Cykle słoneczne, cykle planetarne, plamy słoneczne, rozbłyski słoneczne, globalny klimat i geoinżynieria oraz ewolucja ludzkiej świadomości

Artykuł oryginalny: https://www.lunarplanner.com/SolarCycles.html
tłumaczenie google
Cykle słoneczne, plamy słoneczne i rozbłyski słoneczne
Aktualna aktywność rozbłysków słonecznych
Nasze Słońce
Akceptacja obrazu słonecznego: SIDC, RWC Belgia,
Światowe Centrum Danych dla Indeksu Sunspot,
Królewskie Obserwatorium w Belgii, „Obraz maja 2003”

CENTRUM PRZESTRZENI POGODOWEJ PRZESTRZENNEJ

Promieniowanie słoneczne:Status solarny
Pole geomagnetyczne:Geo-Status
Poziomy statusu Solar / Geo. Dostarczone przez: n3kl.org

Powiązany artykuł: Cykle słoneczne powodują globalne zmiany klimatu, a nie ludzie.

W tej sekcji dowiesz się o:
Prognozy dla naszego następnego cyklu słonecznego # 25 (rozpoczynającego się w 2020 r., Osiągającego szczyt w 2025 r.) I dlatego oczekuje się, że będzie on nawet mniejszy niż nasz obecny cykl # 24 (szczyt w 2013 r.), Który jest najmniejszy od 1906 r. Jeśli trend się utrzyma, cykl # 26 (2030-2040) może być nieistotny.
Obecne przejście z Solar Maxima do Solar Minima, napędzające nas z okresu globalnego ocieplenia do okresu globalnego chłodzenia, które ma doprowadzić do epoki lodowcowej.
Cykl słoneczny # 24 (2009-2020) i malejąca aktywność słoneczna.
Jak cykle planetarne, aspekty, prędkości i odległości planet do Słońca napędzają cykle słoneczne i plamy słoneczne oraz jak to wszystko reguluje nieustannie zmieniające się warunki klimatyczne i pogodowe Ziemi.
Dramatyczny 50-procentowy wzrost „wolumenu” Arctic Ice w latach 2012–2013 ujawnił misja CryoSat Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), która monitoruje zmiany w polarnych pokrywach lodowych pokrywających Grenlandię i Antarktydę. Należy również zauważyć, że topnienie lodu na Antarktydzie podniosło poziom mórz o 7,6 mm od 1992 r. (Opublikowane 13 czerwca 2018 r.)
Wprowadzanie nieuzasadnionej histerii antropogenicznego globalnego ocieplenia do perspektywy. Dłuższe zmiany klimatyczne napędzane energią słoneczną pochłaniają wpływ człowieka na klimat.
Nowa metoda obliczania liczby plam słonecznych obowiązująca od 1 lipca 2015 r.
Globalne ocieplenie posłużyło jako „niewiarygodna historia przewodnia” uzasadniająca „rozpylanie aerozolu stratosferycznego” w celu manipulowania klimatem. Natrysk aerozolem stratosferycznym zwiększa reaktywność grzałek jonosferycznych (takich jak HAARP, jeden z co najmniej 24 grzejników jonosferycznych rozsianych po całym świecie).
Cykl słoneczny # 23 i ogólnie o cyklach solarnych.
Nasze zmieniające się środowisko międzygwiezdne; a także o skutkach rozbłysków słonecznych dla ludzi i ludzkiej świadomości oraz o tym, jak i wytworzone przez człowieka pola elektromagnetyczne poważnie zakłócają biologiczny rozwój i funkcjonowanie oraz osłabiają i antagonizują nasze emocjonalne samopoczucie.
Cykl słoneczny # 25 Najnowsze prognozy i potencjalna mini epoka lodowcowa
Oczekuje się, że cykl solarny 25 będzie najmniejszy od ponad 300 lat, co sugeruje koniec nowoczesnego ciepłego okresu, spadając na Ziemię w okres globalnego chłodzenia. Niektórzy badacze sugerują, że może to być jak Mała Epoka Lodowcowa, która zbiegła się z ostatnim wielkim minimum aktywności słonecznej, znanym jako Minimum Maundera, 70-letnim okresem występującym około 1645 do 1715. Minimum Maundera miało miejsce podczas środkowej i najzimniejszej części Mała epoka lodowcowa, czas surowych zim i zbliżających się lodowców. Mała epoka lodowcowa była jednak znacznie dłuższa niż minimum Maundera, okres od około 1300-1450 do 1820-1850. Zatem oczywiście istnieją dodatkowe czynniki, które napędzały małą epokę lodowcową i ogólnie klimat ziemski, takie jak długoterminowe cykle planetarne (przedstawione w dalszej części tego artykułu). Bardziej prawdopodobne jest, że ta Solar Minma może bardziej przypominać Dalton Minimum, która miała miejsce na początku XIX wieku, pod koniec Małej Epoki Lodowcowej. Nie był tak ostry, ale był także czasem niższych niż przeciętne temperatur globalnych.

Ref: The Little Ice Age autorstwa K. Jan Oosthoek (5 czerwca 2015)
pic1
Globalne prognozy chłodzenia i cykle długoterminowe
Maunder Minimum i Dalton Minimum
Nazwa Maunder Minimum nosi imię astronoma EW Maundera, który odkrył nieobecność plam słonecznych w tym okresie. Niedawno opublikowane dane sugerują, że Słońce rozszerzyło się podczas minimum Maundera i jego rotacja zwolniła. Spekuluje się, że większe i wolniejsze Słońce może również oznaczać chłodniejsze Słońce, które dostarcza mniej energii Ziemi. Ten obraz został przygotowany przez Roberta A. Rohde .

Dotkliwość zimy w Europie, 1000 – 1900.
pic2
Surowość zimowa w Europie, 1000 – 1900. Zwróć uwagę na dwa zimne okresy w XV i XVII wieku. Najzimniejszy odpowiada czasowi minimum słonecznego Maundera. Zdjęcie z: HH Lamb, „Climatic Fluctuations”, w H. Flohn (red.), World Survey of Climatology. Vol.2. General Climatology (Nowy Jork: Elsevier, 1969), s. 236; Schneider, SH i C. Masa, „pył wulkaniczny, plamy słoneczne i trendy temperaturowe”, Science, 190 (1975) 741-746.

Livingston-Penn Solar Cycle 25 oszacowano
Roczna średnia liczba plam słonecznych (czarna) do 1749 i miesięczna 13-miesięczna wygładzona liczba plam słonecznych (niebieska) od 1749 do chwili obecnej.
pic3
Livingston-Penn Solar Cycle 25 oszacowano
Livingston-Penn Solar Cycle 25 oszacowanie amplitudy.
pic4
Umbral Magnetic Field – Livingston i Penn
Umbral Magnetic Field
Livingston i Penn
pic5
Umbralne pole magnetyczne – aktualizacja dr Leifa Svalgaarda

Umbralne pole magnetyczne Dr Leif Svalgaard Aktualizacja

Śledząc spadek pola magnetycznego plam słonecznych (Umbral Magnetic Field), Livingston i Penn przewidują, że plamy słoneczne nie mogą się już tworzyć, gdy siła pola magnetycznego spadnie poniżej pewnego poziomu, ~ 1500 Gaussów. Ta praca została zaktualizowana przez dr Leifa Svalgaarda.

Odniesienie:

Czy plamy słoneczne różnią się podczas tego minimum słonecznego? William Livingston i Matthew J. Penn. EOS, Transactions, American Geophysical Union, Tom 90 # 30, 28 lipca 2009, str. 257-264 (PDF)

Dr Leif Svalgaard Research
http://www.leif.org/research/

NASA Long Range Solar Forecast – „ Cykl solarny 25 osiągający szczyt około 2024 roku może być jednym z najsłabszych od wieków”.

*** Więcej linków do artykułów na temat nadchodzącej epoki lodowcowej można znaleźć na stronie :
http://www.iceagenow.com/Sunspots_and_global_cooling.htm

Z National Geographic 14 czerwca 2011
„Trzy niezależne badania wnętrza, powierzchni i górnej atmosfery Słońca przewidują, że następny cykl słoneczny będzie znacznie opóźniony – jeśli w ogóle się to wydarzy. Zwykle oczekuje się, że następny cykl rozpocznie się mniej więcej w 2020 r.

Połączone dane wskazują, że wkrótce będziemy kierować się w stronę tzw. Wielkiego minimum, okresu niezwykle niskiej aktywności słonecznej. Oczekuje się, że będzie on podobny do ostatniego wielkiego minimum zapisanego (1645 i 1715) znanego jako minimum Maundera. Ten 70-letni okres zbiegł się z „małą epoką lodowcową”.

Ref: Sun Headed Into Hibernation, Solar Studies Predict. Plamy słoneczne mogą zniknąć całkowicie w następnym cyklu. Nationalgeographic.com/news/

Nieregularne bicie serca Słońca napędzane przez podwójne dynamo
Montaż obrazów aktywności słonecznej między sierpniem 1991 r. A wrześniem 2001 r.
Montaż obrazów aktywności słonecznej między sierpniem 1991 r. A wrześniem 2001 r. Źródło: Yohkoh / ISAS / Lockheed-Martin / NAOJ / U. Tokio / NASA.

Fragment

Nowy model słonecznego cyklu słonecznego daje bezprecedensowo dokładne prognozy nieprawidłowości w ciągu 11-letniego uderzenia serca w Słońcu. Model wykorzystuje efekty dynamo w dwóch warstwach Słońca, jednej blisko powierzchni i jednej głęboko w strefie konwekcji. Prognozy z modelu sugerują, że aktywność słoneczna spadnie o 60 procent w latach 2030 do warunków ostatnio obserwowanych podczas „epoki lodowcowej”, która rozpoczęła się w 1645 roku.

Patrząc w przyszłość na kolejne cykle słoneczne, model przewiduje, że para fal staje się coraz bardziej kompensowana podczas cyklu 25, który osiąga szczyt w 2022 roku. Podczas cyklu 26, który obejmuje dekadę 2030-2040, dwie fale staną się dokładnie zsynchronizowane a to spowoduje znaczne zmniejszenie aktywności słonecznej ….
pic6
Montaż obrazów aktywności słonecznej między sierpniem 1991 r. A wrześniem 2001 r. Źródło: Yohkoh / ISAS / Lockheed-Martin / NAOJ / U. Tokio / NASA
Prezentowane przez prof. Valentinę Zharkovą na National Astronomy Meeting w Llandudno, lipiec 2015.

Pełny artykuł i kredyty:

Royal Astronomical Society
https://www.ras.org.uk/news-and-press/2680-irregular-heartbeat-of-the-sun-driven-by-double-dynamo

Dr Habibullo Abdussamatov: Wielkie minimum całkowitego promieniowania słonecznego prowadzi do małej epoki lodowcowej 25 listopada 2013
pic7
Astrofizyk dr Habibullo Abdussamatov
Astrofizyk dr Habibullo Abdussamatov jest kierownikiem laboratorium badań kosmicznych Obserwatorium Pułkowo w Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu i kierownikiem projektu Astrometria Międzynarodowej Stacji Kosmicznej . ( Obserwatorium Pułkowo )

Astrofizyk dr Habibullo Abdussamatov
pic8
Odmiany zarówno TSI, jak i aktywności słonecznej w latach 1978–2013 i prognozy tych zmian do cykli 24–27 do 2045 r. Strzałka wskazuje początek nowej epoki Małej Epoki Lodowcowej po maksimum cyklu 24.

Fragment

zasadniczo wpływają na zasoby naturalne zależne od klimatu, a zatem wpływają przede wszystkim na gospodarkę ściśle związaną ze stanem klimatu. Najrozsądniejszym sposobem walki z nadchodzącą małą epoką lodowcową jest kompleks specjalnych kroków mających na celu wsparcie wzrostu gospodarczego i produkcji energooszczędnej w celu dostosowania ludzkości do nadchodzącego okresu głębokiego chłodzenia, który potrwa do początku 22. stulecie. Wczesne zrozumienie rzeczywistości nadchodzącego globalnego chłodzenia i mechanizmów fizycznych odpowiedzialnych za to bezpośrednio determinuje wybór odpowiednich i niezawodnych środków, które pozwolą ludzkości, w szczególności populacji krajów położonych daleko od równika, na dostosowanie się do przyszłego globalnego chłodzenia. „ ekonomicznie ściśle związane ze stanem klimatu. Najrozsądniejszym sposobem walki z nadchodzącą małą epoką lodowcową jest kompleks specjalnych kroków mających na celu wsparcie wzrostu gospodarczego i produkcji energooszczędnej w celu dostosowania ludzkości do nadchodzącego okresu głębokiego chłodzenia, który potrwa do początku 22. stulecie. Wczesne zrozumienie rzeczywistości nadchodzącego globalnego chłodzenia i mechanizmów fizycznych odpowiedzialnych za to bezpośrednio determinuje wybór odpowiednich i niezawodnych środków, które pozwolą ludzkości, w szczególności populacji krajów położonych daleko od równika, na dostosowanie się do przyszłego globalnego chłodzenia. „ ekonomicznie ściśle związane ze stanem klimatu. Najrozsądniejszym sposobem walki z nadchodzącą małą epoką lodowcową jest kompleks specjalnych kroków mających na celu wsparcie wzrostu gospodarczego i produkcji energooszczędnej w celu dostosowania ludzkości do nadchodzącego okresu głębokiego chłodzenia, który potrwa do początku 22. stulecie. Wczesne zrozumienie rzeczywistości nadchodzącego globalnego chłodzenia i mechanizmów fizycznych odpowiedzialnych za to bezpośrednio determinuje wybór odpowiednich i niezawodnych środków, które pozwolą ludzkości, w szczególności populacji krajów położonych daleko od równika, na dostosowanie się do przyszłego globalnego chłodzenia. „ Najrozsądniejszym sposobem walki z nadchodzącą małą epoką lodowcową jest kompleks specjalnych kroków mających na celu wsparcie wzrostu gospodarczego i produkcji energooszczędnej w celu dostosowania ludzkości do nadchodzącego okresu głębokiego chłodzenia, który potrwa do początku 22. stulecie. Wczesne zrozumienie rzeczywistości nadchodzącego globalnego chłodzenia i mechanizmów fizycznych odpowiedzialnych za to bezpośrednio determinuje wybór odpowiednich i niezawodnych środków, które pozwolą ludzkości, w szczególności populacji krajów położonych daleko od równika, na dostosowanie się do przyszłego globalnego chłodzenia. „ Najrozsądniejszym sposobem walki z nadchodzącą małą epoką lodowcową jest kompleks specjalnych kroków mających na celu wsparcie wzrostu gospodarczego i produkcji energooszczędnej w celu dostosowania ludzkości do nadchodzącego okresu głębokiego chłodzenia, który potrwa do początku 22. stulecie. Wczesne zrozumienie rzeczywistości nadchodzącego globalnego chłodzenia i mechanizmów fizycznych odpowiedzialnych za to bezpośrednio determinuje wybór odpowiednich i niezawodnych środków, które pozwolą ludzkości, w szczególności populacji krajów położonych daleko od równika, na dostosowanie się do przyszłego globalnego chłodzenia. „

Przetłumaczony PDF (7 stron): http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/grand_minimum.pdf
Opublikowano: Nestor-Istoriya, St. Petersburg, październik 2013, ISBN 978-5-44690-122-7, –246 s. (Po rosyjsku). abduss@gao.spb.ru

Dr Habibullo Abdussamatov przedstawia na czwartej międzynarodowej konferencji Heartland Institute w sprawie zmian klimatu w Chicago. 2010
Dr Abdussamatov przewiduje, że: „po maksimum cyklu słonecznego-24, od około 2014 roku, możemy spodziewać się rozpoczęcia kolejnego dwustulecia cyklu głębokiego chłodzenia …”

„Strumień promieniowania słonecznego docierający do Ziemi stopniowo zmniejsza się od lat 90. zarówno w cyklach 11-letnich, jak i 200-letnich, spowodowanych zmniejszeniem promienia słonecznego i promieniowania słonecznego. Według naszych szacunków strumień promieniowania słonecznego osiągnie swoje minimum w 2042 ± 11 roku i, wbrew powszechnej opinii, doprowadzi to do globalnego spadku temperatury i ochłodzenia klimatu podobnego do obserwowanego podczas minimum Maundera …. ”

Dr Abdussamatov wskazuje, że Ziemia doświadczyła takich zdarzeń pięć razy w ciągu ostatnich 1000 lat, i że: „Nastąpi globalne zamrożenie niezależnie od tego, czy kraje uprzemysłowione ograniczą swoje emisje gazów cieplarnianych. aktywność przemysłowa jest czynnikiem decydującym o globalnym ociepleniu, wynikającym z błędnej interpretacji przyczyny i skutku ”.

Krótki artykuł i filmy tutaj: http://www.wnd.com/2010/05/155225/

Cały papier i wykresy tutaj:
Główny cel projektu: Badanie globalnych procesów zachodzących głęboko w Słońcu i wynikających z nich zmian procesów fizycznych w systemie Sun-Earth, jak również badanie drobnej struktury i dynamiki aktywnych i cichych regiony fotosfery i ich cyklicznych odmian. http://www.gao.spb.ru/english/astrometr/index1_eng.html

YouTube Filmy z prezentacji Dr. Habibullo Abdussamatova są tutaj:
Część 1: https://www.youtube.com/watch?v=-h9dnx4YSmU
Część 2: https://www.youtube.com/watch?v=tYf5oOpi3i8
pic9
Cykle lodowcowo-interglacjalne Dane rdzenia lodowego Anartica
Cykle lodowcowo-interglacjalne z danych rdzenia lodowego Anartica.
Zgadnij, dokąd zmierzamy!

Dowody na istnienie wielorezonansowego systemu w okresowej aktywności słonecznej autorstwa Milana A. Vukcevica
Streszczenie z artykułu Vukcevica: „Aby zademonstrować stopień korelacji między okresowością aktywności słonecznej a układem wielorezonansowym, rozważa się trzy przykłady. Chociaż zastosowano tylko dwie częstotliwości bazowe, otrzymano stosunkowo bliską korelację dla okresowości, obwiedni amplitudy i niektórych dobrze -znane anomalie długoterminowe, używając prostego wzoru matematycznego …. ”

Zwróć uwagę na projekt Solar Minima (New Dalton).
pic10
pic11
Dowód okresowości słonecznej.
Korelacja siły pola polarnego Vukcevica

Zobacz także: „Dowody cyklu cząstkowego w ramach istniejących cykli słonecznych”
Streszczenie: Artykuł „The Solar Current” rozważa możliwe powiązanie między okresową aktywnością Słońca a właściwościami orbitalnymi głównych planet, tj. Jowisza i Saturna, które można uzyskać poprzez sprzężenie zwrotne w wyniku wymiany energii między prądem heliosferycznym a magnetosferami planetarnymi … . ” http://www.vukcevic.co.uk/

Pomiary lodowatego lodu i poziomu morza
Misja CryoSat Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) ma na celu pomiar grubości polarnego lodu morskiego i monitorowanie zmian w pokrywach lodowych pokrywających Grenlandię i Antarktydę. CryoSat został uruchomiony 8 kwietnia 2010 roku.

„CryoSat” ESA mierzy roczne wahania lodu morskiego w Arktyce, nie tylko obszar pokrycia lodem, ale co ważniejsze „objętość” lodu morskiego. Syntetyczny wysokościomierz radarowy (SIRAL) CryoSat jest pierwszą wysokościomierzem radarowym tego rodzaju przeznaczonym do lodu, mierzącym zmiany na brzegach rozległych pokrywy lodowej i pływającego lodu w oceanach polarnych. Wysokościomierz radarowy jest nie tylko w stanie wykryć niewielkie zmiany wysokości lodu, ale może również mierzyć poziom morza z niespotykaną dokładnością. (Cytaty z ESA: CryoSat)

Dane z CryoSat pokazują tendencję spadkową lodu morskiego występującą do 2012 r., Ale z dramatycznym wzrostem począwszy od 2013 r. O około 50% w porównaniu z tym samym czasem w 2012 r. Nie musi to oznaczać trendu na przyszłość, ale z pewnością interesujące i odpowiada naszemu wyjątkowo niskiemu cyklowi słonecznemu z 2013 roku.

„Jeden z najbardziej dramatycznych oznak zmian klimatycznych zaobserwowano w zakresie lodu morskiego Arktyki.

Lód morski zazwyczaj pokrywa do 15 milionów kilometrów kwadratowych Oceanu Arktycznego i do 19 milionów kilometrów kwadratowych Oceanu Południowego wokół Antarktydy w czasie ich odpowiednich zimowych sezonów. Ten sezonowy cykl lodu morskiego jest jednym z najbardziej dynamicznych elementów systemu klimatycznego Ziemi.

Rekordy satelitarne wykazują stałą tendencję spadkową na obszarze pokrytym lodem morskim Arktyki we wszystkich porach roku, w szczególności latem, przy czym minimum odnotowano na jesieni 2012 roku.

Jednak w październiku 2013 r. CryoSat zmierzył około 9000 km sześciennych lodu morskiego – znaczny wzrost w porównaniu z 6000 km sześciennych w październiku 2012 r. ”

Aktualizacja z grudnia 2014 r .: CryoSat ujawnia niewielki spadek objętości lodu morskiego w porównaniu z 2013 r.

„Musimy dbać o obliczanie długoterminowych trendów, ponieważ ta ocena CryoSat jest krótka w porównaniu z innymi danymi klimatycznymi” – powiedział prof. Andrew Shepherd z University College London i University of Leeds. „Aby uzyskać wiarygodne prognozy, powinniśmy wypróbować inne podejścia, takie jak rozważenie tego, co wymusza zmiany, włączenie danych CryoSat do modeli predykcyjnych opartych na solidnej fizyce, lub po prostu czekanie, aż zgromadzi się więcej pomiarów”.

JESIEŃ GRUBOŚĆ MORZA MORSKIEGO Z KRYZYSU 2010–2014
pic12
Grubość lodu morskiego CryoSat. Lód CryoSat Antartica
Wysokość powierzchni antarktycznej pokrywy lodowej i szelfów lodowych pochodzi z około 250 milionów pomiarów zarejestrowanych przez wysokościomierz radarowy satelity CryoSat-2 w okresie od lipca 2010 r. Do lipca 2016 r. Źródło: Centrum portalu danych obserwacji i modelowania polarnego. ESA: CPOM

• 2013 Cytat z: http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/CryoSat/Sea_ice

• 2014 Cytat i obraz z: http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/CryoSat/CryoSat_extends_its_reach_on_the_Arctic

• Jak uzyskać dostęp do danych CryoSat.

• 2018: misja altymetryczna satelity CryoSat: osiem lat eksploatacji naukowej. sciencedirect.com Journal: Advances in Space Research, tom 62, wydanie 7, strony 1639-1918 (1 października 2018 r.)

2018 Antarktyda topnieje na lodzie na poziomie morza
„W ramach dużych wspólnych wysiłków naukowcy z całego świata wykorzystali informacje z satelitów, aby ujawnić, że topnienie lodu na Antarktydzie nie tylko podniosło poziom mórz o 7,6 mm od 1992 r., Ale, krytycznie, prawie połowa tego wzrostu wystąpiła w ostatnim pięć lat.

Andrew Shepherd z Uniwersytetu w Leeds w Wielkiej Brytanii i Erik Ivins z Laboratorium Napędów Odrzutowych NASA kierowali grupą 84 naukowców z 44 organizacji międzynarodowych w badaniach, które zaowocowały najbardziej kompletnym obrazem tego, jak zmienia się pokrywa lodowa Antarktydy. ” z: ESA CRYOSAT: Antarktyda podnosi poziom morza (13 czerwca 2018 r.)

2018 CryoSat ujawnia odwrót lodowców Patagonii
„Podczas gdy CryoSat ESA w dalszym ciągu dostarcza jasnych informacji na temat tego, ile lodu morskiego jest tracone i jak zmieniają się pokrywy lodowe Antarktyki i Grenlandii, misja ponownie przekroczyła swój pierwotny zakres, ujawniając dokładnie, jak również lodowce górskie ulegają zmianie.

Lodowce na całym świecie cofają się – i przez ostatnie 15 lat lód lodowcowy był główną przyczyną wzrostu poziomu morza.

Oprócz Antarktydy Patagonia jest domem dla największych lodowców na półkuli południowej, ale niektóre cofają się szybciej niż gdziekolwiek indziej na świecie. ”Cytat: ESA CRYOSAT: CryoSat ujawnia odwrót lodowców Patagonii (2 maja 2018 r.)

Nie wiemy, kiedy stopiony lodowiec zacznie opadać i cofać się, gdy wchodzimy w Solar Minima. Nie znamy także zakresu ekstremalnych wzorców pogodowych, które mogą pojawić się podczas przejścia z Solar Maxima na Solar Minima w ciągu najbliższych kilku dekad.

Dodatkowy odnośnik do przeglądu teledetekcji na lodzie morskim, różnych obecnie używanych satelitów i połączonych danych z satelitów CryoSat-2 i SMOS. Patrz: Produkt grubości lodu morskiego z komplementarnych informacji o pasmie L i informacji o wysokościomierzy Współtwórcy: Zespół AWI ​​(Instytut Alfreda-Wegenera), Zespół Uniwersytetu w Hamburgu i Zespół ESA CCI.

Przewidywany inny minimalny Dalton
C. de Jager, S. Duhau: Prognozowanie parametrów cyklu plam słonecznych 24 i później.
Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, tom. 71, 2009, str. 239-245
Abstrakcyjny. Zmienność słoneczna jest kontrolowana przez wewnętrzne dynamo, które jest układem nieliniowym. Opracowujemy fizyczno-statystyczną metodę prognozowania aktywności słonecznej, która uwzględnia nieliniowy charakter dynamo słonecznego. Metoda opiera się na ogólnie przyjętych mechanizmach dynamo i na niedawno odkrytych systematycznych właściwościach długoterminowej zmienności słonecznej. Modulacja amplitudy cyklu Schwabe w składowych pola magnetycznego dynamo może zostać rozłożona na niezmiennym poziomie przejścia i wokół trzech rodzajów oscylacji. Prawidłowości, które obserwujemy w zachowaniu tych oscylacji w ciągu ostatniego tysiąclecia, umożliwiają nam prognozowanie aktywności słonecznej. Stwierdzamy, że system przechodzi obecnie przejście od ostatniego Wielkiego Maksymalnego do innego systemu. Przejście to rozpoczęło się w 2000 r. I ma się zakończyć około maksimum cyklu 24, przewidzianego na 2014 r., Z maksymalną liczbą plam słonecznych Rmax = 68 ± 17. W tym czasie rozpocznie się okres niższej aktywności słonecznej. Okres ten będzie miał regularne oscylacje, jak miało to miejsce między 1730 a 1923 rokiem. Pierwsza z tych oscylacji może nawet okazać się tak silnie negatywna, jak około 1810 roku, w którym to przypadku krótkie Grand Minimum podobne do Daltona może się rozwinąć. Oczekuje się, że ten epizod umiarkowanej do niskiej aktywności utrzyma się przez co najmniej jeden cykl Gleissberga (60-100 lat). Pierwsza z tych oscylacji może nawet okazać się tak silnie negatywna, jak około 1810 r., W którym to przypadku może rozwinąć się krótkie Grand Minimum podobne do Daltona. Oczekuje się, że ten epizod umiarkowanej do niskiej aktywności utrzyma się przez co najmniej jeden cykl Gleissberga (60-100 lat). Pierwsza z tych oscylacji może nawet okazać się tak silnie negatywna, jak około 1810 r., W którym to przypadku może rozwinąć się krótkie Grand Minimum podobne do Daltona. Oczekuje się, że ten epizod umiarkowanej do niskiej aktywności utrzyma się przez co najmniej jeden cykl Gleissberga (60-100 lat).Źródło .

Ten artykuł został napisany w 2009 roku i dokładnie przewidział, co się dzieje.

Wprowadzanie nieuzasadnionej histerii antropogenicznego globalnego ocieplenia do perspektywy
Climate-Timeline-10000yrs
pic13
Ten wykres z komentarzami pochodzi z Wykresu klimatycznego Christiana Dietricha Schönwiese. Niemiecki klimatolog i emerytowany profesor Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie. To mówi samo za siebie. Mały wstrząs pod koniec Modern Warm Period = Globalne ocieplenie Hysteria. Zauważ, że Współczesny Ciepły Okres nie jest większy niż Średniowieczny Okres Ciepły iz pewnością mniejszy niż wcześniejsze szczyty. Zwróć uwagę na naturalne wahania temperatury w górę po okresie lodowcowym i późniejszą ogólną tendencję spadkową po (linia przerywana), nie wspominając o bieżącym przejściu od maksimum słonecznego do min, które powinno spowodować okres globalnego chłodzenia. Najwyraźniej występują większe cykle napędzające globalne wahania temperatury.

Odniesienie: Część 8: Dynamiczny układ słoneczny – rzeczywiste skutki zmian klimatu. Przyszły rozwój i wahania temperatury. EIKE – Europäisches Institut für Klima und Energie
http://www.eike-klima-energie.eu/klima-anzeige/teil-8-dynamisches-sonnensystem-die-tatsaechlichen-hintergruende-des-klimawandels/ (w języku niemieckim) English Translation Połączyć.
pic14
Antropogeniczny CO2 jest pomijalnym składnikiem gazów cieplarnianych
3,4% ludzi spowodowało CO 2 3,62% Naturalnie występujący CO 2 gazów cieplarnianych = 0,12308%. Antropogeniczny CO 2 jest pomijalnym składnikiem gazów cieplarnianych. Sama para wodna stanowi około 95% gazów cieplarnianych. Nauka o rdzeniu lodowym i zmienne temperatury

Temperatury arktyczne były cieplejsze w średniowiecznym okresie ciepłym w
porównaniu z tymi występującymi obecnie w naszym nowoczesnym okresie ciepłym.
Artykuł opublikowany w styczniu 2014 r. W „Globalnej i planetarnej zmianie” rekonstruuje temperatury w kole podbiegunowym w ciągu ostatnich 1600 lat, ujawniając, że Arktyka była cieplejsza w okresie średniowiecza niż obecnie, twierdząc, że obecnie nic nie dzieje się nadzwyczajnie. Artykuł potwierdza również, że średniowieczny okres ciepły miał charakter globalny.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818114000253

Cykl solarny # 24 Najnowsze prognozy / Aktualizacja
najnowszej aktualizacji (23 marca 2017 r.)
„Obecna prognoza dla cyklu Sunspot Cycle 24 daje wygładzoną liczbę plam słonecznych V2.0 maksymalnie około 101 pod koniec 2013 roku. Wygładzona liczba plam słonecznych V2.0 osiągnęła szczyt 116,4 w kwietniu 2014 roku. Prawdopodobnie stanie się to oficjalnym maksimum. szczyt przekroczył poziom pierwszego piku (98,3 w marcu 2012 r.) Wiele cykli ma podwójne wartości szczytowe, ale jest to pierwszy, w którym drugi szczyt liczby plam słonecznych był większy niż pierwszy. obecny przewidywany i obserwowany rozmiar sprawia, że ​​jest to najmniejszy cykl plam słonecznych od cyklu 14, który miał maksymalną wygładzoną plamę słoneczną numer V2.0 107,2 w lutym 1906 r. ”

Najnowsze aktualizacje tutaj
NASA Solar Physics / Marshall Space Flight Center
http://solarscience.msfc.nasa.gov/predict.shtml
pic15
Przewidywanie cyklu słonecznego plam słonecznych
Spadające cykle słoneczne wskazują, że Słońce wchodzi w minimum słoneczne, co powoduje globalne chłodzenie.

Zdjęcie: NOAA / Space Weather Prediction Center
http://solarscience.msfc.nasa.gov/predict.shtml

Cykle Jupiter-Saturn, cykle słoneczne i zmiany klimatu
Podstawowym faktem, którego wielu klimatologów i ekologów nie jest świadomych, jest to, że cykle planetarne napędzają cykle słoneczne, które z kolei napędzają cykle klimatyczne. Cykle Jowisza synchronizują się z cyklami słonecznymi, modulowanymi przez Saturna, a także przez gazowe olbrzymy Urana i Neptuna. Cykle i rezonanse dodatkowych planet również zwiększają te cykle, w tym Plutona. Cykle Jowisza i Saturna są jednym z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych w naszej dynamice układu słonecznego. Pole magnetyczne Jowisza tworzy ogromną, intensywną i złożoną magnetosferę, która jest większa niż średnica Słońca i otacza orbitę Saturna. Rozważane są również zmieniający się moment pędu, prędkości i odległości tych planet na ich orbitach. Uwaga Jupiter ‚ s peryhelium (periapse) zbiegające się z okresami zwiększonych plam słonecznych pokazanych na wykresie plam słonecznych poniżej. Planeta jest nie tylko najbliżej Słońca w peryhelium, ale także przyspiesza zbliżając się do peryhelium. Szybka 9,9-godzinna prędkość obrotowa Jowisza również przyczynia się do dynamicznej interakcji z polem magnetycznym Słońca. Cykliczna zmiana odległości i prędkości bezpośrednio wpływa na ekspansję i kurczenie się (oddychanie) Słońca i jego pola magnetycznego. Zarówno bliższa odległość w zwiększonej prędkości zwiększa właściwości elektromagnetyczne Słońca, zwiększając w ten sposób częstotliwość i rozmiar plam słonecznych. Ponadto rezonanse fal podłużnych zachodzące między planetami a Słońcem również wpływają na dynamikę układu słonecznego, a to wszystko bezpośrednio wpływa na klimat Ziemi.

Periapse = silniejszy rezonans fal podłużnych; silniejsza interakcja pola magnetycznego; szybsza prędkość, która jest bardziej stymulująca dla pola magnetycznego Słońca.

Trzy synody Jowisza-Saturna występują w stosunku 5: 2, czyli podczas 5 orbit Jowisza i 2 orbit Saturna. Obracający się wzór powtarza się po 72 latach Jowisza i 29 latach Saturna. W przeciwieństwie do pięciokątnego wzoru Ziemia-Wenus , który powtarza się ruchem wstecznym, wzór Jowisza-Saturna powtarza się ruchem postępowym.

Cykl Jowisza wynosi 11,861 lat. Cykl plam słonecznych wynosi 11-12 lat. „Dobrze znany 11-letni cykl liczby plam na Schwabe jest ograniczony między wiosennym okresem pływu Jowisza i Saturna, 9,93 roku, a pływowym okresem orbitalnym Jowisza, 11,86 roku”. (Nicola Scafetta (link poniżej))

~ 23-letni cykl dupleksowy Hale’a (dwa cykle plam słonecznych o odwrotnej polaryzacji) jest w przybliżeniu połową potrójnego cyklu synodycznego Jowisza-Saturna-Urana, który waha się od 42 do 45 lat (synody występują w 1881, 1923, 1968, 2011, 2053, 2099 ).

System Ziemia-Księżyc z kolei odbiera i moduluje aktywność Słońca poprzez cykle księżycowe. Cykle metoniczne (18,6-letni cykl węzłów księżycowych) i cykle zaćmienia Sarosa, które z kolei modulują oddychanie jądra Ziemi, a następnie jego powierzchni, powodując przypływy oceaniczne, zmieniając prądy, oscylacje El Niño / El Niña itp. Wahania oceaniczne napędzają powietrze temperatury, pogoda i wahania klimatu. Cykle Jowisza i Saturna napędzają również 60-letni cykl dupleksu temperatury globalnej. (30-letni trend ocieplenia / 30-letni trend chłodzenia).
pic16
pic17
Wykres plam słonecznych Jowisza-Saturna Odległości Jowisza-Saturna
„Cykl solarny 24 spadł szybciej niż przewidywano. Wygładzona, przewidywana liczba plam słonecznych od kwietnia do maja 2018 r. Wynosi około 15, jednak rzeczywiste wartości miesięczne były niższe”. Ref: Solar Cycle 24 Status: Space Weather Prediction Center NOAA (kwiecień 2018).

Wykres: NOAA, Boulder, Colorado, USA
Ostatnia aktualizacja: 4 lutego 2019 r.
Korespondencje dotyczące cyklu słonecznego Jupiter-Saturna autorstwa Nicka Anthony’ego Fiorenzy

Wykres Sun Spot firmy NOAA jest aktualizowany co miesiąc na
stronie http://www.swpc.noaa.gov/communities/space-weather-enthusiasts

Jowisz i Saturn, cykl słoneczny # 23
Jowisz 1999 Periapse Orbity Jowisza, Satuena, Urana, Neptuna i Plutona
Perykulacja Jowisza występuje 5 maja 1999 r., Tuż przed rozpoczęciem 20-letniego cyklu Jowisza i Saturna. który występuje 22 czerwca 2000 r. Pierwszy z dwóch szczytów cyklu słonecznego # 23 wystąpił w tym czasie (pokazany na wykresie plamy słonecznej powyżej).
pic18
Odległość Jupiter-Saturn jest również minimalna w tym okresie. Ponadto rezonuje krzyżowo z odległością perykulacji Jowisza (~ 5 AU) (pokazaną na powyższej mapie odległości planetarnych).

Drugi szczyt cyklu słonecznego # 23 rozpoczął się dokładnie tak, jak Jowisz przeciwstawił się Plutonowi, co miało miejsce 16 lutego 2001 r. Saturn sprzeciwił się Plutonowi 30 marca 2002 r., Kiedy drugi szczyt zaczął się zmniejszać (pokazany również na wykres powyżej).

Jowisz przekazuje rozgrzewającą, ekspansywną i mobilizującą siłę. Saturn przekazuje chłodzenie, kurczenie się i krzepnięcie.

5 maja 1999 ( Jupiter Periapse ~ 5 AU )
Odległość Saturn-Słońce: 9.23878 AU Odległość
Jowisza-Saturna: 5.05412 AU Aspekt
Jowisza-Saturna: 337 ° (w kierunku końca cyklu)
Aspekt Jowisza-Urana: 61 ° (sextile 60 °)
Aspekt Saturna-Plutona: 148 ° (quincunx (150 °)

Jowisz i Saturn, cykl słoneczny # 24
Jupiter 2011 Periapse Orbits of Jupiter, Satuen, Uranus, Neptune and PlutoSynod Jowisza i Neptuna w niejednoznacznym aspekcie do opozycji Saturn-Uran.
Przejście z Cyklu # 23 na Cykl # 24 nastąpiło w latach 2008-2009, tuż po trinie Jowisza-Saturna, która miała miejsce w lutym 2008 r. Wzrost w cyklu # 24 rozpoczął się na synodzie Jowisza-Neptuna w niespójnym aspekcie do Saturna-Urana opozycja występująca we wrześniu 2009 r. (lewy obrazek).
pic19
Pierwszy znaczący skok w górę nastąpił na początku 2001 r. Dokładnie w opozycji Jowisz-Saturn z Jowiszem w jego periapse – w pełni angażując cykl.

Pierwszy szczyt nastąpił w listopadzie 2011 r. Dokładnie tak, jak Jowisz dotarł do Plutona. Drugi szczyt nastąpił w lutym 2014 r. Dokładnie tak, jak Jupiter wykonał swój drugi trin do Saturna. Jowisz rozpoczął swoje podejście do drugiego kwadratu (270 °) do Saturna, co miało miejsce we wrześniu 2015 r. To oznaczało wejście w ostatnią ćwierć 20-letniego cyklu Jowisza-Saturna – wywołując szybki spadek aktywności plam słonecznych, który był szybszy niż prognoza. (Zobacz także wykres plam słonecznych powyżej.)
pic20
16 marca 2011 (Jupiter Periapse) Odległość
Saturna-Słońca: 9.60748 AU Odległość
Jowisza-Saturna: 14.55438 AU Aspekt
Jowisza-Saturna: 181 ° (opozycja 180 °)

Reset i cykl słoneczny Jowisza-Saturna-Plutona # 25
Synody Jowisza-Saturna-Plutona 2020
Jowisz, Saturn i Pluton tworzą swoje złożone synody w 2020 r., Co oznacza koniec obecnych cykli Jowisza-Saturna, Jowisza-Plutona i Saturna Plutona oraz początek nowych cykli. Jest to rzadka i znacząca zbieżność zdarzeń. Wpływ Plutona na Jowisza i Saturna wskazuje na ogólne lub ekstremalne zmniejszenie w ogóle. 2020 ma być początkiem cyklu słonecznego # 25, który ma osiągnąć szczyt w 2024-25, w okolicach następnej przepaści Jowisza. To ustawienie planet sugeruje, że cykl # 25 może być wyciszony, wraz z początkiem okresu chłodzenia.
Zobacz: Wielka transformacja 2020-2030: Synody Jowisza-Saturna-Plutona do 2020 roku .
pic21
25 stycznia 2023 (Jupiter Periapse) Odległość
Saturna-Słońca: 9.82928 AU Odległość
Jowisza-Saturna: 7.46056 Aspekt
Jowisza-Saturna: 48 ° (w nowym cyklu)
Aspekt Jowisza-Urana: 327 ° (pół-sekstyl, koniec cyklu)
Saturn -Pluto aspekt: ​​29 ° (półseksylowy, do nowego cyklu)

Kilka innych zasobów dotyczących cykli słonecznych i cykli planetarnych:
* Praca Theodora Landscheidta. http://landscheidt.wordpress.com/

Geoff Sharp Czerwiec 2009, „ Kontrola Neptuna i Urana Grand Minima i modulacja słoneczna? ”

Publikacja PDF 2013, Geoff Sharp, „ Czy Uran i Neptune są odpowiedzialni za Solar Minima Grand i modulację cyklu słonecznego? ”, International Journal of Astronomy and Astrophysics, Vol. 1 3 nr 3, 2013, s. 260-273.

Carl Smith i Geoff Sharp, „Beyond Landscheidt” http://www.landscheidt.info/

Nicola Scafetta, „ Czy Słońce działa jako wzmacniacz fuzji jądrowej wymuszający planetarne siły pływowe? ”
pic22
Żarnik słoneczny wybuchający na Słońcu
Żarnik słoneczny na obrazie i podpisie Słońca
Źródło: satelita TRACE na orbicie Ziemi, NASA

„Gorący gaz często wybucha ze Słońca. Jedna z takich erupcji wytworzyła świecące włókno na zdjęciu powyżej, które zostało schwytane w lipcu 2000 r. Przez satelitę TRACE krążącego wokół Ziemi. Żarnik, choć mały w porównaniu z całkowitym rozmiarem Słońca, mierzy ponad 100 000 kilometry wysokości, tak że cała Ziemia mogłaby łatwo zmieścić się w jej wyciągnięte ramiona.Gaz w filamentu jest kierowany przez złożone i zmienne pole magnetyczne Słońca. Po oderwaniu się od powierzchni Słońca większość gazu włóknistego ostatecznie upadnie mocniejsze erupcje słoneczne emitują cząstki, które docierają do Ziemi i mogą zakłócać sztucznie wytwarzane satelity. Przyczyna i natura erupcji słonecznych są przedmiotem wielu badań. ”

Bio-efekty promieniowania słonecznego: renesans w świadomości
i zakłócenia pola elektromagnetycznego
Obraz rozbłysku słonecznego
pic23
* Instytut Nauk Kosmicznych i Astronautycznych, Japan Aerospace Exploration Agency (ISAS / JAXA) i NASA

Cykle słoneczne i ich aktywność odgrywają intymną rolę w rozwoju ludzkiej świadomości. Rozbłyski słoneczne wpływają na centralny układ nerwowy (wyściółkę żołądka), całą aktywność mózgu (w tym równowagę), wszystkie zachowania ludzkie i zwierzęce oraz wszystkie odpowiedzi psychofizjologiczne (umysłowo-emocjonalno-fizyczne).

Burze geomagnetyczne wywołane rozbłyskami słonecznymi mogą powodować, że niektórzy ludzie są nerwowi, niespokojni, niepokojący, roztrzęsieni, drażliwi, ospali, mają krótkotrwałą utratę pamięci, czują mdłości, mdłości i mają przedłużone ciśnienie głowy lub bóle głowy, chociaż spowodowane przez człowieka sygnały elektromagnetyczne są znacznie bardziej destrukcyjne i sedno takich symptomów (krótko omówione poniżej). Błyski słoneczne mogą również powodować problemy z radiem, telefonem, Internetem, komputerami i wszelkimi formami komunikacji – zarówno ludzkimi, jak i technologicznymi.

Aktywność słoneczna może również stymulować, ożywiać, oświetlać i tworzyć podwyższone poczucie świadomości, a także może znacznie poprawić widzenie i kreatywność. Szczególnie stymuluje szyszynkę w mózgu, która jest naszym centrum wizji i kreatywności.

To, jak dana osoba doświadcza zwiększonej aktywności słonecznej, jest również funkcją stanu ich fizycznej neurologii. Jeśli osoba jest skrystalizowana z psychicznymi, emocjonalnymi i fizycznymi blokadami, wówczas zwiększona aktywność słoneczna może wydawać się niepokojąco agitująca. To tak, jakby próbować coś ulepszyć w rezonansie wibracyjnym, który ma na to opór. Jeśli osoba ma bardziej wyrafinowany rezonans neurologiczny, to znaczy dla ludzi, którzy wykonali wewnętrzną pracę w celu oczyszczenia mentalnych, emocjonalnych i fizycznych krystalizacji, wtedy zwiększona aktywność słoneczna może ożywić, stymulując podwyższoną świadomość percepcyjną i większą kreatywność.

Aktywność słoneczna jest niezbędna dla naszego procesu ewolucyjnego poprzez stymulowanie zmian i transformacji w organizacyjnej podstawie materii, energii i świadomości. Aktywność słoneczna i inne wybuchy gwiazd (supernowe) są jednym z wielu katalizatorów, które mogą stymulować odrodzenie świadomości. Mogą to być impulsy wspierające ewolucyjne dojrzewanie wcielonej duszy – oświecenie świadomości, której wszyscy szukamy.

Niektóre interesujące referencje

Naukowe badanie ludzkiej natury: hołd dla Hansa J. Eysencka w Eighty. Pod redakcją Helmutha Nyborga. (Hans Jürgen Eysenck, 4 marca 1916-4 września 1997)
Patrz rozdział Rozdział 22: Wybuchy kreatywności i nieprawidłowe cykle plam słonecznych: hipotetyczne zmienne. (Dokument str. 491. PDF str. 522)

Click to access 1997-nyborg-thescientificstudyofhumannature.pdf

Alexander L. Chizhevsky (1897-1964): interdyscyplinarny badacz cykli, który badał związki między zmiennymi kosmologicznymi, takimi jak cykl słoneczny i zdrowie i zachowanie człowieka, w tym skłonność do walki z wojnami. http://cyclesresearchinstitute.org/cycles-research/general/chizhevsky/

Zmiana na nowy numer Sunspot 1 lipca 2015 roku
1 lipca 2015 r. World Data Center SILSO ustanowi bezprecedensowy kamień milowy w długiej historii numeru Sunspot.

Dzięki swojej długowieczności ten referencyjny zapis plam słonecznych pozostaje naszą unikalną bezpośrednią referencją do śledzenia aktywności słonecznej przez ponad 4 stulecia i jest zdecydowanie najczęściej używanym zestawem danych słonecznych (ponad 100 publikacji rocznie). Jednak ta seria pozostała niezmieniona od czasu jej utworzenia przez Rudolpha Wolfa w 1849 roku, bez żadnej weryfikacji wstecznej. Jedyna innowacja nastąpiła w 1998 r. Wraz z utworzeniem nowego podobnego indeksu plam słonecznych, numeru grupy (Hoyt i Schatten 1998). Jednak dwie równoległe serie wykazały silne różnice wskazujące na silne niejednorodności w obu seriach lub obu. Od 2011 r. Grupa 40 ekspertów ostatecznie przeprowadziła pełną rewizję tych dwóch serii w celu zidentyfikowania i usunięcia wad. Ta ogromna praca była współorganizowana przez E. Clivera (NSO, Sacramento Peak Observatory), F. Clette (WDC-SILSO, STCE) i L.

Teraz wreszcie wszystkie poprawki zostały sfinalizowane (ostatnia synteza, patrz Clette i in. 2014, Space Science Reviews). W ciągu ostatnich kilku miesięcy wszystkie poprawki uzyskane osobno, często przez różnych naukowców, zostały ostatecznie połączone w ostateczną kompletną rekonstrukcję plam słonecznych i numerów grup.

Poniższy rysunek ilustruje zmianę między oryginalną a nową serią numerów plam słonecznych. Najbardziej godna uwagi korekta to obniżenie o około 18% wszystkich liczb po 1947 r., Aby usunąć uprzedzenia wywołane nową metodą liczenia rozpoczętą w 1947 r. W Zurychu. Duży zmienny dryft wpływający na liczbę plam słonecznych „Brussels-Locarno” od 1981 r. Również został wyeliminowany.

Zauważ, że dla nowego Numeru Plamki Słońca nie używa się już konwencjonalnego współczynnika Züricha 0,6, co znacznie zwiększa skalę całej serii. To po prostu odzwierciedla wybór nowoczesnych haseł A. Wolfera, następcy Wolfa, jako nowego odniesienia. Nowe liczby pasują więc teraz znacznie bliżej surowych liczb Wilka uzyskanych przez wszystkich obserwatorów od 1993 r. Do dziś.
pic24
Nowy wykres liczby plam słonecznych lipiec 2015
Niezależnie, numer grupy został skorygowany o duże niedoszacowanie wszystkich wartości przed 20 wiekiem (patrz rysunek poniżej), ze względu na niestabilność danych referencyjnych wykorzystywanych przez Hoyta i Schattena: mianowicie dane fotograficzne z Royal Greenwich Observatory. Ponieważ można skonstruować obszerną bazę danych wszystkich poprzednich grup, nowy numer grupy faktycznie składa się z całkowicie zrekonstruowanej serii, a nie z korekty wprowadzonej do oryginalnych liczb.
pic25
Nowy numer grupy plam słonecznych
Teraz wreszcie możemy połączyć te dwie serie i obserwować wpływ poprawek na pierwotne nieporozumienia … Musimy podkreślić, że ta poprawa nie została uzyskana przez ad-hoc wzajemne skalowanie między seriami. Wręcz przeciwnie, ponieważ korekty zostały ustalone osobno w oparciu o bardzo różne zestawy danych i techniki, ostateczne porozumienie przynosi dodatkowe potwierdzenie ważności tych korekt ….

Fragment i wykresy z: http://sidc.oma.be/press/01/welcome.html

Sztuczne częstotliwości EMF, grzejniki jonosferyczne, geoinżynieria, rozpylanie aerozolu stratosferycznego i manipulacja klimatem
Globalne ocieplenie wykorzystano jako tęsknotę za informacją, aby uzasadnić rozpylanie aerozolu stratosferycznego
Osoby znające moją pracę wiedzą, że moim celem jest ułatwienie świadomego przebudzenia i optymalnego zdrowia. Jednak bycie naiwnym wobec tego, co blokuje, zmienia i manipuluje tym procesem, wcale nie leży w najlepszym interesie. Chociaż istnieją teorie spiskowe, brakujące informacje i ogromny strach wokół tych tematów, poniższy krótki rozdział stanowi jedynie wprowadzenie do zrozumienia rzeczywistej rzeczywistości tych tematów.

Mapa anten radiowych i wież w USA
Anteny i wieże radiowe na terenie USA Mapa używana za zgodą: Michael R. Meuser. http://www.MapCruzin.com

Anteny HAARP
Nadajniki radiowe HAARP 360 napędzają 180 anten na obszarze 14 hektarów w pobliżu Gakona na Alasce. Jest to jeden z co najmniej 24 grzejników jonosferycznych rozsianych po całym świecie. (E. KENNEDY / NAVAL RES. LAB.)

Sztuczne częstotliwości EMF, od skrajnie niskich częstotliwości (ELF) do częstotliwości radiowych i mikrofalowych, spowodowane przez ogrzewanie jonosferyczne podobne do HAARP, sieci energetyczne, telefony komórkowe, wieże mikrofalowe do telefonów komórkowych, transmisja satelitarna, bezprzewodowe urządzenia komputerowe, telewizory itp.) , poważnie zakłócić zdolność do bycia podatnym na bodziec słoneczny i inne naturalne rezonanse odpowiedzialne za naszą świadomą ewolucję i optymalne zdrowie, takie jak naturalne rezonanse Ziemi (rezonanse Schumanna itd.) i inne rezonanse planetarne i ich cykle (patrz także Harmoniczne Planetarne). Wynika to z FAKTU kwantowo-biochemicznego, że komunikacja międzykomórkowa i genetyczna zachodzi za pośrednictwem światła (elektronów i fotonów), co łatwo zakłócają i zniekształcają zewnętrzne pola elektromagnetyczne wytworzone przez człowieka. Kwantowa komunikacja międzykomórkowa jest precyzyjnym procesem czasowym z sygnałami podróżującymi po całym naszym układzie neurologicznym w ciągu zaledwie nanosekund. Zmiana i manipulacja tym procesem jest druzgocąca dla naszego dobrego samopoczucia, jeśli chodzi o kształtowanie i zdrowie nowego życia biologicznego, co skutkuje mnóstwem problemów, mentalnych, emocjonalnych i fizycznych.
pic26
Anteny i wieże radiowe na terenie USA Mapa używana za zgodą: Michael R. Meuser. http://www.MapCruzin.com

Rezonanse naturalnego pola magnetycznego Ziemi są punktem odniesienia dla zegara głównego naszego mózgu, który nazywany jest jądrem nadskrzyżowanym (SCN). Są to dwa maleńkie obszary mózgu o powierzchni jednego milimetra, składające się z około 20 000 neuronów, które leżą u podstawy lewego i prawego podwzgórza i tuż powyżej skrzyżowania nerwów wzrokowych. Ten mistrzowski zegarek zachowuje spójność naszej biologicznej aktywności elektrycznej, synchronizacji molekularnej i ekspresji genów oraz oddycha w harmonii z naturalnymi rezonansami Ziemi.
pic27
Nadajniki radiowe HAARP 360 napędzają 180 anten na obszarze 14 hektarów w pobliżu Gakona na Alasce. Jest to jeden z co najmniej 24 grzejników jonosferycznych rozsianych po całym świecie. (E. KENNEDY / NAVAL RES. LAB.)
Dlatego ważne jest, aby żyć w sposób dostosowany do Ziemi, wolny od porywających się zanieczyszczeń elektromagnetycznych, które zakłócają naturalne rezonanse Ziemi i sygnały czasowe, które rządzą każdym aspektem naszej biologicznej egzystencji – od zdrowia po optymalne działanie i zachowanie. Niestety, w dzisiejszym świecie prawie niemożliwe jest znalezienie na Ziemi jakiejkolwiek lokalizacji wolnej od jakiegoś rodzaju sztucznych zakłóceń elektromagnetycznych. Promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzane przez człowieka może powodować wszystko, począwszy od uszkodzeń DNA w komórkach mózgowych, a skończywszy na zmianach w zdrowiu, nastroju, stabilności emocjonalnej i zachowaniu.
pic28
Jak działa HAARP
HAARP – Źródło: AFRL / ONR

HAARP: Program badań nad aurorami wysokiej częstotliwości
HAARP to radar fazowy o rozdzielczości 3,6 megawatów, emitujący sygnały EMF, które odbijają się od jonosfery na całym świecie. Te potężne sygnały są częściowo absorbowane na wysokości od 100 do 350 kilometrów, przyśpieszając elektrony, które ogrzewają jonosferę, nie tylko wpływając na prądy klimatyczne i oceaniczne, ale także powodując ogromne zakłócenia wszystkich procesów życiowych. HAARP to najpotężniejszy grzejnik jonosferyczny na świecie.

Większość organizacji z tego typu technologią otwarcie deklaruje, że cele ich projektów i misji są ściśle związane z Ionoshperic lub Geospheric Research, aby stworzyć Zrównoważoną Humanosphere.

Na przykład:

HAARP Wprowadzenie z United States Naval Research Laboratory. Wydział Technologii Informacyjnych:
Przedstawiamy opis głównych komponentów HAARP Gakona Facility, w tym szczegóły techniczne jego obecnych i planowanych możliwości wydajnościowych. Prezentujemy również wyniki z trzech obszarów badawczych: generowanie ekstremalnie niskich i bardzo niskich częstotliwości (ELF / VLF), sztuczne emisje optyczne i badania kosmiczne. ”(Link poniżej)

Centrum Shigaraki w Japonii stwierdza: „Instytut Badań nad Zrównoważoną Humanosferą (RISH) … proponuje swoje główne cele, aby ocenić i ocenić obecne i przyszłe warunki Humanosfery, jak również dostarczyć rozwiązania problemów, które ta Humanosphere jest okładzina.” (Link poniżej)

Radar jonosferyczny może być również używany w sposób aktywny i diagnostyczny (zdalny podgląd). Ionosferyczne urządzenia radarowe mogą również modyfikować globalną pogodę. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest zmiana strumienia odrzutowego, który z kolei kieruje wzorcami pogody i frontami burzowymi do eteru, który je rozprasza lub akcentuje – dla dowolnej różnorodności celów. Jednym z celów, tak jak jest to opisane, jest stworzenie tarczy atmosferycznej, która odbija Słońce w celu spowolnienia tzw. Problemu globalnego ocieplenia. Innym jest kontrolowanie rolnictwa, a jeszcze innym jest wojna w pogodzie. Kwestionuje się, czy wszystkie te ośrodki są kierowane przez ludzi i organizacje, które naprawdę szukają sposobów, aby pomóc ludzkości lub przez osoby o militarystycznych lub naukowych zamiarach manipulacji. Tak czy inaczej, niezwykle potężne częstotliwości mikrofal pompowane do jamy jonosferycznej,

Aerozol stratosferyczny Geoinżynieria
Geoinżynieria stratosferyczna w aerozolu jest główną częścią tego procesu. Obejmuje to rozpylanie milionów ton nanocząstek metalu do atmosfery z samolotów odrzutowych. Atmosfera zawiesza te maleńkie cząsteczki, które są uważane za próbę zablokowania światła słonecznego. Jednak zwiększa również współczynnik odbicia atmosferycznego, co z kolei znacznie zwiększa skuteczność urządzeń nadajników częstotliwości, takich jak HAARP. Te toksyczne cząstki blokują również światło słoneczne roślinom, które mogą niszczyć rolnictwo. Cząstki nano wielkości metalu, takie jak nano-aluminium, są tylko jednym z kilku toksycznych chemikaliów stosowanych i proponowanych w geoinżynierii aerozoli stratosferycznych w celu przeciwdziałania globalnemu ociepleniu wywołanemu przez CO 2 .

Od przesłuchania ONZ w sprawie globalnego ocieplenia w 2007 r. Rosalind Peterson, prezes i współzałożycielka Koalicji Obrony Rolnictwa (ADC) oraz pracownik X Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) oświadczyli:

„Jedną z rzeczy, na którą wpływa zmiana klimatu, jest rolnictwo, ale niektóre z tego, co widzimy, są dziełem człowieka, ale człowiek został stworzony w inny sposób niż można się domyślić. Trwają programy modyfikacji pogody, eksperymentalne, wykonane przez prywatne firmy, rząd USA, a w Stanach Zjednoczonych trwa ponad 50 operacji. Wszystkie te czynniki wpływają na rolnictwo, ponieważ zmieniają mikroklimaty potrzebne rolnictwu do przetrwania. Żaden z tych programów nie jest wykonywany z nadzorem. Międzynarodowe korporacje cały czas modyfikują naszą pogodę i modyfikują ją w sposób obejmujący tysiące i tysiące mil kwadratowych. Większość z nich jest zmieniona chemicznie, więc dzieje się tak, że kładziemy naziemne substancje chemiczne, które są wystrzeliwane w powietrze, które zmieniają i modyfikują naszą pogodę. ”( Źródło )

Jeśli zwolennicy Antropogenicznego Globalnego Ocieplenia otworzą swój krótkowzroczny pogląd, aby zobaczyć poza maleńkim szczytem występującym w Współczesnym Ciepłym Okresie (pokazanym na powyższym wykresie klimatycznym) w kontekście dłuższych zmian klimatycznych, które go przyćmiewają, spójrz na fakty dotyczące Słońca -dobry klimat i dobrze udokumentowane fakty na temat obecnego przejścia z poprzedniej Solar Maxima do następnej Solar Minima i zejścia z uciekającego Global Warming Band Wagon z początku XXI wieku, być może będzie nadzieja na kwiaty – na całe życie na ziemi.

Dlaczego geoinżynieria w aerozolu stratosferycznym miałaby być wykorzystywana do blokowania światła słonecznego w celu przeciwdziałania globalnemu ociepleniu, ponieważ twierdzą, że jest to jego cel, kiedy wyraźnie zmierzamy w kierunku minimum słonecznego i następnego okresu globalnego chłodzenia? Czy nasze zbliżające się wejście w okres globalnego chłodzenia jest naiwnie ignorowane, czy geoinżynieria jest wykorzystywana do tak zwanego „globalnego ocieplenia” tylko przykrywką dla alternatywnych programów? Nawet jeśli zastosowanie geoinżynierii aerozolowej (przy użyciu siarczanów lub nanoproszków) do rozproszenia promieniowania słonecznego jest ściśle związane z uczciwym zamiarem zrównoważenia ocieplenia spowodowanego przez CO 2 , czy przyniesie to odwrotny skutek poprzez przyspieszenie spadku temperatury klimatu w miarę przechodzenia z koniec naszego obecnego okresu ciepłego nowoczesnego w następujące globalne chłodzenie powoduje, że nasz obecny wpis w Solar Minima?

Tak czy inaczej, geoinżynieria jest obszarem ekstremalnej debaty, w którym pojawia się podstawowe pytanie: czy ta manipulacja złożonym żywym organizmem, Ziemią, spowoduje katastrofę biosferyczną?

Zasoby dotyczące grzejników jonosferycznych, geoinżynierii i manipulacji klimatem
Jak naprawdę działają grzejniki jonosferyczne.
http://climateviewer.com/2014/10/18/ionospheric-heaters-how-haarp-really-works/

Geoinżynieria
http://climateviewer.com/geoengineering/

Globalny atak modyfikujący pogodę powodujący chaos klimatyczny i katastrofę środowiskową
geoengineeringwatch.org

„Look Up!” To wielokrotnie nagradzany film akcji społecznej akcji reżysera George’a Barnesa i opowiadany przez Williama Baldwina. Film jest katalizatorem, który w połączeniu z aplikacją mobilną SkyderALERT oświetla zagrożenie dla środowiska wynikające z inżynierii klimatu / manipulacji.
http://vimeo.com/93284064 (Trailer)

Kilka pierwotnych grzejników jonosferycznych (jest ich co najmniej 24.)
HAARP (Gakona, Alaska) Skuteczna moc promieniowania: 5 000 000 000 W (5 Giga Watów)
http://www.haarp.alaska.edu
Laboratorium Badań Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych
Aktywny program badawczy z dużą częstotliwością na temat zorzy
. mil / research / nrl-review / 2004 / atmospheric-science-and-technology / kennedy /

HIPASS (30 mil na północny wschód od Fairbanks, Alaska)
Skuteczna moc promieniowania: 70 000 000 W (70
megawatów) Obserwatorium HIPAS jest obsługiwane przez laboratorium fizyki plazmy UCLA.
http://www.hipas.alaska.edu/

Tromso Ionospheric Heater (Ramfjordmoen, Near Tromsø, Norway)
Efektywna moc promieniowania: 1 200 000 000 Wat (1200 MW)
https://www.eiscat.se/about/facilities
http://www.thelivingmoon.com/45jack_files/03files/EISCAT_Ramfjordmoen_Tromso_Norway. html

Obserwatorium Arecibo (Arecibo, Puerto Rico)
200 000 000 Watów (200 MW)
http://www.naic.edu/

Sura Ionosheric Heating Facility (Vasilsursk, Nizhny Novgorod Oblast, Russia)
Efektywna moc promieniowania: 190 000 000 Wat (190 MW)
Obsługiwany przez radiofizyczny instytut badawczy NIRFI w Niżnym Nowogrodzie.
http://sura.nirfi.sci-nnov.ru/Photogalery/Photogalery.html (Photos)
http://www.thelivingmoon.com/45jack_files/03files/SURA_Radar_Facility.html

Shigaraki MU Observatory (Shigaraki, Japonia)
http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/English/MU/index.html (Photos)
http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/ mu / pl /

Stowarzyszenie Naukowe EISCAT w Północnej Skandynawii obsługuje trzy niespójne systemy rozproszonego radaru o częstotliwości 931 MHz, 224 MHz i 500 MHz. Jest finansowany i prowadzony przez rady badawcze Norwegii, Szwecji, Finlandii, Japonii, Chin, Wielkiej Brytanii i Niemiec (zbiorowo, stowarzyszeni EISCAT).
http://eiscat.se/

Kilka zasobów na temat biologicznych skutków EMF
„ The Radiation Poisoning Of America ” autorstwa Amy Worthington
http://www.globalresearch.ca/the-radiation-poisoning-of/america/7025

„ Jakie są biologiczne efekty EMF? ” Autorstwa dr. Jacka Kruse, Neurosurgen i Optimal Health Educator.

Pall, Martin. L. (2013), „ Pola elektromagnetyczne działają poprzez aktywację kanałów wapniowych bramkowanych napięciem, aby wywołać korzystne lub niekorzystne skutki. ” Journal of Cellular and Molecular Medicine, 17: 958–965. doi: 10.1111 / jcmm.12088. Martin Paul jest emerytowanym profesorem biochemii i podstawowych nauk medycznych, Washington State University, Portland, OR, USA. Niniejszy artykuł przedstawia wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizmy biologiczne i otrzymał zaszczyt, że został opublikowany na stronie „Global Medical Discovery” jako jedna z najlepszych publikacji medycznych w 2013 r. Http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ 10.1111 / jcmm.12088 / pełna

Cykl słoneczny # 23 i cykle słoneczne ogólnie
22-letni cykl dupleksowy
Cykl solarny 24 to dopiero pierwsza połowa 22-letniego cyklu dupleksu słonecznego zwanego „cyklem Hale”. Cykl solarny 25, który ma się rozpocząć około 2018-2020 r. I osiągnąć szczyt około 2023-2024 r., Stworzy drugą połowę naszego nowego 22-letniego cyklu Hale.

Nasz poprzedni cykl słoneczny # 23 rozpoczął się w październiku 1996 r. Wspinaczka z minimum plam słonecznych na maksimum plamy słonecznej trwa około czterech lat. Spadek z maksimum do minimum trwa około siedmiu lat. Typowy cykl słoneczny to jedenaście lat. Szczyt trwa od 2 do 4 lat, cykle są mierzone od minimum do minimum i wahają się od 9 do 14 lat.
Cykle o numerach nieparzystych wydają się być bardziej intensywne niż ich poprzednie cykle parzyste, a ogólna tendencja amplitud cykli wzrastała aż do cyklu # 23. Z tego powodu wielu badaczy uważało, że cykl # 23 mógł przekroczyć cykl 22, trzeci co do wielkości w zapisanej historii, który osiągnął szczyt w 1989 r., I mógł być większy niż cykl # 19, który był największy w zarejestrowanej historii i który osiągnął szczyt 1957-8, jednak cykl 23 nie był rekorderem. Cykle 22 i 23 razem stworzyły nasz poprzedni 22-letni cykl Hale.

Należy również zauważyć, że istnieje różnica między szybkością występowania plam słonecznych a intensywnością jakiegokolwiek specyficznego rozbłysku słonecznego wyłaniającego się ze słońca.
pic29
Cykl słoneczny
Wykres: Jan Alvestad / Data z Sunspot Index Data Center w Brukseli

Cykl słoneczny zaczyna się podczas spadku poprzedniego cyklu. Minimalny poziom aktywności słonecznej między cyklami 22 i 23 miał miejsce w maju 1996 r. Cykl 23 # rozpoczął się w 1996 r.
pic30
pic31

Historia Sun Spot 1900-2012
Historia Sun Spot
Wykres: NOAA, Boulder, Colorado, USA

Zmieniające się międzygwiezdne środowisko i klimat naszego Słońca
Rozpoznajmy również, że nasze słońce (i cały nasz układ słoneczny), zamknięte w jego łonie ochronnym (heliosferze), przemieszcza się szybko w ciągle zmieniającym się środowisku międzygwiezdnym. (Słońce przyspiesza z prędkością około 8 200 mil na minutę przez przestrzeń międzygwiezdną, obecnie w kierunku punktu na niebie zwanego „Słonecznym wierzchołkiem” w pobliżu układu gwiazd Vega. Nie oznacza to, że ścieżka naszego Słońca jest linią prostą, wskazuje tylko nasze Słońce aktualny kierunek ruchu.) Zmiany napotykane w środowisku międzygwiezdnym (takie jak gęstość ładunku) mogą również mieć ogromny wpływ na cały nasz system gwiezdny i zmiany ewolucyjne, które są dla nas zachowane. Mocne dowody z Rosyjskiej Akademii Nauk ( dr Alexey N. Dmitriev 1997) sugeruje, że cały nasz helioshpere jest bardzo naładowany z powodu właśnie tego, co powoduje nie tylko nieodwracalną zmianę Ziemi, ale wszystkich planet w naszym Układzie Słonecznym. Dr Dmitriev sugeruje, że jest to główna przyczyna wielu fizycznych zmian, jakich doświadczamy, takich jak zmiany klimatu, poziomy rozkładu ozonu i występowanie świetlistych zjawisk atmosferycznych (a nie powodowane przez manipulację człowieka przez środowisko). Tak więc efekt naszego obecnego przejścia precesyjnego może również zagnieżdżać się w większych zmianach międzygwiezdnych. Warto zauważyć, że dr Dmitriev stwierdza również, że istnieje prawdopodobieństwo, że przechodzimy do szybkiego okresu niestabilności temperatury, takiego jak ten, który miał miejsce około 10 000 lat temu – co ciekawe, czas wokół ostatniego wyprostowanego krzyża precesyjnego Ziemi, punkt 90 ° wCykl precesyjny Ziemi .

Archive of Science News na temat słonecznej pogody i cyklu słonecznego 24
pic32
Czy plamy słoneczne spadają?
Czy plamy słoneczne znikają?

Ponieważ dłuższy cykl „Wielkiego słonecznego maksimum” dobiega końca i będziemy wprowadzać „Wielkie Słońce Minimum” w nadchodzących dziesięcioleciach, powinniśmy zacząć zmniejszać intensywność cyklu słonecznego; podobnie jak początek globalnego ochłodzenia – w przeciwieństwie do globalnego ocieplenia, które rozpowszechniło się w mediach. Wydaje się, że przewidywania dotyczące cyklu słonecznego 24 to potwierdzają. Niska aktywność słoneczna ma głęboki wpływ na atmosferę Ziemi, umożliwiając jej ochładzanie i kurczenie się.

Powiązany artykuł:
Cykle słoneczne powodują globalne ocieplenie i chłodzenie
– nie ludzie
Prognoza zasięgu dalekiego zasięgu
Według badań przeprowadzonych przez słonecznego fizyka NASA Davida Hathaway’a Wielki Pas Przenośnikowy Słońca zwolnił do rekordowo niskiego poziomu. „To nie koniec listy przebojów”, mówi. „Ma to istotne konsekwencje dla przyszłej aktywności słonecznej”.

Wielki Pas Przenośnikowy jest masywnym cyrkulującym prądem ognia (gorąca plazma) w Słońcu. Ma dwie gałęzie, północną i południową, każda zajmuje około 40 lat, aby wykonać jeden pełny obwód. Naukowcy wierzą, że obrót pasa kontroluje cykl plam słonecznych i dlatego spowolnienie jest ważne.

Pełna historia – NASA

Obserwatorium Dynamiki Słonecznej
Nowe obserwatorium dynamiki słonecznej NASA na żywo! Słońce, jakiego nigdy nie widzieliśmy.
21 kwietnia 2010 r. Nowe Obserwatorium Dynamiki Słonecznej NASA promienieje oszałamiającymi nowymi obrazami słońca, odsłaniając naszą własną gwiazdę, jak nigdy dotąd. Ostrzeżenie, obrazy, które zobaczysz, mogą zaprzeć dech w piersiach. 21 kwietnia 2010 r. Informacja prasowa: pierwsze światło dla Obserwatorium Dynamiki Słonecznej .

Strona główna Obserwatorium Solar Dynamics
http://sdo.gsfc.nasa.gov/

Pełna galeria pierwszych obrazów i danych SDO : Galeria SDO

Dalton Minimum Repeat idzie do głównego nurtu
19 lutego 2010 r. – Na spotkaniu AGU Fall Sami K. Solanki z Instytutu Maxa Plancka ds. Badań nad Układem Słonecznym ogłosił, że wierzy, iż Słońce pozostawia swoje wielkie maksimum pięćdziesięciu do sześćdziesięciu lat w drugiej połowie XX wieku. Powiedział wcześniej, że Słońce było bardziej aktywne w drugiej połowie XX wieku niż w poprzednich 8000 lat.

Artykuł tutaj:

Dalton Minimum Repeat goes mainstream

Dwugodzinny film z tej sesji AGU:
http://eventcg.com/clients/agu/fm09/U34A.html

29 września 2009 Cosmic Rays Hit Space Age High
„W 2009 r. Intensywność promieniowania kosmicznego wzrosła o 19% ponad wszystko, co widzieliśmy w ciągu ostatnich 50 lat” – mówi Richard Mewaldt z Caltech. „Przyczyną nagłego wzrostu jest słoneczne minimum, głęboka przerwa w aktywności słonecznej, która rozpoczęła się około 2007 roku i trwa do dziś. Naukowcy od dawna wiedzą, że promienie kosmiczne wzrastają, gdy aktywność słoneczna spada. Kosmiczne promienie-NASA ”.

3 września 2009 Czy plamy słoneczne znikają?
„Słońce jest w dołach z najgłębszego minimum słonecznego w prawie wieku tygodni, a niekiedy całe miesiące mijają bez nawet jednego maleńkiego plamy słonecznej Czy plamy znikają Eksperci dyskutować na pytanie w tej September 2009 historia..? Znikają plamy słoneczne-NASA . „

30 czerwca 2009 Dowody globalnego chłodzenia – cenzurowane przez EPA
„Instytut ds. Konkurencyjnego Przedsiębiorstwa (CEI) wykonał świetną robotę, ujawniając poważne zatajenie w EPA w związku z badaniem globalnego ocieplenia, ponieważ jest to sprzeczne z agendą obecnej administracji i jej przepisami dotyczącymi ograniczeń i handlu”. Global Cooling Full Story

1 kwietnia 2009
Solar Cycle bierze nurkowanie – najgłębsze minimum słoneczne od prawie stu lat
Nie zaobserwowano plam słonecznych w 266 z 366 dni w 2008 r. (73%). Aby znaleźć rok z bardziej pustymi słońcami, musisz cofnąć się aż do 1913 roku, który miał 311 nieskazitelnych dni. Tak więc sądzono, że rok 2008 był niski. Jednak liczba plam słonecznych dla (wczesnych) 2009 spadła jeszcze niżej. Na dzień 31 marca nie było plam słonecznych w 78 dniu 90 dni (87%).

Pełny artykuł NASA tutaj: Deep Solar Minimum

Odniesienie
SOHO (Solar and Heliosperic Observatory)
– projekt międzynarodowej współpracy między Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) a NASA.

Filmy
SOHO SOHO Home (strona europejska)
SOHO Home (strona amerykańska)

SIDC (Solar Influences Data Analysis Center). SIDC jest departamentem badań fizyki słonecznej Królewskiego Obserwatorium w Belgii. Jego działalność operacyjna obejmuje World Data Center dla indeksu plam słonecznych oraz Regionalne Centrum Ostrzegawcze Belgii dotyczące prognoz pogody kosmicznej.

Strona główna SIDC: http://sidc.oma.be/

Dodatkowe zasoby
NASA Solar Research http://solarscience.msfc.nasa.gov/
Space Weather Bureau – http://www.spaceweather.com/
„Space Weather Prediction Center” NOAA – http://www.swpc.noaa.gov/

Ten wpis został opublikowany w kategorii ., Prognozy, Przebiegunowanie Ziemi, Transformacja 2016-2023, UFO cywilizacje pozaziemskie, Wydarzenie-ujawnienie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

129 odpowiedzi na „Cykle słoneczne, cykle planetarne, plamy słoneczne, rozbłyski słoneczne, globalny klimat i geoinżynieria oraz ewolucja ludzkiej świadomości

 1. Jurek pisze:

  Nie wiem komu potrzebne te rozne zlewko wycinko wcinko cytaciki poczawszy od Haarpow przez ONZ owskie wypociny o chemitraliach mapkach nie Rosji Chin Bangladeszu az do znudzenia i wiecznie
  cos na temat NASA- USA ? Z tego wynika ze te dwa wymienione lacznie z Bangladesz-
  em to gownojady panstwa ktore procz
  kufajek propagandy i zatruwania atmosfe-
  ry odpadami morz oceanow i wlasnego spoleczenstwa nawet Aspiryny nie wymyslili a juz w ogole prezerwatywy.

  Pominawszy juz ten caly harmider o tabelkach sloncach NASA-ch Haarpach CIAajejach a teraz krotko do temat-u z ponizszego wycin(ecz)ka :

  Ewolucja ludzkiej swiadomosci ?

  Wiec poki i nim rozpocznie sie rewia jak to bylo z wymyslna data i koncem konca jak zawsze ludzkich 2012 glupot moze co?s na temat jednego z wielu skladako wymyslow dot. ktorej?s z kolei teori i niby ewolucji ludzkiej swiadomosci. Bo kto wie czy 1-swiadomosc pominmy przy tym slowo 2-ewolucja i czy one ona 1 i 2 nie sa przypadkiem produktem ludzkiej
  Iluzji ?

  • marek pisze:

   Ta kobieta mówi ,że jej jedynym celem jest przybliżanie wiedzy na temat jak wyjść z Matrixu
   22:45…..
   zaś mężczyzna – fizyk jądrowy /poświęciłem już 10 godzin na słuchanie jego wykładów / opisuje od strony najnowszych osiągnięć nauki konstrukcję owego Matrixu ……co więcej podważa wiele naukowych dogmatów opisując konstrukcję człowieka i energetycznej rzeczywistości Matrixu Czasu….

   Które ma rację ? intuicyjnie przyznaję ją obojgu choć pytań rodzi się we mnie wiele , gdyż przekonanie iż jesteśmy utrzymywani w niewiedzy lub błędnych przekonaniach jest we mnie stałe i niezmienne …

   Tą dwójkę odbieram jako autentycznie szczerych w pragnieniu dzielenia się poznaną przez nich prawdą….

   Stąd nie piszę na temat który zawiera tytuł tutejszego artykułu , gdyż mam przekonanie , że opinia polityków , czy naukowców jest w najlepszym wypadku zlepkiem półprawd ..serwowanych masom …..

  • Margosia pisze:

   „…Broń masowej zagłady z definicji jest bronią zdolną do spowodowania śmierci i zniszczenia na tak wielką skalę, że sama jej obecność w rękach wrogiej władzy może być uznana za poważne zagrożenie.
   Patrząc na krucjaty, wojny dżihadystyczne lub na to, jak ewangelicka oligarchia w Ameryce niszczą planetę, można zrozumieć, że wiara na masową skalę jest destrukcyjna…”

   Takimi oto słowami usprawiedliwił swoje głosowanie za nowym prawem uchwalonym w islandzkim parlamencie, jeden z islandzkich ustawodawców, niejaki Andrew Canard, głosując za tym aby… islandzki parlament przegłosował klasyfikację wszystkich religii jako broni masowej zagłady.
   Islam, chrześcijaństwo, judaizm, hinduizm i buddyzm są teraz, wg. islandzkiego prawa… w tej samej kategorii co broń jądrowa, gaz musztardowy i chemiczne środki bojowe…

   Islandia zaleca również, aby osoby uzależnione od religii należały od lokalnych biur „anonimowych wierzących”, podobnych do… anonimowych alkoholików…

   Reakcją prezydenta Trumpa na decyzję Islandii stały się słowa nawołujące do konieczności zbudowania „wielkiego muru”:

   „…„Amerykanie dla Ameryki – to jak Amerykanie dla Boga.
   Nie możemy pozwolić, żeby Islandia wymknęła się z rąk. Jeżeli teraz niczego nie zrobimy, to White Walkers (Biali Spacerowicze) zniszczą lato. Musimy budować mury. Anty-meksykański i mur wokół Islandii.”

   https://treborok.wordpress.com/islandia-przyjela-deklaracje-wszystkie-religie-sa-bronia-masowej-zaglady/?preview=true

  • Dawid567 pisze:

   Jurek proponuję abyś zagrał w Atlantis 3 a potem obejrzał film „władcy umysłów”

  • Dawid567 pisze:

   Jest jednak parę ciekawych informacji w tym artykule.Jedna to ta że najbliższe minimum słoneczne ( pomiędzy 24-25 cyklem) przypada na czas koniunkcji Jowisz koniunkcja Saturn- to bardzo rzadka konfiguracja.Ten artykuł wkleiłem po to aby przybliżyć temat możliwej małej epoki lodowcowej.Trzeba się zapoznać z CAŁYM artykułem a potem go krytykować.

 2. Jurek pisze:

  Holand…,

  …,ia jest tez czescia z odkurzacza wssysajacego zyski w ramach mechaniznu UE ktora przynalezy do zasady dzialania odkurzacza brata zza Odry wssysania zyskow czy tylko ale glownie z Polski tez przynalezy i nie mam na mysli Agnieszki ani dni-a czwartek piatek bo byla jest tez dzien czy istota sroda Magda Magdalena Madzi-ia ktory to temat-cik mial za zadanko odwrocenia wowczas👉 …,

  /Zaufany Rząd Hansa Tuska Franka chciał wprowadzić ostrzejsze zapisy od ACTA – blog awanturnik

  Okazuje się, że ACTA to mały pikuś z tym, co chciał nam zaproponować nasz ukochany [(nie)rząd i nie na uchodzctwie)].

  ACTA 2 przyjęte. Będzie cenzura internetu? Sprawdź, kto głosował za …

  28 mar 2019 · Za przyjęciem dokumentu głosowało 374 europosłów. Dyrektywa – nazywana w Polsce ACTA 2, wzbudza/

  👉…,tak ze ta podobna do srody z filmiku
  ze sluchawkami na jej lbie ze sluchawkami(Wielka…,

  …, Gra kiedys byla moze byc byta ponownie ale odpowiadajacych a o czym rozmawiac ze zmywakow(a)o cudzo ziemco-ow-a sprzataczka moda i a przybylo ich nie sieja a i nie ma brakow sa zbrakowani albo chyba ze ci ze zrytymi lbami)…,

  …, co?s bredzi srodopodobna o rozdzielaniu chyba dzieci Syjamskich…,

  /rownie dobrze moglaby ona oPOwiadac o tym jak u mnie kiedy?s czarny diabel wyciagal torebki kilogramowe cukru na jaki?s koktajl przecier przez dziurke od drzwi klucza…,

  …, czy …,

  …, istot moze jej chodzi(lo) czy sama wie do konca czy jest sama czym?s rozdzielona sie czy jaka?s blizej nie okreslona istota a moze jej tej srodo podobnej chodzilo o ….,

  …, jego kupno przydzial podzial na dwie polowki ?/Powiedzmy scislej ja to bym
  sie ja zapytal lub w w jej studiu np.co sadzi nie sroda czy agnieszka holand a pan pani ona na temat nie tyle co starozytnego Egiptu a temat-u ? Zalozmy ze Hans Tusk otrzymuje od pani dzicDzie pytanie na temat jak to sie stalo ze on zostal wstawiony przez kogo?s wiadomo ze nie przez Sororza czy makrele na bramkarza interesow nie polskich ale odkurzacza wysysajacego z Polski wszystkiego co tyczy sie gwarancji zyskow i politycznych celow dla obcych stolic ? Mysle ze moglby sie spultac i nie odpowiedziec. No wiec wlasnie kto?s moze o czym?s czego?s nie wiedziec ale czasami jak wiemy sa posrod istot mam na mysli (polowki chleba) kobieta mezczyzna dwie rozne albo jedna ta sama calosc i odpowie-dziec na trudne trudniejsze pytanie ot tak jakby nagle co?s z zimnego Nieba niech juz bedzie Aniol-em nazwijmy tego czy te dusze SUFLER-em..Wiadomo bo na 1000% cent do konca nie wiem?y czy istnieje duch dusza itp.Wiec kto?s nagle zapytany trudnym pytaniem i odpowiada jak Jasiu cytujac prosto z zeszyta zawieszonego na plecach
  w przedzie lawki siedzacego kolegi. No ale wiadomo ze w zyciu nie zawsze w lawce siedzimy i tu juz nie mamy zadnej pomocy
  i pytanie czy w trudnych pytaniach ich odpowiedziach moze byc co?s pomocna
  jak ?

  Intuicja? | Uniwersalna duchowość i rozwój du…,?

  Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak naprawdę działa intuicja, trafiłeś w odpowiednie miejsce. Intuicję można trenować

  Tzn.nagle kto?s sie zastanawia i o dziwo znajduje odpowiedz na trudne pytanie i to nie bedac uzbrojony-m w dyplomy czy orczyki przed pojsciem jak kiedy?s na wiejska zabawe.Teraz pytanko skad sie wywodzi czym jest jak mozna rozumiec i czy Intuicja jest moze byc tkwiaca w kim?s dziedziczona czy nabywana a jesli tak to czy ze sluchawek jak u (e)Sro(eLd)o-(wo)POdobnej w studiu albo juz czerpana
  z duszy danej istoty czy tez z mbie blizej niezrozumialego mechanizmu pt. ?

  /Jaka?s czy „Autystyczna pamięć. Zawsze mnie zadziwiało, że dzieci z autyzmem pamiętają w niesamowitych szczegółach”/

  Wiem?y skad?s kto?s moglby nie i wyksztalcony POwiedziec na-pis-ac ze dusza nie istnieje bo tak bronek bull POwiedzial POdczas …,

  /na fury gotowych pieniadzy pracujacych nie uczestniczacych w jegonPOlowaniu/

  …,POlowania.Jednakze jaki?s naganiacz slyszacy problem zainteresowany temat-em duch dusza-mi i istota ziemska jego sie wydurnianuem od kolyski po czas debowej jesionki moglby sie zastanowic i zapytac toc musi byc zainstalowany jak w audicy nechanizm hamowania to i w czlowieku podobnie bo co?s steruje w istotach o np.
  ze sie ciesza Borysy Tuski itp.ze w koncu wene(niemiec)cka komisja ukara zaACT-A inaczej myslacych.Czyli musi istniec w istotach jaki?s mechanizm ktory steruje smichem czuciem np.kleksa na odleglosc no a nie bo tez wechem kilkoma jeszcze czym?siami? ! Byc moze ow mechanizm ktory moze byc zalezy dla kogo jesli w ogole ze jaki?s mechanizm nazwijmy go moze nie WINDOWS-em a dusza ze istnieje i go mozna ale dopiero rozpoznac gdy bedzie juz za POzno czyli dopiero w krainie cieni.Bo czy i we wlasnej duszy moze byc nagromadzona jakas memory czego nie mogl sie nauczyc np.jaki?s pijak filipinski bronek czy donal-do-kaczor-ek czy jeden z tych…,

  „O dwóch takich,…,

  /ktory jeden z nich i za prawde zaplacic musial i przy okazji nie sam najwyzsza cene za ? /

  …,co ukradli księżyc”,

  …, socjalistowo-NWO-wo wbrew swemu bratu tenze czyni przez od poczatku kadencji na tej planecie gdaka…,

  /ponoc bolekb-obciach kraju i 21 wieku nadal od rzeczy/

  …,nie jego jak kury na grzedzie o swiatowym rzadzue.To jest lub moze jest czy napewno jedna z form lamiglowki
  skad kto?s nazwijmy te co?s kogo?s istota ziemska skad ona wie takie rzeczy na ktore masy nie sa w stanie odpowiedziec druga moze byc nia jaka?s forma odpowiedzi na trudne pytania i co najgorsze czego nie widzimy a tym moze byc to jest ze dana osoba…,

  /czyli komboje siedza w…,

  https://naforum.zapodaj.net/4933d08d71e8.jpg.html

  …, lyzki pija i jeden drugiego w Saloonie pyta sie a ile jest dwa razy dwa ? Cisza nagle jeden z nich odPOwiada ze 2*2=4.Nagle jeden z komboi wyciaga pistolet i zabil go za odpowiedz Inny komboj-owy po tym pyta go dlaczego go bilesza ? On odPOwiada :
  Bo bo on za duzo…,

  …, wiedz…,

  /ial/

  …,aca moze miec jaki?s mechanizm biologiczny w swym ciele wbudowany
  ze po prostu automatycznie jakie?s fale przyswaja krazace sie wokol nas jak smrod po ciachga wokol nas i z tad te odPOwiedzi na trudne a juz w ogole nie zauwazalne nie tylko pytania.No ale np.kto?s obok stojacy wzgl.czytajacy o tym o czym pis-z-e sie teraz skad one jakie?s niewidoczne suflero falo gotowe odpPOwiedzi na trudne pytanka ? Byc moze moga one pochodzic z kiedy?s juz i PO takich jak my przynajmniej juz raz ‚zytymi ‚istot(a)mi czyli a czy nie brzmi to pieknie przez nas dzis sie okresla(ny)-m(i)y czy slusznie sadze ze albo nie ‚cywilizowanymi’ ?

  • Dawid567 pisze:

   Zaufany Rząd Hansa Tuska Franka

   Nie podoba mi się to Jurek jak piszesz .Masz dowody aby tak pisać?.Czy też uległeś propagandzie szefa z TVP1 ?
   Zostaw politykę na boku O.K.?

  • Maria_st pisze:

   /Jaka?s czy „Autystyczna pamięć. Zawsze mnie zadziwiało, że dzieci z autyzmem pamiętają w niesamowitych szczegółach”/

   :Autyzm jest poważnym zaburzeniem rozwoju dziecka. Jego objawy pojawiają się przed ukończeniem przez dziecko trzeciego roku życia. W niektórych przypadkach pierwsze objawy mogą pojawić się jeszcze przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku życia. Jest to zaburzenie neurorozwojowe, związane z nieprawidłową pracą mózgu. Autyzm może się objawiać w różny sposób u poszczególnych osób. Ale bez względu na indywidualną manifestację objawów, wszystkie osoby z autyzmem mają trudności w zakresie relacji społecznych, porozumiewania się, wyobraźni, sztywnością zachowań. Trudności te mogą mieć różny stopień nasilenia. W efekcie niektóre osoby z autyzmem są bardzo głęboko zaburzone – nie potrafią nawiązywać kontaktów z innymi osobami, nie mówią i nie komunikują się w inny sposób (np. mimiką, gestami), mają dużo stereotypowych zachowań, manieryzmów ruchowych, podczas gdy u innych objawy są słabo nasilone i osoby te mogą prowadzić w miarę zwykłe życie. Dlatego w przypadku autyzmu często posługujemy się określeniem spektrum zaburzeń autystycznych (ASD).

   Autyzm jest zaburzeniem, które trwa całe życie.|
   http://www.medonet.pl/magazyny/autyzm,co-to-jest-autyzm-,porada,1658349.html

   Jurek Twoje zadziwianie i opis autyzmu wyjasnia wszystko, choc w opisie jest sporo niewiadomych…bo dlaczego dziecko nie rodzi sie z autyzmem tylko w określonym wieku stwierdza sie u niego objawy .
   Jak dla mnie to selekcja najwybitniejszych umysłów….wyobrażnia jest podstawą kreacji a jej brak….powoduje ze ci którzy za tym stoją ….wiedzą jak tworzyć rzeczywistość i staraja sie manipulować aby wykreowac to co sami chcą by zaistniało.
   Bardzo obrazowo wyjaśnił to Muki w tytule :
   https://mukisalonblog.wordpress.com/2017/07/16/kreacja-z-nicosci/
   Tak czynia ci, którzy są winni iz coraz wiecej jest dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, ze umieramy na nowotwory…ot, tak :

   :Destrukcje w społeczeństwie osiągamy poprzez zasianie w niej samej i w jej umysłach oraz uczuciu, stanu depresji lub wyobcowania. Wykreujemy destabilizacje i będziemy kreować zło czyli podburzanie. To jest potężna siła sprawcza, znacznie większa i potężniejsza od każdej nawet najlepszej i najdoskonalszej armii.:

   Warto zapoznać sie z tym co napisał Muki, bo dotyczy to naszej terazniejszości oraz przyszłości bez owijania w bawełnę.

   • marek pisze:

    Marysiu , to nie kolejny atak z mej strony a polemika…..

    pobrane z pod linku który podałaś….

    muki …..

    Czy możecie się tego nauczyć ?

    Tak:

    Czy na to zasługujecie?

    >Nie:

    i Twoja wypowiedź:

    Czekałam na ten wpis i nareszcie się doczekałam.
    Rozumiem go i na swój sposób od dawna o tym mówię i piszę ……

    Oczywiście ,że nie odnoszę się tym wpisem do treści ,a do postawy do bliźnich którą w tej wypowiedzi muki w miarę delikatnie wyraża …..czytałem z jego strony dosadniejsze określenia …..

    Jako przeciwwagę do Twego zapatrzenia w treści które propaguje pan muki proponuję obejrzenie wykładów fizyka jądrowego który o wiele spójniej opisuje nasz czasowy matrix jednak w zupełnie odmiennej postawie do bliźnich niż w/w osoba …
    Śmiałość jego twierdzeń w kilku tematach również wykracza poza obecnie obowiązujące kanony naukowe jednak jest spójna w sobie jako ciąg logiczny …..dając autentyczne poszerzenie zrozumienia całości wszechrzeczy więc i nas samych ….

    odcinków 23

    • Maria_st pisze:

     marek niestety lub stety dochodze do tych samych wniosków co Muki, zreszta i Ty takze je często uwypuklasz…nawet nie zwazając w jaki sposób piszesz…więc przygadal kocioł garnkowi.
     Tylko, ze ja jako kobieta wyrażam to w delikatniejszy sposób i nie pisze personalnie a ogólnie….jakbyś nie zauważył.
     Niektórzy nie muszą szukać na zewnątrz w jaki sposób porozumiec się ze swoim wnetrzem, ktore jest częścia całości…..jeśli nie znalazłeś to Cie irytuje to co inni piszą

     • marek pisze:

      Niektórzy nie muszą szukać na zewnątrz w jaki sposób porozumiec się ze swoim wnetrzem, ktore jest częścia całości…

      Marysiu

      noszę w sobie przekonanie , że od osiągnięcia przez nas jako gatunku pełnego potencjału świadomości dzielą nas jeszcze olbrzymie odległości czasowe ….

      Samo porozumienie z swym wnętrzem jest dla mnie niekoniecznie pewnikiem poznania prawdy obiektywnej czy absolutnej gdyż na łączu umysł wyższe ja , dusza również jak w dialogach z bliźnim może występować błędne odczytywanie informacji / różnica częstotliwości pracy tych dwóch ośrodków nadawczo odbiorczych jest tego przyczyną /….
      Stąd poszukiwanie na zewnątrz co inne istoty w dany temat wnoszą jest dla mnie drogą weryfikacji własnych zrozumień …

      Zwracam uwagę na postawę wypowiadającego się gdyż ona przeważnie niesie w sobie intencje , a intencje mogą przekłamywać sens treści wypowiadającego się jeżeli nie są one z najwyższej półki , czyli postawy miłości do wszelkiego życia ….

      Chociaż pośrednio składam autokrytykę , gdyż w swej niedojrzałości czy frustracji byłem w ostatnim czasie dość nachalny w propagowaniu swych poglądów to jednak na swą obronę mogę powiedzieć że gdy wchodziłem na Mistykę Życia takim się nie pamiętam ….
      Przyczyny swych błędów zrozumiałem lecz stosunek do dezinformacji puszczanych w eter pozostał mi niezmienny….,

      Stąd systematycznie weryfikuję swe rozumienia tematów i całości swego światopoglądu..Robię to w konfrontacji z wyszukiwanymi intuicyjnie względnie podsuwanymi przez swe wnętrze kierunkami ….jednak rdzenia swego zrozumienia wypracowanego w umyśle i sercu nie zmieniam choć stosuję coraz bardziej adekwatne do określenia go w uniwersalnym pojmowaniu jako czynnik warunkujący przyrost naszej świadomości ….

      Wciąż skupiam się na subtelnościach związanych z stosunkiem bliźniego do bliźniego , gdyż to ich koloryt buduje naszą rzeczywistość jak i nas samych ,nadto w mej ocenie umysł będzie nam jeszcze długo towarzyszył jako ekspresja nas samych …….

 3. Jurek pisze:

  Dawid.

  /Na podstawie czego twierdzisz i dlaczego ze/

  Nie podoba ….,

  /Tobie/

  …,się to jak piszesz…,

  /ze ja musze udawadniac a Ty juz komu?s ? Przeciez kazdy wie ze Tusk od dawna byl spiochem dlugo nieaktywowamym.Gdyby ta POstura nikomu nie byla potrzebna to zapewne albo by kominy malowalwzgl.
  paplalby w szkole wyuczone prawdy na temat zaklamanej histori obzerajac sie…,

  …,Masz dowody aby tak pisać ?. Czy też uległeś propagandzie szefa z TVP1 ?

  Dawid wiadomo jest Tobie ze po 1945 r.rzady nie sprawuja w Polsce ktorym zalezy na Polsce.Oni zostali wcisnieci
  przez Rosje i nie tylko w Polsce to nie
  przez przypadek tak sie stalo.Czy mam dowody ze jest inaczej ? A rozgrabienie przemyslu a skarzenie sie przez nie wybranych przez Polakow do PE na Polakow.Prymitywy prymitywow w garniturkach i ich prymitywne bluzgi
  nie tylko na tasmach cmentarzach. Ich hasla:

  Zasciankowosc.
  Jestem Europejczykiem ?
  Europejczykani kiedy jestesmy ?
  I masa innych kucypalow typu ze my garniturkowi a narod to takie ?

  Przykladow mozna mnozyc.

  Przyklad Tusk popiera jest za ukaraniem i komisja nie Wenecka a Berlina.Jesli juz to ? A w ktorym gumofilcu zgubil dyplomacje ? Chyba gdy pracowal przy kominach.

  Piękniejsza od Polski, jest ucieczką od Polski tej na ziemi, konkretnej, przegranej, brudnej i biednej. I dlatego tak .

  Ciekaw jestem co by sie stalo…,

  /a moze i inni ludzie tez wie(dza)m-y/

  …,gdyby Lawrow podobnie powiedzial na temat Rosji.

  A gdzie Tusk i ?

  Reparacje wojenne ?

  https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jak-zyc-panie-premierze,181019.html
  Tusk ? Znalazl sie tzn.kto?s i nie tylko jego a Frank zbrodniarz tez nie byl przypadkowy-m na Polske.Dalej i ciaglosc obecny nie rzad tylko wypelnia zalecenia dyrektyw nadal szkodliwych interesom Polski.Okres socjalizmu Gierka i premierostwo Jaroszewicza ktory nie byl z mojej bajki uwazam od 1945 do i po dzis za najlep-
  szy.Co?s wtenczas nie aferowali tak jak dzisiejsi burzuje nie ? Dlaczego ? Dzis szacunkowo 95 % to zadni politycy a karierowicze aferzysci ktorzy wiecej sa przecuchnieci swadem wspolnych kibli w ich bylych klatkach schodowych a kzo wie czy w ogole posiadaja kompetencje na poziomie chociazby wojta gminy !
  Ot taka zamknieta kasta pozytecznych idiotow dla intetesow obcych panstw.

  PS.

  Zaufany Rząd Hansa Tuska Franka ?

  Oczywiscie ze w innej formie bo gospodarczej A obecny rzad ?

  Zaufany Rzad Timmermans Morawiecki Fransa !

 4. Jurek pisze:

  Maria_st.

  Pis-zesz ze :

  ” napisał Muki „?👉

  Pytanko do zainteresowanych szczegolnie do dyzurnych nie zagruntowanych jak lamperia przed koncowym malowaniem nie farba gruntowa a zlewkami starych farb z domieszka rozpuszczalnika z lat 70-tych i nieco POkostem calosc wymieszana religijno szkolno pseudonaukowymi dogmatami i z tad i bez to albo dlatego lamperia podgruntowana zlewkami po pomalowaniu nigdy nie uzyska swej jakosci blysku pominawszy trwalosc jej pozniejszej estetyki .To jakby przed sprzedaza starego kun-ia udac sie z nim do renomowanego gabinetu dentystyczne-go zlecic w gabinecie jego sprochniale zeby w ich miejsce implantaty wstawic a reszte kazac dentys(tce)cie wybielic przed jego sprzedaza.I co ma kto?s ktos?iowy moglby sie odwazyc zapytac co ma sprzedaz kun-ia starego bez tlumaczac ze jego metryka urodzenia sie zaraz po porodzie zagubila i z tad nie kit a jego i nie tylko same zeby sa GIT zeby bo jak nie wiadomo o co chodzi to biega o $€£¥₩ PL-zl ?

  👉” napisał Muki ” ?

  A no az tyle tzn.konkret-cikowo dlaczego
  nie pis-ze sie nie pis-za ze ?

  ” napisal-i Muki ” jeden dwa trzy itd.W koncu nie wiem ile w kraju nad Wisla czy w Polsce mieszka ‚ilowo’mowiacych jezykiem polskim wzgl.Polakow ale mysle i szacuje ze zapewnie z 🤔1/4 tyle co ludzi w Bangladesz-u of.160 mln. a nie oficjalnie ok.200 mln.Tzn.pis-zacych na blogu w Polsce o wszystkim i niczym ale i niestety w 99% bazuja w/w masy🤣 i mysla ze nie bazuja na POkoleniowych gluPOtach P(el)Odstawach a nimi sa nimi rozne wstawione tacowane DOGMACIKI to jakby bronek bull swa ruska bude wybudowal oparl na fundamentach wykona-(l)nych z wywietrzalego cementu a cala koogzystencje wymiesza(l)na zostala woda i piaskiem skimmor zamiast zwirem cementem portlandzkim i dkaslo dawa !

  ..,i co bedzie byte jesli sie okaze ze ktos?ie pis-zac np.co?s np. na temat histori ludzkosci oparli sie na funfamentach w stylu Git=Git ala fundament z gliny technologia made pacjent czy petent fundament madetypu made by bronek bull ? Bo czy nie partacz moze zaklocac olimpijski sPOkoj wyPOczywajacym partaczom ?

  dlaczego dziecko nie rodzi👉sie z autyzmem tylko w określonym wieku stwierdza sie u niego objawy ?

  Z tego co wiem a nie wiem co moga wiedziec inni i czy musze a juz w ogole masy bo one moga wiedziec wszystko a wszystko lub wszystkie to moze byc jedna nagrzewnica na chodzie i wazne jest to co staram-y sie wiedziec na dzis bo jak mnie i wiadomo ze mysl👉…,

  …,my wiec a dlaczego jestesmy a juz w ogole dlaczego zaistnielismy nie dosc tego to moze juz kiedy?s w takiej a moze i w innej tym razem i czy ostatniej formie …

  …,👉e ze autyzm dzieli-c sie zemo na dwa slownie DWA …,


  …,rodzaj-e autyzmu a…,

  1)zespół Kannera

  …,ktory wczesniej zostaje zostanie rozPOznany bo nie jestem specem zadnym ani lekarzo naukowcem.

  2)zespołem Aspergera

  Co?s pomiedzy jeszcze takiego jak nietypowe autyzmowi zaburzenia sensoryczne👉

  …, i to co sie da to itd. na dwa ze moze byc byty a kto wie czy nie jest genetycznie to co?s dziedziczone juz od kolyski.
  Teraz pytanie czy choroba autyzmu jak POwyzej czyli od becika czy pozniej to wydaje mi sie ze tego stwierdzenie narazie moze miec z pewna historia odkrycia geograficznego oficjalnie nam zaserwowanego a jak bylo naprawde tylko ten sie dowie a napewno nie ten co nie szuka a lyka taco-gotowce czyli z tym stwierdzeniem czy dziedziczony autyzm autyzm jest to moze kiedy?s a kto wie czy nie jak pewien pan przypadkiem szukal kosciol kasy w roznej formie sfinansowal komu?s ze niby szukal drogi do ? Wiecej juz niz raz pis-alem ze swiat do 18-stego wieku nie znal kraju o godnosci INDI(e)I ! No i kto?s wyruszyl szukajac azymutu azymut do nie Indi-ami wowczas nazywano i odkryl przez przypadek tak albo nie kontynent od miasta ktore jeszcze wbrew roznym bajkom ze wulkano-gejzer USA zniszczy i wowczas nastapi nie Imperialistyczny raj Chinsko Rosyjsko NWO Jednoczipoworeligijny a jednak od miasta ktore wbrew itd.ze jeszcze ono nie i nie widac ze i zeby umier..o…,

  …,dkryl praktycznie wpierw na poludnie od meksykanskiego pieknego Nieba…,

  …,Wene(cje)zuele dzis doswiadczajaca w koncu nie Imperializmu USA z ktorego to emigruja masy aby ubiegac sie o status zolto-czerwonej karty stalego PObytu np.
  na i az do …,

  ” Placu Tiananmen”.

  …,aby nie plakala a czy placz-e …,

  ….,kto?s za az PO Ziemie Ognista.

  👉moze przypadkiem…,
  👇
  /zostana objawy i pochodzenie tej choroby w koncu odkryte !/

  …, i pan Fleming tez co?s w jaki?s sposob odkryl i dobrego a nie ? Kufajkowe wypierdy czyli raj dla ludzkosci dl…,

  /a mas-y co spia i dlaczego nie na odwrot mieliby w koncu rzado-nierzady zacziPOw-ac aby oplacanych i wybranych ich jako narod wlasnie kontrolowac ?/

  …,la mnie wystarczy juz raj oparty jak kiedy?s zlotowka na cyni…,

  /e sPOlecznym /

  …,izmie rzadzacych na moja niekorzysc za moje pieniadze i dogmatach naukowo religijnych czyli w sumie o glinianych nogach.

 5. Jurek pisze:

  Dawid.

  Jurek proponuję abyś zagrał w …,

  /przykro mi ale ja nie mam zadnego telewizoro-oglupiacza sterowanego przez baranow i jakies pamietam z nietak dawna intelektualny prymityw w postaci a ich na peczki jak lone Tadle Tadla byla zerkajac kiedy?s przez you tube i skad jez-yk sororz-owy ale ich naprodukowal widac i napewno prosto z psychiatryka !
  Poza tym temat ani ona nigdy nie zwala sie ani /

  ….,Atlantis 3…,

  /5 ani 7 itd.a juz w ogole nie Atlantyda.Fimikow wcinanie przez analfabetow z telewizorka bez znajomosci
  tematu pod ogolnym tytulem jak powyzej tylko i samo go tytulowanie dyskwalifikuje ze szkoda to mi przypomina jakbym musial zgadnac co wyjdzie ze skrzyzowania pieprz-u z dzemem ?
  Przy okazji zdradze darmo.Tym moze byc jakie?s np.branieZe tyjnepar na ktorym.denJe przypie a sztare miedrze ! I Dawid slemy ze jesli kto?s-ie /

  …., a potem…,

  /i ja/

  obejrzał film „władcy umysłów”

  /i chyba wiesz co by sie stalo czego by sie kto?s tego nie wiem ale wiem czego bym sie dowiedzial procz tego co byloby lub jest jesli w ogole do ‚sie wywiedzenia’
  moze albo napewno samooglupienia ?
  Kiedy?s mialem na dystans go bralem sztucznego kolege w pracy a ich co nie miara tylko ze takowi sa z reguly chorzy na chorobe ? Cywilizacyjna bo zawsze opowiadaja swe wrazenia i wizje swiata jak tylko oczy otworza i wracajac do czego moglbym sie Dawid z proponowanych filmikow dla mnie no chyba nie tylko ogladnac ale i z nich czego?s konkretnego dowiedziec ?
  Razu pewnego patrze co robi w wolnej chwiki a wiadomo ze ow sztuczny kolega z w pracy w wolnych chwilach wiecznie zaczytany juz nie wspomne bo myslalem patrzac na jego wory pod oczami spuchniete jak u kogo?s po wyplacie czasami mialem wrazenie ze akurat jest wyglada jakby przez jedna noc Trylogie pana Sienkiewicza od dechy do dechy przeczytal i dalej a na poczatku nie chcialem podchodzac do niego nie pytac z mety coz ciekawego tak zawziecie
  czyta-sz maestro ? Razu pewnego zapytalem innego sztucznego kolege ktory go blizej znal i jego za-pyta(le)m :

  Heniek co czyta ta tobie dluzej bo ty go znasz dluzej ten wymoczek ? Ha ha ha daj sobie spoko-j.Dlaczego ? Bo odpowiedz jest prosta.On czyta swierszczyki ‚kombojskie’ 20 40 stronicowe i sa takim stylo sensem pisane ze wystarczy pierwsza srodkowa i ostatnia strone przeczytac aby sie dowiedziec ze w saloonie byl komboj ale jeszcze chlopak ktory mowil ze jego imie jest Sue okazalo …,

  …,sie ze jego imie mialo zwiazek Sue-
  ler-em poker-owym.Pominmy tylko i wylacznie oczywiscie dla olimpijskiego spojo-ju Dawid te okresle ja czy rzeczywiscie lujratywna oferte ze i zalezy dla kogo i czy rzeczywiscie/

  Jest jednak parę ciekawych informacji w tym artykule.Jedna to ta że najbliższe minimum słoneczne ( pomiędzy 24-25 cyklem) przypada na czas koniunkcji Jowisz koniunkcja Saturn- to bardzo rzadka konfiguracja.

  /czytam dalej/

  Ten artykuł wkleiłem po to aby przybliżyć temat możliwej małej epoki lodowcowej.

  /Zgadzam sie z ponizszym ale ?/

  Trzeba się zapoznać z CAŁYM artykułem a potem go krytykować.

  /Dawid ja tez tego samego zdania jestem jak powyzej i teraz co tyczy sie wplywu obojetnie albo nie niech tym bedzie jak sugerujesz Jowisz i do czego daze wiec zapytam czy domniemane odkrycie wplywu na pogode na Ziemi czy mozna wysnuc na podstawie tego ze poruszamy sie na ostatnim zakrecie przed Eureka 21 wieku ze niedlugo juz poznamy zasade dzialania mechanizmu US a co za tym idzie i gdy juz tajemnica zasady dzialania US wplywu plane-t-y na pogode na Ziemi i wowczas bedzie sie oplacala posiadac telewizor bo wystarczy wowczas wlaczyc a w nim np.Tadla powie drodzy widzowie i baranki boze jutro bedzie Tsunami na Baltyku i w Karlowych to czy tam duzo w War(ow)ach trysnie spod Ziemi niedojrzalymi gazami i na ten okres zostancie przy telewizorach bo bedzie jak przy zamachu na Kutschere
  niech pan pani odejdzie w tych miejscach bo w tym momencie bedzie albo jutro bardzo goraco.Innymi slowy trzeba przyznac ze skoro a mam na mysli nie bostwo Slonce a Jowisz-a ze on tak daleko od nas ze nie jest krolem US
  a jednak ma wiele do gadania w calym
  US tylko zeby jeszcze kto?s zdradzil jak
  US dziala LIVE a nie z ?

  ‚dczasPo macjiani’ ?

  A to ze kiedy?s slyszalem ez oriate stje rasza kaj siennaje rowkasza.

  • marek pisze:

   Jureczku

   pan Woźniak objaśnia jak jest zbudowany US i co jest słabą stroną naszej planety a zracji wykonywanego w życiu zawodu i kontaktu z innymi ludźmi jego pokroju trudno o nim myśleć iż jest ” durak ”

   …..lecz sądzę że wyrażając swą postawę negacji i niechęci do ruskich pierogów nigdy nie pokusisz się by jego prelekcji wysłuchać …..
   Życzę Ci z serca byś z wiekiem dorósł do postawy ” wiem ,że nic nie wiem ” a będzie to to w Twym przypadku …..sukcesem ……

 6. siola pisze:

  Die weltberühmte Kathedrale Notre Dame in Paris brennt.

  • Dawid567 pisze:

   A po polsku płonie Katedra Notre Dame ( Nasza Pani) w Pryzu i ezoterycznie i symbolicznie to bardzo zła wiadomość.Podobno iglica już runęła , a drewniane wnętrze zostało już dokładnie spalone.
   https://wiadomosci.wp.pl/paryz-pozar-w-katedrze-notre-dame-6370709114652289a

   • siola pisze:

    Moze nie bedzie zle,sen z plonaca kobieta i czarnym olbrzymie po ktorego zjedzeniu chcialo mi sie zwymiotowac to co zjadlem-do dzis znam tylko jedno danie po jakim choruje i mam wymioty ,8pozar na zamku Ksiaz8WSPOMINAL W PeWYM CZASIE OTEJ RYBIE A58 a po polsku jest nim sandacz.PKT:0 Sudak
    Автор: Андрей Лапшин – собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23738537

   • Maria_st pisze:

    A po polsku płonie Katedra Notre Dame ( Nasza Pani) w Pryzu i ezoterycznie i symbolicznie to bardzo zła wiadomość.”

    dla kogo zła wiadomość Dawidzie ?

    • Margosia pisze:

     „dla kogo zła wiadomość Dawidzie ?”
     ___
     Lubię czasem posiedzieć w ciszy w starych katedrach, gdy nie ma w nich ludzi i wczuwać się w ich atmosferę…

     • Maria_st pisze:

      „dla kogo zła wiadomość Dawidzie ?”
      ___
      Lubię czasem posiedzieć w ciszy w starych katedrach, gdy nie ma w nich ludzi i wczuwać się w ich atmosferę…

      moze w tym cos jest, bo mnie kiedys pobyt w katedrze kojarzył sie z jednym słowem–smierć…

      na tych miejscach kiedyś takze się spotykano, ale i ponoszono śmierć …jakby chciano cos wymazać…takim jednym ze znanych jest Częstochowa i tam ludzie teraz chodzą nawet na kolanach, podziekować, pomodlić się czy po prostu poczuć to miejsce…ciekawe czy czują tych którzy tam ponoć spłonęli zywcem….

     • Margosia pisze:

      „…mnie kiedys pobyt w katedrze kojarzył sie z jednym słowem–smierć…”
      ___
      Przyznam, że… nigdy nie miałam podobnych skojarzeń, a zwiedziłam dość sporo starych katedr i starych kościołów…

      „Częstochowa… ciekawe czy czują tych którzy tam ponoć spłonęli zywcem…”
      ___
      Byłam raz w Częstochowie i oglądałam odsłonięcie obrazu tzw. „Czarnej Madonny” i przyznam, że… choć nie… „chodziłam na kolanach”, ani nie odczuwałam tego co nazywasz „żywcem palonych”, to jednak… sama ceremonia wywarła na mnie wrażenie w sensie odczucia silnych energii nabożności…, szacunku, ale też… żalu emanujących od ludzi…
      Było to bardzo… dziwne odczucie…

     • Dawid567 pisze:

      Małgosiu zapytam się inaczej czy to że Katedra NotrDame płonie to dobra wiadomość?

     • Margosia pisze:

      „… zapytam się inaczej czy to że Katedra NotrDame płonie to dobra wiadomość?”
      ___
      Dawidzie, wg. mnie: żadna wiadomość mówiąca o zniszczeniach symboli ludzkiej kultury – nie jest dobra!

     • dariamade pisze:

      Byłam w młodzieńczych latach w Częstochowie i pozytywnych odczuć tam nie miałam. Wieczorem takie straszne miejsce.

     • Margosia pisze:

      „… w Częstochowie… Wieczorem takie straszne miejsce.”
      ___
      Ja z kolei… mam całkowicie odmienne wspomnienia związane z Częstochową wieczorem… 🙂

      Byłam w Częstochowie, kilkanaście lat temu przejazdem wraz z przyjaciółmi. Postanowiliśmy przeznaczyć jedynie 2 dni na zwiedzanie tego miasta…
      Wspominam… dwa kolejne, cudowne wieczory tam spędzone 🙂 podczas których spotykaliśmy się ze znajomymi w przepięknych, przytulnych kawiarenkowych ogródkach, zajadając pyszne desery, popijając herbatę i wymieniając się wrażeniami z mijającego dnia…
      Później jechaliśmy do Świętej Katarzyny i na zakończenie… wspięliśmy się na „Babią Górę”…

     • dariamade pisze:

      Margos mi chodzi konkretnie o Jasną Górę. Byłam tam kilka razy i to samo odczucie.

     • Margosia pisze:

      „Częstochowa… Wieczorem takie straszne miejsce…
      Byłam tam kilka razy i to samo odczucie.”

      ___
      Skoro to takie dla Ciebie Dario takie „straszne miejsce”, to po co jechałaś tam aż… „kilka razy” ?
      – Nie wystarczyło Ci jednorazowe doświadczenie tych… „straszności” ?

     • Dawid567 pisze:

      „Dawidzie, wg. mnie: żadna wiadomość mówiąca o zniszczeniach symboli ludzkiej kultury – nie jest dobra!

      Przepraszam Małgosiu ze źle odczytałem Twój post!!!

     • dariamade pisze:

      Margo wtedy tkwilam w ideologii religii. Byłam nastolatką. I prosilam wtedy o coś.

     • Margosia pisze:

      „Margo wtedy tkwilam w ideologii religii. Byłam nastolatką. I prosilam wtedy o coś.”
      ___
      Kochana Dario, nie musisz się z niczego tłumaczyć…

      Ja po prostu odniosłam to Twoje doświadczenie do siebie, bo ja tak właśnie mam, że… jak coś lub ktoś wydaje mi się „straszny”, to… po prostu unikam powtórnego przebywania w takich miejscach i wśród takich osób…
      Ale przecież każdy z nas jest inny…

    • Maria_st pisze:

     A po polsku płonie Katedra Notre Dame ( Nasza Pani)

     pomyślmy….
     Nasza Pani–Maria Magdalena….wymyślony Jezus czy nie jest tak samo z MM..wymyślona w jakimś celu i przez kogo ?
     Pułapki myślowe…

     • siola pisze:

      Zagladaj za kurtyne,moze juz sama ONA Spada.

      Male pudelko z wiezy ,ukryte pod posadzka .

      Ciekaw ze w Kietrzu u Oli sie przysnilo ,akurat pod MM obrazem z Nowej Cerekwi

     • Margosia pisze:

      „…źle odczytałem Twój post…”
      ___
      Nie ma sprawy Dawidzie, czasem tak bywa…

     • Dawid567 pisze:

      „Wymyślony Jezus?” Mario z taką pewnością piszesz? Nie masz jednak na to żadnych dowodów. Wypadałoby napisać ,że być może został „wymyślony ” jak to piszesz. Może Kryszna, Budda też zostali ” wymyśleni”?

    • Dawid567 pisze:

     dla kogo zła wiadomość Dawidzie ?

     Myślałem Mario ,że dla Ciebie też ale chyba się pomyliłem 😦
     Katedra Notre Dame została zbudowana w XII wieku+ 180 lat i jest najstarszym symbolem Paryża starszym od wieży Eifla. „Przeżyła” zburzenie Bastylii.Jest znacznie starsza od Bazyliki św Piotra.
     Płonąca Katedra Notre Dame to zły znak dla całego Świata i jest symbolem upadku Zachodniego Świata i Zachodniej Cywilizacji -to naprawdę nic dobrego nie wróży.Nie wróży też na pewno pokoju .Słynny pożar Wawelu w roku 1596 symbolicznie rozpoczął Upadek I Rzeczypospolitej.

     • Margosia pisze:

      „…Płonąca Katedra Notre Dame to zły znak dla całego Świata i jest symbolem upadku Zachodniego Świata i Zachodniej Cywilizacji -to naprawdę nic dobrego nie wróży.Nie wróży też na pewno pokoju …”
      ___
      Tak Dawidzie, zgadzam się, że… nic dobrego {to} nie wróży, tym bardziej, że… jest to któryś z kolei, chyba… 10-ty… pożar kościoła we Francji w ostatnich miesiącach…
      Poza tym… jakimś przedziwnym „zbiegiem okoliczności” ?, w tym samym czasie, gdy płonie katedra w Paryżu, płonie również słynny meczet „Al Aksa” w Jerozolimie…

      – Czy to „przypadek”, że… w tym samym czasie płoną święte miejsca dwóch wielkich kultur na Ziemi: chrześcijaństwa i islamu ?!…

      Należy również wspomnieć o niedawnym zamachu terrorystycznym w mieście o znamiennej nazwie ChristChurch, „Kościół Chrystusa” w Nowej Zelandii, gdzie biały mężczyzna zamordował z „zimną krwią” kilkudziesięciu muzułmanów…

      Nie trzeba być Einstainem, by dodać 2 do 2 i wyciągnąć wnioski do czego to wszystko zmierza…

     • Margosia pisze:

      Płoną kościoły…

      „… skoro sprawy idą tak szybko, to trzeba być przygotowanym na wszystko…”

     • dariamade pisze:

      Poród boli, ale jak bardzo cieszymy się z nowego życia

     • Margosia pisze:

      Odnośnie… płonącej katedry „Notre Dame”, to tak gwoli ścisłości Dawidzie… trudno odmówić słuszności spostrzeżeń redakcji „PRACowni”, która m.in. napisała:

      ” Posągi Buddy w Bamianie (VI w. n.e., Afganistan) zostały zniszczone przez nietolerancyjną sektę, udającą, że jest islamska.
      Buddyzm w całej Azji pogrążył się w żałobie. Zachód prawie nie zwrócił na to uwagi.
      https://zh-prod-1cc738ca-7d3b-4a72-b792-20bd8d8fa069.storage.googleapis.com/s3fs-public/styles/inline_image_desktop/public/inline-images/Merlin_23939724.jpg?itok=Ml78PYyf

      Resztki ruin Babilonu (I tysiąclecie p.n.e., Irak) i związane z nimi muzeum zostały zajęte, splądrowane i zdewastowane przez bazę morską Stanów Zjednoczonych (i bazę polskiego wojska) podczas ofensywy Shock and Awe w 2003 roku.
      Zachód nie zwracał na to uwagi.
      https://zh-prod-1cc738ca-7d3b-4a72-b792-20bd8d8fa069.storage.googleapis.com/s3fs-public/styles/inline_image_desktop/public/inline-images/US_Navy_030529-N-5362A-001_A_U.S._Marine_Corps_Humvee_vehicle_drives_down_a_road_at_the_foot_of_Saddam_Hussein%27s_former_Summer_palace_with_ruins_of_ancient_Babylon_in_the_background.jpg?itok=J7NQJOwI

      Rozległe połacie Palmiry (I tysiąclecie p.n.e., Syria) – legendarnej oazy Jedwabnego Szlaku – zostały zniszczone przez inną nietolerancyjną sektę, udającą, że wyznaje islam, choć jest gęsto obklejona metkami zachodnich agencji wywiadowczych.
      Zachód nie zwracał uwagi…

      Dziesiątki kościołów katolickich i prawosławnych w Syrii zostało spalonych przez tę samą „nietolerancyjną sektę”, udającą, że wyznaje islam, sponsorowaną i uzbrajaną między innymi przez USA, Wielką Brytanię i Francję.
      Zachód nie zwracał na to żadnej uwagi.

      Notre-Dame, która pod wieloma względami może być interpretowana jako Matrix Zachodu, jest częściowo pochłonięta przez teoretycznie ślepy ogień.
      Zwłaszcza dach – setki dębowych belek, niektóre z XIII wieku. Metaforycznie można to zinterpretować jako spalenie dachu nad głowami społeczności Zachodu.

      Zła karma?
      Wreszcie?…”

      https://pracownia4.wordpress.com/2019/04/18/escobar-bamian-babilon-palmira-notre-dame/#more-10489

     • marek pisze:

      Odnośnie… płonącej katedry „Notre Dame”, to tak gwoli ścisłości

      Jak się już przerobiło plebs , czyli masy …..z gliny na plastelinę …., czyli społeczeństwo jednostek wyzbytych z świadomości w jakim celu i po co zaistnieli ….to można już grać rudę drugą …stworzyć jeden totalny folwark z kierunkiem na cywilizację fantomową zapełnioną konsumentami własnych odchodów w procesie recyklingu , czyli …roli chomika wymuszającego ruch kołowrotka ……

      moim skromnym zdaniem

   • Margosia pisze:

    „…płonie Katedra Notre Dame… w Pryzu i ezoterycznie i symbolicznie to bardzo zła wiadomość…”
    ___
    Nie wiem czy… „ezoterycznie to zła wiadomość”, ale… jeśli chodzi o symbolikę, to jak widać… *ktoś/coś* ?… działa bardzo skutecznie, realizując jakieś… sobie jedynie znane plany…

    Najpierw… zniszczono symbol światowego centrum biznesowego w NY, jakim było WTC…
    Teraz… zniszczeniu ulega symbol europejskiego chrześcijaństwa…
    – Co będzie następne ?
    – Ktoś wie ?…

    Aby spróbować z-rozumieć i odgadnąć plany *ktoś/czegoś*…, pomocne są tzw. „karty iluminati” zaprojektowane przez Steve Jackson w latach 80-tych… , z których pierwsza, prócz redukcji populacji, wyraźnie wskazuje również na zaplanowaną destrukcję kilku… „Wielkich Miejsc”
    – Czy Paryż z jego katedrą może być nazywany: „Wielkim Miejscem” ?

 7. Margosia pisze:

  Obejrzałam sobie dzisiaj dwa, bardzo ciekawe filmiki, które i Wam polecam do obejrzenia… 🙂

  W pierwszym filmiku padają m.in. takie słowa:

  „… Nie czekaj aż umrzesz, żeby zechcieć żyć…
  Musiałam zrozumieć, że nawet jak stanie się coś złego, nie może to przesłonić tego, co jest dobre…”

  I w drugim filmiku:
  „…Jako chrześcijanka wierzę w życie po śmierci, ale nie… przed…
  To wszystko ma jakiś cel…
  Wiara mówi mi co innego, ale… fakty są niezaprzeczalne…”

  • Margosia pisze:

   I jeszcze jeden bardzo ciekawy filmik i dający wiele do myślenia, w którym przedstawione są wspomnienia trójki dzieci nt. ich poprzednich wcieleń…

   • Maria_st pisze:

    Margoś na MZ były juz linki nt tzw reinkarnacji i jak zwykle ogarnęła mnie nostalgia.
    W snach czesto mamy wspomnienia dawnych żyć a jednak smierć jest dla nas tematem tabu.
    Tymi życiami tworzymy nasza rzeczywistość a potem nienawidzimy, walczymy z naszą kreacją….

    • Margosia pisze:

     „…tworzymy nasza rzeczywistość a potem nienawidzimy, walczymy z naszą kreacją…”
     ___
     Bo jeszcze cały czas… „tworzymy naszą rzeczywistość”nieświadomie, nie mając wiedzy nt. tego, że… co wysyłamy – to do nas wraca w taki czy inny sposób…

 8. Jurek pisze:

  Marek.

  lecz sądzę że wyrażając swą…,

  /skad znasz czyja?s/

  …, postawę negacji i niechęc…,

  /nieznanych Tobie ludz/

  …,i do ruskich…,
  ☝️👇
  /w sumie tych/

  …,pierogów nigdy nie…,

  / jadlem a jesli Marek sam sie/

  …,pokusisz …,

  /podczas jak/

  …,się…,

  /to/

  …,by…,

  /i Tobie podczas jakiej?s czy Wozniak-a/

  …, jego prelekcji wysłuchać 

  /one i nawet zycze przysmakowaly/

  PS.

  Zeby-s Marek na przyszlosc wiedzial ze moze byc byta a moze nawet jest roznica miedzy putlerkiem i jego komusza ciagloscia kontynuacja a zniewolonym narodem rosyjskim i wcale nie od czasow wymyslnego historycznie Iwana Groznego
  a wolnym narodem …,

  /Kanada kraj surowcowy.Idzie zyc jak wolny czlowiek ? I co ma przecietny rosjanin z tego ze spi na tablicy Mendelejewa ? Toc wiadomo ze…

  …,go of.sie mowi ze kapitalisto imperialisci okradaja i putlerek wraz z oligarchami sie jak powyzej i zywi sie i zywi sie no ale gdzie reszta ze sie musi propaganda zywic jedynie przecietny rosjanin ? Tak ze Marek nie wiesz przypadkiem skad sie wzial pan Ciolkowski poza Polska czyzby dobrowolnie ? Nie wspomne o Rzeczpospolitej obfitych nie w ‚joli’ majty ale wypelnione po brzegi furmanek i nie tylko Ossolinski Sniadecki astronomicznymi ksiazkami

  rosyjskich muzeach znajdują się polskie dzieła sztuki … pozostających w zbiorach rosyjskich należy XVI-wieczny 

  gozbioru biblioteki stały się zbiory skonfiskowanej Biblioteki Załuskich, któ- re na rozkaz carycy po trzecim rozbiorze Polski zostały …

  Tak ze Marek wpierw przemysl co napiszesz a pozniej ze kto?s co?s a skad
  wiesz ze za zakretem raki biora czy kto?s nie ma problemu aby nie byc wrogo nastawionym do np.Rosjan-ina ?

  Dalej ze pan ?

  Woźniak objaśnia jak jest zbudowany US ?

  Jeszcze tego nie sluchalem ale zapytam nim wyslucham i poki co to byc moze pan Wozniak moze wyjasnic dlaczego zaistnialy planety czy tylko po to aby krazyc wkolo a Slonce czy albo inaczej czy Wozniak wyjasni-a i zalozmy ze z Wielkiego Wypierda no ale kto po co albo
  to Bog barankow zapewne najadl sie niedojrzalych arbuzow i z tad powstal m.inn.US ? Marek trudno mi bez Twej pomocy i pan-a Wozniak-a rozenigmowac no i jeszcze skad ludzi(owi)e akurat na surowcowej zyciodajnej a nie na Marsie czy Ksiezycu i dlaczego sie chyba nie po to aby baki puszczac no i a tak Marek wracajac do pana Wozniaka czy on co?s mowi skad on to wie i jesli co?s wie to
  czy jest pewien a moze nie jest czlowiekowi ‚bycia wiedzony-m’ czego?s no wlasnie pytanie i czy ogolnie znane receptorki nasze celowo zostaly zamulone sie coraz bardziej zamulaja bo co cywilizowany to przynajmniej jedna teoria a moze nie jest dane np.swietej pamieci owcy Dolly wiedziec a co dopiero skoro jej klonowcy ale jaja wiedza tyle ze nic nie wiedza !

  PS.

  Apropo’s pierogow zebys Marek wiedzial ze one do Europy przywendrowaly nie mam na mysli …,
  https://dodomku.pl/Artur_Marco_Polo_wafel_kokosowy_w_mlecznej_czekoladzie/39530.html
  …,tych powyzszych org.z Chin.I wracajac na koniec do Marek Twych blednych domyslow twierdzac ze nie lubie rosyjskich pierogow a co za tym idzie nie wiem co tam jeszcze wymyslasz czy wymyslisz przypomnij sobie gdy kiedy?s
  na Twoim blogu pis-alem a byl to temat
  o teoriach z teori pana Stewka Howkinga ze on jest wielce na zachodziewyslawiany a Rosyjska Akadenia Nauk ale i Rosyjscy Astrofizycy na te i jego teoryjki nie wiele uwagi zwracaja.Marek i takie zwiedle proby czytania typu …,

  /lecz sądzę że wyrażając swą postawę negacji i niechęci do ruskich pierogów nigdy nie pokusisz się by jego prelekcji wysłuchać …../

  …, a zagralbys w koncu kiedy?s raz role prawdziwego Sherlock-a Holmes-a i trafil w dzisiatke w koncu.
  Tak ze jesli juz to czytaj mysli na odleglosc przy pomocy dostepnej analizy z kiedy?snych wpisow a nie jedziesz po bandzie jak zuzlowiec i to bez chelma.
  Tak ze niechec ta a nie inna czy do putlerko komuszkow z pelnymi kontami i to imoerialistycznych durarow i setek sranychza mercow czy Ferari nie znaczy ze kto?s ma problemy z Rosjanami.
  Ha nawet pani M.Sklodowska korzystala z ksiazek z chemi francuskich roznych i Marek nie albo orla wywiniesz ?
  Z ksiazek na temat chemi pisanych w j.rosyjskim i przypuszczam ze znala k.rosyjski !

  • marek pisze:

   Jeszcze tego nie sluchalem ale zapytam nim wyslucham i poki co to byc moze pan Wozniak moze wyjasnic dlaczego zaistnialy planety czy tylko po to aby krazyc wkolo a Slonce czy albo inaczej czy Wozniak wyjasni-a i zalozmy ze z Wielkiego Wypierda no ale kto po co albo
   to Bog barankow zapewne najadl sie niedojrzalych arbuzow i z tad powstal m.inn.US ? Marek trudno mi bez Twej pomocy i pan-a Wozniak-a rozenigmowac no i jeszcze skad ludzi(owi)e akurat na surowcowej zyciodajnej a nie na Marsie czy Ksiezycu i dlaczego sie chyba nie po to aby baki puszczac no i a tak Marek wracajac do pana Wozniaka czy on co?s mowi skad on to wie i jesli co?s wie to
   czy jest pewien a moze nie jest czlowiekowi ‚bycia wiedzony-m’ czego?s no wlasnie pytanie i czy ogolnie znane receptorki nasze celowo zostaly zamulone sie coraz bardziej zamulaja bo co cywilizowany to przynajmniej jedna teoria a moze nie jest dane np.swietej pamieci owcy Dolly wiedziec a co dopiero skoro jej klonowcy ale jaja wiedza tyle ze nic nie wiedza !

   Jureczku

   zapewniam Cię ,że jeśli znajdziesz czas bliski jednej dobie , by obejrzeć wszystkie odcinki prelekcji pana Woźniaka dostaniesz odpowiedź na wszystkie swoje pytania i więcej …i wyciągniesz wnioski wobec swojej dotychczasowej wiedzy …i wtedy będzie wreszcie można o konkretach rozmawiać…

   w temacie błędnych wyobrażeń , nigdy nie miałem własnego bloga ….

   najtrudniej przyznać się do własnych pomyłek
   aby zrobić krok do przodu …..

   Harrp zmienia częstotliwość fale określanych Rezonansem Szumana by zakłócić wzrost możliwości naszych umysłów …..

   Istnienie Ziemi nr dwa jest potwierdzone przez sondy kosmiczne ,istnieje po drugiej stronie Słońca w odległości 1,5 jednostki astronomicznej , ma średnicę prawie dwukrotnie większą niż nasza planeta ….

   bodajże w 2006 / nie pamiętam / nastąpił przeskok kwantowy Ziemi co zaowocowało zmianami jądra wodoru ….

   te dane są potwierdzone naukowo …..tyle Jureczku dla zachęty…..

 9. Jurek pisze:

  Marek.

  zapewniam Cię ,że jeśli znajd…,

  /e czas to nie be/

  …,ziesz…,

  /musial przypominac sam sie zglosze do dyskusji.Akurat od 2 giego walcze z dostepem do Internetu bo przyslali mi nowa skrzynke robilem celem podlaczenia wedle i buczkow a ani telefonu ani slychu a juz w ogole dychu Internetowego.Jak sie okazalo to nowa skrzynka Ruter-owa byla zepsuta. I teraz mam korzystam tylko z komorkowego Internetu a mam go tyle co tok plakalna !
  I wiadomo ze bo sam nie wiem zwazajac ze /

  …,czas bliski jednej dobie …,

  /a go nie mam duzo jest i czy go bedzie wiecej nie w Chinach juz bo jedzcze duzo narazie bedzie wiecej no gdzie? Przeciez w diachIn !/

  …,, by obejrzeć wszystkie odcinki prelekcji pana Woźniaka …,

  /i jesli to rzeczywiscie dla mnie nie wiem jak dla inszo inszych sie okaze prawda ‚aj holp’ to/

  …,dostaniesz…,

  /odemnie w ramach R-osji W-szystko P-olsce G-owno oko za oko zab za zab towar za towar albo Stutysiecznik za garsc w-rubli /

  …, odpowiedź …,

  /nie/

  …,na wszystkie swoje pytania.

  / ale wyjasnie Tobie Marek cala historie np.Muru Chinskiego.Pytasz czy mam co?s wiecej za pazucha ? Tak wiele a na poczatek ot tak z kopa to moge wyjasnic od A do Y-…,

  …,(gre(k)ctwo Marek zebys wiedzial jak im wsunieto bajki antyczne tej zbieraninie a cywilizowanym o greckich Pitagorasach Archimedesach a oni nam bajki z kolei nie tyle co o Joli nie i nie chodzi mi o kawe czy herbate ale o Zeusach Atenach ktor(zy)a nie byl(i)a ani bogi(em)nia ani a w pewnym org.jezyku Marek jak sie walazwa ? Pomoge 8-siem slownie OSIEM ! Starogreckie pis-mo co prosze grecy pismo czy grecy skopiowac nie cos a duzo jak jeszcze w Chinach tylko co
  mogli i ‚duzo’ wlasnie z Egiptu ?)

  …,grek bo aby dojsc do tego nie trzeba fantazjowac na temat Wimanowych UFO-lowych Pozaziemskich Nazca i tylko niby londowisk typu i innych przyglupow lesmych o wyobrazni cywilizowanego
  uzbrojonego w fure skore i komore. Juz sana mysl i na ile trzeba zlasowany mozg
  zeby przedstawiciele wyzszej powiedzmy jacy?s nam na swoj obraz podobni byli na tyle prymitywni zeby sobie jakie?s kreseczki saperkami ryli przeciez samo wzgo…,

  …,rze albo to co?s na gorze swiadczy o niewydolnosci mozgow dzisiejszych mas ludzkich ze Nazca linie ptaszyska pajaki a pis…,👉

  /powoli zamordyzm wprowadza i to bez otrzymania kopa w dupe o dziwo na razie jak w chinach 5 G-ie nam na zlecenie NWO szykuje nieznaczy ze P(el)Oprostu PO co zadne dotychczasowe nie one nie sa lepsze i POki co co co…, masy spia to cieszuja sie nie tylko byle komuszki za pieniazki ale i obecni korupciarze z pod konfucjusz durarami placi i z tad rozni sprzedawczyki i demony /

  …,👉alem wiecej niz raz i juz same wskazowki celem odpowiedzi sobie ze
  Yte rycinki ptaszkow ze one nigdy nie wystepowaly nie istnialy za teraz ani w kiedys?nych kilku tysiecach wstecz czas-ie ze to juz jest sama czysta odPOwiedzia dla niby cywilizowanych mas. Ale jak makiem zasial na ten temat od mas-z ci los na jego pastwe kto?s je pozostawil chyba nie tak dawno bo gora i nie wiecej
  jak z 1500 lat temu nas ! Z tad te wyciagniecie jak guma od kaleson na pare tysiecy lat w antyczny czas celem ?
  Wiec jesli Marek oferta i filmik jak powstal US to sie w ramach RWPG kufajke za beczke farby z w srodku szynki jak w chinach ale nie jej tylko ludzi duzo wiec a nazwe sie w tej wymianie partnerem handlowym godnym zaufania.

 10. Jurek pisze:

  Kto?s na-pis-al :

  Jako …,

  /bo to w tym przypadku obojetnie czy kto?s zawodu dyrektorem czy POmocnikiem POmocnika konwojenta kto?s jest i czy /

  …,chrześcijanka…,

  /a inny moze twierdzi ze jest z wiary bojownikiem allaha czy wierzacym w robaczki swietojanskie a jeszcze inny ktos?iowo religijny POzostanmy ze /

  … wierzę …,

  /nie zupelnie/

  …,w życie po śmierci.

  /I teraz niech tym ktos?siem bedzie np.istota ziemska dwunozna o jednej szamie z dwoma polkolami mozgowymi moze byc oaudicowana ounijnowana oTHUNnnowa nowoczesniejsza od katedry Notre-dam albo nie od meczetu
  tam u bufetowej tej od kamienic POkroju i koloru R(ud-yego)OZY roz(a) ale juz z objawami Epilepsji nie jakby ale napewno typ-u klona autora ponizszego przekazu do narodu/

  /Polskość kojarzy mi się się z przegraną, z pechem. … od Polski tej na ziemi, konkretnej, przegranej, brudnej i biednej./

  …,od calego narodu obserwujaca swe zycie nie z perspektywy widzi jej sie ale poki co ‚jurgielnikowa’ korzystajaca raczej ssaca jak pokorne ciele z jednej i drugiej strony Odry ale nie wode ale wszystko co ma wartosc i zwiazane jest z kleptomania finansowa do wlasznej kieszeni zeby mogla zeby taka osoba miala na tyle wlasnego rozumu i gdyby ale dajmy wyzej wymienionej odstawmy ja czy wstawmy ja do Zoo np.w Berlinie a najlepiej naga miedzy wielbladami na pustyni Gobi i wrocmy do tematu ?

  Wierzę w życie po śmierci.

  Ze temat znany od mlodosci i wiecznie odpalany jak Lanz…,
  👇

  👆
  …,Bulldog POdgrzewany.I mysle ze temat niejednokrotnie przez wierzacego ateiste w nic jak i przez rozne odmiany wymyslnych religi sa oznaki ze.1500 lat wstecz juz rokowal nadzieje byc-ia czlowiek-iem nieco myslacym ktory mimo wszystko fenomeny natury wyjasnic chcial ale to jeszcze i trwa nadal wiadomo ze od tego czasu ma w swym repertuarze jak wiem a nie wiem czy inni wiedza wzgl.czy chca co?s wiedziec i to mase konstrukcikow odPOwiedzi i rozwiazan od tej pory na swym koncie i nie tylko na temat swego zaistnienia ale i roznych fenomenow natury szczegolnie tego bo mu owe rozwiazanie nie zmusza(lo) i dzis nie zmusza do myslenia a tym jest slowo Bog ktore wyjasnia kazda niewiadoma a co za tym idzie i sie moze sklaniac i wiara wiele sobie wyjasniac a nawet zycie POzasmiertne i tymze konstruktcikiem moze albo nie musi byc pies czy bronka zapasowe musztardowki ale wszystkie odPOwiedz-i i na zycie POzagrobowe moga ale nie musza byc POchowane.Dlaczego moglby sie zapytac jaki?s ktory?s kolejny niech nie nim a w koncu bedzie jaka?s Niewiasta wzgl.pani o imieniu Amber …,

  / imię kobiece, pochodzi od nazwy bursztynu /

  …,i np.o nazwisku Frytka .Zalozmy dajmy a niech ona bedzie z zawodu specjalistka od AU i spraw np.Muppet Show w formie propagandy ot taki i na POkaz dla gawiedzi na temat forsy i sPOd znaku pierwiastka AU ale dla ubogich w obu polkulach i to taki M.S np.przy chloscie dla tych co dzis wielu z nich muszi spac z POwodu Amber+AU przy moscie.Dalej bo leci
  nie …,


  …,a w sumie bonedza a mowa miala byc
  i bedzie o ?

  Wierzę w życie po śmierci.

  I idac droga POznawania zarysow Swiata ktory nas na codzien wszedzie otacza zapewne mozna sadzic przypuszczac zalozyc ze wiecej niz jedna jeden z zainteresowan(i)ych mogliby dojsc do wniosku ze wiara w zycie POzagrobowe to z czyjego?s punktu widzenia jakby jest lub mozna byloby zwacna UTOPIA i uwaga umotywowac w prosty sPOko-j aby przy tym stwierdzeniu na temat…,

  Wierzę w życie po śmierci.

  …, oczywiscie ze nie i tak narazie to nie i uwaga dlaczego a chodzi o bycie ostroznym aby nie wpasc do jednego wora wymyslo konstruktcikow MADE BY CYWILIZOWANY czyli czlowieka i skad wyplywa takie przypuszczczenie z tym worem pelnym cywilizowanego konstruktcikow jest rzecza do zrozumienia przecietnemu bezmyslnemu zywicielowi oficjalnych talentow wrodzonej gluPOty na codzien znana byc moze nie zawsze owa skryta mozliwosc i umiejetnosc myslenia jest nie zawsze aktywowana ? Ja osobiscie mysle moge sie mylic ale sadze ze moze gdyby tak szczerze POszukac to znalazlby sie przynajmniej wiecej niz jeden z rezydentow tej planety ktory by POtwierdzil ze my jako istoty na planecie pod nazwa Ziemia mimo wszystko co jaki?s odstep czas?u co?s nowego odkrywamy.A biada temu ktory czytal jak ja i ilu inno inszych tego nie wiem a moze nie chce-my wiedziec i zetknal sie zainteresowal najlepiej byloby gdyby czytal i przeanalizowal samemu wnioski wyciagal co?s np.ksiazki autorow jakich?s na POnizszy temat …,


  …,i POn. autora..,


  …,na temat Swiatow rownoleglych !

  I co one maja negowspol z ?

  Wierzę w życie po śmierci.

  OdPOwiadam ale PO swojemu i czy beda komentarze moga byc nie musza.I twierdzac ze istnieje zycie po smierci byloby wzgl.jest zaprzeczeniem wszystkiego co dotychczas na temat
  wiedzy o calym Swiecie sie dowiedzielismy.Bo skoro co jaki?s czas a bawet co dzien odkrywamy co?s nowego na temat Wszech i Swiata i samo to tylko POtwierdza ze wiemy tyle co itd.i wiadomo ze i w sumie nie za wiele.
  Aby jasniej np.ze moga byc albo istnieja
  rownolegle swiaty i nie mozemy powiedziec na pewniaka ze ich lub czego?s takiego nie ma ! PO prostu my o czym?s takim nie wiemy o nich ii chyba nikt nie zaprzeczy ze nie mam racji i kto ze mna chociaz nie szukam kumpli ? I co by tu w jednym krotkim zdaniu odPOwiedziec na temat-cik :

  Wierzę w życie po śmierci.

  Jest istnieje ono czy nie ?

  Byc moze najlepsza odPOwiedzia byloby kriciotkie stwierdzonko zreszta juz wiecej niz raz kiedy?s pis-alem ze czlowiek to jest taka istota ktory lubi sie POruszac droga o najmniejszej sile oPOru wiec ?

  Wierzę w życie po śmierci ?

  Wiadomo ze mysl na temat zycia po smierci jest mniej przygnebiajaca niz mysl
  ze po smierci i zadna inszo inszowa perspektyw(k)a.

  PS.

  POza tym my sie jednak rozwijamy i wiele nie wiemy tzn.wiecej nie wiemy i bez to albo dlatego zdac sie…,

  /dzis podrozujemy mercem a jutro moze wimanem skad wiemy ze na tym koniec i co bedzie troju ?/

  …, zdawac sie na mysl ze istnieje lub nie zycie POza umrzykowo-grobowe byloby przedwczesne !

 11. Jurek pisze:

  A po polsku płonie Katedra Notre Dame…,

  /i w zwiazku z tym pytanie za cene rownowartosc jednomiesiecznego wynagrodzenia np.Bien-kowskiej nie wybranej jak masy jej POdobnych demokratycznie i czy…,

  ( Nasza Pani)

  …,czy jest ona w oczach nie chrzescijanskiej religi tez ich-nia Pania ?
  Ze na ten temat a moze co?s sie uda
  jaka?s centarie przypasowac do tego
  zlego nieprzypadkowego wydarzenia ?
  Poza tym wiadomo renowacje wiec jakby kto?s zaplanowal okazje i celowo nie
  przestrzegl prze-ois-ow BHP. Zreszta we Francji POdpalaczy obcych a i cieszy zapewne wielu z nich ze w to miejsce nie bedzie puste a religijne bedzie.A kto pamieta proby usuniecia pomnika JP2 ? Mi nie chodzi o te POstac ale o
  srodowiska religijne ktore naciskaly
  aby itd. Czy kto?s slyszal kiedy?s powiedzenie na temat ?

  Lapac zlodzieja krzyczy zlodziej.

  Bo i taka mozliwosc istnieje.
  Za tym nie przypadkowym POzarem nie musza stac sami obcy.Moga to byc sami swoi.Wiadomo ze w obecnym czasie sa oni w wielkim POtrzasku to bi or no tu bi kasowac lub nie przezyc i bratac sie ich PO fachu tez od kasy z ‚bracmi’ z muzulmani i komunistycznych chin bo co do kasy to oni ze soba zawsze zwarci.
  Teraz czeka-ma-m-y europejskie WTC
  i te teorie s-pis-kowe oby byly trafne jesli
  w ogole.

 12. Jurek pisze:

  Wierzę w życie po śmierci ?

  Innymi slowy nie bylbym az tak pewny ze istnieje po ludz-i-u-a-kiej smierci jaka?s forma zycia po oddaniu sie w obchod umrzykow z kosami.Z prostego wzgledu
  a tym jest jaki?s tam rozwoj poznawanie
  w jakim?s stopniu przynajmniej troszeczke ogolne zarysy nas otaczajacego swiata .Niech za przyklad posluzy chociazby Galileusza teleskop-ik
  z dzisiejszym Havla teleskopem go porownac starczywy.. Przyklad z mozliwoscia istnienia albo nie swiatow rownoleglych o czym raziena
  nie wiemy czy istnieja lub nie.A jesli bysmy sie dowiedzieli to wowczas cala heca z zyciem pozasmiertelnym tylko by potwierdzala ze domniemane zycie w jakiejkolwieg nam znanej formie po odejsciu do wiecznej krainy cieni mozna smialo ze jest to ktory?s z kolei

  KONSTRUKT-CIK-I CYWILIZOWAN-YCH.

  Wiadomo ze lepiej a i przyjemniej jest sobie wmowic za zycia ze po smierci nasze zycie nie koniecznie konczy sie na cmentarzu przy ciaglym dororze z umrzykow z kosami.

  PS.

  Swiaty rownolegle i inne fenomeny przyrody nie trwaja 100 lat nie trwaja 1000 lat czy a moga trwac az od okresu jednego do drugiego slonca tzn.ile lat ?
  Jak wiem?y nasz US tez potrzebowal pewien odcinek czas?u nim sie az za dokladnie jego rodzina z naszego punktu widzenia siedzenia a kto wie czy krotkiego okresu wegetowania w swej rodzinie caly mechanizm w jego wlasnym schemacie a czy naprawde sie ustabilizowal ?

 13. mały budda pisze:

  A po polsku płonie Katedra Notre Dame ( Nasza Pani) w Pryzu i ezoterycznie i symbolicznie to bardzo zła wiadomość.Podobno iglica już runęła , a drewniane wnętrze zostało już dokładnie spalone.
  Odpowiedź

  Prawdę mówiąc Dawidzie to dla ciebie może być zła wiadomość.
  Dla mnie jest to dobra nowina, która pokazuję kolejny symbol upadku człowieka.
  Jak dla mnie upadek religii jest kwestią czasu i przestrzeni.
  Upadek religii jest konieczny, gdyż religie manipulują polem świadomości i programują ludzkość.
  Wystarczy 50 lat nowego cyklu aby odmienić oblicze tej ziemskiej przestrzeni.

 14. Jurek pisze:

  Margosia napisala sobie sama a moze i innym tymze odpowiedziala.Ze nikt do tego sie nie odniosl w sposob mysl-owy ?

  Bo jeszcze cały czas… „tworzymy naszą rzeczywistość”……,

  /i obojetnie czy swiadomoe czy/

  …, nieświadomie, nie mając wiedzy nt. tego, że… …,

  / i w tym stwierdzeniu jest pies z mercem pogrzebany.A to tylko potwierdza i obojetnie /

  …,co wysyłamy – to do nas wraca w taki czy inny sposób…

  /I dlatego na pewniaka stwierdzenie o txm ze/

  Wierzę w życie po śmierci ?

  /Skoro jeszcze tworzymy wysylamy niewysylami tylko potwierdza ze nie ma pewnosci czy istnieje zycie pozasmiertelne. albo nie ? Bo ciagle co?s poznajemy a inne jest pytanie czy kiedykolwiek co?s na zawsze poznamy./

 15. Jurek pisze:

  Maly Budda.

  Dla mnie jak tylko wczoraj z ranca oczy otworzylem od razu nie ‚uwierzylem’ a bylem z mety pewny ze P(el)O…,

  …,/tez i celowo POdczas marszu NiePOdleglosci co?s pirotechnicznego sPOwodowalo./

  …,zar…,

  /la kiedy?s dobrze odzywiona razna calego orla w czekoladzie bez lub raczej tak z POzniejszymi skutkami zatwardzenia/

  …,katedry w Paryzu znanej rowniez z powiesci ksiazki filmu glownych POstaci o godnosc…,

  …,ja(ch)k POwyzej z filmika nazwisk-a.
  Wiec analizujac ostatnie kilka dobrych lat nasilenie wciskania POprzez religie+NWO+komuna= to jedno zlo i dopinanie zamykanie zaprzeganie ludzi w swiat GULAGU dla mas o jednej religi jednej elektronicznej kontrolnej waluty przez rozne sily sie samo wybranych rzado bogow.Przygotowywana jest juz
  od wielu lat. Elementem z wielu valego planu byla ta hucpo-heca z katedra jej POzarem to bylo niczym innym jak typowym jawno oczywistym europejskim WTC i nie przypadkiem bo wiele POszlak wskazuje na o swiatowym zasiegu spisku. Przy okazji jest odwroceniem uwagi od protestujacych zoltych kamizelek ktorym ciagle sie naklada rozne haracze nikt inny jak dobrze zarabiajacy komisarze ludowi ci zbedni biurokraci sciagacze roznych wymyslnych kar oplat-rodzaj NWO-owskiej waluty swiatowej za CO2 haracze itp. Chodzi o to aby protest-y zoltych kamizelek bardzo uzasadnione nie przybraly nie rozlaly sie nie rozgniewaly nie tylko na cala Francje ale i na inne kraje.

  /Pytanie czy/

  Upadek religii jest konieczny ?

  / I znow mam-y doczynienia z pytaniemni jednoczesnie POnizej z odPOwiedzia dlaczego ?/

  …,gdyż religie manipulują polem…,

  /POwiedzmy

  …, świadomości i …,

  /moze nie tyle co/

  …,programują…,

  /ale i tre(ka)suja bezmyslna/

  …, ludzkość.

  /Rozumiem z POnizszego stwierdzenia wiadomo w przenosni ze/

  Wystarczy 50 lat nowego cyklu aby…,

  /czlowiek to moze/

  .., odmienić…,

  /nie/

  …, oblicze tej ziemskiej przestrzeni a ?

  /czlowiek to moze duzo chciec a w sumie niewiele moze i jedynie pare dziurawych gumofilcow na buty przemyslowki jesli magazynier nie bedzie mial ‚wychlane’ w tym czasie.Juz sobie wyobrazam czlowiek jak zmienia oblicze wzgl.charakter ziemi przykladow mozna wyliczac ich do rana.Jasniej POwiedziawszy czy mozna odmienic gluPOte religijna tak aby sie POwtorzyla niezauwazalnie w odmienionej formie wysokosci z uprzednio zyskow a i POsluszenstwa od sPOleczenstwa wymuszac jak to sie mialo pareset lat temu i nie wiecej niz gora 1000 lat temu.W POlsce odmienia sie zakazane ryje zamieniajac im maski jedynie dla picu .A to jest nic innego jak stara komusza maksyma. Co tu zrobic aby wygladalo inaczej a sie nic nie zmienilo ? oczywiscie tylko POzornie a w sumie i tak zostanie jak bylo przed POzorna od(z)miana !

  Dla mnie jest to dobra nowina, która pokazuję kolejny …,

  /wystarczy wyeliminowac religie i roznych zbednych uprzywilejowanych do koniecznego minimum i nie tylko rzadowych uprzywilejowanych.
  Pytanie czym jest ?/

  …,symbol upadku człowieka ?

  /Jest niczym innym jak religijna hucpa bez ktorej nie byloby mowy o wiecznym grzechu i tzw. upadku czlowieka.A azeby ten symbol zobaczyc to wystarczy przynaleznosc religijna z liczba ludnosci swiata w stosunku do POpulacji swiata POrownac lacznie z niewierzacymi ateistami.I wowczas dojdziemy wsPOlnie do wniosku ze bedzie ow….,/

  I co dalej ?

  • Maria_st pisze:

   I co dalej ?

   W niedzielę ni z tego ni owego poczułam cos jak fala, otulenie spokoju, radości i myśl— będzie wspaniale / trudno ująć mi to słowami, bo ten stan, nie stan mnie sama zaskoczył tym bardziej, że nie byłam optymistycznie nastawiona /. Wiem tylko, że dotyczy to ogół nie tylko mnie. Jakbym w tym momencie dotknęła czegoś co juz jest, zaistniało. Możliwe że to wejście w pas fotonowy ma na to wpływ.

 16. Maria_st pisze:

  „Wymyślony Jezus?” Mario z taką pewnością piszesz? Nie masz jednak na to żadnych dowodów. Wypadałoby napisać ,że być może został „wymyślony ” jak to piszesz. Może Kryszna, Budda też zostali ” wymyśleni”?

  a nie SAMI wymyślamy po coś ?

  • Dawid567 pisze:

   Mario , ale takie stawianie sprawy do niczego nie prowadzi. Być może Ty też jesteś wymyślona albo ja?
   Na innym planie istnienie fizyczne jest równoznaczne z istnieniem na planie „wymyślenia” ale nie o to chodzi!

   • marek pisze:

    Musimy właśnie spokój wprowadzać w swoich wnętrzach. To ludzie są zmianą, a nie żaden wybawiciel.
    ====================================
    a nie SAMI wymyślamy po coś ?
    ====================================
    Być może Ty też jesteś wymyślona albo ja?
    Na innym planie istnienie fizyczne jest równoznaczne z istnieniem na planie „wymyślenia” ale nie o to chodzi!

    Być może wraz z upadkiem wartości starych światopoglądowych pewników …..następuje ” rozchwianie ” logiki ……

    Między jednym okresem rozwoju ludzkości , a drugim widać chaos w naturze….jak i w głowach …

    A przecież wszechświat i życie opierają się na mądrości czyli ładzie i porządku …a więc logice ….łącznie z istniejącym w nim Życiu…….

    Stąd przy założeniu że ów wszechświat istnieje 13,4 miliarda lat / co jest jednak nie prawdą / łatwo wydedukować iż istnieje na jakimś ” wiecznym ” niezmiennym nośniku i do takich samych wniosków można dojść myśląc o życiu ……..

    W temacie materii nauka szuka cząsteczki Boga i jak na razie jej nie znajduje gdyż szuka nie tam gdzie trzeba …..

    W temacie życia religie wskazują na Boga-Bogów ogólnie Stwórcę i jego obraz sprowadzają w wyobrażeniach o nich do formy ludzkiej …..dołączając do tego łącznik między Stwórcą a Człowiekiem określany mianem – ducha – duszy …..

    Obu tym dziedzinom brakuje zrozumienia ,że wszechświat materialny kończy się na elektronie w swym podstawowym rejestrowanym urządzeniami wyrazie lecz świadomość czyli duch -dusza opiera swą konstrukcję na cząsteczce o wiele bardziej energetycznej choć mniejszej …..

    Powyższe cytaty trzech piszących osób , są w mym odbiorze wyrazem niepełnego zrozumienia wynikającego z totalnego odrzucania starego , bez próby nadania dawnym informacją nowego zrozumienia …..a przyjmowanie ” a priori ” / apiać na wiarę / nowych teorii i znaczeń przeważnie omijających ciąg logicznego uzasadnienia…….niestety nie prowadzi do wzrostu świadomości ….

    W temacie Jezusa jako człowieka fizycznego wyraziciela , Świadomości Chrystusowej będącej szczególną energią / która jest nośnikiem życia i świadomości / …. pomijając nadane określenie możemy dojść do wniosków iż rozumowanie poniższe wyjaśnia błędy naszego pojmowania …..

    przykład …..

    jeśli w modelu prowadzącym do rozeznań opartych na logice określimy w miejsce Świadomości Chrystusowej nośnik życia jako ” wodę ” to dostrzeżemy ,że woda była , jest i będzie zawsze wodą ….

    ….natomiast zupełnie nielogicznym wydaje się być jeśli patrzymy na nią przez pryzmat tego co z nią robimy w szczególności gdy chcemy ukryć jej wartość ,utrudnić dostęp lub ją zatruć by innym zaszkodzić lub nimi rządzić ….kulturowe i religijne nakładki po negację jej istnienia ….

    Refleksji Wam wszystkim życzę przy zbliżających się świętach nad poniższymi słowami :

    J 14, 6-14 Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie «Ja jestem drogą , prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».

    Te słowa opisują konstrukcję wnętrza każdego człowieka i potencjał jaki w sobie niesie ….

    Ja jestem w Ojcu a Ojciec jest we mnie

    Wyłącznie nasz własny wybór określa jaką ” drogę ” wybieramy / kierunek rozwoju / i tego konsekwencje wynikające z tego wyboru dokonanego skutkiem właściwego lub
    błędnego zrozumienia ……jak iść przez życie i co jest fundamentem dla istoty samoświadomej jaką jest człowiek …….

    • zibi pisze:

     Wynika z tego, ze kazdy tworzy swoj swiat na wzor i podobienstwo swojego ojca, ktory jest w niebie czyli w wyzszej formie, ale znowoz syn powinien stworzyc swiat bardziej doskonaly niz jego ojciec w jeszcze doskonalszej formie. Dajmy taki przyklad:

     Urodzilem sie w rodzinie w ktorej matka byla opiekunka, dbala o meza, dzieci i dom, wprowadzala lad, harmonie, spokoj i bezpieczenstwo. Ojciec za to byl moim nauczycielem, mial swoj warsztat i tworzyl np. Pojazdy, meble cokolwiek. Tworzyl tylko dlatego, ze moja matka go kochala i pozwalala mu doswiadczac tej milosci na poziomie duchowym stad na planie fizycznym potrzebowal ekspresji i tak powstawaly przepiekne dziela mojego ojca. Jako maly chlopiec zachwycalem sie tymi dzielami, az w koncu ojciec wziol mnie na nauke rzemiosla, zdradzal tajniki wiedzy o materiale i o sztuce tworzenia. Opowiedzial mi o bledach jakie popelnial i o rozwiazaniach jakie znalazl. Tak spedzalismy mlodosc. To byla nizla szkola zycia.
     Gdy doroslem przekazal mi swoj warsztat i powiedzial:
     Teraz synu kolej bys rozwinal ten warsztat, Ja juz osiagnalem to co chcialem teraz chce tylko pobyc razem z twoja matka i nacieszyc sie z bycia razem, moje dzielo nie zginie dzieki tobie, ba ono ewoluuje do wyzszej formy, prosze Cie tylko bys nie zapomnial nigdy o swoich rodzicach i to z jakiego domu wyszedles i jakie wartosci miales przekazane. Jezeli czules sie z nami zle to bardzo cie przepraszam.
     No i syn mowi do rodzicow:
     To co mi przekazaliscie to ogrom wiedzy i doswiadczenia jakie zgromadziliscie w waszym zyciu, na pewno nie zmarnuje szansy jaka mi daliscie i bede tworzyl swoje dziela, ale na waszym fundamencie. Dziekuje za wszystko. I syn wziol sie do dziela. Mozna dalej fantazjowac w tym temacie.

     Powiedzmy , ze historia zmyslona, ale wazna jest istota w niej zawarta, jak dusza ewoluuje do wyzszej formy.

     A w obecnym swiecie, promuje sie dewiacje i wynaturzenia, niszczy sie milosc, rodzine, nie licza sie zdolnosci, a uklady i kasa. Matrix
     Zabija sie inowacje i pomyslowosc, a kladzie nacisk na nieuczciwa konkurencje, zazdrosc itd.

     Gdyby kazdy zajal sie swoim podworkiem i na nim chociaz posprzatal o ile by sie czysciej w kolo nas zrobilo, zaraz by sie dusza odezwala, ze chce kochac, tworzyc i doswiadczac!!!

     • Margosia pisze:

      „…Gdyby kazdy zajal sie swoim podworkiem i na nim chociaz posprzatal o ile by sie czysciej w kolo nas zrobilo…”
      ___

     • Dawid567 pisze:

      „Gdybyy kazdy zajal sie swoim podworkiem i na nim chociaz posprzatal o ile by sie czysciej w kolo nas zrobilo, zaraz by sie dusza odezwala, ze chce kochac, tworzyc i doswiadczac!”
      I tak i nie .Co powiesz o rządzących? Oni z reguły zajmują się nie swoim podwórkiem .
      A Jezus też zajmował się nie swoim podwórkiem, ale nie każdy może być Jezusem!

    • marek pisze:

     Powiedzmy , ze historia zmyslona, ale wazna jest istota w niej zawarta, jak dusza ewoluuje do wyzszej formy.a
     Historia zmyślona ? prawie że fakt /gdyż to wzorcowa edukacja / a w zderzeniu z celami i wzorcami współczesnego ojca i matki nakładanym na dziecko to przepaść obejmująca większość rodzin …..

     I próbuj człowieku komuś objaśniać że wnosi swój wkład do istnienia cywilizacji śmierci czyli cywilizacji która sama dla siebie w obecnej konstrukcji jest śmiertelnym zagrożeniem …zanikiem humanizmu …
     Optymizm czerpię tylko z faktu ,że wiem iż Stwórca uruchomił mechanizmy które ratują nas przed totalnym unicestwieniem …..być może niosą w sobie autentyczne przejście z myślenia w świadomość……………

     • marek pisze:

      A Jezus też zajmował się nie swoim podwórkiem, ale nie każdy może być Jezusem!

      Po pierwsze zajmował własnym podwórkiem z dbałością której większość z nas mu nie dorównuje ….nieustanny kontakt poprzez modlitwę ze Stwórcą ….

      Po drugie , każdy może być Jezusem , gdyż to było jego przesłaniem …tylko trzeba to wyłuskać z tego co jest Jego prawdziwymi słowami …..

     • Piluś pisze:

      A Jezus też zajmował się nie swoim podwórkiem, ale nie każdy może być Jezusem!

      Po pierwsze zajmował własnym podwórkiem z dbałością której większość z nas mu nie dorównuje ….nieustanny kontakt poprzez modlitwę ze Stwórcą ….

      Po drugie , każdy może być Jezusem , gdyż to było jego przesłaniem …tylko trzeba to wyłuskać z tego co jest Jego prawdziwymi słowami …..
      ——————————
      Mądre wyjaśnienie Marka, ale dodam że prawie 6000 lat temu, Jezus – inne posiadał wtedy imię – został mianowany przez kosmiczne Konsorcjum Światła na cesarza tego świata. Tak jak widać, jak najbardziej – później w nowej inkarnacji – działał na swym podwórku. Poz

     • Dawid567 pisze:

      Napisałem nie każdy może być Jezusem i to podtrzymuję , bo nie każdy ma predespozycje aby zostać Jezusem to po pierwsze, a po drugie to nie każdy umie nadstawiać drugi policzek, a po trzecie to nie każdy odda życie za drugiego człowieka , być może nie jest wybrany do poświęcenia się za innych czy poświęcenia się w imię jakiejś idei.
      To bardzo ważny problem : ilu dzisiaj znalazło by się Jezusów , którzy oddali by życie za uratowanie Świata przed zagładą. Jedno życie za przetrwanie całej ludzkości?

     • Margosia pisze:

      „… nie każdy ma predyspozycje aby zostać Jezusem…
      nie każdy umie nadstawiać drugi policzek…
      nie każdy odda życie za drugiego człowieka…”

      ___
      Kochany Dawidzie, każdy z nas może mówić co zechce, ale… nikt nie wie jak zachowa się w konkretnej sytuacji tak długo – dopóki się z nią nie zetknie twarzą w twarz…
      Wiem z doświadczenia, że… ludzie bywają naprawdę zaskoczeni swoim własnym zachowaniem w chwilach wymagających natychmiastowego działania, bo tylko w wyniku doświadczenia możemy odkryć prawdę o sobie… o swoich „mocnych i słabych” stronach…

      Zachęcam Ciebie i pozostałych forumowiczów do obejrzenia ciekawego filmu, jakim w moim odczuciu jest film pt. „Jutro, jak wybuchnie wojna” 🙂

      Poniżej, pozwolę sobie zacytować kilka ciekawych sformułowań pochodzących z tego filmiku:

      „…Byliśmy niewinni, byliśmy niewinni do wczoraj…

      Myślę, że… jak przyjdzie co do czego… zrobię, co będę musiała, ale niestety nie mogę zagwarantować, że nie spanikuję…, bardzo się boję…

      Nie wiem czy to, co zrobiłam było słuszne czy złe ?, chce myśleć, że ratowałam przyjaciół albo ojczyznę, ale tak naprawdę… bardziej ceniłam życie swoje od ich.
      – Ile osób wolno mi zabić żebym ja przeżyła ?
      – Kiedy stajemy się potępieni, jeśli już nie ?
      Musimy zaufać sumieniu, tylko ono nam zostało…”

     • Piluś pisze:

      ilu dzisiaj znalazło by się Jezusów , którzy oddali by życie za uratowanie Świata przed zagładą. Jedno życie za przetrwanie całej ludzkości?
      ————————————
      Cóż jest ten świat wart??? no cóż. Jedna nawrócona dusza ma większą wartość niż ten świat.

     • marek pisze:

      bo nie każdy ma predespozycje aby zostać Jezusem to po pierwsze, a po drugie to nie każdy umie nadstawiać drugi policzek, a po trzecie to nie każdy odda życie za drugiego człowieka , być może nie jest wybrany do poświęcenia się za innych czy poświęcenia się w imię jakiejś idei.
      To bardzo ważny problem : ilu dzisiaj znalazło by się Jezusów , którzy oddali by życie za uratowanie Świata przed zagładą.

      Dawid

      czy Ty umiesz oddzielić ziarno od plew w Biblii , obawiam się że nie ,że traktujesz ją jak świętą księgę czyli że każde słowo w niej to prawda ……

      Napisałem dzisiaj o celu misji Jezusa , nie były nim te wszystkie brednie które wciąż wałkujesz wstawione w treść NT przez oszustów prawdy ją układających …

      Przyszedł pokazać jak być człowiekiem a nie zwierzęciem i bynajmniej nie zbawiać ani umierać za wszechświat …….

      A to ,że był na Ziemi kilka tysięcy lat wcześniej jak pisze Piluś ma znaczenie tylko dla otumanionych religią śpiących w świadomości lub takich którzy pragną zaprzeczyć istnieniu poziomu świadomości z której przyszedł i której ślad pozostawił na Ziemi …na dzisiaj w gusła i obrządki przeinaczony ….

      A w ogłupionych środowiskach ezo wszyscy transformują lub są już oświeceni , choć świat w moralności przez ostanie dwa tysiące lat prawie kroku do przodu nie postąpił ……

     • Piluś pisze:

      A to ,że był na Ziemi kilka tysięcy lat wcześniej jak pisze Piluś ma znaczenie tylko dla otumanionych religią śpiących w świadomości lub takich którzy pragną zaprzeczyć istnieniu poziomu świadomości z której przyszedł i której ślad pozostawił na Ziemi …na dzisiaj w gusła i obrządki przeinaczony ….
      ————————————
      Mareczku, czemu zaprzeczasz Prawdzie? Tobie się wydaje że Bóg jest ograniczony? A syn Boży się nie inkarnuje?????? Największa głupota tak ograniczać Wszechmoc. Nie tylko Syn Boży się inkarnuje – następna będzie w 2030 r. – ale również sam Stwórca !!! By ratować świat. Poprzez zaszufladkowane myślenie, nie docieramy do logiki serca, czyli „”kręcimy się w kółko”” Poz

     • marek pisze:

      Mareczku, czemu zaprzeczasz Prawdzie?

      Popatrzyłem na to co napisałem i zobaczyłem że reszta myśli została mi w głowie a sądziłem iż ją wyraziłem ….Te uwagi czyniłem o ortodoksach którzy wszystko traktują jak kościół objaśnia ….

      Nie dopisałem ,że dla mnie jest obojętne ile razy Jezus był na Ziemi i w jakich postaciach ,gdyż całość jego przekazów wiążę z poziomem świadomości jaka się przez Niego przejawiała ….

      Natomiast w temacie inkarnacji samego Boga Stwórcy na Ziemi to niestety określ jakiego Boga Stwórcy w odniesieniu do Układu Słonecznego , Galaktyki czy Stwórcy Wszystkiego co Jest czyli Wszechrzeczy , gdyż to określenie jest niezbę,dne by zrozumieć co masz na myśli ……

     • Piluś pisze:

      Natomiast w temacie inkarnacji samego Boga Stwórcy na Ziemi to niestety określ jakiego Boga Stwórcy w odniesieniu do Układu Słonecznego , Galaktyki czy Stwórcy Wszystkiego co Jest czyli Wszechrzeczy , gdyż to określenie jest niezbę,dne by zrozumieć co masz na myśli ……
      ———————————
      W świecie zjawiskowym najważniejszą istotą jest P. Wishnu. i następne jego inkarnacje. Żeby uzmysłowić sobie logiczność rozumowania – bo logika serca tego nie potrzebuje – to zaznaczę jeszcze od samego początku i zarazem będzie to częściową odpowiedzią na art Małgosi, który jest świetny i pouczający. Stwórca, który zapragnął aby jego Miłość objawiała się na zewnątrz, stworzył formy wszelkiej maści i wymiarów, obdarzając ich i nas wszystkich swą energią, która na dzień dzisiejszy objawia się minusem a stworzenia plusem. I tutaj jest rozwiązanie ( Co To Jest Grawitacja ). Stwórca przewidział wszystko z dokładnością do jednej cząsteczki materii. I jak Mareczku sobie wyobrażasz? czy Stwórca który zasiał swą energie– zaznaczam jeszcze raz minusową – chciałby popełnić samobójstwo gdyby plan Jego się nie udał? myślę że na tyle to i ja bym się zabezpieczył, by ta energia miłości którą nazywamy życiem powróciła do Nadawcy. I dlatego nikt nie może walczyć ze Stwórca bo On jest dawcą wszelkiego życia. Stwarzając wszechświat — już parę razy pisałem w jaki sposób i z jakiej przyczyny on powstał, Stwórca opracował plan rozwoju i ewolucji, stworzył czas i przestrzeń by upadłe i pokonane stworzenia mogły zrozumieć poprzez swoje doświadczenia, kim są i powróciły na łono czystej i nieskażonej Miłości ze świadomością swej osobowości. Dlatego od zarania dziejów jest wiadome, że trzy Siły — minus Stwórcy, plus Lucyfera oraz siła która to wszystko trzyma w harmonii to P. Siwa. Dlaczego Stwórca się inkarnuje od czasu do czasu n.p. na naszej matce Ziemi? przyczyną jest nasza Wolna Wola — prawo wyboru — która odbiegu od planu rozwoju i ewolucji, i Stwórca musi to korygować, a że nie posiada w sobie ani odrobiny Ego koryguje to za sprawą energii miłości emanującą od postaci jaką wybrał na formę inkarnacji. Poz.

     • marek pisze:

      W świecie zjawiskowym najważniejszą istotą jest P. Wishnu. i następne jego inkarnacje.

      Dziękuję Piluś za objaśnienie ….niestety nie akceptuję i nie będę wyjaśniał dlaczego gdyż argumentacja tej postawy wymagała by rozmowy na cały dzień lub nockę ,abyśmy oboje mieli dużo do myślenia …nie koniecznie prowadzących do pogodzenia naszych punktów widzenia gdyż za zmianą światopoglądu stoi dużo wysiłku gdy płynie to w zgodziez sumieniem …..a nie interesem …..

      Mimo wszystko jeżeli znajdziesz czas wysłuchaj wykładów Woźniaka samemu dla siebie / by zweryfikować lub utwierdzić się w swych przekonaniach / lecz wymaga to od słuchacza dokładności czyli wysłuchania od pierwszego do ostatniego by objąć całość uzasadnień poszczególnych części naszej rzeczywistości ….

      A to ,że Miłość bezwarunkowa jest – wiecznym nośnikiem życia jest dla mnie oczywiste…..

      Miłością jesteś rosą życia , bo ja jestem w tobie i czasem w realu na zewnątrz nią jestem jak i niektórzy z nas….

     • Piluś pisze:

      Mimo wszystko jeżeli znajdziesz czas wysłuchaj wykładów Woźniaka samemu dla siebie / by zweryfikować lub utwierdzić się w swych przekonaniach /
      ———————————
      Wielki szacunek dla p. Wożniaka, bo stara się nam uzmysłowić i przekazać współczesne spojrzenie na wiedzę obecnie spostrzeganą. Ale to nie dowód że jego teorie jak i jego nauczycieli jest spójna z Prawdą. Na zadane moje pytania w komentarzach nie odpowiedział mi, a to się równa brakiem konkretnej wiedzy na ten temat. Jeżeli ktoś występuje jako autorytet świata nauki, i przedstawia spójne teorie odnośnie n.p. jądra ziemi, cząstek materii i.t.d. które są tylko wymysłem pasującym do teorii, ta wiedza nie zasługuje na zaufanie gdyż za 20 lat teoria się zmieni. Mareczku przypomnę Ci, że wiedza którą obecnie można się delektować ma się tak do wiedzy duchowej, jak światełko robaczka świętojańskiego do dnia słonecznego. Poz

     • marek pisze:

      Mareczku przypomnę Ci, że wiedza którą obecnie można się delektować ma się tak do wiedzy duchowej, jak światełko robaczka świętojańskiego do dnia słonecznego. Poz

      Piluś

      w takim razie by rozmowa miała jakieś sensowne podstawy poproszę Cię określ z pozycji ” dnia słonecznego ” co jest nośnikiem świadomości , co nośnikiem miłości i w jaki sposób koegzystują między sobą płaszczyzny odmiennej czasoprzestrzeni o różniących się od siebie parametrach energii i świadomości ……..

      a tak na marginesie …jeżeli ta wiedz z pozycji robaczka , pozwala na penetrację US ,urządzeniami i statkami kosmicznymi , pozycjonowanie w atomie witonu , to czy nie można podejrzewać iż dojdzie w przyszłości do poznania Partiki …..i odseparuje wierzenia od wiedzy…..

     • Dawid567 pisze:

      Nie dopisałem ,że dla mnie jest obojętne ile razy Jezus był na Ziemi i w jakich postaciach ,gdyż całość jego przekazów wiążę z poziomem świadomości jaka się przez Niego przejawiała ….

      Przyszedł pokazać jak być człowiekiem a nie zwierzęciem i bynajmniej nie zbawiać ani umierać za wszechświat …….

      Marek w pełni się zgadzam z tymi stwierdzeniami.

     • Margosia pisze:

      „Jezus… Przyszedł pokazać jak być człowiekiem a nie zwierzęciem i bynajmniej nie zbawiać ani umierać za wszechświat …”
      *
      „Marek w pełni się zgadzam z tymi stwierdzeniami.”
      ___
      Podobnie jak niemal wszyscy.
      O co więc toczą się te nieustające spory ?…

     • Dawid567 pisze:

      Nie tylko Syn Boży się inkarnuje – następna będzie w 2030 r. – ale również sam Stwórca !!! By ratować świat
      A może inkarnował się już w latach 50-tych ubiegłego stulecia? Skąd wiesz że tak nie było!Współczesnemu Jezusowi bardzo trudno byłoby zachować anonimowość.Najlepiej by było żeby nikt się nie dowiedział o współczesnej inkarnacji Jezusa, chyba że chodzi o czasy ostateczne- wówczas się ujawni – tylko wówczas, ale niekoniecznie jako surowy sędzia ludzkości.

     • Piluś pisze:

      Piluś
      w takim razie by rozmowa miała jakieś sensowne podstawy poproszę Cię określ z pozycji ” dnia słonecznego ” co jest nośnikiem świadomości , co nośnikiem miłości i w jaki sposób koegzystują między sobą płaszczyzny odmiennej czasoprzestrzeni o różniących się od siebie parametrach energii i świadomości ……..

      a tak na marginesie …jeżeli ta wiedz z pozycji robaczka , pozwala na penetrację US ,urządzeniami i statkami kosmicznymi , pozycjonowanie w atomie witonu , to czy nie można podejrzewać iż dojdzie w przyszłości do poznania Partiki …..i odseparuje wierzenia od wiedzy…..
      —————————————
      Czym jest wiara?jest to zaufanie w pewnych kwestiach które dla nas są niewytłumaczalne, lub mało przewidywalne. Jeżeli wiara ma swe korzenie w świetle, i oparta na pewnych dogmatach, nawet jeżeli to nie jest oczywistą prawdą, to jedna k wiara daje wyzwolenie pewnej energii, który służy za budulec wartości duchowej i materialnej. Natomiast wiedza to już sprawdzone dogmaty i zagadnienia. N.p. weźmy Judasza za przykład. Był on najukochańszym uczniem Jezusa, i został nazwany zdrajcą bo „sprzedał” Jezusa za 30 srebników. Ale nikt się nie zastanawia nad jego czynem, i dlaczego to zrobił? Ale wszyscy się mylą. Judasz nie był zdrajcą. Ubóstwiał Chrystusa ponad wszystko. Brakowało mu jednak zrozumienia i dlatego był małoduszny. Widział w Chrystusie nowego króla. Świętego króla, panującego zarówno nad ziemskimi jak i niebieskimi siłami. Judasz sądził, że może przyspieszyć dzieło Chrystusa, jeśli Go zmusi do pokazania prawdziwej potęgi. Nie zrozumiał Go. Chrystus był zbyt wielki, zbyt niepojęty, jak na umysł Judasza. Dlatego nie mógł sobie wyobrazić, że odda się bez oporu w ręce siepaczy. W ten sposób świat Judasza zawalił się: Stracił człowieka którego ponad wszystko kochał. Jednocześnie pozbył się iluzji, że zobaczy nową Judeję w takiej postaci, jaką sobie wyobrażał.Dlatego odebrał sobie życie. Każdy powiela taką prawdę że jest zdrajcą czyli wiedza która opiera się na wydarzeniach, ale duchowość widzi prawdziwy sens jego czynu i jego postępowania. I tak jest ze wszystkim, to tylko nam się tak wydaje że wiemy „”dużo””rzeczywistość po czasie pokazuje co innego.

      ”” Co jest nośnikiem świadomości”” — według mego przemyślenia, świadomość jest nicością bez odpowiednich narzędzi jest jak świadomość zaklęta w kamieniu. Natomiast wszelkie zmysły, i uczucia tworzą świadomość „aktywną” na miarę swych narzędzi.

      „”, Co nośnikiem miłości”” — Pierwiastek Stwórcy, to On rozsiewa swą miłość w całym wszechświecie, a ten pierwiastek znajduje się w całym wszechświecie zaczynając od najmniejszej cząstki ożywionej oraz po galaktyki.

      „” w jaki sposób koegzystują między sobą płaszczyzny odmiennej czasoprzestrzeni o różniących się od siebie parametrach energii i świadomości „” — to uzależnione jest od różnych wibracji i zasobu miłości poszczególnych stanach fizycznych, eterycznych, astralnych, mentalnych, przyczynowych i duchowych. I jeszcze jedno nie porównuj mnie do światła słonecznego bo takiej wiedzy nie posiadam. Poz.

     • Piluś pisze:

      Najlepiej by było żeby nikt się nie dowiedział o współczesnej inkarnacji Jezusa, chyba że chodzi o czasy ostateczne- wówczas się ujawni – tylko wówczas, ale niekoniecznie jako surowy sędzia ludzkości.
      ——————————
      Dawidzie On otworzy nowy cykl ludzkości, On pomorze zbudować nam Millenium, będą takie rzeczy się dziać niewyobrażalne obecnie dla naszego rozumowania.

     • marek pisze:

      Natomiast wiedza to już sprawdzone dogmaty

      Piluś

      mam doświadczenia poszerzające moje zrozumienie w jakiej formie ciała przed wcieleniem na Ziemię byłem i co było tej w tym ciele rdzeniem , i co domem …
      mam za sobą kontakt z Miłością zaburzającą równowagę emocjonalną do tego stopnia iż jej oddziaływanie wydało mi się podejrzane ….

      I mam zrozumienie ,że na różnych poziomach świadomości nad naszym poziomem również istnieje dualizm postaw , a my przy ograniczonych możliwościach percepcji możemy ulec sugestii bytom generującym w naszą stronę imitację miłości …../ lub co wydaje się bardziej prawdopodobnym uruchamiających w nas samych ową miłość , co my mylnie odbieramy jako płynącą od nich do nas ……

      To i wiele innych czynników i obserwacji przesunęło mnie w postawę by ” wierzyć ” przemienić na wiedzieć czyli rozumieć …..

      Nie będę pisał iż mam z olbrzymiego wachlarza dziedzin wiedzy naukowej ogólne a w niektórych głębsze rozumienie , gdyż było by to chełpieniem się lecz chcę zwrócić uwagę iż tam gdzie nie mamy elementarnych podstaw znajomości tematu odrzucamy informację , gdyż jest ona dla nas nie zrozumiała …..a więc w pojmowaniu większości natrafiających na taki problem niewiarygodna ….

      obserwuję to u wielu piszących osób w internecie jak i w realu i to niesie mi informację zwrotną na jakim poziome dialog się skończy z racji braku podstaw wiedzy w zakresie użytych przez współrozmówcę argumentów….

      Woźniak wskazuje konkretne elementy materii różnicujące poszczególne piętra poziomów świadomości przekładając ich opis na cyfry , wskazuje wieczną pra materię będącą podstawą materialnego wszechświata ….

      ———————————————————-

      Dlaczego nie podaję faktów , po pierwsze materiał zbyt obszerny bym po jednym razie wysłuchania miał szczegóły / cyfry / w pamięci …i dlatego ,że stosując się do zasady
      mówiącej o ” perłach ” w jej pierwszej części / a nie przed kim rzucanych , gdyż pogardy nie mam do żadnego człowieka / staram się tymi wzmiankami zachęcić tym materiałem tych którzy jego wykłady traktują jako mało wartościowe…..

      Polecam poszukania w jego wykładach co określa pra materią i jaki pierwiastek ma czas rozpadu bodajże 700 miliardów lat , a my mówimy o wieku wszechświata 13 i coś tam z miliarda …..

      A co do możliwości inkarnacji najwyżej stojących bytów z domeny kreacji / pierwszych po Bogu / w Ziemską materię , to wpierw poczekam Piluś ,aż napiszesz ,że masz w pełni zrozumiały model powstawania poszczególnych poziomów z pierwiastków materii przedstawiony przez Woźniaka ,wtedy być może będziemy mogli mówić o kolejnym dogmacie czy jest to możliwe ……

      przyszła mi refleksja ….co stanie się z Ziemią gdy przysuniemy do niej Słońce…..

      piękny dzień
      u mnie wstaje….

     • marek pisze:

      piękny dzień
      u mnie wstaje….

      odcinek 24…..

     • marek pisze:

      odcinek 24…..

      i odcinek 10-ty które jeżeli ma się wyobraźnię mają kilka wspólnych mianowników ……
      a na dodatek …święta …..

    • zibi pisze:

     Jezus jesli wogole istnial to bylo kiedys tam w jakiejs rzeczywistosci i jak podaja zydowskie basnie i legendy byl mistrzem masonskim, chodzil jak pasozyt w sukiencei ludzi od pracy odciagal, cudami sie zajmowal, zamiast wziasc narzedzia do rak i cos zrobic.
     Jakim to podworkiem sie zajal? Mowisz moze o wypedzaniu kupcow ze swiatyni. Takie same cwaniaki i kombinatorzy byli jak on.
     Uczciwi ludzie sprzataja swoje obejscie do granicy-plota, a nie cudze domy.
     Szol zrobil i sie narazil kaplanom.

     Ja tam nie chcial bym byc Jezusem, dlatego jestem soba.

     Wybacz Davidzie moja uszczypliwosc, staram sie wskazac w dowcipny sposob pewna absurdalna sytuacje.

     A tak wogole to co nas w Polsce jakis Jezus obchodzi, moze bardziej powinien nas obchodzic jakis nasz ziomek, jakis wynalazca lub kompozytor. A tutaj wszyscy slawni kariere robili wszedzie indziej, ale nie w Polsce np: Chopin, Sklodowska i inni.
     To sa nasi bohaterzy, ktorzy dokladali sie do wspolnego podworka, a nie jakis Jezus. No chyba, ze zyl w Polsce o czym ja nie wiem. Pomnikow mu nastawiano, ktrolem go zrobiono, chyba przespalem jakis odcinek czasowy.

     Politycy to pasozyty, ktore zeruja na strachu i niewiedzy.
     Bo normalny zdrowy czlowiek wie, ze jak zrobi kupe w majty to musi po sobie posprzatac, a nie czekac na ‚Jezusa, az mu tylek podetrze, oczywiscie nie za darmo…..

     • marek pisze:

      Ja tam nie chcial bym byc Jezusem, dlatego jestem soba.

      Wybacz Davidzie moja uszczypliwosc, staram sie wskazac w dowcipny sposob pewna absurdalna sytuacje.

      A tak wogole to co nas w Polsce jakis Jezus obchodzi, moze bardziej powinien nas obchodzic jakis nasz ziomek, jakis wynalazca lub kompozytor. A tutaj wszyscy slawni kariere robili wszedzie indziej, ale nie w Polsce np: Chopin, Sklodowska i inni.
      To sa nasi bohaterzy, ktorzy dokladali sie do wspolnego podworka, a nie jakis Jezus

      A tutaj kolego wychodzi dziecko w myśleniu z Ciebie …..Ibermensze Nadludzie . Naród wybrany Lachy – po dziś dzień uciskane i inne narody w swej pysze ponadymane ……

      I Ty chcesz promować ideę Nasze lepsze …. ludzkości błędy zastarzałe….
      Dla mnie dobrze zacząłeś – historią zmyśloną lecz nie dostrzegasz iż jest ona wycinkiem z obszerniejszej historii , bynajmniej nie tylko różem malowanej …..

      Popracuj nad zrozumieniem ewolucji jakości ludzkiego ego , a dopiero później rozprawiaj na temat ewolucji ducha ….

     • marek pisze:

      Jest książka coraz bardziej popularna Psychologia tłumu. G. Le Bon określająca tłum jako motłoch …..

      I jest film który przy niewielkiej dozie wyobraźni w kierunku stopniowania zachowań przez tłum składający się nie tylko wyłącznie z kryminalistów daje potwierdzenie właściwych wniosków co do poziomu świadomości i moralności jednostek będących w tłumie……

     • dariamade pisze:

      Zibi masz rację.

     • Maria_st pisze:

      Wiem z doświadczenia, że… ludzie bywają naprawdę zaskoczeni swoim własnym zachowaniem w chwilach wymagających natychmiastowego działania, bo tylko w wyniku doświadczenia możemy odkryć prawdę o sobie… o swoich „mocnych i słabych” stronach…

      zgadzam się Margosia..nic dodać nic ująć….

 17. Jurek pisze:

  Między jednym okresem rozwoju ludzkości , a drugim widać chaos w naturze

  A przecież wszechświat i życie opierają się na mądrości

  Może Kryszna, Budda też zostali ” wymyśleni

  Stąd przy założeniu że ów wszechświat istnieje 13,4 miliarda

  Wiec skoro juz tyle wiemy o Krysznach Buddach o nas i otaczajacym nas i punkcie gdzie konczy sie Swiat to moze by tak kto?s a celem domkniecia naszej wiedzy na podsumowanie i zamkniecie tematu jeszcze wyjasnil jak caly Swiat trzyma sie kupy ? Oczywiscie ze nie mam na mysli balwana Wojewodzkiego !

  PS.

  Tak se mysle i patrzac na ten Muppet Show zwiazany z agonia religi nauki dogmatow przez celowo dopasowywan-ych z ‚premedytacja’ do chwili i na potrzeby czasu rozsi(ew)anych po calej planecie ktore sa wszelkimi sposobami nadal podpierane roznymi zwodami propagandami fortelami trikami. Ze jeszcze to sie trzyma jak masy ludzkie swego wrodzonego talentu i balwana wojewodzkiego kupy !

  A wiadomo ze konstruktcik ludzki nie jeden z reszta np.wymysl religi bogow
  grzechow aniolow diablow szarlatanow demonow papiezy-c-a byla tez i pedaly
  nadal dobrze sie maja w niej nawet tego
  juz nie ukrywaja ten konstruktcik zamulil
  umysl-y ludz-i-a to tego stopnia i dlatego
  zamiast sie rozwijac to tkwimi w black hol(e)u.Wystarczy sie cofnac i gdyby nie…,

  /29 lipca 1588 w bitwie pod Gravelines flota angielska zadała poważne straty hiszpańskiej Niezwyciężonej Armadzie. Ku bogactwom /

  …,przegrana Hiszpani to zapewne by do dzis nie wybuchla ?

  Rewolucja przemysłowa – proces zmian technologicznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, który został zapoczątkowany w XVIII wieku w Anglii i Szkocji[1]. Był związany z przejściem od gospodarki opartej na rolnictwie oraz produkcji manufakturowej 
  bądź rzemieślniczej do opierającej się głównie na mechanicznej produkcji
  fabrycznej na dużą skalę (przemysłową)

  • marek pisze:

   na podsumowanie i zamkniecie tematu jeszcze wyjasnil jak caly Swiat trzyma sie kupy

   Świat doświadczalnie rozpracowany opiera się na zjawiskach powszechnie nam znanych i opisanych prócz określenia elementów materii które odpowiadają za grawitację ….ale i to jest już blisko w zasięgu trafnego określenia ….

   Jednak sednem trwałości konstrukcji wszechświata są super ciężkie atomy / nieznane nam w szczegółach na razie / tworzące stałe jądro każdego ciała kosmicznego a w szczególności elementy krążące w nich wokół elektronów z prędkością czterokrotnie większą od prędkości światła w próżni ….i o wielokrotnie większej energii …..

   Ktoś kto neguje istnienie Świadomości Chrystusowej / określenie wynikłe z prawd i półprawd pomieszanych ze sobą skutkiem poziomu świadomości naszej cywilizacji / może doznać zwątpienia w swe wnioski przeczące jej istnieniu , gdy dowie się iż energia z której jest zbudowany ten poziom świadomości został przez badaczy naukowych nurtu klasycznego określona energią witonową / skojarz z witalność / a jej cząsteczka witonem….

   • marek pisze:

    a w tym filmie facet który poszukuje zasilania do schronu przeciwatomowego własnego patentu / jak przypuszczam po to aby stał się w pełni atrakcyjny dla kupujących / potwierdza w oparciu o dokonane doświadczenia tezę dr.Woźniaka o tym ,że jesteśmy zasilani energią życia czyli witonami ……

 18. Jurek pisze:

  /Nie tylko zostal/

  „Wymyślony Jezus?

  /ale i/

  Kryszna,..,

  /juz samo slowo okreslenie etymologia wyrazenia jego nie z nikad i od razu pochodzenie…,

  /rozwoj slownictwa pis-miennictwa nie z pieca spadlo a trwa-lo ile?s czas?…,

  /jest czy nie ?/

  …,u od narodzin wymyslnych jakich?s kogo?s-i czy-li pana Zbyszk(o)a z ur.POnoc w Bogdanc(u)a albo z POd piora gesiego wzial sie po dzis i sPOjrzmy ile zim czy lat trwa(telewizja-m)lo aby sie wykrystalizowaly np..slowa skora fura komora a juz w ogole aby sie i gdzie?s odgarowac musialy bo Kcynia Wronki to sa pionki a po Polsce i na cala Polske wowczas predkoscia poczty pantoflowej szybko sie rozprzestrzenily ?/

  …, oczywiscie a dawno temu przestalem i nie zagladam w te of. Wi(l)k-olak-i z pseudo zrodla na to szkoda czasu bo tam wystarczy wenterowac i szybko sie a niby wyjasnienie ono zostanie z tamtad jak na tacy koscielnej podane ktore mozna porownac z checia dowiedzenia sie …,
  zeby bolek zeby bolek nie okazal sie sawale najlepiej nigdzie no i w niej.
  Tak slowo wyraz okreslenie /

  …, Budda…,

  /stety i nie jak kto i do woli czy go a niech go boli/

  …, też zostal…,

  /wymyslony a azeby nie dac dyzurno- gumo-uszowym jak i poszukiwaczom
  nie swego autorstwa a co sie stalo z Lucjana Lagiewki wynalazkiem ponoc ze u lord-owych wczesniej a nie Lagiewka ?
  A co nie skasowal slawy i kasy pan Marconi ze niby on wynalazl radio ? A pan Edison a jak ‚bagaty’ zmarl pan Mikolaj Tesla ? Inn/

  …,i ”…,

  /nie tylko Bra(h-ale i tory)my zostali/

  …, wymyśleni” !

  Wrocmy do wyjsciowej bo nadal masy trzymaja sie jak wesz kozucha …,

  /jak to komusi oczywiscie z duza forsa i pelnym brzuchem no ci to mogli i moga komune chwalic a inni te resztki ? Im jaka?s karme czasami podrzuci sie jakie?s jak nie ideologiczne to religijne ochlapy i im od wiekow to starcz-a-y-c.Kto?s kiedy?s powiedzial ze klamstwo powtorzone wiecej niz raz dwa trzy lub ile s tam kilka jeszcze zyra staje sie jak kto woli np.
  Prawda Biblijna S.T.N.T.Koran-em
  Tora czy u Buddystow krecace sie mot…,

  …,ki matactwa jak zwal tak itd. bawelniane wygladajace na polnocno koreanskie sokowirowki …,

  ….,wzbogacajace doplyw witamin-y C-e…,

  /go sie

  …,bac ?/

  …, do organizmu czlowieka POd znana nazwa witamina ?

  Tse-Tse – rodzaj …,

  /Witamin-y/

  Wiec jesli chodzi o poczatki przekretu z przed niech of.bedzie 2 tys.lat temu a dla mnie wiadomo ze dopinano je na dobre przez jeszcze 18 sty caly i az PO POczatki 19- wieku a poczeto a caly proceder fantom ludzkiej histori rozPOczal sie ok 700-800 lat temu bazujac a kto wie czy nie na hieroglifach egipskich ktorych do tej POry POdobnie jak sumeryjskie tabliczki a co z Wed-ami i kto je naknocil nie rozumiejac itd.I nie tylko ale
  cale grectwo-helenizm to SAJANS nie zerzniecie z czego?s a made by cywilizowanego FIKCION kto nie zgadnie a darmo najlepiej i wpierw sobie nim gotowce i PO swojemu w swym wydaniu innych nimi zarazi lub a gdzie tam odPOwie.No wlasnie ze nikt sobie a moze
  kiedys odPOwie jak to sie stalo trzymam sie gotowca przy tej dacie no bo jak inaczej i 👉 jak to bylo 2000 lat temu jak
  to sie stalo co?s blizej nie znanego widzialnego czy nie ze wysiadl blizej nie znany mam na mysli tego ktorego masy zwa go Bogiem👉 nie wiem?y z czym przyjechal skad no przeciez nie z audicy wysiadl i nagle ukazal sie w Europie w obrebie M.Srodzemnego Skandynawi gdzie tam jeszcze w Iranie
  Indiach wszedzie go bylo pelno iw Azji tez Korci👂..,

  /lo mnie juz to dawno temu i az dziw bierze albo nie ze nikogo wiecej bo by wsPOmnial o tym przynajmniej raz a nie szural jak Ziutek do wszystkich spragnionych w barze PO wyplacie/

  …,mnie zastanowic jest warte przynajmniej byc moze ze blednie rozumuje nad tym czy z nasza historia jej chronologia czy ona nie jest kolejnym
  z wielu konstruktcikow wyssana ze spluwaczki z salonu fryzjerskiego przez
  zowanegoCywili ?

  PS.

  Jakie tam 2 tys.lat temu ?
  Same nazwy jak np.Dardanele Lewante Sfinks a Ramzes ? Jakby fonetycznie brz(d)ace zajezdza mi z kierunku kraju jak mu tam Notre Dame Nostradamus nie Ramzes- Reims – miasto i gmina w północno-wschodniej części Francji 
  w regionie administracyjnym Grand Est, w departamencie Marna. Położone w odległości ok. 160 km od Paryża nad rzeką ?

  /Acha ze/

  Historia Paryża,…,

  /Perzja ?/

  …, stolicy Francji, sięga czasów starożytnych. Dzieje pisane miasta rozpoczynają się w I wieku przed naszą erą, a jego początki związane są z…,

  /jakim?s ktorym z kolei a co bedzie jesli sie okaze ze ani /

  …, celtycki…,,

  /ch Scytow i wielu innych wymyslnych ludow w Europie nikt wowczas tej nazwy nie znal mowa ani pis-emnie/

  …,m plemieniem Paryzjów i walką przeciwko ekspansji Rzymian…,

  /Acha ze/

  …, W epoce rzymskiej …,

  /jaki?s w-pis-ik link dowod na ponizszy wymyslunek ze moga to byc jakke?s artefakty w formie gliniannych garnkow wyrobow garncarskich kamiennych budowli miedziorytow jesli nie zasniedzialy a wiadomo ze najtrwalej z tego okresu to papirusy kozie skory pergaminy pisma na korze i lisciach obojetnie niech beda jakie?s jak juz to dlugotrwale no i ksiazki no bo skad?s to wiadomo ze ?/

  …,Paryż był średniej wielkości miastem, które pod koniec epoki starożytności musiało zmierzyć się z zagrożeniem ze strony 

  stwaKlam ? Ja tylko proPOnuje nic zlego nie sugeruje.

 19. dariamade pisze:

  Ja jestem listkiem na drzewie.

 20. korass pisze:

  czytam sobie ostatnio dyskusje jakie prowadzą między sobą prof. fizyki , pasjonaci czy ,, uczeni niedyplomowani,, :)) na temat natury świata, kosmosu i zjawisk nimi rządzących a w szczególności pojęć takich jak: grawitacja, fotony, fale elektromagnetyczne , prędkość światła, ciemna materia, czarne dziury, masa, światło, atom i wiele innych, których istnieniu nie mam pojęcia i mieć nie będę z uwagi na ograniczenia umysłowe w tej dziedzinie:)))

  I co niby takiego ciekawego się dowiedziałem?
  a no ciekawe są wnioski ogólne .
  otóż wyłania się taki oto obraz , że wszystkie wyżej wymienione, i nie tylko zjawiska są tylko próbą opisania rzeczywistości, nie mając pokrycia doswiadczalnego a najważniejsze, większość z nich oparta jest, w swych podstawach na założeniach, przykładem niech będą niedawne ,,zdjęcia,, czarnej dziury, nie byłto rzeczywisty obraz ale komputerowa animacja, wygenerowana zgodnie z założeniami, przypuszczeniami jak ma to zjawisko wyglądać,
  jednocześnie, jak wynika z dyskusji, nawet w światowej nauce, Nie ma dowodu na istnienie czarnych dziur, i nie chodzi tu o odległość,
  ba, kwestionuje się pojęcia grawitacji, fotonow, masy, elektryczności, światła , wielkiego wybuchu, rozszerzajacego się wszechświata itd.
  jako przykład podam coś takiego żeby zobrazować na czym opiera się nauka : znacie pojecie płaszczyzny , plaszczyzna składa się z odcinków, prostych, odcinek, prosta , składa się z punktów, a Punkt ?
  Punkt według definicji nie ma powierzchni, jest ….wirtualny!
  jak więc coś co nie istnieje tworzy coś co istnieje?
  I tu w sukurs w wyjaśnieniu tych pojęć przychodzi modna ostatnio fizyka kwantowa, wspierana najbardziej wirtualną nauką..matematyką , i mamy np. obraz czarnej dziury:))

  powiem wam że fizyka, kosmologia, matematyka opiera się dokładnie na tym samym co religie, ba wyprzedza je o lata świetlne,
  obie zakładają istnienie owego,, czegoś,, ale i tak nauka jest bliżej wyjasnienia niż wszystkie religie razem wzięte.

  dodam jeszcze że wielce zabawne jest powoływanie się,, nowych duchowych,, oswieconych, na naukę a w szczególności fizykę kwantową , i jej teorie wszystkiego , jakoby potwierdzała starożytne wiedzę duchową , nic bardziej mylnego, nie mają oni bladego pojęcia
  o czym mówi i Jak mówi fizyka kwantowa,
  to tak jakby ślepy prowadził ślepego, tylko że religie są ślepe na jedno i drugie oko,
  niektórzy naukowcy są np. zdania że Einstein zablokował swoją teorią rozwój fizyki,

  ktoś przytoczyl wyniki niedawnych pomiarów atomu,
  okazuje się że w jądrze atomu występuje ciśnienie kilkukrotnie większe niż gwieździe bodajże neutronowej czy coś takiego, a to obala budowę atomu,

  reasumując, nie miałem pojęcia jak nieprawdopodobna jest to wiedza jakimi pojęciami się posługuje, będę na przyszłość ostrożny w wydawaniu opinii,potępianiu czy negowaniu, bo tak naprawdę nie wiem o czym mówię i Wam też to radze

  zainteresowanych odsyłam na salon24

  • Maria_st pisze:

   bo tak naprawdę nie wiem o czym mówię i Wam też to radze l

   to opisuj to jak sam to postrzegasz, czujesz, widzisz…
   jeśli Einstain cos zablokował tzn ze nauka stanęła w miejscu stad wszystko to …..nie ma rąk ani nóg….kaleka nauka
   Mnie Muki pomógł zrozumieć to, co doswiadczam….i nie ma w tym nic cudownego a tylko to co w tzw nurcie naukl zablokowane..a jednak jest osoba, która blokady usunęła i potrafi z praw fizyki odpowiednio korzystać.
   Tytuł, stopień to nie wszystko…

  • Dawid567 pisze:

   Dla mnie tzw podstawową blokadą jest prędkość światła.Wg mojej wiedzy to istnieją prędkości znacznie większe aniżeli prędkość światła, albo istnieją inne zjawiska czy sposoby aby tę prędkość „obejść” – (tunele czasoprzestrzenne,łącza selsynowe- splątanie kwantowe)

   • marek pisze:

    Dla mnie tzw podstawową blokadą jest prędkość światła.,

    W fosforze wokół elektronów krążą witony z prędkością czterokrotnie większą niż światło w pustce ……no ale większość z nas szuka podłóg upodobań a nie sekwencją logiczną stąd tyle trwa dla ogółu dochodzenia do wiedzy o materii , nie mówiąc już o wiedzy o duchu czy duszy …..

  • marek pisze:

   tak naprawdę nie wiem o czym mówię

   Jeśli chcesz wiedzieć o czym mówisz to zapoznaj się 23 prelekcjami fizyka nuklearnego dr.Aleksandra Woźniaka / linki wrzuciłem w tutejszych ostatnich tematach / i będziesz miał opis powstania Układu Słonecznego , życia na nim i poziomów ponad 3D tylko ,że w pojęciach naukowych ….na dodatek wszystko poukładane w ciągi logiczne , a nie jako nowinki bez wspólnego mianownika ….

   A problemy ze zrozumieniem polegają nie na braku inteligencji , a na tym ,że nowe treści trzeba przeczytać co najmniej pięć razy aby móc się po nich poruszać ….

 21. Jurek pisze:

  z prędkością czterokrotnie większą od prędkości światła ?

  Kiedy?s a napewno raz u kogo?s na blogu pisalem ze rozmawialem razu pewnego na temat predkosci swiatla ktora to nazwalem tymczasowa teoria z pod obsadki pana Einstein…,

  /y Sitchin-y itp.czy wszyscy tego nie wiem ale moga byc mistrzami w np.czego?s nie swego autorstwa kalkowaniu a najlepszym przykladem jest przyklad niezyjacego juz autora ksiazki 12 planeta.
  Co inni inne narody a i Niemcy wyslali kogo?s do Angli np.odpatrzyc swego czasu parowoz i POtem z tego bodajze wyprodukowali swoj parowoz o godnosci ADLER . Rosja tez i nie tylko motor URAL toporna podrobka niemieckiego motor-u BMW-e i JaPOnce teraz Chiny.Sztuka POlega aby nie skonczyc jak to sie ma w przypadku niektorych inzynierow polskich raz zakwitnie jak jablonka pozniej juz nie rodzi.JaPOnczycy POdrabiali ulepszali
  a kraj jeszcze w pocz.18 wieku bambusowo-samurajowym krajem byl.
  Zdiecie Kioto z 1800 roku./

  …,a mowiac do tego fizyka ze nauka podejrzewa a nawet ze wiele swiadczy ze ogolnie nam znana predkosc swiatla zblizona do 300 tys.km.na sekunde nie
  musi byc ostateczna.Na to ow fizyk mi odpowiedzial ze wiele sie mowi na ten temat ale jak do tej porybto nikt nic lepszego jeszcze nie …,

  …,wymyslil ?

  Byc moze ma racje sobie albo ze ja
  ma napewno sobie pomyslalem.
  Po rozmowie z tym fizykiem dalej
  zajalem sie w wolnych chwilach przez kilka nastepnych dni i konczylem czytanie drugiej ksiazki Austryjackiego fizyka o godnosci ?

  /Spotkanie z fizykiem kwantowym prof. Antonem Zeilingerem: Niebo Kopernika

  Ludzie co oni tam w Polsce robia ze sPOtkanie dopiero dnia itd.ze w…

  …,23.06.2015 · Wybitny austriacki fizyk wygłosi w Koperniku wykład 8 … najbardziej spektakularne byłyby np. komputery kwantowe/

  .. ,czy az z tak 10 letnim oPOznieniem w POlsce ? Zapewne to oPOznienie zainteresowania tematami Zeilingera wynika zainteresowanie mas tematami typu :

  Jak nas widza za granica ?

  Czy Jola ladnie sie ubiera i czy pije kawe lub herbate ze slomki czy z gwinta ?

  Czy merc ma kopa ?

  No a gdzie reszta ?

  No bo jak inaczej przynajmniej ja nie moge sobie wyobrazic a pamietam jak kiedy?s kto?s z komuszych samowy-branych wymuszono wskazany lider pzpr raz powiedzial z ktora to wyPOwiedzia sie zupelnie z nim zgodzilem i nadal jest ona jak widac aktualna a bylo to zdanie tresci nastepujacej :

  Bo mentalnosci narodow sie setki lat nie zmieniaja !

  …, kwarkach i kwantowym w wolnych chwilach podczas pracy jak to ma miejsce nie raz na rok a na co dzien i sobie te rozmowe drugiego dnia bodajze przyPOmbialem co?s mnie bodnelo wowczas i pomyslalem sobie no i te jedno z jego zdania okreslenie wyraz ktory wypowiedzial ow fizyk. A tym bylo jego jedno slowo :

  „Wymyslil” sobie przypomnialem to slowo.

 22. korass pisze:

  najtrudniejszą rzeczą jaka stoi przed człowiekiem jest zmiana sposobu myślenia, w każdej dziedzinie a już szczególnie w nauce czy religi,
  czy wydaje się wam że jak dołożycie do ducha, świadomości, Jezusa pojęcia z fizyki kwantowej lub fizyka kwantowa doda pojęcia duch, świadomość to czy coś to zmienia? absolutnie nic, to tak jak z partiami PO czy PIS to jedno i to samo,
  zmiana sposobu myślenia ma miejsce tak w nauce jak i religi,
  ale nie w wyniku setek lat studiów ale dzięki wizjonerom w nauce czy oswieconym mistrzom w religi, którzy wywracaja starą wiedzę do góry nogami, w nauce dodatkowo pomaga czasami przypadek, nieoczekiwany rezultat doświadczenia,
  odsyłacie mnie do jakichś Mukich, czy Wożniakow , tylko że oni nie mówią nic nowego, tworzą następne wirtualne światy jak fizycy kwantowi czy uczeni w piśmie,
  mówisz o jakiś witonach które krążą wokół elektronów…hmmm ,
  a czy jesteś w stanie przyjąć do wiadomości że nie ma żadnych elektronów, że prąd elektryczny to nie przeplyw elektronów, że światło to nie fotony, ani ich fale, że grawitacja nie ma nic wspólnego z masą,
  że nie ma próżni, że nie było big bangu, że nie ma dowodu na istnienie czarnych dziur, że nie ma dowodu na rozszerzenie się lub kurczenie wszechświata, że czas jest wielkością fizyczną, że nie ma czegoś takiego jak czasoprzestrzeń, że galaktyki spiralne nie mają prawa mieć kształtu spirali wg.wiedzy czym są czarne dziury, że nie ma zera, punktu zero , że nie ma w przyrodzie wartości ujemnych bo w matematyce i owszem jak najbardziej, byle tylko jakoś się zgadzało, masz saldo ujemne albo debet? podaj przykłady w naturze wartości ujemnych, podaj w naturze punkt zero,
  zero jest tu zresztą podstawą, fundamentem, bez którego zawaliła by się cała nauka, tym punktem w religi jest Osobliwosc–Bóg,
  czy jesteś w stanie wyobrazić sobie że jednocześnie zjadłeś jabłko i masz jabłko?( nie mówię tu o jablku w żołądku) :))) ,
  że to wszechświat się porusza a nie my ?
  że czas nie istnieje bez masy , materii?
  że materia, światło i inne zjawiska to wynik poruszania się wszechświata?
  że wszechświat był jest i będzie, i nie ma to nic wspólnego z pojęciem nieskończoności,

  tu chodzi o to że cześć naukowców zaczyna kwestionować obowiązujące paradygmaty naukowe , ponieważ zauważyli że drepcza W miejscu , jednoczesnie tworzą wirtualną rzeczywistość w której zaczynają się gubić, nauka I religia to dwie strony tego samego medalu,
  szukają tego samego i obie drepczą w miejscu,
  czekamy więc na nowych wizjonerow i oswieconych mistrzów, którzy wywrócą obecną wiedzę do góry nogami…

  • Maria_st pisze:

   czekamy więc na nowych wizjonerow i oswieconych mistrzów, którzy wywrócą obecną wiedzę do góry nogami…”

   a gdy napisałam…Muki….Ty….odpisałeś —odsyłacie mnie do jakichś Mukich, czy Wożniakow

   piszesz coś ale czy wiesz o czym ?
   negujesz dla samej negacji ?
   nie ma NIC a jednak COŚ jest…ot dylemat….:)

  • Dawid567 pisze:

   „a czy jesteś w stanie przyjąć do wiadomości że nie ma żadnych elektronów, że prąd elektryczny to nie przeplyw elektronów, że światło to nie fotony, ani ich fale, że grawitacja nie ma nic wspólnego z masą,
   że nie ma próżni, że nie było big bangu, że nie ma dowodu na istnienie czarnych dziur, że nie ma dowodu na rozszerzenie się lub kurczenie wszechświata, że czas jest wielkością fizyczną, że nie ma czegoś takiego jak czasoprzestrzeń, że galaktyki spiralne nie mają prawa mieć kształtu spirali wg.wiedzy czym są czarne dziury, że nie ma zera, punktu zero , że nie ma w przyrodzie wartości ujemnych bo w matematyce i owszem jak najbardziej, byle tylko jakoś się zgadzało, masz saldo ujemne albo debet? podaj przykłady w naturze wartości ujemnych, podaj w naturze punkt zero,
   zero jest tu zresztą podstawą, fundamentem, bez którego zawaliła by się cała nauka, tym punktem w religi jest Osobliwosc–Bóg,
   Zgadzam się z Tobą Korassie- to tylko przybliżenie i uproszczenie rzeczywistości bo praktycznie wszystkie równania są nieliniowe.
   Już Tesla twierdził, że liczy się tylko trójka liczb 3,6,9 .

   • marek pisze:

    Już Tesla twierdził, że liczy się tylko trójka liczb 3,6,9 .

    w odniesieniu DO CZEGO ? jeśli zechcesz Dawidzie poszerzyć tą jego informację …Troistość jest swego rodzaju zasadą tyczącą się konstrukcji zarówno materii jak i organizmów żywych …..

  • marek pisze:

   reasumując, nie miałem pojęcia jak nieprawdopodobna jest to wiedza jakimi pojęciami się posługuje, będę na przyszłość ostrożny w wydawaniu opinii,potępianiu czy negowaniu, bo tak naprawdę nie wiem o czym mówię i Wam też to radze

   po pierwsze jeśli na coś się powołujesz to wskaż link / grzecznością było by aktywny / by współrozmówca mógł samemu przeczytać Twe teksty źródłowe ….Wpisałem salon 24 i otworzyła mi się Gazeta Krakowska łącznie z tematami ,czy są majtki na Wacię ….a pod hasłem nauka również skolko ugodno tematów …

   po drugie popatrz na wycinek z Twego wpisu nie wiem o czym mówię więc skąd dawka uporu i negacji do wypowiedzi innych naukowców niż owi z salonu 24 jeśli się z nimi nie zapoznałeś ….

   po trzecie , jeśli wychodzi się z wszelkich amoków naukowych czy religijnych czyli przyjmowania informacji na wiarę dochodzi się do jednego do stosowania ciągu logicznego tzn stosowania selekcjonowania informacji tak by jednoznacznie jedno wynikało z poprzedniego i innej możliwości nie było….

   I tym punktem ponownie rekomenduję Woźniaka , gdyż autentycznie dziubek Ci się otworzy ze zdumienia jeśli sił Ci starczy do bycia skupionym przez 24 godziny przez 5 razy czyli 120 godzin w sumie ….

   a czy jesteś w stanie przyjąć do wiadomości że nie ma żadnych elektronów, że prąd elektryczny to nie przeplyw elektronów, że światło to nie fotony, ani ich fale, że grawitacja nie ma nic wspólnego z masą,

   jestem w stanie i dużo więcej jeśli będzie ciągiem logicznym czyli traktowane w myśl zasady od A do Z , na teraz dostrzegam kolejne zauroczenie bez odniesienia do postawy wiem-bo zrozumiałem bo tak na prawdę nie wiem o czym mówię

   • Margosia pisze:

    „…czy jesteś w stanie przyjąć do wiadomości że nie ma żadnych elektronów, że prąd elektryczny to nie przeplyw elektronów, że światło to nie fotony, ani ich fale, że grawitacja nie ma nic wspólnego z masą…”
    *
    „jestem w stanie i dużo więcej… na teraz dostrzegam kolejne zauroczenie bez odniesienia do postawy wiem-bo zrozumiałem…”

    ___
    A może… zamiast spierać się na temat tego: kto ma rację…, używając przy tym niczym nie uzasadnionych argumentów, należałoby rozważyć np. tzw. „Model Elektrycznego Wszechświata” ?

    Na stronie:
    http://abelikain.blogspot.com/2013/06/elektryczny-wszechswiat.html
    poruszane są bardzo ciekawe zagadnienia dotyczące naszej egzystencji…
    Wśród nich, autor arta wymienia nazwisko znakomitego odkrywcy Davida LaPoint’a, który… podpisał‚ cyrograf’ z pewną firmą, która jak widać z panującej ciszy, zabroniła rozpowszechniania tego wielkiego naukowego odkrycia…

    „…Model wszechświata uznawany przez główny nurt naukowy zakłada, że wszechświat formowany jest przez pierwotną siłę – GRAWITACJĘ.
    Okazuje się jednak, iż istnieje model o wiele lepiej wyjaśniający zjawiska, które obserwujemy.
    „Wielki wybuch”, „rozszerzający się wszechświat”, „czarne dziury”, „ciemna materia”, „ciemna energia” – to zjawiska zmyślone, by wyjaśnić anomalie niepasujące do „oficjalnego” grawitacyjnego modelu.

    To nie grawitacja jest spoiwem trzymającym ten świat do kupy. Istnieje siła miliardy razy mocniejsza od niej.
    Siłą tą jest PRĄD ELEKTRYCZNY oraz tworzone przezeń pole elektromagnetyczne.
    Według modelu elektrycznego gwiazdy nie są piekłem nuklearnej fuzji, a jedynie transformatorami energii – prądu elektrycznego, który przepływa przez wszechświat niewyobrażalnie wielkimi strumieniami.
    Elektryczny model w łatwy sposób pozwala wyjaśnić nie tylko zjawiska astronomiczne i działanie wszechświata, ale także mity i wizerunki bóstw sprzed tysięcy lat, kiedy to nasi praprzodkowie widzieli na niebie plazmowe zjawiska dziś już nieobecne…

    Dlaczego model elektryczny nie został dotychczas uznany przez oficjalną naukę i nie naucza się go w szkołach?

    Czy ktoś obawia się upowszechnienia faktu, że wszechświat jest wielką bańką energii?

    Jakie byłyby tego konsekwencje?

    Czy ktokolwiek miałby ochotę płacić coraz większe kwoty za energię elektryczną?, za coś, z czego składa się wszechświat i czego jest wszędzie pod dostatkiem?…”

    • mały budda pisze:

     Siłą tą jest PRĄD ELEKTRYCZNY oraz tworzone przezeń pole elektromagnetyczne.
     Według modelu elektrycznego gwiazdy nie są piekłem nuklearnej fuzji, a jedynie transformatorami energii – prądu elektrycznego, który przepływa przez wszechświat niewyobrażalnie wielkimi strumieniami.
     Odpowiedź

     Małgosia trafiłaś w dziesiątkę.
     Miałem okazję wymienić się energią z gwiazdami i uniwersum. Odczułem mega dużo informacji w polu elektrycznym.

     • marek pisze:

      Według modelu elektrycznego gwiazdy nie są piekłem nuklearnej fuzji, a jedynie transformatorami energii – prądu elektrycznego, który przepływa przez wszechświat niewyobrażalnie wielkimi strumieniami.
      Odpowiedź

      Małgosia trafiłaś w dziesiątkę.

      Więc jeśli Małgosia trafiła w dziesiątkę to zamiast medytować podłączaj się do gniazdka i może w przyspieszonym tempie staniesz się Dużym Buddą …..

    • marek pisze:

     ___
     A może… zamiast spierać się na temat tego: kto ma rację…, używając przy tym niczym nie uzasadnionych argumentów,

     Natomiast Twoje Małgosiu opierają się na chceniu ,że prąd będzie za darmo …..

     jeszcze raz napiszę …..WOŹNIAK WYPROWADZA CIĄG LOGICZNY W OPARCIU O NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA NAUK POWIĄZANE Z PRZEKAZAMI STAROŻYTNYCH …..dotyczący zaistnienia naszego US oraz życia w nim ….no ale każdy chce swoje pchać w eter….czyli to co rozumie lub znalazł jako nowość otuloną tajemnicą ……

     dodam …wiedza o powstawaniu US dotyczy energii , więc wpierw wysłuchaj tych jego 23 ech prelekcji jęśli chcesz mówić o energii i konstrukcji wszechświata byś nie podpadała pod to co pisze o sobie nasz kolega ” korass”

     nie wiem o czym mówię , ale będę mówił …..

     • Margosia pisze:

      „…wysłuchaj tych jego 23 ech prelekcji …”
      ___
      Marek, chcesz rozkminiać wielogodzinne wynurzenia pana Woźniaka… wolna wola: rozkminiaj, mnie szkoda na to czasu, wolę go wykorzystać w przyjemniejszy dla mnie sposób…

     • marek pisze:

      Marek, chcesz rozkminiać wielogodzinne wynurzenia pana Woźniaka…

      Jeszcze nie poznałam , ale krytykuję nie wiedząc co ….wystarczy ,że tleniona blondynka …

      …..dialogi na cztery nogi ….

     • Margosia pisze:

      „Jeszcze nie poznałam , ale krytykuję nie wiedząc…”
      ___
      Owszem Marek, „poznałam”.
      Był czas…, podczas którego przysłuchiwałam się temu, co twierdzi pan Woźniak i właśnie dlatego, że… „poznałam”… przestałam się temu przysłuchiwać…
      Już Ci kiedyś powiedziałam…, powtórzę to jednak ponownie: zaprzestań postrzegać to, co wyrażam przez pryzmat własnych przekonań i wyobrażeń, bo są one błędne.

     • Margosia pisze:

      „… jeśli Małgosia trafiła w dziesiątkę to zamiast medytować podłączaj się do gniazdka i może w przyspieszonym tempie staniesz się Dużym Buddą”
      ___
      Widzę, że… ta niemal niedostrzegalna zmiana, jaką… wydawało mi się u Ciebie Marek zauważyć…, była jedynie pozorna niczym maseczka karnawałowa… 😀 bo nadal wychodzi u Ciebie brzydka cecha złośliwości, którą kierujesz do bliźnich…
      – I Ty piszesz o miłości ?!…
      – O… „rosie życia” ?!…
      Daj sobie chłopie lepiej spokój z tym udawaniem, bo coś… koślawo Ci to wychodzi…

     • marek pisze:

      Owszem Marek, „poznałam”.
      Był czas…, podczas którego przysłuchiwałam się temu, co twierdzi pan Woźniak

      Tak Małgosiu był czas , czyli kiedy? , jeżeli dopiero na przejściu 2018-2019 roku znalazł miejsce w niezależnych mediach na przedstawienie kompletnego obrazu rzeczywistości …czyli ciągu logicznego dotyczącego historii i istnienia naszego US….

     • marek pisze:

      Daj sobie chłopie lepiej spokój z tym udawaniem, bo coś… koślawo Ci to wychodzi…

      Gdy odszedłem od komputera po wpisie do wypowiedzi MB pomyślałem …ty stary idioto znów się personalnie czepiasz zamiast napisać ,że jego pojmowanie sugeruje iż w kontakcie jest świadomość aby wskazać absurdalność jego pojmowania konstrukcji wszechświata materialnego ……

      górę wzięło zmęczenie materiału ….wiesz do czego się tym terminem odnoszę ….do porzekadła …z kim się zadajesz , takim się stajesz …i dlatego Jestem stąd uciekła …

      a ja nadal jestem miłością , choć przygnieciony coraz większym zwątpieniem w poziom świadomości bliźniego …..

      a tak na marginesie Małgosiu …..wydaje mi się że odpowiednikiem określenia chłopie…
      jest określenie babo … i nie wiem czy to jest z bajki…. był sobie dziad i baba , czy starosłowiańskie , czy w czasach obecnych dowód poirytowania….

      całuski świąteczne
      których nigdy za dużo….

     • Margosia pisze:

      „Tak Małgosiu był czas , czyli kiedy? , jeżeli dopiero na przejściu 2018-2019…”
      ___
      – Czyżbyś Marek zarzucał mi kłamstwo ?
      Wiedz, że… od kilku ładnych już lat… nie zniżam się do poziomu manipulacji ani kłamstwa, bo wiem, że… co wysyłam, to do mnie wraca.
      Wstydź się chłopie i nie próbuj projektować na mnie swoich przypadłości…

     • Margosia pisze:

      „…a tak na marginesie Małgosiu …..wydaje mi się że odpowiednikiem określenia chłopie… jest określenie babo … i nie wiem czy to jest… dowód poirytowania…”
      ___
      Przestań się chłopie zamartwiać pierdołami typu: co, czego jest „odpowiednikiem” !
      Nie podoba Ci się moje określenie : ~chłopie~ ?…
      To powiedz to – jasno, prosto i wyraźnie, a być może… zaprzestanę jego używania…

      * * *
      „całuski świąteczne których nigdy za dużo…”
      ___
      W 100% się z Tobą pod tym względem zgadzam: całusków nigdy nie jest za wiele…

     • marek pisze:

      Wstydź się chłopie i nie próbuj projektować na mnie swoich przypadłości…

      Małgosiu , receptory czuciowe zaczynają być przeciążone …ostygnij , będziesz rozumieć co czytasz …..
      Napisałem że w ostatnich miesiącach przedstawił swą ukończoną pracę nad cyklicznością tworzenia się US i nic więcej ….przeszłość to nie dzisiaj …nie napisałem ,że wcześniejszych jego wypowiedzi / nie będących całością , a tematem /nie słuchałaś …

      a w temacie chłopie
      to proszę Cię uprzejmie
      określaj mnie chłopo babą
      jeśli już tak musisz
      bo tak się samemu na tym
      forum wielokrotnie
      określałem ….
      a wtedy będzie mi miło
      i cieplutko …..

     • marek pisze:

      To powiedz to – jasno, prosto i wyraźnie,

      bardzo zimno by się zrobiło Małgosiu na tym forum gdybym pozwolił sobie odnieść się do wielu tematów które ono zawiera w sobie w sposób :powiedz to – jasno, prosto i wyraźnie,

      to co proponujesz prowadzi do stopniowania przymiotników….

     • Margosia pisze:

      ~ powiedz… – jasno, prosto i wyraźnie o co Tobie konkretnie chodzi ~
      *
      „…bardzo zimno by się zrobiło Małgosiu na tym forum…”
      ___
      – Czyżby zabrakło Ci Marek odwagi ?…

 23. Jurek pisze:

  Nie ma …,

  /to/

  …,NIC…,

  /przypadeczkiem tylko i wylacznie doczynienia z ktorym?s z kolei konstrukt-cikiem juz sam nie wiem jak
  te istote nazwac ? Sprobuje ja go nie jako?s ochrzcic nazwac.A oto kilka mych proPOzycji :
  1)Unijnym
  2)Europejczykowym
  3)Niezasciankowym
  4)Niekoruptowym
  5)Multinarodowym
  6)Elgebetowym
  7)Ochronosrodowiskowym
  8)ProCO2haraczowym
  9)Proactaowym
  10)Wysokogaz($€£¥₩PL-zl)owym
  11)Konfucjuszowym
  12)Otwartogranicowym
  13)ENWeOwym
  14)Prolajfowym
  15)Swiatoworeligiowym
  16)Wyksztalciuchowym
  17)POdmercowym
  18)Uzdolnionowym
  19)Geniuszowym
  Itd.W sumie POsiadajacym wszystkie waloro cech…,

  /Rzemiosl Roznych z kiedy?s pamietam/

  …,y ktore nie wielu z mas moze POsiadac !

  …,moze byc albo jest chociaz gdy co dzien czlowiek oczy otworzy moze dojsc do wniosku ze to ‚NIC’ moze byc jednym z wielu konstruktcikow cywilizowanego a konkretnie zwykly-m wyobrazeniem czego?s zwiazanego z WYRAZ-em.No wlasnie/

  …, a…,

  /z kolei kto?s moze POwiedziec na-pis-ac i jesli juz wiemy skad jego zrodlo wyplywa to te wyraz-enie ‚NIC’ chociaz/

  …, jednak…,

  / jeszcze istnieje inne przeciwe temu slowu okresleniu wyraz a nim moze byc nie jakie?s a/

  …,COŚ…,

  /czy przypadkiem ono/

  …, jest ?

  /Niczym innym jak w przypadku slowa NIC i ktorym?s z kolei produktem kogo?s nazwijmy go cywilizowanym spelniajacym odPOwiadajacy-m w koncowej faz…,

  /e kiedy?s w mlodosci czesto mialem i to nie tylko w domie/

  …,ie przynajmniej 19-stu punktom ktore sa wymagane przez…, i tylko taka osoba w takie jak juz wymienilem walory uzbrojona moze miec prawo bycia wiedzona sensu slowa pod tytulem slowa COŚ a NIC to przeciez ma zwiazek ze stan-em. Wiiecej to biega o jaki?s stan. Czyli to NIC jest niczym innym jak tym co czlowiek sobie POd tym slowem wyobraza slowem okrreslmy je stanem UR-a-ia(j-OJENIa)OWE)a)h H(C)eEP-Y ?

 24. Maria_st pisze:

  górę wzięło zmęczenie materiału ….wiesz do czego się tym terminem odnoszę ….do porzekadła …z kim się zadajesz , takim się stajesz …i dlatego Jestem stąd uciekła …

  nie uciekła……nie rozumiesz..nie pisz

  • marek pisze:

   nie uciekła……nie rozumiesz..nie pisz

   znasz Marysiu treść mojej prywatnej korespondencji z Jestem .., więc ……nie rozumiesz. …nie pisz …..

 25. Jurek pisze:

  Marek.

  jeszcze raz napiszę…,

  /a pis-alem wsPOminalem alarmowalem jako pierwszy byc moze nie ostatni kark nadstawialem bo tknelo raczej bodnelo mnie nie tyle to co pan/

  …,WOŹNIAK…,

  /co/

  …, WYPROWADZA CIĄG LOGICZNY W OPARCIU O NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA NAUK…,

  /ale o to/

  …, 👉POWIĄZANE Z PRZEKAZAMI STAROŻYTNYCH👉 …..dotyczący zaistnienia naszego US oraz życia w nim…,

  /A

  ….,no ale…,

  /toc wiadomo ze/

  …,każdy chce swoje pchać w eter….czyli to co rozumie lub znalazł jako nowość otuloną tajemnicą ……

  /Marek krotko mowiac ocknalem sie nagle bedac bedacym sieciowo Internetowo Internetowym POdlaczonym od wczoraj
  i juz chcialem wykonac pierwszy ruch a tu masz ci widzac w-pis-iko POwiazanie typu :

  👉WOŹNIAK …,

  /oP-oc?/

  …,WYPROWADZA…,

  /on/

  …, CIĄG LOGICZNY W OPARCIU O NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA NAUK…,🆘️

  🆘️..,, POWIĄZANE Z PRZEKAZAMI STAROŻYTNYCH👉

  …..dotyczący zaistnienia naszego US oraz życia w nim ….no ale każdy chce swoje pchać w eter….czyli to co rozumie lub znalazł jako nowość otuloną tajemnicą ……

  Szczegolnie bodlo mnie zdanio-info,-rmacyjka ze to raz ze:

  OSIĄGNIĘCIA NAUK …,

  /ale ze/

  👉POWIĄZANE Z PRZEKAZAMI STAROŻYTNYCH ?👉

  I to ostatnie zdanie bylo POwodem gdy dzis z miasta do chaty PRZYBYLEM wp-is-ik ZOBACZYLEM i strach mnie ogarnal na widok tej POwyzszej szczegolnie to pon….,

  👉Z PRZEKAZAMI STAROŻYTNYCH👉

  ….,tego POw.jedynego POl cwierc krotkiego zdania do tej POry nie przeZWYCIEZYLEM ! Dlaczego ? O to moglby sie zapytac przy POmocy telepati na migi jakim?s jezykiem ESOESEM obrazkowym herogkificznym-i znakami w jakim?s jezyku np.niech nim bedzie przepraszam ze a moze jednak nie wymyslam jaki?s wymyslny niech
  nim bedzie ochrzcijmy go Cezar-em Jul(ek)iusz-owy-m gdyby np.dzis zyl ?
  Juz POmine dlaczego byl byty zyt…,

  /tem i zytnia nie gardzilem i nie gardze/

  …, ty-m tylko ze czy moze albo pewnona an ierzePAP a co mnie obchodzi kto co nie czy cokolwiek wiedziec chce a moge nie chciec albo nie wiedziec np. kiedy Jola w Paryzu butik-i i eS-ame eL-uksusowe D-e-o-m(on)y PO-komun(a)y wlascicielami
  sie jakimi?s kamienicami bufet-owa i jego
  wlascicielka stal(i)a i wielu monet…,

  /a ma dwie nystro i zalozmy gdyby rodna stal sie PO POzornych zmianach munyko suwerenem Cegielsk…,

  …,i Gaspar Józef Hipolit (ur. … Pomimo doskonale rozwijającego się przedsiębiorstwa Hipolit Cegielski nie zaprzestał pracy .

  …,iego fabryke czy by i jaki los by ja spotkal i jesli czy z zyskow przynoszonych z dalszej tej fabryki dzialalnosci czy POczelaby w POlsce np.siec Hoteli POwstawac i u ? ziemcowychCudzo nie ktos?sie a narod ?
  jakby tym prosperowal ?/

  Kto?s moglby sie albo nie zapytac co ma no wlasnie pier…,

  /nik/

  …,z wiatr

  /akiem duzo bo bez maki by jego nie loby !/

  …,wsze zdanie tresc przekaz jeszcze raz napiszę …..WOŹNIAK WYPROWADZA CIĄG LOGICZNY W OPARCIU O NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA NAUK…,

  /chodzi o to bledne niczym nie POdparte wymysly klamstwa przeinaczenia wlasnie je te /

  …, 👉POWIĄZANE Z PRZEKAZAMI STAROŻYTNYCH👉 …,

  /mam na mysli dawno je POd lupe dlaczego tylko ja moze kilku a nie wieksza masa wziela a pytanie za cene kilograma gwozdzi papniakow i lansegejn PO dzis nie wetknela POd lupo wlasna jeszcze nie POd NWO-wska cenzure ?

  /zostawie narazie POnizsza czesc aby chociaz w drobnym rysieza zwrocic uwa…,

  …..dotyczący zaistnienia naszego US oraz życia w nim ….no ale każdy chce swoje pchać w eter….czyli to co rozumie lub znalazł jako nowość otuloną tajemnicą ……

  …,ge…,

  …,az dawno wiem i wiem już nawet …,

  …,gdzie …,

  /odpowiedz gotowcowa zajelaby zapewne wiecej czasu niz np.obejscie kuli ziemskiej na piechote no wlasnie i moze teraz nieco w skrocie i co dakej 👉Z PRZEKAZAMI STAROŻYTNYCH ? ✌
  Czy one wszystkie sa przekretem z kilkuset stuleci ?

  …,tkwi-ł- błąd !/

  PS.

  Nara-zie to jest tylko wstep wskazowkowy czego z czym nie nalezy laczyc pis-ac.Bo pis-ac aby pis-ac jak jakala wiadomo ten szef siolo ktory swego czasu byl byty POwiedziany ze POlacy…,

  /nie zapewno a napewno prosto z jego pustej Dardanelski(slejo) mysza ze/


  …,POlacy to stado baranow. Czyli albo dlaczego wiecznie kto?s-ie gdzie one sie POchowaly.A wiadomo mam na muszce tych wszystkich roznocichokomuszym
  zabarwieniu golabka POkoju z nazwy i wedrowcow POszukiwaczy nie swoich a obcych i nie tylko marnych bodzcow i jak to sie mowi

  Myslenie zagraza gluPOcie nie tylko mas-om !

 26. marek pisze:

  Myslenie zagraza gluPOcie nie tylko mas-om !

  Jeży

  gdy postawa wątpienia zmienia się w fobię , kończy się rozwój …..

Odpowiedz na marek Anuluj pisanie odpowiedzi

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.