Bazy Kosmiczne Hiad i Plejad w Polsce (2)

Dlaczego dla Polski najważniejsze są Hiady, a nie Plejady?

Ma to wile znaczeń, a jednym z nich jest właśnie mistyka oraz wiara i religia, czyli ma to ścisły związek z przepowiednią św. Faustyny Kowalskiej. Jak już pisałam w Krakowie jest jedna z baz obwodowych Bazy Kosmicznej Hiad na terenie „Bramy Krakowskiej” w Ojcowie. Ale ta przepowiednia realizuje się nie tam, lecz w innym miejscu, bo na Kaszubach. Tym miejscem jest wielka Baza Kosmiczna, którą nazwałam „Radioźródło 3c 123” w Małych Stawiskach. Ta Baza Kosmiczna, to Dysk Króla Jahwe o śr. 1 km, który podwójnym pierścieniem otaczają różne Bazy Kosmiczne. Wśród nich jest dysk – baza Hiad. W miejscu tej Bazy Kosmicznej o śr. 100 m – w 1991 roku powstało zjawisko „płonących drzew” oraz wyszedł ognisty słup, który przesuwał się na południe i wskazał mi kamienne kręgi w Odrach. Dwa lata później rozpoczęłam tam badania kamiennych kręgów. Po kilku latach zrozumiałam, że za tym wszystkim kryje się nie tylko mistyka, ale rozległa wiedza naukowa, a szczególnie fizyka i astronomia oraz ufologia. Mistyczne zjawisko „płonących drzew” jest jednocześnie wskazówką astronomiczną i fizyczną, dlatego że w Planie gwiazdozbioru BYKA to miejsce wskazało odwzorowanie „radioźródła 3c 123” pozornie na tle gwiazdozbioru Byka. Jest to więc bardzo ważna wskazówka, gdyż jednocześnie wskazuje autorów mistycznej przepowiedni dla Polski i świata, a za tym kryją się Bazy Kosmiczne Hiad w Polsce. „Tu potrzeba zrozumienia o mający mądrość” – często powtarza swoim uczniom i apostołom na kartach ewangelii Jezus Chrystus.

W ten sposób to Hiady wyprowadzają z błędu naszą cywilizację, a nie Plejady! Z Hiad pochodzi przepowiednia o powtórnym przyjściu Jezus Chrystus oraz obraz zat. „Jezu ufam Tobie”. Na powtórne przyjście Jezusa z nieba czyli z kosmosu czekają wszyscy Chrześcijanie, lecz nie rozumieją jak ma to wyglądać. Zrozumienie Planu Baz Kosmicznych Hiad pozwala zrozumieć o czym mówi przepowiednia i skąd pochodzi Jezus Chrystus. Hahahaaaa…. On już dawno jest na ziemi… bo w swoich Bazach Kosmicznych, dlatego przed laty wciąż pisałam o Jezusie…

To właśnie do Małych Stawisk przed laty przyszedł tajemniczy Gość z lewą ręka na sercu, a prawą uniesioną jak na powitanie… lub do błogosławieństwa. Opisałam to w art. „Kim jesteś?” https://www.facebook.com/photo.php?fbid=280383941994149&set=t.100000676378505&type=3&theater

Był 1984 rok i nic z tego nie rozumiałam! Teraz wiem dlaczego tajemniczy Gość wyszedł z tunelu drzew nad rzeką Wierzycą… bo tam jest Baza Kosmiczna Hiad, która współpracuje z Główna Bazą Kosmiczną Króla Jahwe od 2000 lat na warunkach Nowego Przymierza. A co robią pozostałe Bazy Kosmiczne otaczające Główną Bazę Kosmiczną z „Radioźródła 3c 123”? Przeszkadzają i niszczą wszystko… bo to są wrogie Bazy Kosmiczne. To jest prawdziwa wojna na wszelkich poziomach od tysięcy i milionów lat… Wystarczy popatrzeć co robią i jak się zachowują okoliczni mieszkańcy i wszystko jasne! Wszyscy oni chodzą co tydzień do kościółka zmanipulowanego dla potrzeb Baz Kosmicznych – Węża, Smoka, Plejad, szaraków i innych sprzymierzonych w Radzie Galaktycznej, ale nie dla prawdy. O tym właśnie mówi proroctwo Apokalipsy Rozd. 17-18.

Ale wbrew pozorom nad tym wszystkim czuwa Główna Baza Kosmiczna Króla Jahwe, dlatego proroctwo Apokalipsy zapowiada co stanie się z Kościołem oraz z wrogimi Bazami Kosmicznymi i ich ludźmi… Polecam ciekawą lekturę proroctwa Apokalipsy w Biblii!

Jestem wizjonerką i badaczką megalitów, dlatego zadałam sobie pytanie: jaki jest sens naszej wiary i religii w naszych kosmicznych czasach? Dlaczego religia jest ważna? Czy jest jakieś logiczne wyjaśnienie „tajemnicy wiary”?

Doszłam do wniosku, że religia i wiara jest łącznikiem pomiędzy wcześniejszymi, zaginionymi cywilizacjami i ma na celu podtrzymać duchową więź oraz wiedzę o przodkach i korzeniach naszej cywilizacji. Jest to ważne dla ludzi wierzących oraz naukowców. Służą temu proroctwa biblijne oraz przepowiednie dotyczące przyszłości Polski, ale również tajemnicze kamienne kręgi jako Kamienny Testament. Im szybciej to zrozumieją wszyscy ludzie wierzący oraz naukowcy, tym lepiej dla całej cywilizacji. Wojny, religie i złe rozwiązania technologiczne doprowadzą do kolejnej zagłady… tym razem naszej cywilizacji, ale najbardziej ucierpi na tym całe chrześcijaństwo, które toruje przyszłość gdyż jest najbardziej postępowe. Bazy Hiad są nie tylko w Polsce, ale na całej Ziemi. Są w Nowym Przymierzu jakie Jezus Chrystus zawarł z Bogiem i Królem Jahwe 2000 lat temu w Jerozolimie. Symboliczna mistyka oraz logika i historia naszej cywilizacji w naszych kosmicznych czasach „kłania się w pas” w Planie Baz Kosmicznych w kamiennych kręgach, którego naukowcy nie rozumieją…?

W biblijnym opisie Mojżesza mowa jest o Adamie i Ewie w Raju oraz gadającym Wężu siedzącym na drzewie życia… Wizje, to symbole, za którymi kryje się nasza szara rzeczywistość oraz tajemnica wiary i tajemnica Baz Kosmicznych na Ziemi. Cywilizacja Adama i Ewy to właśnie Hiady i Plejady w gwiazdozbiorze Byka. Dlatego symboliczny Adam naprawia swój błąd…

Dla mnie jest oczywistym, że nie ma czysto mistycznego doświadczenia, bo to co jest dla nas najważniejsze przychodzi jako symbol – znak… jak „płonące drzewa” lub kamienne kręgi, a za tym kryje się głęboka wiedza o człowieku i kosmosie. Ale aby to zrozumieć nie należy ograniczać się do samej mistyki lub samej nauki, lecz uznać, że wszystko jest ważne i musi się potwierdzać na wszelkie sposoby.

Co wiemy na temat Hiad i Plejad w gwiazdozbiorze Byka?

Byk – piękny gwiazdozbiór położony wzdłuż ekliptyki na północnym niebie. Znany już był już w starożytnej Babilonii i jest zaliczany do jednego z dwunastu znaków zodiaku. W tej konstelacji widoczne są gołym okiem dwa skupiska otwartych gromad gwiazd zwanych Hiady i Plejady.

Hiady – otwarta gromada młodych gwiazd zawierająca ok. 200 gwiazd – słońc odległych od naszego Słońca o 40 pc – tj. ok. 120 lat świetlnych.

Plejady – gromada otwarta , złożona z ok. 300 gwiazd oddalonych od nas ok. 130 pc – tj. ok. 423 lata świetlne. Są one otoczone nieregularną mgławicą rozpraszającą.

Szukałam informacji na temat Hiad i nic nie znalazłam, za wyjątkiem legend oraz własnych wizji i badań na terenie ich Baz Kosmicznych. Natomiast na temat Plejad napisano wiele książek. Dla mnie znamienne jest to co przed laty przeczytałam na temat Plejadan w książce Gary Kindera zat. „Lata świetlne” – poświęconej słynnemu szwajcarowi Billi Maierowi i jego kontaktom od najmłodszych lat z Plejadanami, a szczególnie z Semiase. Zrobił on tysiące zdjęć na których widnieją ich statki kosmiczne.

Plejadanka o imieniu Semiase twierdzi, że: „sami Plejadanie byli zaledwie jedną spośród wielu milionów kosmicznych ras podróżujących swobodnie po wszechświecie. Człowiek nazywa nas istotami pozaziemskimi, ludźmi z gwiazd, albo inaczej. Przypisuje nam nadprzyrodzone właściwości nic o nas nie wiedząc. Prawdę powiedziawszy jesteśmy takimi samymi ludźmi jak Ziemianie, tyle że nasza wiedza, mądrość i możliwości techniczne są bez porównania wyższe. (…)

Semjase wyjaśnia, że licząca sobie wiele tysięcy lat cywilizacja Plejadan nie wywodzi się z Plejad – systemu gwiezdnego o wiele młodszego od naszego, ale z gwiazdozbioru LUTNI. Zanim w wyniku wojny ich macierzysta planeta uległa zniszczeniu, znaczna część jej mieszkańców zdążyła wyemigrować do innych układów planetarnych położonych w gromadach gwiazd zwanych przez nas Plejadami oraz Hiadami, a także na planetę krążąca wokół pobliskiej gwiazdy zwanej u nas Wega. W czasie jednej z międzygwiezdnych podróży Plejadanie odkryli Ziemię i ewoluujące na niej wczesne formy życia. Atmosfera planety okazała się zdatna do oddychania. Od tej chwili Ziemia była dwukrotnie niszczona przez jej mieszkańców. (!!!) Za pierwszym razem uczyniła to cywilizacja powstała z pierwszych Plejadan, którzy pozostali na niej i skrzyżowali się z zamieszkującymi Ziemię prymitywnymi ludźmi ( a ja myślę, że w porównaniu z nimi bardzo pokojowymi czego przykładem jest biblijna historia o braciach – Ablu i Kainie) Za drugim razem do zniszczenia doszło za sprawą późniejszego pokolenia Plejadan, które ponownie skolonizowało Ziemię i doprowadziło do rozwoju wysoko zaawansowanej techniki, co skończyło się globalna wojną.(…) Semjase i reszta Plejadan którzy postanowili wrócić na Ziemię, byli potomkami pokojowo usposobionego odłamu Lutnian i czuli się odpowiedzialni za przebieg duchowej ewolucji Ziemi. Chcą zaoszczędzić Ziemianom niepowodzeń, jakie były udziałem ich plejadańskich przodków.”

A ja chciałabym im uwierzyć, ale jakoś nie potrafię… gdyż z przekazów Billi Maiera wynika, że Semiase i jej koledzy i koleżanki przekazywali wiedzę o ich tajnej broni różnym ludźmi na Ziemi. Po co?? Aby skłócić ludzi i doprowadzić do kolejnej globalnej wojny lub zniszczenia naszej planety, a jest to realne jak nigdy w historii naszej cywilizacji.

Ta historia oznacza, że do zagłady wcześniejszych cywilizacji na ziemi doszło z powodu totalnej wojny Plejadan! Wszędzie w Kosmosie gdzie ta banda się pojawi doprowadza do wojny i zniszczenia cywilizacji i PLANETY! Ale o co im chodzi?? O wpływy i BAZY Kosmiczne Króla Jahwe… a nie o zacofanych ludzi! Czy tym razem będzie tak samo?

Hiady to również ich teren wpływów… Czy te Bazy Kosmiczne są wiarygodne tak jak „Dzienniczek” Faustyny Kowalskiej” oraz… Semiase?

„Po owocach ich poznacie”… mówi Jezus Chrystus na kartach ewangelii. Do czego doprowadzi Kościół w swoich kłamstwach? Popatrzmy co oni robią i mówią… Poznajmy ich po kultach obrazów i figur lub wynikach prac naukowych… Zmowa i opór ludzi Plejadan – świadomy czy nieświadomy jest dla mnie wyrazisty, szczególnie gdy chodzi o ich tajemnice i egzystencje. Od razu dzieją się dziwne historie… zaczyna coś hamować, blokować i nic nie można zrobić! Skąd my to znamy?

Billi Maier uważa, że dojdzie do III Wojny Światowej… ale „Plejadanie nic nie zrobią, żeby zapobiec tej wojnie, dopóki nie zagrozi ona innym cywilizacjom. (Jakim? Czyżby tym cywilizacją z ich przymierza czyli Federacji Galaktycznej?) Chociaż dysponują dostateczną siłą, będą stali na uboczu i obserwowali jak się nawzajem niszczymy o ile taki będzie nasz wybór, nawet jeżeli stanie się to za sprawą naciskającego guzik szaleńca. (Biedni…) Plejadanie zamierzali jedynie zainicjować NIEWIELKIE zmiany u ludzi o czystych umysłach i sercach, ucząc ich i stymulując ich wewnętrzyny spokój i rozwój duchowy”. Czyli kogo? Oczywiście chodzi o zwolenników religii wschodnich… ucząc ich oddychania, medytacji, relaksu, czystej anielskiej miłości… Dlatego właśnie ci ludzie jadą do kamiennych kręgów po to, aby robić tam swoje obrzędy, rytuały, medytacje oraz wykrzyczeć swoje mantry z miłości do ich Boga? – co sama słyszałam będąc w Odrach. Mało tego, urządzają tam idiotyczne koncerty gongów tybetańskich… a wszystko po to, aby ujawnić swój „niebiański spokój Plejadan” szczególnie w Węsiorach! W czasie tych lat, gdy nie robiłam tam badań obserwowałam co tego typu ludzie robią w kamiennych kręgach i to pozwoliło mi zrozumieć, dlaczego naukowcy tolerują ich na terenie kamiennych kręgów oraz co zrobią w sprawie dalszych badań kamiennych kręgów. Mają tutaj swoje Bazy Kosmiczne i nie muszą przylatywać z Kosmosu, aby manipulować ludźmi tak, aby zniszczyć wszystko co jest dla nich niekorzystne, w zamian za stanowiska, autorytety oraz interesy swoich wybranych ludzi. Dlatego tacy ludzie nigdy nie pozwolą na badania i ujawnienie prawdy o ich Baz Kosmicznych w Polsce oraz na całej Ziemi, bo to by wyjaśniło jak podstępnie działają i to na wszelkich poziomach. O innych sprawach nawet nie wspomnę…

Plejadanie to ludzie… to symboliczna Ewa w Raju, która sięgnęła po jabłko – władzę za namową gadającego WĘŻA.

Jeżeli do Jezusa Chrystusa należy słynna przepowiednia dla Polski dana św. Faustynie Kowalskiej, to jej przesłanie pochodzi z Baz Kosmicznych Hiad w Polsce co konsekwentnie realizują. Jak? Dowodem tego są moje wieloletnie badania kamiennych kręgów w Odrach i Węsiorach, gdyż nie są to bezcelowe badania. I co dalej? Czy zajmą się tym z cała powagą ufolodzy oraz naukowcy? Czy nadal latami będą blokować wszystko właśnie Plejadanie oraz ich ludzie?

Proszę rozpracować Plan Baz Kosmicznych Hiad – w Odrach i Plejad w Węsiorach, a sami zobaczycie co się zacznie dziać! Dowodem tego iż Bazy Kosmiczne istnieją nie tylko w Polsce jest art. pt. „Historia jednego znaleziska” http://wszechocean.blogspot.com/2011/12/historia-jednego-znaleziska.html Czyja to Baza Kosmiczna?

„DUCHA NIE GAŚCIE, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowajcie!” (NT 1 Tes 5:19)
(opublikowano za zgodą autorki artykułu Zofii Piepiórki)
* * *

Rzecz jest bardzo ciekawa, ale obawiam się, że albo wybiega zbyt daleko w Przyszłość, albo odbiega zbyt daleko od Rzeczywistości. Tak się zastanawiam, czy ta cywilizacja Węży nie była czasem cywilizacja Dinozauroidów, którzy po Kataklizmie 64.800.034 lata temu po prostu wyemigrowali z Ziemi? Choć z drugiej strony dziwnym się wydaje, że Dinozauroidzi wyemigrowali do gwiazd, a nie byli w stanie obronić swego świata przed zagładą?

W jednym się zgadzam z Autorką – wciąż mamy za mało danych i wciąż jeszcze nauka lekceważy pewne fakty, które niepokoją ludzi. A przecież to są pytania, na które trzeba poszukać odpowiedzi, bowiem te ostatnie stanowią warunek sine qua non istnienia naszej cywilizacji…
źródło:
http://wszechocean.blogspot.com/2012/03/bazy-kosmiczne-hiad-i-plejad-w-polsce-2.html

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ., Człowiek, Obserwacje Ziemi, Prehistoria, UFO cywilizacje pozaziemskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na „Bazy Kosmiczne Hiad i Plejad w Polsce (2)

 1. Zosia P. pisze:

  Zosia P. pisze:
  Listopad 12, 2014 o 07:30
  Na zakonczenie WASZEJ OWOCNEJ DYSKUSJ załączam linki do Blogu „UFO i ludzie Wszechoceanu” z moim artykułem publikowanym w 2012 roku zat. „Bazy kosmiczne Hiad i Plejad w Polsce”.
  Jednocześnie proszę Admina aby opublikował ten artykuł jako główny temat do dyskusji, gdyż dalsza dyskusja na ten temat pod filmami Darka Kwietnia nie ma sensu. Ilośc komentarzy blisko 340 – „Eksperyment Filadelfia między Gdynią a Gdańskiem?”

 2. Zosia P. pisze:

  Jestem wizjonerką i badaczką megalitów, dlatego zadałam sobie pytanie: jaki jest sens naszej wiary i religii w naszych kosmicznych czasach? Dlaczego religia jest ważna? Czy jest jakieś logiczne wyjaśnienie „tajemnicy wiary”?

  Doszłam do wniosku, że religia i wiara jest łącznikiem pomiędzy wcześniejszymi, zaginionymi cywilizacjami i ma na celu podtrzymać duchową więź oraz wiedzę o przodkach i korzeniach naszej cywilizacji. Jest to ważne dla ludzi wierzących oraz naukowców. Służą temu proroctwa biblijne oraz przepowiednie dotyczące przyszłości Polski, ale również tajemnicze kamienne kręgi jako Kamienny Testament. Im szybciej to zrozumieją wszyscy ludzie wierzący oraz naukowcy, tym lepiej dla całej cywilizacji. Wojny, religie i złe rozwiązania technologiczne doprowadzą do kolejnej zagłady… tym razem naszej cywilizacji, ale najbardziej ucierpi na tym całe chrześcijaństwo, które toruje przyszłość gdyż jest najbardziej postępowe. Bazy Hiad są nie tylko w Polsce, ale na całej Ziemi. Są w Nowym Przymierzu jakie Jezus Chrystus zawarł z Bogiem i Królem Jahwe 2000 lat temu w Jerozolimie. Symboliczna mistyka oraz logika i historia naszej cywilizacji w naszych kosmicznych czasach „kłania się w pas” w Planie Baz Kosmicznych w kamiennych kręgach, którego naukowcy nie rozumieją…?

  W biblijnym opisie Mojżesza mowa jest o Adamie i Ewie w Raju oraz gadającym Wężu siedzącym na drzewie życia… Wizje, to symbole, za którymi kryje się nasza szara rzeczywistość oraz tajemnica wiary i tajemnica Baz Kosmicznych na Ziemi. Cywilizacja Adama i Ewy to właśnie Hiady i Plejady w gwiazdozbiorze Byka. Dlatego symboliczny Adam naprawia swój błąd…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s