Ożywienie Boginii

To kolejny, jeden z najbardziej kontrowersyjnych artykułów.Jest fragment książki Barbary Marciniak „Ziemia zwiastunów Świtu.” „Wywraca on do góry nogami” dogmat, że energia męska jest energią tworzącą, a żeńska biorącą.

Podobno jest to przekaz Plejadian, przeczyłoby by jednak to temu, że zostaliśmy stworzenie na podobieństwo Boga jako istoty bezpłciowe.Przeczyłoby to też temu,  że Najwyższa Istota nie jest ma charakteru osobowego.

Na długo przed katastrofą atlantydzką na Atlantydzie też dzierżyły podobno najwyższą władzę Boginie. Chanellingi też o tym mówią. O najwyższej władzy Bogini na Atlantydzie mówi też gra Atlantis z 1997 roku.Zapewne coś w tym jest.Michał Anioł też w Kaplicy Sykstyńskiej umieścił Boga z kobiecymi piersiami.

Podobny obraz

Nie zgadzam się z tym co zostało zaprezentowane w poniższym fragmencie książki „Ziemia zwiastunów Świtu”, że Najwyższa istota posiada konkretną płeć i jest energią charakteru żeńskiego, moim zdaniem jest pełnią czyli energią żeńską i męską jednocześnie.

ROZDZIAŁ 5: OŻYWIENIE BOGINI 

Ogarnięcie Bogini otworzy przed wami  Żyjącą Bibliotekę i nauczy was tajemnic  ukrytych głęboko w tonie Matki Ziemi,  bo kim jest Matka Ziemia jeśli nie samą  Boginią?  Co, lub kogo, wyobrażacie sobie myśląc o Najwyższym Stwórcy? W waszym społeczeństwie  nauczono was, że energia boga reprezentuje źródło, a energia żeńska reprezentuje jego  wykorzystanie lub działanie. My twierdzimy, że jest na odwrót – to co kobiece jest źródłem, a to co  męskie reprezentuje sposób jego wykorzystania.  To prawda, że Najwyższy Stwórca jest żeńską wibracją. Źródło, takie jakim je znamy, jest wibracją  kobiecą. Męska wibracja, małżonek owego żeńskiego źródła, walczący o miłość Bogini, został miliony  lat temu rozszczepiony wskutek złego wykorzystania energii. Jesteście jedną z części tej błędnie  wykorzystanej energii. Dwóch plejadiańskich synów jednego z mało ważnych bogów objęło władanie  nad Ziemią, stoczyło pomiędzy sobą bitwę i przyczyniło się do powstania dzisiejszych dylematów.  Patrząc na to z szerszej perspektywy widzimy, że była to tylko drobna rodzinna sprzeczka. Bogini  Matka podzieliła się na części i przybrała wiele form, aby były one małżonkami wielu bogów. Pragnęli  oni zaspokojenia, miłości, chcieli znaleźć się w matczynej wibracji, ponieważ to z niej pochodzą  wszystkie twórcze siły życiowe.  Bogini obdarzona jest taką świadomością, która pozwala na wszystko. Jest źródłem, które  utrzymuje wszystko razem, klejem stworzenia. Niektórym trudno jest nawet przyjąć tę koncepcję, nie  wspominając już o jej zrozumieniu. Kobietom nie jest łatwo myśleć o tej pełnej mocy istocie, która  krąży w ich własnej krwi. Mężczyzn szokuje myśl, że żeńska wibracja może być źródłem wszystkich  rzeczy.  W najgłębszym jądrze swojego jestestwa poczujcie troskę, dar i tajemnicę matki. Energia Bogini  Matki przebudzi się i powróci. W tym dziesięcioleciu stwierdzicie, że wszystkie wasze religie opierają  się na błędnych założeniach. Wszystkie oparte są na kontroli, na zimnym ruchu patriarchatu, podczas  gdy w rzeczywistości za wszystkim kryje się Bogini Matka. My, w Plejadach, odkryliśmy główną  przyczynę, dla której błędnie wykorzystywaliśmy energię. Nie szanowaliśmy matki. Robiliśmy różne  rzeczy, aby zwrócić na siebie jej uwagę, ale nie docenialiśmy tego, co stworzyła – jej daru.  Wasza planeta musi nauczyć się kim jest Bogini jako twórca. Wy musicie się tego nauczyć. Do  procesu badania energii Bogini należy też zrozumienie jej ciemnej strony, ponieważ Bogini zrobiła  coś, przez co utraciła swoją moc. Wiedza o tym ukryta jest w waszych komórkach, ponieważ wy  wszyscy, zarówno mężczyźni jaki kobiety, zawieracie w sobie Boginię.  Narodzi się ona dzięki wam, niezależnie od tego, jakiej jesteście płci. Bogini przeżyła załamanie i  upadek z bardzo ważnych powodów. Zawsze szanowała prawa płodności. Nie przypominała waszego  zachodniego świata; dla niej seks nie był sprawą wstydliwą. Bogini go uwielbiała. Oczwiście seks jest  waszym naturalnym dziedzictwem. Jednakże energia płciowa, podobnie jak wszystkie inne rzeczy,  została wykorzystana w nieprawidłowy sposób.  W królestwie Bogini nadszedł czas, kiedy ogromnie nadużywano męskiej wibracji. Kobiety, pod  wpływem zewnętrznych źródeł, zerwały partnerskie więzi łączące je z mężczyznami, utraciły dla nich  szacunek, oraz poczucie jedności pomiędzy mężczyzną a kobietą. Po pewnym czasie mężczyźni w  królestwie Bogini stali się tylko kimś świadczącym usługi seksualne. Kobiety do tego stopnia pogubiły  się w potędze Bogini, że przestały uznawać mężczyzn za równych sobie. Uważały ich za przedmioty  konieczne dla rozmnażania. Wielu mężczyzn zabijano po jednorazowych rytuałach płodności,  odbywanych z miejscowymi przedstawicielkami Bogini. Dokonywano kastracji i składano ofiary. To  prawda. Kobiety nieprawidłowo obeszły się z seksualną energią mężczyzn, co spowodowało, że  obecnie zwróciła się ona przeciwko nim samym. Wszystko to ulega zmianie. Odnajdziecie Boginię  wkraczającą ze współczuciem w życie tych, którzy pragną odczuwać.  Energia Bogini została swego czasu nasycona ogromną negatywną siłą. Przeinaczono jej cel.  Stało się to w czasach poprzedzających narodziny Chrześcijaństwa. Potem wahadło wychyliło się w  przeciwną stronę. Kiedy w grę wkroczyły męskie wibracje, gwałtownie odpowiedziały na to, co uczyniły  niektóre kobiety. Wasze wspomnienia zmagazynowane są w waszych komórkach i we krwi,  określiliście wasze istnienie przez dokonane przez was wybory.  Zostaliście przeładowani negatywną, kontrolującą energią, podobną do energii bogów. Nadszedł  czas, abyście uznali władzę Bogini. Potrzebna jest równowaga, nie należy wywyższać jednego  rodzaju wibracji ponad inny. Szanując Boginię mężczyźni nauczą się szanować życie. Kobiety nauczą  się ponownego definiowania tego, w jaki sposób owo życie dają. Życie może przyjść w ogromnym  orgazmie w momencie narodzin dziecka. Przebudujcie swoje przekonania i doświadczenia dotyczące  tego obszaru.  Kiedy zgłębicie Boginię, zaczniecie cenić życie. Ceniąc życie, nie wywołujecie przeludnienia Ziemi i  nie zabijacie. Na czoło wzorców świata wysunąć się musi zrozumienie tego, czym jest życie, czym jest  śmierć, czym są wszystkie gatunki, oraz faktu, że wszystko łączy się ze sobą nawzajem – że wszystko  łączy się z tym samym źródłem.  Patriarchat odmienił waszą historię, wypędzając Boginię do krainy mitów i legend. Czy możecie  odnaleźć ją w waszej Biblii, w Koranie, w Torze? Bez przerwy trwa walka pomiędzy Boginią a  patriarchatem. Obecnie jednak do tego stopnia oddaliliście się od energii Bogini, że nie potraficie  nawet sobie wyobrazić, kim może ona być. Czy znacie jakieś społeczeństwo zachodniego świata,  które czciłoby Boginię? A jednak bramę u wejścia do portu na wschodnim wybrzeżu Stanów  Zjednoczonych reprezentuje wspaniała kobieta niosąca światło.  Bogini jest niezwykle wspaniałomyślna. Pozostała poza sceną walki patriarchatu ponieważ wie, że  jest stwórczą siłą wszystkich rzeczy, i że wszystko musi ją w końcu odnaleźć. Pozwala na to w swojej  wspaniałomyślności. Co to znaczy dawać życie, kochać to, co stworzyliście, i pozwalać swojemu  stworzeniu rozwijać się w niezakłóconym procesie ewolucji? Czy miłość to ochrona, czy pozostawienie  swobody? Gdyby boska siła chroniła swoje twory, kontrolowałaby także to, czego sama uczy się od  swoich stworzeń, a przez to mogłaby nauczyć się tylko tyle, na ile sama by pozwoliła. Siła, która  pozwala na wszystko, może uczyć się w nieograniczony sposób, ponieważ potrafi powiedzieć:  “Pokażcie mi wszystko. Nauczcie mnie. Jestem wami. Wy jesteście mną.” Jest to pewien stan  świadomości.  Chcielibyśmy, by każdy z was poznał Boginię. Postawcie przed sobą zadanie, polegające na tym,  by w jakiś sposób przywołać ją do siebie. Zaproście ją, poproście aby uczyła was o życiu. Bogini  zacznie z wami współpracować w bardzo gruntowny sposób. Wielu z was przywołało do swojego  życia nas, Plejadian. Bawimy się z wami, a wy znacie naszą wibrację, nasze poczucie humoru, nasze  sztuczki – nawet my współpracujemy z Boginią.  Muszą nastąpić zmiany. Bogini naprawdę dyryguje wydarzeniami będącymi częścią rozwiązania.  Energia Bogini otwiera wasze serca. Prosimy, niech pozostaną otwarte nie tylko dla was samych, ale i  dla tych, których ścieżki krzyżują się z waszymi w tym okresie wielkich lekcji. Jeśli uszanujecie  pierwiastek żeński w swoim wnętrzu i na planecie, stanie się on nowym fundamentem dla waszych  społeczności i cywilizacji.  Chcemy, byście poszukali owej życiowej siły. Niech wasz wzrok sięgnie poza to, czego was  nauczono. Odszukajcie tę cząstkę Bogini – energii obecnej zarówno w mężczyznach jak i w kobietach  – która oczekuje narodzin. Z radością przyglądajcie się temu, w jaki sposób możecie wpływać na  innych. Przysłuchujcie się ich rozmowom o odkrywanych przez was rzeczach. Wszystko, czego się  nauczycie, zostanie wzmocnione i na drodze silnej telepatii przekazane do ludzi, którzy wraz z wami  uczestniczą w tej podróży.  Bogini Matka reprezentuje pierwiastek miłości. Wspomnieliśmy już, że częstotliwość światła –  będącego informacją – oraz częstotliwość miłości, służą kreacji. Najgłębszą warstwą plejadiańskich  informacji jest ich zmysłowość i seksualizm – tworzenie dzięki miłosnej wibracji z Boginią.  Wykorzystanie jej energii wymaga głębszego zbadania kobiecego pierwiastka.  Nadszedł czas, by wiedza kobiet w mistyczny sposób przemówiła, ukazała się i została przekazana  innym. Czas, aby kobiety lepiej poznały swoje tajemnice – proces menstruacji i narodzin, cykle  rządzące ich uczuciami. Czas, by podzieliły się nimi z mężczyznami. Wiele kobiet mówi: “Czym mam  się dzielić? Sama tego nie rozumiem.” No cóż, nadszedł czas, abyście weszły w głąb siebie i zapytały:  “Czym są moje uczucia? W jaki sposób wyjaśniłabym komuś innemu, co to znaczy być kobietą? Co  mogę zrobić, aby stać się boginią w kobiecym ciele – magicznym stwórcą?” Bogini w waszym wnętrzu  zna odpowiedzi – przenosi informacje z jednego układu do drugiego.  Pod koniec dziesięciolecia wyraźnie wzrośnie liczba nauczycielek i przywódczyń, ponieważ Bogini  ucieleśnia się poprzez swój rodzaj. Nie twierdzimy, że nie pracuje ona z męskim rodzajem wibracji,  gdyż mężczyźni także nauczą się w jaki sposób stać się ucieleśnieniem Bogini. W Bogini nie ma  dyskryminacji ani gniewu. Jest ona istotą, która pozwala na bardzo wiele. Pozwoliła, by w ciągu  wieków istnienia wydarzyło się wiele rzeczy po to, by każdy mógł się uczyć. Teraz Bogini wzywa,  byście uszanowali to, co pozwoliła stworzyć poprzez najgłębsze misterium krwi – poprzez dar jej  własnego łona.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ., Bóg, Człowiek, Dusza. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

97 odpowiedzi na „Ożywienie Boginii

 1. tomasz26 pisze:

  książka jest ciekawa ..na miarę obecnych czasów … energie żeńskie i męskie powinny żyć w równowadze ..to jest najlepszy układ,gdy jedna strona rozumie drugą …

 2. Dawid56 pisze:

  Co ciekawe jest to książka z 1997 roku.Tematy w niej poruszane są bardzo aktualne.W Ziemi zwiastunów świtu je 12 rozdziałów .Każdy tytuł poszczególnego rozdziału numerologicznie powiązany jest z daną fazą Zodiaku.
  ZIEMIA ZWIASTUNÓW ŚWITU
  Rozdział 1: Gra, szyfry, liczby podstawowe -Baran
  Rozdział 2: Żyjąca Biblioteka-By
  Rozdział 3: Ziemia mówi-Bliźnięta
  Rozdział 4: Ziemia jest waszym domem-Rak
  Rozdział 5: Ożywienie Bogini-Lew
  Rozdział 6: Poziom świetlnego ciała-Panna
  Rozdział 7: Taniec wymiarów-Waga
  Rozdział 8: Dar bogów-Skorpion
  Rozdział 9: Podróże przez korytarze czasu-Strzelec
  Rozdział 10: Mówią niebiosa-Koziorożec
  Rozdział 11: Inicjacja Ziemi-Wodnik
  Rozdział 12: Drodzy przyjaciele, przebudźcie się w tym śnie-Ryby

  • margo0307 pisze:

   „… Nie zgadzam się z tym co zostało zaprezentowane w poniższym fragmencie książki „Ziemia zwiastunów Świtu”…”
   ___
   Dawidzie, przecież… nikt z zewnątrz nami nie manipuluje…
   To my sami nadajemy znaczenie informacjom jakie do nas docierają lub… je pomijamy i nie zwracamy na nie naszej uwagi, a tym samym nie zasilamy tych informacji własną enertgią…

   „… Każda informacja z zewnątrz, której nadasz znaczenie, czyli uznasz, że jest godna uwagi i może być” prawdziwa”, jest automatycznie twoją „prawdą”, która kształtuje wibracje twojego DNA.
   To jest właśnie zasadniczy mechanizm blokowania własnego potencjału genetycznego. Nikt z zewnątrz tego nie czyni…”

   • Dawid56 pisze:

    To prawda Małgosiu 🙂

    • Alicja z Krainy Czarów pisze:

     Załatwiłam sobie wszystkie cztery Książeczki Plejadian i jedyne co wynikło po wnikliwym zapoznaniu się z ich treścią to Radosne Płonięcie Tego Badziewia w Piecu, nawet nie miałam ochoty aby komuś Za darmo wciskać ten Kit do przeczytania.

     Sprowadzanie Najwyższego Stwórcy do roli Kobiety lub Mężczyzny to po prostu Drwina i Bluźnierstwo.

     Wybaczcie Dzieciaczki ale Siódemeczka nie potrzebuje Pary aby coś Powołać do Istnienia.

     Do WonderLandu wybieramy się już w 2017 w takich rytmach które oczywiście Kochacie 😉

     • Maria_st pisze:

      Załatwiłam sobie wszystkie cztery Książeczki Plejadian i jedyne co wynikło po wnikliwym zapoznaniu się z ich treścią to Radosne Płonięcie Tego Badziewia w Piecu, nawet nie miałam ochoty aby komuś Za darmo wciskać ten Kit do przeczytania.

      Sprowadzanie Najwyższego Stwórcy do roli Kobiety lub Mężczyzny to po prostu Drwina i Bluźnierstwo.

      Wybaczcie Dzieciaczki ale Siódemeczka nie potrzebuje Pary aby coś Powołać do Istnienia.

      Do WonderLandu wybieramy się już w 2017 w takich rytmach które oczywiście Kochacie😉

      odpisales, lecz czy wiedziales że odpisac miales

     • Maria_st pisze:

      Sprowadzanie Najwyższego Stwórcy do roli Kobiety lub Mężczyzny to po prostu Drwina i Bluźnierstwo.

      Nie blużnierstwo tylko drwi-NA z pana DAR–WINA

     • Alicja z Krainy Czarów pisze:

      Oj Marysiu u Mnie w Domu Najbliżsi sami wpadli na pomysł aby używać Bez-Osobowej formy mojego Imienia 😉

      ALA
      LALA

      laleczki w Oryginale nie posiadają atrybutów polaryzacji przynajmniej Te Lu-Cyferkowe

      Nie wiem o co chodzi z Tymi Darami i Ofiarami Losu ale sami chcieliście Jabłuszko 😉

      Chcecie to macie PROSTE jednak nie próbujcie mnie wkręcać w wasze telenowele Miłosne.

      Oprócz Jabłuszka dostaliście także Separację Miedzy Stwórca a Wami i OKO które patrzy gdzie to wszystko Zabrnie.

      Dobrze że Jestem na Czas i

      Uratuję Scenę

      LA LA LA

      S-HAL-OM

      ha ha ha

      PS

      Niestety zmartwię was Będę Tańczyć Sama i nie próbujcie szukać mi „drugiej połówki” gdyż mogła by bardzo szybko dostać Kopa 😉

     • marek pisze:

      No Lucusiu Alusiu to tańcowanie to lepsze niż kung fu

     • Maria_st pisze:

      „Nie wiem o co chodzi z Tymi Darami i Ofiarami Losu ale sami chcieliście Jabłuszko ”

      ja wolę polskie gruszki

      „Chcecie to macie PROSTE jednak nie próbujcie mnie wkręcać w wasze telenowele Miłosne. ”

      Tu w tej GRZE NIC nie jest PROSTE…raczej KRZYWE….a MIŁOŚCI tyle co KOT/TOK napłakał……

      „Oprócz Jabłuszka dostaliście także Separację Miedzy Stwórca a Wami i OKO które patrzy gdzie to wszystko Zabrnie ”

      jaką separację?
      tak Ci sie wydaje tylko
      a z tym OKIEM to MASZ rację, tylko nie tka jak myślisz

      „Dobrze że Jestem na Czas i …”

      CZAS STOI w MIEJSCU…więc w czym problem ?

      „Niestety zmartwię was Będę Tańczyć Sama i nie próbujcie szukać mi „drugiej połówki” gdyż mogła by bardzo szybko dostać Kopa😉 ”

      wciąż tanczysz sam….dlaczego o tym nie wiesz?!

     • attikor pisze:

      Oj znowu zamykamy wszystko do serduszka i strzaly a ja juz raz w nocy do bebocka w kobiecej skurze powiedzialem,Jam nie Suez i nie dla karzdego serduszka strzala staje,
      Choc za mlodu bylem troche glupszy a moze tylko zbyt naiwny i myslal jam ze serduszko to dla wszystkich jest serduszko.
      Coz lubi boska banda w lozka ludziom wchodzic,Bo to juz tak jest z ZEUSEM i TEMIDA,maja swoje cory co za dnia zowia Hory a moze dodac kreske nad o i beda wtedy K a by bylo smieszniej to u niemcow to kobiece sa to ksztalty.Coz mamy takrze cory Zeusowe co godzinki wala noca ,mowia ze to Mary ,wiec sie wy nie dziwujta ze sie same nazywaj Boze zony Zmory ,bo pracuja jak w ruskim kolchozie,jak chcesz zakuta palo dom swoj to pracuj ty noca..
      I tak wlaza ludziom do loza noca mowia ze sa cnota ale jakos dziwnie zepsuta mi tu ryba smierdzi.Widac chocby myla jak ta glupia dzien ty caly ,falszywej cnoty pozostaja dalej smrody.
      Coz takorz jako mamy my tu Prawo i Sprawiedliwosc ze naas filtruja a sami by chcieli dalej za swym negatywem wieki dalej sie chowac.Wiec nie pozwalaja by ludziska mogly widziec jakie to jest to ich PRAWO jaka jest ta ich SPRAWIEDLIWOSC ;mial racje biedny czlowiek co mi mowil jak bylem w WOPie na patrolu,”Tym swiatem zadzi klamca zlodziej i nie rzad nica,oto i sa to 3 boskie osby.
      Mowia ze im diabla do dom poslal,taka gadka upartego jest to osla.
      Mysla ze tego nikt nie widzi ze samo diabla w swojejswiadomosci nosi.
      Coz moze Boze zony Zmory inne kobiety K nazywaja ,tylko dlatego ze nie Maja tak jak nieboskie kobiety swoje ksztalty ino sa jak te boskie Tereski z przodu z tylu deski,wiec i nie dziwota ze i cory zeusowe co to pracuja dla swojego dobra noca sa zasdrosne .
      Ostatnio mowia takrze ze zobatrzy czlowiek jak Oni przjada,coz moze sie tak troche zastanowia klamliwi BOGOWIE ze Oni juz sa blzej niz im sie wydaje i czuja juz te ich zepsutej rybiej cnoty smrody.
      Coz prubowali odtworzyc Tura a moze Apisa a wyszla tylko krzywa wieza w Pizie.
      Coz brak pieniedzy ,nie oranicza mozliwosci nauki,moze i nie da sie Terz podruzowac.
      Coz czytanie daje duzo za drobne Terz i swiat ty poznasz.Czytalem kiedys dawno temu bedac jeszcze mlodym ksiazke Ericha i tego drugiego co chcial jego mysl podwarzyc .
      Coz Ci dwoje sie kiedys spotkali i w cztery oczy pogadali,coz czlowiek owy co podwazal jego mysli byl nie archologiem ale sluga bozym.
      Coz moze nie napisze teraz jak Erich ale tak po troche po swojemu ” Wyladowal na ziemi ladownik ,wyszlo z niego dwuch obcych.Wszyscy co byli w poblizu uciekli pozostal maly chlopiec .Moze strach mu zabral wladze w nogach a moze tylko byla to ciekawosc co to takiego spadlo na ziemie z nieba.Coz tych dwu kazalo zdjac mu jego ubrania i sie umyc w strumieniu ,po umyciu kazano mu sie wysmarowac jakims kremem by bakteri i potu nie bylo .Na koniec dali mu ubranie jakie i Oni na sobie mieli i udali sie razem do miasta zawieszonego na niebosklonie.Tam zaprowadzono chlopca przed oczy pierwszego ,ten przywital sie z chlopcem reke do uscisku mu podajac i wcale nie kazal jak Papa mu reki swej calowac.Po przywitaniu kazal swoim nauczyc malego czlowieka wszystkiego ,nakazal dac mu takrze wieczne pioro aby wiedze ta mogl w ksiegi spisac.
      Coz czas uplywal i chlopiec uslyszal rozmowe zalogantow,ze nad ziemia wisi wielka katastrofa ,wszystko ma zalac woda.
      Udal sie wiec chlopak do pierwszego mowiac,po co byly Cale Twoje nauki ,po co bylo moje Cale to pisanie jesli nic na tez ziemi po katastrofie nie pozostanie.
      Wiec nakazal pierwszy mu zbudowac cos w czym schowa swoje ksiegi dla potomnych,
      coz jakim cudem pojawili sie Bogowie kturym to odbilo w ich zakute glowie i postanowili zachowac wiedze z transportowca Antlantyda dla siebie.Coz nadchodzi moze pora ze ma nadejsc znowu ta katastrofa ktura sie tu co Jakis czas wydarza i Maja powrucic Ci co obiecali znalezc wyjscie ,by to sie juz wiecej w tym ukladzie nie powtarzalo.Coz to teraz niecnoty wiedzac o tym najlepiej by przypisaly swo Mist 8BALAGAN8 drugim by swe wlasne smrody schowac.
      Coz mozna napisac po Bozemu ,przybylo dwu aniolow na ziemie ,ochrzcilo chlopca woda i namascilo chlopca mascia na kaplana.Po tym zabrali go przed twarz BOGA ale jak to mozliwe ze ten ich tzw Bog chlopcu dlon podal.
      Coz ten czlowiek ktury napisal ksiazke ,mowi ze to byla pomylka kaplanow w tlumaczeniu,ja Siola pojde o jeden krok dalej ,a moze to byo tylko i wylacznie tylko zwykle klamstwo by zniewolic czlowieka i na koniec jak kozla ofiarnego powiesic na krzyzu za BOGA ktury mysli ze w cieniu tylek schowa.
      Coz moze ja dla niekturych i wariat co to walczy z ich religia,wiec polecam pewna Scene z 2O jeden most za daleko2 chodzi o slowa brytyskiego oficera 2Moze Oni sie tylko smieja dlatego ze wiedza wiecej od nas2.
      Mysle ze tzw. Bogowie powinni myslec o sobie i nie uwazac wiecznie ze wszyscy glupsi sa od nich ,bo nie chca sie nawzajem lac po lebie.Moze nie wszyscy Maja tylko zakute paly na swej szyji i nie Maja zamiaru grac maczuga i wlasna glowa w palanta w imie BOZE.

 3. margo0307 pisze:

  Jak dokonuje się manipulacji na nieświadomych tego faktu ludziach… świetnie wyjaśnia Ole Dammegard w niżej zamieszczonym filmiku pt. „Od Iluzji do rzeczywistości” , w którym Ole wyjaśnia i analizuje m.in. operacje tzw. „fałszywej flagi”… poszczególnych zamachów: Orlando, Charlie Hebdo, Bataclan, Nicea i innych…

  ” co się do cholery dzieje w naszym pięknym kraju ?…
  Problem tkwi w tym, że siły o nazwie NWO nie chcą tego co normalni ludzie – pokoju, miłości, zrozumienia, współczucia, fantastycznego życia i kreatywności, itd…
  Te siły, czymkolwiek one są…, chcą absolutnie czegoś innego – chcą śmierci, zniszczenia i zgrozy, wojny, chciwości i wszystkich tych rzeczy, na których one żerują…
  Osiągają swoje plany poprzez zastraszanie ludzi…
  Chcą abyśmy się bali, inaczej nie będą mogli nas kontrolować…

  • marek pisze:

   „… Nie zgadzam się z tym co zostało zaprezentowane w poniższym fragmencie książki „Ziemia zwiastunów Świtu”…”

   Jest takie stado małp czy gatunek które ” bzykanko ” traktuje jako panaceum na wszystkie stresy ..i dotyczy to zachowanie wszystkich osobników zarówno starych jak i młodych …

   Są modliszki które po zapłodnieniu pałaszują samca …

   Są Hatorzy z odniesieniem do jeleniowatych …

   I tak mi owi Plejadanie wyglądają na przyjaciół z tej półki co my na daną chwile naszego rozwoju z odniesieniem wyobrażeń o Bogu zawężonym do materii i mamusi Ziemi…

   Osobiście nie ciągnie mnie do tego aby ślepe rozmnażanie było motywem przewodnim mojego istnienia a „mamusia ” sypiąca iskierkami życia ” w postawie ” radźcie sobie ” bo ja znoszę jedynie jajeczka moim ubóstwianym Bogiem .

   Puenta , ktoś sobie z pani Marciniak i nas za sprawą publikacji tych treści ” robi po prostu jaja ”
   Lecz ja wolę swoje nosić przy sobie niż ryzykować testowanie ich użyteczność przez ogniste samice matki w garnku lub na patelni ..

   • marek pisze:

    Przychodzi baba do lekarza
    …bo obie uczą się ….jak się leczy …

    • marek pisze:

     Kontynuując temat przekazujemy drugą porcję tematu dotyczącego mechaniki i sposobów na kreatywne życie. Mistrzowie, przyczyną tego, że metody publikowane w licznych książkach i głoszone jako nauki dotyczące manifestacji nie skutkują, jest fakt, że one nie uwzględniają zrozumienia roli głębszego umysłu w stosunku do 3D mózgu. Te książki to przeważnie produkcje komercyjne, które skupiają się na przejawianiu bogactwa finansowego – w takich przypadkach osoby, które naprawdę mają z tego zyski to wydawcy korzystający na ich sprzedaży. I rzeczywiście wiele nauk ezoterycznych dotyczących tej kwestii zawodzi, ponieważ nie uwzględnia różnicy pomiędzy prawem przyciągania a prawem wiary.

     http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2016/12/archanio-metatron-sztuka-kreatywnego.html

     • marek pisze:

      tak sobie czytam pana Metatrona i czytam i wzorem śp. pana Smolenia walącego prosto z mostu to co jego umysł dostrzegał doskonałego pod satyrę w polakach

      …i dochodzę do wniosku …

      takie ” skarby ” przechodzą na Mistyce Życia bez echa ,a takie bzdety się wielokrotnie na tysiące razy rozkręca i odmienia …

      I wiecznie przyjdzie czekać tej pociechy
      gdy ” mądrość ” spłynie w serca
      oraz do głów „mędrców ” ……strzechy …

   • Dawid56 pisze:

    Marku, a czy przeczytałeś którąkolwiek z książek Barbary Marciniak?

 4. Mezamir pisze:

  Od kiedy internet w domu stał się powszechny jak lodówka
  sieci została zalana przez legion lunatyków i wariatów.
  Część z nich to dezinformatorzy dający wariatom zielone światło
  aby mogli pisać tony bzdur i zalewać śmieciami internet
  aby dotarcie do wartościowych treści(których nie da się zlikwidować)
  było maksymalnie trudne i wymagało poświęcenia dużej ilości czasu(którego ludzie nie mają)

  Wystarczy zerknąć na pierwsze lepsze forum ezoteryczne,99% chorzy psychicznie prorocy.
  Wymyślają głupoty,zasłaniają się jakimiś przekazami od plejadian,hatorów i innych kutafonów
  a inni siedzą i dumają godzinami nad sensem tych nonsensów 🙂

  Zupełnie jak w przypadku Wed „słowiano-aryjskich” ,do tej pory są tacy którzy nie dotarli do informacji o tym jak tworzono te bajki ,kto je tworzył i na czyje polecenie oraz w jakim celu.

  Jak się raz komuś podatnemu wmówi pierdołę
  to potem ciężko jest takiej osobie wytłumaczyć że to było kłamstwo.
  Trudno porzucić kłamstwo takiemu komuś bo ciężko się przyznać do tego
  że było się naiwnym i niedoinformowanym 🙂 więc lepiej iść w zaparte i wierzyć w głupotę.

  • Dawid56 pisze:

   Mezamir jeśli Ktoś uważa ,że życie duchowe to bzdura, czyli że Świat niewidzialny jest czystym wymysłem i niczym więcej to dla niego Plejadianie są też czystym wymysłem.
   Czasami zastanawiam się jak to możliwe w dobie odkrycia tylu planet, że są tacy ludzie co twierdza że inteligentne życie istnieje tylko na Ziemi.

  • Mezamir pisze:

   To nie jest żaden argument:
   – ponieważ świat jest za duży na jedną formę życia
   w związku z tym stwórzmy całe zastępy „kosmitów” i książek o tym co „oni” 😉 twierdzą.

   Twórcy „słowiano-aryjskich” Wed też mieli swoje „obce cywilizacje” na które czekali
   Łatwiej jest wymyślić źródło swojej wiedzy niż podać jakieś wiarygodne 🙂
   „Blablabla blabla bla” – a skąd o tym wiesz? A bo mi kosmici dali przekaz ;D

 5. Mezamir pisze:

  „Michał Anioł też w Kaplicy Sykstyńskiej umieścił Boga z kobiecymi piersiami.”

  Bzdura 🙂 normalna klatka piersiowa kulturysty,piersi kobiece to tkanka tłuszczowa
  a nie wypakowane kwadratowe mięśnie 🙂

  • Dawid56 pisze:

   Oczywiście Mezamir przecież wiemy, że Bóg był kulturystą no nie 😉 trzeba było mieć doprawdę krzepę aby stworzyć Świat w 7 dni.

   • margo0307 pisze:

    „… Bóg był kulturystą…”
    ___
    Może jeszcze nawet na… sterydach…

   • Mezamir pisze:

    Mówimy o obrazku 🙂 to mają być kobiece wdzięki?
    No chyba że malarz otaczał się wyłącznie takimi kobietami


    i tylko takie wyobrażenie kobiecości istniało w jego umyśle 😀

    • Maria_st pisze:

     to są kobiety ?
     wyglądaja jak męzczyzni

     • Mezamir pisze:

      No pewnie,nie widzisz że mają seksowne staniczki? 😀
      Nie wiem tylko po co skoro cała tkanka tłuszczowa piersi została spalona
      i przerobiona na mięśnie :p

    • Dawid56 pisze:

     Meamirze piszesz totalne bzdury skoro nie wiesz jakie wyobrażenie kobiecości miał Michał Anioł .Małgosia Ci jedną z wyobrażeń Kobiet wkleiła.Te fotografie są zupełnie nie na miejscu i nie w tym temacie dlatego tylko jedną zostawię a resztę wykasuję.

     • margo0307 pisze:

      „Meamirze piszesz totalne bzdury skoro nie wiesz jakie wyobrażenie kobiecości miał Michał Anioł .
      Małgosia Ci jedną z wyobrażeń Kobiet wkleiła.
      Te fotografie są zupełnie nie na miejscu i nie w tym temacie dlatego tylko jedną zostawię a resztę wykasuję.”

      ___
      Widzę Dawidzie, że… z rozpędu wraz z karykaturalnymi fotkami mezamirowych kulturystek wykasowałeś również i mój post…

     • Dawid56 pisze:

      Małgosiu , przepraszam że wykasowałem niechcąco Twój post .

     • margo0307 pisze:

      Kochany Dawidzie, nie masz za co przepraszać…

   • margo0307 pisze:

    „Mówimy o obrazku…”
    ___
    Owszem, mówimy o obrazku „boga” przedstawionego w Sykstynie, a dokładnie o tym obrazku, który określasz mianem: ” normalnej klatki piersiowej kulturysty”
    * * *
    „… to mają być kobiece wdzięki?
    No chyba że malarz otaczał się wyłącznie takimi kobietami”

    ___
    Po jakie licho wklejasz fotki tych… żeńskich karykatur ?, z tego co widziałam to… Buonarroti zupełnie inaczej przedstawiał – zarówno w rzeźbach jak i na obrazach – piękno kobiecego i męskiego ciała…
    np.
    rzeźba Dawida…

    albo…
    obraz Sybilli Delfickiej…

 6. Daria pisze:

  Wczesniej byl diabel, potem repytalianie teraz w modzie plejadanie. Matrix spelnia kazdego potrzeby i dostosowuje program pod uzytkownika. Kazdy ma mozliwosc kreacji tego czego chce. Wybor jest ogromny. I kazdy jest zadowolony.

  • Maria_st pisze:

   Dario popieram to coś napisała….:

   „Wczesniej byl diabel, potem repytalianie teraz w modzie plejadanie. Matrix spelnia kazdego potrzeby i dostosowuje program pod uzytkownika. Kazdy ma mozliwosc kreacji tego czego chce. Wybor jest ogromny. I kazdy jest zadowolony. „

  • Dawid56 pisze:

   A powiedz w takim razie Dario co to jest wg Ciebie Matrix albo czym jest?

  • Dawid56 pisze:

   Reptylianie cały czas są w modzie, bo wyobraź sobie że są jednymi ze stwórców Człowieka czy to Tobie się podoba czy nie .Jeśli nie oglądałaś „Prometeusza” , to zachęcam do obejrzenia 🙂

   • Daria pisze:

    Byc moze. Ale mnie nie stworzyli jak juz, tylko opakowanie w ktorym jestesmy.

   • Daria pisze:

    Zreszta… Jesli jestesmy jednoscia, zbiorowym umyslem to moze ja ich stworzylam i oni mnie?
    Moze sami siebie stworzylismy i wymyslilismy siebie?
    I teraz sie bawimy, rozdzielamy, ustalamy zasady, hierarhie. Jak dzieci w piaskownicy.
    Takie moje luzne przemyslenia.

    • Maria_st pisze:

     Zreszta… Jesli jestesmy jednoscia, zbiorowym umyslem to moze ja ich stworzylam i oni mnie?
     Moze sami siebie stworzylismy i wymyslilismy siebie?
     I teraz sie bawimy, rozdzielamy, ustalamy zasady, hierarhie. Jak dzieci w piaskownicy.
     Takie moje luzne przemyslenia. ‚

     Moje sa podobne

   • Mezamir pisze:

    Powtarzam pytanie: kto,gdzie i kiedy po raz pierwszy użył słów: reptilianie,plejadianie,hatorzy etc?

    Reptylianie cały czas są w modzie, bo wyobraź sobie że są jednymi
    ze stwórców Człowieka.

    Jeżeli nie świadczy o tym nic poza literaturą New Age
    to należy w to wątpić 🙂
    Każda epoka ma swoje diabły przed którymi nasi właściciele mogą nas bronić.
    Nie opuszczajcie swoich klatek,wzmacniajcie ścianki,damy wam nowsze grubsze pręty
    Na zewnątrz jest niebezpiecznie i źle,Szatan was zje,terrorysta urwie ci głowę
    a Marsjanie cię porwą ,wykasują pamieć i ukradną nerki ;D

    Zastanawiam się czy istnieje jakaś granica
    tzn czy istnieje głupota tak absurdalna że nawet newageowcy w nią jeszcze nie wierzą?
    Czy istnieje coś w co newageowcy jeszcze nie wierzą?
    Istnieje takie coś czego nie można im wmówić?
    Oczywiście nie pytam o wiedzę i materiały źródłowe,sprawdzalne
    bo w to ciężko jest uwierzyć „odlotowcom”,na to akurat są odporni 😀

 7. Mezamir pisze:

  Ciekawy jestem kto i kiedy po raz pierwszy użył tych nazw ,skąd to pochodzi 🙂
  Najpierw byli „sataniści” ( i krucjaty,palono miliony na stosach dla naszego „dobra”)
  a teraz są „terroryści” ( i misje „pokojowe”,też dla naszego dobra)
  Kosmici dopiero będą,póki co przygotowywany jest grunt.

  • Maria_st pisze:

   Ciekawy jestem kto i kiedy po raz pierwszy użył tych nazw ,skąd to pochodzi🙂
   Najpierw byli „sataniści” ( i krucjaty,palono miliony na stosach dla naszego „dobra”)

   Spytaj ASa /ALeF Stern / jak i kto to wymyśla
   chyba nie sataniści a wiedżmy, pewnie dlatego nawet dziś te kobiety posiadające wiedzę ponadprzeciętna ukazuje sie jako brzydkie staruchy…..aż żenujące że w naszym wieku tak sie to przedstawia i często je wyśmiewa……ot taki poklask dla tych ktorych często się nie lubi z racji mordow jakich sie dopuścili, ale z ofiar sie nabija….cóz…to zwykla HIPOKRYZJA……

 8. Daria pisze:

  Prawdopodonie. Na razie nie maja dopracowanej technologi/ hologramu. Cos im nie dziala dobrze.

 9. Mezamir pisze:

  Chyba mam ciążę 🙂
  Słabo się dzisiaj czuję,byłem na spacerze z psem ale wróciłem jeszcze bardziej senny niż przed
  Pomyślałem że mi cukier spadł i zrobiłem sobie zbożówkę z miodem.
  Godzinę później najadłem się śledzi w sosie musztardowym,na occie jabłkowym
  i poprawiłem budyniem czekoladowym z dodatkową dawką gorzkiego kakaa :>
  bo budyń wygładza przełyk po śledziach ;D
  a następnie słone czipsiki paprykowe i..colę :p
  Aha,i jeszcze trochę galarety do tego,takiej smacznej,tłuściutkiej z włoskami ;D

  Widocznie każdy facet czasem bywa kobietą 🙂

  • Daria pisze:

   Mi kot lezy na mnie i albo ja chora albo ona 😂
   Kurde taka mam glupawke, ze to chyba ja chora 😂😂😂

   • Maria_st pisze:

    Księżyc ogłupia swoją wielkościa, pewnie szaraki cos nam przesyłaja zdalnie ha ha ha
    Mezamirowi coś zaciążyło a Daria kota złapała ha ha ha

  • Maria_st pisze:

   Widocznie każdy facet czasem bywa kobietą
   A może jestes kobietą szpiegiem w męskim przebraniu ?

   • marek pisze:

    Daria pisze:
    Grudzień 16, 2016 o 17:20
    Mi kot lezy na mnie i albo ja chora albo ona 😂
    Kurde taka mam glupawke, ze to chyba ja chora 😂😂😂
    Odpowiedz
    Maria_st pisze:
    Grudzień 16, 2016 o 22:19
    Księżyc ogłupia swoją wielkościa, pewnie szaraki cos nam przesyłaja zdalnie ha ha ha
    Mezamirowi coś zaciążyło a Daria kota złapała ha ha ha
    Odpowiedz
    Maria_st pisze:
    Grudzień 16, 2016 o 22:20
    Widocznie każdy facet czasem bywa kobietą
    A może jestes kobietą szpiegiem w męskim przebraniu

    Jak to dobrze poczekać …a wszystko się wyklaruje …dzieci dostrzegły swą mądrość i przyjęły właściwą postawę do jej prezentowania ….niebu niech będą dzięki …

    Dawid Marciniak się naczytałem , aż się super mistykiem stałem i to jak przypuszczam zaraz gdy zaczęła pisać …

    a co dzieciom zarzucam , brak bezstronności , wybiórczość materiałów budujących światopogląd i zaciąg pod określoną chorągiew który prowadzi je w maliny …

    Jajko w każdym prezentowanym tutaj wydaniu chce być mądrzejsze od kury bo ma swe przekonania , zapatrywania i swoje grupowe sztandary …

    jajko nie ma prawa gadać interesować się o niczym innym niż o sobie / w temacie swej namacalnej – energetycznej budowy , gdyż mu wiedzy na inne tematy brakuje , a gadając nieustannie te same pierdoły ,jedyne co robi to poszerza wachlarz pojęć tworzonych przez inne jajka…

    podstawowa wada , to wybiórczość poznawcza i własne upodobania ….jeżeli otrzymuję informację jak przebiegają we mnie procesy biochemiczne , energetyczne , jak modeluje się i wpływa na swój zapis kompleksowy DNA to bez znaczenia kto to serwuje winienem jest zgłębić to po krańce swych indywidualnych czy grupowych możliwości …

    …a tym czasem dzieciaczki gadają jak to już latają gdy tak naprawdę to dokładnie nie wiedzą po co ręce i nogi mają ….

    Diabeł jest sto razy mądrzejszy od .Was choćby z faktu , że nas w kółko w konia robi więc zrzucając przekonanie o swej wiedzy schylcie wreszcie główki nad tym co dla hecy pod nos nam podtyka o tym jaka jest nasza konstrukcja , w czym słabości i którędy wiedzie nasza droga od cumelka i nocnika ..

    Diabeł jest już zmęczony naszą głupotą

    • Maria_st pisze:

     „Diabeł jest już zmęczony naszą głupotą ”

     znasz :
     nie taki diabeł straszny JAK go malują ?!

     • Daria pisze:

      Ja sobie z nim gadalam. I okazal sie byc moim lekiem.

     • margo0307 pisze:

      „Ja sobie z nim gadalam.
      I okazal sie byc moim lekiem.”

      ___
      Lekiem czy… lękiem ?

     • Daria pisze:

      Lękiem

     • Maria_st pisze:

      Ja sobie z nim gadalam. I okazal sie byc moim lekiem.

      bo tak jest—to lęk..jeden z naszych cieni, odbić

     • marek pisze:

      Ja sobie z nim gadalam. I okazal sie byc moim lekiem.

      a ja dojrzałem do tego by uważnie go słuchać zamiast innych dydrdymałów …

     • Maria_st pisze:

      Ja sobie z nim gadalam. I okazal sie byc moim lekiem.

      a ja dojrzałem do tego by uważnie go słuchać zamiast innych dydrdymałów …

      dlatego nie czytam Twoich dyrdymałow Marku

     • marek pisze:

      dlatego nie czytam Twoich dyrdymałow Marku

      czytasz , czytasz tylko się do tego nie przyznajesz…..

     • Maria_st pisze:

      dlatego nie czytam Twoich dyrdymałow Marku

      czytasz , czytasz tylko się do tego nie przyznajesz…..

      i takim Cie lubię Marku ogarku

    • Alicja z Krainy Czarów pisze:

     Jednym z Moich Największych Marzeń jest to aby pewnego dnia po przebudzeniu nie było ani Jednego Człowieka na Tej Planecie, gdyby Moje marzenie kiedyś się ziściło skakałabym i tańcowała przez tydzień ze szczęścia.

     Zawsze może ktoś odpisać że można sobie zrobić wypad na bezludna wyspę i mieć z wami spokój, można ale ja Chcę mieć całkowita swobodę u Siebie w Ogródku.

     Czyż Ja wymagam tak wiele? Na pewno Nie, wszechświat jest bardzo duży z niezliczona ilością gwiazd, tak twierdzą wasi naukowcy więc załóżmy że to prawda.

     Podobno gdzieś nawet istnieje Niebo wiec jako że zbliża się Gwiazdka moglibyście dostać super extra prezenciki.

     Wszyscy Wypad do Niebiesiów, wszystko zostaje wam wybaczone każde przewinienie, każdy grzech Ale Ja z wami Tam nie chcę być.

     Marzenia podobno się spełniają wiec będę czekać na Spełnienie Swojego Największego,

     • margo0307 pisze:

      ” Jednym z Moich Największych Marzeń jest to aby pewnego dnia po przebudzeniu nie było ani Jednego Człowieka na Tej Planecie…”
      ___
      Uważaj Lucuś na to, czego sobie życzysz, bo… może się to spełnić…
      Często jednak bywa tak, że… marzenie materializuje się… niekoniecznie dokładnie tak – jak tego oczekiwaliśmy…

     • Alicja z Krainy Czarów pisze:

      Moje próby wprowadzenia Zmian w Świecie zamieszkanym przez Ludzi mijają się z Jakimkolwiek Celem, nawet pogrożenie paluszkiem w 2015 roku i sprowadzenie ekstremalnych letnich temperatur i suszy Zupełnie Nic Nie Dało.

      Jeżeli to jest mój ogródek to w chwili obecnej jest to Ruina którą tylko i wyłącznie zawdzięczam Wam.

      Nawet przepychanie kolejnej Bajeczki z Postacią Świadomości planetarnej Gają mija się tutaj z jakimkolwiek Celem.

      Cóż By Miała znaczyć Uniwersalna Postać Mamy w Świecie gdy Jedno żyjątko pożera inne- System Czysto Drapieżny, pozbawiony jakichkolwiek uczuć wyższych.

      Nie żebym miała Jakieś większe Urazy do Was-Ludzi po porostu z waszymi Wartościami Życiowymi zupełnie Mi nie po drodze.

      Słyszeliście zapewne o 1000 Letnim Królestwie na Ziemi, niestety Będzie To Królestwo Bez Was

      1000 Lat tyle potrzebuje Ta Planeta aby oczyścić się z waszych pełnych „mądrości” osiągnięć.

      Tak wiec pomódlcie się do Bozi wyższej Instancji i niech Was wszystkich oprócz Mnie zabierze do Siebie do Niebiesiów, całkowita Amnestia ode Mnie,

      Wiec Niebiesia Stoją Otworem.

      Jak już Was tutaj nie będzie Ja sobie zrobię tak jak było na początku-Radosny Świat Dziecka a dla was Bachora.

      1 – Nieśmiertelność
      2 – Odchylenie Osi Obrotu Planety oraz ustanowienie Komfortu Termicznego Max 11 stopni za dnia 😉
      3 – Przywrócenie Harmonii wśród Całego Dzieła Kreacji.

      Tak wiec przemyślcie

      Wszytkie Człowieki w Niebiesiach z całym ich przepychem i splendorem.

      A Ja Samotnie w Swoim Skromniutkim Świecie Dziecka na Ziemi.

     • marek pisze:

      Jednym z Moich Największych Marzeń jest to aby pewnego dnia po przebudzeniu nie było ani Jednego Człowieka na Tej Planecie, gdyby Moje marzenie kiedyś się ziściło skakałabym i tańcowała przez tydzień ze szczęścia.

      Oj Alusiu trochę jesteś mądra , a trochę ” pokopana „….

     • marek pisze:

      Małgosiu …nie strasz Lucka nie strasz bo się …..sama wystraszysz gdy przyjdzie co do czego …

     • Maria_st pisze:

      Małgosiu …nie strasz Lucka nie strasz bo się …..sama wystraszysz gdy przyjdzie co do czego …

      Jestem pewna na 100 %, że Małgosia sie nie wystraszy

     • marek pisze:

      Jestem pewna na 100 %, że Małgosia sie nie wystraszy…

      kobzielanki … jeszcze żebyście za siebie obiad gotowały i małżeńskie powinności wypełniały …to by były jaja …. kwadratowe

     • Maria_st pisze:

      Jestem pewna na 100 %, że Małgosia sie nie wystraszy…

      kobzielanki … jeszcze żebyście za siebie obiad gotowały i małżeńskie powinności wypełniały …to by były jaja …. kwadratowe
      ja mam swojego skorpiona…..JEST JEDYNY

     • margo0307 pisze:

      „… ja mam swojego skorpiona…”
      ___
      I ja mam… swojego skorpiona…

     • Maria_st pisze:

      „… ja mam swojego skorpiona…”
      ___
      I ja mam… swojego skorpiona…

      wiem, wiem

    • margo0307 pisze:

     „… Jajko w każdym prezentowanym tutaj wydaniu chce być mądrzejsze od kury bo ma swe przekonania , zapatrywania i swoje grupowe sztandary …”
     ___
     Świetnie uchwyciłeś ten ważny aspekt… 🙂
     A teraz… zastosuj tę… sentencję w stosunku do siebie…

     • margo0307 pisze:

      „… ustanowienie Komfortu Termicznego Max 11 stopni za dnia😉 „
      ___
      Ha, ha, ha… to się nazywa zimny wychów

     • marek pisze:

      Świetnie uchwyciłeś ten ważny aspekt…🙂
      A teraz… zastosuj tę… sentencję w stosunku do siebie…

      …aleś ty Małgosiu ślepa , przecież tworzę z Tobą jedno ciało ….

  • Mezamir pisze:

   Cóż,ja dzisiaj znów mam smaki
   Masło orzechowe,zupa pieczarkowa,sok z aloesu i jabłko ..to chyba bliźniaczki

   Odżywianie bogini

   • marek pisze:

    Cóż,ja dzisiaj znów mam smaki

    piąty miesiąc przypuszczalnie pozamaciczna …teraz chłopaki tak mają gdy się na przeciągi wystawiają …

 10. Mezamir pisze:

  Świetna scena z filmu o inwazji kosmitów 🙂
  Ten tekst pasuje idealnie do przesiadujących pod ambonami,w meczetach etc
  do new ageowców a telewizja w tej scenie jest tylko symbolem ich wszystkich.

  • Maria_st pisze:

   Mądry TEKST

  • Dawid56 pisze:

   Mezamir uważam że ten tekst nie ma nic wspólnego, z tym o czym piszesz .Tekst ten dotyczy dosłownie wszystkich, a nie tylko grup o których piszesz.Ten tekst dotyczy w równej mierze Ciebie jak i mnie.
   Znam bardzo dobrze ten film i polecam go wszystkim do obejrzenia
   http://www.cda.pl/video/16129511
   Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia.Film ukazał się w roku 1981 tuż przed stanem wojennym ale nie Polsce ale na świecie, w Polsce jego premiera odbyła się dopiero w roku 1983.

   • Mezamir pisze:

    W takim razie mogę swoje stanowisko uzasadnić.
    Z oryginalnego tekst w filmie można odczytać następująca treść:

    Im mniej logiczny dogmat wam się poda tym lepsi czujecie się wierząc w niego.
    Z dogmatycznego chaosu w księgach wybieracie tylko te cytaty
    które są dla was wygodne*.

    Przyswajacie sobie tylko te informacje które utwierdzają was w przekonaniu
    że upokarzanie się,pielęgnowanie w sobie poczucia winy,
    oraz niewolnictwo/służalczość są cnotą i zaszczytem.
    Płaczecie,użalacie się nad sobą niosąc swój krzyż i co wtedy?
    Czujecie się rozgrzeszeni,lepsi od innowierców na których patrzycie**.

    Patrzycie na takich samych jak wy,tak samo zniewolonych.
    Religia jest stworzona na wasze podobieństwo.
    Przestańcie być stadem baranów***.

    Widzicie tę „blaszkę”/krzyże na szyjach lub inne piętna i kajdany.
    Czy mógłbym wam wmówić że są one wyróżnieniem,powodem do dumy
    gdybyście nie chcieli wierzyć że tak jest?

    Jesteście niewolnikami**** ,każą wam się wykrwawiać i cierpieć
    Każą wam upokarzać się na kolanach i afirmować „moja wina” – zrobicie to.
    Sprzedacie własną matkę „bo tak jest napisane w piśmie”

    Oddacie wszystkie swoje pieniądze by kupić odpusty i miejsce w raju.

    Każdy z was chce nawracać innych i rządzić innymi
    bo sami jesteście niewolnikami rządzonymi przez swoich panów.

    Każdy z was jest upokarzany ale jedyne czego pragnie to upokorzyć innych.
    Każdy chce decydować o życiu innych bo o waszym życiu decydują wasi pasterze.

    W czym jesteście lepsi od innowierców na których plujecie wmawiając im kult diabła etc?
    W niczym.** * **

    *

    Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was.
    Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca,
    bo Ojciec większy jest ode Mnie.Ew. Jana 14,28

    Ojciec jest większy więc nie są równi/nie są jednym.

    “Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał.” (J 6,44)
    Jeden posłał drugiego

    Ewangelia według świętego Marka 13,32 – Niewiedza Jeszua świadczyła o tym, że
    NIE jest takim samym Bogiem jak Ojciec.
    “Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.”

    Ewangelia według świętego Marka 10,18 Sam Jeszua nie uważa się za Boga.
    “Jeszua mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.”

    Ewangelia według świętego Jana 20,17 Jeszua nazywa Ojca swym Bogiem, a więc nie jest takim samym Bogiem jak Ojciec.
    “Rzekł do niej Jeszua: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego.”
    ________________________________

    **
    „Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!”
    List do Galicjan 1:8

    Czego konkretnie domagają się islamiści?
    Zasłonięcia zabytków kultury egipskiej związanej z faraonami i zakazu ich zwiedzania.
    „Kultura faraonów była kulturą zgniłą. Jej zabytki powinny zostać zasłonięte, ponieważ z religijnego punktu widzenia są zakazane” – mówi rzecznik islamskiej grupy Dawa.
    Tego domaga się wpływowe Bractwo Muzułmańskie.

    „Turyści muszą brać pod uwagę wartości i normy naszego społeczeństwa” – tłumaczy Muhammad Saad Al Katatny, sekretarz generalny partii Wolność i Sprawiedliwość, która jest politycznym skrzydłem Bractwa Muzułmańskiego.
    ________________________________________

    ***
    Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz
    Ewangelia Jana 10:16
    ________________________

    ****
    „Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym.”( 1 P 2,18).

    „Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, bojąc się Pana.” (Kol 3,22; por. Ef 6,5n).

    „Każdy niech pozostanie w takim stanie, w jakim został powołany. Zostałeś powołany do wiary jako niewolnik?
    Nie martw się! Nawet gdybyś miał okazję stać się wolnym, skorzystaj raczej z twego niewolnictwa [pozostając w tym stanie]” (por. 1 Kor 7,20n).

    List do Rzymian, Obowiązki Chrześcijanina, Miłość i pokora zasadą postępowania, 13: Posłuszeństwo wobec władzy świeckiej
    1 Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. 2 Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. 3 Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. 4 Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. 5 Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. 6 Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. 7 Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć.

    Jeśli ktokolwiek sprzeciwia się władzy syjonistów, banksterów, dyktatorów,Unii,totalitaryzmowi i NWO – sprzeciwia się woli Boga chrześcijan/neojudaistów – duchowych żydów.

    Kto jest żydem wg Biblii
    „Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery.” – Rz 2; 28-29
    ___________

    ** * **
    Nie pozwolisz żyć czarownicy. – Wj, 22,

    • marek pisze:

     Im mniej logiczny dogmat wam się poda tym lepsi czujecie się wierząc w niego.

     Dzieci nie są głupie Mezamir , dzieci są uparte łącznie z Tobą …

     mam kolesia z którym od pół roku gram w szachy , a dokładnie robię z nim co chcę w tej grze , gdy mu chcę podpowiedzieć jakie robi błędy prawie że go krew zalewa i wstaje od stołu …a ja tylko chcę się z nim nie nudzić …

     podobnie jest z Wami sztandary , chorągwie ,proporczyki i hajda na forum …ten koleś jest podobny ze swym rozumieniem o co chodzi w grze w szachy do Was na tym forum …uważa że gra polega na zbiciu ostatniego pionka o szachowaniu w ogóle nie myśli bo w myśleniu ma słabość ….

     koleżanki i koledzy również mają śmiszne rozumienie o tym o co w tej mistyce chodzi..

     a po mojemu to niech se chodzi ąż sie zachodzi albo nachodzi za śmierć i już mi się popieprzyło bo mie zezochajmer nachodzi i odchodzi ,,,biegnę siusiu ….

 11. attikor pisze:

  Ktos tu glosno mowi o odzywaniu Werwolfu,jaka biedna jest ta Polska.Ja tam mowie ze tak naprawde sa biedni na tej ziemi ludzie ,kturym stworzono rajskie pieklo.
  Coz tak sie zastanawial kto finansuje ten Werwolf ,niemcy czy tez polska .O o dziwo mysle ze nie mial ktos nie chcial ostrzegac tu przed Werwolfem ale chyby chcial powiedziec 2biedacy My juz tu jestesmy ,tylko cicho do tej pory siedzimy bo mamy stracha przed otwarciem bramy i powrotem wielkiego budowniczego,ale moze da sie go oszukac i zaplate za gwalty to dostana inni”

  http://moje-riese.blogspot.de/
  I ja Durak mial adres przed nosem i nie patrzyl do kogo adres nalezy,wiec tym bardziej to ciekawe ze chca porozmawiajmy znalezc kogos do niemieckiego tlumaczenia,przecierz Maja tam Terz znajomosci nawet z SBeckosci korzeniami..A moze to tak latwo ukrasc ziemie ale gorzej jest zrozumiec tej ziemi mowe,gdy sie jest normalnym pustoglowiem.A tak w skrucie to ujmujac bym powiedzial 2 Byly sobie Popel i Bebok ,udawali tu czlowieka,tak poplujac probowali wypoplowac czlowieka ,Na koniec wyciagnal Popel Popel ze swojego wlasnego nosa a z Beboka stala sie Beksa i Popla nie znalezli choc tak poplowali.
  Coz nie ma doskonalego KLAMSTWA nie ma Terz i dokonalej ZBRODNI kiedys i tak Prawda Dranstwo dogoni.A z zaplata juz tak bywa karzdy dostanie za swoje,wiec niech sie nie boi ze bedzie mu za malo,lecz lepiej niech sie by nie bylo tego za duzo bo cieszko nosic swoja pamiec gdy nikt zbrodni z pamieci nie wymaze.
  Coz czasami i kamieniarz musi dbac i o to by byl u niego zarobek,bo kto nagrobek mu kupi jak by wiedzial ze zyje On wiecznie.

 12. attikor pisze:

  Oj Marys Marys to brzydula z Ciebie,
  tak Bebekowi za skure mozesz wchodzic,
  musisz Bebekowi patrzyc prosto w oczy,
  Bebok sie teraz boczy i beczy,
  Ale to niby Bebekowi Jakis ktosek Popel jej powiedzial,
  wiec u Bebeka po staremu ,kiedy jak kogos pogryz chcialo to zwalalo na chlopa,
  Teraz Bebek zrobil sobie tarcze z Popla Ktosia.
  Zgodnie z 0 i 1 po wizycie w bazie ,wychodzilo by na ta wyspe.
  Nie szpieguj Ty Beboka ,bo od odwracania kota ogonem ma juz Bebok sam chyba Kota.
  Ja tam na wyspe sie nie spesze ,przy tych predkosciach czas nie gra roli,
  mozna sie w spokoju odkadzic i oczka usteczka pomalowac ,
  bo jak kichniesz przez przypadek sobie ,to nie zdarzysz otrzec i bedziesz na miejscu.

 13. margo0307 pisze:

  Nie ma tego złego co… na dobre by nie wyszło ?… 🙂

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s