Ewangelia Judasza

(33,1) Tajemna nauka  pouczenia 
w którym Jezus przekazał to, co opowiedział Judaszowi
Iskariocie, w (czasie) ośmiu dni, na trzy(5) dni, zanim sprawował paschę. Gdy (Jezus) objawił się na ziemi, uczynił znaki i wielkie cuda dla zbawienia ludzkości.
(10) I niektórzy wędrują na drodze sprawiedliwości niektórzy zaś wędrują (drogą) swoich wykroczeń  (Jezus) powołał więc Dwunastu uczniów(15) i zaczął z nimi rozmawiać o tajemnicach , które są na świecie  i o tych, które nadejdą na końcu. Wiele razy nie objawiał się swoim (20) uczniom (wprost), lecz dzieci ukrywały go w swym gronie.
I znalazł się w Judei przy swoich uczniach  pewnego dnia. Znalazł ich jak siedzieli
(25) zebrani i ćwiczyli się w pobożności. Gdy spotkał tak swoich uczniów (34,1)zebranych i siedzących, gdy sprawowali dziękczynienie nad chlebemwyśmiał
uczniów (Wtedy) rzekli mu: „Nauczycielu, dlaczego wyśmiewasz nasze
(5) dziękczynienie . Uczyniliśmy to, co jest słuszne.” Odpowiedział im
mówiąc: „Nie wyśmiałem was. Co czynicie, uczyniliście nie z [waszej] woli, lecz żeby w tym (10) wasz Bóg otrzymał błogosławieństwo”.
(Wtedy) rzekli: „Nauczycielu, ty [jesteś posłanym]1 Synem naszego Boga”. Rzekł im wówczas Jezus:
„Czy poznajecie mnie (15) w czymś” Zaprawdę mówię wam, że nikt z (tego) pokolenia
nie pozna mnie wśród ludzi, którzy są wśród was”. Gdy to usłyszeli
jego uczniowie (20) zaczęli się gwałtownie oburzać i gniewać, przeklinając go w swoim sercu. Jezus zaś gdy zobaczył ich brak zrozumienia [powiedział]
im: „Dlaczego niepokój (25) sprowadził (ten) gniew? To wasz Bóg, który jest wśród was i [jego aniołowie ]2 (35,1) wprowadzili oburzenie do waszych dusz Ten, który jest mocny wśród was, spośród ludzi, niech sprowadzi człowieka doskonałego i niech stanie on (5) przede mną, przed moim obliczem ”.
I wszyscy powiedzieli: „jesteśmy mocni”. Ale ich duch nie mógł
się odważyć, aby stanąć w jego obecności, poza Judaszem (10) Iskariotą. On był w stanie wystąpić w jego obecności. Nie był jednak w stanie, aby spojrzeć na
niego, w jego oczy, ale odwrócił swą twarz do tyłu. I rzekł mu
(15) Judasz: „Wiem, kim jesteś i z jakiego wyszedłeś
miejsca. Wyszedłeś z eonu nieśmiertelnej Barbelo
i od tego, który cię wysłał. (20) Ja zaś jestem niegodny, abym wymówił jego imię”. Jezus wiedząc, że (Judasz) myśli o kimś innym, o kimś, który jest większy, rzekł do niego: „Odłącz się od nich, a ja ci opowiem o (25) tajemnicach królestwa.
Jest możliwe, że wejdziesz tam ale możesz mieć więcej utrapienia.
(36,1) Bo ktoś inny wejdzie na twoje miejsce tak, aby Dwunastu
uczniów osiągnęło doskonałość w swoim Bogu”.
(5) I rzekł do niego Judasz:
„W jakim dniu powiesz mi o tym i [w jakim dniu] nadejdzie wielki
dzień światłości dla pokolenia ?” Gdy to (10) powiedział, Jezus go opuścił.
Najpierw więc, gdy się to stało, [objawił] się swoim uczniom 
i ci rzekli do niego: „Nauczycielu, dokąd poszedłeś i co robiłeś
(15) gdy nas opuściłeś?” Rzekł im Jezus: „Udałem się do innego wielkiego
pokolenia świętego”. Jego uczniowie rzekli do niego:
„Panie, cóż to za wielkie pokolenie (20) wznioślejsze od nas i bardziej święte,
a które nie jest z tego eonu ” Wówczas gdy usłyszał to Jezus, roześmiał się. Rzekł im:
„Dlaczego rozmyślacie w(25) waszym sercu o tym pokoleniu , które
jest mocniejsze i bardziej święte?
(37,1) Zaprawdę mówię wam, że nikt ze zrodzonych w tym eonie nie będzie oglądał tamtego pokolenia ani nikt z wojska (5) anielskiego z gwiazd nie będzie panował nad
tamtym pokoleniem ani nikt ze zrodzonych wśród śmiertelnych ludzi nie
może z nim się spotkać, ponieważ pokolenie to nie pochodzi od […], który
(10) powstał [w świecie]3 a pokolenie ludzi, którzy są wśród [was]
jest spoza pokolenia ludzkości to jest z […] […] mocą , która […inne]
(15) moce […] wy zaś panujecie nad [nimi]”.Gdy to usłyszeli jego uczniowie zadrżeli w duchu i wszyscy nie mogli znaleźć sposobu, aby (20) odpowiedzieć, co to (znaczy). Przyszedł więc do [nich] Jezus innego dnia. Rzekli więc do niego: „Nauczycielu, wiedzieliśmy cię w [widzeniu].
Mieliśmy bowiem wielkie sny tej nocy, której światłość […]”
(25) Powiedział: „Dlaczego […] […] i ukryliście się”.
(38,1) Oni zaś powiedzieli: „Widzieliśmy wielki dom i był w nim wielki ołtarz
oraz dwunastu mężczyzn, mówimy, że są to
(5) kapłani, oraz pewne Imię. Rzesza (ludzi) czeka w gotowości  przy ołtarzu ]
aż kapłani [wyjdą] (10) [i podejmą] służby. My zaś
przygotowaliśmy się (także) ” [Jezus] [powiedział]: Jakiego rodzaju
[byli to kapłani?] Oni zaś [rzekli: „Jedni] byli (15) [kapłanami] przez dwa tygodnie
[inni] sprawowali ofiary ze swoich dzieci, inni zaś(ofiarowali) swoje żony błogosławiąc je i poniżając na przemian.(20) Jeszcze inni spali z
mężczyznami, inni popełniali zabójstwa, jeszcze inni dopuszczali się
mnóstwa grzechów i bezprawia .Mężczyźni zaś, którzy stali (25) przy ołtarzu
wzywali twoje imię (39,1) i pozostawali we wszystkich tych czynach
swego przestępstwa. gdy dopełniały się ofiary […]”.
I gdy to powiedzieli (5) zamilkli ze drżeniem. Rzekł
im Jezus: „Dlaczego zadrżeliście? Zaprawdę mówię
wam; wszyscy kapłani którzy stoją przy ołtarzu (10) wzywają mojego imienia. Mówię
wam także, że zostało zapisane moje imię na tym [domu]4 pokoleń
gwiazd przez pokolenia (15) ludzkie. I posadzili
w imię moje drzewa nieurodzaju i hańby”.
Jezus mówił do nich (dalej): „Wy jesteście tymi, którzy podejmą służbę (20) przy ołtarzu . A więc wy zobaczyliście tego, który jest Bogiem i któremu służycie.
A Dwunastu mężczyzn, których zobaczyliście, to wy (25) właśnie, a trzoda tych, których
przyprowadzają do ofiary to ci, których widzieliście. Jest to
tłum, który wprowadziliście w błąd (40,1) przy ołtarzu tamtym, bo (przy nim) stanie
[władca tego świata ]I w ten oto sposób będzie korzystał
z mojego imienia, zaś w gotowości czekać będą pokolenia
pobożne . Następnie inny człowiek przedstawi 6
rozpustnika a inny (10) przedstawi zabójców dzieci, a inny takich, co śpią
z mężczyznami, (ale także takich), co poszczą a inny będzie
oczyszczał od bezprawia i błędu (15). I ci mówią (o sobie): „my jesteśmy równi aniołom” .
I ci są gwiazdami, doskonałymi w każdej rzeczy. Powiedziano więc
ludzkim pokoleniom :(20) „Oto Bóg przyjął waszą
ofiarę z rąk ich kapłanów, on, który jest sługą
błędu. Pan zaś, który rozkazuje, on jest panem
(25) nad Pełnią: w ostatnim dniu zostaną w hańbie odrzuceni”.
(41,1) Rzekł [im] Jezus: „zaprzestańcie waszych ofiar […] tych (?)
które wy […] na ołtarzu , a które (5) są o waszych gwiazdach i waszych
aniołach i właśnie zostały dokonane. Niech staną się przeciwne (?)
wobec was i niech przemijają i niech [..w.9-24…brak tekstu] […wobec pokoleń (25) […] i mocy. Piekarz nie może wyżywić stworzenia (42,1) wszelkiego, które jest [pod niebem] i nie […] wobec nich.
[…] […] wobec was i (5) tamtych […] Rzekł im
Jezus: Zaprzestańcie walczyć ze mną. Każdy
z was ma swoją gwiazdę i każdy […] (10) [ …w.10-26…brak tekstu…]
(43,1) w […] da tym[…], który przyszedł dla tych, którzy […] źródłem
dla drzewa […] […] przemijającego ?) eonu 7 […] na
(5) jakiś czas[…] lecz przeszedł, aby nawodnić raj Boga i aby pokolenie
które ma przetrwać, nie zostało splamione (w czasie) wędrówki tego
(10) pokolenia , ale [żeby (pozostało) czyste ?] na wieki wieków”. Rzekł więc
Judasz do niego: „Rabbi, jaki rodzaj owocu jest udziałem tego pokolenia ? „ Odrzekł
(15) Jezus: „ Każde pokolenie ludzkie, to jest, ich dusze umrą. Ci jednak
jeśli osiągną doskonałość w czasie królestwa, i gdy duch oddzieli się
(20) od nich, to ich ciała wprawdzie umrą, ale ich dusze będą
ożywione i podniesione”.
Rzekł Judasz: „A co stanie się z pozostałym (25) pokoleniem ludzi?” Odrzekł
Jezus: „Jest rzeczą niemożliwą, (44,1) aby sadzić na skale , i aby (ludzie) zebrali
(z niej) swoje owoce . Podobnie jest z […] rodem
[nieczystym] i zepsutą Sophią (5) z ręką, która stworzyła człowieka
śmiertelnego , ich dusze idą do eonu , który jest wyżej. Zaprawdę mówię wam,
że […] […ani] anioł (10) [ ani żadne)] moce nie są w stanie zobaczyć
[…] tylko ci, którzy […(wywodzą się?)] ze świętego pokolenia […] wobec nich”. Gdy Jezus to powiedział, odszedł.
(15) Judasz zaś rzekł: „Nauczycielu, jak wysłuchałeś ich wszystkich, posłuchaj teraz mnie. Zobaczyłem bowiem wielkie widzenie ”. Gdy Jezus to usłyszał, roześmiał się i (20) powiedział do niego: „Dlaczego ty, trzynasty duchu , doświadczasz (mnie) jeszcze”
ale mów, postaram się sprostać tobie”. Rzekł mu więc
Judasz: „Zobaczyłem siebie (25) w widzeniu , jak Dwunastu uczniów rzuca na mnie kamienie i już (45,1) prześladuje [mnie gwałtownie] i uciekłem
do miejsca, w którym […] za tobą. Ujrzałem jakiś dom [ w którym zobaczyłem to miejsce]8 ale oczy moje nie będą mogły zmierzyć jego miary. (5) Wielcy ludzi otaczali
go a dom ten miał dach z zielonych (liści) i
w środku domu był [tłum (niezliczony?)] […ciebie]
(10) [według twojej woli )?]9 Nauczycielu, weźmij mniej do środka razem z tymi ludźmi”. Odpowiadając Jezus rzekł: „Twoja gwiazda cię zwiodła,
Judaszu. Nie jest godzien (15) żaden stworzony człowiek śmiertelny , aby wejść
do domu, który widziałeś, to miejsce właśnie jest zachowane dla świętych.
(20) Na miejscu tym ani słońce, ani księżyc nie będzie panował, ani dzień.
Lecz wejdą ci do niego na zawsze w eonie razem ze świętymi aniołami .
(25) Oto powiem ci o tajemnicach królestwa.
(46,1) I pouczyłem cię o błędzie gwiazd i [tym, który został posłany]10
na [….] na dwanaście eonów .”
(5) Judasz powiedział: „Nauczycielu, czy moje potomstwo nie jest
podporządkowane archontom ?” Odrzekł Jezus mówiąc mu: „Chodź,
żebym mógł [pouczyć] cię, [że….](10) [… …][…] lecz ty będziesz
jęczał (cierpiąc) jeszcze bardziej, gdy zobaczysz królestwo i jego pokolenia
wszystkie”. Gdy usłyszał to (15) Judasz, rzekł do niego: „Czy jest lepiej, że
to przyjąłem, a ty wybrałeś mnie do tego pokolenia ?” Odrzekł
Jezus mówiąc: „Będziesz trzynastym i
będziesz przeklęty przez pozostałą resztę pokolenia , ale przyjedziesz i będziesz panował nad nimi. Ostatniego dnia zaś będą przeklinać twoje nawrócenie ku wysokości
(47,1) do świętego pokolenia ”. Rzekł (ponownie) Jezus: „Chodź a pouczę cięo rzeczach ukrytych, tych, których nie widział nikt z (5) ludzi. Istnieje bowiem wielki
eon , bez kresu, którego miary nikt z pokolenia aniołów
nie widział, w którym jest wielki niewidzialny duch ,
(10) ten, którego oko anioła nie widziało, ani myśl rozumu nie pojęła, ani nikt nie nazwał go imieniem.I objawił się w tym miejscu (15) obłok świetlisty i rzekł: „Niech stanie się anioł dla posługi i wyszedł z obłoku wielki anioł (20) Autogenes , bóg
światłości, a z jego powodu powstało czterech
aniołów , z innego obłoku. I powstali dla posługi Autogenesa aniołowie . I rzekł
(48,1) Autogenes : „niech się stanie […] i stało
się [….aniołów ] i 11 stworzył pierwszego Oświeciciela (5) aby panował nad nimi i
rzekł: „niech się staną aniołowie , służący
jemu i powstało ich niezliczone setki tysięcy. I rzekł: (10) Niech się stanie
eon świetlisty i stał się. I ustanowił drugiego Oświeciciela aby nad nim panował
oraz setki tysięcy aniołów (15) niezliczonych, którzy służyli. I w taki też sposób
stworzył pozostałe eony światłości i
sprawił, że panowały nad nimi. I stworzył dla nich setki tysięcy
(20) niezliczonych aniołów , którzy pełnili służbę. I zjawił się Adamas w pierwszym obłoku światłości. Obłoku tego nie widział nikt z aniołów .(25) Tych wszystkich nazywano zaś bogiem. I (49,1) (i) [stworzył …tam [… …..na] obraz i na podobieństwo tego anioła (5) objawił [pokolenie ]
niezniszczalne Seta […]
Dwunastu zaś […. dwudziestu czterech [… Objawił siedemdziesięciu dwu
(10) Oświecicieli w pokoleniu niezniszczalnych według woli Ducha . Zaś siedemdziesięciu dwu Oświecicieli objawiło
360 Oświecicieli w (15) niezniszczalnym pokoleniu według woli Ducha . Byli w tej liczbie po pięciu na jednego.
A ich ojcem jest Dwanaście eonów z dwunastu (20) Oświecicieli ; Dla
każdego eonu sześć niebios tak, że powstały
siedemdziesiąt dwa niebiosa z siedemdziesiąt dwoma Oświecicielami
(25) w każdym po jednym. (50,1) Dla nich znów pięć firmamentów
aż powstało 360 [wszystkich firmamentów]12 I
dano im władzę wielkość (5) wojska aniołów [niezliczonych] którzy sławili i
służyli [natychmiast]. (Także) dziewicze duchy oddawały cześć i
służyły wszystkim eonom razem (10) z niebiosami i ich firmamentami . To mnóstwo
nieśmiertelnych zostaje nazwane światem , a to jest zniszczeniem ze strony ojca
(15) i siedemdziesięciu dwu Oświecicieli ,które są razem z nim, razem z Autogenesem i jego siedemdziesiątdwu eonami . To w nim objawił się (20) pierwszy człowiek ze swoją niezniszczalną mocą . Objawił się zaś jako eon razem ze swoim pokoleniem . To w nim był obłok gnozy (25) razem z aniołem którego nazywa się (51,1) El […
razem z [… eon …….następnie[rzekł [….. (5) „Niech powstanie dwanaście aniołów , panujących nad chaosem i otchłanią. I oto objawił się z obłoku anioł , (10) a jego oblicze zionie [ogniem], jego podobizna zanieczyszczona jest krwią.
Ma imię Nebro, co oznacza Odstępca .(15) Inni nazywają go Jaldabaoth.
I wyszedł jeszcze jeden anioł z obłoku, Saklas. Nebro stworzył sześciu aniołów ,
także Saklas, dla posługi 
(20) I w ten sposób powstało dwunastu aniołów w niebiosach .I wziął każdy (z nich) część niebios. I rzekło dwunastu archontów do (25) dwunastu aniołów:
„Uczyńcie sobie każdy(27) (52,1) [………i niech (?)
[…….pokolenie ] [……..wobec (?)] […….. ] aniołów : Pierwszym jest
(5) Set, zwykle nazywa się go Chrystusem. Drugim jest Harmothoth, który
[…] trzecim jest Galila, czwartym (10) jest Jobel, piątym jest Adonaios. Tych
pięciu panowało nad przepaścią, ale najpierw nad chaosem. Wtedy rzekł (15) Saklas do swoich aniołów : „Uczyńmy człowieka
według podobieństwa i obrazu .
I stworzyli Adama I jego żonę Ewę, która w
(20) obłoku była nazywana Zoe. W tym bowiem
imieniu wszystkie pokolenia go szukają. I każdy z nich ją nazywa
(25) tym imieniem. Saklas jednak nie (53,1)nakazał […] jeśli[…] pokolenia Ta […]
(5) Archont zaś powiedział mu: „Twój żywot będzie ci (dany)
na (długi) czas, razem z twymi dziećmi”. Judasz powiedział do Jezusa: [jak]
długo będzie żył (10) człowiek?” Rzekł mu Jezus:
„Dlaczego dziwisz się temu, że Adam i jego pokolenie przyjął czas (życia) w miejscu
w którym przyjął jego królestwo (15) nad nim zarządzając razem z jego
archontem ?” Judasz rzekł do Jezusa: „Czy duch człowieka może umrzeć?”
Jezus odrzekł: „ W ten sposób Bóg rozkazał
(20) Michaelowi, aby dać im duchy ludzkie służące im za ich dar, ale Wielki polecił
Gabrielowi, aby dał duchy wielkiemu pokoleniu bez panowania nad nim. (25) I to jest duch razem z duszą .Dlatego pozostałe dusze (54,1) […] […obłok(?)] światłości13
[…aniołowie ]14 […] wobec[ nad [nimi] aby nawrócili15(5) [się] ku duchowi , który w was jest16 a sprawiliście że przebywa w tym
ciele , w pokoleniu aniołów. Bóg sprawił, że dano gnozę Adamowi i tym, którzy
(10) z nim byli, aby nie panowali nad nimi władcy chaosu i otchłani”.
Judasz rzekł do Jezusa: „Czym ma być to pokolenie ?”
(15) Jezus odrzekł: „Zaprawdę mówię wam,
gwiazdy skończą się nad nimi wszystkimi, gdy doprowadzi do pełni swoje (okresy) czasu
(20) ustanowione przez Saklasa. Wtedy wzejdzie ich
pierwsza gwiazda razem z pokoleniem .I to, co zostało zapowiedziane,
spełni się. Wtedy będą(25) popełniać cudzołóstwa w imię moje I zabijać będą swoich synów(55,1 [….1-8 wierszy brak tekstu…]
[…] w imię moje. (10) I uczyni […] twoją gwiazdę nad trzynastym eonem ”.
Następnie roześmiał się Jezus.[Rzekł] Judasz: „Nauczycielu,[„Dlaczego śmiejesz się ze mnie?”]17[Jezus odrzekł mówiąc:] „śmieję [się nie z was] lecz z błędu gwiazd. Tych sześć gwiazd błądzi z tymi pięcioma walcząc . Oto wszystkie (20) będą zniszczone razem ze swymi stworzeniami ”.
Judasz rzekł do Jezusa: „Co się stanie z tymi, którzy obmyli się
w imię twoje?” Rzekł Jezus: „Zaprawdę (25) mówię [ci], to obmycie(56,1) [które przyjęli ] w imię moje [….2-8 wiersze tekst zniszczony….] […… móc]
(10)[umierać (?) ……]dla mnie
Zaprawdę mówię ci Judaszu, ci, [którzy] składają ofiary
Saklasowi […] Bóg […] że [ zło (?)18…..(15) na tym […..
ich […. Wszystkie złe uczynki są złe. Ty zaś przewyższysz ich
wszystkich. Człowieka bowiem, który mnie nosi, ty ofiarujesz go. Już twój róg się uniósł i twój gniew się wypełnił a twoja gwiazda wzeszła
i serce twoje [pojęło]”
(57,1) Zaprawdę mówię ci, twoje ostatnie ….
[… stanie się][…4-5 wiersze poszczególne litery…}
[…..cierpienia] […… ich (?)
[……….. Archont zostaje zniszczony. I wtedy(10) podniosą się postacie
wielkiego pokolenia Adama że ponad niebem i ziemią i aniołami istnieje
pokolenie z eonu. (15) Oto, wszystko zostało ci powiedziane,
podnieś oczy i zobacz obłok i światłość, która jest w nim i gwiazdy, które go otaczają
i gwiazdę, która jest na (20) przedzie : to twoja gwiazda”.
Judasz podniósł oczy i zobaczył obłok świetlisty i wszedł do niego. Ci, którzy
stali niżej usłyszeli (25) głos wychodzący z
obłoku, który głosił: (58,1) [……….] wielki
ród …………..obraz [….4-8 wiersze, fragmenty liter…] …. oburzyli się
arcykapłani , że poszedł do mieszkania na swoją modlitwę . Byli niektórzy
spośród uczonych w piśmie którzy czuwali, żeby (15) pochwycić go na
modlitwie . Bali się bowiem ludu . Według wszystkich
był on prorokiem. Przystąpili (20) do Judasza mówiąc mu:
„Co robisz w tym miejscu? Ty jesteś uczniem  Jezusa.
On zaś odpowiedział im według ich woli. Judasz
(25) wziął pieniądze i wydał go im.
Ewangelia
Judasza

źródło:
http://www.pistis.pl/biblioteka/Ewangelia_Judasza.pdf

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ., Istota Ludzka, Kosmos, Przeznaczenie, UFO cywilizacje pozaziemskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

18 odpowiedzi na „Ewangelia Judasza

 1. Dawid156 pisze:

  Apokryf ten sugeruje że Judasz nie zdradził Jezusa.Jego zadaniem było ofiarowanie Jezusa i tego dokonał.Było to związane z hipostazą Archontów, z wystąpieniem pierwszego Archonta przeciw najwyższemu stwórcy, przeciw swej matce Sophi. Niestety to ten pierwszy archont i inni archonci stworzyli człowieka.Dzisiejsza wiedza pozwala twierdzić że Człowiek jest jakąś genetyczną krzyżówką genów Archontów( lub Obcych) .
  Bardzo ciekawe w Ewangelii Judasza jest pytanie Judasza Jezusa o nieśmiertelność Duszy.Odpowiedź jest trochę zaskakująca.

  „(15) Jezus: „ Każde pokolenie ludzkie, to jest, ich dusze umrą. Ci jednak
  jeśli osiągną doskonałość w czasie królestwa, i gdy duch oddzieli się
  (20) od nich, to ich ciała wprawdzie umrą, ale ich dusze będą
  ożywione i podniesione”.
  Rzekł Judasz: „A co stanie się z pozostałym (25) pokoleniem ludzi?” Odrzekł
  Jezus: „Jest rzeczą niemożliwą, (44,1) aby sadzić na skale , i aby (ludzie) zebrali
  (z niej) swoje owoce . Podobnie jest z […] rodem
  [nieczystym] i zepsutą Sophią (5) z ręką, która stworzyła człowieka
  śmiertelnego , ich dusze idą do eonu , który jest wyżej. Zaprawdę mówię wam,
  że […] […ani] anioł (10) [ ani żadne)] moce nie są w stanie zobaczyć
  […] tylko ci, którzy […(wywodzą się?)] ze świętego pokolenia […] wobec nich”. Gdy Jezus to powiedział, odszedł.”

  • margo0307 pisze:

   „Apokryf ten sugeruje że Judasz nie zdradził Jezusa. Jego zadaniem było ofiarowanie Jezusa i tego dokonał…”
   ___________________
   Tak Dawidzie, wygląda na to, że… Judasz tak naprawdę nie zdradził Chrystusa, lecz tylko wykonywał powierzone mu przez niego zadanie…
   Znaleziony w końcu lat 70-tych XX wieku przez egipskiego rolnika manuskrypt przez niemal 30 lat przeszedł burzliwą drogę.
   Ponoć… kilkukrotnie zmieniał właściciela…, był przedmiotem kradzieży, leżał przez kilkanaście lat w bankowej skrytce, co doprowadziło do znacznego pogorszenia jego stanu, aż w końcu został zakupiony za 300 tysięcy dolarów i poddany badaniom mającym na celu stwierdzenie jego autentyczności.
   W pracach tych brali udział najwybitniejsi światowi eksperci z różnych dziedzin…, m.in. historycy religii, fizycy określający wiek przedmiotów przy zastosowaniu metody radiochronologii czy też tłumacze języka koptyjskiego, w którym napisano apokryf…

   Poniżej film prezentujący dzieje tej niezwykłej postaci, jaką niewątpliwie był… Judasz Iskariota…

   • marek pisze:

    Niby tak ciekawy temat , a tak mało odniesień w wypowiedziach .

    Oglądając ten filmu , przypomniałem sobie słowa mego Ojca Duchowego z którym prowadziłem przez jakiś czas telepatyczne rozmowy prawie dwadzieścia lat temu . Jedną z nich zakończył ,że przyszłość pokaże , czy byłem Piotrem , czy byłem Judaszem …

    Niezbyt optymistycznie to wtedy odebrałem , ale mimo to i tak poszedłem drogą swoich poszukiwań .

    Ten film przyniósł mi swego rodzaju ukojenie , swymi komentarzami . Muszę to potwierdzić że w mym przekonaniu to Judasz jedyny rozumiał o czym mówił Jezus .

    A tu coś dla osób które w ten sposób próbują poznać rzeczywistość :

    …..Fragmenty siatki planetarnej Tary, które zostały rozczłonkowane od dostawy energii z rdzenia Tary, gwałtownie wpadły w wibrację, aż do momentu kiedy nie były już w stanie oprzeć się przyciąganiu magnetycznemu schodzących wielowymiarowych prądów energii. Fragmenty planety zostały wciągnięte w Słońce w świecie Tary, wyparowane, a pole morfogeniczne przenoszone przez te fragmenty, zostały ściągnięte w czarną dziurę, znajdującą się w centrum Słońca, aby ponownie pojawić się w galaktyce z niższymi wymiarowo polami- Harmonicznym Wszechświecie-1 – -HU-1 / uwaga; przypomnij sobie z rozdziału 6, że gwiazdy mają naturalne czarne i białe dziury/ . wchodząc w ten system w postaci gazowej substancji, pole morfogeniczne podzieliło się / złamało/ na 12 kawałków, które utworzyły ‘mini system słoneczny’ wokół gwiazdy, w już istniejącym systemie słonecznym w HU-1. Jeden z 12-tu kawałków Tary pofragmentowanego pola morfogenicznego skondensował się / zasilił/ z Słońcem, podczas gdy pozostałe 11-ście kawałków zaczęły budować gęstą materię, i re-manifestować ich formę poprzez ich części pola morfogenicznego.

    Znów tylko wspomnę , że oglądając ten film dostrzegłem pewną analogię między liczbami : energiami Tary dwunastoma , z których jedną wchłonęło nasze słońce , a pozostałe stworzyły planety i dwunastoma apostołami z których jeden rozumiał nauki Jezusa a pozostali stworzyli religię …

    m.

    • Maria_st pisze:

     „Oglądając ten filmu , przypomniałem sobie słowa mego Ojca Duchowego z którym prowadziłem przez jakiś czas telepatyczne rozmowy prawie dwadzieścia lat temu . Jedną z nich zakończył ,że przyszłość pokaże , czy byłem Piotrem , czy byłem Judaszem …”

     Marku dwadziescia lat temu zadawaes takie pytania?
     Ja sobie wtedy tylko===zylam
     Widocznie nie dojrzalam wtedy jeszcze do takich pytan….w sumie nawet dzis nie zawracam sobie nimi glowy….

     • marek pisze:

      .w sumie nawet dzis nie zawracam sobie nimi glowy….

      i za to Cię cenię i lubię , co nie znaczy ,że jak zbytnio pchasz się przed orkiestrę Marysiu , to mam chęć Ci trochę podokuczać ….

      m

     • Maria_st pisze:

      „i za to Cię cenię i lubię , co nie znaczy ,że jak zbytnio pchasz się przed orkiestrę Marysiu , to mam chęć Ci trochę podokuczać ….”

      a jeśli orkiestra ” przychodzi ” do mnie?

   • margo0307 pisze:

    „…Niezbyt optymistycznie to wtedy odebrałem , ale mimo to i tak poszedłem drogą swoich poszukiwań…”
    ________________
    I słusznie, bo… ” kto szuka ten znajdzie, a jak znajdzie… zadrży i będzie panował nad… Pełnią…” 🙂
    Proponuję, dla odmiany…., kolejny bardzo ciekawy film… 🙂

 2. marek pisze:

  W temacie duszy Dawidzie :

  marek pisze:
  Kwiecień 23, 2015 o 12:10

  Ja nie rozmawiam o czymś , co jest poza oglądem , tak jak nie widzę sensu rozmawiać o Bogu ,tak nie ma sensu rozmawiać o czymś co jest , albo tego nie ma .Przekonanie by o tym rozmawiać mogą jedynie posiadać Ci co opierają swe wyobrażenia na dogmatach .

  marek pisze:
  Kwiecień 23, 2015 o 12:12

  Obrazując to dosadnie o czym powyżej , o odpowiedź trzeba zwrócić się do pana Boga .
  Ludzie na pewno jej nie znają . Mogą sobie najwyżej w tym temacie gdybać …..

  Natomiast w tym temacie , wciąż staram się ukierunkować Wasze zainteresowania w jego stronę :

  …..Niestety to ten pierwszy archont i inni archonci stworzyli człowieka.Dzisiejsza wiedza pozwala twierdzić że Człowiek jest jakąś genetyczną krzyżówką genów Archontów( lub Obcych) ……

  ……(5) Judasz powiedział: „Nauczycielu, czy moje potomstwo nie jest
  podporządkowane archontom ?” Odrzekł Jezus mówiąc mu: „Chodź,
  żebym mógł ……

  Dzisiejszy Onet :

  Chińscy naukowcy zmodyfikowali ludzkie zarodki

  Wśród specjalistów zdania dotyczące modyfikacji genomu są podzielone. Niektórzy uważają, że modyfikując geny zarodków można będzie pozbyć się chorób genetycznych jeszcze przed narodzeniem dziecka. Zdaniem innych przekroczone zostały etyczne granice, ponieważ zmiany zarodków są przekazywane z pokolenia na pokolenie i mogą mieć nieprzewidywalny wpływ na przyszłe pokolenia. Ponadto każde badania nad modyfikacją genów mogą być równią pochyłą, prowadzącą ku niebezpiecznym i nieetycznym zastosowaniom tej technologii .

  http://wiadomosci.onet.pl/nauka/chinscy-naukowcy-zmodyfikowali-ludzkie-zarodki/whs8q4

  Proponuję opierać. swe poszukiwania w oparciu o narzędzia które wynikają z takiego rozumowania :

  na początku było słowo / nauka , wiedza , program / później słowo rozbiło się na naukę i religię ; obecnie jest czas aby nauka i religia na nowo przemianowała się w słowo , czyli wiedzę w miejsce religijnego , czy naukowego gdybania

  m

  • Ktoś pisze:

   Najpierw byłi Słowianie i SŁOWO jakie było ich STRAWĄ,
   potem była inwazja żydoidów,
   potem były mordy tych co SŁOWO znali i rozumieli by je ZAWŁASZCZYĆ,
   potem nagle się okazało iż SŁOWA znanego już jak0 ŻYDOSŁOWO nikt nie rozumie,
   równolegle na bazie pokradzionego tworzono „religie” by ten fakt ukryć w CEREMONIALNYM PRZEPYCHU by tak rozmodleni idioci padali na pyski przed UZURPATORAMI BOSKIEJ CZCI I CHWAŁY,
   potem były dalsze rzezie reinkarnujących się znawców SŁOWA i kradzież i przewłaszczanie ich dorobku z równie gównianym ROZUMIENIEM bo wszelkie nasiadówki wykastrowanych pedofili w myckach tworzyły tylko kolejne umysłowe dziwolągi w ząb nie pomagając w zrozumieniu pokradzionego Słowianom SŁOWA no bo jak debile mogą rozumieć coś co nie jest „jak kali kraść krowa to boża wola, jak kalemu ukraść to antykalizm”

   Po którymś razie kruchtowe nazistowskie oszołomy od zbrodniczej ideologii zwanej judaizm wymysliły MYK, tym MYKIEM jest „nauka” jaką pozarazały frajerów ciągnących do ich parareligijnych sekt jak osławione posły do rządowego koryta. Tworząc je miano nadzieję iż się zaplącze w nich jakiś ZNAWCA SŁOWA i wyłoży żydoidom przysłowiową KAWĘ NA ŁAWĘ czyli SPOSÓB JEGO ZROZUMIENIA. Tak powstały różne bractwa z tymi dzisiejszymi masońskimi czy różokrzyżowymi zjebami. Sekty jakie podobnie jak ich okondomione oryginały GÓWNO z posiadanych o SŁOWIE zapisów rozumieją ale mają podobny czyli 300% poziom posiadanego w głowach semickiego POJEBA. I z tego pojeba tworzące kolejne wynaturzenia SŁOWA jakie wedle ich mniemania są JEDYNYMI PRAWDZIWYMI JEGO INTERPRETACJAMI.

   Ponieważ odtwarzanie SŁOWA w sektach jego „badaczy” równie gówniano posuwało prace nad jego rozumieniem tworzono coraz bardziej otwarte środowiska naukowe z tym samym podstępnie wyłudzeniowym celem jednocześnie chcąc w ten sposób wyłapywać tych co SŁOWO rozumieją a nie są okastrowani żydonazistowskimi dogmatami….

   Ale sztuczka się rypła i ci co to WIEDZĄ się tą wiedzą publicznie nie chwalą wprowadzając uberpejsien w poznawczy dysonans bo się termin „wydarzenia” zbliża a oni nadal GÓWNO WIEDZĄ O JEGO PRAWDZIWYM CELU.

   PS.
   13. wrzesień to dobra data na PSEUDOWYDARZENIE”, ciekawe czy będzie użyta do omamienia i okradzenia zaczadzonych żydonazizmem frajerów.

 3. Dawid156 pisze:

  Ci Archonci etc. to trochę jak Bogowie,Asurowie,Ludzie,Głodne Duchy,Istoty piekielne i Zwierzęta.
  Porównałbym Archontów do Asurów.

  • A58 pisze:

   Archonci to także element przekazu z Nag Hammadi..Ewangelia Judasza jest uzupełnieniem tego przekazu a także Księgi Henocha.Wszędzie nawiązanie do buntu .W EJ są ciekawe fragmenty .Judasz ma być „trzynastym”i wiele miał wycierpieć i to on na końcu ma być rządzącym.Śmiech Jezusa , gdy apostołowie modlą się do swojego starotestamentowego boga.Ten bóg jest fałszywy.Wzmianka , o tych sześciu gwiazdach , które popełniły błąd i walczą z pięcioma gwiazdami.Pytanie Judasza – czy jego syn będzie żył pod rządami archontów? Co oznacza , że Judasz wszedł do świetlistego obłoku?Taki sam zapis znajduje się w Nag Hammadi a dotyczy Noego ratującego się przed potopem.Ten Fragment o umieraniu ciała i nieśmiertelności.Odpowiedź znajduje się u Nostradamusa.Dusza oddzielająca się od ciała jest inaczej zdefiniowana i daje możliwość ponownego zainstalowania w nowym ciele.Czas nie jest określony na taką procedurę.Niemożliwe jest na przykładzie skały , ale na innym ciele.Człowiek tak długo jest nieśmiertelny dopóki zachowana jest możliwość życia biologicznego w takiej formie jaką znamy.Dusza to twór , który nie może istnieć samodzielnie w postaci typu ektoplazma czy inna skumulowana energia latająca swobodnie w przestrzeni.To zapis pracy mózgu , który jest zapisany podobnie jak pamięć komputera.W tą technikę wyposażeni są Ci , którzy przeszukują kosmos w poszukiwaniu planet nadających się do zainstalowania na nich życia..Czas nie gra wtedy żadnej roli .Tą technikę dysponowali także ci archonci buntownicy.Troje z nich wiedzę tą wykorzystywali do trzymania innych w posłuchu a dla ludzi niewiedza o tej technice stanowiła podstawę do tworzenia wrażenia nieuchronności śmierci i utrzymywania w stanie zniewolenia.Archonci postawili się w roli bogów i stworzyli struktury zniewolenia.

 4. Dawid156 pisze:

  Ten Jezus z Ewangelii Judasza jest bardziej prawdziwy i ludzki niż ten z 4 synoptycznych Ewangelii , który nie potrafi się śmiać.(Przynajmniej nie przypominam sobie żadnej Ewangelii , w której Jezus by się uśmiechał)

  • A58 pisze:

   A bo Jezus to też człowiek wysłany przez Pana duchów czy też inaczej Głowę dni do wypełnienia zadania polegającego na przygotowaniu powrotu Braci bliźniaków.To jedna z wielu postaci „Piątego”(stąd te gwiazdy walczące z szóstkami).Ci ludzie określeni w czterowierszach są jako „Trzciny”.Wszyscy odcisnęli w historii swój ślad i to oni stworzyli system przekazywania informacji dla tego ostatniego z nich.Jezus bóg, to kłamstwo .Wciągnęli go na listę tworów wymyślonych przez archontów.EJ wyraźnie wskazuje , że Jezus nie uznawał boga Jahwe a wręcz był jego przeciwnikiem.A co zrobili twórcy religii?Połączyli obie postacie.

   • siola pisze:

    Po liscie jaki wyslalem do Gliwickiego urzedu koscielnego ,dzwonil ksiadz i zaczal opowiesc ze byla u niego kobieta i opowiedziala mu pewna Historie z ktorej wynikalo ze S mial dwu synow.Z tego wynikalo by ze inicjaly byly by AS a nie AN .Chociasz ja tam wole nies wiec jak strach wiec ,bo na strachu nic dobrego nie zbudujesz jeno zla kulture.Po co zadali sobie tyle trudu ,by wszystko ukrasc i wine mi przypisac,nawet jak juz ukradli to tak zrobili by wygladalo zem ja za wszystko odpowiedzialny.Coz o jednym zapomnieli jak jest zamek i nazwa jego to i klucz do skarbu tez sie znajdzie.Ale skarb ten nosze ja tak mysle przy sobie ,bo to skarbem wazny dokument nazywali.Tak to cialo jedza i krew pija by nie wyszla na jaw wiedza o klamstwach draniow.Coz pytalem ja trzy razy czy jak bierze odemnie upowaznienie do zalatwienia spraw po Ojcu da se z tym rady,dal trzy razy odpowiedz tak .No wiec kierowany przez swe zmory ,zlamal slowo od Taki juz byl slowianin jak te zmory co za tym staly.Coz bawili sie latami ,zbrodnie ludziom przypisujac ,lat tysiace smiercia szantarzuja.Wiedze ukrywali ,zyski z tego latami ciagli,a by z tego nic nie wyszlo to hologramami ludzi podpuszczali by zabijal czlowiek brata swego i nie rozumial sam dlaczego.Ale czasami swiadomosc krzyzowala ich plany i na wierch wychodzilo to co nieznane.Ale najczesciej boze zony ZMORY zdradzaja najwiecej same,bo nie doceniaja ludzi mysla ze pamiec sie nie budzi i moc Maja nad twymi myslami.Coz mamy Taki System jak narazie ,ktury tych co lapia zlodzieja karze.Tu sie polacy nie martwcie ,nie tylko wy macie na urzedach korupcyjna bande.Kazal mi pewnego razu niemiecki urzednik zmienic me nazwisko,jakby myslal ze zmieniac nazwisko zmieni tez czlowieka.Zapomnial biedny jak ten polski baron ze nie szata robi z nas czlowieka,nie nazwisko zrobi z ciebie czlowieka slownego tylko to co w srodku siedzi.Wiec sie czleku nie martw tym co Ci Zmory przypisuja,bo jest wazne co naprawde w karzdym z nas w naszym srodku siedzi.

  • margo0307 pisze:

   ” Ten Jezus z Ewangelii Judasza jest bardziej prawdziwy i ludzki ..”
   ____________________________________________________
   Według Jezusa… definicją miłosierdzia jest:
   życzliwość dla wszystkich, pobłażliwość dla niedoskonałości innych i wybaczanie krzywd
   Te trzy zalety połączone w jedną – tworzą wspólnie miłosierdzie… 🙂

 5. A58 pisze:

  Piąty Siolu według czterowierszy otrzymał imię adekwatne do swego pochodzenia.Inicjały AS też tam się pojawiają w kilku miejscach.Jest mowa również o dwóch synach.Mickiewiczowskie czterdzieści i cztery po rozkodowaniu wskazują na inicjały A i S..W listach Michela jest fragment dotyczący pewnych kobiet i ich dzieci.Jakby wskazówki na co zwracać uwagę.

 6. Ina pisze:

  Niesamowite jest to wszystko co piszecie. W mojej głowie wszystko się przewraca od dłuższego czasu i jakby się zgadza z tym co tu słyszę. O co chodzi z tym AS?

  • Maria_st pisze:

   Dla mnie AS to Alef Stern…sztuczna inteligencja.
   Dla innych coś innego…..
   Po prostu—-każdy od Matrixa dostaje jakies ASy, tylko od nas zalezy co z nim zrobimy….
   Takie ASy w ” rękawie.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s