Opowieść o Logresie, Merlinie i o innych tajemniczych siłach władających planeta Ziemia

Trzecia część trylogii międzyplanetarnej- „Ta ohydna siła” Clive’a Stape Lewisa jest chyba najważniejsza.Zawiera opowieść o walce o Człowieka o człowieczeństwo i o Miłość.Chodzi o to, że nowy wspaniały świat pozbawiony emocji pozbawiony słabych jednostek ma być zasiedlony przez tzw wyewoluowaną(czystą) formę Człowieka.Te nowy człowiek ma się nawet rozmnażać w sposób sztuczny.Książka została napisana w latach 30-tych XX wieku, ale jej przesłanie jest cały czas aktualne- wybór pomiędzy nową stechnicyzowana nieomylną formą człowieka pozbawioną uczuć , a człowiekiem który potrafi okazywać uczucia i czasami popełnia błędy.

Dla stowarzyszenia przez długi czas pozostawało zagadką, dlaczego nieprzyjaciel stara się o uzyskanie prawa do Lasu Bragdon. Teren był nieuzbrojony i jego przygotowanie do budowy obiektu o takiej skali musiałoby bardzo dużo kosztować; zresztą samo Edgestow też trudno było nazwać wygodnym miejscem. Wnikliwe studia, prowadzone we współpracy z doktorem Dimble’em, pozwoliły jednak Przewodniczącemu – mimo nieprzejednanego sceptycyzmu MacPhee – dojść do pewnej konkluzji. On sam, Dimble i Dennistonowie mieli bogatą wiedzę na temat Brytanii arturiańskiej – wiedzę daleko wykraczającą poza to, co głosiła współczesna historia ortodoksyjna. Wiedzieli, że Edgestow leży w samym sercu starożytnego Logresu, że Cure Hardy to dawne Ozana le Coeur Hardi, a w Lesie Bragdon przebywał kiedyś historyczny Merlin. Co właściwie Merlin tam robił, tego jeszcze nie wiedzieli, ale wszyscy, dochodząc do tego różnymi drogami, już dawno odrzucili popularne w świecie historyków przekonanie, że jego niezwykłe zdolności były legendą, a on sam szarlatanem; nie zadowalała ich również inna hipoteza głosząca, iż zajmował się tym, co w czasach Renesansu nazywano magią. Według doktora Dimble’a wystarczy przyjrzeć się krytycznie świadectwom literackim, by wykryć zasadnicze różnice między barwnymi opisami owych „magów” i alchemików, a tym, co wiemy o Merlinie.
– Co może łączyć takich rytualistycznych okultystów – pytał doktor Dimble – jak Faust,
Prospero czy Archimag, studiujących po nocach zakazane księgi, zgłębiających tajemnice żywiołów i korzystających z pomocy demonów, z postacią taką jak Merlin, który dokonuje niezwykłych czynów, po prostu będąc Merlinem?
Ransom zgadzał się z nim. Wszystko wskazywało na to, że Merlin był ostatnim dziedzicem
prastarej wiedzy, przyniesionej do zachodniej Europy po upadku Numinoru, a pochodzącej z epoki, w której na naszej planecie ogólne relacje między duchem a materią były zupełnie inne niż te znane dzisiaj. Prawdopodobnie wiedza ta różniła się zasadniczo od renesansowej magii. Można mniemać (choć nie jest to pewne), że była mniej grzeszna i diaboliczna, natomiast z całą pewnością – bardziej skuteczna. Paracelsus i Agryppa, jak również cała reszta alchemików właściwie niewiele osiągnęli:
sam Bacon – który przecież nie był wrogiem magii – stwierdził, że dokonania owych magów „nie są ani wielkie, ani pewne”. Cały ten renesansowy wybuch zakazanych nauk wydaje się jedynie skuteczną metodą zaprzedania duszy diabłu na wyjątkowo niekorzystnych warunkach. Skoro jednak jedyna możliwa atrakcyjność Lasu Bragdon polegała na jego związkach z ostatnimi śladami pradawnej atlantyckiej magii, miało to poważne konsekwencje dla ujawnienia prawdziwego charakteru Narodowego Instytutu Badań Skoordynowanych. Wynikało z tego, że instytut nie jest – przynajmniej w swoim kierowniczym rdzeniu – skoncentrowany na zdobyciu wyłącznie nowoczesnych, materialistycznych środków władzy. Przewodniczący doszedł do wniosku, że za
celami i działalnością NIBS-u kryje się energia i wiedza skrzywionych eldilów. Czy jego członkowie zdają sobie sprawę z tego, że służą ciemnym silom, to już inna kwestia, w dalszej perspektywie być może wcale nie najważniejsza.
– Niezależnie od tego, czy o tym wiedzą, czy nie wiedzą – mówił sobie co jakiś czas Ransom –stanie się to, co ma się stać. Nie chodzi o to, jak ludzie z Belbury zamierzają działać – ciemne eldile już o to zadbają – ale o to, co ci ludzie będą sądzić o celach swoich działań. Wiemy, że przejmą Bragdon, ale jeszcze nie wiemy, czy którykolwiek z nich będzie świadom, po co naprawdę się tam pakują, czy też wszyscy będą przekonani, że jest tam jakaś nadzwyczajna gleba, powietrze czy eteryczne napięcia. Do pewnego momentu Ransom tylko podejrzewał, że siła, do której wzdychał wróg, była w jakiś sposób powiązana z samym Lasem Bragdon; istnieje bowiem stare i szeroko rozprzestrzenione przeświadczenie, iż miejsca odgrywają w takich sprawach ważną rolę. Opowiedziany przez Jane sen o śpiącym starcu utwierdził go w tym. Pod Lasem Bragdon musi być coś, co ma duże znaczenie, coś, co należy odkopać. Wszystko przemawiało za tym, że chodzi o ciało Merlina. To, co powiedziały mu o możliwości takiego odkrycia eldile, nie był o niespodzianką ani dla niego, ani dla nich. Ziemskie formy narodzin, śmierci i rozkładu były dla nich nie mniej cudowne niż inne, niezliczone wzorce istnienia, jakie nieustannie poznawały ich rozbudzone świadomości. Dla tych wyższych istot, których aktywność tworzy to, co my nazywamy Naturą, nic nie
jest „naturalne”. Nieustannie postrzegają zasadniczą „dowolność” każdego stworzenia, nie uznają żadnych sztywnych założeń: dla nich wszystko wykwita spontanicznie jak dobry żart czy melodia w owym cudownym momencie samoograniczenia, w którym Nieskończoność, odrzuciwszy miliardy możliwości, wyrzuca z siebie ten, a nie inny pozytywny wzór. Zupełnie ich nie dziwiło, że ciało może leżeć nie zepsute przez piętnaście stuleci: znały światy, w których w ogóle nie było rozkładu. Nie
widziały też nic nadzwyczajnego w tym, że życie takiego ciała może być przez cały ten czas w fazie uśpienia: widziały niezliczone inne formy, w których dusza i materia mogą się łączyć i rozdzielać – rozdzielać również bez utraty wzajemnego wpływu, łączyć bez konieczności realnego wcielenia, w krótkotrwałej unii, niekiedy tak krótkiej, jak ślubny pocałunek. To, co przekazały Ransomowi, nie brzmiało jak zadziwiający fakt z zakresu filozofii przyrody, lecz po prostu jako rzeczowa informacja przekazana w czasie wojny. Merlin nie umarł . Jego życie zostało skierowane na boczny tor, wyłączone na piętnaście stuleci spod praw naszego
jednowymiarowego czasu. Wystarczy spełnienie pewnych warunków, aby powróciło do swego ciała. Eldile powiedziały mu to dopiero teraz, bo przedtem same o tym nie wiedziały. Jedną z największych trudności w dyskusji Ransoma z takim sceptykiem jak MacPhee (który nieustannie przeczył możliwości istnienia eldilów) było wyrażane przez niego dość popularne, choć dziwne przekonanie, że gdyby istniały takie istoty, mądrzejsze i potężniejsze od człowieka, to musiałyby być wszechwiedzące i wszechmocne. Ransom na próżno usiłował mu wyjaśnić, jak jest naprawdę. Nie ulega wątpliwości, że te istoty, które ostatnio tak często go odwiedzają, obdarzone są taką mocą, że mogłyby bez trudu zmieść Belbury z powierzchni Anglii, Anglię z powierzchni Ziemi, a być
może unicestwić cały nasz glob. Rzecz w tym, że nigdy by czegoś takiego nie zrobiły. Nie mają również jakiegoś bezpośredniego wglądu w ludzkie umysły. Stan Merlina odkryły w zupełnie innym miejscu, sięgając po wiedzę z zupełnie innej rzeczywistości – nie badały szczątków spoczywających pod Lasem Bragdon, ale zauważyły pewną wyjątkową konfigurację w miejscu, w którym przebywają byty wzięte z głównej drogi czasu, poza niewidzialnymi żywopłotami, pośród trudnych do wyobrażenia pól. Dla nich czas, który nie jest czasem teraźniejszym, nie musi być czasem przeszłym czy przyszłym. To właśnie nie pozwalało Ransomowi zasnąć w czasie tych chłodnych godzin przed świtem, gdy inni opuścili go po naradzie. Uważał, że nie ulegało wątpliwości, iż wróg kupił Bragdon, aby odnaleźć ciało Merlina, a po odnalezieniu – obudzić go do drugiego życia. Stary druid mógłby się z nimi sprzymierzyć – cóż mogłoby go powstrzymać? Połączenie dwu tak potężnych sił, dwu różnych
form władzy, mogło przynieść tylko jedno: uzyskanie całkowitego wpływu na los naszej planety. I taki był, bez wątpienia, pradawny plan czarnych eldilów. Nauki przyrodnicze, same w sobie dobre i niewinne, za życia Ransoma zaczynały podlegać subtelnym wpływom, wiodącym je w określonym kierunku. Utrata nadziei na osiągnięcie obiektywnej prawdy stawała się coraz bardziej powszechną
chorobą uczonych; rezultatem było zlekceważenie prawdy i skoncentrowanie się na poszukiwaniu energii i władzy. Paplanie o elan vital i ciągoty do panpsychizmu przybliżały odrodzenie się starej idei magów o Anima Mundi. Wizje świetlanej przyszłości człowieka pozwalały na odgrzebanie pradawnego marzenia o Człowieku jako Bogu. Doświadczenia, przeprowadzane w laboratoriach instytutów patologii, rodziły przekonanie, iż pierwszą podstawową zasadą wiodącą ku postępowi jest odrzucenie dawnych, głęboko zakorzenionych uprzedzeń i sentymentów. A teraz wszystko to
weszło w fazę, którą ciemne siły uznały za dogodną, by cały ten proces nagiąć wstecz, tak aby można było przejść do sojuszu nowej wiedzy ze starymi potęgami. Wybierały właśnie pierwszy moment, w którym powinno to się stać. Trudno było dokonać tego z dziewiętnastowiecznymi uczonymi!
Przeszkodą był ich niewzruszony, obiektywny materializm, a odziedziczona zdrowa moralność nie pozwalała na kontakt z brudem. MacPhee był spadkobiercą tej tradycji.
Teraz sytuacja uległa zmianie. Być może w Belbury tylko parę osób (a może żadna?) wie, o co naprawdę chodzi, a kiedy już to się stanie, wszyscy ulegną owym ciemnym planom jak słoma, w którą wrzucono płonącą zapałkę. Cóż może być dla nich niewiarygodnego, skoro nie wierzą już w rozumny wszechświat? Co mogą uznać za zbyt wstrętne, skoro utrzymują, iż cała moralność jest tylko subiektywnym produktem ubocznym fizycznej i ekonomicznej sytuacji człowieka? Z diabelskiego punktu widzenia cała historia Ziemi prowadziła do tego momentu. Nadszedł wreszcie czas prawdziwej szansy dla upadłego Człowieka, by otrząsnął się z ograniczeń swej potęgi, narzuconych
mu przez Łaskę dla ochrony przed wszystkimi skutkami jego upadku. Jeśli to się uda, nastąpi w końcu wcielenie piekła. Źli, skrzywieni ludzie, nadal w ciałach, nadal pełzając po tym małym globie, osiągną stan, który dotąd mogli osiągnąć jedynie po śmierci, osiągając długowieczność i moc złych duchów. Na całej Ziemi Natura stanie się ich niewolnicą, a trudno przewidzieć, czy ich panowanie osiągnie kres przed końcem samego czasu.

Logres-legendarna kraina Króla Artura
eldile -byty duchowe
Numimor-wyspa o kształcie pięcioramiennej gwiazdy
http://pl.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmenor

Ten wpis został opublikowany w kategorii ., Człowiek, Eksperymenty, Matrix. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

161 odpowiedzi na „Opowieść o Logresie, Merlinie i o innych tajemniczych siłach władających planeta Ziemia

 1. siola pisze:

  Bellis,Bellis,Bellis.
  Lata Lis na weli,
  Gwiazdka mroga mi na niebie,
  czasem Cieszko wierzyc w siebie,
  W nocy w snach Cie namawiaja ,
  abys zboczyl z juz obranej drogi,
  bys nie dotarl na pierogi z grzybami i kapusta.
  Widac dalej w nich nadzieja ,
  ze w klamstwie dalej zyce wiesc beda mogli.
  Brat bratu reke poda i bedzie zgoda.
  Bo zemsty ON nie szuka jen sprawiedliwosci Ducha.
  Wiec pruzna klamcow jest nadzieja ,
  ze na klamstwo Duch spraiwdliwosci reke swa polozy.
  Coz klamstwa morderstwa kradzierz i szantarze,
  Wpisane sa w Ich glowie,i nowymi klamstwami nikt ich nie wymaze.
  Wiec moj mily bracie co na rekach Twoich ,
  Krew Matczyna i Ojcowska lezy,
  pomysl lepiej by nie klamac bo Duch sprawiedliwosci i tak nie uwierzy.
  Chocbys jeden z drugim po sto razy rece swoje umyl,
  krowskie gowno i tak na twych rekach pozostanie.
  Nie pomoze takze czarowanie ,ani zemsta tu grozenie.
  Bo wtedy sam sobie robisz miejsce w wiecznym grobie.
  Wiec pomysl Bracie drogi o sobie i dzieciach Twoich ,
  zanim cos przez Usta wyjdzie Twoje.
  Bo klamstwa boskie nie dzialaja juz jak Maja,
  sami Oni juz czekaja na Bialego Wilka na niebie.
  Wiec sie naucz bracie prawde mowic ,
  bo przed Duchem sprawiedliwym ,
  swych zbrodni nie ukryjesz,
  a klucza do zamkowej bramy i tak nie znajdziesz.
  Nie pomoze ludzi o duchowosci klamanie ,
  bo Duchowi pieniadza nie trzeba,
  Ducha sprawiedliwosci nie przkupisz ani tez nie sklamiesz,
  na daremno sobie wymyslaniem nowego klamstwa glowe lamiesz.
  Tylko prawda was wyzwoli z okow klamstwa i niewoli.
  Coz dla Ducha Sprawiedliwosci klamstwa wasze,
  sa na twarzach wypisane,
  wiec nadaremnie jest sie z ich ukryciem trudzic..
  I ludzi sprawiedliwoscia wasza ludzic.

 2. siola pisze:

  Jak to polskie sady na swych uslugach Merlinow Maja,co od niezyjacych nawet podpisy za grobu odbieraja..Wiec jak tu wierzyc ze zyjacego podpis jest prawdziwy. Stary wpis ale dobry ,takie sa na ziemi boskie prawdy.

 3. Ktoś pisze:

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Epos_o_Nartach

  pierwowzór bujd o królu srajdurze

 4. Maria_st pisze:

  „Chociaż tu niektóre panie usiłują dowieść,że wszystko jest wytworem umysłu np. UFO (porwania, okaleczenia itp.pewnie też MC, że wszystko jest w nas . Poniekąd jest to prawda ,bo te nieludzkie pomysły musiały się zrodzić w chorych umysłach jakiś psychopatów,”

  „Jar Kon
  2 dni temu

  Wypowiedź Pani od 4 minuty, 35s filmu:
  „I to wszyscy elektronicy potwierdzą, że jeżeli jakaś funkcja życiowa człowieka może być zdalnie zmierzona, to jednocześnie można zdalnie na nią wpływać.”
  Nie prawda, żaden elektronik takich bzdur nie potwierdzi. Czymś innym jest zdalne mierzenie wartości jakiegoś parametru, a czymś zupełnie innym i zazwyczaj znacznie bardziej skomplikowanym zdalne sterowanie tym parametrem.
  Sama możliwość pomiaru czegoś nie oznacza jeszcze możliwości sterowania tym czymś. To bzdura! Jak zapewne wiele innych Pani stwierdzeń w całym tym filmiku.
  Prosty przykład: możemy zmierzyć odpowiednim czujnikiem natężenie oświetlenia światła żarówki, ale to nie oznacza możliwości sterowania jasnością świecenia tej żarówki za pomocą tego czujnika. Aby tego dokonać musimy mieć dostęp do źródła napięcia i regulatora napięcia zasilającego żarówkę, czyli czegoś znacznie więcej niż sam czujnik światła. Wtedy możemy nią sterować.

  Telefon komórkowy rzeczywiście wyłączony nie może w żaden sposób działać.
  A to że dziś telefony komórkowe mające wygaszony wyświetlacz nazywa się „wyłączonymi”, to już inna kwestia.
  Trzeba mieć świadomość, co to znaczy wyłączony telefon lub wyłączone inne urządzenie elektroniczne. Pani tej świadomości nie ma.

  Ludzie słuchający takich i podobnych wypowiedzi – nie wierzcie w te brednie. Wystarczy spytać fachowca o kilka prostych szczegółów technicznych poruszonych w wypowiedzi i już widać cały fałsz i kompletną niekompetencję osób wypowiadających się na dany temat.

  Szacuję, że może co 10 gość telewizji NTV ma rzetelną wiedzę na tematy, na które się wypowiada, cała reszta, to jakiś obłęd.
  Oglądanie takich relacji albo ogłupia człowieka, albo go uodparnia na bzdury płynące także z innych źródeł medialnych, co jest jakimś plusem, korzyścią ze straconego na oglądanie czasu :)”

  • siola pisze:

   Ja mam jakos teraz spokoj Marys ,bo ogladac ich nie moge,moj komputer nie pozwala mowi ze zle namiary.Wiec sie nawet ciesze z tego ,bo sie nie denerwuje jak ktos brednie plecie .Coz jeden 95 letni starzec pali 60 papierochow dziennie i nie choruje ,a 26 letnia Matka dwojga dzieci umiera na raka pluc nie widzac ani jednego papierosa.Coz widac czasami ktos sie naszym zdrowiem bawi ,falszywie oskarzajac wplywa na zdrowie.
   Bialy Wilk indianie mowia ze to Wielki Duch ta postac przyjmuje.

   • Maria_st pisze:

    Bialy Wilk indianie mowia ze to Wielki Duch ta postac przyjmuje.

    Dzieki za odpowiedz.
    Pytam bo miałam sen/doswiadczenie z bialym wilkiem lata temu ……

  • Michaela pisze:

   „Ludzie gadają, zanim pomyślą; jeżeli zaś potem widzą, że twierdzenie ich było błędne i że nie mają racji, to pragną jednak, aby się chociaż wydawało, jak gdyby było na odwrót.”

   Arthur Schopenhauer

  • Michaela pisze:

   Mario, a podasz link do wypowiedzi tego „uczonego” tzn.”Jar Kon 2 dni temu” ?

 5. Dawid56 pisze:

  „Telefon komórkowy rzeczywiście wyłączony nie może w żaden sposób działać.
  A to że dziś telefony komórkowe mające wygaszony wyświetlacz nazywa się „wyłączonymi”, to już inna kwestia.
  Trzeba mieć świadomość, co to znaczy wyłączony telefon lub wyłączone inne urządzenie elektroniczne. Pani tej świadomości nie ma.
  Nie używam wielkich słów typu bzdura, ale:
  Telefon komórkowy jest wyłączony wtedy, kiedy są z niego wyjęte baterie, aby nie była zasilana karta SIM i aby tego telefonu nie można było zidentyfikować.

 6. Dawid56 pisze:

  Mamy tu do czynienia z dwoma sprawami:
  mierzenie parametrów – czynność bierna
  sterowanie lub zmiana parametrów czynność aktywna
  przy mierzeniu rzeczywiście nie trzeba dodawać żadnej energii, przy sterowaniu trzeba dodać jakąś energię, czyli dany parametr może być mierzony i danym parametrem można sterować,to prawda; nie można sterować jakimś parametrem bez dodatkowego dostarczenia energii.

 7. marek pisze:

  dla mnie jeszcze większa manipulacja jest przekonywanie innych, ze to wszystko to tylko projekcje umysłu (…)”

  może to manipulacja , a może choroba , zwana -krótko widzeniem .
  m.

 8. marek pisze:

  Fantomowa Ziemia – to planeta oddzielona od strumienia życia…
  Ciekawe jak my wyglądamy w kontekście z tym – co gadamy …
  m.

 9. margo0307 pisze:

  „…Ciekawe jak my wyglądamy w kontekście z tym – co gadamy …”

  Nie zaprzątaj sobie tym głowy Marek, to tylko chwila…

  ” Bije zegar godziny,
  my wtedy mawiamy:
  ‚Jak ten czas szybko mija!’
  – a to my… mijamy”
  😀 ❤

  Budda powiedział:
  Miłość odkształca przyszłość…
  Nasze istnienie jest przelotne jak jesienne chmury…
  Narodziny i śmierć są jak ruchy tancerza.
  Życie przypomina blask błyskawicy na niebie,
  Pędzi niczym strumień po urwistym zboczu

  Każdy z nas nosi w sobie swojego demona… (są tacy, którzy mają ich nawet kilka 😀 ), a którego musi w sobie pokonać, aby dostąpić awansu duchowego.. 🙂
  I jest na to tylko jeden sposób – przyjęcie postawy pokory i wyrzeczenia… , której wzór pokazał nam Jezus Chrystus – rewolucjonista, wywracający i unicestwiający do góry nogami zasady „starego świata”…
  Kluczem do zmiany przyszłości każdego z nas jest tylko jedno – skrucha, wynikająca ze zrozumienia swoich egoistycznych czynów, szczere przyznanie się do nich przed sobą samym i… samoofiara, czyli zadośćuczynienie.
  Może brzmi to dla kogoś staroświecko ale… trudno 😛
  To trudny egzamin, przez który musimy przejść jeśli pragniemy zrozumieć i poznać zasady „Gry” w jakiej bierzemy udział…

  • Dawid56 pisze:

   Jako Komentarz do Twojego postu Margo, z którym się identyfikuje całym sercem niech będzie ten niezwykły utwór Tadeusza Woźniaka- Zegarmistrz Światła Purpurowy

 10. marek pisze:

  Witaj Małgosiu , z tyłu gdzieś w jakimś poście złożyłem przeprosiny , miło mi Cię czytać .
  Będę delikatniej przy tej swojej ” drugiej nodze ” obstawał .
  m.

 11. marek pisze:

  Historia przejawienia zła w obrębie Drogi Mlecznej Sięga w/g Teresy Talei 460 miliardów lat wstecz .
  Wówczas to : rasy Borenthasala doświadczyły tego co można określić „organicznym upadkiem i „implozją” harmonicznych wszechświatów 3 do 1 .
  W celu usunięcia owego wypaczenia , rasa ta ustaliła system naprawczy : podzieliła się na trzy grupy : pozytyw , negatyw i rozjemcza /bierna / .Grupy pozytyw i negatyw , miały się w trakcie inkarnacji naprzemiennie wymieniać zajmowaną pozycją . Grupa bierna , była poza zasięgiem oddziaływania obu pierwszych .
  Eksperyment miał posłużyć poznaniu przyczyny zaistnienia owego wypaczenia .
  Niestety w krótkim czasie grupa negatyw zapragnęła nie oddawać berła dominacji i eksterminowała wszystkie jednostki grupy pozytyw .
  Od tego czasu narodził się drapieżnik gdyż owe zmiany zapisały się w DNA owej rasy , powstał gatunek potrzebujący wasala do własnego istnienia . Grupa rozjemcza pozostająca poza zasięgiem oddziaływania owych drapieżników , czyniła na przestrzeni tego okresu , niezliczone próby stworzenia hybrydy , powracającej swymi skłonnościami do pokojowego współistnienia . Efekt tych prób znamy z opisu współczesnego układu sił w naszej galaktyce.
  Po co zamieszczam ten opis ,po to , aby ludzie , którzy w sposób zawężony do współczesnych zakazów -nakazów rozpatrując swoje istnienie , mieli poszerzony obraz zaistnienia niesionych w sobie wypaczeń i znajdowali siłę do ich pokonania , bez nakładki niestety często , okaleczającej pokory i skruchy .
  m

  • Dawid56 pisze:

   Ale akurat pokora skrucha i posłuszeństwo są niekiedy niezbędne do pokonania zła.
   „pokorne ciele dwie matki ssie” 🙂

   • marek pisze:

    „pokorne ciele dwie matki ssie” 🙂

    Dawid , to jest wyrachowanie .

    m.

   • Hmm.. Naprawde tak uwazasz? Bo ja akurat zgadzam sie tu z Markiem, ze stoi za tym wyrachowanie.. Takie dzialanie na dwa fronty (dwulicowe), aby tylko jak najwiecej zyskac… Znalazlam tez takie objasnienie tego powiedzenia, ze.. w jego podstawowym użyciu mamy do czynienia z pochwałą posłuszeństwa, które spotyka się z nagrodą, i to podwójną… Coz.. mnie taka postawa od zawsze byla obca… co wiecej to wlasnie temu systemowi z religiami na czele zalezalo i wciaz najbardziej zalezy na tym, aby miec stado pokornych i poslusznych ‘owieczek’… Przypomne tylko, ze Cie lubie, ale niestety moje zdanie w tym temacie jest odmienne od Twojego..

    ahh, juz wczoraj mialam dodac na Mistyce “Fields of Gold”.. bo tak mi sie jakos skojarzylo z ta Opowiescia o Merlinie

    • Michaela pisze:

     Jest pokora prawdziwa i ta ta fałszywa, której jest o wiele więcej niż tej pierwszej..

     Pozdrowienia Livia ❤

 12. margo0307 pisze:

  „…Po co zamieszczam ten opis ,po to , aby ludzie , którzy w sposób zawężony do współczesnych zakazów -nakazów rozpatrując swoje istnienie , mieli poszerzony obraz zaistnienia niesionych w sobie wypaczeń i znajdowali siłę do ich pokonania , bez nakładki niestety często , okaleczającej pokory i skruchy .”
  ________________________
  Marek, czy możesz wyjaśnić – co masz na myśli mówiąc:
  bez nakładki niestety często , okaleczającej pokory i skruchy ?

  • marek pisze:

   Miałem odpisać głupoty o właściwy interpretowaniu tych postaw jako czynników zasługujących na stosowanie .
   Jednakże patrząc na te słowa poczułem całą ich przewrotność :” stosując je jako przyprawy w życiu , można je uczynić strawnym „,- tak jak je ludzkość interpretuje i stosuje , rzucają człowieka na kolana ,a to jest zaprzeczeniem rozwoju – więc są niewłaściwe.

   m.

   • margo0307 pisze:

    „…stosując je jako przyprawy w życiu , można je uczynić strawnym „,- tak jak je ludzkość interpretuje i stosuje , rzucają człowieka na kolana ,a to jest zaprzeczeniem rozwoju – więc są niewłaściwe.”
    __________
    Moim zdaniem – ani pokora, ani skrucha – nie ma nic wspólnego z padaniem na kolana, wręcz przeciwnie… 🙂
    Pokora pomaga nam nie popaść w pychę
    Skrucha natomiast, pomaga nam ujrzeć własne – czasem nie uświadamiane sobie przez nas – błędy… 😉
    Jeśli człowiek jest pełen pokory i skruchy, nie uczyni innej żywej istocie krzywdy, zawsze będzie poszukiwał takiego rozwiązania problemów, aby było skuteczne i nie czyniło szkody innym…
    Ale to oczywiście mój punkt widzenia.. 🙂

    • marek pisze:

     Mam odmienne obserwacje życia społecznego ludzi i wykorzystywania tych pojęć w religii choćby chrześcijańskiej w której się wychowałem .
     W miejsce pokory mogę postawić stwierdzenie : znam swoje miejsce , wartość , znaczenie mej osoby …
     W miejsce skruchy – mam zrozumienie swego błędu ,pragnę go już nie popełniać .

     Być może Małgosiu skupiam się na negatywnym wydźwięku tych pojęć w zakresie ich historycznego wykorzystania . Ale trudno mi ustąpić z przekonania iż powinny wyjść z użycia , gdyż się ” źle kojarzą „.
     Może znajdą się trzecie osoby , które się w tym temacie wypowiedzą , ja już w nim milknę .
     m.

     • margo0307 pisze:

      „…znam swoje miejsce , wartość , znaczenie mej osoby …
      W miejsce skruchy – mam zrozumienie swego błędu ,pragnę go już nie popełniać…”
      ____________
      Czy masz zrozumienie swoich wszystkich błędów ?, nawet tych – popełnionych w poprzednich Twoich wcieleniach ?
      Chyba że… uważasz, że wcielamy się i żyjemy tu wszyscy tylko ten, jeden raz – jak chce nam wmówić kk…, jeśli tak – to rzeczywiście… koniec tematu… 😀

     • margo0307 pisze:

      I… jeszcze jedno pytanie:
      – Czy masz zrozumienie jaki jest Cel Twojej tu egzystencji ?

     • Maria_st pisze:

      Marku bo religie prawie wszystko wypaczyły dla checi dominacji nad drugim człowiekiem.

     • Ifryt pisze:

      Zgadzam się z Markiem, pokora i skrucha mają w naszej kulturze paskudne skojarzenia 😉
      Kojarzą się z płaszczeniem się, i uległością, a pyche napędza pokora, bo przed silnymi się taki jeden ludzik z drógim płaszczy, a potem się pyszni że coś tym osiągnoł.
      Jest wielka różnica między dumą i pychą, i tak samo między pokorą a miłością.

      Czasem trzeba się „przyłasić” do kogoś, jeśli się czuje że się narobiło bigosu, zwłaszcza jeśli ten ktoś jest dumny, i nie da się „skrzywdzić”, ale to nie pokora tylko taki gest miłości.

     • Dawid56 pisze:

      Skrucha jest często utożsamiana z posiadaniem sumienia.Czasami uczynisz komuś krzywdę nieświadomie, czasami nawet świadomie ( bo go chcesz np ukarać) jednak po chwili żałujesz swojego czynu, przeprosisz nawet tego kto Ci spowodował ból.

      „Szczęśliwi ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebieskie.
      Szczęśliwi, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni.
      Szczęśliwi łagodni, albowiem odziedziczą ziemię.
      Szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem będą nasyceni.
      Szczęśliwi miłosierni, albowiem dostąpią miłosierdzia.
      Szczęśliwi czystego serca, albowiem będą oglądali Boga.
      Szczęśliwi, którzy doprowadzają do pokoju, albowiem nazwani będą synami Bożymi.
      Szczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie za sprawiedliwość, albowiem ich jest królestwo niebieskie”
      Biblia Poznańska
      Oczywiście można nie zgadzać się z tym co zostało powiedziane w Ośmiu Błogosławieństwach

    • Dawid56 pisze:

     Margo, mój też 🙂

     • margo0307 pisze:

      „..Czasem trzeba się „przyłasić” do kogoś, jeśli się czuje że się narobiło bigosu..”
      __________
      Możesz powiedzieć co oznacza: przyłasić ?

     • Ifryt pisze:

      No takim niby pokornym trzeba być 😉
      Ale jak by cały czas pokory wymagano to wara, każdy ma swoją dumę 🙂

     • margo0307 pisze:

      ” No takim niby pokornym trzeba być 😉 ..”
      __________
      Oki 🙂 a co znaczy się narobiło bigosu ?

     • Ifryt pisze:

      Czasem można nastąpić na odcisk komuś nieodpowiedniemu 😉
      Nieodpowiedniemu, czyli dobremu, z dobrymi lepiej nie zadzierać, nawet jeśli się jest silniejszym, bo się samemu sobie by też krzywdę zrobiło, i wyrzuty mogły by dopaść.

     • margo0307 pisze:

      ” Czasem można nastąpić na odcisk komuś nieodpowiedniemu 😉
      Nieodpowiedniemu, czyli dobremu, z dobrymi lepiej nie zadzierać, nawet jeśli się jest silniejszym, bo się samemu sobie by też krzywdę zrobiło, i wyrzuty mogły by dopaść. „

      ______________
      Ifryt, popraw mnie, jeśli coś pokręciłam, bo nie wiem czy dobrze Ciebie rozumię… ?

      Pod określeniem: „nastąpić na odcisk komuś” – znaczy: zrobić komuś krzywdę ?
      A „przyłasić się” – jak tłumaczyłeś poprzednio – znaczy: „być pokornym” ?

      Jeśli tak, to czy nie lepiej… było by, gdybyśmy kogoś zwyczajnie przeprosili za wyrządzoną mu przez nas krzywdę ?

     • margo0307 pisze:

      ” Margo, mój też 🙂 „
      ________________
      O czym mówisz Dawidzie ?

     • Ifryt pisze:

      Niektóży ludzie mogą być tak dumni że nie uznają się nigdy za pokonanych czy skrzywdzonych 😉 Przed takimi jest dobrze odwalić taką szczerą szopkę 🙂
      Oni to wolą niż przeprosiny 😀

      Ale przeprosić oczywiście nie zaszkodzi 🙂

     • margo0307 pisze:

      ” Niektóży ludzie mogą być tak dumni że nie uznają się nigdy za pokonanych czy skrzywdzonych 😉 „
      ______________
      Wygórowana duma to – wg. mnie – pycha 😛

     • Ifryt pisze:

      Moim zdaniem nie, pycha i duma to dwię różne rzeczy.
      Żli ludzie nigdy nie są dumni, bo nie mają z czego, nic sobą nie reprezentują, więc jak coś taka pokraka osiągnie, nie ważne w jaki sposób, to się pyszni i wynosi ponad innych.

     • margo0307 pisze:

      „…pycha i duma to dwię różne rzeczy…”
      ______________
      Owszem, to dwie różne rzeczy ale… granica między jedną a drugą jest bardzo płynna…
      „Duma kroczy przed upadkiem!” 😛

     • Ifryt pisze:

      Niech się martwią Ci co się boją upadku 😉

     • Dawid56 pisze:

      To „mój też” odnosiło się do tego Twojego wpisu:
      Pokora pomaga nam nie popaść w pychę
      „Skrucha natomiast, pomaga nam ujrzeć własne – czasem nie uświadamiane sobie przez nas – błędy… 😉
      Jeśli człowiek jest pełen pokory i skruchy, nie uczyni innej żywej istocie krzywdy, zawsze będzie poszukiwał takiego rozwiązania problemów, aby było skuteczne i nie czyniło szkody innym…
      Ale to oczywiście mój punkt widzenia.. :)”

     • Ifryt pisze:

      Dawid moim zdaniem to kwestia czy się ma w sobie miłość 😉
      Taka pokora wobec ludzi jest oczywiście dobra, ale to nie powinno być ze strachu przed karą 🙂

 13. Ifryt pisze:

  Przez 460 miliardów lat nie ustalili żrudła tego co nazywają wypaczeniem?
  Przecierz tak można całą wieczność do licha 😉

  Ktoś ich zrobił w konia, przypominają mi Japończyków z czasów drógiej wojny światowej, któży maniakalnie trzymali się ustalonych planów taktycznych.

  • marek pisze:

   Źródło zostało ustalone ,lecz było już za późno na wprowadzenie w życie wniosków .
   Eksperyment ten odbywał się w warunkach kwarantanny , a wnioski jednoznacznie wskazały iż wydzielenie czegoś poza obręb wiecznej kreacji życia , daje totalny upadek tej sferze istnienia . Krócej mówiąc owa kwarantanna była czynnikiem , utrwalenia się owej negatywnej cechy i jej rozprzestrzenienia po całej galaktyce.
   m.
   .

  • marek pisze:

   Czy masz zrozumienie jaki jest Cel Twojej tu egzystencji ?

   Jeżeli człowiek jest przejawieniem ducha , to ducha należy pytać o cel egzystencji a nie człowieka …

   Jeśli człowiek jest pełen pokory i skruchy,

   Jak wygląda człowiek ,pokorny i skruszony – żałośnie …wszelkie nauki awatarów z czasem po spełnieniu swej roli dezaktualizują się .Człowiek pełen pokory i skruchy , nie ma skrzydeł jest schylony pod ową pokorą i skruchą pilnuje głównie by się nie wychylić spod owych postaw /przykład prze kolorowania tych postaw / to człowiek wciąż pilnujący swego cienia .
   m.

 14. marek pisze:

  Jestem , poruszając temat podświadomości , wskazywany w kościele Muna jako czynnik blokujący funkcje analityczne umysłu , podsunęła mi wraz Twoją Małgosiu wypowiedzią na temat noszonych przez nas wewnątrz demonów ,pewne spojrzenie na naszą konstrukcję.
  W moim rozumieniu ,wszelkie ruchy ezo, tak naprawdę w swej praprzyczynie mają jedno pragnienie ” by mnie było lepiej ” i wówczas podświadomość w zderzeniu z takim oczekiwaniem – staje się problemem , bo to w niej skrywamy i pielęgnujemy nasze demony .
  Jednakże , gdy spojrzymy na nią , jako czynnik magazynujący lekcje do przerobienia warunkujące nasz wzrost , wówczas mamy prawo patrzeć na podświadomość jako na niezbędny element naszej konstrukcji .
  Problemem jest tylko z naszej strony , brak edukacji w poświęcaniu jej codziennej uwagi .
  Moje wczesnodziecięce lata i młodzieńcze , charakteryzował codziennie przy wieczornej modlitwie spontaniczny rachunek sumienia , pozwalało to wymazać małe demony , poczucia uraz i krzywd otrzymanych i wyrządzonych w ciągu dnia z pamięci owej podświadomości .
  Później ten zwyczaj zanikł we mnie , lecz powrócił pod postacią Huny u dorosłego już mężczyzny.
  Moja komunikacja z podświadomością , w ramach wykreślanych przez Hunę trzech jaźni , dała efekt pełnej świadomej komunikacji emocjonalnej z tą częścią naszej istoty i to w postawie , wzajemnej serdeczności , miłości ubranej w zabawę .
  Efektem tej komunii z Marusiem , bo takie z nim imię dla niego wybrałem było rozwiązanie i usunięcie z obrębu oddziaływania prawdziwych już w kalibrze problemów i urazów.
  Piszę o podświadomości i jej wpływie na nasze decyzje , zachowania i wybory , gdyż dostrzegłem że można założyć iż jako gatunek bardzo mało zwracamy uwagi , na tak znaczący aspekt naszej konstrukcji

  m.

  • margo0307 pisze:

   „…poruszając temat podświadomości…”
   _____________
   Marek, poczekaj… 😉
   temat podświadomości może… za chwilę…
   Zobaczmy, czy możemy – w miarę przystępnie – wyjaśnić różnice poglądów w temacie:
   okaleczającej pokory i skruchy
   Oki ?

 15. Ifryt pisze:

  Oświeciło mnie troche, i wpadła mi pewna teoria.
  Te Borenthasala, to archonci o których pisali kiedyś gnostycy.
  Kiedyś przesiadywałem trochę na Projekcie Infinitus, i tam pisała Beata Driada Jeleniewicz.
  Poruszyła w jednym z artykułów bliski mi temat wyobrażni, chodzi o zdolność tworzenia, której podobno archonci nie posiadają 😉
  Są jak zaprogramowani, nie mają zdolności zmiany tego programu, to by tłumaczyło maniakalne trzymanie się czegoś co wobec ich „wszechwiedzy” powinno zadziałać, ale nie działa.
  Oni nie wiedzą dlaczego poniewasz moce które to sprawiają są dla nich niewidoczne i niezrozumiałe.
  Możliwe że upadek nastąpił z powodu „przesilenia” w ich „mózgach” bo natkneli się na coś czego nie potrafili pojąć, tak reagują maszyny, dochodzi do spięcia i następuje przeciążenie.
  Osobiście wątpię aby byli maszynami, ale taki mieli styl 😉

  Żywa istota ma świadomość że jeśli coś można to nie znaczy że zaraz trzeba, możliwe że oni mają inaczej, i są niejako więżniami możliwości, nie ogarniają chaosu jaki tworzą żywe istoty.

  • marek pisze:

   Już ich tu kiedyś opisywałem jako formę życia nieorganiczną , czyli odpowiednik wirusów . Opisujesz wirusy .
   Jednakowoż rasa Borenthasala była rasą organiczną . Więcej informacji nie mam .
   m.

 16. toja pisze:

  margo0307 pisze:
  Marzec 22, 2015 o 11:48

  I… jeszcze jedno pytanie:
  – Czy masz zrozumienie jaki jest Cel Twojej tu egzystencji ?
  _______________________________________________________
  można sobie gdybać tylko. tak naprawdę nikt nie zna na to pytanie pełnej odpowiedzi…moim zdaniem

  • Maria_st pisze:

   Ja jestem dla ŻARTU….

   • toja pisze:

    Marysiu, czy nie uważasz, ze warto byłoby wkleić tu komentarz Mukiego, najlepiej jako osobny temat, ten jego ostatni, adresowany do ciebie….MUKI12:23
    moglibyśmy się tu bez stresu na temat tych treści wypowiedzieć.
    pozdrawiam

 17. margo0307 pisze:

  Czy masz zrozumienie jaki jest Cel Twojej tu egzystencji ?
  ” można sobie gdybać tylko. tak naprawdę nikt nie zna na to pytanie pełnej odpowiedzi…moim zdaniem „
  ___________
  Ja z klei myślę, że… można oczywiście sobie gdybać i nie robić nic i… rzeczywiście nie poznać odpowiedzi na to pytanie i… znowu się narodzić… itd… 😛
  A można starać się poznawać te uniwersalne prawa i próbować zastosować je w swoim tu bytowaniu tak, by przynajmniej „zerować swój osobisty bilans”… 🙂

  • marek pisze:

   Ja z klei myślę, że… można oczywiście sobie gdybać i nie robić nic

   Małgosiu , i było by pięknie , lecz jak mówią statystyki KK takich stosujących się było , za te dwa tysiące lat dosłownie promile , a to powinno zapalić wszystkie czerwone żaróweczki sygnalizujące zagrożenie dla populacji !
   Jeżeli pójdzie się moim myśleniem akceptującym kwarantannę Ziemi , wtedy mam odpowiedź na pytanie wynikające z owych refleksji , że coś z tą populacją nie gra , ale jednocześnie ,rodzi się refleksja – gdzie lądują owi święci KK , jeżeli odejścia z tego matrixa nie ma .
   m.

 18. siola pisze:

  No ja to chyba z przypadku wyskoczylem tu do was z Matki statku.Tak sie tu nadzialem na Bogow slepych a nie sprawiedliwych.W tej slepocie sami juz nie widza ,jak glupote swa zdradzaja ciagle tego samego wzorca uzywajac.Wiec tez nie ma zdrajcow Bogow wsrod ludzi,tylko sami Bogowie ten swoj System klamstw zdradzaja.Klamstwa cieszkie dzban wiedzy zapelniaja,wiec niedlugo tez sie w dzbanie ucho urwie.

 19. margo0307 pisze:

  ” Skrucha jest często utożsamiana z posiadaniem sumienia.
  Czasami uczynisz komuś krzywdę nieświadomie, czasami nawet świadomie ( bo go chcesz np ukarać) jednak po chwili żałujesz swojego czynu, przeprosisz nawet tego kto Ci spowodował ból…”

  _______________________
  Czasami… można też „puścić w niepamięć” doznaną od kogoś krzywdę i… mu po prostu wybaczyć… 🙂
  Ponieważ chowana w sercu uraza wiąże nas energetycznie ze sprawcą i nas obciąża, sami sobie więc wyrządzamy tym krzywdę…
  Jeśli jednak wybaczymy i zapomnimy, wówczas odcinamy się energetycznie…

 20. margo0307 pisze:

  „Duma kroczy przed upadkiem!” 😛
  Niech się martwią Ci co się boją upadku 😉 „

  ———————-
  „…Naucz się pokory!” „Uważasz, że kim ty jesteś?”…
  Słowo „pycha” wyszło z mody i zostało zastąpione słowem „duma”, którego słownikowe definicje są często sprzeczne.
  W końcu obecnie doszliśmy do takiego punktu, w którym dobrze jest być dumnym i źle jest być dumnym, dobrze jest być pokornym i źle jest być pokornym.
  Czy istnieje jakieś rozwiązanie tej zagadki?
  Tak – jeśli tylko zaczniemy myśleć w inny sposób.
  Najpierw należy rozróżnić pomiędzy prawdziwą dumą, a fałszywą dumą, a następnie pomiędzy prawdziwą pokorą i fałszywą pokorą…
  Prawdziwa duma i prawdziwa pokora to jedno i to samo.” 😛

  http://www.huna.net.pl/name-News-article-sid-437.html

  • Ifryt pisze:

   Ciekawi mnie kim jest ten co chce innych uczyć pokory? 😉
   Kimkolwiek jest, moge się uważać nawet za samego Boga, czy mu się to podoba czy nie.
   Istotne jest to jak się człowiek odnośi do swoich bliżnich, i wogóle żywych stworzeń.
   Ja wiem że jak mi ktoś wbije nóż w serce to zdechne, a jak mnie ktoś skaleczy to będe krwawił 😉 Czy to jakiś problem że zdaje sobię z tego sprawę?

  • Ifryt pisze:

   Doczytałem ten link, w sumie to całkiem mądre, ale nie lubie tych gadek o pokorze, bo mi się negatywnie to słowo kojarzy, a nie że tak ogólnie 😉 Dobro jest dobrem.

   • toja pisze:

    dla mnie pokora to coś co ci sprytnie religie i rządy narzucają
    bądź pokornym, a pozwolimy ci żyć jako tako…hehehe
    bądź pokornym, daj się doić itd

  • marek pisze:

   Najpierw należy rozróżnić pomiędzy prawdziwą dumą, a fałszywą dumą, a następnie pomiędzy prawdziwą pokorą i fałszywą pokorą…

   Małgosiu , od tego zacząłem , pojęcia źle rozumiane i źle stosowane , jak nadmiar przypraw…
   m.

 21. toja pisze:

  margo0307 pisze:
  Marzec 22, 2015 o 14:24

  Prawdziwa duma i prawdziwa pokora to jedno i to samo.” 😛
  ___________________________________________________
  prawdziwie dumny człowiek nie zgadza się na zwierzchnictwo nad sobą tych, którzy mają od niego mniej rozumu, mniej potrafią, są niegodni sprawowania władzy itp.
  pokorny człowiek, to głupi, tchórzliwy, który bez zastanowienia poświęci nielicznych sobie przeciwstawnych, i dla swojej wydumanej, chorej korzyści…pokorne cielę dwie matki ssie, tylko jakim kosztem dla innych?

 22. margo0307 pisze:

  ” prawdziwie dumny człowiek nie zgadza się na zwierzchnictwo nad sobą tych, którzy mają od niego mniej rozumu, mniej potrafią, są niegodni sprawowania władzy itp…”
  __________
  Nigdy nie będziesz miała pewności kto ma od Ciebie więcej lub mniej rozumu…
  Nigdy nie będziesz miała pewności kto potrafi mniej lub więcej od Ciebie…
  Nigdy nie będziesz miała pewności kto jest godny a kto nie godny sprawowania władzy…
  „Porównując się z innymi możesz stać się próżny i zgorzkniały, bowiem zawsze znajdziesz lepszych i gorszych od siebie.”
  Desiderata

  • marek pisze:

   Nigdy nie będziesz miała pewności kto ma od Ciebie więcej lub mniej rozumu…
   Nigdy nie będziesz miała pewności kto potrafi mniej lub więcej od Ciebie…
   Nigdy nie będziesz miała pewności kto jest godny a kto nie godny sprawowania władzy…

   Małgosiu , te desiderata to podstawa trwania piekła na Ziemi , czyli przeżywania życia bez refleksji , kto i gdzie mnie prowadzi .

   „Porównując się z innymi możesz stać się próżny i zgorzkniały, bowiem zawsze znajdziesz lepszych i gorszych od siebie.”

   Lub bezwolnie pozwalasz się prowadzić do unicestwienia .

   m.

 23. toja pisze:

  Max Ehrmann, żył w innych warunkach niz te obecne. pisał Desiderate dla współczesnych sobie.
  dobre rady ale nie na te czasy 🙂
  pozdrawiam

 24. margo0307 pisze:

  ” Max Ehrmann, żył w innych warunkach niz te obecne…”
  ______________
  Nie jest wcale takie pewne – kto tak na prawdę – jest autorem Desideraty, ale pomijając już ten drobny szczegół…, z Desideraty pochodzi jedynie ostatnie, wytłuszczone przeze mnie zdanie, trzy pierwsze są mojego autorstwa – a jak widzisz żyję w czasach Tobie współczesnych 🙂

  • toja pisze:

   znam treść Desideraty od dawna od jakichś min 30 lat i odniosłam się tylko do słów wytłuszczonych
   wiem także, że Desiderata może być dużo starszym tekstem, którą prawnik i ekonomista Max Ehrmann lekko przerobił i podał jako swoją. na ile lekko przerobił? może dostosował do sobie współczesnych realiów/potrzeb czasu.

   Nigdy nie będziesz miała pewności kto ma od Ciebie więcej lub mniej rozumu…
   Nigdy nie będziesz miała pewności kto potrafi mniej lub więcej od Ciebie…
   Nigdy nie będziesz miała pewności kto jest godny a kto nie godny sprawowania władzy…

   na pewno 100% pewności nie będę miała, ale wystarczy mi powyzej 50% bym mogła uznać swoją ocenę za słuszną 🙂

 25. margo0307 pisze:

  ” Max Ehrmann, żył w innych warunkach niz te obecne. pisał Desiderate dla współczesnych sobie. dobre rady ale nie na te czasy „
  __________
  A właściwie to…, co takiego – nie przystającego do naszych czasów – jest Twoim zdaniem w Desideracie ?

  „Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu, pamiętaj, jaki spokój może być w ciszy.
  Tak dalece, jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchaj też tego, co mówią inni, nawet głupcy i ignoranci – oni też mają swą opowieść.
  Jeśli porównujesz się z innymi możesz stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od Ciebie.
  Ciesz się zarówno swoimi osiągnięciami jak i planami.
  Wykonuj sercem swą pracę, jakkolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu.
  Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach, świat bowiem pełen jest oszustwa.
  Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty; wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu.

  Bądź sobą, zwłaszcza nie zwalczaj uczuć, nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa.

  Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości.
  Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. Lecz nie dręcz się wytworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności.
  Obok zdrowej dyscypliny, bądź łagodny dla siebie.
  Jesteś dzieckiem Wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa, i masz prawo być tutaj i czy jest to dla ciebie jasne, czy nie, nie wątp, że Wszechświat jest taki, jaki powinien być.
  Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz o Jego istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są twe pragnienia: w zgiełku ulicznym, w zamęcie życia zachowaj pokój ze swą duszą. Z całym swym zakłamaniem, znojem i różnymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądź radosny, staraj się być szczęśliwy.”

  • marek pisze:

   Małgosiu , w oryginale tekst jest bardziej przekonujący i nie wymaga krytyki , jednak komentarz do wytłuszczenia pozostawiam bez mian .
   m.

 26. margo0307 pisze:

  Zapraszam na film 🙂

 27. toja pisze:


  film dość długi, ale polecam zwłaszcza dla tych, którzy nie dostają migreny gdy zderzają się z treściami wymuszającymi myślenie.
  obejrzycie to możemy podyskutować o dumie, pokorze i przesłaniu Desideraty „)
  pozdrawiam miło

  • marek pisze:

   Jeżeli , ktoś obejrzy oba filmy niech zwróci uwagę na własne wyobrażenie , że są one jak gdyby w swych rdzeniach tworzone na bazie odmiennego spojrzenia na rzeczywistość .

   Dla mnie staje się jawne przekonanie , że ludzie o tak przeciwstawnych poglądach potrzebują lat by się zrozumieć – jednak można podejrzewać , że wcześniej się pozabijają .
   m.

   • margo0307 pisze:

    „..Dla mnie staje się jawne przekonanie , że ludzie o tak przeciwstawnych poglądach potrzebują lat by się zrozumieć – jednak można podejrzewać , że wcześniej się pozabijają „
    _________________
    Marek, każdy z nas ma swoje własne poglądy, z którymi inni mogą się zgadzać lub nie…, nie oznacza to jednak by się zabijać wzajemnie z tego powodu…, poza tym film, który wkleiłam nie odzwierciedla w całości moich poglądów…, w pewnych jednak kwestiach – jak najbardziej zgadzam się z tezami, jakie są tam zawarte, a mianowicie, że pycha oraz upadek moralności ludzkiej jest jedną z głównych przyczyn, z powodu których nigdy nic dobrego nie powstało… 😛

    ” Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własnymi badaniami ”
    William „Bill” Cooper

  • marek pisze:

   Oglądając ten film , Czterej jeźdźcy apokalipsy dochodzę do wniosku , że to co jest w nim powiedziane od 112 minuty , winno być wyświetlane na bilbordach po całym świecie . aby ta zagroda ciemnogrodu została wreszcie rozwalona .
   Niestety nie ma w tej nowej rzeczywistości miejsca na skruchę i pokorę .
   Wymaga ona świadomości , niezależności i nieustępliwości w usuwaniu ukrytych i jawnych panów i bogów.
   Dogmatyczno- mistyczne skrzydło jest przerośnięte , trzeba się skupiać się nad przyrostem świadomości ogółu i jednostki .
   m.

 28. toja pisze:

  Margo, no niesamowite to jest…któraś z nas jest medium, a może obie 🙂 🙂 🙂

 29. „Poniekąd jest to prawda, bo te nieludzkie pomysły musiały się zrodzić w chorych umysłach jakiś psychopatów”

  dokladnie Michaelo.. i to tlumaczenie, ze wszystko to przeciez dla naszego dobra i tu sie klaniaja chocby przekazy Dolores Cannon oraz czolowego showmena zeta – Bashara… i oczywiscie, ze nie chodzi tylko o Project Cheops, chociaz jego macki siegaja naprawde daleko… i ciekawe, ze niektore osoby zza granicy porownuja ten projekt wlasnie do Zeta Talk… a przy okazji.. wiadomo Cimoze cos nowego wsprawie Prakomputerow Matki Ziemi z Gdyni? Moze doszlo jakies nowe nagranie na ten temat? Probowalam obejrzec to video z Grzeskiem, ale widze, ze juz nie istnieje.. a szkoda… Pozdrawiam Cie serdecznie 🙂

  • Michaela pisze:

   Dziękuję bardzo. Nie wiedziałam , prawie w tym samym czasie pozdrowiłyśmy się nawzajem 🙂
   Nic specjalnego nie wiem w sprawie tych komputerów, bo i trochę patrzę teraz z dystansem na te i inne wydarzenia… wszystko takie zagmatwane…

 30. Maria_st pisze:

  Pokora – cnota moralna, która w ogólnym rozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności, nie wywyższaniu się ponad innych i unikaniu chwalenia się swoimi dokonaniami.

  Jak mówi znany holenderski psychiatra, Gerard J. M. van den Aardweg: „Pokora jest warunkiem uzyskania dojrzałości duchowej oraz psychicznej”[1].

  Pokora jest bardziej stanem ducha, postawą życiową wyrażającą nasze przekonanie na temat otaczającego nas świata, jak również ogółu istot go zamieszkujących. Może stanowić punkt odniesienia do naszych działań lub przemyśleń. Ale także w rozumieniu psychologicznym dawać oparcie. Jestem pokorny, a zatem uznaję, że wszyscy ludzie są równi. I podlegają tym samym prawom. Pokora w sensie filozoficznym jest uznaniem ludzkich ograniczeń; ciała i umysłu. Ale także nadrzędnej roli człowieka w świecie przyrody, nakładającym na niego prawa i obowiązki.
  W chrześcijaństwie cnota ta nabiera znaczenia w odniesieniu do Boga. Polega na uznaniu swoich grzechów i Boga jako źródła pochodzenia wszelkiego dobra. Jest uważana za fundament pozostałych cnót ludzkich i nadprzyrodzonych[2].

  Dla chrześcijanina więc pokora to prawda o sobie i o Bogu.

  „Pan Bóg tak lubi pokorę, bo sam jest prawdą najwyższą, a pokora niczym innym nie jest, tylko chodzeniem w prawdzie”[3]

  — Św. Teresa z Avila

  .

  Pokora polega na uniżeniu ludzkiego ducha przed Bogiem. Pojawia się wówczas, gdy uznaje się w sercu i potwierdza życiową postawą, że Bóg jest wszystkim, że z samego siebie człowiek nic nie może.

  Głupotą jest wykonywanie uciążliwej pracy, aby być podziwianym; zachowywanie przykazań Bożych w męczącym wysiłku tylko po to, aby otrzymać ziemską nagrodę. Kto przez praktykowanie cnót chce uzyskać dobra ziemskie, jest jak człowiek, który sprzedaje kosztowny przedmiot za drobne grosze. Mógł zdobyć Niebo, a zadowala się przemijającą pochwałą…

  — Św. Grzegorz Wielki, Moralia, 2, 8

  Prawdziwej pokorze towarzyszą pewne znaki: radość, pokój, cichość i moc. Objawami fałszywej pokory są: zniechęcenie, rezygnacja z ćwiczenia się w cnotach, nieustanny niepokój serca i brak przebaczania sobie popełnionych błędów[4].

  Jak pisze Faustyna Kowalska w swoim Dzienniczku:

  „Jak można się podobać Bogu, kiedy pycha i miłość własna rozsadza i pokrywa się, że stara się o chwałę Bożą, a tu tymczasem idzie o chwałę własną. Kiedy to spostrzegam, bardzo mnie to boli”[5].
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Pokora

  • marek pisze:

   „Pan Bóg tak lubi pokorę, bo sam jest prawdą najwyższą, a pokora niczym innym nie jest, tylko chodzeniem w prawdzie”[3]

   Jeżeli Pan Bóg jest osobą to zapewne interesuje Go ilość owieczek i ich postawa do niego .

   Natomiast jeżeli spojrzymy na niego w sposób iż nie wolno tworzyć jego jakichkolwiek ” podobizn ” / a zatem o nim wyobrażeń /, to owe cytaty ,trącą swą moc , gdyż można założyć ,że nasza pokora ,jest mu obojętna .
   Przyjaźnię się kilkanaście lat z Świadkami Jehowy , każda wizyta towarzyska , to próba z ich strony , nakłonienia mnie na jedyną słuszną prawdę .
   Obcowanie z nimi tyle czasu uczyniło mnie wręcz ekspertem od wskazywania błędów w udowadnianiu jedynej prawdy rozbudowanej na prawa i zasady , a mającej swój początek w dogmacie.
   Mamy związek z energią Chrystusową i tęsknimy swym jestestwem do przejawiania jej w swym życiu i dostrzegania jej w otoczeniu .Taka nasza pozytywna przypadłość .
   Jednakże czas najwyższy odebrać zwierzchność informacji o Niej tym którzy przerabiają ją na odpustowe obrazki .
   To samo dotyczy właściwego traktowania informacji płynących od ” świętych , którym astral siadł na głowach .
   m.

 31. Maria_st pisze:

  Pycha – pojęcie i postawa człowieka, charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość i możliwości, a także wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką samoocenę oraz mniemanie o sobie. Gdy jest wyniosły, towarzyszy mu zazwyczaj agresja.

  W wielu przypadkach pycha oraz wyniosłość są spowodowane wysokimi osiągnięciami we własnym życiu lub niepowodzeniami w czyimś życiu.
  Biblia

  W Piśmie Świętym pycha i wyniosłość przedstawione są jako poważne wady charakteru i grzech prowadzący do upadku:

  „Obrzydłe Panu serce wyniosłe, z pewnością karania nie ujdzie” – Księga Przysłów 16,5
  „Przed porażką – wyniosłość, duch pyszny poprzedza upadek” – Księga Przysłów 16,18

  Ludzie pyszni uznani są za złe towarzystwo:

  „Lepiej być skromnym pośród pokornych, niż łupy dzielić z pysznymi” – Księga Przysłów 16,19

  Pychę potępiał wiele razy Jezus Chrystus:

  „Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi” – Ewangelia Mateusza 19,30
  „Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony” – Ewangelia Łukasza 14,11

  Kościół katolicki

  W Kościele katolickim pycha (łac. superbia) należy do siedmiu grzechów głównych. Nadmierna wiara w siebie, swoje możliwości, stanowi obrazę Boga i jego łaski. Zbyt wysoka samoocena jest w tym przypadku prawdopodobnie kompensacją wcześniejszego poczucia zranienia i poniżenia, o których jednak nie chce się pamiętać. Uważa się, że jest to grzech, z którego powstają wszystkie inne.

  Jak pisze Faustyna Kowalska w swoim Dzienniczku: „Dziś powiedział mi Pan: Wiele razy chciałem wywyższyć Zgromadzenie to, lecz nie mogę dla pychy jego. Córko moja, wiedz o tym, że duszom pysznym nie udzielam swych łask, a nawet udzielone odbieram”[1].

  W literaturze występują rożne rodzaje pychy, która najczęściej objawia się przez:

  bunt przeciwko Bogu – Izraelici
  bunt prometejski – Konrad z III cz. Dziadów
  bunt wynikający z niezgody na zastany świat – Rodion Raskolnikow – Zbrodnia i kara
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Pycha

  • marek pisze:

   „Lepiej być skromnym pośród pokornych, niż łupy dzielić z pysznymi” – Księga Przysłów 16,19
   a te łupy to jak z polskiego na nasze tłumaczyć – DOSŁOWNIE .

   „Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony” – Ewangelia Łukasza 14,11 –
   I stąd wszyscy chodzimy w religijnych włośienicach , udawanej skromności i pokory określonej dość przekonująco przez Knight Jadaczyk jako psychopatię , wymuszaną przez psychopatów na świeczniku społecznym , W NADZIEI ,ŻE PRZYJDZIE I NASZ CZAS NA BYCIE W ZARZĄDZIE – konsumpcji uciech materialnego świata .

   Czym dłużej wałkujemy temat , tym mikro czarna dziura w każdej ludzkiej istocie , staje mi się coraz bardziej widoczna ..
   m.

   • toja pisze:

    I stąd wszyscy chodzimy w religijnych włośienicach , udawanej skromności i pokory…
    Czym dłużej wałkujemy temat , tym mikro czarna dziura w każdej ludzkiej istocie , staje mi się coraz bardziej widoczna ..
    ___________________________________________
    Marku, ale zauważ jaki „porządek” w chodzeniu tej pokory.
    już pisałam, że generał bez swej armii nic nie znaczy, potrzebna jest armia najemników, urzędników itd. a na taką służbę coraz więcej chętnych.
    pozdrawiam

 32. marek pisze:

  Jak pisze Faustyna Kowalska w swoim Dzienniczku: „Dziś powiedział mi Pan:

  a podała ta pani adres zwrotny na kopercie , od owego Pana .?

  bunt wynikający z niezgody na zastany świat – Rodion Raskolnikow – Zbrodnia i kara / i marek /.

  m.

 33. Ktoś pisze:

  O jaka piękna mistyczna ciemność na wykresie Shumana

  Ciekawe co na nią mówią nałukowcy jak Muki

  a i ciekawe czemu to Tajemnicze Centralne Słońce jakiejś Galaktyki co to miało „wznieść ziemię” nie odzwierciedla DALEJ swoich „energii” na tym wykresie. Czyżby ZEPSUŁO SIĘ bądź co bardziej straszliwe NIGDY NIE ISTNIAŁO? Jakie to przykre.

  • Ktoś pisze:

   Oczywiście się wkleił stary obrazek – powinienbyć 21-23 .03

   • marek pisze:

    http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7

    Ktosiu , chociaż źle interpretujesz ale dobrze że przypomniałeś , zaćmienie , Ktosiu , zaćmienie …..

    • Maria_st pisze:

     Ktosiu , chociaż źle interpretujesz ale dobrze że przypomniałeś , zaćmienie , Ktosiu , zaćmienie …..”

     a nie Nów……?
     I……

    • Ktoś pisze:

     Ale JAKIE ZAĆMIENIE marku. Shuman jest mierzony jako drgania pomiędzy powierzchnią ziemi a jej jonosferą. Tu NIE MA CO się zaćmić, chyba że rozumy badaczy dlatego mnie tak bardzo interesuje CO OFICJALNIE mówią o tym ZANIKU Shumana i naukowcy i ci ezo-bzdeciaże jak ten Sugar z filmiku. Bo zakładam, że i jedni i drudzy mają zgryza jaki POSTANOWILI PRZECZEKAĆ cichcem zamiatając problem pod dywan.

     I ponieważ muki robi za autorytet naukowy (sam się chwalił dyplomami uczelni) to mnie interesuje jego opinia na temat tego zaniku bo ja swoją teorię mam ale wole jej nie wyjawiać by się zaraz nie rozpleniła jako kolejny „channeling”.

     Tyle i aż tyle więcf czekam na TŁUMACZENIA czemu zanikł, i skoro jak piszesz to ZAĆMIENIE to info CO GO ZAĆMIŁO a nie kolejne bajki dla dzieci.

     • Ktoś pisze:

      Shuman „zdechł” w nocy z 17 na 18. Zamienie by20. 3 dni później.

     • Maria_st pisze:

      Shuman „zdechł” w nocy z 17 na 18. Zamienie by20. 3 dni później.

      Ktos, musze sprawdzic kiedy sioli pisalam o tej mrugajacej gwiazdce…co to tak intensywnie swiecila i mnie do siebie „przyciagnela”……moze to ma jakis zwiazek?

     • Ktoś pisze:

      Pewnie ma ale kto by pamietał to takich szczegach….

      zapytaj lepiej mukiego czemu shuman zdechł i czemu nie ma jego bambulców jakie miały przylecieć w zeszłym roku.

     • Maria_st pisze:

      Pewnie ma ale kto by pamietał to takich szczegach….

      zapytaj lepiej mukiego czemu shuman zdechł i czemu nie ma jego bambulców jakie miały przylecieć w zeszłym roku.

      to bylo 15 marca
      shuman jeszcze zagra…
      a gdzie Muki pisal ze w 2014 mialy spasc bambulce na Ziemie–choc w sumie w zeszlym roku sporo smieci bylo widac.

     • Ktoś pisze:

      2013-2014 straszył 7 bambulcami i pampersem

     • Maria_st pisze:

      2013-2014 straszył 7 bambulcami i pampersem

      nie zrozumiales kochany Ktosiu

     • Ktoś pisze:

      Straszył w tym samym czasie jak leciał ISON, i w tym samym czasie jego bambulce miały zlecieć.

   • Maria_st pisze:

    a u nas juz od rana robi szachownice na niebie….ciekawe ze tych samolotw nie ma tu :
    http://www.flightradar24.com/53.37,17.42/7

 34. toja pisze:

  Ktoś, co te obrazki pokazują, czego dowodzą?

  • Ktoś pisze:

   Tu masz to dokładnie opowiedziane:

   ROK 2012_ Spokojnie – to dopiero POCZĄTEK! Twój wkład w proces wzniesienia.mp4

   • toja pisze:

    Ktoś, dziękuję za filmik, obejrzałam w całości. dziwne to ale ja to swoje wyjście z ciała miałam właśnie w 1987r. trochę przed tą datą dostałam w nazwisku „el”, wiele innych spraw też się zgadza…zastanawiające te zbieżności są
    niektóre rzeczy inaczej rozumiem ale…muszę przemyśleć zeby zbyt pochopnie w pychę nie popaść. 🙂
    pozdrawiam

 35. toja pisze:

  Ktoś pisze:
  Marzec 22, 2015 o 19:05
  Ciekawe co na nią mówią nałukowcy jak Muki
  ___________________________________________
  tu pozwolę sobie wkleić ciekawą wypowiedź Pana Muki
  „ja tam bylem -wiem. mogłem nie wracać, ale chciałem wrócić bo mi się tam na górze wcale nie podobało…….
  i po raz trzeci też będę się targował nawet grał w karty jak zajdzie potrzeba,.argumenta mam mocne. zobaczymy jak będą ważyć……

  po takich i wielu innych wypowiedziach tego zawodowego blogera dochodzę do wniosku, że ten bloger pracuje na ilość wejść i komentarzy. ten bloger zna się na swoim blogerskim fachu, to trzeba mu przyznać.
  pozdrawiam

 36. Maria_st pisze:

  tu pozwolę sobie wkleić ciekawą wypowiedź Pana Muki
  „ja tam bylem -wiem. mogłem nie wracać, ale chciałem wrócić bo mi się tam na górze wcale nie podobało…….
  i po raz trzeci też będę się targował nawet grał w karty jak zajdzie potrzeba,.argumenta mam mocne. zobaczymy jak będą ważyć……
  po takich i wielu innych wypowiedziach tego zawodowego blogera dochodzę do wniosku, że ten bloger pracuje na ilość wejść i komentarzy. ten bloger zna się na swoim blogerskim fachu, to trzeba mu przyznać.
  pozdrawiam
  Odpowiedz
  Toja skąd taki wniosek ?
  Uważasz ze Muki nie może wyciągać swoich wniosków?
  Mnie sie TAM podoba–jeśli tak to można prosto określic.
  Ja sie nie zgadzam z tym coś napisała odnośnie wejśc i komentarzy.
  Uważam, że na tym najmniej Mu chodzi—raczej o poznanie i zaznajomienie sie z wiedzą STAROŻYTNYCH.
  Rozumiem dlaczego nie pisze o pewnych sprawach.

 37. toja pisze:

  Toja skąd taki wniosek ?
  Uważasz ze Muki nie może wyciągać swoich wniosków?
  Mnie sie TAM podoba–jeśli tak to można prosto określic.
  Ja sie nie zgadzam z tym coś napisała odnośnie wejśc i komentarzy.
  Uważam, że na tym najmniej Mu chodzi—raczej o poznanie i zaznajomienie sie z wiedzą STAROŻYTNYCH.
  Rozumiem dlaczego nie pisze o pewnych sprawach.

  mnie się też tam podoba 🙂 odwiedzam i czytam, choć od długiego czasu czytam już tylko wybiórczo
  ja nie rozumiem dlaczego przez wiele lat nie napisał o tych jak określasz pewnych sprawach, skoro ty rozumiesz to mi wyjaśnij, a wtedy może zmienię zdanie 🙂
  moim zdaniem to takie mówić dużo żeby nie powiedzieć nic…wiem ale nie powiem bo nie zasługujecie, bo mi ukradniecie, ale dalej pilnie odwiedzajcie i czytajcie i pytajcie…może kiedyś zmienię zdanie dla tych najpilniejszych/najpokorniejszych itd blebleble 🙂
  pozdrawiam

  • Maria_st pisze:

   toja na blog Mukiego weszlam z bloga Livii…w ten sposob
   zaczęłam czytac i wiele z tego co Muki pisze ja znam…ze wspomniej, snów, doswiadczeń.
   Od dziecka interesowała mnie technika i tak zostałam i czytam co pisze…
   Kiedys np mialam pewne doswiadczenie…to taka odpowiedz na pewne pytanie…..pojawiłam sie w …..NICOŚCi….taka podpowiedz otrzymałam…dostałam tam też odpowiedz …..wiesz…kilka lat szukałam osoby która miałaby podobne lub takie samo odczucie po ” byciu” tam…..w zasadzie tylko Muki opisal to tak jak ja odebrałam–choc moje wnioski były inne….
   Mozłiwe ze tak jak tam……tzn odczucie bez ciala….juz miałam wcześniej i dlatego moj odbior był raczej…..obojetny…..po prostu bylam, dostalam odpowiedz i powrot.
   Niedawno czytałam u Mukiego o UNI….i byl tam Uriel jako jeden z glownych ” bogow” i to tez mi pozwolilo cos zrozumiec w mojej ukladance

   • Ktoś pisze:

    Uriel to raczej anioł i to taki „upadły” nie lubiący żydów. Nie kłuci się to z naukami twojej sekty?

    PS
    I klasyczna zrzynka z budddyzmu czy nawet feng Shui:

    „Współcześni Żydzi przed snem odmawiają modlitwę zawierającą słowa: „Winni Pana, Boga Izraela, niech Michał stanie po mojej prawicy, Gabriel po lewicy, Uriel przede mną, Rafael za mną, a ponad głową przebywa obecność Boga”.

    • Maria_st pisze:

     Uriel to raczej anioł i to taki „upadły” nie lubiący żydów. Nie kłuci się to z naukami twojej sekty?

     jesli cos pisze to nie wzoruje sie na zadnej nacji.
     nie pisze zbyt wiele o swoich doswidczeniach/przypomnieniach…wiec nie wiem co znacza slowa–naukami twojej sekty?
     moja sekta–znaczy JA…..ma swoje widzenie a ze pojawiaja sie tu okreslenia znane nie tylko mnie—to chyba dobrze?

   • toja pisze:

    Marysiu, czytać można i każdego kto chętnie pisze, ale zrozumienia trzeba szukać w sobie, analizując własne doświadczenia. takie tam bajanie o starożytnych bogach, o przepowiadaczach, a przede wszystkim wsłuchiwanie się w straszenie oddala od zrozumienia.

    wiesz…kilka lat szukałam osoby która miałaby podobne lub takie samo odczucie po ” byciu” tam…..w zasadzie tylko Muki opisal to tak jak ja odebrałam–choc moje wnioski były inne….
    Mozłiwe ze tak jak tam……tzn odczucie bez ciala….juz miałam wcześniej i dlatego moj odbior był raczej…..obojetny…..po prostu bylam, dostalam odpowiedz i powrot.

    byłaś, dostałaś odpowiedź i powrót…i nic mi to nie mówi, jaki twój wniosek z tego?
    ja też tam byłam, ale po powrocie sie nie skończyło.
    to co nie tylko Muki opisuje z tego bycia tam, jakoś mnie nie przekonuje…no nie wiem, może każdy ma inaczej.
    piszesz, że twój odbiór był obojętny, tego też nie rozumiem jak takie doświadczenie moze nieść za sobą obojętność , jakby to była bułka z masłem?
    może wasze umysły nie nadawały się do zderzania z kolejnymi doświadczeniami? nie wiem co o tym sądzić.

    Od dziecka interesowała mnie technika i tak zostałam i czytam co pisze…
    technika, ale co takiego nadzwyczajnego z tego wieloletniego czytania się dowiedziałaś?

    Niedawno czytałam u Mukiego o UNI….i byl tam Uriel jako jeden z glownych ” bogow” i to tez mi pozwolilo cos zrozumiec w mojej ukladance
    Uriel jako jeden z głównych bogów…TAM Marysiu nikt nie ma imion, nikt techniką ani liczbami, funkcjami się nie posługuje. nie ma czasu, jednostek fizycznych, tam nie ma niczego co w naszych ludzkich głowach…więc nie wiem gdzie ty i Muki byliście.
    pozdrawiam

    • Maria_st pisze:

     toja i własnie w tym rzecz ja wnioski ze swoich doświadczeń wyciągam dlatego mam do tego obojętne odczucie .
     NICOŚĆ to nie TAM–chyba ze i Ty inaczej czujesz to TAM.
     Ja nie drocze sie o czyjes doswiadczenia bo kazdy ma inny ich odbior…zalezy to od osoby doswiadczającej a nie tej która o tym czyta.
     Gdybyś czytała ze zrozumieniem lub z uważnościa to wiedziałabyś jakie jest moje odczucie odnośnie tego co JEST.

     „byłaś, dostałaś odpowiedź i powrót…i nic mi to nie mówi, jaki twój wniosek z tego?
     ja też tam byłam, ale po powrocie sie nie skończyło.”
     Byłaś w NICOŚCI ?
     To opisz odczucie Twoje bo jestem ciekawa….i po co tam byłas…
     Czym jest NICOŚĆ pisałam nieraz tutaj i jakie było moje pytanie–też.
     Po powrocie–skad i co sie nie skończyło?

     „technika, ale co takiego nadzwyczajnego z tego wieloletniego czytania się dowiedziałaś? ”
     nie wiesz?
     czy niechęć do Mukiego nie pozwala zrozumieć, tylko dlaczego?
     dowiedziałam sie o możliwosciach naszego Umysłu i tego że okłamujemy siebie samych, bo tzw naukowcy to też my–jako Całość.
     Wiedzieliśmy ale okłamująć, zakłamując…..nic nie rozumiemy z tego co doświadczamy..
     I nie pisze tu o jednostce–ja, lecz MY, bo różne tu ” role gramy”.

     „Uriel jako jeden z głównych bogów…TAM Marysiu nikt nie ma imion, nikt techniką ani liczbami, funkcjami się nie posługuje. nie ma czasu, jednostek fizycznych, tam nie ma niczego co w naszych ludzkich głowach…więc nie wiem gdzie ty i Muki byliście.”

     hmm, wyciągasz wnioski takie jakie masz w sobie.

     Ja zrozumiałam ze wszystko ” TU ” to MAYA…….
     Ja nie wiem też gdzie Ty byłaś jeśli tak sie targujesz o to BYCIE……. bo będac TAM–nie powinnaś.
     I dlatego nie rozumiem pretensji / chodzi o ten komentarz u Mukiego/ o zrozumienie jaką Matka jesteś jeśli to wszystko tylko w naszych głowach…sprzeczność w sprzeczności toja.
     Rozumiesz teraz dlaczego napisalam i użyłam słowa — „obojętność ” ?
     Walka z samym soba do niczego nie prowadzi …..

 38. toja pisze:

  Z zainteresowaniem czytam pojawiające się tu dyskusje na temat początków „ludzkości”. Niestety obarczone są one jednym fundamentalnym błędem zwanym – DATOWANIE. Cykl Marduka wnosi 3600 lat więc nie ma możliwości by ludzkość pamiętała rzeczy sprzed 2 jego cykli. Może mieć spisane ale skoro KAŻDY JEGO POBYT w bliskości Ziemi to katastrofa dla niej nikłe są też szansę na zachowanie pamiątek spisanych bo potop, bo trzęsienia ziemi, bo zapadliska …. słowem wiele czynników drastycznie zmieniających wygląd krain by coś się dało zachować z czasów poprzednich cykli ……
  już zwracałam wam uwagę na tę część wypowiedzi Ktosia…może nie zauważyłam w tym tu chaosie odzewu
  Ktoś w swym wyjątkowym komentarzu zanegował wielkość przemądrzalskich.
  Cykl Marduka (kto to jest u licha), no ale niech będzie, więc cyklu Marduka nie można określić w czasie. cykl zmian, to cykl zmian i zależy od zmian. dojdzie do krytycznego momentu to nastąpi zmiana, proste jak drut 🙂
  pozdrawiam

  • Ktoś pisze:

   „Cykl Marduka” to czestotliwość odwiedzin opiekunów na Ziemi (Bóg Prawa w Mahabharacie). Jest on dobrze widoczny w postaci „słońc” majów z ich kodeksu bo każde odwiedziny kończyły się zagładą danej pedalącej się cywilizacji. Na podstawie kalendarza majów czy greckich zapisków o potopach określono iż to jest te rzeczone 3600 lat ( tak plus minus).

   • toja pisze:

    Ktoś
    BÓG to istota duchowa, stworzył świat w miejscu gdzie nie ma ani czasu, ani materii.
    nie potrzebował do tego żadnej wiedzy, którą chełpi się umysł ludzki. nie potrzebował wiedzy matematycznej, fizycznej, żadnych wzorów ani liczb.
    my ludzie „żyjemy” w warunkach, które BÓG stworzył z „niczego”. my ludzie poprzez ciała stworzone z „niczego” żyjemy w miejscu stworzonym z „niczego”.
    czym więc jest ten wasz Kosmos, który widzicie swoimi oczami? czym ziemia, którą czujecie pod stopami? czym wy sami jesteście?
    pozdrawiam

    • Maria_st pisze:

     czym więc jest ten wasz Kosmos, który widzicie swoimi oczami? czym ziemia, którą czujecie pod stopami? czym wy sami jesteście?

     no wlasnie…..
     moze nam dasz odpowiedz jak Ty to ” odbierasz”

     • toja pisze:

      może dam, może nie dam
      najpierw chciałabym usłyszeć wasze odpowiedzi na moje pytania…jak wy to odbieracie

    • Ktoś pisze:

     Bóg jest CAŁKOWICIE materialny ale niestety by go obejrzeć trza ZMIENIĆ SKALĘ patrzenia. No i widzieć „energię” a nie tylko materię, jej zanikający przejaw.

     Dla mnie Kosmos to plac zabaw gdyż jak mówiłem „moje ciało” jest daleko daleko stąd …. za 7 górą, rzeką i galaktyką. ;p

    • Ktoś pisze:

     „stworzył z „niczego”. – to się naukowo nazywa „złamana symetria”.

     Tak naprawde to widzimy tylko jeden maluteńki zakres częstotliwości. „Parazmysłami” możemy go „powiękrzyć” ale to i tak nigdy nie obejmie całości.

     Czy na podstawie „śrubki od koła” jesteś w stanie ODTWORZYĆ samochód? Model, markę, kolor, wyposażenie, dzień produkcji, przebieg …. ???

     A człowiek zwłaszcza ten mamiący się tytułami „miszcz duchowy” sprowadza samochód do wielkości śrubki twierdząc iż ona i tylko ona jest samochodem.

     PS.
     Jak tam muki i shuman, już wiemy czemu jest z nim nie halo?

     • toja pisze:

      PS.
      Jak tam muki i shuman, już wiemy czemu jest z nim nie halo?
      _________________________________________
      Ktoś
      przeczytaj ostatni komentarz Mukiego…zobacz jakie zbiegi okoliczności na tym naszym świecie
      my wczoraj, no może jednostki z nas, pochyliliśmy się nad czterema jeźdźcami apokalipsy, a Muki obejrzał program TVN24 i…Muki mnie zadziwia w takich momentach, tzn gdy niespodziewanie robi taką odskocznię od tematów wiodących…i za to go lubię, za resztę NIE

     • Ktoś pisze:

      „Postac Jana Chrzciciela jest absolutnie kluczowa dla genezy chrzescijanstwa, a w dodatku jest on postacia jak najbardziej historyczna, o czym zaswiadcza Jozef Flawiusz”

      – Jan Chrzciciel – kolejna odtworzeniowa szopka wydażeń sprzed setek lat wcześniej.

      Jan -> Jan nus – JOWISZ

      ale także

      Jan -> Jaśniejący – LUCYFER.

      Jan CHRZCICIEL bo UWOLNIŁ WODY …. pożarte przez Tiamat żydowskiego demona. Blablanie w wodzie wymyślono później na „pamiątkę” ratującego życie obmywania w wodzie ciała z PYŁU POPROMIENNEGO. Bo jak NIE MA WIEDZY co czemu służy to się to MECHANICZNIE ODTWARZA dla dojenia „wiernych”.

      Z uwagi na mnogość dialektów i żydowskie kradziejstwo czego się dało skąd się dało te same byty figurują pod różnymi nazwami.

      Bo żydowski w odróżnieniu od słowiańskiego z jakiego KRADŁ WEDY nie ma wielu dzwięków. I na nich się wali wszelkie „odtwarzanie”.

      Tfu nawet nie żydowski, żydzi w tamych czasach pisali GREKĄ. Hebrajski powstał po 600 roku jak najechali Słowian -> Chazarie.

     • Dawid56 pisze:

      Ktosiu, na jakiej podstawie twierdzisz że Janus to Jowisz?

     • Ifryt pisze:

      Ktosiu ciekawe spostrzeżenie z tymi śrubkami i samochodem, też tak uważam, dlatego nie biorę na poważnie nawet własnych teori, bo to wszystko domysły nawet gdybym jakiegoś objawienia dostąpił 😉

      Co do Jana Chrzciciela, to mnie zaciekawił swego czasu tekst biblijny, że niema większego od niego na ziemi, ale najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest od niego.

      Przypuszczam że chodzi tu o tak zwanych „synów ognia”, któży choć są czyści, to się do zbawiania owego szamba wogóle nie nadają 😉
      Zmieniają się w demony, dlatego żydzi uważali „upadłych aniołów” za zrodzonych z czystego ognia, ja średnio wieżę w aniołki, więc myślę że chodzi o niektórych ludzi, któży mają czyste serca, z tym że niekoniecznie takie znowu łagodne i niewinne.

    • Ifryt pisze:

     Toja, intelekt nakazywał by zatem przyjąć że jesteśmy NICZYM 😀
     Jednak jeśli rozejrzymy się wokoło, to okaże się że intelekt w tym przypadku się nie sprawdza, bo nawet mrówka jest czymś, i glizda tak samo.

     Nicość jest nicością, nic w niej nie było oprucz Boga, to była tylko przestrzeń w której bytował, nagle stworzył coś z niczego, a tak naprawdę z SIEBIE, to logiczne 🙂

     • Maria_st pisze:

      NICOSC to taka biblioteka w ktorej sa nasze zapisy doswiadczen…wiec nie byla pierwsza—tak mi sie wydaje……
      cos jak twardy dysk ” kwantowy”…jesli w ogole mozna do czegos Matrixowego porownac.

     • margo0307 pisze:

      ” NICOSC to taka biblioteka w ktorej sa nasze zapisy doswiadczen…”
      ______
      Wiesz Maryś, dzisiaj w nocy, ponownie „byłam z wizytą” w bibliotece, tym razem jednak nie towarzyszył mi Mnich, ale jakaś… dziwna Istota… cała w piórach… 🙂

     • Maria_st pisze:

      ______
      Wiesz Maryś, dzisiaj w nocy, ponownie „byłam z wizytą” w bibliotece, tym razem jednak nie towarzyszył mi Mnich, ale jakaś… dziwna Istota… cała w piórach… 🙂

      cala w piorach….takich ptasich?
      a jak wygladalas INNA __TY ?

     • Ifryt pisze:

      Marysiu istnieją różne światy, niektóre są wieczne, więc nie specjalnie potrzebują histori 😉
      Jeśli zaś przenikną do innych światów, stając się ich częścią, to te inne światy zapisują ich historię, tak jaby 😉
      Moim zdaniem na dłurzszą metę niema co w to wnikać.

     • margo0307 pisze:

      ” cala w piorach….takich ptasich? a jak wygladalas INNA __TY ?”
      ______
      Dziwna, wysoka Istota, której twarzy znowu nie mogłam dojrzeć… :/
      Miała na sobie coś w rodzaju płaszcza z kapturem ale bez rękawów…, taka jakby opończa z piór właśnie…, pióra były… jakieś takie… dziwne…., na barkach zaokrąglone, wzdłuż płaszcza… proste…
      Ona, ta Istota pokazywała mi… Atlantydę… i tłumaczyła coś, co tam się wydarzyło…, a co zostało spowodowane przez jej mieszkańców…
      Nigdy nie interesowały mnie sprawy Atlantydy, tym bardziej, że tak naprawdę to… nie wiadomo czy – ona w ogóle istniała…
      Ale wiem już, że… istniała ! …
      Wiem, że to śmiesznie zabrzmi ale… kiedy rano się obudziłam, na mojej poduszce, obok twarzy leżało… piórko właśnie… 😀 , może wylazło z poduszki ? 😛
      Ale jak je zobaczyłam to… Szok !

     • Maria_st pisze:

      Wiem, że to śmiesznie zabrzmi ale… kiedy rano się obudziłam, na mojej poduszce, obok twarzy leżało… piórko właśnie… 😀 , może wylazło z poduszki ? 😛
      Ale jak je zobaczyłam to… Szok !

      dla mnie zaden szok……realnosc…
      Magos a pamietasz cos o tej Atlantydzie?

     • margo0307 pisze:

      ” Magos a pamietasz cos o tej Atlantydzie?…”
      ________
      Tą razą… co-nieco pamiętam o dziwo !…, bo coś mnie zbudziło o 3-ej 😀 i „na gorąco” zapisałam, to co zapamiętałam…, niestety nie wszystko… :rool:
      Sceneria była niemal dokładnie taka sama, jak we śnie sprzed kilku lat…, znowu ogromnie długie korytarze z ogromnymi, wysokimi regałami po obu stronach , a pośrodku obszerne korytarze… i ta peleryna z… czarno-białych piór…
      Miałam skojarzenie z Indianami ale… w życiu nie widziałam Indianina w… pelerynie… 😀
      Prawdę mówiąc, to nie jestem pewna czy to w ogóle była Istota… ludzka…
      Zapamiętałam swoje obuwie…, czarne mokasyny z białymi frędzlami…
      W tym śnie sprzed kilku lat, chodziłam po czarno-białej posadzce…, teraz nie pamiętam podłoża, za to ponownie… czarno-biały kolor… peleryny z piór tej Istoty i moje mokasyny…

     • Maria_st pisze:

      Tą razą… co-nieco pamiętam o dziwo !…, bo coś mnie zbudziło o 3-ej 😀 i „na gorąco” zapisałam, to co zapamiętałam…, niestety nie wszystko… :rool:
      Sceneria była niemal dokładnie taka sama, jak we śnie sprzed kilku lat…, znowu ogromnie długie korytarze z ogromnymi, wysokimi regałami po obu stronach , a pośrodku obszerne korytarze… i ta peleryna z… czarno-białych piór…
      Miałam skojarzenie z Indianami ale… w życiu nie widziałam Indianina w… pelerynie… 😀
      Prawdę mówiąc, to nie jestem pewna czy to w ogóle była Istota… ludzka…
      Zapamiętałam swoje obuwie…, czarne mokasyny z białymi frędzlami…
      W tym śnie sprzed kilku lat, chodziłam po czarno-białej posadzce…, teraz nie pamiętam podłoża, za to ponownie… czarno-biały kolor… peleryny z piór tej Istoty i moje mokasyny…

      Interesujace.
      Te kolory byly takie ziemskie czy jakby swiecace od wewnatrz…..tzw swietliste?
      Czarno–biale to tez jest mi znane jako szachownica…w czasie „przeskoku swiadomosci”

    • Ifryt pisze:

     Można też powiedzieć że Nicość miała w sobie Boga, czyli była jego matką, i wcale nie była taką Nicością jak to mówi umysł 😀
     W sumie mogą być tym samym, byt i niebyt.

     • margo0307 pisze:

      „… intelekt nakazywał by zatem przyjąć że jesteśmy NICZYM 😀
      Jednak jeśli rozejrzymy się wokoło, to okaże się że intelekt w tym przypadku się nie sprawdza…”

      ____________
      Prawdopodobnie umysł może… wszystko… 🙂
      Umysł każdego z nas widzi tylko to, w co wierzy, że istnieje…, logicznym więc będzie wniosek, że… widzimy to, w co wierzymy…
      Najprawdopodobniej jest też tak, że to nasz system przekonań w znaczącym stopniu decyduje o tym – kim jesteśmy i w co wierzymy…
      Obiektywna Rzeczy Istność bez umysłu nie istnieje, ale skoro 99,99 % materii to pustka – jak chcą niektórzy – to… tylko umysł może nadać jej formę…
      Wynikałoby z tego, że… Myśl + Materia = Forma…
      Nie będzie zatem dziwne, że każdy z nas widzi świat inaczej i może wierzyć w to, co chce…
      Może więc dlatego każda władza dąży do kontroli mediów, bo dzięki nim w prosty sposób może sterować wieloma umysłami… 😛

     • Ifryt pisze:

      Fajnie i sensownie piszesz Margo 🙂
      Świat myśli gdy się przedziera do świata materialnego to tworzy, tylko zależy na co się natknie w tym materialnym świecie 🙂
      Bo może napotkać na opór, właściwie zawsze tak jest, tylko w pustce niema żadnego oporu.
      Bóg jest naprawdę wszechmocny, tylko że szkopół w tym że nie on jeden 😀
      Żeby dostać się do owej przestrzeni, często trzeba rozwalić blokady.

     • margo0307 pisze:

      „… Świat myśli gdy się przedziera do świata materialnego to tworzy, tylko zależy na co się natknie w tym materialnym świecie…”
      ____
      A świat materialny to…, wg. Ciebie co to jest ? 😀
      *
      „…może napotkać na opór… tylko w pustce niema żadnego oporu…”
      ____
      W świecie energii, opór mogą stanowić, chyba tylko różnice w częstotliwości wibracji…, chociaż i to brzmi dla mnie jakoś tak… dziwnie…
      Nie wypowiem się nt. tzw. „pustki”, bo… nie rezonuję jakoś z tym pojęciem…, wydaje mi się, że we wszechświecie nie ma czegoś takiego jak „pustka”…, no ale… mogę się oczywiście mylić.. 😉

     • Ifryt pisze:

      Margo, odpowiedzi na takie pytania do niczego nie prowadzą moim zdaniem 😉
      To jest takie złudzenie że jeśli nadasz czemuś nazwę to że niby wiesz co to jest, i że zgłębiasz naturę tego czegoś, słowo „Ptak” nie jest Ptakiem, mi niewiele mówi o tym stworzeniu.

      Tak samo z tą materią, Ty powiesz że to myśl, jak Cię zapytam co to jest myśl to pewnie mi powiesz że to energia? Jak Cię zapytam co to energia to pewnie znowu się znajdzie na to jakieś określenie 😉
      Jacyś materialiści nazwą materię zbiorem elektronów i myślą że wiedzą czym ona jest, i tak jest ze wszystkim.

     • margo0307 pisze:

      „…Jacyś materialiści nazwą materię zbiorem elektronów i myślą że wiedzą czym ona jest, i tak jest ze wszystkim.”
      _____
      I pewnikiem sporo w takim podejściu jest … racji 😀

     • marek pisze:

      Wiesz Maryś, dzisiaj w nocy, ponownie „byłam z wizytą” w bibliotece, tym razem jednak nie towarzyszył mi Mnich, ale jakaś… dziwna Istota… cała w piórach… 🙂

      Przepraszam że się nie przedstawiłem
      m.

 39. marek pisze:

  KOMU TUTAJ OCZKA W NOCY ŚWIECĄ

  Za jednej nocy trzy sny ,które mogły by każdego o zawał serca przyprawić , ale jasno dające znać , że jakiejś szumowinie się tematem , dopiekło .

  I ślisztaśne zakończenie czwarty sen , ktoś krzyczy ,tylko nie ten z forum ,mieliście jej tylko krew pobrać , a nie pozbawiać energii / czy energii życia / i widzę dosyć niewyraźnie postać /chyba kobiecą / w pozycji siedzącej z opuszczoną głową , a ja w tym przedstawieniu szukam spluwy , żeby kropnąć , gapiącego się na mnie oficerka .
  Zapraszam ponownie może uda mi się Wam łby poukręcać , a w realu choćby zęby powybijać i pogonić w rejon….. już ja wiem jaki .

  Sługa uniżony – szumowiny.

  m.

  • Maria_st pisze:

   Marku o co tutaj chodzi?
   horrora miałes?
   heh ja tak wczoraj siiedziałam na ogrodku jak opis tej kobiety…..moze zlapałes moje zmeczenie?

   • marek pisze:

    Powiedz mi jeszcze Marysiu , że z Twym mężem miałem się strzelać i będzie kabaret ..
    W mistycznym zwidzie przez pomyłkę ,zabił na odległość męża śpiącej znajomej …
    Ale ja im jeszcze i tak doopy skopię ….idą czasy dla skrzydlatych …
    m.

    • Maria_st pisze:

     Marku nie wiem z kim sie miales strzelac……moj mąż jest zazdrosny–to rożnie moze być ale mam nadzieje ze nie zwycieza w Nim niskie instynkty .
     Ale masz sny….okropnośc.
     Ja jak narazie—mam miłe sny….ale wiem, ze wiele zależy od tego co na dana chwile podświadomośc nam podrzuca……może pod tym kierunkiem to rozważ.
     U nas piekna pogoda……..

     • marek pisze:

      U mnie też a ze Smoczej Jamy coś mruczy , jakby się smok , albo ruski niedźwiedź budził .

      A sny nie był z winy nadmiaru tłuszczów zwierzęcych w żołądku ,a przypominały wstawki holograficzne .
      Ten ostatni bardzo ostro widziany w konturach i fabule , przedstawiał jakieś gadziki w ludzkiej postaci eksperymentujące na ludziach .
      Najpierw mnie jakieś lalunie , parę tygodni temu na swe wdzięki naciągały , przy okazji sprawdzając , czy w sercu mam miłość , czyli wrota do 12-tki , teraz straszą , znowu będzie trzeba jakieś szumowiny pogonić w ………

      m.

     • Maria_st pisze:

      A sny nie był z winy nadmiaru tłuszczów zwierzęcych w żołądku ,a przypominały wstawki holograficzne .
      Ten ostatni bardzo ostro widziany w konturach i fabule , przedstawiał jakieś gadziki w ludzkiej postaci eksperymentujące na ludziach .
      Najpierw mnie jakieś lalunie , parę tygodni temu na swe wdzięki naciągały , przy okazji sprawdzając , czy w sercu mam miłość , czyli wrota do 12-tki , teraz straszą , znowu będzie trzeba jakieś szumowiny pogonić w ………”

      jakie szczeście ze nie mam takich przezyc –nawet sennych…

 40. marek pisze:

  NIE JESTEŚMY NIEWOLNIKAMI , NAJWYŻEJ SZCZURAMI BIEGAJĄCYMI W KÓŁKO W KLATCE .

  KRYZYS SPOWODOWALI LUDZIE I LUDZIE MOGĄ GO ZMIENIĆ .

  Motta płynące z filmu o ekonomii świata .

  m.

  • Maria_st pisze:

   KRYZYS SPOWODOWALI LUDZIE I LUDZIE MOGĄ GO ZMIENIĆ .

   to oczywiste że TYLKO LUDZIE….

   • marek pisze:

    Marysiu , odpuść temu Mukiemu , bo poglądy jak choroby – są zaraźliwe , a jemu jak pisałem , ” coś na ramieniu siedzi ” .
    to oczywiste że TYLKO LUDZIE….z ufokami z tyłu , pociągającymi ich za uszy.
    ” Wyprodukowałem se pomarańczowe krówki , które dają mi błękitne mleko i nie będę ich pilnował „- oj Marysiu , Marysiu gdzieś Ty swe nauki pobierała ?.
    m.

    • Maria_st pisze:

     ” Wyprodukowałem se pomarańczowe krówki , które dają mi błękitne mleko i nie będę ich pilnował „- oj Marysiu , Marysiu gdzieś Ty swe nauki pobierała ?.”

     oj Marku..zazdrośc puka do Twych drzwi?
     co to za pomaranczowe krówki i błekitne mleko?
     nie wiem co komu na ramieniu siedzi…a juz sobie przypomniałam—super ze siedzi…
     Marku ” czep ” sie Siebie ha ha ha
     buziak

   • marek pisze:

    to oczywiste że TYLKO LUDZIE….pociągani za uszy przez ufoki…
    m.

    • Maria_st pisze:

     to oczywiste że TYLKO LUDZIE….pociągani za uszy przez ufoki…
     m.

     tzn my siebie–sami pociagajacy za uszy, Marku

     • marek pisze:

      I ziemia w miejscu stoi Marysiu , i dlatego z niej nie spadamy .
      m.

     • marek pisze:

      Maria_st pisze:
      Marzec 23, 2015 o 19:49

      NICOSC to taka biblioteka w ktorej sa nasze zapisy doswiadczen…wiec nie byla pierwsza—tak mi sie wydaje……
      cos jak twardy dysk ” kwantowy”…jesli w ogole mozna do czegos Matrixowego porowna

      Niestety to co opisuje Małgosia , to nie żadna nicość , a uprowadzenie .
      A piórko to mi od tyłka odpadło bo się teraz pierzę .
      m.

 41. Ktoś pisze:

  „Soma uczynionym zostal Bogiem planet i gwiazd, i jako pierwszy został wyświęcony na króla i królem został. Z powodu albo za przyczyną swej sławy i urody popadł w pychę.
  Brihaspatiemu – przyrodniemu bratu, ukradł przepiękną żonę – Tarę.
  Za nic nie pomagały żadne argumenty Soma nie chciał oddać pięknej Tary prawowitemu mężowi.
  Uśanas władca planety Sukra, stanął po stronie Somy, a bogowie i sam Indra stanęli po stronie prawowitego męża Tary – Brihaspatiego.
  Rozpętała się w Niebiosach niewyobrażalna wojna pomiędzy bogami a asurami. Wojna o przepięknej urody Tarę.
  ( jak nic opowieść ta przypomina niemal w szczegółach wojnę o Heleną Trojańską). Muki.”

  – ta bajka o Troi inaczej wygląda. Helena została skradziona po upadku Troi (jej imię hetyckie w tłumaczeniu to „POŚLUBIONA BOGU” vel „BOŻA NIEWOLNICA”) a sama Troja w wykopaliskach nazywa się Dattasa. Walka o odzyskanie Helleny odbyła się jakieś 50-100 lat po upadku Troi i skończyła spopieleniem Mu/Lemurii, Mezopotamii jak i CAŁEJ Afryki bo przyleciała z kosmosu 7 „osobowa” ekipa rozbiórkowa. Teraz ma przybyć ich tyle, że NIEBO ZAKRYJĄ swoimi „ciałami”.

  Soma u greków to Hermes ale nie Trimestos. Ma on także wykopaliskowe imię ale nie chce mi się go szukać po notatkach bo przecież spisane fantazje schizofreników są ważniejsze niż zachowane historyczne dowody. Jego „władanie niebem” wynika z tego iż był intruzem z kosmosu.

  Walka Mahabharaty odbywała się na terenach wsch Turcji, płn Iraku i płn Kaukazu. Większość walk jakie można odtworzyć dopasowywując do opowieści z Mahabharaty konkretnych WYKOPANYCH i ISTNIEJĄCYCH władców. Archeologiczne acz przemilczane dowody mówią iż to tam jest pradziwe pole KUKUSZETRY.

  To co brane jest za Arka Noego na Araracie to zestrzelony pojazd głównego wodza demonów/ żydów/ achajów/ SOMY. Kazanie na Górze miało miejsce na ZACHÓD.

 42. marek pisze:

  Ktosiu , nie pękaj , pikawka ruszyła , jeszcze pożyjemy ..
  http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s