Księga Henocha – fragmenty- „Grzech aniołów”

Henoch był jedną z osób , która podobno wstąpiła z duszą i ciałem do Nieba , a nie umarła.Podobno Henoch obcował z Aniołami. Był dziadkiem Noego i żył w czasach przedpotopowych , kiedy rok liczył 364 dni.
https://nnka.wordpress.com/2014/05/01/kontrowersyjna-ksiega-henocha-dlaczego-nie-zostala-wlaczona-do-kanonu-bibli/
To co przekazał Henoch, jest na tyle intrygujace i niepokojące, że warto ją ponownie częściowo zacytować:

„Grzech aniołów
6.
1 Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki.
2 Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: „Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci”.
3 Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: „Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech”.
4 Wszyscy odpowiadając mu rzekli: „Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku”.
5 Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami.
6 Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami.
7 Te są imiona ich przywódców: Szemihaza, ich dowódca, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Sartael(…), Turiel, Jomiel, Araziel.
8 Są to dowódcy dwustu aniołów i wszystkich innych z nimi.
7.
l Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa.
2 Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci.
3 Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać.
4 Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć.
5 I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew. 6 Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych.
8.
1 Azazel nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki. Pokazał im metale i sposób ich obróbki: bransolety i ozdoby, sztukę malowania oczu i upiększania powiek, bardzo cenne i wyszukane kamienie i wszelki [rodzaj] kolorowych barwników. I świat uległ zmianie.
2 Nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd. Pobłądzili, a wszystkie ich drogi stały się zepsute.
3 Amezarak wyuczył zaklinaczy i nacinaczy korzeni, Armaros [nauczył] odklinania, Barakiel [ wychował] astrologów, Kokabiel złowieszczów, Tamiel wyuczył astrologów, Asradel nauczył dróg księżyca.
4 Ludzie ginąc wołali, a głos ich doszedł do nieba.
Wstawiennictwo archaniołów na rzecz ludzi
9.
1 Wówczas Michał, Gabriel, Suriel i Uriel spojrzeli z nieba i ujrzeli wielką ilość rozlanej krwi na ziemi i wszelką niegodziwość, jakiej dokonano na ziemi.
2 Powiedzieli je-den do drugiego: „Niech zniszczona ziemia zawoła głosem ich krzyków aż do bramy niebios.
3 A teraz, wam to, O Święci niebios, skarżą się dusze ludzi mówiąc: „Zanieście naszą skargę przed Najwyższego”.
4 Rzekli do Pana, Króla: „Panie panów, Boże bogów, Królu królów! Twój chwalebny tron [ trwa] po wszystkie pokolenia świata, a twoje imię jest święte i wychwalane przez wszystkie pokolenia świata, błogosławione i chwalebne! Tyś wszystko uczynił i władza nad wszystkim jest Twoja. Wszystko jest jawne i otwarte przed Tobą i widzisz wszystko i nie ma niczego, co mogłoby być przed Tobą ukryte.
6 Zobacz więc, co uczynił Azazel, jak nauczył wszelkiej niegodziwości na ziemi i odsłonił odwieczne tajemnice przechowywane w niebie.
7 Semiaza nauczył zaklęć, ten, któremu dałeś władzę, aby panował nad tymi, którzy są z nim.
8 Pospołu poszli do córek ludzkich i spali z tymi kobietami i stali się nieczyści i objawili im te grzechy.
9 Kobiety zrodziły gigantów i przez to cała ziemia napełniła się krwią i niegodziwością.
10 Teraz zaś dusze zmarłych wołają i skarżą się. Aż do bram niebios skarga ich dotarła, bo nie mogą przemóc niegodziwości popełnionej na ziemi.
11 Ty wiesz wszystko, zanim coś się stanie i znasz ich sprawę. Jednak nic nam nie mówisz. Co mamy z nimi począć?”
10.
1 Wówczas Najwyższy, Wielki i Święty odezwał się. Posłał Arsialaiura do syna Lamecha mówiąc mu:
2 „Powiedz mu w moim imieniu: ‚Ukryj się!’ Wyjaw mu nadchodzący koniec, albowiem cała ziemia zostanie zniszczona. Na całej ziemi nastanie potop i to, co na niej się znajduje, ulegnie zniszczeniu.
3 A teraz naucz go, jak ma uciec i jak jego potomstwo ma przeżyć na ziemi”.
4 Następnie Pan powiedział do Rafała: „Zwiąż Azazela za ręce i nogi i wrzuć go do ciemności. Otwórz pustynię, która jest w Dudael, i wrzuć go tam.
5 I rzuć na niego chropowate i ostre kamienie i przykryj go ciemnością. Niech tam przebywa na zawsze! Przykryj jego oblicze, żeby nie mógł widzieć światła
6 I żeby w wielki dzień sądu mógł być wrzucony do ognia.
7 Ożyw ziemię, którą zniszczyli aniołowie, i zapowiedz uzdrowienie ziemi, albowiem ja ożywię ziemię tak, że nie wszyscy synowie ludzcy wyginą z powodu wszelkiej tajemnicy, którą [aniołowie] dali poznać i nauczyli swych synów.
8 Cała ziemia została zrujnowana nauką dzieł Azazela i jemu przypisz cały grzech!”.
9 Pan powiedział do Gabriela: „Wystąp przeciwko bękartom i rozpustnikom i przeciwko synom nierządu i zgładź synów nierządu i synów Czuwających z pośrodku ludzi. Odeślij ich, poślij ich jednego przeciwko drugiemu, niech się wygubią w bitwie, bo długość dni nie będzie im dana.
10 Będą cię oni wszyscy prosić, bo spodziewają się życia wiecznego i że każdy z nich będzie żył pięćset lat”.
11 A do Michała Pan powiedział: „Idź, powiadom Semiazę i innych, którzy są z nim, którzy połączyli się z kobietami i ulegli z nimi zepsuciu z wszelką ich nieczystością.
12 Kiedy wszyscy ich synowie wzajemnie się pozabijają i kiedy ujrzą zniszczenie swych umiłowanych, zwiąż ich na siedemdziesiąt pokoleń pod wzgórzami ziemi aż do dni sądu i ich spełnienia, aż dopełni się sąd przeznaczony na całą wieczność.
13 W owych dniach zaprowadzą ich do otchłani ognia na męki i zostaną zamknięci w więzieniu na całą wieczność.
14 Wówczas [Szemihaza] zostanie spalony i unicestwiony wraz z nimi. Zostaną razem związani aż do końca wszystkich pokoleń.
15 Zniszcz wszystkie dusze lubieżne i synów czuwających, bo zepsuli oni ludzi.
16 Zniszcz wszelkie zło z powierzchni ziemi, a wszelkie złe dzieło ustanie. Niech pojawi się roślina sprawiedliwości i prawdy, a czyny staną się błogosławieństwem. Sprawiedliwość i prawdę będą sadzić w radości na zawsze.
17 A teraz wszyscy sprawiedliwi ocaleją i żyć będą [tak długo aż] zrodzą tysiące. Wszystkie dni ich młodości i ich starości dopełnią się w pokoju.
18 W owych dniach cała ziemia napełniona zostanie sprawiedliwością i cała zostanie zasadzona drzewami i napełni się błogosławieństwem.
19 Zasadzą na niej wszelkie przyjemne drzewa, zasadzą na niej winorośle, a winorośl, która zostanie na niej zasadzona, wyda obfity owoc. Wszelkie nasienie, które na niej będzie posiane, każda miara wyda tysiąc, a każda miara oliwek wyda dziesięć bat oliwy.
20 Wy natomiast oczyśćcie ziemię z wszelkiego zła i z wszelkiej nieprawości, i z wszelkiej nieczystości, którą przyniesiono na ziemię. Usuńcie je z ziemi.
21 Wszyscy synowie ludzcy będą sprawiedliwi i wszystkie narody błogosławić i służyć mi będą.
22 Ziemia zostanie oczyszczona z wszelkiego zepsucia, z wszelkiego grzechu, z wszelkiego gniewu i z wszelkiej udręki. Nie ześlę więcej na nią potopu po wszystkie pokolenia na wieki.”

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii OSTRZEŻENIE, Prehistoria, UFO cywilizacje pozaziemskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

61 odpowiedzi na „Księga Henocha – fragmenty- „Grzech aniołów”

 1. Dawid56 pisze:

  Czyli chronologia byłaby taka- najpierw zatopienie Atlantydy- potem nowe stworzenie Człowieka jego grzech a następnie grzech Aniołów?

  • Ktoś pisze:

   Wrong
   – do +- 4 pne – wojna devów z asurami – podpisanie pokoju – małżeństwo dynastyczne
   – ok 3150 pne – złamanie go przez Ewę z podpuszczenia swojej murzyńskiej siostry Lilith (WĄŻ to też NIL takie ma ziemskie odzwierciedlenie ten gwiazdozbiór), mord na Adamie (Dummuzi w wykopaliskach), najazd wojsk WĘŻA na Egipt czy ogólniej na tereny zajmowane przez frakcję Dewów
   – wojny pozycyjne na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce
   – ok 1350 pne – kolejny pokój pomiedzy devami a koalicjantami „węża i robaka’, reforma religijna echnatona mająca na celu WYPLEMIENIE żydowskich (nekromanckich) wierzeń z Egiptu, spisek pałacowy z podpuszczenia kapłanów, wkrótce kolejna próba pokoju zniszczona przez faraona Eja jaki zamordował hetyckie poselstwo ze SWOJĄ ŻONĄ….
   – od 1350 pne – UWIĘZIENIE WÓD NILU PRZEZ SMOKA (patrz wizerunek węża z gw. wężownika), inwazja wojsk achajskich na troje, inwazja zydowstwa na kaanan, inwazja asyryjczyków na hetycję……. TERROR ŻYDOWSKI WE ŚWIECIE….. modły ciemiężonych do nieba …
   – ok 1300 pne przylot Czarnego Słońca (Marduka) i tych 12 „apostołów”, WPIERDOLENIE żydom (Tiamat) i ich sojusznikom, ślubowanie ochraniania ziemskiej linii Buddów przed semickim robactwem…..zatopienie MU/Lemurii/ potop/zmiana osi ziemii….

   GIGANCI a genach to AWAROWIE, oni są związani z ashkeNAZI yude, geny Awarów widać u murzynów (to ci pow 2.5 metra z charakterystyczną małpią twarzą) do dziś…. GIGANCI jako państwo reprezentowali Afrykę – od „gigantycznych stad bydła” (czytaj BOGACTWA) jak to opisali w wiki.

   Atlantyda powinna być jakieś 1000 lat później….wraz z inwazją na Anglie i spaleniem tamtejszych zamków….

   • Lucifer(AlcyOne) )O( pisze:

    Spójrz wgłąb
    Spójrz wgłąb swojego małego umysłu
    A teraz spójrz nieco uważniej
    To nie robi na nas wrażenia, tak bardzo po uszy
    Mamy tej nienawiści, którą w sobie nosisz

    A więc twierdzisz
    Że to nie w porządku być homo
    Więc ja myślę że jesteś okropny
    Jesteś tylko rasistą, głupim jak but
    Twoje poglądy są średniowieczne

    Pieprz się!
    Pieprz się bardzo serdecznie.
    Bo nie podoba nam się, to co wyprawiasz
    Nie znosimy twojej ekipy
    Więc proszę, nie pozostańmy w kontakcie

    Pieprz się!
    Pieprz się bardzo serdecznie
    Twoje słowa nie mają sensu
    I robi się już późno
    Więc proszę, nie pozostańmy w kontakcie

    Czy dostajesz
    Czy dostajesz małego kopa przez bycie tępakiem
    Chcesz być jak twój ojciec
    Oczekujesz aprobaty
    Cóż, w ten sposób jej nie dostaniesz

    Czy ciebie
    Czy ciebie naprawdę cieszy prowadzenie życia pełnego nienawiści
    Tam gdzie powinieneś mieć duszę, jest dziura
    Tracisz nad tym kontrolę
    A to się robi niesmaczne

    Pieprz się!
    Pieprz się bardzo serdecznie.
    Bo nie podoba nam się, to co wyprawiasz
    Nie znosimy twojej ekipy
    Więc proszę, nie pozostańmy w kontakcie

    Pieprz się!
    Pieprz się bardzo serdecznie
    Twoje słowa nie mają sensu
    I robi się już późno
    Więc proszę, nie pozostańmy w kontakcie

    Ty twierdzisz
    Ty twierdzisz że powinniśmy iść na wojnę
    Cóż, ty już jedną prowadzisz
    Bo to ludzie tacy jak ty
    Powinni zostać wybici
    Nikt nie chce słyszeć twojej opinii

    Pieprz się!
    Pieprz się bardzo serdecznie.
    Bo nie podoba nam się, to co wyprawiasz
    Nie znosimy twojej ekipy
    Więc proszę, nie pozostańmy w kontakcie

    Pieprz się!
    Pieprz się bardzo serdecznie
    Twoje słowa nie mają sensu
    I robi się już późno
    Więc proszę, nie pozostańmy w kontakcie

    Fuck You Lily Allen

    • Lucifer(AlcyOne) )O( pisze:

     Chcecie znać prawdziwą Historię z rajskimi Jabłkami?
     A więc było tak: Bogini Mama urodziła Córkę Lilith i stworzyła z prochu Ziemi głupiego Adasia aby miał proste zajęcie w Edenie czyli miał zrywać Najładniejsze Jabłuszka z Rajskiego Krzaka i przynosić je Lilith. Zadanie było proste wejdź na krzaka, zerwij to czerwone i przynieś, jednak głupi Adaś nie potrafił wykonać nawet tak prostego zadania i zamiast wchodzić na krzak, zaczął zbierać nadgniłe jabłka z ziemi i co najgorsze w całej tej historii sam zaczął je żreć ja dzik. Na skutki długo nie trzeba było czekać, Adasiowi toksyny poszły na mózg, zaczął wszędzie widzieć urojonych wrogów, zaczął szczerzyć zęby i warczeć na Lili, wchodził na drzewo na cały dzień mówiąc że czeka na powrót swoich przodków vel rzeźników. Jednak nie to było w tym wszystkim najstraszniejsze, Adaś po tych jabłkach zaczął gwałcić małpy w Edenie i dlatego teraz często wspomina coś o szympansicach z którymi się zabawiał 🙂 Jak Bogini Mama dowiedział się o tym wszystkim wygnała głupiego Adasia z rajskiego ogrodu, po czym nasz Adaś ogłosił się jedynym (z)bogiem (oczywiście wśród małp) i tak mu zostało do dziś.

     • marek pisze:

      No i wreszcie coś „mądrego i sensownego ” Tylko nie wiem po co tej Lilith ten głupi Adaś , po to żeby mogła widzieć że jest mądra , bo bez niego to by o tym nie widziała .

      A od tych jabłek to ją brzuch nie rozbolał ,czy taką zawziętą wegetarianką była?. A może ten Adaś zaczął ryczeć i latać za małpami , bo mu ta Lilith obrzydła ze swoją mądrością i nimfomaństwem .Nie wiem ?

      Zawsze dążę do zgody więc podsumowując to , dam im po równo czyli : wart pałac paca i pac pałaca .- bo jak się małżeństwa rozlatują to z zasady oboje są winni ..chyba ..
      tak mi się zdaje … 🙂
      m

     • Lucifer(AlcyOne) )O( pisze:

      Illuminacki (Lucyferiański) teledysk gdzie masz pokazaną Historię o rajskich owocach na serio. Obejrzyj do końca gdyż zakończenie tej Historii jest najfajniejsze 🙂

      Czyli sprawa wygląda prosto „Księciuniowi” z bajki trzeba dobrze dać w mordę aby później nie płakać i tkwić w iluzji MatriXa.

  • M.A.N. pisze:

   JESTEŚ OWOCEM POZNANIA DOBREGO I ZŁEGO

 2. Lucifer(AlcyOne) )O( pisze:

  Będę sama musiał zbawić ten małpi światek i zrobić tutaj Raj bo bez mnie to sobie nie poradzicie 🙂

  • Ktoś pisze:

   Gorylica lililith (o tak to to coś w swoich wierzeniach rysują murzyni) to co najwyżej może zbawić kilka bananowców z owoców ich płodności…. a nie świat….

  • marek pisze:

   Czyli sprawa wygląda prosto „Księciuniowi” z bajki trzeba dobrze dać w mordę aby później nie płakać i tkwić w iluzji MatriXa.

   PŁACZ I MATRIX razem , czy osobno , ucieczka w świat fantazji jest wycofaniem z realnej egzystencji .

   Można być homo i promować agresję w celu odpłacenia społeczeństwu pięknym za nadobne za brak akceptacji z jego strony .

   Można być homo i promować pacyfizm , gdy nie nosi się w sobie uraz

   Można być hetro lecz po zawodzie i najchętniej unicestwiłoby się rodzaj przeciwny

   Można być homo czy hetero lecz być szczęśliwym i wtedy nie wkłada się w dłoń dziecka zakrwawionych /nawet w rysunkowej bajce / noży , siekier etc. bo w głowie nawet taka myśl nie powstanie , gdyż od razu blokuje ją obraz własnego dziecka w takiej scenie , lub jego reakcji na nią .

   A jeżeli to co jest autentyczną wrażliwością /się posiada / to się myśli o każdej dziecięcej główce i problemach jakie tworzą w niej podobne obrazy .

   Świat celowo jest niszczony i wykolejany , dziwię się ,że ze swą wrażliwością swą rękę do tego przykładasz .

   m

   • margo0307 pisze:

    „…Świat celowo jest niszczony i wykolejany , dziwię się ,że ze swą wrażliwością swą rękę do tego przykładasz”
    ____________________
    I ja także się temu dziwię… 😕

 3. siola pisze:

  Dawid czy nie jest tutaj jakas dziwna sprawa ,rodzisz sie uczysz zyc.I jak mozesz byc obciazony grzechem.Jakim prawem Taki sam czlowiek jak ty moze miec prawo do odpuszczanie Ci grzechow.Czy oczysci tak twe sumienie,czy naprawde bedzie czlowiek bez wyrzutow sumienia.Uwazam ze tylko my sami mozemy sobie wypracowac swoje prawo jazdy.Nie pomoze w tym przypisywanie klamstw i oszustw swoich innym.Pozostanie Ci i tak strach za czyn jaki dokonales.Dlatego nie pomoga Ci kamery wokol domu ,ani tlumaczenie ze Ci sasiady niemcy twego zazdroszcza ,dlatego te kamery.Coz jak nie ma czego zasdroscic ,bo twoj dorobek to klamstwo ,oszustwa ,oszczerstwa a co najgorsze jak za twym dorobkiem stoi jeszcze zbrodnia i to w imieniu Twego Boga.Coz mamy Taki ziemski System ze tak wlasciwie sprawiedliwy cierpi a klamca i zlodziej zadzi i tu mamy Problem jak sie tego systemu pozbyc.

  • margo0307 pisze:

   „…czy nie jest tutaj jakas dziwna sprawa ,rodzisz sie uczysz zyc.I jak mozesz byc obciazony grzechem.
   Jakim prawem Taki sam czlowiek jak ty moze miec prawo do odpuszczanie Ci grzechow…”

   _________________________
   Czy dziwna sprawa ?… hmm…, nie powiedziałabym 😉 …
   Raczej jest to niezwykle sprytna iluzja… programująca umysł już na starcie jako… skażony grzechem… 😕
   Kościół to przecież najzwyklejsza w świecie instytucja, to urząd…, musiał więc wymyślić jakąś iluzję by zalegalizować i usprawiedliwić swoje istnienie…
   Wymyślono więc… iluzję tzw. „grzechu pierworodnego”… by człek pędził co sił w nogach do księdza, aby ten jako – „boski pośrednik” uwolnił go od tego „grzechu i zmazał jego winy”… Łatwiej jest przecież sterować i manipulować człekiem, który od kołyski ma wpojoną iluzję-program… skażenia grzechem i powinien poświęcić życie, by od-pokutować za ten grzech… 😕

   A prawda jest taka, że każdy z nas pojawiający się na Ziemi – ma swój temat i swoje lekcje do przerobienia i doświadczenia…, bo z tego powodu wcielił się w ten świat iluzji…
   Od pieluszek jednak, osaczeni zostajemy przez różnego rodzaju… światy iluzji innych i… nie potrafimy skupić się na celach, jakie sobie nakreśliliśmy w obecnym życiu…

   Złudzenie posiadania „misji”… to świat iluzji jednej z wielu, ale… jednej z groźniejszych i najczęstszych do przepracowania przez nas…
   Człek, którego złapie w sidła taki świat iluzji – „misji”… ma twardy orzech do zgryzienia… 😛
   Czasem bywa, że całe nasze życie przechodzimy sobie z jednego świata iluzji do kolejnego…
   Dla przykładu…, jedni z nas wychodzą ze świata iluzji kościelnych i trafiają w świat iluzji tele-pudła albo jakichś innych magików… do czasu aż… zaczynają dostrzegać jego iluzoryczność….
   Za chwilę…, ktoś inny podrzuca nam inny świat iluzji…, świat siatek, siateczek… i już zostajemy złapani w kolejną iluzję i główkujemy… co też stało się 250 milionów lat temu… 😉
   Po jakimś czasie… i tutaj dostrzegamy iluzoryczność tego wszystkiego, co wcześniej tak bardzo zajmowało nasz umysł…
   Rozgoryczeni i często zniechęceni, zwracamy się więc częściowo do swego wnętrza i z tego – w miarę bezpiecznego miejsca, zaczynamy baczniej przyglądać się światom iluzji tworzonym przez innych, które zewsząd nas otaczają…, zaczynamy dostrzegać świat iluzji „niesprawiedliwości”…, który… ponownie tak nas wciąga, że… pragniemy zmieniać ten świat i innych ludzi… 😉
   Ale i to z czasem… okazuje się być kolejnym iluzorycznym światem… i nasze wysiłki zmieniania tego cudzego świata na lepszy… idą na marne… 😕 , bo tak na prawdę – możemy zmienić tylko własny iluzoryczny świat i siebie w nim !
   I to ta… głęboka prawda przynosi… niektórym z nas wyzwolenie… 🙂
   Wtedy przestaje nas przyciągać wszystko to, co jest tylko światem złudzeń…, erzacem życia…, bo wszystko znajdujemy we własnym ❤ i zaczynamy rozumieć…

   • marek pisze:

    i już zostajemy złapani w kolejną iluzję i główkujemy… co też stało się 250 milionów lat temu… 😉
    i nie wytrzymała bym ,żeby go nie uszczypnąć – kochana Małgosia ❤ .
    spokojnie – jest dobrze , a będzie jeszcze lepiej …

    m.

 4. marek pisze:

  Księga Henocha

  jak się do próbówki wleje nieplanowana w eksperymencie ciecz , to trzeba wszystko wylać ,

  jak czyste genetycznie samiczki ,nie ten co potrzeba samiec po zapładnia to muszę zaczynać od nowa , z nowymi samiczkami ,

  jeżeli uprawa na ” nasiona „zostanie zainfekowana wirusem – to muszę plon spalić a pole zaorać i zostawić na jakiś czas odłogiem ..

  Takie moje rozumienie zasad siewców życia w kosmosie.

  Wystarczy spojrzeć na siebie we właściwych proporcjach i skali / bez bajeczek o bogach , królach i królewnach / i już się wszystko robi jasne. Zawsze chodzi w hodowli o określone cechy zapisane w kodzie DNA .

  m

 5. marek pisze:

  Czyli chronologia byłaby taka- najpierw zatopienie Atlantydy- potem nowe stworzenie Człowieka jego grzech a następnie grzech Aniołów?

  I co mi da ustalenie tych faktów – NIC .

  Pieczęć Templarowa-Axion jest bardzo niszcząca ponieważ ‘łapie’ ludzi w cykl re-inkarnacyjny aż do czasu kiedy Tara i Ziemia będą mogły się połączyć. Jest nazwana Pieczęcią 666, ponieważ wpływa na 6-to wymiarowe tony podstawowe DNA, nici 1,5 i 6.

  Tu już warto wyhamować z poszukiwaniem , by ustalić czy owa reinkarnacja to takie dobro , czy płynie z zasady łatania „powojennych dziur” , lub postawy utrzymywania nas w ciemnocie , bo postępu w autentycznym rozwoju gatunku nijak nie widać .

  Ostatni Ziemski gwiezdny cykl aktywacji /SAC-stellar activation cycle/ w roku 22 326 p.n.e zakończył się patem pomiędzy Radą Krysthal River Host a BEA-O kiedy to Komnaty Amenti zostały zamknięte.
  SAC jest 17-nasto letnim cyklem, z dodatkowym 5-cio letnim cyklem zamykania, który pozwala na między-wymiarowy tranzyt dla procesu ascendacji / wniebowstąpienia/ poprzez komnaty Amenti. Naturalnie, ‘przeciągnęłoby’ to Ziemię i jej mieszkańców do 5-cio wymiarowej Tary. SAC są naturalną częścią naszej ewolucji, kiedy to nasze cząsteczki przyspieszają i mieszają się z tymi w 4-tym i 5-tym wymiarze, rozpuszczając bariery, które normalnie ‘trzymają’ poziomy w separacji.

  TT

  A tutaj to już nie tylko wyhamować , ale przystanąć należało by …

  2000-2017 jakiż wysyp indywidualności , jaka ekspresja zindywidualizowanych postaw i światopoglądów : Ktoś , Jestem , Margoo , Mały Budda , Siola , Lucyfer – nie chce mi się dalej wymieniać plejada oryginalności .

  Ale jeżeli ostatni cytat jest prawdą to to nic nadzwyczajnego , wynik mieszanki zaistniałej w umysłach owych osób w z kimś lub z czymś z 4 -ki , lub 5 – tki .. Konsekwencja okresowej przepuszczalności między wymiarowych błon oraz wynik skłonności na wpuszczanie w siebie elementów 3,4,5 tej gęstości ….

  Lecz co z tego poza /błędnym przekonaniem o swej kompletności / mamy ?. Wydaje się mi że NIC . Nadal rolę narzędzi spełniamy .

  Gdy tak patrzę na te słowa : SAC są naturalną częścią naszej ewolucji,

  to próbuję z nich wyłuskać , co jest największym zyskiem dla mnie , bliźnich , dla planety z owego zjawiska – historyjki przodków z czwórki piątki opowiadać , czy nasycać siebie i swe otoczenie wartościami sięgniętymi z najwyższej półki .
  Lecz czym one są , lub jaką jakością tego nie wiem -i jak widzę nie mam z kim o tym rozmawiać ?

  m

  • Dawid56 pisze:

   Widzę ,że o sobie nie wspomniałeś , a może też jesteś indywidualnością?

   • marek pisze:

    Widzę ,że o sobie nie wspomniałeś , a może też jesteś indywidualnością?

    Lecz czym one są , lub jaką jakością tego nie wiem -i jak widzę nie mam z kim o tym rozmawiać ?- Dawid – poszukiwaczem , przypuszczalnie jak i Ty .
    m

    • Ifryt pisze:

     Marku, poszukiwacze zawsze są samotni 🙂

     • margo0307 pisze:

      „… poszukiwacze zawsze są samotni 🙂 „
      ________________________________
      Podobnie ja ci, którzy przecierają szlaki oraz ci, którzy niszcz a iluzje… 😉

    • Ktoś pisze:

     Wybacz ale w sprawach AD i TT ci nie pomogę bo:

     – mnie od jej filmików zwyczajnie odrzuca,
     – stosuje z dupy wziętą wszystko celowo gmatwającą terminologię
     – tendencyjnie pomieszała wszelkie wierzenia jak i byty w nich występujące
     – celowo tworzy niepotrzebne SŁOWOTWORY z wyrażeń istniejących w wymarłych wierzeniach
     – jej „datowania” są zwyczajną FANTASMAGORIĄ, nie wiem jak ona chce pamiętac wydażenia sprzed miliardów lat bez zachowanego piśmiennictwa; rozumiem iż jest ezo-konik w postaci Kronik Akaszy ale jest pewna GRANICA ŚMIESZNOŚCI czy ŁATWOWIERNOŚCI; dawne „lata” panowań podawano w dniach co przy stałym 360 roku na Ziemi WIELE UŁATWIAŁO w rachunkach skrybom wliczenie lat panowania władcy z dokładnością do miesięcy i dni)
     – nic z tego co zapowiadała do 2012 nawet teraz 3 lata później się nie zrealizowało a ona sama jakoś tak przycichła podobnie jak Aleyandro i inni „majanie” 2012 roku
     – nie ta pani ani jej „przyjaciele z głowy” są kreatorami przemiany i to nie oni ustalają jej scenarusz i to czy się portal otworzy czy nie ale zupełnie ktoś inny, ta pani to może co najwyżej we współpracy ze swoimi globalistycznymi mocodawcami OKRAŚĆ LUDZI Z OSZCZĘDNOŚCI na „przemiane duchową” co właśnie jako „ZDAŻENIE” jest szykowane ludzkości (bo USA zatonęła w długachh i takie okradzenie ludzkości jest dla niej ratunkiem w obliczu fiaska ukraińskiej i syryjskiej zadymy).
     – ostatniego znanego MÓWCĘ DYSKÓW ukrzyżowano około 10 wieku w Konstantynopolu a co biednym katolikom wmówiono jako ukrzyżowanie jezusa, jej tłumaczenia dysków jakoś nie są dostępne mimo iz to podobno zrobiła ze 10 lat temu (chociaż nie wiem czy nie lepiej że ich niema patrząc po „czytelności” jej innych dzieł).

     10 wiek to wedle średniowiecznej pisaniny to wiek ZEROWY bo opuszczli X – symbolizujący 1000 lat więc być może w 33 albo w 1033 kogoś ukryżowano kogo dziś uwaza się za jezusa a to byli prawosławni mnisi jacy podpadli judaistycznym siepaczom tłumaczeniem ZŁOTYCH DYSKÓW AMENTII na głagolice. Tych samych jakie wczesniej inni żydowscy siepacze skradli Słowianom w czasie wyprawy po ZŁOTE RUNO (stąd „greckie” osady na Krymie i okolicy bo grecy „grekom” (achajożydom = upadłym aniołom) nie równi).

     • Dawid56 pisze:

      Widzę ktosiu ,że też wierzysz w to że 1000 lat gdzieś się w chronologii zagubiło, co sugerują niejacy akademicy rosyjscy w filmie milenium którego nie było
      http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/tysjacheletie-kotorogo-ne-bylo
      Jeśli już to obstawałbym za ok 300 „dodanymi” latami, bo 1000 to bzdura przez duże „B”
      http://innemedium.pl/wiadomosc/najwieksze-klamstwa-w-historii-ziemi?page=1

     • Ktoś pisze:

      Nie tyle „zaginięcie” co celowe błędne umiejscowienie w czasie niektórych „katożydowskich” wydarzeń z uwagi na tę właśnie niejednoznaczność w zapisie dat bo jak już to udowodniono chociażby „caun turyński” i „chusta magdaleny” geograficznie (pyłki traw, nasiona, itp) odnosi się do ukrzyżowania 3 mnichów w Konstantyopolu a nie żydków w Jeruzalem.

      Należy pamiętać iż ok 950 roku podmieniono nam prawowitego króla nastepcę Siemowita (jego dziecko było ślepe od urodzenia) na chazarskiego żydowskiego przybłędę Mieszka I jaki „olśniony” „prawdziwością” nowej wiary „ochrzcił” się w niej przez co odzyskał wzrok. To jest dokumentnie podobna bajeczka do bajeczki o Szawle oślepionym „blaskiem z nieba”. Nie wykluczone iż to TA SAMA bajezka tylko odbywająca się dużo później niż wpierają to kapłani żydonazizmu (treborok o tym pisał u siebie) bo należy pamietać iż wraz z podbojem Polski przez żydokatolicyzm została ZNISZCZONA OSTATNIA OSTOJA PRAWDZIWEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA (znanego wtedy jako Arianizm i od jakiego żydostwo później wywodziło ten swój zbrodniczy hitleryzm (aryjskość)) i już nie stali żadni inni kapłani na przeszkodzie BO ICH ŻYDONAJEŹDŹCY WYRŻNĘLI BĄDŹ POPALILI Z WIERNYMI na przeszkodzie by ZMANIPULOWAĆ WSZELKIE KSIĘGI jakie, o „przypadek”, w tamtym okresie MASOWO „PRZEPISYWANO” niszcząć ORYGINAŁY i ORYGINANĄ TREŚĆ mówiącą chociażby o żydowskich/ szwabskich najeźdzcach na Europę (inwazja Awarów). I tak jak zrobiono dziwnie nieznaną ponad 500 lat „donację konstantyna” tak nas wrolowano w „dagome judex” o jakim nikt nie słyszał poza fałszerzami rozprowadzającymi ODPISY w swoich „oryginałach” średniowiecznych ksiąg. Jakby taka „darowizna” miała miejsca to czemu o niej NIC NIE MA W POLSKICH KRONIKACH, tych będących najbliżej króla a zachowane jest we WROGICH NAM nazistowskich (niemieckich) jacy wcześniej wsławili się kradzierzą wszelkich insygniów dynastii Popielidów. To wszystko jest DZIAŁANIE POWIĄZANE by tak jak nam odcięto historię na Mieszku podobnie odciąć Europejczykom wiedzę o żydowskiej/ nazistowskiej inwazji na nią….. i te cudowne „powstanie” narodu szwabskiego z WYNARODOWIONYCH NA JUDAIZM Galów….

     • marek pisze:

      KTOSIU
      przecież wciąż Ci potwierdzam że masz rację i przytakuję jak i pozostałym , bo większość z Was ma rację w tym co mówi / tylko że jak dla mnie są to racje -‚ kontekstu ‚, wynikające z oglądu określonego wycinka rzeczywistości/.

      Mnie takie patrzenie nie interesuje , gdyż uważam że można łatwo / względnie że na pewno się pobłądzi /.

      Szukam tak odległej perspektywy , która ukaże całość labiryntu losów życia w Drodze Mlecznej oraz zrozumienia konstrukcji na jakiej jest ono rozpostarte , a więc budowy owego Uniwersum .

      Wyrzuciłem z głowy wszelkich bogów i punkty triangulacyjne oraz klasyczną historię aby stworzyć w niej czystą kartkę …

      Przecież sam wskazywałem na popełnianie błędu w bezkrytycznym dawaniu wiary treściom sprzedawanym przez te panie . Zakłamywacza prawdy ma w sobie większość z nas /myślenie życzeniowe / więc czego spodziewać się na zewnątrz …
      Jednak w temacie konstrukcji wszechświata owe panie nie są takie złe w tym jakie opisy sprzedają .

      m

     • siola pisze:

      Coz Ktosiu zapomina ze Ci jego arianie Wndalami zwani ,za pieniadze Boga z RZYMU najpierw Galicje mordowali a potem Afryke Polnocna.Widac Rzymscy Cesarze chciwosci nie brali pod uwage i sie pomylili ale jakos dziwnym trafem Papierzowi w Rzymie nie podcieli gardla Wandale co czynili w Galicji i Afryce z inno wiercami.Karzde klamstwo jest dobre by zakryc przeciw ludzkosci zbrodnie.Coz Taki byl w Rzymie wtedy czas ze w wiekszosci poslugiwano sie najemnikami a nie Rzymskimi legionami ,od bylo poprostu Bogom taniej utrzymac platnych najemnych mordercow.No i po co maja swoi ginac jak mordecow robote moga odwalic najemnicy i tak sie nawzajem morduja Boscy niewolnicy dla klamstwa nie dla prawdy podrzynaja innym gardla juz od wiekow.Tak dla chwaly zachodniego i wschodniego Rzymskiego imperium.Jakosc dziwnym trafem zamordowany w Rzymie namiestnik na tereny polnocnego wschodu mial do Popiela podobne imie Mysz ,Szym dzinie tez sie sklada .No i rzymska wierza w Kamiencu KOLO GLIWIC tez mysia sie tam zowie.Ale zagadki zagadkami ,nikt i tak nie ukryje swoich klamstw zbrodni.bo nikt nie ma prawa drugiemu podrzynac gardla i to obojetnie z jakiego powodu a dotyczy to takrze BOGOW.

     • margo0307 pisze:

      „…arianie Wndalami zwani ,za pieniadze Boga z RZYMU najpierw Galicje mordowali a potem Afryke Polnocna…”
      _______________________________________
      Ano właśnie… 😛
      I nie jednym jeszcze paskudnym czynem swe ręce splamili… 😕
      A przecież Wandale są… nas wszystkich antenatami…

    • Dawid56 pisze:

     Faktycznie to jest dobre określenie – poszukiwacz .

 6. siola pisze:

  Coz jak do tej pory wygrywali Ci co zadnych moralnych zasad nie przestrzegali.Jedni po falszywa flaga swa nature ukryli,drudzy bezimiennie jatrzyli.Jedni i drudzy choc tchurze to za bochaterow sie uwzaja bo bezbronych w imieniu swych BOGOW zarzynaja.I tak sie nawzajem wyrzynaja ludziska od tysiacleci w imie bogow i ich chorych bochaterow,Tak i efekt Taki jaki mamy ze wojujac z wiatrakami nie wygramy,jedna mamy tylko droge by swa wiedza byc madrzejsi niz ONI.Walka zwyciestwa nie przynosi i nie jest Prawda ze Ktos ja wygra,po karzdej wojnie pozostaja tylko przegrani,choc im oczy bochaterem zaslaniaja.Jeden z drugim wczesniej albo pozniej swe dzialania ujrzy noca tak koncza Ci co walcza w imieniu chorych Bogow z innymi przemoca.Tak i Problem ma jeden z drugim jak tu zyc wiecznie jak nocami Cié nachodza Dusze zamordowanych przez Ciebie.Coz by miec spokojne noce i strachu przed hologramami nie miec,trza miec czysta karte w sobie.A tak swoja droga mowili ludziska ze zmore mozna w nocy zabic,ciekawe jak tto bedie jak sie w hologramie Gargamelowi kikuty polamalo za to ze za Smerfetka nocom goniol.Masz czyste sumienie to nie straszne noca Gargamele,bo tylko Twoj strach Gargamela podbudowuje.Dlatego jak czlowieku przed zjawami strachu nie masz,to Cie beda z calej sily przeklinaly i na Ciebie przed innymi nalatywaly .

  • marek pisze:

   Pewnie masz rację Siola , jednak dla mnie to co jest na prawdę Chrystusowe , obojętnie czy gojskie , żydowskie to jest – nie zapominać o innych .

   Kłamstwem mi są tolerancje , zostaw niech każdy sam swoją karmę przerabia , wykrętem brakiem rozumienia że jakiekolwiek wyskoki jednostek niczego nie zmienią ,w kosmicznej skali życia , falą jesteśmy / , ludzkością jak łan zboża na Ziemi i średnia jest naszą miarą naszym określeniem ,a nie pojedyncze wyskoki w świętość . Więc w moim rozumieniu wojna to zbrodnia jednak niech matka mówi o miłości , a ojciec czasami witką lub spojrzeniem córkę albo syna lenia do ładu podgoni…

   m

   • Teresa Chacia pisze:

    Jesteśmy falą
    i niech wszyscy ogień zmian na lepsze rozpalą
    jesteśmy ludzkością jak łan zboża na ziemi
    człowiek z człowiekiem brat z bratem miedzy swemi
    dlatego tak zależy mi na tym
    żeby człowiek z człowiekiem brat z bratem
    zmienili to życie na ziemi
    byśmy zawsze żyli w prawdzie między swymi
    a może taki scenariusz
    jaki przedstawia pewien emisariusz
    mogą być dwie możliwości
    czas zatoczy koło i rozpocznie życie od nowa wielu gości
    jeżeli większość się nie obudzi
    człowiek nie będzie człowiekiem wśród ludzi
    rozdwoi się rzeczywistość
    dla wielu będzie to oczywistość
    ci co zmienili siebie i wybrali dobry świat
    zaczną budować prawdziwe pełne światła życie przez wiele lat
    ci co wybrali system niewolniczy będą mogli w nim trwać
    a zło będzie do ostatniego kwantu energię z nich ssać
    wtedy muszą się obudzić
    i zacząć żyć jak człowiek z człowiekiem wśród ludzi
    czyż to nie byłoby sprawiedliwe rozwiązanie
    każdy człowiek możliwość żyć w pięknym świecie dostanie
    jedni wcześniej drudzy później
    każdy będzie mógł stworzyć swego losu kuźnię
    bez kłamstwa świństw i zła
    tylko miłość i dobro które światłość w sobie ma.

    • marek pisze:

     Czyżbyś Teresko uległa w swych poglądach ewolucji .?
     Piszesz o moich oczekiwaniach , choć wolałbym , aby byli tylko wszyscy i nie było ” drugich „…
     m

     • Teresa Chacia pisze:

      Ja też bym wolała ale do wszystkich dotrzeć jak
      jak im wyznaczyć wyprowadzający z niewoli energetyczny ślad
      za bardzo są zmanipulowani
      ale chyba w dążeniu do szczęścia jak my tacy sami.

 7. marek pisze:

  Może trochę inaczej właśnie mierzę sercem Jezusa, który powiedział: „przykazanie nowe daję Wam abyście się wzajemnie miłowali”.Gdy zapytano Jezusa jakie z przykazań bożych są najważniejsze On odpowiedział „Będziesz miłował Pana Boga ze wszystkich sił swoich,z całego Twojego serca i z całego Twojego umysłu, a Bliźniego swego jako siebie samego.
  I druga Prypowiesć – jęsli ktoś Ciebie uderzy – nadstaw drugi policzek
  !

  Serce masz w ciele z trzeciego poziomu , analizujesz jak mówisz Jezusa z poziomu dziewięć ,pomijając tego z poziomu dwanaście .

  Logicznym jest że dla serca w takim ” opakowaniu ” bardziej zrozumiały jest język z poziomu dziewięć niż dwanaście , co nie zmienia faktu , że w skali 1-15 naszego matrixa poziom dwanaście pokrywa dziewiąty .

  Pasjonujesz się astrologią , lecz jak rozumiem ona skutkiem swoich subtelności , częściej wiedzie do błędów , niźli do sukcesu .

  Skala 1-15 jest o wiele prostsza do objęcia , stąd i wnioskowanie bez popełniania błędów łatwiejsze .

  Wiele razy wspominam , by móc zacząć myśleć o Wszechrzeczy trzeba poznać konstrukcję energii ją tworzącej , a nie układ jej części przejawiającej się w fizycznych planetach .

  Aby zgłębić całość postaci Jezusa Chrystusa , znowu trzeba odnieść swoje rozważania do kontekstu frakcji organicznej oraz fantomowej , bo chociaż z pozoru na dzień dobry są one do siebie prawie identyczne , to prawdziwy sens podniosłych haseł / z której frakcji są / można pojąć gdy się jest już dość głęboko w lesie .

  m

  • Lucifer(AlcyOne) )O( pisze:

   Bla Bla Bla i jak zawsze wynik ZERO, lepiej sobie bajkę dla dzieci obejrzeć niż napełniać sobie głowę tymi bzdetami po których jedyne co, to można popaść w paranoję. Siatki/sratki, fantomy, matrix i super Mario Bros level 525, Jezusów Tuzin i kto był w tym wszystkim materacem? Nitki DNA 12 24 48 itd tylko co dalej po tych nitkach, kurs szydełkowani?

   • Maria_st pisze:

    takie samo jak blablanie z od–kopy-waniem śladów czegoś co w głowie Lucy się zagnieżdziło 🙂

    • Lucifer(AlcyOne) )O( pisze:

     Ja sobie odkopię samodzielnie tą piramidę i zagram wam na nosach „jaśnie oświeceni” mistycy. Nawet jak piramida będzie pusta to i tak będzie wielka sensacja. Kręcicie się wokół wielkich odkryć jednak gdy przychodzi co do czego najzwyczajniej tchórzycie. Temat z wami w tej kwestii jest już zamknięty. A do rytuału to sobie znajdę innych Ludzi którzy uwierzą i bez żadnej łaski będą w Nim uczestniczyć i jako pierwsi będą powitani w Egipcie poprzez cywilizację pozaziemską.

     • marek pisze:

      słyszałem że tym cywilizacjom , brakuje surowca na hamburgery i stąd to parcie przez ” wybranych ” na publikę , by wpuścić ich w naszą czasoprzestrzeń ….
      m

     • Maria_st pisze:

      Baw się dalej, obejrzyj ostatni link a zrozumiesz Twoje nudzenie sie i kpienie z innych.
      Najprościej bedzie jak sie dokopiesz w swojej głowie tolerancji .
      Może i rozumku przybędzie ha ha ha

     • Lucifer(AlcyOne) )O( pisze:

      Na końcu będziecie mieć pokazany rytuał stworzenia Życia za pomocą dźwięku OM w wielkiej piramidzie i wasza niedola się skończy. Jeśli ja tego nie zrobię nikt się nad wami nie zlituje. Obecnie tutaj na tą planetę nałożona jest kara za osobę która został zamordowana na pomorzu w dawnych czasach. Jak będziecie mi przeszkadzać to się wszyscy wytopicie w kolejnym potopie. Więc najlepsze co możecie zrobić to nie wpierniczać się w paradę.

     • Maria_st pisze:

      Lucek”
      „Więc najlepsze co możecie zrobić to nie wpierniczać się w paradę.”

      co ma piernik do wiatraka…..?

   • marek pisze:

    Nitki DNA 12 24 48 itd tylko co dalej po tych nitkach, kurs szydełkowani?

    Nie koniecznie , mając już tą wiedzę można tego żółwia , przerobić na Adasia i wpuścić Lilith z powrotem pod jabłonkę , by jej znosił jabłka …
    można skłonić Lilith , by myślała ,że to Adaś i zrobić z nich udane małżeństwo..
    wiele rzeczy można …
    m

  • marek pisze:

   za bardzo są zmanipulowani
   ale chyba w dążeniu do szczęścia jak my tacy sami.

   Mam przyjaciela różniącego się dość sporo w poglądach ,ode mnie –
   jednak wciąż mi powtarza : ludzie w pragnieniu szczęścia są – tacy sami ..
   Może to jest ikoną Człowieka? ….
   m.

  • Dawid56 pisze:

   Wygląda na to że mówisz jak znawca tematu a nie jak nie czytacz tematów.A skąd wiesz marku ten z poziomu 12 w ogóle istniał.Opowieść Ahayany to za mało.
   Zadam Ci bardzo proste pytanie co było 7000 p.n.e, a co 8000 p.n.e.Kiedy powstał kompleks piramid w Gizeh?. Kto go zbudował?.Kiedy nastąpiło ostateczne zatopienie Atlantydy?.( z wielu obliczeń i przekazów to okres pomiędzy 9000 p.n.e a 8000 p.n.e
   Astrologia to tylko narzędzie zdecydowanie bardziej interesuje mnie symbolika i fizyka kwantowa-jednolita teoria pola- 5 i 6 równanie Maxwella i uzupełnienie pozostałych czterech o składnik związany z grawitacją.
   Marku czy znalazłeś może odpowiedź na pytanie, ile dni miał rok słoneczny powiedzmy 11.000 p.n.e.Kiedy nastąpiła katastrofa Tiamat..Nie przekonuje mnie zupełnie rok 22326 p.n.e .Nie wiem i nie rozumiem co to są komnaty Amenti- po prostu tego nie czuję- w jakim ciele się przez nie przechodzi – fizycznym?

   • marek pisze:

    A skąd wiesz marku ten z poziomu 12 w ogóle istniał.

    Opowieść Ahayany to za mało. Twierdzenie Prawdziwe .

    Skąd wiem ? Zapewne znasz procedury określające z innych parametrów niż fizyczna obserwacja istnienie niedostępnego dla bezpośredniej obserwacji , ciała niebieskiego .
    Podobnie wyznaczano / nie wiem czy to skończone /kolejne jeszcze nie odkryte pierwiastki na tablicy Mendelejewa.

    I powstaje to : stąd ja wiem , a Ty Dawidzie albo uwierzysz , albo aby wiedzieć musisz przeczytać od dech do dechy twórczość owych pań .

    I mamy paradoks :

    Opowieść Ahayany to za mało. Twierdzenie Fałszywe .

    co było 7000 p.n.e, a co 8000 p.n.e.,między 9000 p.n.e a 8000 p.n.e,11.000 p.n.e.Kiedy nastąpiła katastrofa Tiamat,jednolita teoria pola- 5 i 6 równanie Maxwella

    Większość tych historycznych tematów omawiają obie panie , jednak ja tego nie notuję w głowie stąd niemożność odpowiedzi . Swoje funkcjonowanie objaśniam w odpowiedzi do Ktosia .

    KTOSIU
    przecież wciąż Ci potwierdzam że masz rację i przytakuję jak i pozostałym , bo większość z Was ma rację w tym co mówi / tylko że jak dla mnie są to racje -‚ kontekstu ‚, wynikające z oglądu określonego wycinka rzeczywistości/.

    Mnie takie patrzenie nie interesuje , gdyż uważam że można łatwo / względnie że na pewno się pobłądzi /.

    Szukam tak odległej perspektywy , która ukaże całość labiryntu losów życia w Drodze Mlecznej oraz zrozumienia konstrukcji na jakiej jest ono rozpostarte , a więc budowy owego Uniwersum.

    Nie wiem i nie rozumiem co to są komnaty Amenti- po prostu tego nie czuję- w jakim ciele się przez nie przechodzi – fizycznym?

    Wciąż powracam do przypominania Wam że stoję w przekonaniu , że oryginalne życie ludzkie wyrażało się opuszczaniem planety WRAZ Z CIAŁEM , a wiec zgodnie z powyższym nasze wyraża odstępstwa od owego oryginału więc można o nim i o nas powiedzieć ,że ulegliśmy degradacji czyli inwo , a nie ewolucji .
    W tym dostrzegam różnicę naszych poszukiwań ,trudno mi wyrażać oceny , gdyż mogły by być one odebrane jako zbyt bolesne .

    Konsekwencje inwolucji

    utrata ciągłości pamięci istnienia

    rozdzielenie świadomości ciała od umysłu /zaistnienie podświadomości /

    zastosowanie blokady między ciałem fizycznym a eterycznym dajacej w efekcie zaistnienie śmierci i jej pochodnej inkarnacji.

    powstanie fałszywego „ego” Ja uzależnionego od emocjonalnych impulsów podświadomości .

    Czym jest kula amenti

    Z pomocą Rady Syriusza, grupa Ur-Tarranates transmutowała ich formę cielesną w czystą energię / nauka Keylontic/ i połączyła się w gestalt energię / gestalt – zorganizowana całość, która jest uważana za coś więcej niż suma jej części/ pola świadomości, która służyła jako morfogeniczne pole dla 12-to niciowego DNA prototypu rasy Turaneusiam . Również zawarte zostały w tym morfogenicznym polu Keylontic Kody czasowe / elektro tonalne wzory częstotliwości z / przed-katastrofą koordynatów czasu/przestrzeni Tary, które pozwoliłyby Tarze na ponowne poskładanie straconych części jej siatki w ‘tkaninę czasu’. Z pomocą Ra Konfederacji / Yanas istoty –rozdział 10/ ten gestalt świadomości/genetyki i planetarnego pola morfogenicznego został umieszczony w pozostałym polu morfogenicznym Ziemi, poprzez 11-ty i 14-ty wymiary. To morfogeniczne pole swiadomości przyjęło formę kuli i zostało nazwane Kulą Amenti.

    …..gestalt świadomości/genetyki i planetarnego pola morfogenicznego .To morfogeniczne pole swiadomości przyjęło formę kuli i zostało nazwane Kulą Amenti .

    Komaty Amenti

    Komnaty Amenti są ośmioma portalami wewnątrz Kuli Amenti – stwierdza ATI,TPE. Jeden portal łączy się z przeszłą Tarą, a pozostałe siedem łączy się z różnymi etapami Ziemskiej przyszłości w wymiarach 2-8, które są kodowana pewnymi wzorami-częstotliwości DNA.

    Jeżeli mamy dwa środowiska H2 i H1 /harmoniczne wszechświaty / oddzielone od siebie w których z jednej planet część opadła do świata większej gęstości na inną planetę ,to aby to odzyskać istoty tworzą owe żywe pole/ w które same się wcielają w postaci eteru lub światła/ po to by owe pole zainicjowało zaistnienie jednostkowych samoświadomych bytów na Ziemi z odwzorowanym kodem DNA zawartym w owej kuli .
    A więc aby owe osobniki były kompatybline z osobnikami i polem morfogenetycznym Tary.
    Komnaty masz wyjaśnione jako kanały odejścia z salami odpraw .
    Ostatnia była w piramidzie w Gizie .
    m

    • marek pisze:

     a to akurat miałem w rękach, jest tu przynajmniej jedna z dat o które Dawidzie TT pytałeś .

     …….W 9562 p.n.e. Leviathan Illuminati zostali poprowadzeni przez ich grupę
     Lucyferiańską do zapewnienia ochrony kluczowych lokalizacji Ziemskich Templariuszy, w ten sposób formując Zagrodę Częstotliwości. Zagroda ta zblokowała dalsze interwencje Krystha River Aquafereion i aktywowała technologie Metatroniczne , które były umieszczone na Ziemi.

     W 9560 p.n.e. grupa Lucyfera rozszerzyła swoją koalicję z podobnymi Anunnaki,Drakonian, Reptilian i Alfa-Omega rasami w celu utworzenia ich wersji One World Order /OWO/ pod Lucyferiańskim Przymierzem. Byli oni powiązani z agendą Czerwonych smoków.

     W 9558 p.n.e. grupy Lucyfera zorganizowały wielką „powódź” Atlantydy , która widocznie zalała większość z ich ostatnich trzech wysp. W rzeczywistości, ta tak zwana powódź ‘przeniosła’ te masy lądowe do wyższego pola NET aby ustanowić jedną z Stref Hibernacji /Zone/.
     TT

     m.

 8. marek pisze:

  A tak na poważnie Lucifer(AlcyOne) )O( to daj jakiś dowód na to ,że twój wiek nie określa legitymacja szkolna , bo czym bardziej się w Twych wpisach rozeznaję , to , tym bardziej odnoszę wrażenie że obcuję z wartościowym dzieckiem , które w dżungli życia z swą młodością błądzi.

  m

  • Lucifer(AlcyOne) )O( pisze:

   Ja Ci nic nie muszę udowadniać, nawet dobrze się z tym czuję że mam umysł dziecka.
   A co do błądzenia to żal mi właśnie takich osób jak Ty którzy przeczytali kilka książek ezo-bajek i wydaje im się że całą kosmiczną widzę posiedli.

   Widzisz Mareczku wyraźnie jest napisane Aby wejść do Królestwa Niebieskiego trzeba stać się niczym dziecko, a ja będąc Tutaj nigdy nie zamierzam dorastać do udawanej dorosłości i całej szarości z nią związanej. Właściwie to po wykonaniu zadania Przybędzie tutaj Królestwo Kosmiczne w Całej Potędze i Chwale a wam trochę zrobi się głupio jak zostaliście oszukani.

   • marek pisze:

    Tutaj nigdy nie zamierzam dorastać do udawanej dorosłości i całej szarości z nią związanej.
    I niech Ci tak będzie , ale legitymację przynieś , bo ani nie zapalisz , ani piwa nie dostaniesz , a na dodatek to nie ładnie udawać dorosłego jak nim się nie jest …

    m

    • Lucifer(AlcyOne) )O( pisze:

     Ja sobie przez większość czasu tutaj robię z was żarty, wszak internet to najlepsze miejsce do trenowania gry aktorskiej. Na serio to ja żadnych używek typu alkohol.papierosy, dragi nie stosuję i stosować nie będę. Szkoda mi Ludzi którzy zatruwają się tym SYFEM od środka. Tak jak już było pisane mnie do szczęścia wystarcza woda z rozpuszczonymi w niej substancjami odżywczymi i miejsce do spania z dostępem do neta w celu rozrywki/zabawy. Radia nie słucham, telewizji nie oglądam i unikam napełniania sobie głowy informacja ze świat cywilizacji oszołomów. Czasami lubię wybierać się na Całą noc do lasu 🙂 w celu głębokiego wyciszenia się.

     • marek pisze:

      I dlatego kochane dziecko podlegasz prawnej ochronie , ale internet to nie życie , i w nadmiarze totalnie szkodzi co niestety widać tylko z realu …

      Życie wodą i solami prowadzi do anoreksji . Anoreksja prowadzi do śmierci w realu mimo nieśmiertelności w necie .

      To właśnie jest jednym z przykładów przesuwania się w kierunku fantomowej egzystencji prowadzącej do zapisu cyfrowego , w miejsce świetlnego na niciach DNA.
      m

     • Maria_st pisze:

      „Ja sobie przez większość czasu tutaj robię z was żarty,”

      i wychodzisz na gooopka.. bo kazdy wie ze tak sie brzydko bawisz

      „Radia nie słucham, telewizji nie oglądam i unikam napełniania sobie głowy informacja ze świat cywilizacji oszołomów. ”

      no tak, stwierdził to oszołom.
      Jestes w sieci czy Ci sie to podoba czy nie…..samo przebywanie na tego typu blogach zadaje kłam stwierdzeniu ze nie czytasz, ogladasz .
      Za bardzo wlazłas w swoja gre i juz nie wiesz gdzie i po co to robisz.

 9. margo0307 pisze:

  Luci, to dla Ciebie 🙂

 10. Ifryt pisze:

  Skoro już mowa o poszukiwaczach, to jak się podoba taka wizja? 🙂

 11. marek pisze:

  Strefy hibernacji – Zone

  Podczas trwania Zagrody Częstotliwości, nasz trój-wymiarowy plan Ziemi został podzielony na sześć Stref Hibernacji, po dwie w każdym wymiarze.
  Strefy te zaistniały skutkiem najazdu BEA-O, którzy użyli rozdarcia czasowego z Równoległej Ziemi w celu przechwycenia kilku systemów wrót na naszej planecie. ‘
  Powiązali’ te wrota z polami NET, tworząc tą anomalię. Dlatego, 1-wszy wymiar ma wyższą Strefę i niższą Strefę, oraz 2-gi i 3-ci wymiary mają tę samą konfigurację.
  Wszystkie te plany zostały umieszczone w przeciwnym ARPS / Kątowa Rotacja Wiru Cząsteczkowego/, poza naszym widokiem. Każda Strefa ma osłonę czasową w stosunku do wersji Ziemi, gdzie jej cywilizacje rosną od tego punktu czasowego.

  MCEO stwierdza;

  Sześć Stref Hibernacji jest zamieszkała przez całe mnóstwo, różniących się i często walczących Upadłych Aniołów i ET ,- ras posiadających przeróżne Metatroniczne Kody Genetyczne, które utworzyły wyszukane struktury kultury Upadłych Aniołów i cywilizacje na owych planach Stref Hibernacji.

  Te fantomowe Strefy głównie składają się na biblijne nieba, gdzie możemy siedzieć po prawicy Michała jako Boga. Jego grupa Jezusa ‘szczęśliwie” dogląda nas i próbuje prowadzić ……..
  TT
  m

  • Ktoś pisze:

   „gdzie możemy siedzieć po prawicy Michała jako Boga.”

   W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunek dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego jeszcze nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, obudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki na zawsze. Ty jednak Danielu ukryj te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych”.(Dn 12, 1-4) (http://www.objawienia.com/)

   Jeszcze był jeden cytat,

   że JEST STRAŻNIKIEM NIEBA (JEDNYM Z 4)……

   ale że jest „bogiem” to jeszcze tak o nim nie kłamano….

   Co ciekawsze Arch Michał i ten kolo to …….

   Azrael
   Azrael – w mistyce żydowskiej anioł będący ucieleśnieniem zła, geniuszem śmierci. Właśnie Azrael miał być czwartym aniołem, któremu udało się przynieść Bogu garść ziemi, z której następnie został stworzony Adam. Ma on mieć „siedemdziesiąt tysięcy stóp i cztery tysiące skrzydeł, a w jego ciele znajduje się tyle oczu i języków, ile żyje ludzi na świecie.” ”

   TEN SAM BYT

   a Azrael się narodził z …. BUM TRA LA LA LA…..

   z KRWI ZAMORDOWANEGO PRZEZ ŻYDÓW ADAMA….. (zdrada ewy z podpuszczenia murzyńskiej siostry lilith i ich „węża” będącego krokodylem).

   Bo wrogów LUDU AZRAELA czyli żydów (i stronników) filonazistowskie zjeby dziś kłamliwie nazywają ludem iSSraela by się tak „wywinąć” od odpowiedzialności za tamten mord (ale sztuczka się rypsła stąd skowyt majan – patrz Kobra).

   Michał/ Azrael występuje zarówno w rysunkach
   http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_stars (http://en.wikipedia.org/wiki/Tetramorph)

   jak i jako jeden z 4 Jeźdźców Apokalipsy będącą ZAPOWIEDZIANĄ zagładą semickiego plugastwa i wszelkich szmalcowników im pomagających w okupacji ziemi (stąd ścierwa ryją miasta pod ziemią – http://innemedium.pl/wiadomosc/obcy-brutalna-prawda-czesc-ii).

   Jest także jednym z kilku POLAN założycieli (Polskiego) Kijowa a jego emblemat …… można dostrzeć na …. NIE MA TAK ŁATWO ….. zresztą już to pisałem

   …..

   jak również WYSTĘPUJE „przypadkiem” na większości jak nie NA WSZYSTKICH PRAWOSŁWNYCH IKONACH…… w swej typowej roli Strażnika Chrześcijaństwa i Chrystusa od żydowskiej satanistyczno-sadystycznej kłamliwej hołoty (plemię węża => gwiazd wężownika, orion itd).

  • Ktoś pisze:

   wisi koment do zatwierdzenia

 12. marek pisze:

  A tutaj coś w stylu Harry Pottera , albo kawałka lodu za koszulą

  W 1748 roku Zeta i Dracos umieścili pieczęć na czwartej nici DNA naszych przodków. Ta mutacja DNA jest wciąż obecna w naszych ciałach, powodując problemy z astralną i emocjonalną identyfikacją, defragmentacją snów, oraz rozłączeniem z naszą czwartą czakrą ‘serca’./patrz : aleksytymia http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/dusza/aleksytymia-to-analfabetyzm-emocjonalny-czyli-brak-slow-dla-emocji_38443.html
  Pieczęć ta rozprzestrzenia się tak jak zagroda częstotliwości, która została umieszczona pomiędzy Ziemią i Tarą , aby zapobiec zarówno Ziemi jak i jej mieszkańcom przed wymiarowym „mieszaniem się ” z Tarą na końcu cyklu SAC / Cykl Gwiezdnej Aktywacji/ . Zeta i Dracos z powodu owej zagrody długo rościli sobie pretensje do Ziemi jako ich Domu.

  W roku 1902, kiedy rasy KRH zaczęły „wiercenie dziury” – / tworzenie elektromagnetycznego przebicia / w zagrodzie częstotliwości poprzez wyrównanie ciała astralnego z 4-tego wymiaru w różnych populacjach Ludzkich. GA stwierdza że przynajmniej 8 procent Ziemskiej populacji musi nieść w sobie wyrównaną czwartą nić DNA po to aby złamać zagrodę częstotliwości, co w końcu udało się w roku 1986.

  W 1926 roku, Zeta za tajnym przyzwoleniem zaczęli „współpracować” bezpośrednio z Ludzkością, przeważnie przez uprowadzenia, aby przeprowadzić badania nad wpływem interwencji KRH na ich zagrodę częstotliwości- wywołaną mutację na DNA nić-4. Wiedzieli że jeżeli ich zagroda częstotliwości rozpadnie się do 2012 roku, SAC wydarzy się bez przeszkód, tak więc zaczęli tworzyć Zeta-Ludzkie hybrydy w końcowych latach 30-tych i początkowych 40-tych z ich zmutowanymi kodami genetycznymi, w DNA tych hybryd….
  TT

  a czerwony Kapturek pyta się babci ..
  Babciu czemu masz takie duże oczy jak szaraki …

  m

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s