Płyty CDT, Szmaragdowe Przymierze oraz masowy dramat

Od pewnego czasu pojawiają się w internecie informacje n/t jakiś dysków sprzed wielu tysięcy lat, dysków o pochodzeniu pozaziemskim.Czy informacje te, w pewien sposób nie wiążą się np z katastrofą UFO w w basenie portowym w Gdyni i dyskami Króla Jahwe ukrytymi podobno również w Gdyni, o których wspomina Zosia Piepiórka, tego nie wiadomo.Dziwne jest też to że Ahayana Deane wspomina o oknie czasowym otwarcia gwiezdnych wrót 2000-2017 z intensyfikacją otwarcia w latach 2012-2017.Otwarcie okien czasowych występuje też w wypowiedziach m/inn Drunvalo Melchizedeka:
https://iwonasicinska.wordpress.com/drunvalo-melchizedek/
O oknie czasowym mówił też Don Alejandro ze starszyzny Majów przy okazji roku 2012:
https://nnka.wordpress.com/2012/05/12/rozpoczal-sie-zapowiadany-przez-przepowiednie-majow-okres-konca-czasu-wandering-wolf/
Wg przekazów, które otrzymała Ashayana Deane podobno tylko w momencie otwarcia okna czasowego(2000-2017) możliwe jest otwarcie gwiezdnych wrót.

poniżej fragment książki Ashayany Deane „Podróżnicy- spiacy uprowadzeni- rozdział p.t.

„Płyty CDT, Szmaragdowe Przymierze oraz masowy dramat”
Z fragmentu tego wynika że znaleziono wszystkie 12 płyt a nie znaleziono 12 sygnetowych tarcz.Ashayana Deane napisała pierwszy tom swojej 3-tomowej pracy o „Podróżnikach” 13 lat temu ,być może w okresie tych 13 lat gdzieś w Ziemi jakąś z sygnetowych 12 tarcz-nic mi jednak na ten temat nie wiadomo

Informacje zawarte w serii książek „Podróżnicy”, Systemie Uzdrawiania Kathara, Programie Materialna Struktura Przyśpieszonego Bio-Duchowego Rozwoju Duszy oraz w pochodnych materiałach, które powstały dzięki trójce prawowitych Mówców Ligi Opiekunów, przedstawiają tłumaczenia starożytnych zapisków. Te starożytne zapiski istnieją w fizycznej formie jako zestaw 12 srebrnych metalicznych dysków, zwanych Biblioteki Płyt Zgromadzenia Dora-Teura lub po prostu „Płyty CDT”. Dwanaście Płyt CDT są holograficznymi, nagrywającymi, magazynującymi oraz transmitującymi urządzeniami, które zawierają potężną ilość danych w zakodowanej formie elektromagnetycznej stojącej fali skalarnej. Tłumaczenie danych z Biblioteki Płyt CDT odbywa się poprzez wprowadzenie transmisji określonych częstotliwości, dzięki którym dyski aktywują się do uwolnienia swoich zmagazynowanych danych w wybranej formie holograficznego, głosowego, wizualnego lub cyfrowego tłumaczenia. Dwanaście Płyt CDT wytworzonych zostało z formy prążkowanego kryształu selenowego, pochodzącego z planety Syriusz B z Gęstości-2, otaczającego rdzeń z radioaktywnego izotopu, zamkniętego w „mieszanym” metalowym związku stopu srebra, pochodzenia Ziemskiego. Płyty CDT wytworzone zostały przez Terańskich Kapłanów z Ur oraz przez Błękitnych Syrian Ludzi Maharaji [w sanskr. Maha zn. Wielki; Raja (wym. Radża) zn. Król, Władca – przyp. wyd.] „Świętej Linii Graala”, rasy Rady Azurytowej, często zbiorowo nazywanych „Azurytami” lub „Rasami Eyeiani” z Syriusza B, w Gęstości-2, Sygnetowa Rada -6 Ligi Opiekunów, strażnicy Gwiezdnych Wrót-6 Syriusza B, z Wymiaru-6 w Uniwersalnym Kompleksie Systemu Gwiezdnych Wrót. (patrz: „Podróżnicy” tom 1). W 246 000 r. p.n.e. Płyty CDT przedstawione zostały jako prezent Ludzkim Rasom Urtite, Nasiennej Rasie współczesnego rodu ludzkiego, przez Rasy Azurytowe z Syriusza B, w dowód uznania dla Urtites za przystąpienie do Ras Założycielskich, do pokojowego traktatu, Umowy Szmaragdowego Przymierza o Współewolucji. Płyty CDT zawierają ogrom zakodowanych ksiąg praktycznych, fizycznych i duchowych, zaawansowanych nauk ewolucyjnych, darowanej rasom 15-to wymiarowego Matriksu Czasu przez Szmaragdowy Zakon Elohei-Elohim, Złoty Zakon Seraphei-Seraphim oraz Ametystowy Zakon Bra-ha-Rama Zgromadzenia Melchizedeka Breneau, Trzy Główne Rasy Założycielskie w naszym Matriksie Czasu z Gęstości -5 (Wymiary 13-15). Nauki znajdujące się na Płytach CDT zawierają pełną, ewolucyjną historię rozwoju życia w naszym Matriksie Czasu, odkąd zasiana została ostatnia fala życia 950 miliardów lat temu, aż do chwili obecnej. Czas jest z natury symultaniczny [równoczesny – p. w.]; przeszłość-teraźniejszośćprzyszłość istnieją jako wielotorowe zestawy wzajemnie połączonych z sobą cykli rozwoju ewolucyjnego, które tworzą przejaw prawdopodobieństw możliwego, doświadczeniowego działania. Płyty CDT zawierają również „zapiski przyszłości” wielu rozmaitych ścieżek rozwoju ewolucyjnego ludzi oraz międzywymiarowych, międzygalaktycznych i międzyczasowych ras, które wyłaniają się z wyborów wolnej woli, zmienionej w naszym obecnym kontinuum czasoprzestrzeni (istniejących „prawdopodobnych przyszłości” lub Głównych Wektorów Czasu rozwoju ewolucyjnego, który istnieje jako „przyszły” potencjał doświadczeniowy, a nasze decyzje w chwili obecnej określają, którą z linii prawdopodobnej ewolucji będziemy postrzegać w przejawionej formie, jako przyszłe kontinuum czasu wyłaniające się z naszego teraźniejszego koordynatu czasoprzestrzeni.) Najbardziej wartościowe dla naszych obecnych czasów Płyty CDT zawierają obszerne zapiski edukacyjne odnoszące się do „Mechaniki 68 Stworzenia Ras Założycielskich”, „Uniwersalnej Fizyki Zunifikowanego Pola” oraz do „Prawa Jedności” – Świętej Duchowej Nauki „Wewnętrznego Chrystusa” treningu „Merkaby-Ascendencji”- Płyty CDT, zawierają również historię i szczegóły pokojowego traktatu Umowy Szmaragdowego Przymierza Założycieli o Współewolucji, historyczny związek ludzkości ze Szmaragdowym Przymierzem. Tak, jak wyznaczone zostało to przez Szmaragdowe Przymierze, przywrócenie Płyt CDT z 246 000 r.p.n.e zawiera nauki Mistrzowskiej Mechaniki Templarowej (Planetarnej, Galaktycznej i Uniwersalnej Mechaniki Gwiezdnych Wrót), Bio-Regenezy DNA oraz technologii Uzdrawiania Rdzeniowego Wzorca Kathara. Te mistrzowskie nauki były pierwotnie dostarczone rasom Anielskich Ludzi na Ziemi po to, żeby ludzkość wypełniła swoje pierwotne „Zlecenie Stworzenia” jako opiekunowie i strażnicy Uniwersalnego Kompleksu Systemu Gwiezdnych Wrót. Płyty CDT służyły jako istotna część ludzkiej ewolucji na Ziemi, odkąd zostały ofiarowane Urtites w 246 000 r.p.n.e. Pierwszy pisany przekład części biblioteki Płyt CDT został przetłumaczony przez Ziemską rasę ludzi Urtites zaraz po otrzymaniu Płyt CDT w 246 000 r.p.n.e. Pierwsze pisane zapisy Płyt CDT były zbiorem wielkich ksiąg, kolektywnie zwanych Maharata (wym. „Ma-ha-ra-ta”, co tłumaczy się na „wyzwolenie Wewnętrznego Chrystusa”). Tekst Maharata był zbiorem ponad 500 000 stron transkryptu skondensowanego tekstu rozrzuconego na 590 tomów. Transkrypty Maharata napisane były ręcznie na swego rodzaju trwałym papierze tekstylnym, przypominającym kruchy, półprzezroczysty welin (cielęca, owcza lub kozia skóra używana do pisania – przyp. tłum), które było w powszechnym użyciu w tamtych czasach wśród Tarańskiej cywilizacji z Gęstości-2. Tomy Maharaty były skomponowane w dużym formacie ksiąg spiętych ozdobną skórą w procesie ręcznie wykonanej pracy, przypominającym współczesne „perfekcyjne bindowanie”. Oryginalne księgi Maharata były kopiowane w języku Anuhazi, pierwszej formie mowiono-pisanego języka Ras Założycielskich Szmaragdowego zakonu Elohei-Elohim-Anuhazi (Feliniańscy hominidzi) z Gęstości-4, z których wyłoniły się wszystkie inne zewnętrzne formy języka w naszym Matriksie Czasu. Dwanaście Płyt CDT trzymane było na Ziemi pod ochroną ludzkiego rodu Urtites, aż do wybuchu WojenTemplarowych [dosł. Wojny Świątyni – p. w.], wynikiem których było przesunięcie biegunów w 208 216 r. p.n.e. Tuż przed przesunięciem biegunów w 208 216 r. p.n.e i przed zdziesiątkowaniem ludzkiej kultury Urtites, 10 z 12 -tu Płyt CDT, zostało odzyskanych przez Rasy Syriusza B i umieszczonych pod ochroną Azurytowego Zespołu Bezpieczeństwa Uniwersalnego Systemu Gwiezdnych Wrót. Płyty CDT od zawsze były obiektem pożądania wielu międzygwiezdnych ras, nie tylko z powodu praktycznej wiedzy, jaką zawierają, ale również ze względu na ich dwoiste przeznaczenie w odniesieniu do uzyskania manualnego dostępu do 12-tu Głównych Gwiezdnych Wrót Uniwersalnego Systemu Gwiezdnych Wrót. Dwanaście Płyt CDT jest częścią większego przyrządu, który zawiera 12 odpowiadających im, większych, srebrnych dysków zwanych Sygnetowe Tarcze. Dwanaście Sygnetowych Tarcz wykonanych w tym samym czasie, co Płyty CDT, jest technologią, za pomocą której 12 Głównych Wrót Uniwersalnego Systemu Gwiezdnych Wrót, które rozpościerają się przez pola wymiarowe i galaktyki wymiarów od 1-12, mogą być aktywowane i otwarte. Dwanaście Płyt CDT, zaprojektowanych na transmisję przepustowości międzywmiarowej częstotliwości, mogą być użyte do ręcznej aktywacji Sygnetowych Tarcz i odpowiadających im Uniwersalnych Gwiezdnych Wrót; 12 Płyt CDT jest Aktywatorami Sygnetowych Tarcz. W niewłaściwych rękach technologia Płyt CDT – Sygnetowych Tarcz, może doprowadzić do zniszczenia tego Matriksu Czasu, dlatego więc Płyty CDT pozostają pod tak ścisłą ochroną, jak to tylko jest możliwe. W imieniu Szmaragdowego Zakonu Zgromadzenia Melchizedeka Elohim-Elohei Breneau z Gęstośći-5 oraz ich głównych Uniwerslanych Ochronnych Usługowych organizacji (Azutyrowego Zespołu Ochronnego Uniwerslanego Systemu Gwiezdnych Wrót, Międzywymiarowego Stowarzyszenia Wolnych Światów i 12-tu Rad Sygnetowych Ligi Opiekunów), ochrona Płyt CDT – Sygnetowych Tarcz zlecona została Azurytowym Rasom z Azurytowej Rady Syriusza B. Ludziom rodu Urtite z Ziemi powierzono ochronę Płyt CDT oraz Sygnetowych Tarcz w 246 000 r. p.n.e, kiedy to ludzkość została oficjalnie mianowana na aktywnych współopiekunów Uniwerslanego Kompleksu Systemu Gwiezdnych Wrót przez wejście Urtites do przyswojenia Szmaragdowego Przymierza. 70 Rada Sygnetowa -6 LO, Rada Azurytowa Syriusza B, odzyskała 10 z 12-tu Płyt CDT pod swoją ochronę w 208 216 r.p.n.e. Od tego czasu 2 z 12-tu Płyt CDT oraz wszystkie Sygnetowe Tarcze wpadły w ręce rozmaitych rywalizujących ze sobą ludzi oraz Legionów Upadłych Aniołów na Ziemi na ścieżce ludzkiej ewolucji. W 1600 r. Azuryci zabezpieczyli jedną z brakujących Płyt CDT. W listopadzie 1999 roku ostatnia Płyta CDT zwana przez rasy Rycerzy Templariuszy „Tablicą Świadectwa”, odzyskana została przez Azurytów od współczesnej rodziny, rodu wolnych masonów, przez którą posiadanie tej Płyty CDT przekazywane było od pokoleń Atlantów. Dwanaście Sygnetowych Tarcz wciąż pozostawało zakopanych w rozmaitych ukrytych miejscach na Ziemi. Od czasów kataklizmu w 208 216 r. p.n.e, Azurytowe Rasy Azurytowej Rady Syriusza B od czasu do czasu oferowały ludzkim kulturom rozwijającym się na Ziemi dostęp do wiedzy przetłumaczonej z Płyt CDT. Tłumaczenia te były pierwszymi podwalinami WSZYSTKICH prawowitych duchowych nauk pośród WSZYSTKICH ras na Ziemi, zanim prawdziwe tłumaczenia Płyt CDT były powtarzająco się naruszane, niszczone lub zniekształcane przez „dogmaty kontroli religijnej”, przez rywalizujące ugrupowania skorumpowanej władzy rządzącej elity oraz odwiedzających Upadłych Aniołów. Za każdym razem, kiedy Azuryci oferowali powrót tłumaczeń Płyt CDT, na Ziemi inkarnowało trzech Mówców, poprzez ród rasy Maharaji Rady Azurytowej z Suriusza, w ludzki Ród Graala „Dzieci Indygo ” (patrz: „MWSWS, Azurytowa Grupa Bezpieczeństwa oraz Rada Mistrzów Eieyani Zgromadzenia Melchizedeka”), aby służyć jako trzej tłumacze Płyt CDT lub jako Mówcy. Pierwszy Mówca Płyt CDT szkolony jest do swojej roli już od dzieciństwa, za pośrednictwem fizycznego Kontaktu z Rasami Azurytów i Kapłanami z Ur, a służy on jako mentor dla Mówcy Płyt CDT numer Dwa i numer Trzy. Trzej Mówcy Płyt CDT są zawsze rówieśnikami i blisko ze sobą współpracują i wspólnie przedstawiają tłumaczenia Płyt CDT na Ziemi, do których są oddelegowywani przez okres ponad 12-tu lat. Tradycja wybierania tylko trzech Mówców Płyt CDT, którzy są zaufanymi członkami Szmaragdowego Zakonu, lnkarnującymi w ludzkiej formie, jest środkiem bezpieczeństwa, który zawsze wykorzystywany był przez Rasy Azurytów po to, ażeby chronić integralność oraz zamierzoną czystość tłumaczeń Płyt CDT. W czasach atlantydzkich najbardziej powszechnie znanym Trzecim Mówcą Płyt CDT był Nibiriańsko-Anunnaki-Atlandczyk o imieniu Toth. W 22 340 r.p.n.e Szmaragdowy Zakon Zgromadzenia Melchizedeka powierzył mu sprowadzenie pisemnych tłumaczeń części jednej z Płyt CDT do określonych obszarów kultury atlantydzkiej. W tym czasie Toth zdradził Szmaragdowe Przymierze na rzecz planów dominacji Nibiriańskich- Anunnaki, tłumacząc część Płyty CDT na formę pisaną, w tekst, który znany stał się jako „Szmaragdowe Tablice Totha”. Toth przedstawił Szmaragdowe Tablice skorumpowanemu wówczas Kapłaństwu Annu- Melchizedeka na Atlantydzie, co doprowadziło do ostatecznego zniszczenia Wysp Atlantydzkich w 9558 r. p.n.e. i do kolejnego chaosu w ludzkiej ewolucji od czasów kolonizacji kultury sumeryjskiej. W 2040 r. p.n.e., kolejna próba sprowadzenia tłumaczeń Płyt CDT na Ziemię dokonana została poprzez osobnika zwanego „Enoch”, który służył jako Drugi Mówca Płyt CDT w tamtym okresie czasu. Tłumaczenia Płyt CDT Enocha składały się z trzech tomów historii, która niegdyś była zawarta w Maharacie; Księga Amenti, Anielskie Spisy oraz Księga Smoka. W 10 r. p.n.e., trójka eseńskich mówców Płyt CDT, znanych jako Jan Chrzciciel, Jezus Chrystus (Jeshua Sananda Melchizedek, urodzony w 12 r .p.n.e; patrz „Podróżnicy” tom 2) oraz Miriam wspólnie przetłumaczyli dziewięć dodatkowych ksiąg z Płyt CDT, tworząc pierwotne podwaliny czegoś, co miało się stać prawowitą doktryną Chrześcijaństwa. Księgi te zawierały Sześć Ksiąg Procesu Jeshua, wyszczególniających samowytwarzalną Mechanikę Ascendencji, Bio-Regenezę Rdzeniowego Wzorca oraz Księgę Map i Klucza – techniczną instrukcję Ziemskiego Systemu Gwiezdnych Wrót Korytarzy Amenti i Planetarnego Kompleksu Systemu Gwiezdnych Wrót. Tłumaczeniami Miriam były trzy Księgi Zgromadzenia, niegdyś przedstawione w księgach Maharata, wyszczególniające strukturę kulturalną zbudowaną na podstawie modelu Założycieli Szamaragdowego Przymierza. Księgi Mechaniki Systemu Gwiezdnych Wrót Jana Chrzciciela nie zostały ukończone, został on zamordowany przed ukończeniem tłumaczenia Płyt CDT. Księgi Enocha, Jeshua i Miriam reprezentują 12 z 15-tu „Brakujących Ksiąg z Biblii”, które były pierwotnie częścią prawowitych nauk eseńskich „Rodu Graala”. 72 Nauki eseńskie zostały rozmyślnie zredagowane i zniekształcone w 325 r. przez Sobór Nicejski i Rzymski Kościół w celu stworzenia religii kontrolowanej dogmatem, przedstawionej w Kanonizowanej Biblii. Katarowie z południowej Francji posiadali niektóre z oryginalnych zapisków eseńskich Jeshua i Miriam, aż do czasu, kiedy Kościół Rzymski nakazał eksterminację Katarów w 1244 r. Przed zgonem Katarowie ukryli część prawdziwych zapisków eseńskich wraz z 12-toma Sygnetowymi Tarczami, które były w ich posiadaniu. Relikty te zostaną odkryte we współczesnych czasach, co uwiarygodni nauki trzech Mówców Płyt CDT obecnych czasów, z chwilą, kiedy osoby te zakończą swoje bieżące zlecenia tłumaczeń Płyt CDT. Inne tłumaczenia Płyt CDT starożytnych czasów przekazane zostały przez Mówców urodzonych wśród Hindusów, Chińczyków, Tybetańczyków, Afrykańczyków, Egipcjan, Majów, Inków oraz Rodzie Graala Celtyckich-Druidów. Od prastarożytnych czasów wszystkie tłumaczenia Płyt CDT zasiane wśród każdej ziemskiej kultury spotykał ten sam los, zostały bowiem zniszczone i zniekształcone Od 208 216 r. p.n.e tłumaczenia Płyt CDT były wielokrotnie ofiarowywane przez Kapłanów Azurytowych Ras z Ur, aby przygotować ludzkość Ziemi do następnego zaplanowanego Cyklu Otwarcia Gwiezdnych Wrót (zwanym Gwiezdnym Cyklem Aktywacji lub „CAG”; patrz „Podróżnicy” tom 2). Podczas następnego CAG następującego po nieudanym cyklu z 208 216 r. p.n.e, rasy Anielskich Ludzi Ziemi, mają być wezwane przez Azurytów opiekuńcze rasy Szmaragdowego Przymierza do pomocy w uzdrawianiu zniszczonego Planetarnego Kompleksu Systemu Gwiezdnych Wrót Ziemi. Kiedy nadejdzie kolejny CAG, ludzkość zostanie również poproszona przez Narody Anielskich Opiekunów o ochronę Ziemskich Gwiezdnych Wrót – Korytarzy Amenti, przed zdominowaniem przez rody Upadłych Aniołów. Już od roku 22 346 p.n.e. wszystkie międzywymiarowe rasy wiedziały, że następny CAG na Ziemi wydarzy się w latach pomiędzy rokiem 2000 a 2017. Rasy Założycielskie Szmaragdowego Zakonu Zgromadzenia Melchizedeka ponownie zwracają ludzkości tłumaczenia Płyt CDT, w celu przygotowania jej na zamierzone masowe wizytacje, które będą miały miejsce, jeśli Ziemia będzie bezpiecznie przeprowadzona przez rozpoczynający się właśnie CAG 2000-2017. Trójka współczesnych Mówców Płyt CDT będzie kontynuowała wypuszczanie swoich zleconych tłumaczeń Płyt CDT do publicznego wglądu w latach 1999 -2012. Jeśli zmiany katastroficzne Ziemi będą mogły zostać powstrzymane w trakcie postępującego CAG -u, pomiędzy rokiem 2007 a 2012, Jeshua Sananda Melchizedek, Drugi Mówca Płyt CDT z 10 r. oraz człowiek znany z Biblii jako Jezus Chrystus, ponownie wejdzie fizycznie w ludzką inkarnację poprzez Azurytową Radę Syriusza B. Jakiekolwiek istoty lub międzywymiarowi Goście, wyłaniający się w Ziemskim dramacie, twierdzący, że są Jeshua Sananda Melchizedekiem lub Jezusem, przekłamują fakty w celu manipulacji ludzi. Jeshua powraca do inkarnacji jako niemowlę Dziecka Indygo, przez Azurytową Radę Syriusza B, tak samo jak uczynił to w 12 r. p.n.e. Zaplanowane powtórne przyjście Jeshua jest zamierzone, aby zwiastować rozpoczęcie otwartego kontaktu z między galaktycznymi rasami Anielskich Opiekunów Szmaragdowego Przymierza oraz długo oczekiwanego awansu ludzkości do międzywymiarowych, międzygalaktycznych społeczności, dzięki oficjalnie dostarczonemu zaproszeniu do jeszcze jednego przywrócenia uniwersalnego traktatu pokojowego Współewolucyjnej Umowy Założycieli Szmaragdowego Przymierza. Otwarty kontakt z międzywymiarowymi, międzygalaktycznymi i międzyczasowymi rasami Opiekunów wydarzy się dzięki otwarciu Ziemskich Gwiezdnych Wrót – Korytarzy Amenti, jeśli możliwe będzie zapobieżenie katastroficznym zmianom na Ziemi podczas Cyklu Aktywacji Gwiezdnej w latach 2000-2017. W przygotowaniach na otwarcie Ziemskich Gwiezdnych Wrót Korytarzy Amenti przepowiedziane „Drugie Przyjście” Jeshua w latach 2007-2012 oraz masowy kontakt z Narodami Anielskimi, który zaplanowany został, aby uprzedzić to wydarzenie, rówieśnicy Jeshua z roku 10 p.e, Miriam i Jan Chrzciciel inkarnowali już w ludzkiej formie. Inkarnację Miriam i Jana Chrzciciela w tym czasie pracują aktualnie razem, blisko ze sobą, nad wypełnieniem zobowiązań Kontraktu Pierwszego i Drugiego Mówcy Płyt CDT, które są teraz sukcesywnie tłumaczone dla publicznego dostępu. Osoba posiadająca Kontrakt Trzeciego Mówcy Płyt CDT, jest kobietą w Stanach Zjednoczonych, która poprzednio również służyła jako Mówca Płyt CDT podczas swoich hinduskich, egipskich i afrykańskich inkarnacji w starożytnych czasach. Wszyscy Mówcy Płyt CDT blisko ze sobą współpracują poprzez założoną Azurytową Świątynię Zgromadzenia Melchizedeka na Florydzie, organizację utworzoną na prośbę Szmaragdowego Zakonu Elohei-Elohim z Gęstości-5, Kapłanów z Ur Azurytowych Ras z Syriusza B oraz wielu ras MSWS-LO Szmaragdowego Przymierza w 1999 roku. Trzej Mówcy Płyt CDT prezentują podstawowe nauki Płyt CDT Szmaragdowego Przymierza, żeby wspierać Azurytową Grupę Bezpieczeństwa Uniwersalnego Systemu Gwiezdnych Wrót, Międzywymiarowe Stowarzyszenie Wolnych Światów, Ligę Opiekunów, a także Rasy Założycielskie w przygotowaniach do zaplanowanego otwarcia Gwiezdnych Wrót Korytarzy Amenti. Jeśli będzie można zapobiec zmianom Ziemi w czasie Cyklu Aktywacji Gwiezdnej w latach 2000-2012, kulminacja tych wydarzeń będzie długo wyczekiwaną i przepowiedzianą „Nową Erą Jedności, Miłości, Wolności i Oświecenia”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii ., Człowiek, Eksperymenty, Ezoteryka, Fraktale, Kosmos, Matrix, Transformacja 2012. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

232 odpowiedzi na „Płyty CDT, Szmaragdowe Przymierze oraz masowy dramat

 1. siola pisze:

  Czasami trzeba cwierkac jak ten ptak,
  bo to lepsze nizli cheopsow polprawdy,
  widmo,swiatlo ,Lux,wszystko z klamstwem zwiazane,
  mozna jak cala reszta gadac o tym ,co i tak wszyscy wiedza,
  a co wazna trzymac dla siebie,
  tak nic nie pozostalo jak pisac o tym co sie wie,
  uzywajac ptakow spiewu ,myslacego do myslenia przyciagajac.
  Prawde pisac nic nie tajac,
  Coz czasami juz tak jest ze nie dla wszystkich blebleble,
  Po co tutaj do kopania dolow ludzi namawiac,
  byli tacy co kopali konca swiata wygladali,
  zobatrzyli stare cegly i nic wiecej,
  chodz im duchy pomagaly,
  calej prawdy gadac nie kazaly.
  Coz czasami wiedze trza przekazac i jej nie ukrywac,
  tak przekazac by zrozumial ten co rozumiec to moze.
  kazde slowo ,kazde zdanie moze cos oznaczac,
  Jak bede myslal tylko ze bleblanie to czleka piszacego to nie poznam.
  Ludzi co innych nie powazaja,
  sami tak wlasciwie jedno i to samo bleblaja,
  KASA KASA KASA inic poza kasa nie widac,
  Od walka pasozydow o przetrwanie,ochrona zerowiska,
  tak wciskaja rozne dziwne rzeczy ,by budowac wrogow,
  Jednego stylu juz od wieku uzywaja,klamstwo,oszczerstwo,szantarz i zbrodnia
  A jak co to nie Oni winni to wszystko w imieniu stworcy czy Terz boga.
  Coz na jedno nie zwracaja jednag uwagi jacy Oni Taki bog i stworca Ich.
  Po coz Cale madre prawa jak za nimi i tak oszust stoi.
  I swe prawa tak zamieni ,ze i tak zawsze wychodzi na koniec jedno bezprawie .
  Czarownice na stos dawali a sami od tysiacleci nas czarowali.
  Coz moze ja zem jest cymbalek,
  na korzysci z oszustwa nie lasy,
  wiec i na ratowanie scierw sie nie nadaje,
  Same klamczuszki zrozumiec musza,
  ze na oszustwie juz daleko nie zajada.
  Bylo by to Ich wlasna zaglada.

 2. margo0307 pisze:

  „…Chciwość ma WIELE MASECZEK i każdą z nich ubiera W TKLIWE SŁOWECZKA…
  … jestem, margo czy maria to tylko różne odmiany TEJ SAMEJ strategii.
  Wpierania INNYM WINY…”

  _________
  Wiesz Ktosiu…, brnąc, czasem po pas – w gąszczu moich doświadczeń życiowych, wiele nauk i cennych rad usłyszałam…
  Jedna z nich, wydała mi się niezwykle trudna… i niemal niemożliwa do spełnia…

  „…„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują…
  Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie ?…”

  I tak mi przyszło, po przeczytaniu tych Twoich słów, że czasem… solidny klaps – też może być wymierzony z miłości… 😀

  • Ktoś pisze:

   Dlatego apokalipsę zostawiam wam na później choć i tak jej nie unikniecie patrząc na postępy w nauce…

   • margo0307 pisze:

    „Dlatego apokalipsę zostawiam wam na później…”
    ________
    Rozumię, że słowo – Apokalipsę wyrażasz w sensie… zdjęcia zasłony…, ujawnienia prawdy…, przejrzenia na oczy… 🙂

    • marek pisze:

     Żeby z tą apokalipsą nie skończyło się na opuszczeniu spodni ,w celu odebrania nagrody- klapsa…
     Ktosiu , tylko na mnie nie wyklinaj , bo jestem z Tobą .
     m.

     • Maria_st pisze:

      Ktosiu , tylko na mnie nie wyklinaj , bo jestem z Tobą .
      m.

      i wszystko JASNE 🙂 🙂 🙂

     • Ktoś pisze:

      Nie mnie o to pytaj ale wszelkich sekciarzy już dzielących Skarby Przodków. Oni ci przepowiedzą czas i wynik WYDAŻENIA.

     • siola pisze:

      Coz KTOSIU dzielic ma wiele znaczen,to ze ty probujesz dzielic to ja widze,a moze nawet wielu.Wiec dzielenia nie wciskaj nikomu bos sam od dzielenia.

   • mały budda pisze:

    Ktoś prosisz o Apokalipse.
    Już pojawiło się w Polsce Tornado Powietrzne.
    Będę prorokiem jak napiszę, że w Polsce kończy się ochrona a to oznacza, że matka natura ma ochotę 2015 roku aby pojeździć żywiołami po Polsce.

    • Ktoś pisze:

     Wiem, bo jak rzecze I-Cing

     UPIERDLIWOŚĆ PROWADZI DO ZAGŁADY

     • mały budda pisze:

      Upierdliwość prowadzi do zagłady.
      Odpowiedz.
      Mnie naszły myśli i pojawiło się słowo spolegliwość prowadzi do zagłady.
      Podporządkowanie człowieka wobec inne człowieka prowadzi do zagłady.
      Potocznie słowo spolegliwość jest używane przede wszystkim w sensie „uległości” lub „podporządkowywania się innym.
      Kapłani wykorzystują spolegliwość czyli uległość ludzi.
      Przykładem może być jak wierny całuje pierścień kapłana. Normalny orgazm otrzymuje wierny kiedy starego pierdziela całuje w ręke.
      Przyszedłem na ziemię i zobaczyłem syf, kiłe i mogiłe.
      Z takimi ludźmi na ziemi to nie będzie raju.
      Prędzej żywioły matki natury obrócą swoją niszczycielską moc przeciwko naturze człowieka.

     • Ktoś pisze:

      A ponieważ już księża nie na wszystkich ze swoim UROKIEM działają „wspaniałomyślnie” takim opornym „heretykom” wymyślono AD, TT, Cobrę Bashara, Swierdłowa, maja, kody kaplicy sykstyńskiej … i wiele wiele innych błyskotek dla UPIERDLIWYCH grzeszników. No dobrze… IDĄCYCH W PRZEPAŚĆ GŁUPCÓW.

     • Ifryt pisze:

      Ktoś pisze:
      Marzec 31, 2015 o 22:44

      A ponieważ już księża nie na wszystkich ze swoim UROKIEM działają „wspaniałomyślnie” takim opornym „heretykom” wymyślono AD, TT, Cobrę Bashara, Swierdłowa, maja, kody kaplicy sykstyńskiej … i wiele wiele innych błyskotek dla UPIERDLIWYCH grzeszników. No dobrze… IDĄCYCH W PRZEPAŚĆ GŁUPCÓW.

      😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀

     • mały budda pisze:

      „…Przyszedłem na ziemię i zobaczyłem syf, kiłe i mogiłe…”
      ________
      Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko współczuć Tobie tego rodzaju postrzegania… 😕
      Naprawdę – nie potrafisz dojrzeć na Ziemi nic pięknego ???
      Odpowiedz.

      Margo napisałem to co czuję.
      Od strony wewnętrznej to tak czuję.
      Na ziemi panuje syf,kiła i mogiła.
      Jak mówię ludziom to co czuję.
      Dostaje odpowiedz, że jestem filozof i do ziemi nie pasuje.
      Wystarczy spojrzeć na ludzi i zajrzeć w oczy aby widzieć zwierciadło duszy w oczach.
      Będą kłamać ludzie do końca swoich dni.
      Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy.

    • Dawid56 pisze:

     Mały Buddo Bóg nie umarł .Nie widzę powodu dlaczego żywioły miałyby dotknąć akurat Polskę?

     • margo0307 pisze:

      „…Przyszedłem na ziemię i zobaczyłem syf, kiłe i mogiłe…”
      ________
      Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko współczuć Tobie tego rodzaju postrzegania… 😕
      Naprawdę – nie potrafisz dojrzeć na Ziemi nic pięknego ???

     • mały budda pisze:

      Posłuchaj Dawidzie żywiołów.
      Matce Naturze nie spodobało się jak Amerykańskie pojazdy wojskowe jechały przez Polskę.
      Matka natura nie lubi Amerykańów i serwuje im niezdrowy klimat.
      Później ludzie w Polsce będą mieli żal, że Tornada Powietrzne będą czynić ludziom raj na ziemi.
      Ten wiatr który wieje.
      Mówi, że w przyrodzie dużo się dzieje.
      Być może coś czuje, gdyż kierunki prądów zmieniają się. To wpływa na cyrkulacje mas powietrza.
      2015 rok to wyjątkowy rok.

     • Ktoś pisze:

      Bo jak się ją chroni od problemów wzrasta tylko PYCHA i ZAPRZEDANIE ZŁU wśród „polaków”. Wiec po co im taka ŁASKA jak i tak jej nie są w stanie docenić jeszcze WYBRZYDZAJĄC nosami na nią?

      Macie tylu innych „zbawicieli”, i AD, i TT, i Cobre, i Swierdłowa, i kody sykstyńskie, i kody nostradamusa, i żyda jeshue, i „boskiego” pedofila jp2 …. Im wypłakujcie troski w rekaw jak żywioły przestaną być trzymane przymierzem na uwięzi.

      Bo ja nie widzę w tym sensu….By Chrystus miał się znowu dla was poświęcać ryzykując swoją kolejną śmierć na krzyżu dla jakiś marnot skoroście już WYBRALLI …. judaistyczną Bestię za swego pana….

     • Ifryt pisze:

      Nie martw się Dawidzie, rozkazałem żywiołom żeby nic nie robili złego mojej kochanej Polsce bo jestem patriota, a jak nie posłuchają to zrobie im i całej Naturze z dupy jesień średniowiecza 😛

     • Maria_st pisze:

      Macie tylu innych „zbawicieli”, i AD, i TT, i Cobre, i Swierdłowa, i kody sykstyńskie, i kody nostradamusa, i żyda jeshue, i „boskiego” pedofila jp2 …. Im wypłakujcie troski w rekaw jak żywioły przestaną być trzymane przymierzem na uwięzi.

      Bo ja nie widzę w tym sensu….By Chrystus miał się znowu dla was poświęcać ryzykując swoją kolejną śmierć na krzyżu dla jakiś marnot skoroście już WYBRALLI …. judaistyczną Bestię za swego pana….’

      Ktos kiedy zrozumiesz iż nie ma wygranych ani przegranych.
      Przyjrzyj sie w koncu swoim cieniom…a moze nie bedziesz w innych widzial To co w Tobie–TT

 3. toja1 pisze:

  Maria_st pisze:
  Marzec 31, 2015 o 14:47
  Tak to jest jak sie nie rozumie swoich doświadczeń i stara sie coś innym narzucić.

  ja swoje doświadczenia sprawdzam w realu, staram się jak najwiecej wyciągnąć z nich, przenieśćna świat materialny, stąd w dużym stopniu opanowałam technikę samouzdrawiania, widzenia tego co niewidzialne, słyszenia tego co niesłyszalne, wyostrzyłąm sobie intuicję, szybko się uczę trudnych kiedyś dla mnie rzeczy, projektuję elementy przyszłości itd, itd.
  łatwe to nie jest ale od wielu lat eksperymentuję i raczej z powodzeniem i pisałam o tym, więc nie rozumiem tego co powyżej zacytowałam, a co ty napisałaś.
  absolutnie nie chcę nikomu nic narzucić, raczej miałam jeszcze do niedawna chęci zeby co niektórych z was chcących sobie coś poprawić, ulepszyć, chciałam namówić na eksperymenty we własnym zakresie. chciałam przekonać, że każdy z nas ma wpływ na materię, na siebie i swoje otoczenie.
  Marysiu, wspominałaś o swoich wyjściach z ciała, może pochwal się co z tym darem zrobiłaś, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że było minęło i mam to w nosie…może się gdzieś tu pochwaliłaś, napisałaś ciekawą rozprawę/artykuł na tym blogu, a ja nie odnalazłam.
  Maria_st pisze:
  Marzec 31, 2015 o 14:47
  Ja stały bywalec nie dziwie sie temu jak ktos pisze…… i nie marudzę…. wciąż poznaję –SIEBIE.

  no i jak ja mam to powyższe rozumieć?
  nie marudzisz czyli pasuje ci niski poziom dyskusji?
  może na tle piszących byle co poznajesz siebie, ze jesteś lepsza od nich?
  nie lubisz konfrontować się z lepszymi od siebie? w ten sposób musisz się dowartościowywać?
  na ile poznałaś SIEBIE przez ten czas prowadzenia tego bloga? co takiego w sobie odkryłaś?
  pozdrawiam

  • marek pisze:

   Zostać ”oświeconą ”, ”magiem” lub jak kto woli po prostu czarownicą wiedźmą .

   Żebyś Ty Marysiu tymi ” inscenizacjami ” – ” Inkwizycji ” do życia nie przywróciła , było by Was szkoda .

   Ja też już jestem przepowiadacz sprawdzających się bajek , bacz Marysiu co będziesz odpowiadać , bo chrust już zbierają .
   m.

  • margo0307 pisze:

   Maria napisała:
   ” Ja stały bywalec nie dziwie sie temu jak ktos pisze…… i nie marudzę…. wciąż poznaję –SIEBIE.”
   * * *
   Toja napisała:
   „..no i jak ja mam to powyższe rozumieć?
   nie marudzisz czyli pasuje ci niski poziom dyskusji?
   może na tle piszących byle co [-] poznajesz siebie, ze jesteś lepsza od nich?
   nie lubisz konfrontować się z lepszymi od siebie?
   w ten sposób musisz się dowartościowywać?”

   _______
   Tak sobie myślę… i zastanawiam się…
   Czy za to Twoje Toja podsumowanie nas wszystkich tu piszących – Twoim zdaniem – byle co – nie należą Ci się przypadkiem… oklaski…

   Może po takim wyróżnieniu nas przez Ciebie, odrobinkę skurczą się nasze ega… ? 😀

  • Maria_st pisze:

   nie marudzisz czyli pasuje ci niski poziom dyskusji?

   niski poziom?
   skad ten wniosek?

   „może na tle piszących byle co poznajesz siebie, ze jesteś lepsza od nich?”
   to Twoj wniosek, nie mój…

   „nie lubisz konfrontować się z lepszymi od siebie? w ten sposób musisz się dowartościowywać?”
   dowartościowywać?
   napisze tylko…blebleble

   „na ile poznałaś SIEBIE przez ten czas prowadzenia tego bloga? co takiego w sobie odkryłaś?”

   siebie

   Poszukaj w necie osobe o nazwisku Alicja Ziętek—macie bardzo podobne doświadczenie w czasie śmierci klinicznej…..

 4. marek pisze:

  w doope , należy Mu się to czasem jak – psu zupa .
  m.

  • Ktoś pisze:

   Wskaż w wizji Ktosia nicposia ….. jak potrafisz. ;p

   • marek pisze:

    Ktosiu , nie wiem kogo pytasz , ale mój wpis ostatni , więc :

    Człowiek w głębokiej hipnozie , nie będzie miał tak ekspresyjnego głosu , ani nie zadaje pytań-wiem bo sam prowadziłem hipnozy , więc rozumienie z autopsji …
    Uczestniczenie przewodników mówi iż nie jest to hipnoza ,a przedstawienie zainscenizowane przez ? nie wiem kogo?
    Pasuje to do tego z czego wywiad próbował korzystać : metoda zdalnego widzenia ….
    Weź Księgę Urantii znajdziesz zbieżność .
    Dotychczasowy scenariusz okupantów ziemi przewidywał , takie traktowanie ludzi po śmierci.
    Gdy lub jeżeli owa okupacja spadnie zobaczymy jak będą wyglądać pośmiertne realia naszych dusz .
    Żadna z postaci , nie wzbudza mej dużej sympatii gdyż wszystkie wyrażają realia fantomowego życia – więc wybacz nie będę Cię z którąś utożsamiał .
    Końcówka filmu od momentu : zwróć uwagę na zegar w czerni….w moich kategoriach pojmowania , mówi iż fantomowa rzeczywistość , a więc część pierwsza filmu się zdezaktualizuje .

    m.

    • mały budda pisze:

     Tytuł gniew wobec natury człowieka.
     Ostatnio zastanawiałem się na obrazem maski majów.
     Siedze sobie w kwiecie lotusu zwróconych do drugiego słońca. Och obraz widze maska majów się objawia.
     Maska majów przedstawia obraz słońca w swej postaci.
     Ostrzeżenie wobec ludzkości, że słońce okaże gniew wobec ludzkości.
     To jest wylew swej postaci na wszelkie na ziemi życie.
     Słońce przestawia źródło które już było na matce ziemi.
     Wyrywanie ludzkich serc. To problem ludzi.
     Wchodząc na szczyt piramidy kapłan.
     Już miał swoją ofiarę. Zaczął wyrywać serce słabej ofierze . Kapłan wznosząc w dłoni ku górze wyrwane serce.
     Zobacz słońce co robie z twoim dziedzictwem.
     Nie sądze, że kapłan był idiotą.
     Matka natura była odwiedzana przez przybyszów z innej sfery życia.
     Utraciliście kontakt kiedy zaczeliście grać w kości.
     Gra w kości doprowadziła was do spolegliwości.
     Będzie żart ukryty w głębi sensu życia.
     Na matce naturze ukryliśmy dla waszej przyszłości klucze do bram nieba.
     Jeśli słońce będzie pożerać wam czas. Wówczas nie narodzicie się powtórnie na ziemi.
     W końcowym cylku ziemi. Zakończy się gra ludzi w kości.
     Udacie się po śmierci do odpowiednich wobec waszego rozwoju klas. Aby rozpocząć nowe życie odpowiednio do waszego potencjału.
     Może będe Nostradamusem i przepowiem koniec gry ludzkości w kości.
     Lecz swej próżności zapomnieliście o swej samotności. Zapomnieliście o całości.
     Koniec końców ludzie nie znajdują kluczy do bram nieba.
     Więc cykl ziemi powtarzają od nowa, lecz w odmienej wersji.
     Lecz teraz ma być inaczej tj. ostateczność.
     Proszę to co w/wym. potraktować nie obrazę, lecz wchodząca nadchnieniem
     Maskę jako obraz otaczającej mnie rzeczywistości.

     • Ktoś pisze:

      „Słońce przestawia źródło które już było na matce ziemi.
      Wyrywanie ludzkich serc. To problem ludzi.
      Wchodząc na szczyt piramidy kapłan.
      Już miał swoją ofiarę. Zaczął wyrywać serce słabej ofierze . Kapłan wznosząc w dłoni ku górze wyrwane serce.
      Zobacz słońce co robie z twoim dziedzictwem.
      Nie sądze, że kapłan był idiotą.”

      – dlatego bez względu na to co pieprzą głupcy i co se popisali w tych swoich Obsranych Pismach tym razem nie będzie ŻADNEJ LITOŚCI. A ni też możliwości ucieczki.

      PS
      Piramida to góra, TA góra.

 5. JEST-EM pisze:

  Nnka:
  „CZAKRA SERCA ZIEMI – Golgota – Miejsce Czaszki miejsce grobu praojca Adama wskazywałoby, ze własnie tam została uszkodzona Pierwotna Matryca https://nnka.wordpress.com/2012/07/03/w-ogniu-odradza-sie-cala-natura/

  Dzisiaj prawie jestem pewna, że datą o niebywałym wydarzeniu było UKRZYZOWANIE gdzie wystąpiło trzęsienie ziemi; po czym „cofnięto czas” o 33 lata nadając „datę 0″ początku kalendarza Wydaje sie to logiczne, bo aby ktoś mógł ukrzyzowany z „takim hukiem i efektami specjalnymi Natury” musiał się narodzić i „dorosnąć do roli Mistrza „…”

  Dziś natknęłam się na ten wpis Nnki…
  No to mnie tknęło coś… 😉
  2015 – 33 = 1982
  Czyli rok 2012 będziemy mieli za 30 lat?
  To by były niezłe jaja…
  (‚Za 30-40 lat… będzie Wielka Ceremonia Kosmiczna…’)
  ha, ha, ha…
  😀

 6. Ina pisze:

  Niesamowite jest to wszystko co tutaj piszecie, niesamowite. Niezły cyrk był na tej planecie.

 7. Mezamir pisze:

  Już niebawem w ogóle nie będzie filmów online.
  Tzn nie tyle ile mamy teraz i nie za darmo.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.