Dusza i Świadomość Człowieka

 

Dusza ludzka – wielka abstrakcja i ciągle nieznana. Trudno ją ująć w jedną formę, w jedną definicję. W zależności od religii i indywidualnych wierzeń dusza człowieka jest ukazywana różnie. Inaczej określają duszę filozofowie wschodu, inaczej jest postrzegana na Zachodzie. Wielu utożsamia duszę z elektrycznością, ruchem, światłem, chemiczną reakcją …

Odróżniamy duszę: indywidualną i uniwersalną.

Pojedyncza dusza – indywidualna jest przedstawiana jako promień, bardziej rozwinięta posiada kilka promieni. Ma ograniczony limit świadomości. W drodze ewolucji rozwija się jej świadomość, powoli się rozszerza i podnosi stopień własnych wibracji. Dopóki dusza nie osiągnie wysokiej świadomości dopóty jak pielgrzym odradza się w procesie reinkarnacji. Będzie krążyć na tym kole tak długo aż nie wygubi własnych indywidualnych cech świadomości.

Absolut – uniwersalna świadomość jest jedną myślą.

Według naukowców ludzka inteligencja jest pochodzenia genetycznego, świadomość rodząca się pod wpływem życia materialnego i wszystkich życiowych akcji.

Ale według filozofów ducha – mistyków, myśl nie jest owocem mózgu lecz inteligencją duszy, która zamieszkuje dane ciało. W zależności od świadomości duszy ludzkiej mózg podlega procesowi ewolucji. Ludzkie ciało jest wynoszone na wyższy poziom, manifestuje się mocno poprzez system nerwowy i rozwija wyższe ciała astralne.

Niższe ciało astralne człowieka, często zwane ciałem pragnienia (żądze) według Sanskryptu Kama-rupa, siedziba wrażliwości jest w tej formie nadal postacią zwierzęcą. Dalsza ewolucja rozwija jeszcze wyższe ciała tzw. ciało Buddy i najwyższe ciało Atmik.

W chwili podnoszenia wibracji w ciele człowieka wzrasta jego świadomość i poprzez mózg taka jednostka dostaje połączenie ze światem fizycznym i z wyższymi ciałami astralnymi sięgającymi głęboko w Uniwersum.

Człowieka zdolności określa się na normalne i paranormalne.

Normalne są stanem świadomości tzw. „chodzącej świadomości” rozwijającej mózg za pomocą doświadczenia w życiu materialnym. W tym stanie człowiek używa swojego mózgu i może za jego pomocą wyrazić wszystkie swoje ziemskie akcje. Jeśli jego wibracje będą harmonijne i wzmacniane duchowym treningiem (modlitwa, medytacja, joga) wzrasta wrażliwość układu nerwowego, mózg przechwytuje te wibracje z niższych partii ciała, mocniej już wibrujących czakr i rozpoczyna się nowe doświadczenie człowieka – podróż w wyższą świadomość.

W normalnym stanie mózg posiada fizjologiczne funkcje przynależne światu materialnemu. W zależności od rozwoju danej osoby są one rozwinięte mocniej albo słabiej. W ten sposób kształtuje się jednostka – człowiek, jego emocje, wrażliwość, inteligencja, intuicja … Nadal w tym stanie nie spotyka się człowieka o wyższych zdolnościach paranormalnych. Normalna świadomość jest pełnią fizjologicznych aktywności, kompletem. Wszystkie są przynależne światu materialnemu.

Wysoka świadomość, która pracuje w połączeniu z ciałami astralnymi ukazuje już nową jednostkę odbiegającą bardzo mocno w swoim zachowaniu i funkcjonowaniu od świadomości normalnych. Wysokie wibracje mózgu i układu nerwowego, które są wielkim instrumentem w podnoszeniu człowieka świadomości powodują, że partie mózgu, które do tej pory były mocniej uśpione budzą się i manifestują w zupełnie odmienny sposób.

Rozpoczyna się astralna świadomość mózgu. Wyższa świadomość rozwija w człowieku wiele dotąd mu nieznanych fenomenów. Z normalnego stanu uśpienia jest w stanie automatycznie zamanifestować się już w przebudzonym stanie. Budzą się zdolności paranormalne. Taki człowiek posiada inne funkcje mózgowe, jego ciało fizyczne również się zmienia. Cały ten proces jest spowodowany wysokimi wibracjami przebudzonej duszy.

 

Wiele istnień ludzkich przez własne myśli spędza swój ziemski czas w uwięzieniu i ograniczeniu. Niskie świadomości trzymają człowieka w więzieniu. Nie potrafi nabrać głębokiego oddechu i wypełnić własnej duszy światłem. Trzech wymiarowy świat daje duszy impuls do życia, energię i siłę. Człowiek mocno łączy się z ziemią. Czuje się na niej panem i nie rozumie a nawet nie chce zrozumieć Wielkiej Twórczej Mocy, która króluje ponad Ziemią i ponad człowiekiem i jest zdolna połączyć ludzką duszę z wieloma światami.

Świadomość naturalna ogranicza duszę a pełne jej przebudzenie wprowadza w odmienną rzeczywistość, łączy z Uniwersalnym Miłosierdziem. Kształtuje duszę o innych formach i stopniowo odłącza ją od fizycznego życia. Wysoka świadomość otwiera wielką wiedzę, mądrość i radość bycia blisko Boga. Jest to dla człowieka potężny oddech nowego życia.

SUPER ŚWIADOMOŚĆ

Osiąga ją człowiek w drodze spirytualnych doświadczeń. Musi być zdolny do zupełnego odłączenia od ziemskich zależności. Taki stan zdarza się często podczas głębokiego snu, wówczas dusza jest rozłączona z ciałem, szybuje w inne wymiary świadomości. Człowiek z super świadomością zna głębokie prawdy zakotwiczone w świetle. Wysokie wibracje penetrują coraz głębiej w mentalne ciało, które już nie posiada ziemskich myśli.
Słyszeliśmy już nieraz jak niektórzy święci zasypiali głębokim snem na długie dni a nawet na wiele tygodni.

Wspomina Św. Teresa z Avila swój głęboki sen. Otworzono nawet dla niej grób. Wszyscy wokół niej byli przekonani, że nie żyje. Nie można było wyczuć u niej żadnych funkcji życiowych.

Marta Robin spała długie tygodnie, kiedy się przebudziła była zdziwiona, że nie ma przy niej jej spowiednika, przy którym zasnęła.

Czytamy historie joginów, potrafią wstrzymać oddech i wejść w inny stan świadomości.

Również Ojciec Pio zostawił notatki, zasypiał nagle, gdzieś przepadał podczas modlitwy. Tłumaczył się Bogu ze swojego niedbalstwa ale rozumiał, że jest to inny sen i jak sam napisał, „… Boże ale to Ty mnie zabierasz do siebie … „.

Ciało fizyczne zapada w komę – śpiączkę, która różni się od komy występującej podczas urazów mózgu i innych chorób.

Dusza żyjąca w świecie materialnym posiada własne „ego” w zależności od zewnętrznego świata egzystuje w odpowiedniej formie twórczej i buduje własne prawdy. Fizyczna egzystencja i komunikacja ze światem fizycznym popycha duszę do działań zupełnie odmiennych niż tych ludzi, którzy poświęcają bardzo dużo czasu na życie spirytualne. Pasja i wiara w inne życie mocno łączy taką duszę ze światłem Boskim. Otwierają swoim postępowaniem mocno drzwi do światła a zarazem furtki w głąb własnego rozumu. Kiedy wniknie w niego światło znika chaos i ignorancja. Czyste wibracje, współczucie i miłość wpływają w ciało człowieka, który potrafi poświęcić swoje życie pomagając innym.

Wyższa świadomość człowieka jest mostem między światem materialnym i światem spirytualnym. Poprzez ten most dusza opuszcza świat materii i otwiera super świadomość.

Bóg jest wielką potęgą i mądrością, Jego Świadomość nie jest niczym ograniczona, zwana Super Niebiańską Świadomością. Bóg jako Ojciec utworzył duszę, dał jej do użytku ciało – jako pojazd, stworzył człowieka a ten poprzez ziemskie doświadczenia wzrasta i rozwija swoje ciała astralne. Są tacy, którzy twierdzą, że jedno ciało zamieszkuje trzy dusze o różnych stopniach świadomości. Ciało jest tylko pojazdem duszy. Jest faktem, że dusza cyklicznie ewoluuje się razem z ciałem. Porusza się przez swoja transformację niczym pory roku: wiosna, lato, jesień i zima aż osiąga ostatni swój oddech i łączy się z Absolutem. Przeżywa wiele stanów: niższą świadomość i reakcje niczym w komie aż w końcu osiąga Wielki Ocean Energii. Człowieka „ego” jest niczym innym jak odłączeniem duszy od Absolutu. Od tej chwili zaistniała odrębnie we własnym świecie. Dopóki rządzi się prawami natury wzrasta i rozwija się prawidłowo osiąga indywidualną mądrość, siłę i można ją porównać do pięknego kwiatu na wielkiej łące. Manifestuje własne cechy i urodę. Ale kiedy jej wibracje zostaną zakłócone i zwróci się w stronę egoizmu nie osiągnie zamierzonego celu. Dusza takiego człowieka jest chora.

W momencie kiedy dusza osiągnie własną doskonałość – pełnię, rodzi się w niej Chrystus. Jej ziemski kres dobiega końca – Chrystus Zbawiciel pociąga ją w wyższe wymiary. Narodziny, liczne życia poprzez reinkarnację, śmierć, stan bardo aż w końcu topi się w oceanie potężnej Energii. Z jednego atomu w drodze reakcji łańcuchowej, poprzez wiele cykli i własną transformację ewoluuje do najwyższej formy spirytualnej.

Podczas normalnego snu odpowiednia wibracja rozłącza ciało i duszę dzięki czemu może podróżować poza ciałem. Ten proces następuje automatycznie. Często jest obserwowany przez jasnowidzów. Po całym dniu czuwania ciało człowieka jest zmęczone, potrzebuje odpoczynku, regeneruje swoje siły i uzupełnia energię. Sen jest niezbędny do normalnego życia. Brak snu przez dłuższy czas powoduje zakłócenia psychiczne i fizjologiczne. Zapotrzebowanie na sen jest cechą wrodzoną. W czasie snu zmienia się częstotliwość fal mózgowych. Zanikają szybsze rytmy beta i alfa, pojawiają się wolniejsze theta i delta. Wykorzystywanie niektórych regionów mózgu jest większe podczas snu niż podczas czuwania. Sen jest drugą sferą życia człowieka, jest życiem utajonym. Snom nie jest w stanie oprzeć się żaden człowiek, przychodzą znienacka, mimo woli. Homer przypisywał snom nadzwyczajne moce, twierdząc:

„… we śnie duch przeziera jasno na oczy, za dnia obraz jest ograniczony, wyobrażenia śniącego mogą być rozleglejsze niż najbardziej jasne czasu jawy … „

Człowiek o wyższej świadomości śni już na jawie bardzo jasnymi wizjami, miewa prorocze sny dotyczące przyszłości. Podczas tego stanu śnienia mózg wibruje jeszcze mocniej. Czasami te sny są tak rzeczywiste, że spełniają się na jawie z matematyczną dokładnością.

Znane są też sny tzw. śmiertelne – kiedy ciało człowieka traci witalne siły i dusza jest w nim zagrożona i koncentruje się już tylko na opuszczenie ciała. Często podczas takich snów ukazuje się wyższa świadomość, takie dusze podczas snu potrafią przekazywać innym duszom wiadomości np. odnośnie wychowania dzieci lub inne ważne nie załatwione sprawy.

Również ciekawe sny zdarzają się osobom pod wpływem środków odurzających np. paląc opium i haszysz. w ciągu kilku minut snu te osoby mogą ujrzeć swoje życie na przestrzeni wielu lat.

Znane są stany somnambuliczne – lunatyczne. Somnambulizm – zjawisko chodzenia podczas snu, które lekarze określają jako niedojrzałość układu nerwowego. Najczęściej występuje u dzieci i uchodzi za niegroźne. Natomiast u osób dojrzałych jest uznawane za chorobę. Śpiący nagle wstaje i wykonuje normalne czynności życiowe, ale jego umysł nadal śpi, chociaż ma otworzone oczy. Nie reaguje na pytania albo bardzo powolnie na nie odpowiada. Ma zaburzoną koordynację. Charakterystyczne cechą u somnambulików są hiperaktywne fale delta co oznacza bardzo głęboki sen uznawany za patologiczny.

Według mistyków somnambulizm jest wysokim stanem świadomości. Taka dusza potrafi równocześnie egzystować na dwóch planach: fizycznym i astralnym. Bardziej znaną somnambuliczką była Katarzyna Emmerich, niemiecka mistyczka, stygmatyczka i wizjonerka. Od dziecka nie cieszyła się dobrym zdrowiem. Uchodziła za osobę wesołą, inteligentną i bardzo pobożną. Katarzyna ciężko zachorowała w wieku 37 lat i wydawało się, że była to choroba śmiertelna. Pojawiły się na jej ciele stygmaty. W czasie tej choroby jak mówiła sama Katarzyna ukazała jej się Maryja mówiąc:

„… Jeszcze nie umrzesz. Jeszcze wiele o tobie mówić będą, ale nie bój się. Jakkolwiek ci powodzić się będzie zawsze doznasz pomocy … „


(Katarzyna Emmerich)

Katarzyna była w zakonie, już do końca życia ciężko chora i cierpiąca, nie była w stanie wstawać z łóżka. Wielokrotnie badano jej stygmaty, podejrzewano ją o fałszerstwo. Wizje Katarzyny Emmerich zostały spisane. Według tych opisów był nakręcony film „Passion of Christ”.

Psychologia i nauka ciągle nie może dać pełnego wyjaśnienia supernaturalnych zjawisk takich jak: somnambulizm, telepatia, czytanie w myślach, hipnoza. Ciągle obwinia się tych ludzi o zaburzenia lub uszkodzenia mózgu.

Człowieka świadomość jest określana niczym podróż trzema pojazdami. Każdy z nich posiada coraz większą szybkość, większe wibracje i wprowadza człowieka w wyższe stany świadomości. Somnombulizm jest utożsamiany z trzecim pojazdem. Super świadomość funkcjonuje w ostatnim stadium

https://www.vismaya-maitreya.pl/zakryte_zagadki_dusza_i_swiadomosc_czlowieka.html

https://www.vismaya-maitreya.pl/zakryte_zagadki_dusza_i_swiadomosc_czlowieka2.html

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii ., Człowiek, Dusza, Rozwój duchowy, Świadomość. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

16 odpowiedzi na „Dusza i Świadomość Człowieka

 1. Dawid56 pisze:

  Ta „superświadomość” zwana jest niekiedy „nadświadomością.To w tym stanie niektórzy chrześcijanie, czy zaawansowani w medytacji jogini osiągają stan jedności ze Źródłem.

  • marek pisze:

   a ja jedynie powiem ,że pod częścią pierwszą tego przekazu podpisuję się obiema rękami gdyż precyzuje ona to co od dawna w sposób nie poukładany w logiczne sekwencje przejawiało się segmentami w moim pojmowaniu ….

 2. Alicja z Krainy Czarów pisze:

  Masakra jak można być takim duchowym mistycznym głupkiem i ciągle powtarzać takie brednie jak tutaj:

  „Bóg jest wielką potęgą i mądrością, Jego Świadomość nie jest niczym ograniczona, zwana Super Niebiańską Świadomością. Bóg jako Ojciec ”

  Matoły bez duchowej szkoły gdzie we waszych opowieściach ZAGINEŁA DUCHOWA MAMA

  Gdzie satanistyczne głupki podziała się Mama Aniołów? Już raz dwa ustawiać się w szeregu i wymyślcie sobie jakąś bajeczkę co Stało się z Duchowa Mamą ?

  Już wam wielokrotnie wspominałam że Najwyższy Stwórca w esencji swej istoty nie posiada polaryzacji na kobiecość i żeńskość jednak ze względy na fakt że kreuje swoje Dzieci z części siebie uprawnia nas to do użycia określenie wobec Najwyższego Stwórcy: Kosmiczna Mama.

  Jeszcze zostało wam jakieś 6,5 roku na te wasze mistyczne brednie wasze zapewnienia o wielkiej wierze i miłości nie są warte nawet funta kocich kłaków.

  Ten wasz gówniany światek jak w zegarku ma przewidziany czas działania Jak się nie zbierzecie do wykonania prostego zadania zostanie po was tylko marne wspomnienie i kupka popiołu.

 3. Alicja z Krainy Czarów pisze:

  Hej satanistyczne głupki Dzisiaj Wielkanoc czy Wielkie Święto z Okazji równonocy oraz nastania Wiosny a skoro to tak wiec jest co świętować

  Utopienie w Rzecze Marzanny i/lub jej Córki .Rytualne Morderstwo na Bóstwem opiekuńczym tego świata

  A skoro Bogini i lub jej córka została zamordowana wiec Sataniści xxxxxx hucpę w święcenie w koszyczkach kawałków padliny czyli kawałków zwłok zwierząt.

  Głupki niby świętują zwycięstwo życia nad śmiercią jednak same czynią taniec Śmierci i Zniszczenia.

  Jak myślicie czy Za Jawną Drwinę przeciwko Najwyższemu Stwórcy Otworzą się wam bramy Niebios czy bramy piekieł Jest więcej niż pewne że to drugie.

 4. Alicja z Krainy Czarów pisze:

  Myślcie i zastanawiajcie się nad swoim i tak Niepewnym już Losem. Ponieważ w Esencji Swej Istoty Jest Anielskim Serduszkiem wiec daję wam czas na skruchę i nawrócenie.

  Bajeczka jest z cyklu marzył sobie krzak Jemioły w Edenie że Kiedyś stanie się Drzewem.

  Ale zonk boskich zasad Nigdy Pyszne Istoty nie przeskoczycie a one są dla was okrutne gdyż u Was 1+1=2

  A u Najwyższego Stwórcy 1+1=3

  Wiec co następuje Kopulacje-Populacje rozrost Świadomości oraz Niszczenie Wszelakiego Innego Życia przejawionego w materii.

  Równiutko macie 33 lata o 1990 roku na zastanowienie się nad dalszym losem gdzie to wszystko zmierza.

  Takie jesteście uduchowione ale to Ja na osiemnastkę dostałam od Kosmicznej Mamusi Bajerancki Zegareczek na prawą rękę który pokazuje Ile jeszcze Wasz, powtarzam Wasz a nie mój gówniany światek będzie się kręcić.

  Tylko proszę nie denerwujcie mnie i nie pieprzcie mi że Świat został Oryginalnie tak stworzony że Ludzie mieli trzymać od Urodzenia Zwierzęta w Niewoli z przeznaczeniem na Zabicie i zeżarcie ich zwłok.

  Te wszystkie farmy i rzeźnie dosadnie pokazują Wasz Zbiorowy Rozwój Duchowy i wnętrze pełne empatii i Miłości.

  • marek pisze:

   Alusiu Lucusiu ,przy jednym temacie zawzięcie milczałaś , czyżbyś się kary ziemskiej – prawa bała …

   Pierwszy wpis fantastyczny aż podskoczyłem z radości że nadal istniejesz , pozostałe to odgrzewany obiad …..co się z tobą dzieje …

   przeczytałem Cię jeszcze raz ….Matoły bez duchowej szkoły ,Hej satanistyczne głupki ,Ponieważ w Esencji Swej Istoty Jest Anielskim Serduszkiem wiec daję wam czas na skruchę i nadal się śmieję ….

   Jakże cię Lucusiu nie kochać ..

   pieśń kogucika

   kurko moja kurko
   kocham cię szalenie…

   chyba się z tobą ożenię
   albo i – nie …

   całuski królowo światów …pij mleko …

   • Alicja z Krainy Czarów pisze:

    Ja mam się bać głupki Kary za Topienie Marzany i jej Córki na wiosnę nad rzeką czy Wy Okrutne i podłe czarowniki które jawnie Działacie na moją szkodę Niszcząc Co Dnia tak moja duszę jak i moja planetę.

    Z tym mlekiem to zupełnie nie trafiłeś: Jak to mam wyglądać Krowa jako Matka ma rodzić swoje dziecko które następnie jest jej zabierane przeważnie na rzeźń po to Aby Krowa Matka stała się maszynką do produkcji mleka aby następnie bestie ludzkie mogły zaspokoić potrzeby własnej doopy kosztem krzywdy i bestialstwa czynionego innej świadomej istocie mającej także własne uczucia.

    Hej Bestie ludzkie dlaczego w sklepie nie ma Mleka z Człowieka co przeraża was takie coś że z waszego mleka mogłyby skorzystać reptilianie idąc sobie radośnie do sklepiku i prosząc panią Sklepową o Mleko z Kobiety-Mamy fajnie bestie nie, podoba się wam takie coś?

   • Alicja z Krainy Czarów pisze:

    Jeżeli głupki Ktoś tutaj Ma bać się Kary to przede wszystkim Wy gdzie zostałyście już włożone przez mnie do Szufladki z Napisem Ludzkie Bestie 666.

    Tak wiec jedyne co jestem Wam winna za to co mi uczyniliście wspólnymi siłami to Boski Sromotny W*ierdol…

  • Dawid56 pisze:

   Równiutko macie 33 lata o 1990 roku na zastanowienie się nad dalszym losem gdzie to wszystko zmierza.

   Widać ,że się nic Lucek nie nauczyłeś w tym swoim Ziemskim Życiu.Nie wiesz po prostu co zabierasz na Tamtem Świat niezależnie czy w niego wierzysz czy nie.Zabierasz właśnie Empatię i nic Więcej.
   Co mi tu będziesz straszyć innych wyimaginowanym Końcem Świata, przecież dobrze wiesz że Nam to nic nie robi , gdyż możemy z otwartą przyłbicą przejść na tamtą stronę 🙂
   Sianie strachu to Twoja specjalność, ale wybacz mnie to już nie wzrusza.

   • Alicja z Krainy Czarów pisze:

    Armia Zombiaków z Ledowym światłem życia w oczach ot i cała wielce uduchowiona cywilizacja czyli kolejna wieża Babel.

    Kończymy zgodnie z przewidzeniami na Końcowej Scenie z Filmu Zapowiedź.

    TRZY POPRZEDNIE CYWILIZACJE KTÓRE ZOSTAŁY PRZED WAMI ZNISZCZONE także nic nie potrafiły zrozumieć.

    • marek pisze:

     Lucuś

     weź to od nas Zombiaków pod poduchę na dobranoc i obudź się sobą …nie znam Twego prawdziwego imienia …

     Żyjemy w erze przebudzenia duchowego,
     budzimy się w duchu,
     znaczy, stajemy się świadomi swojego otoczenia…
     ale jesteś jeszcze przerażony, zmęczony, zły…
     lecz my nie potrzebujemy tu wojny…
     jesteśmy silniejsi od wroga, jesteśmy wyjątkowi,
     jesteśmy dziećmi Boga i mamy wielką potrzebę Wolności.

     https://www.vismaya-maitreya.pl/index.html

     dobranoc …

     • marek pisze:

      Różne są formy mistycyzmu i różnie jest on propagowany …polecam refleksji….

      MIECZ PRAWDY

      WAŻNIEJSZE JEST BYCIE CZŁOWIEKIEM

      Faktem jest,
      nie jestem politykiem ani żadnym kapłanem…
      jedynie co pragnę, to być człowiekiem w całej jego barwie…
      i nie jest dla mnie ważne jak ty się klasyfikujesz jako człowiek…
      czy jesteś Chrześcijaninem czy Muzułmaninem, może wyznajesz Krishnę…
      a może tylko zwykłym smakoszem życia, który bada wszystkie jego smaki…

      ważne jakie są twoje pragnienia służenia ludziom,
      jaka jest twoja troska o nich…
      a może masz ciągle zamknięte oczy na humanitaryzm
      i liczy się tylko twoje „ja”…

      jeśli tak, to musisz się zgodzić na twoje pełzanie po ziemi…
      chociaż masz o sobie wielkie mniemanie,
      chociaż czujesz wielki impuls do wzlotu…
      egoizm zbyt dużo waży…

      twoje „ja” to dzisiejszy sukces
      … i jutrzejsza porażka
      … dzisiejsza radość i jutrzejszy poślizg na twojej własnej drodze,
      chociaż ta twoja droga wydawała się taka gładka i przyjemna
      i twój dzisiejszy wysiłek szlag trafił… i jesteś straceńcem…

      kochasz święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy…
      żarliwie modlisz się w kościele, wypełniasz wszystkie jego obrządki,
      ale Boga to ty w sercu nie masz i twoje święto utopione jest w mroku…
      bo nie ma w tobie boskich zasad, prawd prostoty…
      misji kochania ludzi… pokaż światu i Bogu
      jak służysz człowiekowi, pokaż swoim czynem…
      nie tylko modlitwą w murach kościoła…

      i różnią nas nasze poglądy…
      i większość twojej urojonej mądrości…
      szczycisz się swoim wykształceniem,
      ale cóż ci z tego jak nie jesteś ze szkoły Boga…
      nie pełnisz tej służby prawdziwie humanitarnej…
      i brak ci szacunku dla innych istnień…

      możesz świętować tylko wtedy,
      kiedy jesteś użyteczny dla drugiego człowieka…
      i możesz świętować każdego dnia…
      ale nie w wyścigach utrzymania w swoich garściach słabszych,
      nie niszczenia życia ludzkiego w prawach do przymusowego „leczenia”
      i eksperymentowania na naszych niemowlętach,
      chociaż tak bardzo bronisz życia jeszcze nienarodzonego…

      i jak świętować Boże Narodzenie,
      kiedy życie naszych dzieci jest w niebezpieczeństwie,
      przecie to w dzieciach jest najwięcej boskości…
      jak tu świętować Wielkanoc,
      bestialską śmierć ukrzyżowania sprawiedliwego człowieka,
      kiedy na świecie każdego dnia szaleje eutanazja…
      i kto przyciska jej spust?
      Wielka rasa, która rządzi nami… i naszymi kościołami,
      modeluje świat według swojego uważania…
      i nawet przy tych Wielkich Świętach zapomina,
      że to życie ludzkie jest ŚWIĘTE…

      jak patrzeć na tą cywilizację, która produkuje nasze wadliwe dzieci…
      i jaka będzie ta następna, która już puka w nasze drzwi…
      i jakże my ludzie w tej kwestii różnimy się między sobą
      nie tylko wyobraźnią i odwagą?

      Różnimy się słuchem i wzrokiem…
      różnimy się językiem…
      jedni widzą zbyt dużo i zdzierżyć nie mogą
      i ich język nie zna pokory…

      innych głuchota i ślepota jest wielka,
      nie widzą niesprawiedliwości,
      która nas wszystkich pożera…
      i dają sobą manipulować do woli…

      i wylał się na mnie strumień gorącego powietrza…
      i przyszła dziwna świadomość…
      i jakaś dziwna tajemnica przemówiła do mnie swoim językiem…
      i wiele rzeczy zostało mi objawione…

      a to żywe słowo obudziło duszę moją…
      nadało jej światła, radości, nadziei…
      uwolniło od tego świata głuchoty i ślepoty…
      i wyszłam z czterech kątów… i wzięłam pióro do ręki…
      popatrzyłam na świat nowym wzrokiem,
      przyświeca mi nowa myśl…
      dostałam nowe klucze do swoich zamkniętych zmysłów…
      i przypłynęła do mnie nowa miłość, zaświeciło w twarz ciepłe słońce…
      wskazuje mi nowy kierunek, wygrać ten niewidoczny cel,
      który jest już widoczny na horyzoncie…

      ale nie można siedzieć w kącie z założonymi rękami
      i tylko użalać się nad sobą…
      znajdź tą głębię, która da ci w ciemności nadzieję,
      przyniesie miłość i wolną duszę…
      wyjdź z ciemności i bezruchu,
      rozkrusz ten mur, który cię otoczył…

      noc zawsze ucieka przed słońcem…
      i zwiększa się twoja moc…
      i masz lepszy słuch i wzrok…
      wiedz, gubernatorem Wszechświata jest Jedyny Bóg,
      który jest bardzo blisko nas wszystkich,
      czy ty jesteś Chrześcijaninem, czy Judejczykiem…
      a może tylko wolnym obywatelem tego świata,
      wobec Boga wszyscy jesteśmy sobie równi…

      cokolwiek jesteś, jesteś bożym błogosławieństwem,
      tym cudem życia na świecie…
      tylko pokonaj swoją głuchotę i ślepotę…
      zaoferuj światu swoje człowieczeństwo,
      a twoje imię będzie wieczne.

      Namaste

      10 Apr. 2017
      Vancouver

      WIESŁAWA

 5. marek pisze:

  może te kilka minut rozważań będzie Wam pomocne , jak dla mnie całość cytatu z Biblii jest wystarczającym objaśnieniem słów ” nadstaw drugi policzek „….. wyjęte z tej otoczki objaśniania różnych zachowań twierdzenie to faktycznie nie ma sensu …dopiero te odniesienia czynią go zrozumiałym …

  • Loja Jolajna pisze:

   wszystko mi mówi, że zapodałeś rozważania/kazanie pastora Chojeckiego, który obecnie współtworzy „Idź pod prąd”, w ramach tego programu także kazania pastora. Wspominałam wam tu o nim i jego interpretacji nauk Jezusa…słucham pastora regularnie, co nie znaczy, ze kompletnie zgadzam się z nim we wszystkim.
   To co zapodałeś to jakieś stare kazanie, pastor jeszcze nie był tak dobrze jak teraz wyrobiony, więc może dlatego nie zdołał mnie przekonać do nadstawiania drugiego policzka.

   • marek pisze:

    więc może dlatego nie zdołał mnie przekonać do nadstawiania drugiego policzka.

    nie znam tego pana , a film wziąłem z bloga Wiesi i aby „dobrze chodził ” podałem link na youtube ….

    lecz…..po pierwsze wynika z tego że są jemu podobni w interpretacji , a to że Lili Cię nie przekonał świadczy tylko o tym ,że kiedyś sama z wielką radością ten przekaz zrozumiesz..

    radości w sercach życzę , bez względu na to ile ” niezrozumienia” kim naprawdę jesteśmy musi się jeszcze w świecie przemocą i gwałtem wypalić ….

    lecz spostrzeż czy ja w tym stwierdzeniu piszę …siedźmy bezczynnie …nadstawiajmy drugi policzek …..NIE tam gdzie dłoń chce mnie drugi raz uderzyć , mam ją powstrzymać , lecz jednocześnie pamiętać kim jest Człowiek który tej dłoni błędnie w swym zagubieniu używa
    ..

    przecież każde z nas w Swym sednie jest Tym co Wam stawiam przed oczy …więc bądź , bądźmy Tym ,przynajmniej Ci którzy dzielą się sobą w tym malutkim kąciku na oceanie całej ludzkości …

    Jeżeli powiem …chwała Nnce za zainicjowanie jego zaistnienia i taka sama kontynuatorom jej dzieła …to … czy taka sama chwała w naszych sercach nie należy się wszystkim nauczycielom którzy starali się prostować naszych serc i umysłów pogubienie ….
    to wszystko jest takie proste do zrozumienia i zaakceptowania , gdy WJ w umyśle świeci …wystarczy ją tylko do niego zaprosić ….

    Jesteś w Bogu a Bóg wokół ciebie Miłością jesteś rosą życia bo światło jest w tobie

    • Loja Jolajna pisze:

     nie znam tego pana , a film wziąłem z bloga Wiesi i aby „dobrze chodził ” podałem link na youtube ….

     lecz…..po pierwsze wynika z tego że są jemu podobni w interpretacji , a to że Lili Cię nie przekonał świadczy tylko o tym ,że kiedyś sama z wielką radością ten przekaz zrozumiesz..
     ______________
     ja z kolei nie znam bloga Wiesi
     skoro pastor Chojecki przekonał cię w sprawie nadstawiania drugiego policzka, to zapewne przekona także w innych interpretacjach tego co zalecał Jezus…powinieneś więc zapoznać się z innymi kazaniami pastora.

     Teraz się zorientowałam, że Radiodetox to był kanał radiowy miesięcznika „Idź Pod Prąd”
     (z mottem : tylko zdrowe ryby mogą płynąć pod prąd) Teraz funkcję radia przejęła telewizja „Idź pod prąd”, którą mozna oglądać na YouTube.

     Warto jednak posłuchać pastora w radiadetox jak i w Idź pod prąd.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s