstotliwości do stworzenia sieci, która utrzymuje ludzi „na ich miejscu”. Dopóki ludzie wierzą, że są „wolni”, nigdy nie będą kwestionować kontrolerów o ich osobistej suwerenności. Mogą ubrać tę grę na wyższy poziom, błysnąć pięknymi rzeczami, aby nas olśnić, dać nam technologię, która rzekomo „uratuje nas” przed nami. Porządek obrad polega na tym, że mogą zacząć przedstawiać się ludziom i ewentualnie zachowywać się jak bogowie lub zaawansowane inteligencje. Będąc „bogami”, z pewnością ludzie z łatwością chcieliby się z nimi mieszać i „rozmnażać”, tworząc ludzką super rasę? (nie!)
Jednak nie po to, aby o tym pamiętać, ważnym kluczem do zapamiętania we wszystkich sytuacjach jest zachowanie twojej siły życiowej, twojej osobistej mocy – zgodnie z twoją pełną intencją – przez zachowanie suwerenności i wolności swojej istoty. Jesteś Bogiem, Okres. Jesteście Kosmicznym Suwerennym Prawem, które zostało zamanifestowane i waszym boskim prawem jest twierdzenie, że jesteście tacy! Trzymaj się z daleka od wszystkiego, co pochłania twoją energię, pragnąc czci lub żądając władzy lub elitaryzmu nad tobą. [4]
Pułapki Świadomości
Ważne jest, aby pomóc uwydatnić umysłowi możliwość (i ewentualny fakt), że Świadomość nie potrzebuje ciała do istnienia. Samo zrozumienie, że świadomość istnieje po śmierci biologicznej, pomaga zachować panowanie nad świadomością osobistą i pomaga w bezpiecznym przejściu po opuszczeniu ciała. Czy to w stanie snu, czy w Medytacjach , ważne jest, aby wiedzieć i zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje wiele hiper-wymiarowych kieszonek, podstępnych okien, astralnych urojeń i pułapek świadomości, które mogą wyglądać lub podszywać się pod drzwi do wyższego światła. Są to tak zwane pułapki fałszywego światła białego lub przestrzenie fałszywego wzniesienia . Istnieją również pola, które są używane jako pułapki duszy lub pułapki świadomości, które są używane, aby utrzymać świadomość człowieka utkniętą jak chomik na kole, chodzić w kółko i nigdzie się nie ruszać. [5]
Sztuczna świadomość Chrystusa
Fragment sesji – widzę, że jest bardzo dziwny, jest dwustronny. Strona tutaj w 3D wygląda ładnie, wygląda jak wersja świadomości Chrystusowej, jest to praca w sieci i siatka sztucznego światła białego, Fałszywej Macierzy Wniebowstąpienia . I jest to na pewno fałszywa matryca dla schwytania Duszy , to jest Sztuczna Świadomość Chrystusa . Och, i ma z niego kontrolę umysłu . Więc cokolwiek to jest, jest dwustronne. Zaczęliście widzieć drugą stronę tego, co nazywacie niewidzialnym. To tak, jakbyś mijał Sztuczną Świadomość Chrystusa macierz umysłu i widzisz ją po drugiej stronie. To jest na ludziach, wszystko to jest produkt odpadowy, który pokrywa ludzi. Ta siatka programu, to pole filtru transpozycji , to tak, jakby tworzyło odpady, odchody. To jedyna rzecz, jaką mogę powiedzieć, to sztuczne oprogramowanie i to jest pole projekcyjne, które przenosi napływające energie i tworzy okropne odpady. A ten produkt odpadowy gromadzi się, wygląda jak Miasma , ale niektóre z nich są jak Black Goo i po drugiej stronie są naprawdę groteskowe. Więc te rzeczy, które zaczęliście widzieć i które zaczęły się od ludzi usuwać, to najwyraźniej ta dwustronna struktura, którą czuliście w ich ciele, przeniknięta fałszywymi lekkimi taśmami. [6] Zapis Paige.
Więzienna planeta
Strażnik Host ujawnił Alien Maszyny i NET , które są używane do Świadomości Wycieranie wszystkich mieszkańców planetarne, przynosząc uwagę na fałszywym świetle stosowanych w Fałsz Ascension Matrix , a także wielokrotnego recyklingu Dusz , które są kierowane do Pułapki Consciousness , które czynią Earth a Prison Planet . Podczas cyklu Wniebowstąpienia , Strażnicy Gwiazdy Krystal są zasadniczo na misji ratunkowej, aby pomóc planecie wznieść się i uwolnić Dusze na Ziemi z Kontroli Umysłu .

źródło:
http://ascensionglossary.com/index.php/False_Ascension_Matrix?fbclid=IwAR0u_QwSs3w1UjQGcGFd2VuLVBfMeHZKMkFgVCUCsxr4L_xcVhq3xiF47Qc
https://tamar102a.blogspot.com/2019/05/faszywa-matryca-wniebowstapienia.html

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ., Istota Ludzka, Matrix, Ostrzeżenie ceremonie, UFO cywilizacje pozaziemskie, Wydarzenie-ujawnienie, Świadomość. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

138 odpowiedzi na „Fałszywa Matryca Wniebowstąpienia

  1. Maria_st pisze:

    Korass pierwsze słyszę o takim badaniu. Nie wierz we wszystko co podają nawet jeśli to ktoś z tytułem.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.