Komputerowe badania w medycynie (in silico) przeszły do klinik

 Czy metoda „in silico” jest groźna , albo niebezpieczna?Poniższy artykuł nie odpowiada na to pytanie, ale zawarta w nim informacja mówi o tym, że badania medyczne nad lekami, albo genami przeniosły się do „komputerów” .Obecnie tworzy się skomplikowane modele matematyczne genów i przeprowadza się symulację komputerową zachowania zmodyfikowanych genów.Każda metoda może służyć dobrej i złej sprawie.Będzie służyła złej sprawie, kiedy zaczniemy tworzyć „in silico”, czyli w komputerze modele zachowania genomów ludzkich zmodyfikowanych sztucznie.Od metody „in silico” bardzo blisko do metody „in vivo” czyli eksperymentów genetycznych na żywym ludzkim organizmie .

Genetyczne ulepszanie Człowieka jest marzeniem wielu szalonych naukowców, mam jednak wrażenie ,że kiedyś w dalekiej przeszłości, parę tysięcy lat temu przeprowadzano eksperymenty genetyczne-tworzono liczne hybrydy ludzko-zwierzęce.Niektóre źródła twierdzą, że potop zgładził te hybrydy i zgładził też nieudane efekty różnorakich eksperymentów genetycznych – ocalał symbolicznie tylko osiem osób Noe z rodziną.

Data

Data
By DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)) [Public domain], via Wikimedia Commons

Zapomnijmy o wyłączności badań in vitro, prowadzonych w probówkach badaniach z dziedziny biologii. Prawdziwym przełomem w dziedzinie nauk medycznych jest badanie in silico, a europejscy naukowcy zajmują czołowe miejsce w tej dziedzinie.

In silico jest wyrażeniem, które stosują naukowcy do opisywania modelowania, symulacji i wizualizacji procesów biologicznych i medycznych przy użyciu komputerów. Rozwój medycyny in silico jest rezultatem znacznych postępów w dziedzinie informatyki medycznej w ciągu ostatnich 20 lat.

Według Profesora Norberta Grafa, Dyrektora Kliniki Onkologii Pediatrycznej i Hematologii przy Szpitalu Uniwersyteckim Saarland, oraz badacza w ramach projektu pod nazwą „Zaawansowane badania kliniczno-genomiczne nowotworów” (ACGT), „in silico dotyczy dowolnej aplikacji wszelkich technologii w oparciu o zastosowanie komputera – a więc algorytmów, systemów, eksploracji danych lub analizy.” Od samego początku wielkiego wyścigu i poszukiwań, by określić ludzki genom, informatyka komputerowa rozpoczęła odgrywać znacznie większą rolę w naukach medycznych. Taka kombinacja informatyki i statystyki, zwana bioinformatyką, ma obecnie związek z prawie każdą dziedziną nowoczesnych nauk medycznych i biologii molekularnej, a więc z sekwencjonowaniem, przyporządkowaniami genów, biologią ewolucyjną, analizą mutacji, szybką analizą obrazowania i wieloma innymi zagadnieniami.

Ale najbardziej fascynującymi, wyłaniającymi się dyscyplinami bioinformatyki jest są modelowanie, symulacja i wizualizacja. Modelowanie może określać elementy układu biologicznego, symulacja służy do realistycznego ukazania, w jaki sposób układ taki ewoluuje w czasie pod wypływem określonych bodźców, a wizualizacja przedstawia uzyskane prognozy w formie graficznej.

Jest to prawie niewyobrażalny, fascynujący paradygmat; rzeczywiste procesy biologiczne symulowane w środowisku wirtualnym. Dziedzina ta jest nadal w powijakach, ale naukowcy dokonali już dotąd olbrzymiego postępu, który głównie zawdzięczać można finansowanemu przez UE projektowi ACGT.

W ramach projektu ACGT zamierzano przedstawić środowisku naukowemu najnowsze osiągnięcie infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK), w taki sposób, by mogło ono wykorzystać genomikę stosowaną w klinice do leczenia nowotworów. Genomika stosowana dostosowuje leczenie od indywidualnego profilu genetycznego określonego nowotworu i pacjenta, a w projekcie ACGT podano zakres narzędzi, które takie leczenie wspierają.

Symulator onkologiczny: nowotwór in silico

Najbardziej innowacyjnym i zaawansowanym narzędziem opracowanym w ramach projektu ACGT jest symulator onkologiczny, stanowiący oprogramowanie do matematycznego modelowania, symulacji oraz wizualizacji eksperymentalnej platformy in silico.

Platforma ta przygotowana została przez zespół In Silico Oncology Group , we współpracy i szeregiem ośrodków badawczych w Europie i Japonii pod kierunkiem Profesora Georgiosa Stamatakosa z Instytutu Systemów Łączności i Informatyki (ICCS) przy Narodowej Politechnice w Atenach (NTUA).

„Symulator onkologiczny jest zintegrowanym systemem oprogramowania, umożliwiającym symulację guza in vivo, w odpowiedzi na leczenie prowadzone w środowisku prób klinicznych,” wyjaśnia Profesor Graf. „Zadaniem jego jest wsparcie podejmowanych w klinice decyzji w stosunku do indywidualnych pacjentów. Zasadniczym zadaniem systemu jest optymalizacja leczenia nowotworu.”

Eksperymenty in silico pomagają w szkoleniu i informowaniu lekarzy, naukowców, badaczy i pacjentów w demonstrowaniu przypuszczalnej reakcji guza na rozmaite reżimy terapii. Technologia ta nie jest jeszcze gotowa do wprowadzania w klinikach, ale w projekcie ACGT zrobiono wielki krok do przodu w tym zakresie.

W ramach projektu ACGT, zespół skoncentrował swoją uwagę na dziecięcym nerczaku płodowym, który jest guzem nerki, a szczególnie na próbach prowadzonych przez Międzynarodowe Towarzystwo Onkologii Dziecięcej (SIOP).

Dzięki tym próbom, badacze uczestniczący w ACGT byli w stanie wykorzystać anonimowe, rzeczywiste dane, zebrane przed leczeniem chemoterapią i po jej zakończeniu, dzięki czemu zapewniono znalezienie sposobu dla zaadoptowania oprogramowania do rzeczywistych warunków klinicznych, a jednocześnie weryfikację oprogramowania z wykorzystaniem rzeczywistych wyników.

„Dzięki zastosowaniu rzeczywistych danych medycznych dotyczących nerczaka u określonego pacjenta w połączeniu z wprowadzeniem wiarygodnych wartości w charakterze parametrów modelu – w oparciu o dostępną literaturę – możliwa było rozsądna prognoza rzeczywistego kurczenia się nowotworu,” mówi Profesor Graf.

Prace nad symulacją obejmowały kilka najbardziej zaawansowanych zastosowań zagadnień nauk matematycznych w medycynie, takich jak stochastyczne automaty komórkowe, symulację zdarzeń dyskretnych, hipermacierze i dyskretne wartości operatorów.Prof. Graf twierdzi, że dzięki zastosowaniu takiego podejścia, możliwe jest także badanie niestabilności genetycznej lub mutacji oraz mutagenezy, jak również obserwacja złożonego wzajemnego oddziaływania pomiędzy systemem immunologicznym a guzem.

Szczegółowy obraz

W celu opracowania symulacji, w ramach ACGT postępowano według ustalonego metodycznego modelu typu góra-dół. W ramach modelu góra-dół wykorzystywane są obserwacje kliniczne i wiedza o zachowaniu się nowotworów. W metodzie takiej wykorzystuje się informacje fizjologiczne i biologiczne, by stworzyć bardzo szczegółowy obraz ewolucji nowotworu, a proces iteracji zapewnia uaktualnianie zarówno nieprzerwanej symulacji, jak też modelu podstawowego.

Zakres danych, zastosowanych w symulatorze ACGT, jest imponujący. Na podstawie literatury, system bierze pod uwagę farmakokinetykę leków, dynamikę wzajemnego oddziaływania między poszczególnymi lekami oraz specyficzne typy nowotworów. Do systemu wprowadzono także parametry radiobiologiczne służące do radioterapii oraz dane molekularne. Całość obejmuje dane kliniczne, takie jak wiek pacjenta, wagę, historię rodzinną, itp., oraz dane obrazowania tomografii komputerowej (CT), obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI) i badania ultradźwiękowego, bądź też kombinacji tych badań.Dane molekularne pochodzą z informacji o przeciwciałach, oszacowanego typu komórek nowotworowych oraz oceny reakcji guza na proponowane leki. Wszystkie te informacje łączone są ze szczegółami standardowych procedur leczenia.

Do tej pory dokonano przełomowych osiągnięć, ale z czasem symulator onkologiczny wykorzystywany będzie znacznie szerzej. „Naturalnie, należy się spodziewać, że w trakcie wykorzystywania coraz większej liczby zestawów danych, niezawodność w „dostrajaniu” modelu będzie rosła,” twierdzi Profesor Graf. „Pomyślna praca wstępnej powiązanej platformy symulatora onkologicznego, opracowanego przez ACGT, aczkowiek realizowana dotąd jedynie w formie testu zasady działania, jest bardzo zachęcającym krokiem w kierunku klinicznej translacji systemu, pierwszego tego rodzaju symulatora na świecie.”

Zespół dokonał rzeczywistego przełomu, wykorzystując dane SIOP do zademonstrowania, iż model był, ogólnie biorąc, zdolny do przekazania rozsądnych prognoz. Istnieje jednak potrzeba realizacji dalszych prac. Symulator onkologiczny musi przejść przez procedury wszechstronnej weryfikacji, adaptacji i optymalizacji, zanim włączony zostanie do rutynowej praktyki klinicznej jako narzędzie do podejmowania decyzji.

Poza tym, naukowcy potrzebują przetestować i zintegrować metody ekstrakcji molekularnej istotnego, histologicznego, lub komórkowego, ukształtowania guza. Prace te są prowadzone, natomiast zadaniem ACGT jest pokazanie, iż proponowane rozwiązanie zasady działania jest słuszne.

Prace nad projektem ACGT finansowane były z rachunku badań naukowych „Technologii Społeczeństwa Informacyjnego” (TSI), w ramach Szóstego Programu Ramowego (6PR) Unii Europejskiej. O pracach projektu ACGT można dowiedzieć się więcej z prezentacji „Genomika stosowana przenoszona jest z laboratorium do kliniki” .

źródło:
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ., Esperymenty, OSTRZEŻENIE, Transformacja 2012. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

22 odpowiedzi na „Komputerowe badania w medycynie (in silico) przeszły do klinik

 1. Rekju2 pisze:

  Obecnie tworzy się …,

  / sie kilka batow kontroli nad stadem pt.pod ludz-iowy-mi/

  …,skomplikowane modele
  ujarzmienia i kontroli, nie tylko poprzez zaczipowanie,
  ale tez poprzez dePOpulacje
  genetyczna.

  matematyczne genów i przeprowadza się symulację komputerową zachowania zmodyfikowanych genów, narazie tylko zwierzyny.
  Ptasia grypo i ty Dolly,how are you ? Ale wszedl Tramp
  i co bedzie z dalszych plan-ow,chinska-rusko-watykansko POkrako ?
  Ach lon tez jedyny i nie
  z nami ?

  Patrzta,patrzta a zobaczyta bo tych napadow(taran-a juz maja w postaci tych Allah-owych i dla bezpieczenstwa sie za Orwelluje i Ciapatych i tych niezsubordyno-wanych do NWO-owych. Kto?s kiedy?s prze-POwiedzial o zalewie zoltej ….?

 2. Rekju2 pisze:

  Niektóre źródła twierdzą, że potop zgładził te hybrydy i zgładził też nieudane efekty różnorakich eksperymentów genetycznych – ocalało
  symbolicznie tylko osiem…,

  /cywilizowanych najlepiej udanych/

  .. , osób Noe z rodziną.

  Sie mowi, ze ‚potraficiele’, liczenia ze oni wyliczyli gdyby cale lodo sniegi sie
  w wode zamienily,wowczas
  wody oceanow by sie o 70 cm.podniosly. A z tego nie moze byc  potopu ogolno  swiatowego.

  A jeden z ostatnich dwoch katastrof ludzkosci czy tylko wodno potopowych mogl pochodzic i wiele wskazuje ze inny od wiekszego kamyka ktory walnal w matke Gaie i z tad zostala przez Nibriu rozpruta jak szwy POoperacyjnego Narcyz-owego przez ktora wody podziemno-podskorne  trysnely i po ciele matki Gai sie rozplynely.

  różnorakich eksperymentów genetycznych i pan Noe !

  Kto?s kiedy?s powiedzial,
  Nie ze mną te numery…itd.

  A mam na mysli nie tylko biblijno religijne bajki, przykrywek faktow poczatkowo epokowych ktorych z kolei orginalnych ze ?

  ocalał-o symbolicznie tylko osiem osób…,

  /czlowiek-i o sobie ze to geniusz stworzenia/

  …, Noe z rodziną.

  Analizujac pod pewnym katem i zwazywszy ze czlowiek nie byl w stanie wowczas znac..,

  /w ogole okreslac cos plywajacego mianem Arki.
  A jesli nawet to z jakiego jezyka wywodzi sie iwe slowo-okreslenie?/

  …,wiedziec i niestety po dzis dzien narazie tylko-niestety garstka ludzi zainteresowa-nych wie ze nie tylko w Bibli wystepuja slowa zwiazane z nieziemskimi wydarzeniami,
  okreslajace geometrie pojazdow i czego?s
  skad?s przyfruwywanych, poruszajacych sie
  lecacego okreslen-ia i typ-u a w ogole czego?s zwiazanego z promieniami.
  Ha,mysla ze RA to oko,
  czy kij dyzurnym w oko.
  O dziwo ze Tesli i promienie to iks-ik a dlaczego RA-Y ?
  Zapewne od raju na ziemi ?
  Mogl(i)by(smy-kto jeszcze?)m wymieni i ac maaas(e)ami okreslen,
  oczywiscie wreligiowanych wkomponowanych,pochowanych, POprzekrecanych celowo…,

  /kto?znajdzie wytrych ten je rozpozna,wystarczy kilka/

  …,przez ?

  A niech sobie cywilizowani rozwiazuja krzyzoweczki,
  gdzie kieratujavich im po fachu rozni ktos?ie i ktos?iowi rozne niby  etymologiczne haselka
  wstawiaja bezmyslbie i ze niby one pochodza poki albo co z j.lacinskiego,greckiego hebrajskiego i tez z bo w Azji  podobna histori(j)a.
  Dziw bierze,mnie dawno nie,jak wszystko powyzsze to smierdzaca jak ku(b)a wieksza niz wojewodzki balwan-a i on kiedy?s
  jego pra,pra z pustyni…!

  ocalał symbolicznie tylko osiem osób Noe z rodziną.

  Tak ze same slowo okreslen nikt go z biblijnych bajkarzy wowczas nie znal zadnego wyrazu Arka ? Rowniez insze inszosci ze slow raczej sylab uzytych i nie tylko w Bibli.
  Nie tylko jedno slowo okreslenie obnaza oszustow,
  ich klam-stwo-a  ! Arka to byl pojazd (bo mowa w fabule biblijnej ukladance i przyfruwywaniu przy pomocy promieni poruszaniu) a Arka tzn.Laboratoriem genetyczne to mogla byc,byla fruwajacym pojazdolm,genetycznym rodzajem In Vitra.

  Noe ?

  Powyzsze nic innego nie oznacza,jak z pierwotnego  pra,pra,pra ! A reszta to
  wy-pier-d(zace bawoly)ow
  z teori o teori, mozna buco-wykstalciucho-pseudo- cywilizowano-religijno i tym od.. ,

  ‚Do widzenia panie Adamie,POzdrowi pan brata’,

  …,hama z gowna wybiorczego dedykowac, nadal smialo i nie tylko krzyzowka,czy gazieto internetem wpajac.

 3. Rekju2 pisze:

  Czy metoda „in silico” jest groźna ,albo niebezpieczna ?

  Zawsze bylo jest,bedzie i ilekroc od poczatku swego zaistnienia histori gdzie Narcyz-owy swym wrodzonym talentem
  glupoty proboje nature bezmozgowo zmieniac.
  Nie baczy na nje znajac konsekwencji.W rassyji wybuchami
  atomowymi nurty rzek,chciano i zmieniano a nawet lustro-satelitami klimat nad Syberia zmieniaci.
  Co stworzyla matka natura, jego symulacjo-Ateno-programy typu z pod ciemnej i zimnej gwiazdy.
  In silico,wczesniej,czy pozniej one s-koncza sie wczesniej sami juz nie chodzac wiecej po ciele matki .Z reguly takowi swe
  zaistnienie koncza jak inni
  nasi blizni PO spuszczeniu
  z ich i nim-i w debowej jesionce do ..,gdy sa pocza-tkiem juz sami zaklepywania ziemia ich wlasnie z perspektywa i pozniejsza posrod umrzykow-ych perspektywa,powiedzmy
  wiecznosc-i ?

  szaCi !

  POdobnym tylko juz nie il vivo a jedynie Il Silenzio-melodio-cisza.

  • marek pisze:

   ocalał-o symbolicznie tylko osiem osób…,

   /czlowiek-i o sobie ze to geniusz stworzenia/

   …, Noe z rodziną.

   Rekju , ty też podlegasz ewolucji …tylko na razie nadmiar myśli kłębi Ci się po głowie i stąd tak kąsasz wszystko wokół ….jak w filmie Szczęki z plastikowym rekinem …

   z duchem pogadaj w sobie
   zrobi Ci porządek w głowie …

 4. Rekju2 pisze:

  mam jednak wrażenie ,że kiedyś w dalekiej przeszłości, parę tysięcy lat temu przeprowadzano eksperymenty genetyczne-tworzono liczne hybrydy ludzko-zwierzęce

  A gdyby sie udalo stworzyc inteligentniejszych ‚osobnikow’ czy ‚Cywilizowany’ bylby zadowolony z tego faktu, obok siebie i byc moze tak albo nie  tolerowalby inteligentniejszego konkurenta ? Mysle ze narazie czlowiek nie musi sie obawiac o stworzenie inteligentniejszego osobnika.

  • Dawid56 pisze:

   Mysle ze narazie czlowiek nie musi sie obawiac o stworzenie inteligentniejszego osobnika

   .
   Rekju2-Proszę przeczytaj Helsę Marka Elsberga, zapewniam Ciebie ,że zmienisz zdanie na ten temat

 5. Rekju2 pisze:

  Rekju2-Proszę przeczytaj Helsę Marka Elsberga, zapewniam Ciebie ,że zmienisz zdanie na ten temat.

  Dzieki za propozycje.
  W zeszlym roku przed. tzw.B.N. wertowalem ksiazke Helix-owa Marka Elsenberga.Wiem ze nie jest ow czlek zadnym genetykiem a stal sie pisarzem.Ze ma na swym koncie kilka innych el librosik-ow,tez wiem. Pozatym nie ludzmy sie fakt(cik-i)em ze ludzkosc
  bylaby przygotowana na wielki skok technologiczno-genetyczny.Co przykladzik nagle i z rekawa mam wytrzepac ? No dobrze.
  Zaproponowalbym zapytac kilku cywilizowanych w miescie, co sadzi o spalaniu energi z kosmosu ?
  Odpowiedzi zadne albo od nich wykrety beda odpowiedzia na me przypuszczonko-stwierdzenie..

  • Dawid56 pisze:

   Ów Marc Eisenberg napisał inna arcyciekawą książkę , którą również polecam Blackout.Jest w niej opisany scenariusz co by było gdyby nagle na Ziemi w czołowych miastach zabrakło prądu ….

  • Dawid56 pisze:

   Zaproponowalbym zapytac kilku cywilizowanych w miescie, co sadzi o spalaniu energi z kosmosu ?

   Ja z kolei miałem pomysł stary jak Świat wykorzystanie energii Słońca i zrobienia swoistego perpetum mobile.

 6. Rekju2 pisze:

  Ja z kolei miałem pomysł stary jak Świat wykorzystanie energii Słońca i zrobienia swoistego perpetum mobile.

  Tak wlasciwie to w rzeczywistosci chodzi nie o Slonce a Elektromagnetyzm.

  napisał inna arcyciekawą książkę , którą również polecam Blackout

  Rozmyslajac na rozne i powyzsze tematy i pomimo tych tysiecy pisanych ksiazek,przyklady na tematy

  Atlantydy

  Nostradamusa

  Piramid

  POtop-ow

  Slonca

  Itd.

  Setki tytulow rocznie dodatkowo sie pisze.

  Wynik negatywny.Bo sa to
  pochodne z pochodnych.
  Co z tego ze piramidy liczbowo cyfrowo zawieraja w sobie rozne cyferki,skoro
  wiedzy nikt nie ma na temat
  jak skupiano energie slonca
  gdzie w jakim celu oraz do
  czego sluzyly sarkofagi i
  wypolerowane jak lustro
  sciany komnat ?

  Nostradamus-a bajki.
  Je mozna analiza kilku ‚kwart’,nie tyle co obalic,
  bo pod tym slowem ja
  rozumuje obalenie literka
  spirytusa na i we dwoje.
  Wiec niczego nie obalam
  a demaskuje przykladzikami
  tylko kilkoma :

  Kwarta jak jaki?s quart-alnik.

  2-10.72

  W roku 1999 w siodmym miesiacu,
  jednynie
  ie z Nieba wielki krol stracho-zgrozy,

  Zbudzi poteznego krola Angolmoisa,

  Przedtem i potem Mars rzadzi w lub o dobrej godzinie.

  ‚w lub o’…,nie odgrywa roli.

  Czyli dla nas w roku 2017 ze ta przepowiednia tyczy sie naszego przedzialu czasowego,chyba nie ulega watpliwosci ! I teraz jesli sie
  pan Michal-owy i gdyby przy tej niby przepowiedni po czy mylil,wiadomo ze nalezaloby by powiedziec kiss-is us w d…e.Jeszcze nie wiem-y a
  moze sie wspolnie ale,ale,
  wpierw sie detalo-analiza wywiemy ! Jeszcze inszo-inszawo.Ktos?iowy czy ktos?iowa lub bezmyslni ktos?sie moga powiedziec,
  no w koncu Michal podal
  konkretna date i bez to albo
  dlatego mozemy na jej podstawie ma niej sie oprzec.Stety i NIE i niedlugo sie okaze ze Michala tzw.
  przepowiednie tyle warte
  co utopiony pies w studni.
  Korzysc zadna ani z psa ani
  z wody w studni.Kto?s-iowy
  moglby gdyby byl nieco myslacy moglby sie udac do
  jakiego?s waznego departamentowo-porszowo-stanowiskowego dobrze zarabiajacego do niego sie
  zwrocic do takowo wazno madrego lub samemu w interneciku wyszukac,czy przypadkiem nie mial pan
  Nostradamus jakies zacmienie Slonca z 11 sierpnia 1999 roku ?
  I ze sie tylko o miesiac pomylil ? Bo powtarzam-y moze Michal rachowal swego czasu podle i wedle Julianskim kalendarzem ?
  Przy czym zacmienie slonca jak wiemy w. lipcu 1999 r.mialo miejsce.Na nic tu to i tamto,bo albo woz albo przewoz.Co dziwnego w calych tzw.M.N.przepowied-niach i wcale nie dowodzi ze jego podana data 1999 jest lub tyczy sie czy tyczyc sie bedzie z naszym obecnym kalendarzem ! W koncu tez
  jak juz wspolnie wiemy ze nie wiemy jaki rok 1999 mial na mysli wzglednie jaka epoke podajac rok 1999 pan Michal mial na mysli ?

  Male wyjasnionko wezmy sie przekalendarzujmy i wymienmy kilka epok kalendarzy przyjmujac rok 1999 za zlota wyjsciowa ‚durarowke’!

  1999 po Chrystusie.
  U inszych ludow i kultur kazdy posiadal wlasny kalendarz i epoki.

  Jesli mamy w Europie wezmy za podstawe rok kiedy zyl Nostradamus czyli 16 wiek to u inszych ludow insze kalendarze byly w uzyciu. Jesli w Europie za Nostradamusa czyli 1600 to u w lub nowo Perskim byl to
  rok 521.W Europie 1600 to byl nowoperski u nich byl to rok 969. U Armencow 1600=1049.Przyjac kalendarz rzady Augusta to to naszemu rok-owi 1600=1627.Hiszpanski 1600=1638.Za Juliusza Cezara nasz 1600=1645,
  Indyjski 1695,od pierwszej olimpiady 2375,Trojanski 2780 i od poczatku czasu ery Bizantyjskiej 7108.
  Kazdy czytelnik zainteresowany epokami kalendarzami moze sobie w internetciku pare kalendarzy ich rachub czasu sporo przykladow dolozyc.
  Dalej czytelnik zainteresowany tzw.i niby przepowiedniami Nostradamusa moze wyjsc a czy powinien z zalozenia ze Michal N.kalendarzowal mial na mysli ere po Chrystusowa
  ktora to w wiekszosci srd.i zach.Europa,po dzis sie posluguje.Tylko ze i dyzurno-trolowi wiedz(a-gowno)iedz powinni ze z ta biografi(jk)a Jezusa,jego cyfry dane urodzinowe dotyczace instrukcji obslugi jego,
  sa-ma nie calkiem a moze w ogole,ciemno-jasno-rozne.
  Raczej tajemnicze i jak sil(y)a nie lu w ogole NIE czyste.Dalej troll,dyzurny gumouszowy czytelnicy ze
  w zwiazku z J.Ch.,wiadomo
  ze domniemane narodziny.
  Skoro mowimy o kalendarzach i jesli trzymajac sie wiadomo ze dla spoleczenstwo-klamstw
  narodziny i domniemane ukrzyzowanie Jezusa co wziasc musimy za czasowa roznice 33-lat Jezusa urodziny ukrzyzowania,
  jego odejscie do krainy cieni.
  Azeby do konca watek pociagnac reszte czytelnicy sobie a glupcy i klamcy itak nic nie wiedza wola i zapomna.I tak za duzo w kraju miesiac bylem.Na razie tak a nie inaczej jednynie ze wiem, albo i nalezaloby watek pociagnac wyjasnic dalej.

  • mały budda pisze:

   Co z tego ze piramidy liczbowo cyfrowo zawieraja w sobie rozne cyferki,skoro
   wiedzy nikt nie ma na temat
   jak skupiano energie slonca
   gdzie w jakim celu oraz do
   czego sluzyly sarkofagi i
   wypolerowane jak lustro
   sciany komnat ?
   Odpowiedź.

   Nie chodzi o liczby piramid.
   Wiedzą jest samo światło płynące z piramid.
   Obiegła wiązka światła w matce naturze i przestrzeni. Piramidy działają jak naczynia połączone w przekazie wiązki światła.
   System jest bardzo inteligentny i ma wymiar kwantowy.
   Tak więc jest ślad wyższej świadomości w obszarze tego układu słonecznego.

 7. Rekju2 pisze:

  dla spoleczenstwo-klamstw
  narodziny i domniemane ukrzyzowanie Jezusa co wziasc musimy za czasowa roznice 33-lat Jezusa urodziny ukrzyzowania,
  jego odejscie do krainy cieni.
  Azeby do konca watek pociagnac reszte czytelnicy…

  Czyli od daty urodzin Chrystusa po jego ukrzyzowanie czyli 33 lata liczymy ? I nasuwa sie pytanie od kiedy powinnismy poczac liczyc ze w roku 1999 cos sie wydarzy ? Jak wspomnialem kalendarzy dat epok roznych zwiazanych z wiekiem 16-stym bylo iles rozno geograficznych.Chyba ze M.Nostradamus nie wiedzial bo NIEWIEDZIAL w jakim roku i jakiej epoce zyje.

  PS.

  Jeszcze 200 lat temu historycy byli zadowoleni ze mogli sklecic cokolwiek w tyl
  gdzie z dokladnoscia wydarzen do 5 lat.
  A w przypadku pana M.N. ?
  Ale nie o nim chcialem,bo sa
  inne ciekawostki do rozpracowania nie tylko
  tzw.przepowiedni ktore ponaciagane po fakcie po
  prostu pas(i)uja.
  Nostradamus nie wiedzial ze istnieje pluto ze Wenus za mgla ze piramidy stoja.
  Wiedzial ze zyje na pldn Francji, ze sa Alpy Ren,itd.
  Pytam siebie czy i na ile jest znany nie tylko Nostradamus niby przepowiadacz w Chinach albo w Bangladeszu?

  • Dawid56 pisze:

   Rekju to praktycznie nie ma żadnego znaczenia który jest obecnie rok, ważne jest że jest to, że jest to okres po( a nie przed) 7-krotną kwadraturą Uran( Baran) -Pluton(Koziorożec), ważne jest też to że Neptun jest w Rybach, a Saturn znajduje się blisko punktu Centrum Galaktyki a Jowisz znajduje się w Wadze.Zmieni się zupełnie charakterystyka oddziaływania Jowisza kiedy wejdzie do Skorpiona ( październik 2017) intensyfikacja oddziaływania fazy Skorpiona będzie miała miejsce w okolicy 26-27.10.2017 kiedy Pluton utworzy koniunkcję ze Słońcem.

 8. Rekju2 pisze:

  Rekju to praktycznie nie ma żadnego znaczenia który jest obecnie rok.

  Mysle ze jesli kto?s co?s przewiduje,przewiduje,rokuje ze np.jutro przejedzie zakonnice na pasach dla pieszych to musi wiedziec ze to sie wydarzy jutro czyli w niedziele wiedzac ze dzis jest w Europie 12-sty sierpien umownego 2017-stego roku.
  Tylko o to mi chodzilo w przypadku kogo?s ktory naprawde nie wiedzial w ktorym roku zyje,jakiej epoce przepowiadajac co?s dla ludzkosci.Nalezaloby ‚wy albo prze analizowac’,czy w ogole skladak-i bredni P(el)Owtarzajace gluPOty jak ‚Sz(e)-che-tyna’ wraz z banda wiecej niz czworga i lacznie z tymi wieloma pis-owo-karierowiczowo-nie rzadzaco a urzedujacymi czy tacy i Nostradamus-owi sa warci pasozytowania od czy zakupPOwywowania ich bredni slownych i ksiazkowych nas oglupiajacych czesto bezprawnie wyciaganych na rozne sPOsoby z naszych sakiewek.Skoro nie wiemy czy jutro bedziemy ‚zy(jemy)c’ i jaki mamy jutro dzien jakim sie kalendarzem POslugujemy nie mozemy dla ludu czy plebsu pracujacego i w wiekszosci bezmyslnego byc ani autorytetem ani zbawicielem a juz w ogole sprzedawca niby naturalnych w sumie ze sztucznej fermy i wirtualnych wymyslnych JAJ .Chyba ze mam-y doczynienia z masa dotychczas jak wspomnialem bagackich unijnych wyksztalciuchowych ‚inteligentnych?’ ladnie ubranych przystojnych nie tylko samcowych a i bab-owo-bezmyslacymi !
  Powiem tak,kto w miare zna czas-y antyki ten dosc szybko stwierdzi,trafi w tzw.przepowiedniach i nie tylko jak w przypadku M.N.,
  niejasnosci,zaprzeczenia.
  Kilka nie wszystkie kwarto-bublo-przeinaczenia nalezy przeanalizowac na temat tzw.niby przepowiedni Michala z Francji.On sie u mnie wlasnie potknal,gdy doszedlem do wniosku ze wiele z jego ‚kwart’ az za wiele zachaczalo przypominalo wydarzenia z antycznych wydarzen i opisow roznych innych historykow.A potem wiadomo reszta idzie jak po lodzie po nitce do klebka.
  Najwiekszym bledem Michala bylo m.inn.podanie daty 1999 ! To byl gwozdz do trumny jego niby przepowiedni.Po prostu nabredzil ale tylko bezmyslnym o koncu swiata nie wiedzac w ktorym roku sam i epoce sam zyje liczac na poklask i ze kto kiedy rozreklamowal w jakim celu? i ucichlo z rokiem 2012.
  3 wojna swiatowa ?
  W Iraku mielismy wojen dwie i w jednej uczestniczylo ok.20 panstw. Pytanie do myslacych,nie kwalifik(owala)uje sie ona do miana 3 wojny swiatowej ? Wiadomo ze teraz Nostradamus przewidzial trzecia czy ktoras kolejna(mam na mysli tego tlustego chloptasia jak mu tam w jego kurniku go zwac,dajmy mu nazwijmy mu kij albo atom mu w oko)w wojne raczej po przykladzie z Irakiem,jesli nastapi to bedzie to 4 wojna swiatowa koreanska i ktora z kolei ? Czyli Nostradamus i jemu podobni przewidzieli ze beda wojny i to swiatowe tylko ze z kolejnoscia i datami im nie wyszlo.
  Ale ze zakonnice jutro przejada o tym wiedzieli nie wiedzac ze na wyspach Salomona i jakim tam sie kalendarzem albo z dnia na dzien sobie bez audic i komisarzy ludowych zyja,nie trujac sie 3 wojna swiatowej glupoty zakraszana chemia w zywnosci przez ‚cywilizowanych’,idacych na uwiezi naszych genetykow ktorzy nas nie tylko rzadza pieniadza oglupili i nami nadal zarzadzaja.
  Ja na codzien proboje zarabiac na margaryne siedzac i wozac cywilizowanych.Kiedy?s dawno temu moze ‚insi tez ?’
  zauwazylem stwierdzilem ze bezmyslnosc ziemian nie zna granic.Bo jak mozna jezdzic czym?s sie poruszac wehikulem okrytym blacha gdzie sie spala ok 90 % energi paliwa aby pojazd ok.1,5 tony sam sie ciagnal,gdzie glowna czesc jej jej pozytkowana na cieplo i opor powietrza.Czyli kto?s z cywilizowanych wpadl na pomysl wstawil parnik,kociol,piecyk kombojski z preri obudowal blacha nazwal tenze wehikul syren…,

  /a,sajren-em po 25 tys.km.szla do generalnego remontu-lozyska/

  …,ka czy mercem kazal napedzac go futrowac np.holz-gaz-em,no i dumnie zwie sie cywilizowanym ???
  A gdy mu i co?s o spalaniu czy wykorzystaniu magnetyzmu to zmienia temat,albo wychodzi pierdziec albo zmienia temat-y na ze swego dziennego matriksa.
  Pozniej moze jeszcze co?s o ‚kwartach’,M.N. oraz o planetach.

  • Dawid56 pisze:

   Najwiekszym bledem Michala bylo m.inn.podanie daty 1999 ! To byl gwozdz do trumny jego niby przepowiedni.Po prostu nabredzil ale tylko bezmyslnym o koncu swiata nie wiedzac w ktorym roku sam i epoce sam zyje liczac na poklask i ze kto kiedy rozreklamowal w jakim celu? i ucichlo z rokiem 2012.
   3 wojna swiatowa ?

   Czyzby????
   Nie byłbym wcale tego pewien….

 9. Rekju2 pisze:

  Czyzby????
  Nie byłbym wcale tego pewien….

  Co do powyzszego i wlasnych przekonan nic mi do tego.
  Jedyne co mnie niepokoi to jest budowanie zamkow na piasku,pol biedy jesli ow fenomen-ik pozostaje u samego kreujacego.Gorzej
  wyglada gdy staje sie i rozprzestrzenia ow wywodzik wzgl.teoryjka stajac sie rokiem np.2012-13-14-15-16-17 no i dalej …D tej pory nikt dokladnie nie wie co bylo przyczyna wyginiecia prastarych kultur.
  Wg.mej przepowiedni i sami czynem sie bez 1-wszej,2-giek,3-ciej ktorejs z kolei wojny wykonczymy.Pozatym z racji naszej biologi nie dosc ze nie jest nam dana zadna madrosc to sie wcale nie rozwijamy.Tzw.rozwoj postep cywilizacyjny to nasz wymysl.
  Przyklad-zik : W Egipcie mozna ujrzec relief-ik skarabeusza.On nie ma ze zwierzyna nic wspolnego a tak jest odczytywany i przedstawi-any.Ta interpretacja a nawet ‚kunska’nad-interpretacja ktora pochodzi od z glow ?
  wanychCywilizo,ktorzy tworza banialuki jak tylko swe slepia otworza oczywiscie z ‚zawytrychowanym’ mozdzkiem.Skarabeusz-ik gdzie?s w Egipcie jest symbolem sily s-tworzenia.

  Najwiekszym bledem Michala bylo m.inn.podanie tworzenia!

  Narazi tylko Dawid sie odniosl do cyferki 1999 na temat M.N a insi zreszta lepiej nie bo nie maja ani argumentow ani asa za rekawem.
  Wiadomo ze dojscie do pewnych wnioskow wymaga czasu kasy i samozaparcio-zainteresowania.
  A POlebkowe internetowe odpisy co z nich za korzysc ?
  W ogole to kobieta powinna zionac wiedza bo majac kontakt z dziecmi a kto inny ma wiedze przekazywac ?
  Szkola czy te keadratowe lby szetynowo rozno partio pis-ane i z jakiej racji z wlasnych podatnikowych sakiew obcej agenturze sluzacych przez podatnikow oplacane ?

  Dawid-zie,mowisz odpowiadasz a mysle ze i insi jesli i nie tylko jedni moze a nawet na to nie licze ze cos rozsadnego z wlasnej glowy a niech czynia co chca.Skoro i
  pis-zesz ze jakby?s powatpiewal ma kazdy prawo do tego i teraz odpowiedz mi na ?

  Najwiekszym bledem Michala bylo m.inn.podanie daty 1999 ! 
  Czyzby????
  Nie byłbym wcale tego pewien….

  Wyglada jakby kto?s co?s chcial ale ?

  Nastepnym problemem jest i jak 1999 cyfra ma sie do tzw.przepowiedni i wie…,

  /dza kto ?/

  …,m-y ze cyfra…,

  /NIE 1999 a jesli juz to 999 bez jedynki na przodzie/

  …, tak naprawde poczeto ja cichaczem wprowadzono ok.200 lat temu.Przedtem pisano okreslano 3 -ma cyferkami jakies daty w ogole istnial spor o datowanie poczatku swiata rozumianego wowczas przez i jak ? ,a rozni i ludy i nie tylko w srd.Europie mialy rozne swe kalendarze i sposoby na kartki z kalendarza.Przypomne chcacych byc myslacymi ze i w Antyce jak i w Europie ludo plebs i insi nie operowali zrywaniem kartek(ilu umialo czytac i pisac?) i aby w prosty sposob wyjasnic ze ludy znaly okres-y rzadow Gomulki no i ze zyja w epoce rzadow E.Gierka.Nie jak dzis z kalendarzem w Samsuniku czy na. scianie bo kiedy termin zaplata za prad czy urlopu.
  Narazie tyle do tematu M.N.
  jego tzw.przepowiedni wizji swiata i tych ktorym mowie po raz ktorys aby wylaczyli plaskownil uwolnili sie od oplat za gledzenie kwadratowyvh glow i ich oplacanie a wlaczyli wlasne myslenie.Bo myslenie ma przyszlosc,jak wiem-y? !

  • Dawid56 pisze:

   2012-13-14-15-16-17 no i dalej

   ….bo nie ma dalej- koniec przepowiedni…
   Nie ma już żadnej takiej daty jak owe 1872,1914 czy 1980 ,1999, 2012…
   Pozostaje jeszcze przepowiednia Malachiasza, ale to już zupełnie inna bajka…

 10. Rekju2 pisze:

  Mysle ze nie ma sensu dyskutowac z osoba ktora neguje nie wiedzac co ?

  Czyzby????
  Nie byłbym wcale tego pewien….

  bo nie ma dalej- koniec przepowiedni…
  Nie ma już żadnej takiej daty jak owe 1872,1914 czy 1980 ,1999,

   In this chapter Nostradamus issued a unique challenge to the greatest minds of the 20th century.  As the year 2000 Milleneum approached, the modern world decided to frighten itself once again with the thought that the world was coming to an end.  Quatrain 10-72 described an event scheduled to take place in July of 1999 that became the subject of numerous best selling books.  As usual, the books were wrong, and this website was right.

  W tym rozdziale Nostradamus wydał wyjątkowe wyzwanie dla największych umysłów XX wieku. Gdy zbliżał się Milleneum w 2000 roku, współczesny świat postanowił ponownie straszyć się myślą, że świat się skończył. Quatrain 10-72 opisuje wydarzenie, które ma się odbyć w lipcu 1999 roku, które stało się przedmiotem wielu najlepszych książek sprzedaży. Jak zwykle książki były błędne, a ta strona była słuszna.

   
  2012…
  Pozostaje jeszcze przepowiednia Malachiasza ?

  Kogo interesuja jakies przepowiednio dyrdymaly
  prosto z oszustnego koncernu pod tytulem watykan czy mucha zaszla wciaze albo ktory z kolei z ministrantow
  wypnie tylek w Zachrysti ?

  ale to już zupełnie inna…,

  /tak/

  …,bajka…

 11. Dawid56 pisze:

  Teraz, pod wpływem DNA, linii przodków oraz astrologicznych nakładek, jakie zabieramy ze sobą, aby doświadczać poszczególnych wcieleń, żyjemy w świecie o szerokim spektrum działania dualizmu i polaryzacji.

  Marku pozwól ,że zacytuję Ciebie przy okazji poprzedniego tematu.
  Otóż owa matrca astrologiczna zaprzecza niejako, że Człowieka, jego charakterystykę duchowo-psychiczną można zaprogramować za pomocą zmiany genów.Stawiam odważną tezę – TO KOMPLETNA BZDURA- ważny jest moment przyjścia dziecka na Świat!!!!!!

 12. Grzesio Polak pisze:

  Liczba wariacji zachowań komórkowych jest nieskończona, zaś od czego te zachowania zależą (na każdym maleńkim etapie biochemicznego życia komórki, w każdej milisekundzie) nikt do końca nie wie. Symulacje komputerowe efektów leczenia mogą jednak doprowadzić do jakichś odkryć pobocznych, miejmy nadzieję, że korzystnych z punktu wiedzenia leczenia. Jednak największe odkrycia były zazwyczaj dziełem jakiegoś przypadku – zauważenia czegoś i konsekutywnego drążenia (starań o wytłumaczenie zaobserwowanego zjawiska). Symulacje nie są złe, ale mogą być omylne, jak ankiety przedwyborcze 😉

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s