Bazy Kosmiczne Hiad i Plejad w Polsce (1)

Taurus
Zofia Piepiórka „Eleonora”

Motto:
Każdej ważnej tajemnicy bronią dwa albo trzy zabezpieczenia. Więc złamawszy jedno z nich nie cieszcie się przedwcześnie, ale szukajcie i złamcie następne, a wtedy być może dojdziecie do prawdy.

Czy w Polsce są Bazy Kosmiczne OBCYCH? Owszem są i udowodnię to na przykładzie własnych badań kamiennych kręgów w Odrach i Węsiorach na Kaszubach. Zanim rozpoczęłam samodzielne badania kamiennych kręgów zapoznałam się z materiałami naukowymi dostępnymi m.in. w bibliotece Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i innych książek np. „Pamiętnik” dr. J. Kostrzewskiego lub E.v. Danikena, itd., itp. Poza tym zapoznałam się z badaniami astronomów niemieckich i polskich w Odrach.

Kamiennymi kręgami w Odrach interesowali się różni badacze niemieccy jeszcze przed I WŚ. Po odzyskaniu niepodległości Polski – w 1926 roku w Odrach pojawił się pierwszy polski archeolog dr J. Kostrzewski, który rozpoczął tam badania. O istnieniu kamiennych kręgów w Węsiorach dr. Kostrzewski tylko wspomina w materiałach dotyczących badań kam. kręgów w Odrach. W czasie II WŚ kamienne kręgi w Odrach były szczególnie chronione przez Raichführera SS H. Himlera, natomiast kamienne kręgi w Węsiorach w 1945 roku były linią frontu armii hitlerowskiej cofającej się przed armią radziecką i oddziałami polskimi. Po wojnie właśnie tam rozpoczęto pierwszą inwentaryzację wszystkich stojących jeszcze kamieni. Z powodu zniszczeń rok później w 1955 roku rozpoczęto w Węsiorach badania archeologiczne pod nadzorem Katedry Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, pod kierunkiem dr J. Kmiecińskiego, a dopiero w 1962 roku kontynuowano dalsze badania w Odrach. Od wielu lat stanowiska archeologiczne po prof. J. Kmiecińskim przejął prof. J. Grabarczyk.

Dr. Jerzy Kmieciński w materiałach archeologicznych z 1966 i 1968 roku pisze znamienne słowa:

„Przy wzięciu pod uwagę dość powszechnie aprobowanej hipotezy o pojawieniu się na Pomorzu Wschodnim w początkach naszej ery ludności skandynawskiego pochodzenia, a mianowicie Gotów i Gepidów, przypuszczano, iż w trakcie badań ujawnione zostaną materiały, które pomogą w ustaleniu cech wyodrębniających ludność autochtoniczną od napływowej – skandynawskiej. W ciągu lat, jakie upłynęły od rozpoczęcia badań w Węsiorach, w literaturze przedmiotu ukazało się szereg prac, które zwróciły uwagę na wielce złożony charakter ruchów migracyjnych w ogóle, a w szczególności na zagadnienie przemieszczania się Germanów skandynawskich na południe. Zakwestionowano również wiele ustaleń opartych nie tylko na materiale archeologicznym, ale i na przekazach pisemnych odnoszących się do pobytu i roli Gotów na Pomorzu. W tym stanie rzeczy końcowe wnioski nasuwające się jako rezultat analizy materiału archeologicznego cmentarzyska w Węsiorach nie spełniają może nadziei jakie żywiono w początkowym okresie badań, nie dostarczają bowiem ostatecznej odpowiedzi na zasadnicze pytania.”

Jakie pytania? Czym naprawdę są kamienne kręgi i przez kogo zostały ustawione w tych miejscach z dokładnością astronomiczną?

Dr. Kmieciński nadmienia, że: „Antropologiczne badania kości ludzkich z grobów całopalnych w Odrach i Węsiorach wykazują, iż grubość czaszek mieszkańców środkowej i północnej Szwecji w okresie późnolateńskim i rzymskim jest znacznie większa niż u osobników pochowanych na wymienionych wyżej cmentarzyskach z kamiennych kręgów na Pomorzu, a więc na tych obiektach, które wskazują największe podobieństwo do terenów Szwecji w dziedzinie form grzebalnych. W tym również świetle przyjmowanie infiltracji z tej części Skandynawii na Pomorzu wydaje się mało prawdopodobne, jeżeli nie wręcz niemożliwe, boć trudno przecież przyjąć, iż osobnikom, którzy z terenów Szwecji przenieśli się na Pomorze gwałtownie zmniejszyła się grubość kolaty czaszek.”

W Leśnie k/Brus – ok. 25 km w linii prostej od Odr – ponad 30 lat prowadził wykopaliska archeologiczne na terenie tamtejszych kamiennych kręgów prof. K. Walenta i okazało się, iż są one starsze o 1000 lat, tylko na podstawie wykopalisk. Czy Goci byli tam już 1000 lat wcześniej? Nie, to nie Goci byli tam pierwsi lecz Słowianie. Ale czy Słowianie ustawili te i wiele innych kamiennych kręgów w Polsce?

Prof. K. Walenta pisze: „W literaturze przedmiotu od dawna trwają spory dotyczące przynależności etnicznej i funkcji kam. kręgów. Problem funkcji kręgów został w zasadzie rozstrzygnięty. Z prac badaczy skandynawskich i z pracy dr J. Kmiecińskiego wynika, że kręgi stanowiły formę nagrobków. Nie wyklucza to jednak innych możliwości interpretacyjnych.

Istnieje teoria wysunięta przez niemieckiego mierniczego rządowego i astronoma P. Stephana, który na podstawie pomiarów przeprowadzonych w 1912 roku w Odrach starał się powiązać usytuowanie kręgów ze zjawiskami astronomicznymi. Środkowe stele kilku kręgów połączone linią wskazują punkty na horyzoncie, w których wschodzi słońce w najkrótszy i najdłuższy dzień w roku.”

Mijają lata badań archeologicznych, a „w literaturze popularnonaukowej przeważa pogląd dr. J. Kostrzewskiego z 1926 roku o cmentarzyskach i kulturze gockiej na Pomorzu.” Skąd wzięła się ta zacofana hipoteza? Stworzyli ją niemieccy badacze jeszcze przed I Wojna Światową, gdy Polska nie istniała na mapach Europy. W okresie międzywojennym dr. J. Kostrzewski po prostu przejął tę hipotezę po niemieckich badaczach i tak pokutuje ona o dzisiaj. Który to już mamy rok? 2012…

Kamienne kręgi w Odrach i Węsiorach od lat są rezerwatem archeologiczno-przyrodniczym i każdy turysta może przeczytać na tablicach informacyjnych, iż jest to cmentarzysko Gotów. Czy jakiś dziennikarz lub przypadkowy turysta czyta materiały archeologiczne i zna prawdę na temat badań i wniosków prof. J. Kmiecińskiego? Nie! Tylko ten, kto naprawdę tym się interesuje i ma również coś do powiedzeni na podstawie własnych badań i odkryć. Badam różne kamienne kręgi w Polsce od 1993 roku.

Równocześnie z badaniami archeologicznymi były prowadzone tam badania lichenologiczne botaników oraz geologów i astronomów. Wniosek dotychczasowych badań naukowych jest druzgocący. Naukowcy polscy coś tam sobie badają, ale tak naprawdę nie interesuje ich odpowiedź – czym naprawdę są kamienne kręgi i przez kogo zostały ustawione z dokładnością astronomiczną? Dlaczego? Bo musieliby obalić inne zacofane hipotezy i teorie naukowe, czyli mamy stagnację naukową. Czy komuś nasuwają się jakieś wnioski? Kto w końcu rozwiąże tajemnice kamiennych kręgów – naukowcy czy amatorzy, których nie obowiązują procedury naukowe, lecz prawdziwy postęp w odkrywaniu tajemnic kamiennych kręgów.

Uważam, że dotychczasowe badania archeologiczne należy traktować jako początek, nie zaś jako koniec badań tajemnic kamiennych kręgów. Prawdziwe badania i odkrycia dopiero się zaczęły, ale dla archeologów ten temat jest zamknięty, bo oni niczego więcej w swojej dziedzinie nie odkryją. Co w tej sytuacji można zrobić? Robić swoje, czyli każdy kogo to interesuje powinien badać i pisać wszystko co wiadomo na ten temat, gdyż ta wiedza jest ważna dla przyszłości oraz zmusza do myślenia ludzi inteligentnych. Z dotychczasowej historii badań kamiennych kręgów prowadzonych przez archeologów – jak wspomniałam wyżej – należy wyciągnąć wnioski na przyszłość, aby nie popełniać ich błędu. Jednocześnie potwierdzają one moje badania i wnioski na temat kamiennych kręgów, czyli…

Bazy Kosmiczne Hiad i Plejad w Polsce!

Lata mijają i nikt nie rozumie o co chodzi z kamiennymi kręgami. Więc kto to zrozumie?? Jestem wizjonerką i od 1993 roku badam kamienne kręgi w Odrach. Po 3 latach badań i wyciągnięcia wniosków przeszłam do badań w Węsiorach. (Oczywiście później były inne kamienne kręgi.) W tym czasie już interesowałam się ufologią, gdyż wiele wyjaśniała, chociaż nie uważam się za typowego ufologa. Od tej pory współpracuję z czołowymi polskimi ufologami, gdyż jest to ważne dla tej dziedziny wiedzy.

W 1997 roku odbyło się sympozjum naukowe w Sulęczynie poświęcone kamiennym kręgom, gdzie przedstawiłam pierwsze wyniki badań. Wyjaśniłam, dlaczego kamienne kręgi są ustawione z dokładnością astronomiczną na przesilenie letnie lub zimowe. Z moich badań wynika, iż celowo zostały ustawione na pasmach kosmicznych Złotych i Platynowych. Dla mnie była to pierwsza wskazówka – kierunek do dalszych poszukiwań i badań czyli astronomia i fizyka.

Analizując plan kamiennych kręgów w Odrach i Węsiorach zrozumiałam, że jest to wielki w skali PLAN gwiazdozbioru BYKA na Kaszubach. W Odrach w symbolu matematycznym i astronomicznym zostały odwzorowane Hiady, a Węsiorach – Plejady, a wszystko z dokładnością SATELITY. Za dokładnie jak na plemię Gotów lub innych nacji!

Patrząc na plan astronomiczny gwiazdozbioru Byka widzimy Hiady – to symboliczny łeb – głowa Byka, a Plejady to symboliczny… zad Byka, a to oznacza, że najważniejszy jest łeb Byka czyli Hiady. Plan kamiennych kręgów w Odrach w odpowiedniej skali nałożony na plan Polski wskazuje… BAZY KOSMICZNE Hiad w Polsce! Przed laty pisałam na ten temat wielokrotnie. To, że jest PLAN ich Baz Kosmicznych w ustawieniu kamiennych kręgów to nie wszystko, bo przecież trzeba zlokalizować je w terenie – chociaż dwie Bazy Kosmiczne. Gdzie one są?

Ale który krąg jest najważniejszy?

Okazało się, iż kluczowym kręgiem dla tego PLANU jest krąg 33-niebieski z wyrytym znakiem „płomienia” na kamieniu, czyli to jest najważniejszy krąg oraz Baza Kosmiczna Hiad dla Polski. Gdy na tym się skupiłam, okazało się iż ta Baza Kosmiczna znajduje się na wyspie Ostrów na jeziorze Wdzydze. (Art. „Bazy Kosmiczne na dnie jeziora Wdzydze” https://www.facebook.com/notes/zofia-piepi%C3%B3rka/bazy-kosmiczne-ufo-na-dnie-jeziora-wdzydze-w-polsce/388393907853154)

Następny krąg w linii astronomicznej tego PLANU jest na kopcu czyli w jakiejś górze… Z moich dociekań i badań przed laty wynika iż jest to góra Wieżyca. Ostatni krąg w tej linii znajduje się nad morzem w Gdyni tuz przy Kamiennej Górze. Hitlerowcy w czasie wojny nazywali to miasto „Goten Haffen” – „Miasto Gotów”. Czyżby wiedzieli o tej Bazie Kosmicznej i dlatego w czasie II WŚ ogrodzili cały teren płotem z drutu kolczastego i strzegli jak największego skarbu? (W Zatoce Gdańskiej jest wiele innych Baz Kosmicznych.)

Inne Bazy Kosmiczne wg Planu w kamiennych kręgach w Odrach znajdują się m.in. k/Warszawy w Puszczy Kempinowskiej – krąg „śliwkowy”. Krąg żółty to „Brama Krakowska” czyli Park Ojcowski. Na obwodzie tej Bazy Kosmicznej znajduje się Kraków i dysk – baza przy kościele w Łagiewnikach.

(Sam Kraków to jedna z dwóch Baza Kosmicznych Smoka w Polsce, czyli czakram wawelski, który stał się „meccą” dla zwolenników religii wschodnich i ludzi SMOKA. Druga tego typu Baza Kosmiczna jest w Toruniu… Może tam gdzie urzęduje „ojczulek” Rydzyk i „Radio Maryja”? Trzeba to sprawdzić.)

Wg Planu Hiad najbardziej na południe wysunięty jest krąg „biały” (nie ma kamienia centralnego gdyż został zabrany do budowy kościoła) – czyli Baza Kosmiczna. Na obwodzie tej Bazy Kosmicznej znajduje się Jordanów, co potwierdził Robert Leśniakiewicz w art. „JAG Wrak kosmolotu pod Beskidami”. http://wszechocean.blogspot.com/2012/01/jag-wrak-kosmolotu-pod-beskidami.html

To tyle dla przykładu na temat Baz Kosmicznych Hiad. Wymagało to wiele czasu i pieniędzy, aby odszukać chociaż kilka głównych Baz Kosmicznych Hiad. Pomagali mi w tych badaniach psychotronicy, którzy do mnie się zgłosili po przeczytaniu pierwszej książki. Jednak nikt z nich nie wiedział o co chodzi z kamiennymi kręgami i PLANEM BAZ KOSMICZNYCH HIAD.

Bazy Kosmiczne Plejad

Po trzech latach badań w analogiczny sposób podeszłam do Planu Baz Kosmicznych Plejad w Węsiorach. Plan kamiennych kręgów w odpowiedniej skali nałożony na plan Polski wskazuje ich główne Bazy Kosmiczne. Gdy w 1997 roku zajęłam się tym Planem… rozpętało się istne piekło z psychotronikami!!! Nie mogłam zrozumieć o co im chodzi i dlaczego? Teraz po latach wiem, że są to ludzie Plejadan, którzy w ten sposób nie dopuścili do ujawnienia Baz Kosmicznych Plejad w Polsce. Ich przedstawicielem jest m.in. prezes Stowarzyszenia Badań kamiennych Kręgów Eugeniusz Leciej w Gdyni, który najpierw skłócił członków, a następnie Zarząd i w ten sposób stał się dożywotnim prezesem SBKK, a taki stan trwa od 1998 rok! Okazało się, że Węsiory stały się jego „biurem” oraz sanktuarium, gdzie uzdrawia za pomocą wahadła i odprawia różne obrzędy i rytuały. Na tego typu działania ich „prezesa” pozwala prof. Grabarczyk. Dlaczego?? Ponieważ to jemu nie przeszkadza, a jednocześnie pozwala ośmieszać… wszystkich tych, którzy poważnie chcieliby zająć się badaniami kamiennych kręgów, a więc najbardziej ośmiesza wszystkich psychotroników oraz ufologów. Jednocześnie tego typu prymitywne zachowania na terenie kamiennych kręgów gruntują naukową hipotezę o Gotach wśród „niepiśmiennego” społeczeństwa, a więc tym samym wzrasta autorytet naukowy archeologów! Czy się mylę?

Zanim odłożyłam sprawę badań Baz Kosmicznych odkryłam główną Bazę Kosmiczną Plejad w lesie, nad jeziorem, niedaleko Węsior. Odczucia w tym miejscu były szokujące, dlatego zapamiętam to na zawsze! Kolejna ich Baza Kosmiczna jest w masywie góry Wieżycy – jako punkt wspólny dla Hiad i Plejad gwiazdozbioru Byka w Polsce. W masywie tej góry są też inne Bazy Kosmiczne m.in. szaraków. Badałam tę górę w 1997 roku z różnymi psychotronikami z Trójmiasta, ale nikt z nich nie wiedział o co chodzi. Uważają, że jest tam miejsce mocy! Ale jakiej mocy? Czyjej mocy? Tego psychotronicy – zwolennicy religii wschodnich nie wiedzą, ale bardzo lubią w takich miejscach „doładować się pozytywną energią”! Inna Baza Kosmiczna wg Planu kamiennych kręgów w Węsiorach jest w… Pucku.

Wróćmy jednak do Planu Baz Kosmicznych Hiad… Patrząc na plan kamiennych kręgów w Odrach widzimy niepozorne kamienie ustawione w kręgi, a za tym kryje się plan Baz Kosmicznych. Dlaczego ONI pozwolili mi na zrozumienie i rozpoznanie ich Baz Kosmicznych w Polsce, a Plejadanie – nie?!

https://www.facebook.com/notes/zofia-piepi%C3%B3rka/bazy-kosmiczne-ufo-na-dnie-jeziora-wdzydze-w-polsce/388393907853154

Tyle ile jest kamieni na obwodzie każdego kręgu, tyle jest mniejszych baz – dysków wokół każdej Bazy Centralnej Hiad. W kluczowym kręgu o śr. 33,5 m w odległości promienia liczonego w kilometrach, są aktywne bazy co sprawdziłam m.in. za pomocą… MP3 i wzmacniacza! (Art. „Zabierz MP3 i wzmacniacz, a usłyszysz muzykę kamiennych kręgów w Odrach”)

Oprócz Baz Kosmicznych Byka na terenie Polski są oczywiście inne Bazy Kosmiczne w Planie kamiennych kręgów m.in. Oriona, Wielka i Mała Niedźwiedzica, Węża, itd. Każda z tych cywilizacji ma swoje Bazy Kosmiczne oraz swoich ludzi w każdej strukturze społecznej, którymi manipulują i wykorzystują dla swoich celów. Wiedząc gdzie są te Bazy Kosmiczne w Polsce można zrozumieć do czego zmierzają – jakie mają cele wobec Polski, Europy i świata.

Wg proroctwa Apokalipsy w Wielkim Mieście Rzymie jest siedem wzgórz – siedem głów – siedem różnych Baz Kosmicznych, a każda z nich ma wpływ na Kościół Katolicki, a więc swoje interesy w manipulacji religiami. Dopiero w tym świetle staje się zrozumiałe dlaczego „ojczulkowie” Kościoła usunęli z Biblii Imię Boga Jahwe oraz drugie przykazanie z jego DEKALOGU w Biblii. Co mówi to przykazanie? Aby nie czynić sobie obrazów, rzeź i figur i nie oddawać im czci boskiej, a właśnie to jest powszechne stosowane w tym Kościele. Komu to było potrzebne? Jest to wpływ Bazy Kosmicznej szaraków oraz Plejad i innych.

Historia religii to historia walki o wpływy tych Baz Kosmicznych na naszą cywilizację za pomocą religii, polityki, nauki i postępu technicznego, a więc ONI decydują o przyszłości naszej cywilizacji, ale czy tak do końca? Jeżeli są ludzie, którzy to rozumieją i pracują dla dobra narodu i cywilizacji to nie zniszczą tej cywilizacji i planety… O co im naprawdę chodzi i do czego zmierzają? To ONI i ich wybrani ludzie decydują, czy naukowcy zajmą się badaniami kamiennych kręgów, czy dziennikarze napiszą prawdę o odkryciach i wnioskach prof. J. Kmiecińskiego i innych. To oni decydują co robią tam psychotronicy oraz ufolodzy. To oni decydują co zrobi Kościół z tą sprawą! Na ołtarzach tego Kościoła wybrani są „świeci” z ich Baz Kosmicznych. Dla której Bazy Kosmicznej pracował np. Jan Paweł II wraz z jego niesamowitym kultem obrazów i figur NMP z Fatimy?? A co ze św. Faustyną Kowalską? Popatrzmy co pisze w swoim „Dzienniczku” cyt.:

„A dusza (wybrana), taka powinna być pod ściślejszą jeszcze kontrolą kierownika niż inna. W tym przypadku kierownik nie tylko kieruje i wskazuje drogi, po których iść winna dusza, ale raczej zatwierdza, że dusza dobrą drogą idzie i dobry duch ją kieruje. W tym wypadku kierownik nie tylko powinien być święty, ale i doświadczony, a dusza zdanie jego powinna przedłożyć nad zdanie samego Boga, bo wtenczas będzie ubezpieczona od złudzeń i zboczeń. Dusza, która by nie poddała tych natchnień pod ścisłą kontrolę kościoła czyli kierownika, tym samym daje poznać, że niedobry duch ja prowadzi”.

Jak rozumieć słowa Faustyny Kowalskiej, które zapisała w „Dzienniczku”?

Czy tak mówi Jezus Chrystus z Hiad, czy „zły duch” Plejadan, który podszywa się pod niego i twierdzi zupełnie coś innego? Czy kapłan jest ważniejszy od Boga? Czy to są prawdziwe słowa Faustyny Kowalskiej, czy może raczej jakiś zły mnich to dopisał? I takie kłamstwo zostało uwiarygodnione powagą Kościoła? Ilu świętych Kościoła zostało w ten sposób wykorzystanych przez Kościół Katolicki, aby w ten sposób wprowadzić na manowce naiwnie wierzących ludzi we wszystko co mówią i robią? Oczywiście dotyczy to również ludzi wykształconych i z dużą wiedzą – na usługach tego Kościoła!
(opublikowano za zgodą autorki artykułu- Zofii Piepórki)
źródło
http://wszechocean.blogspot.com/2012/03/bazy-kosmiczne-hiad-i-plejad-w-polsce-1.html

Ten wpis został opublikowany w kategorii ., Człowiek, Obserwacje Ziemi, UFO cywilizacje pozaziemskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

237 odpowiedzi na „Bazy Kosmiczne Hiad i Plejad w Polsce (1)

 1. Dawid56 pisze:

  Ten region nieba jest również ciekawy z innego powodu.Niedaleko Hiad znajduje się mgławica Krab pozostałość po wybuchu Supernowej w 1054 roku, ponadto znajduje się potencjalna druga Supernowa – Betelgeza, oddalona zaledwie o 430 lat świetnych.

 2. JESTEM pisze:

  „Patrząc na plan astronomiczny gwiazdozbioru Byka widzimy Hiady – to symboliczny łeb – głowa Byka, a Plejady to symboliczny… zad Byka, a to oznacza, że najważniejszy jest łeb Byka czyli Hiady.”

  Taak… hm… niby logiczne, że łeb ważniejszy od zadu, bo wiadomo z czym nam się kojarzy każdy łeb, nie tylko byka, a z czym zad… ale czy to wina gwiazd, że człowiek takie kształty zobaczył i wyrysował sobie na nieboskłonie?
  Jest taka piękna scena w „Pięknym umyśle”, kiedy główny bohater udowadnia, że w gwiazdach można zobaczyć i wyrysować dowolny kształt…

  😀

 3. JESTEM pisze:

  Zastanowiło mnie, co by się stało z ludźmi, gdyby nie dali się wciągać w te różne myślo-kształty o różnych „kosmicznych cywilizacjach” walczących ze sobą. Może zajęli by się bardziej sobą i swoją kondycją życia na Ziemi, a przestali „bujać w obłokach”? Może mieliby więcej czasu, by zajmować się sobą i swoją własną transformacją, swoim rozwojem, by życie na tej planecie stawało się piękną przygodą współtworzenia. A tak – umysł jest zajęty wciąż nowymi atrakcjami i zagadkami do rozwiązywania, których i tak nie ma końca… „Bo to jest fajna gra…” – cytat z piosenki z dzieciństwa. 😀

  • Teresa Chacia pisze:

   Jestem sedno sprawy uchwyciłaś
   na nic przypominanie gdzie kiedyś byłaś i co robiłaś
   starożytnej wiedzy i prawdy odkrywanie
   to chyba nie dla nas zadanie
   co mi z tego że wiem że i jak nas „gady” zniewoliły
   czy sprawi to że teraz ludziska będą lepiej żyły
   przecież jedna odkryta zagadka tworzy nową zagadkę
   żeby tylko niektórzy ludzie mieli gadkę
   że to co ja odkryłam jest prawdziwe
   a to co inni kupy się nie trzyma pomysły ledwo żywe
   żeby ludzie oprócz tego że są zniewoleni
   byli również ze sobą skłóceni
   bo wtedy łatwo gawiedzią manipulować
   by w tym niewolniczym systemie do śmierci zachować
   toż to wielu pisze cały czas
   żyj człowieku pięknie TU I TERAZ.

   • margo0307 pisze:

    „…co mi z tego że wiem że i jak nas „gady” zniewoliły
    czy sprawi to że teraz ludziska będą lepiej żyły…”

    Tereniu, wyczuwam w Twych słowach rozgoryczenie ale…
    jak napisał Stanisław Jerzy Lec:

    „Nauka jest sprawą wiel­kich.
    Ma­luczkim dos­tają się nauczki. ”

    oraz

    „By dojść do źródła, trze­ba płynąć pod prąd”

    „..toż to wielu pisze cały czas
    żyj człowieku pięknie TU I TERAZ.”

    Oto i całe sedno 🙂 ❤
    Jednak… odkrywając prawdę na temat historii naszego pochodzenia, wzbogacamy siebie nawzajem, poszerzając granice naszej wyobraźni 🙂

    • Teresa Chacia pisze:

     Poszerzoną wyobraźnią
     wzbogaconą swoją jaźnią
     Margo czy możesz sprawić
     by z rzeszy maluczkich
     mogły zastepy wielkich się pojawić
     a wtedy wielcy mocą serca swego
     przyczynią sie do zrzucenia jarzma niewolniczego
     i czy z prądem czy pod prąd
     prosto do źródła popłyniemy stąd.

     • margo0307 pisze:

      „..Margo czy możesz sprawić
      by z rzeszy maluczkich
      mogły zastepy wielkich się pojawić..”

      Tereniu, powiem Tobie w sekrecie, że…
      już raz w swoim życiu „COŚ” sprawiłam…
      Kosztowało mnie to 3 m-ce ciężkiej pracy i wiele, wiele energii..
      Jednak wówczas, posiadając zbyt ograniczoną wyobraźnię,
      nie wzięłam pod uwagę jednego, „drobnego” 😉 faktu,
      że to co mi odpowiada, nie zawsze idzie w parze z tym,
      co może odpowiadać innym 😛

     • siola pisze:

      Tak Margo juz jest nie zrobisz nikogo szczesliwym na sile.
      O tym prostej rzeczy nawiedzeni ,szamani urodzeni zapominaja.
      Chca na sile ludzi uszczesliwiac a co wazne przed ludzmi w tajemnicy trzymajac,
      Uzdrawiac by wszystkich chcieli ,jednak zapomnieli ludzi zapytac o zgode.

     • siola pisze:

      Ach Margo jeszcze jedno ,bez sekretow przed soba i innymi bedziesz szczesliwsza a swoim przykladem nauczysz rzycia w prawdzie wielu.
      Jak mi Matka mowila mow prawde chociarz boli ,miala racje ale za to strachu nie ma.

     • Teresa Chacia pisze:

      Kto jeśli nie my porwiemy za sobą miliony
      i czas tu na ziemi nie będzie dla ludzi stracony
      jeśli rzesze istnień nie odkryją w sobie mocy
      zawsze będa u „bogów” szukać pomocy
      a dobrze wiemy że świat jest okrutnie manipulowany
      jak bardzo nawet tego nie ogarniamy
      więc kiedy w końcu będzie nas tyle
      że ruszymy do przodu nie zostaniemy w tyle
      bo w pojedynkę nikt nie zmieni tego systemu
      i nie pytajcie ale czemu.

   • JESTEM pisze:

    „Jestem sedno sprawy uchwyciłaś
    na nic przypominanie gdzie kiedyś byłaś i co robiłaś
    starożytnej wiedzy i prawdy odkrywanie
    to chyba nie dla nas zadanie”

    Kochana Teresko, dziękuję. Chcę jednak czymś się podzielić, co wynika z mojego doświadczanie i mojej wiedzy, a może nie mieć znaczenia dla kogoś innego albo może mieć. 😉
    Pewne rzeczy i sprawy potrzebowałam rozpoznać, skoro się we mnie ujawniały np. „gdzie kiedyś byłam i co robiłam”. Miałam wiele snów i „wizji”, których znaczenie – tak czułam – potrzebowałam rozpoznać i zrozumieć. Natomiast to są/były bardziej indywidualne odkrycia i rozpoznania umożliwiające… poznawanie siebie. A odkrywanie pewnych cząstek „starożytnej wiedzy” bywa niektórym potrzebne do zrozumienia między innymi tego,czym jest prawda, a czym są kłamstwa. Jednakże każdy z nas indywidualnie dochodzi (prędzej czy później) do tego wyzwalającego (zbawiennego 🙂 ) odkrycia. Nie wiem, czy każdemu będzie to dane w tym życiu – wcieleniu… tego nie wiem.

    Z tego, co doświadczyłam i wiem, to i tak każdy z nas dokonuje tych odkryć sam i wtedy, kiedy jest na to gotowy. Po prostu przyjmujemy i rozumiemy różne rzeczy o SOBIE i na swój temat, kiedy jesteśmy na to gotowi. Dopóki będziemy się dystansować, oddzielać i oceniać działania innych nie dostrzegając tego, że wszyscy jesteśmy cząstkami Całości, to nadal będziemy siebie” oszukiwać” – nadal nasza samo-świadomość będzie ograniczana różnymi wzorcami, których jeszcze nie odkryliśmy w sobie. I wszystko, co wtedy uznajemy za prawdę, jest po prostu iluzją albo inaczej „kłamstwem” na temat tego, kim JESTEŚMY, Powoli, w różnym „tempie” i każdy na swój sposób zaczynamy to jednak odkrywać. Ale wcale nie jest to zależne od naszego chcenia lub nie chcenia. To po prostu przychodzi wtedy, kiedy ma przyjść. Zawsze otrzymujemy to, co jest nam potrzebne.

    Podzieliłam się… tym, co czuję i wiem, ale niczego od nikogo nie oczekuję np.:, że ktoś zrozumie albo nie zrozumie to, czym się dzielę. Ponieważ wiem (jestem świadoma), że każdy z nas rozumie innych „po swojemu” i na tyle, na ile umożliwiają nam wzorce myślenia, działania, przekonania i idee danej osoby, które odcinają nas od możliwości zrozumienia innych. Im mniej jesteśmy do takich wzorców przywiązani, przyklejeni, im bardziej jesteśmy od nich niezależni, tym większe zrozumienie mamy dla innych. A tym samym dla siebie samych 😉
    A i tak każdy z osobna robi to, co mamy do zrobienia i działa zgodnie z tym, co umysł lub serce jemu/jej/ mnie i Tobie dyktuje. 😀

  • Maria_st pisze:

   Ktoś demonizujesz wiedze.
   Jeśli do mnie „przychodzi” wiedza w postaci kabały, wiedzy o kk, czy czymkolwiek innym–staram sie zrozumiec w jakim celu to sobie przypominam…….bo wszystko JEST .
   Przejąleś sie rola i za bardzo wciągnąles, a powinieneś pojąc –po co poznajesz TO, co JEST.
   Boisz sie wlasnego CIENIA?
   to może poznawaj go pomalutku….i zaprzyjaznij sie a poznasz sam siebie najlepiej i bedziesz naprawde wiedzial na czym ta GRA polega.

   • Ktoś pisze:

    Bo widzisz:

    ludzie dzielą się na tych co ciężko i uczciwie pracują

    jak i na tych co wszystko by chcieli miec łatwo, prosto i pod nos.

    Kabała jest techniką tych drugich dla jakich uzyskanie umiejetności i wiedzy Devów (aniołów w katonomenklaturze) poprzez własny żmudny rozwój duchowy całkowicie nie szło więc sobie umyslili iż jak złapią Deva i go zjedzą to w ten sposób nabiorą jego MOCY. Kanibalizm ludzi do dziś jest praktykowany na wyspach Polinezji skąd żydowstwo zalało świat swoim nazizmem zwanym judaizm. Do dziś jest też praktykowany przez nich kanibalizm znany jako krew chrześcijańskich dzieci w macy. Niewinnych cherubinków. Setki tysięcy dzieci co rok jest bestialsko szlachtowanych dla urojeń kilku zdebilałych dziadów jacy spłodzili te wielkopomne dzieła. Ale i tak mają z tych mordów GÓWNO a nie moce.

    Kabała jako taka jest wiedzą, niebezpieczną wiedzą bo:

    czy dasz dziecku dynamit do zabawy?

    dasz psychopacie ludzi bądź zwierzęta by mógł się „twórczo” rozwinąć je dręcząć?

    Kabaliści, wbrew temu co twierdzą, nie mają hamulców moralnych by iść pprzez życie po bandzie czy nawet poza nią. Stosując kabałe i po przez nią uzyskując łatwo rzeczy na jakie inni pracują latami, poprzez manipulowanie innymi nawet tylko zauraczając ich by „zatracali się w miłości w osobach jakich nie trawią” kabaliści popadają powoli w siolowe szambo. Stają się butni, źli, pogarliwi dla innych. Innym słowy wpadają w sidła Kalijugii a w raz z nimi wszelcy doświadczeni ich „dobrocią” ludzie.

    Mądrości w kabale można podsumować tak – mimo tysiącletnich wysiłków nad odszyfrowaniem prawdziwego imienia yahwe, mimo milionów kabalistów siedzących i cmokających swe pejsy nad tym problemem, mimo różnoradnych kodów bibli, tamlmudu i podobnych systemów żadnemu z nich ta sztuczka się nie udała?

    Czemu?

    Bo w kabale poza technikami dręczenia innych NIE MA ŻADNEJ WIEDZY, jest PSEUDOWIEDZA, innymi słowy mówiąc PIERDY POMARSZCZONYCH OBSRANYCH PEDOFILI jakie ludzie na równi ze sfałszowaną biblią przyjmują jako prawdy objawione i ślinią się do nich niszcząc siebie i swoje rodziny. A to tylko wypociny zgrzybiałych dziadów myślących iż cokolwiek osiągnęli poza umiejętnością niszczenia innym żyć demonami jakie przyzywają (anioły judaizmu) sami będąc wariatami.

    Co potrafią skoro mimo milionów kabalistów „medytujących” z okazji 12.12.2012 czy 21.12.2012 świat i tak miał ich w rzyci i wybrał inny rozwój niz ten „obiecany”?

    Jak wielka jest ich rzeczywista moc? Tyle co komu ukradkiem wbiją sztylet pod żebro, obsypią klątwami czy z pełną sadyzmu mściwością poznęcają się nad ukrzyżowanym bezbronnym dzieckiem. Poza tym gówno znaczą ich moce. Wszystko odwalają „zaczarowane” gollumy, idioci zakażeni nazistowskim słowem swojego „czarownika”. Służący im wiernie jak niewolnicze psiaki za obietnice zbawienia. Obietnicę bez całkowitego pokrycia bo gdyby była spełnialna to kabaliści mieli by moce równe Devom a GÓWNO MAJĄ i GÓWNO ZNACZĄ w całokształcie świata. Poza rządzą władzy, bogactwa i co z tym związane OBŁĄKANIEM bęcącym rzeczywistym ich panem.

    PS.
    Prawdziwe imie yahwe jest dostępne w necie. I nie potrzeba do tego ani kręgów magicznych, ani krwi niewinnych dzieci ani „wywiodów” pedofili w myckach. Wystarczy wygooglować sobie to nad czym pokolenia obłąkanych debili dumają latami. Bez skutku zresztą. Bo są ZAŚLEPIONYMI W UROJENIACH DEBILAMI. BEZ WIEDZY.

    • siola pisze:

     Ktos kto jest nosicielem nauk Suez ,co mamy myslec ze jak sie Bog zmieni czy jego imie to zmieni sie System wyzysku.Za jak glupich uwazasz wszystkich ,sam przecierz mowisz ze karzdy sadzi po sobie.Mowilem juz Ci tysiace razy ze jestes jak strach na wroble z krainy OZ.Jak mialy by takie bezimienne tchorzliwe twory rzadzic swiatem jak do tej pory ,to lepiej bylo by dla sumiennych ludzi odejsc z tego waszego piekielka i wiezienia.Wywijasz szabelka ,podpuszczasz do walki a jak co to dupe chowac za innymi -tacy juz sa przekupni bezimienni bochaterowie.Czym ty sie roznisz od reszty pasorzytniczej bandy ,dla mnie niczym .Jestes Taki sam jak ONI ,z tym ze za tamtymi wybrancami sa jeszcze nazwiska ,ty pasorzydniczy tchorzu nawet tego boisz sie ,boisz sie wiecej o wlasna dupe niz o rzycie ludzi jakich namawiasz do walki z wiatrakami .Ojciec powiedzial przed wyjazdem do mnie „Alois ty musisz wyjechac ,bo w tym kraju nic sie nigdy nie zmieni” wtedy tego nie rozumialem ale czlowiek sie uczy ,teraz wiem ze mial na mysli ze tym krajem wiecznie rzadza przekupstwo ,falsz i mord-sprzedajecie Polske jak przed rozbiorami ,ciekawe tylko kogo teraz uznacie za zaborce -bo tego ze sprzedaliscie sie tego Ktosie i inni nawiedzeni wybawiciele ludziom nie powiedza.Ta wasza chora banda nawiedzencow toczy walke miedzy soba a cierpia przez to niewinni ,najlepiej bylo by zebrac pasorzydow razem i zapakowac na statek wysylajac w najciemniejsza strone wszechswiata by sie dalej rzneli i skakali do gardel bo im sumienie nie potrzebne rzeznikom.Od ta wasza schlachter wmawiac ludziom ze od schlachetnosci a nie od zawodu swego jakim jest rzniecie niewinnych bo jak przyjdzie cos do czegos to sprzedaja karzdego nawet wlasny narod.a pozniej wine na innych zwalaja.Ktos jak juz namawiasz ludzi do walki z hiszpanskimi wiatrakami ,podaj im przede wszystko swoje imie by wiedzieli na przyszlosc co za bydlak za tym stal.Bo inaczej beda mieli bezimiennego zboga przed soba,no chyba ze sie boisz by Cie za ich cierpienie nie wykastrowali.I mieli by racje bylo by jednego zboga mniej na swiecie do robienia chorych dzieci.

 4. Dawid56 pisze:

  Ostatnio „studiuję” Sefir Jecirę.Jest tam zdanie o sześciu kierunkach.Góra,dół, wschód, zachód, północ, południe.Patrząc z punktu widzenia naszej galaktyki to poruszamy się tylko w kierunkach stron świata.Góra i dół (fraktala) pozostaje niejako „zapieczętowany” Dól to bardzo subtelne duchowe energie a góra to po prostu Makrokosmos ( też jest fraktalnie „zapieczętowany” – ogrom Kosmosu wydaje się być niepojęty.Po drugie są tylko trzy podstawowe (zewnętrzne ) żywioły to powietrze, woda, ogień .Powietrze ma charakter neutralny, woda bierny, pochłaniający,przyjmujący ogień twórczy oczyszczająco niszczący .

 5. siola pisze:

  Nasiona klonu daleko niesie wiatr ,jakby 3 lub 4 takie wziac razem i zbudowac jak Bumerang .A te gwiazdki u Wojnicza to jak roza wiatrow w Prinzen Steinie pod okraglym stolem,a tem krag widzialem juz chyba gdzies ,chyba Wöwelsburg sie ten zamek nazywal .Ach jeszcze jedno co do Ktosia to ten osobnik jakby na sile chcial byc meczennikiem.Inni to klamcy i kabalisci .Tak naprawde nie wiem jakby mial wygladac swiat Ktosia ,patrzac na wypowiedzi to czlowiek drugiemu czlowiekowi nie mogl by zaufac i mial tylko wrogow ,ta opcje ale juz mamy i powturki nam nie trzeba .

 6. Dawid56 pisze:

  Ciężko mi o tym napisać ale to są jakby ostatnie przemyslenia.
  1.Jako rodzajowi ludzkiemu nie wolno nam „zgadzieć”
  2.Musimy mieć szacunek do wszystkich czujących istot( kwiatów i drzew też)
  3.Musimy mieć szacunek do samych siebie i ludzi starszych
  4.Musimy umieć nadstawić drugi policzek- Jak walczyć z gadami czy szarakami? odrębnością od ich oczekiwań, musimy pokazać że nie stosujemy już prawa oko za oko ząb za ząb
  5.Nie wolno nam lecieć na Marsa z zamiarem założenia koloni czy ewentualnego podboju
  6.Dość ekonomicznego i medycznego wykorzystywania krajów III świata

  • siola pisze:

   Po prostu Dawidzie stac sie znowu ludzmi z wlasnym sumieniem ,wtedy nie bedzie straszne straszenie .Ktos kto wsadzil sruby u ,mnie do auta myslal ze zabije albo wystraszy ,stalo sie jednak inaczej obudzil we mnie pamiec i chec znalezienia przyczyny ,Mam nadzieje ze to pomieszalo co niektore plany ,to moje pisanie tutaj .Moze obudzi sumienie u tych co sa odpowiedzialni za zbrodnie i zaprzestana swoich planow .Takie ciagle straszenie i zadawanie bolu psychicznego jakie nam serwuje Ktos nic nie daje;to powini juz zrozumiec ,czlowiek staje sie obojetny na strach i bol.
   Po znalezieniu powiazan rodzinnych zaczalem sie zastanawiac ,czy mam byc dumn czy sie wstydzic pochodzenia . Teraz wiem ze czasami nie Maja rodzice wplywu na to co do domu ze szpitala przyniosa.Nigdy nie przypuszczal bym ze spalem kilkanascie lat Kolo wspolmordercy Matki i Ojca .Ktosiom nie przyjdzie do glowy by Jakis czlowiek dobrowolnie z czegos zrezygnowal ,zrezygnowanie z pieniedzy to demoniczna sprawa ,Ktosiom nigdy nie wejdzie w lepetyne ze warzniejsze bylo dla mnie znalezienie prawdziwych mordercow Matki i oczyscic na cmentarzu z zarzutow morderstwa Matki Ojca.Pieniadze to lep na mordercow ciekawe czy Ojciec wiedzial ze tak postapie.W 1974 w noc przed pogrzebem powiedziala Matka w snie ze Prawda wyjdzie na jaw .Zobaczylem jaka korupcja jest w bankach i urzedach w Polsce dla pocieszenia w niemczech jest tez nie tak czysto jak sie uwaza .W tym wszystkim bardziej zaluje ludzi kturzy ucierpieli przy tym niewinnie ,bo jak nie mogli mnie to atakowali innych .Dawidzie mowic prawde i czekac z nadzieja ze wruca Ci co nas zostawili.Pamietam jak dzis ,jak po smierci Matki patrzylem w niebo i chcialem wracac do domu .

  • Ktoś pisze:

   „Jak walczyć z gadami czy szarakami?”

   na początek wystarczy nie dawać im sobie wejść na głowe „bełkotem o sumieniu czy grzechu pierworodnym”.

   A potem odzyskać swoj umysł ze wkładanych latami pierdów zwanych „prady objawione”.

   • Maria_st pisze:

    akurat sumienie to nie bełkot—–ale cóż jak sie go nie ma, to uwaza za bełkot
    „prawdy objawione”—-nie wiem czym sa i co to za twór…….każdy widzi inaczej

   • siola pisze:

    Nareszcie sam przyznajesz ze jestes bezimienym pustym w sobie cymbalem .Jak myslisz dlaczego pisalem Pani z Oz rzelazny czlek i strach na wroble ty raczej jestes tym drugim.

    • Ktoś pisze:

     „Nareszcie sam przyznajesz ze jestes bezimienym pustym w sobie cymbalem ”

     – ooooo, lusterko zarezonowało, kodzik się uaktywnił?

     PRAWDZIWA MORDA SIOLI WYSZŁA Z CIENIA POKAZAĆ DEMONIE ROGI?

     Jaki peszek nie?

 7. Maria_st pisze:

  m pisze:
  Listopad 13, 2014 o 21:29 (Edytuj)

  „Robaczku, to nie ta liga” 🙂
  Nareszcie słowo robaczku padło. Robaczek to jehowitów słowo byłych i teraźniejszych 🙂 trochę o tym wiem…..

  jehowita–wyznawca jehowy?
  tzn katolicy, protestanci ?
  robaczek—-to jakies zle slowo?
  jest tak wiele robaczkow …….
  Ktoś nie boj sie siebie…….jak poznasz — polubisz i mowe zmienisz

  • siola pisze:

   Och Marys po czesci to moja wina ,bo moim pisaniem troche mu za skure wlazlem ,ale pisze w odpowiedzi co w jego pisaniu widze ,biedaka nigdzie nie wpuszczaja to sie musi tu wyrzyc.Bardzo nie lubie tych od zbogow i tych co sie uwarzaja za pempek swiata i pogardzaja innymi .

  • Ktoś pisze:

   Prosząc o coś trzeba mieć wiedzą i znajomość konsekwencji z tego proszenia.

   Wiesz o co mnie prosisz naprawdę…..?

   Dasz radę stawić temu czoła?

   • siola pisze:

    Oj biedaku ja Cie o nic nie prosze mam dosc swojego a ty Twoja chora nienawiscia do wszystkich i do wszystkiego udlawisz sie wlasnym jadem.Ten twoj jad jest Taki sam jak tej reszty na ktora nalatujesz ,co szukasz zemsty bo o podarunek nie prosilem mozesz se go wsadzic wiesz gdzie.Te twje podarunki jak wruca spowrotem do wlasciciela to moaga spowodowac niestrawnosc.Pamietaj o zmiji i jadzie.Co myslisz ze bezimienemu bandycie bede poklony bil ,martw sie o konta w szwajcari jak tajemnice bankowwa otworza ,wtedy zobatrzymy sprzedawczykow i pasorzytow ,bo tylko zlodzieje boja sie by tajemnicy bankowej nie zlikwidowano.Zajmi sie twoimi cycatymi owieczkami lasymi na podarunki i rzycze szczesia i rozumu chociarz boje sie ze na to ostatnie juz za pozno.Coz nocne rzerowanie bije do lba czasami cisnienie wzroslo.Ten dym spod Legnicy jeszcze Ci z lba nie wywialo widac.

    • A58 pisze:

     Wiecie ,że wierzę Ktosiowi , gdy mówi o tym ,że dochodzą do niego te „prośby”.Jednego tylko Ktosiu nie wie ,że te prośby wysyła mu ktoś inny.Cały czas utrzymywany jest w przekonaniu o swojej wyjątkowej pozycji i możliwościach.Już raz padł pod moim adresem zarzut ,że moje deklaracje wyrażające troskę o Ktosia są fałszywe.Ktosiu jest tylko nieświadomą marionetką, wobec której stosowane są różne triki ,żeby go przekonać do jego wyjątkowości.Gdy Ktoś napisał podobnie jak powyżej , że go o coś prosiłem , to mu odpisałem ,że coś mu bije na dekiel.Było to w krainie Oz.Michaela ten cytat zamieściła tu na forum.Gdy okazało się ,że ten zamysł bierze w łeb , trzeba było zareagować.Pozbyć się tego , który się połapał w tym planie.Wtedy było wielkie banowanie pod zarzutem współpracy kilku osób.Zniknęły posty przy okazji wycofywania się Marysi .Ktoś(nie ktoś musiał być winny).Zniknął min zapis :”co ty chcesz pouczać Marduka?”i wsio jasne..Ktosiu jesteś robiony w bambuko i przygotowywany do roli kozła ofiarnego na czas powrotu Przodków.To porównać można obrazowo do pojawienia się najczarniejszego murzyna na balu kuklux klanu.Murzyn obwieszcza światu ,że jest murzynem i stoi na czele innych murzynów.Będzie walczył ze wszystkimi psasożyt(d)ami świata.Wojna!!! przede wszystkim..Walczył będzie z gadami i szarakami o dusze uciśnionych.Będzie walczył z kościołem i banksterami.Bogów nieprawidłowych zastąpi pierwotnymi bogami.Tak wrzeszcząc na tym balu w końcu Przodkowie zapytają emisariuszy- co to za idiota.Wtedy padnie odpowiedź:to zmanipulowany gość , przygotowany do roli zastępcy dla drugiego z szóstej zmiany.Nie murzyn a zapastowany warchlak przekonany ,że jest dzikiem.Ktosiu zadał pytanie dlaczego odkodowania i odczytania tak strategicznych informacji jeszcze z Siolą żyjemy.Tylko dlatego ,że dla przygotowania pokojowego dokonania zmian potrzebni są ludzie do nawiązania kontaktu.Czy zabija się ratownika na plaży , który może topielcowi rzucić koło ratunkowe.Jest jeszcze kwestia , przekazania ratownikowi informacji dlaczego ma to koło rzucić skoro topielec maltretował go wiele wiele wiele lat.Po co maltretował?Ratownik musiał dostać informacje w jaki sposób topielec znalazł się w gronie topielców.Sam się zgłosił czy też został zmuszony szantażem.I tu okazało się ,że wskazówki od szefa mówią jasno- całą winę przypisz jednemu(i tu pada określenie).To maltretowanie miało różne formy.Gdy nie przyniosło skutku , to nastąpiły próby przekupstwa.O tym pisał Siola i mi też się przydarzyła podobna historia.Jaki cel temu przyświecał- to próba przeciągnięcia emisariuszy na swoją stronę.Wtedy pastowane dziki miałyby sens.Całość sprowadza się do przekazu informacji.Przekazać drugiej stronie ,że wie się co zaplanował w makroskali i dać mu możliwość wycofania się.Powiedzieć mu ,że ma sam rozwiązać problem z tym , który blokuje pokojowe zaproponowane rozwiązanie..Dostarczyć mu przygotowane wcześniej ukryte przekazy od Trzcin” tak jak w przypadku tej tajemniczej gipsowej skały(ściany).Wielu ludzi brało udział w realizowaniu tego planu pokojowego.Wielu narażało się na utratę życia.To nie tylko tzw wizje, które prawidłowo powinno się nazywać indukcjami.To spotkania twarzą w twarz i przekazywanie wiedzy o tych tajemniczych technikach nie dostępnych dla ogółu.Żadnych zjawisk nadprzyrodzonych w tym nie było.Następnie okazało się ,że taki sposób przekazu można potwierdzić.Do tego użyty został tekst centurii.Wcześniej jednak potrzebne było przygotowanie emisariuszy.Trafiali tam , gdzie mogli się tych podstaw nauczyć.Pozostaje kwestia tych ukrytych pasożytów.Jeden (wskazany przez ludzi zwanych grupą morza) tak się zamotał ,że sam się wygadał kim jest.Gdy się skapnął co mu się wyrwało starał się odwrócić sens.Wykorzystałem go do przekazania instrukcji temu najważniejszemu w planie pokojowym.Dziś Ten pasożyt jest przykładnym ojcem rodziny i zasuwa na dwóch etatach.Niech mu się powodzi jak najlepiej.To wskazówka dla innych żyjących z drenowania ludzi żyjących w tym niewolniczym systemie.Dziś rano zdarzył się symboliczny przypadek.Wychodząc ze sklepu zobaczyłem emerytowanego księdza w mojej dzielnicy.Ten osiemdziesięcioletni człowiek dla którego praktycznie przez dziesięciolecia byłem kimś w rodzaju antychrysta podszedł do mnie i uścisnęliśmy sobie ręce.Taki znak pokoju.

     • siola pisze:

      Oj Andrzej cos matula mowila o dziku i warchlakach ,ale teraz juz nie pamietam dokladnie cos o schowaniu ,wtedy mialem 5 czy 6 lat .Dzik w herbie pasuje do Kamienca ale do Kepczowic pasuje bardziej Luk no i schaownica piastow u ciotki .Ach ten lew i Ojca o Ladzie gadanie,w KIETRZU lew za muru wychodzi ,jak ja sie mam gdzies ruszyc jak mnie uziemili a moze i o to chodzilo bym sie za wiele po swiecie nie walesal.

   • Maria_st pisze:

    Ktoś a kto ma Cie o cos prosić?
    znam wielu netowych wiedzących……i większość identycznie.
    Wiem, mam moc, JA przetrwam a Wy zginiecie jak …..i tu podobne słowa obrazające godność innego człowieka, wg „wiedzących”…….
    oj mesjasze…….

    • siola pisze:

     Karzdy z nich ma swoich wrogow ,dla jednych sa to niemieckie scierwo media i niemcy dla drugich ruskie a jeszcze innych rzydzi i kosciol ,tylko nikt z nich nie zadaje sobie pytania czy jest jeszcze czlowiekiem ,nikt nie patrzy na siebie .Jezwli powiesz im prawde to bierze ich wscieklizna ,najlepiej pogryzli by wszystko i wszystkich .Karzda z tych band chowa sie za zbogami nie widzac ze ta droga juz sie konczy ,jedni drugich oskarzaja o Kabale ale karzdy bawi sie w to -nawet Ktosie chociarz sie tego wypieraja .Nikomu z nich nie zalerzy na szczesciu ludzi ,bo proponuja im tylko mord i cierpienia .Pieniedzy na jedzenie nie ma dla uchodzcow ale na amunicje sie znajdzie,Ktos moze zamiast straszyc ,podarowal bys cos do jedzenia tym biedakom w Syri Iranie czy Somali ,co nie dasz rady i twoj bog tez nie to czym ty i twoj Bog roznicie sie od pasorzydow ,dla mnie niczym tylko jedno wojna i krew ,ale tak bywa ze co do rozlewu krwi namawiaja w niej sie Utopia wczesniej czy pozniej sami.Chodzi wam tylko o straszenie ludzi by bylo na nich latwiej rzerowac ,Niekturzy z was juz tak zmadrzeli ze ciagna piec kotow za ogon na raz no bo sicher jest sicher ,ale lepiej by karzdy z nich usiadl i wszedl w samego siebie zobatrzyl swoj srodek i jego stan,bez przypisywania winy za jego stan innym.Marys jasne ze tylko ONI przetrwaja ,bo sa tak oswieceni ze nie cofna sie przed zrzeraniem drugich,brak barier moralnych to jest choroba tego swiata z sumieniem rzyc na bakier Jakis bog nowy czy stary nam wybaczy bo to w jego immieniu.

 8. Maria_st pisze:


  Daniel Laskowski: Każda pliszka swój ogonek chwali. Rosjanie widzą Rosję na czele narodów świata, Polacy są Willkenridami narodów a Polska ich Chrystusem, o Żydach już nie wspominając, którzy w ogóle mienią się narodem wybranym. Prawda wygląda zaś tak, że jedni ludzie zawsze chcieli panować nad światem i innymi ludźmi, co zawsze kończyło się fatalnie dla jednych i drugich. Z Rosją jest tak – to wielki i wspaniały naród, z tradycjami i kulturą – i niestety – fatalnymi rządami. Osobiście życzę im jak najlepiej.

  Faktycznie Rosja może mieć swe wielkie pięć minut w historii, kiedy dojdzie do katastrofy wulkanicznej na terytorium USA (a nie zapominajmy, że znajduje się tam aż pięć Superwulkanów!), katastrofy oceanicznej – ataku superfal tsunami wskutek osuwisk na Hawajach i Kanarach (o czym zresztą pisałeś onegdaj) – a teraz wyobraź sobie synergiczne działanie fal tsunami i Supererupcji! To byłby koniec USA. Fizyczny. Ludzie musieliby uciekać do Kanady i Meksyku, a część z nich do Europy i Azji – w tym do Rosji także.

  No i ta wojna, o której wspominał dr Szuman – ona jest możliwa, bo centrum handlu i gospodarki światowej przesunie się na basen Pacyfiku i to może się stać zarzewiem przyszłego konfliktu – jak w grze „SSN” wg Toma Clancy’ego. […] ”
  http://wszechocean.blogspot.com/2014/11/edgar-cayce-o-przyszej-rosji-i-usa.html

   • siola pisze:

    Co cieszysz sie juz bedzie z czego krew spijac i nie podpasc przy tym.Dla mnie to raczej smutne ze nie umia sie nauczyc przestac szabelkami wywijac ,widac brakuje im sumienia jak tobie.Kosciul wprowdzil spowiedz by zabic sumienie ty jestes lepszy od nich dla ciebie sumienia nie ma -jakie to chore cieszyc sie z wojny .

    • Maria_st pisze:

     siola, najsmutniejsze że wmówiono ludziom ze to jest –dobre….

    • Ktoś pisze:

     Jeśli nic innego nie jest w stanie wytłumaczyć szambonurkom iż nie są plemieniem wybranym a wybrakowanym to wojna jest jedynym rozwiązaniem na przywrócenie pokoju na Ziemie.

     Pretensje zgłaszaj do swoich krajan.

     • siola pisze:

      Jedynym rozwiazaniem jest zapakowac wybrancow i wszystkie Ktosie wraz z ich zbokami na jeden statek i wyslac w glebine kosmosu by se tam dalej pasorzydy gardla podrzynaly.
      Bo ziemia ma juz dosc by jej wiecznie dawal w kosc.Urodzilem sie na Slasku a korzenie moze na Litwie Rusi i Saksoni-ale czy to wazne- BO I TAK CZUJE SIE ZIEMIANINEM NIE RZEZNIKEM BRACI SWOICH::Jak juz masz tyle mocy i podarunki dajesz to daj pokoj ludziom kturzy cierpia i nakarm glodne dzieci zamiast straszyyc tych co z boskimi swinstwami nie Maja nic wspolnego .Ja tam mocy nie mam ,mam tylko wlasne sumienie i slowa moze je ktos czytac by zmadrzec moze tez z glupoty mej rzartowac Ale dla tych wszystkich ktosiow i innych wybrancow uwazajcie bo lepiej sie smiac jako ostatni .Ze pasorzydnictwa nie ma juz na ziemi..

     • Maria_st pisze:

      Ktoś nie rozumiem coś napisał….
      szambonurki–wybranym plemieniem
      wojna jako rozwiazanie na przywrocenie pokoju na planecie
      absurd–absurdum

     • Maria_st pisze:

      BO I TAK CZUJE SIE ZIEMIANINEM NIE RZEZNIKEM BRACI SWOICH:

      ano siola……
      a nieświadomym sie wmawia ze to–moja wina, moja–bardzo wielka wina…..a ci co doprowadzaja do ruiny świat, Ziemie—maja w nosie w wine, oni sa wybrani–pasibrzuchy

     • Ktoś pisze:

      Skoro nie rozumiesz co pisze poszukaj własnej wklejki z lema jaskiniowego, tam jest to napisane innymi słowami. Może co sie przebije przez pancerz zakłamania.

     • Maria_st pisze:

      Skoro nie rozumiesz co pisze poszukaj własnej wklejki z lema jaskiniowego, tam jest to napisane innymi słowami. Może co sie przebije przez pancerz zakłamania.”

      Ktosiu kochany, kiedyś prychałeś na mnie—–bo chcialam poznac Twoje dane, wg Ciebie.
      Ok, pytałam o imiei pierwsza literke nazwiska…..podałes….dlaczego bałeś się mnie, czy mogłabym cos złego Tobie zrobić?
      Nie bawie się w astralne podróże.
      Dałes szczególowe dane koleżance zaufanej i co?
      Dowiedzieliśmy się o Tobie wiele.
      Nawet nie wiesz komu możesz zaufać a wciąz tu komuś coś zarzucasz…..
      Przestań fantazjować…….
      Życie jest piękne poki je doswiadczamy …

     • Dawid56 pisze:

      Wojna jeszcze nigdy nie przywróciła Pokoju- co za obłęd. Przecież to Rosja, a nie kto inny co chwile narusza przestrzeń powietrzną innych krajów.:(

  • Zosia P. pisze:

   Maria_st pisze:No i ta wojna, o której wspominał dr Szuman – ona jest możliwa, bo centrum handlu i gospodarki światowej przesunie się na basen Pacyfiku i to może się stać zarzewiem przyszłego konfliktu – jak w grze „SSN” wg Toma Clancy’ego. […] ”
   http://wszechocean.blogspot.com/2014/11/edgar-cayce-o-przyszej-rosji-i-usa.html
   To jest przepowiednia dla Rosji i USA, a co z EUROPĄ?
   Ja to widze inaczej…
   https://www.facebook.com/notes/zofia-piepi%C3%B3rka/a-jaka-b%C4%99dzie-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-europy/310059422353270
   „Kilka miesięcy temu na wszystkich portalach były informacje dotyczące naszej płyty tektonicznej . Sądzono do tej pory, że płyta europejska nachodzi na płytę azjatycką. Po wstrząsach które nawiedziły Europę okazało się, że nastąpiła nagła i niespodziewana zmiana kierunku przesuwania się naszej płyty na… południe w kierunku płyty afrykańskiej. Europa nagle zaczęła się trząść… Kto mógł to przewidzieć? Moje sny oraz wizje wyprzedzają zdarzenia, które nas nie ominą…”

   • JESTEM pisze:

    ‚Pierwszy sen był w 2002 roku, a wiec ok. dwa lata wcześniej przed trzęsieniem ziemi w Morzu Bałtyckim na wysokości Kaliningradu. Był tak silny, że we wrześniu 2004 roku zatrzęsło połową Polski. O ile pamiętam siła wstrząsów miała 6,2 st. w skali R. Geolodzy oraz mieszkańcy Wybrzeża byli w szoku, gdyż tutaj tak silne trzęsienia ziemi nigdy się nie zdarzały.”

    A tu sen:
    „Wracając do moich snów. W pierwszym śnie zobaczyłam mapę Europy i USŁYSZAŁAM głos, który mówił, że Europa będzie wyspą. Zapytałam – kiedy to będzie?
    Odpowiedzi nie było, więc zapytałam – W którym miejscu będzie brzeg wyspy – Europy? Oczywiście jedynie mogło to być od strony Wschodniej, gdzie Europa łączy się z Azją. Zobaczyłam mapę fizyczną Europy i Azji, ale nie było tam nic co by wskazywało dokładnie to miejsce!”

    Te trzęsienia Ziemi wcale nie muszą )choć oczywiście mogą) być powiązane z wizjami sennymi, które pani opisuje. Natomiast mogą to być wizje, które dotyczą PRZESZŁOŚCI ziemi, a nie PRZYSZŁOŚCI. Czy brała pani taką możliwość pod uwagę? Zwłaszcza, że ponoć Atlantyda- jak sama pani wspomina w filmie – składała się z wysp.

    ‚Tym razem zobaczyłam zupełnie inną mapę Europy… z p r z y s z ł o ś c i!”

    To może być „interpretacja zaindukowana”. Miałam kiedyś podobne wizje (*), ale

    „We śnie widziałam oddalający się kontynent Europy i ludzi, którzy uciekali z wyspy lub chcieli dostać się na wyspę, ale nie mogli. Widziałam płomienie, dużo ognia w miastach, potężne fale, twarze przerażonych ludzi.”

    Tu mam dwa skojarzenia:
    1. Miałam wizję związaną z bursztynami –

    2. I miałam wizję z rozwojem i zmianą Lądów…
    Istniało kilka różnych powłok – stanów Ziemi w jej ewolucji, które miały wielkie znaczenie dla skoków ewolucyjnych – świadomościowych człowieka. Była powłoka MU i tworzyła 1 ląd. Była powłoka LEMURIA utworzona z dwóch lądów odseparowanych od siebie jednym oceanem. Potem była powłoka ATLANTYDA składająca się z czterech lądów. A teraz mamy sześć lądów – sześć części stanowiących jedną całość – powłokę. (Ciekawe jak tę całość nazwą potomni?) Następny cykl – może będzie osiem lądów?

    A może to wszystko zależy od tego, w jakim świecie (w której epoce Świata – Słońca) żujemy – istniejemy?

    „Moje sny oraz wizje wyprzedzają zdarzenia, które nas nie ominą…””

    Może tak być, a może tak nie być, ponieważ te sny mogą być wizją przeszłości.przyszłości w przypadku, jeśli ludzie nie „PRZEBUDZĄ SIĘ”. Ale czym jest owo Przebudzenie, każdy człowiek indywidualnie i dla siebie potrzebuje to odkryć, rozpoznać i zrozumieć.

    Może być też tak, że wszystkie nasze katastroficzne wizje się nie spełnią, choć być może wiele ludzkich (a może nawet i kosmicznych 😉 ) istot na to czeka…

    A założycielka tego bloga śp. Nnka pisała o tym, że Ziemia obecnie przechodzi przez… napiszę to swoimi słowami: taką czaso-przestrzeń, w której uaktywnione zostały/ zostają wszelkie „traumy” z przeszłości [a może nawet i przyszłości] całej ludzkości i Ziemi.


    (*)
    1.
    Z moich snów wynika, że Ziemię czeka kolejne w jej historii zaburzenie grawitacyjnego pola. Śni mi się to jako przyszłość, ale kto wie, może to tylko pamięć z przeszłości Ziemi? Przedtem jednak następują nieregularne pęknięcia skorupy ziemskiej. Ziemia staje się poorana głębokimi szczelinami, do których wpadają biegający gonieni własnym strachem i przerażeniem obłąkani ludzie… I niemal w tym samym czasie spadają na Ziemię odłamki żelaznych kawałków. Samolotów? Komet? Nie wiem. Ostatnio, gdy byłam w Muzeum Historii Naturalnej w N.Y. widziałam taką żelazną bryłę wielkości prawie dwóch metrów i przypomniałam sobie, że wygląda ona podobnie, jak te z moich snów. Wielu ludzi jednak w tych moich snach uchodzi z życiem. Ale tylko Ci, w których nie ma strachu, którzy „się nie lękają” i są ufni.

    2.
    Na Ziemi były mocne zaburzenia grawitacyjne. Skorupa ziemska pękała. Ziemia utraciła swoją stabilność grawitacyjną i nawet zaczęła szybować w przestrzeni po nowej trajektorii (stała orbita została zaburzona, „przerwana”). Lecz Ci, co nie mieli strachu w sobie, a z ufnością i miłością wspierali się wzajemnie, przetrwali. Wówczas Ziemia lekko zakołysała się i na powrót osiągnęła grawitacyjną stabilność. Tam pojawiły się dwa słońca albo dwa księżyce.

    http://tonalinagual-sny.blogspot.com/2007/06/zaburzenie-grawitacyjne-ziemi-sen-drugi.html
    http://tonalinagual-sny.blogspot.com/2012/05/agodne-przebiegunowanie-i-co-najmniej.html

    3.
    28. wrzesień 2006
    Byłam w domu sama. Gdzieś nastąpił wybuch nuklearny. Siedziałam i zastanawiałam się co zrobić. Telefony oczywiście nie działały i z nikim nie mogłam się skontaktować. Wokół było ciemno. Zaczął padać deszcz. Wiedziałam, że ten deszcz jest radioaktywny. Po ulicy jeździł samochód z reflektorami „szperaczami”. Jakieś służby specjalne jeździły. Wiedziałam, że szukają żywych ludzi, ale nie wiem czy w celu ewakuowania czy po to, żeby ich zabić. Siedziałam w ciemnym salonie i czekałam. Chciało mi się pić. Bałam się napić wody z butelki, bo była napromieniowana. Zastanawiałam się, jaką dawkę przyjęło moje ciało i czy przeżyję, czy może umrę na chorobę popromienną. Pomyślałam, że w rurach może być jeszcze trochę wody nie tak bardzo napromieniowanej. Nagle poczułam, że mogę już wsiąść do samochodu i wyjechać, ale nie wiedziałam, gdzie było centrum wybuchu i w którą stronę powinnam jechać. Dziwiłam się, dlaczego żyję, skoro całe miasto jest opustoszałe?

    7 luty 2007
    Podziemia, coś, co przypominało mi albo kojarzyło się z cmentarzyskiem. Rozwiązywałam jakieś supły karmiczne, ale nie tylko moje. Potem wyszłam. Zdawałam jakieś „egzaminy” i przechodziłam jak z klasy do klasy… ze świata do świata…

    31 luty 2007
    Wynikało z tego snu, że każdą sytuację można rozpatrywać co najmniej na trzy sposoby w trzech różnych przestrzeniach (o innej wymiarowości) i z różnych płaszczyzn odniesienia.
    Jeden wynika z uwzględnienia pojęcia linearnego czasu względem danej przestrzeni.
    Drugi wynika z kwantowego podejścia, w którym nie widać czasowych powiązań skutków z przyczyną, a bardziej widoczne są powiązania (relacje) przestrzenne.
    Trzeci jest wielopłaszczyznowy, w którym można dostrzec powiązania struktur sytuacji pozornie w ogóle ze sobą nie sprzężonych, a jednak mających ze sobą ścisły związek. W takim przypadku czasoprzestrzeń musi być zatrzymana.

    A nasza świadomość może ekspandować… dając nam możliwość głębokiego, wielopłaszczyznowego (wielowymiarowego) rozpoznania i zrozumienia…

    • margo0307 pisze:

     „..następują nieregularne pęknięcia skorupy ziemskiej. Ziemia staje się poorana głębokimi szczelinami, do których wpadają biegający gonieni własnym strachem i przerażeniem obłąkani ludzie… I niemal w tym samym czasie spadają na Ziemię odłamki żelaznych kawałków. Samolotów?…”

     Ciekawe…
     Skojarzyło mi się to ze słowami zawartymi w Liście do Hebrajczyków (12:26)
     „…Wtedy od Jego głosu zadrżała ziemia.
     Teraz zaś, jak sam powiedział: „Jeszcze raz wstrząsnę – ziemią i niebiosami…”

     • margo0307 pisze:

      I kolejne skojarzenie do opisu sennych wizji JESTEM…

      Ew. Łukasza 21:25-26
      „..25 I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale.
      26 Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się…”

   • Dawid56 pisze:

    Też czytałem o tym w Onecie.W miarę rzetelna informacja była tylko rano przez kilka godzin danego dnia.Potem ją spłycono, czyli zmniejszono prawdopodobieństwo wystąpienia trzęsienia ziemi o sile 7 stopni w skali Richtera w basenie Bałtyku.Preludium tego co może mieć miejsce to zdarzenie z września 2004 roku- epicentrum znajdowało się w Sambii.

 9. Michaela pisze:

  Ktoś:
  „Nie niepokoją cię te konfabułacje by w nowych czytelnikach blogu wzniecać „współczucie” zgodnie z technikami o jakich pisała Alina? ”

  https://nnka.wordpress.com/2012/02/24/eksperyment-filadelfia-miedzy-gdynia-a-gdanskiem/#comment-35898

  Gdzie pisała o technikach manipulacji jakaś Alina. Kto to jest?

  • margo0307 pisze:

   „Nie niepokoją cię te konfabułacje…”

   Ktosiu a Ty co robisz tutaj na forum, Hmm… ?
   Przecież niemal wszystkie Twoje wpisy to… jedna wielka konfabulacja i manipulacja umysłami osób czytających i piszących tu na forum 😛
   Taki wpływ, poprzez wypisywanie bzdur w postaci straszenia i budowania napięcia jest negatywny i szkodliwy, szczególnie wówczas – kiedy ktoś bez przerwy narzekasz, straszysz, narzucasz swój sposób myślenia i ciągle oczekujesz na gorsze rzeczy, katastrofy, etc..
   Sam takimi swoimi negatywnymi wpisami prowadzisz innych do strachu i depresji…
   Szkoda, że to Ciebie nie niepokoi… 😛

   • JESTEM pisze:

    ‚Przecież niemal wszystkie Twoje wpisy to… jedna wielka konfabulacja i manipulacja umysłami osób czytających i piszących tu na forum :P”

    Można i tak to widzieć. Ja nie czuję się manipulowana przez Ktosia. A Ty się czujesz? Chyba wiem, jaka może być Twoja odpowiedź. 🙂 Bo to, że Ktoś próbuje ludzi straszyć, to fakt. Ale czy ktoś inny jest podatny lub nie na jego straszenie, to inna sprawa…

    „Taki wpływ, poprzez wypisywanie bzdur w postaci straszenia i budowania napięcia jest negatywny i szkodliwy, szczególnie wówczas – kiedy ktoś bez przerwy narzekasz, straszysz, narzucasz swój sposób myślenia i ciągle oczekujesz na gorsze rzeczy, katastrofy, etc..”

    „Taki wpływ” MOŻE być „negatywny”, ale NIE MUSI być. Obecnie postrzegam pisanie Ktosia jako rodzaj „wyzwania” dla każdego z nas tu piszących i czytających.
    Ponieważ wiem, że wszyscy możemy być dla siebie „nauczycielami i uczniami” jednocześnie. Bo na różne sposoby możemy sobie wzajemnie „lustrzyć”.

    Przecież to od każdej i każdego z nas zależy, czy swoimi komentarzami i ich treścią zasilamy (i w jaki sposób) działania Ktosia czy nie.

    🙂 ❤

    • siola pisze:

     Wcale mi nie przeszkadza jego pisanie ,przynajmniej widac je sumienia biedak nie ma to szkoda mi go .To tak jak „zlapal kozak tatarzyna a tata rzym za leb trzyma.Albo bylem dzis na cmentarzu u Ojca zaciekawily mnie dwie rzeczy jeden to napis przy drodze z cmentarza do kosciola DEN WEG AUF EIGENE GEFAHR NUTZEN” drugi to tytul czy moto mszy w tym kosciele „WER TEILT DER GEWINT” ;pomyslalem sobie czemu Oni pisza teraz tyle prawd Takie samo jest moto Ktosia” kto dzieli ten wygrywa „,pytanie tylko jak dlugo jeszcze tak bedzie:Wszyscy klamcy juz powoli sie gubia w swym zaklamaniu nawet nie uwazaja co pisza ,MAR DUK MAR DIUCK KSIAZE CIEMNOSCI TO I OZYRYS MUSIAL BYC :Ale jak tu uciec przed przodkami jak nie ma juz Mamy ,a co tu jeszcze lata nie doleci konca swiata.Karzdy ma swoj rozum niech pomysli czym nam przyjdzie walczyc przeciw przodkom ,to tak jak w 1939 szablami przeciw czolgom ginac,bo Panowie Rzeznicy mieli Terz wtedy wielkie pyski a dla dobrego przykladu pierwsi z kraju zwjali.Teraz sytuacja lepsza bo uciec jak nie Maja ,dlatego niech sie lepiej dobrze zastanowia zanim blad znowu zrobia ,bo ich Technika to juz era kamienia lupanego.Niech tez nie licza na to ze sie pochowaja w nory i zostawia niewinych by za nich gineli.Oby nastal czas szacunku jednego do drugiego .

    • margo0307 pisze:

     „…wszyscy możemy być dla siebie „nauczycielami i uczniami” jednocześnie.
     Bo na różne sposoby możemy sobie wzajemnie „lustrzyć”. …”

     No tak – co prawda to prawda 😀 ❤

   • Ktoś pisze:

    Jeśli nie umiesz odróżnić straszenia od informowania o rezultacie podejmowanych decyzji przez polityków na swiecie, o prawdziwym ich celu, to ja nie mam pytań odnośnie poziomu twojego rozwoju, i duchowego i emocjonalneg i co najwazniejsze intelektualnego.

    • JESTEM pisze:

     Myśląc źle o innych, kreujesz ich, bo gdy wybierasz takie myśli, dokładnie taki świat dla siebie kreujesz…

     …ale o tym zapominamy, bo identyfikujemy się z tym, co myślimy na swój temat i innych…

     „nie wiedzą, co czynią”…
     ponieważ identyfikują się z tym, w co wierzą, identyfikują się z emocjami, myślami i ciałem. a nie z tym, czym, kim naprawdę są…

     nie wiemy, co czynimy, ponieważ identyfikujemy się z tym, w co wierzymy, identyfikujemy się z emocjami, myślami i ciałem, a nie z tym, czym i kim naprawdę jesteśmy…

     Uspieński, we „Fragmentach Nieznanego Nauczania” pisał:

     (Kiedyś Margo0307 podesłała <3) Cyt.:

     "Wiedza to jedna rzecz, a rozumienie to coś całkiem innego. Ludzie często mylą te pojęcia i nie potrafią jasno uchwycić, na czym polega różnica pomiędzy nimi.
     Sama wiedza nie daje rozumienia. Ani rozumienie nie rośnie poprzez wzrost samej tylko wiedzy.

     Rozumienie zależy od stosunku wiedzy do bycia. Rozumienie jest wypadkową wiedzy i bycia.

     Wiedza i bycie nie mogą się zanadto rozbiegać, bo wtedy okaże się, że rozumienie jest odległe od każdego z nich. Jednocześnie stosunek wiedzy do bycia nie ulega zmianie wraz za wzrostem samej wiedzy.

     Zmienia się on tylko wtedy, gdy bycie wzrasta równolegle z wiedzą. Innymi słowy, rozumienie rośnie tylko wraz ze wzrostem bycia. W potocznym myśleniu ludzie nie odróżniają rozumienia od wiedzy. Myślą oni, że większe rozumienie zależy od większej wiedzy. Gromadzą zatem wiedzę, czy też to, co nazywają wiedzą, ale nie wiedzą, jak gromadzić rozumienie i wcale ich to nie niepokoi. A przecież osoba przyzwyczajona do obserwowania siebie z pewnością wie, że w różnych okresach swego życia rozumiała ona jedną i tę samą ideę, jedną i tę samą myśl, w całkowicie odmienny sposób.
     Często wydaje jej się dziwne, że tak błędnie mogła pojmować coś, co jej zdaniem teraz rozumie właściwie.
     I jednocześnie zdaje ona sobie sprawę z tego, że jej wiedza nie uległa zmianie i że na dany temat wiedziała ona przedtem dokładnie tyle samo co teraz.
     Co zatem uległo zmianie?
     Zmieniło się jej bycie.
     A kiedy zmienia się bycie, to i rozumienie musi się zmienić”.

     • margo0307 pisze:

      „…Wiedza to jedna rzecz, a rozumienie to coś całkiem innego. Ludzie często mylą te pojęcia i nie potrafią jasno uchwycić…”
      A kiedy zmienia się bycie, to i rozumienie musi się zmienić” 🙂 ❤

     • margo0307 pisze:

      ” Myśląc źle o innych… dokładnie taki świat dla siebie kreujesz…” 😛

      Święta Prawda 🙂 ❤

     • margo0307 pisze:

      Przepraszam „ups” dwa razy mi się zapisało…
      Dawidzie proszę – usuń jeden z postów 🙂

     • JESTEM pisze:

      Bardzo ciekawa ta historia: „Nieznane nauczanie Georgija Gurdżijewa – Automatyzm”.
      🙂 ❤

     • JESTEM pisze:

      Info z filmu:
      „Stalin dowiedział się od Gurdżijewa, że wszystko na świecie jest zdeterminowane, a zło pokonuje się złem„.

      Hm…
      Eneagram rzeczywiście – jako struktura według której działamy – wprowadza pewien „determinizm” (łac. determinare — oddzielić, ograniczyć, określić), podobnie jak znaki Zodiaku, którym ponoć podlegamy… (Ale czy z takiego „determinizmu” wynika, że „zło pokonuje się złem”? Raczej nie. 😉

      Czy wprowadzenie nakazu posłuszeństwa, (co podobno zrobił Gurdżijew zakładając Instytut harmonijnego rozwoju człowieka) jak i jakiegokolwiek innego nakazu ma coś wspólnego z harmonijnym istnieniem takiego społeczeństwa? No chyba że… Margo0307, widziałaś film TRANSCENDENCJA? Polecam. W tym filmie pojawia się możliwość „harmonijnie współdziałającego społeczeństwa”, ale jest ono podporządkowane woli świadomości jednego człowieka, który po śmierci stwarza system, wręcz „idealny” tworząc „zdrowe, bogate, a nawet nieśmiertelne społeczeństwo”

      A jeśli chodzi o pozostawanie pod całkowitym wpływem Księżyca, to wspominałam ostatnio coś takiego:

      ///Przejście z wpływów Słońca na wpływy Księżyca jest/było spowodowane np. zmianą rytuału stosowanego przy narodzinach. Od czasu, gdy przecinano pępowinę zaraz po narodzinach, dzieci przechodziły zaraz po narodzeniu pod wpływ księżycowych wzorów – bez względu na płeć. Ale kiedy (są nadal przykłady w niektórych społecznościach) nie przecinano pępowiny, lecz pozostawiano w połączeniu dziecka z łożyskiem aż do jej wyschnięcia i odłączenia się od dziecka w sposób naturalny, takie dzieci pozostawały pod wpływem wzorców słonecznych. Kiedy następnie wyschniętą pępowinę wraz z łożyskiem zakopywano w ziemi i sadzono na niej drzewo lub jakąś roślinę, dziecko pozostawało pod wpływem słonecznych i księżycowych wzorców w harmonijnych proporcjach – bez względu na płeć.

      Ale mimo, że te rytuały nie są stosowane obecnie, możliwe jest odzyskanie naszych połączeń z Księżycem i Słońcem i odzyskanie harmonii. Każdy jednak potrzebuje wykonać to samodzielnie. I jeśli będzie chciał to zrobić, to także będzie wiedzieć, jak. Ta wiedza do niej lub do niego dotrze. Zawsze otrzymujemy to, czego potrzebujemy i na co jesteśmy gotowi.///

      A to jeden z wielu symboli tego „odzyskania” 🙂 :
      http://images.tribe.net/tribe/upload/photo/50c/1f9/50c1f977-9705-412f-a1ce-069964fad0f2

      p.s. Z reguły nasz zwyczajny umysł jest całkowicie uwikłany w światowe aktywności i relacje (wzorce), do których lgnie. Jeżeli naprawdę chcemy poważnie zaangażować się w proces transformacji (przebudzenia), potrzebujemy uwolnić się od tego uwikłania. Oznacza to, że musimy być coraz bardziej uważni, abyśmy mogli się rozwijać stając się być coraz bardziej świadomi i praktykując…świadomą obecność. 😀

     • siola pisze:

      Stalin wychowanek jezuitow to nie dziwota ze zlo zlem pokonuje to wtedy zla nie ma konca bledne Kolo ,ten rytm musi sie zmienic.

 10. Michaela pisze:

  Zosia P. :
  „„Czy można dogadać się z GADAMI w ludzkiej skórze?””

  NIE MOŻNA ! Będziesz czuł /a ,ze nadajecie na innych falach, pojawi się pewien dyskomfort psychiczny, pomimo,ze osoby te zapewniają,że bliski jest im los ludzkośc ect. nie ma w nich prawdziwej empatii. To ludzie , którzy są pod wpywem gadzim, oni jeszcze jak się zorientują są w stanie z tym walczyć, o ile zechcą.

  Przemyślenia Dawida
  ***********************:
  !.1.Jako rodzajowi ludzkiemu nie wolno nam „zgadzieć”

  TAK MAMY BYĆ LUDŹMI ❤ nie GADAM !!!

  Pozostałe punkty przemyśleń Dawida też są OK. ❤

  PS. Oczywiście można jeszcze rozwinąć tę listę 🙂

  • Michaela pisze:

   Jeszcze raz powtórzę;

   MAMY BYĆ LUDŹMI ❤ a nie GADAMI !!!

   • siola pisze:

    Masz racje ale najpierw stanmy sie ludzcy w stosunku do drugich ,bo jak poznac tzw gada jak samemu moze gadem sie jest,dziubak i kolczatka moze polaczenie ssaka ptaka i gada.Jak byc ludzmi jak czesc nawet nie wie co to sumienie.I najgorsze w tym ze Ci chca byc nauczycielami przewodnikami ludzkosci .

 11. Zosia P. pisze:

  Jak rozpoznać gady w ludzkiej skórze od prawdziwego CZŁOWIEKA?
  Ostatnio oglądałam bardzo ciekawy filmki – wywiad Alexa przeprowadzony z ludzmi, którzy w 80 % odżywiają sie rudami uranu – zwiazkami promieniotwórczymi. Sa to tzw ludzie w ciałach w których żyja istoty z innych wymiarów . Jest to wstep do calego wywiadu który trwa kilka godzin.W Polsce żyje wiele tego typu ludzi, którzy odżywiaja się energiami…
  Polecam najpierw zapoznać sie z ponizszym art. http://innemedium.pl/wiadomosc/naukowcy-university-california-twierdza-ze-zakamuflowani-kosmici-zyja-wsrod-nas

  • JESTEM pisze:

   „Jak rozpoznać gady w ludzkiej skórze od prawdziwego CZŁOWIEKA?”

   Te osoby, z którymi jest przeprowadzony wywiad jako z OBCYMI, są „gadami” czy jakimiś innymi istotami czyli „nie-gadami”?

   „NA KONCU FILMU ALEX MÓWI – CHCIAŁAEM ZROBIC WYWIAD Z OBCYMI… „

   No i zrobił, co wynika z tego filmu. Z tymi dwiema osobami.

   „Na koncu jest zdjęcie jak oni naprawdę wyglądają…. Czy ktoś z was – ludzi – rozpoznaje siebie?”

   A jak wyglądają „gady w ludzkiej skórze”? Czy wiadomo?

   Na końcu filmu jest cyt,: „wizerunek istoty z Proxima Centauri o nazwie Allaelarna. Czerwony karzeł Proxima Centauri jest ich miejscem zamieszkania, natomiast po różne zasoby naturalne latają na pobliską planetę podobną do Ziemi. Z tymi istotami mieli bardzo pozytywne relacje i wzajemnie się odwiedzali.

   Kto miał bardzo pozytywne relacje? Te dwie osoby z wywiadu czy jeszcze jakieś inne? A przecież są oceniane jako „bardzo czyste”?

   Czy to znaczy, że powinniśmy się karmić promieniowaniem radioaktywnym, by zabezpieczyć się w ten sposób przed „siłami ciemności”?

   • Mezamir pisze:

    Uważajcie na promieniowanie „radioaktywne”
    bo ilość new age’u przekroczyła już dawno wszelkie dopuszczalne normy…

    Ziria…Erkriel…”przedstawiciele istot z wymiaru wibracji”

    Jeszcze chwila i wyrosną Wam nibyczułki indygo.

    • Maria_st pisze:

     ja w domu mam 3 Obcych, kazdy z innego Uni-vers-Um i innego wymiaru—tylko pis wi jakiego–tak sie kamuflują.
     Zuzia pochodzi z miaumauu..3 wymiar pieszczochów
     Rudek pochodzi z prychhhum…wymiaru nie chce podać
     Klakier pochodzi z wlezedodomu…wymiar bardzo głęboki
     Mimo ich specyficznego podejścia do życia…..kofffam ICH bardzo i dzieki rarytasom zdobywam ich serce.
     W razie czego nie furkna ani nie drapna mnie a nawet nie pokaza mi, tylko, swoje tyły…w geście lekceważenia mnie.
     Kochajmy odmieńców, karmy je rarytasami a i one nam sie odwdziecza tym samym
     Miauuuuuu

     • margo0307 pisze:

      „..Kochajmy odmieńców, karmy je rarytasami a i one nam sie odwdziecza tym samym…”
      Święta prawda Maryś, święta prawda 😀

     • Mezamir pisze:

      Zuzia pochodzi z miaumauu..3 wymiar pieszczochów
      Rudek pochodzi z prychhhum…wymiaru nie chce podać
      Klakier pochodzi z wlezedodomu…wymiar bardzo głęboki

      No dobrze,a „Zdzira” i „Cyrkiel”?
      Z wymiaru tysiąca i jednej ezo-pierdółki
      Ciekawe czy już jest dostępna ich święta Biblablabla
      Rozdział Pierwszy ,Księga Wymiaru Wibracji…
      Blablabla bla bla blaablabla – o tak,to musi być prawa,pierwszy raz to słyszę
      Jeszcze nikt nie wymyślił takiego czegoś,to musi być prawda
      TO JEST prawda,bo ja chcę żeby była.

  • Dawid56 pisze:

   Doprawdy niezwykły film.To zmienia postać.Dzięki Zosiu :). Ważne jest wnętrze istoty a nie zewnętrze.Wielokrotnie narrator powtarzał słowa o czystości ducha i ciała tej niezwykłej dziewczyny kosmitki potrafiącej bez problemu naśladować mowę ptaków.Druga sprawa- może być zupełnie inny pokarm aniżeli mięso czy chleb.Zabrakło mi jednak jednego- jakiegoś głebszego przesłania. Dziewczyna rodziła się jak wybuchał reaktor w Czarnobylu – to nie jest przypadek!!!!skoro się w tym momencie inkarnowała to musiał ktoś wiedzieć, że katastrofa nastąpi.Być może zasadnicze przesłanie zostanie przekazane gdy wywiad zostanie przetłumaczony na polski, czego z niecierpliwością oczekuję 🙂

 12. Zosia P. pisze:

  NA KONCU FILMU ALEX MÓWI – CHCIAŁAEM ZROBIC WYWIAD Z OBCYMI… Na koncu jest zdjęcie jak oni naprawdę wyglądają…. Czy ktoś z was – ludzi – rozpoznaje siebie?

 13. Michaela pisze:

  Do Andrzeja58, ( przeniosłam tutaj)

  Co to jest, że jednak tego nie znalazłam mimo Twojej instrukcji 🙂
  – ani tego działu „Inne wydarzenia i polityka”,
  – ani tematu „co sie wam się w Polsce nie podoba”

  „A58 pisze:
  Listopad 13, 2014 o 19:37
  To jest Michaelo w dziale „inne wydarzenia i polityka.Jak pokaże Ci się strona główna forum , to u góry są takie kratki .Trzecia z lewej ma taki ptaszek.To jest wejście na stronę najnowszych wpisów.Jest tam lista tematów a min temat co się wam w Polsce nie podoba.Ostatni wpis jest kropki.trzeba kliknąć na datę pod nickiem to się otworzy strona.Będzie tam tylko jeden wpis.Wtedy kliknij na zmiennik stron (poprzednia).Tam jest to co już znasz z kopi Marii.Nic więcej tam nie ma.
  PS. Klikałam na „ptaszka” trzeci z lewej i nie ma tego tematu… ?

  http://paranormalne.eu/forum/

  • A58 pisze:

   Adres na forum działa Michaelo.Gdy klikniesz na ptaszka wyskoczy ci lista ostatnich tematów.Przed chwilą sprawdzałem.Wpis kropki jest na dziewiątym miejscu do dziś.to był post z 12 listopada.Jak byk pisze tam – kropka.Jeszcze się nikt nie dopisał.Ten wlepiony przez Marysię tekst jest na poprzedniej stronie w tym temacie.Musisz kliknąć na datę to się otworzy temat i potem kliknąć na „poprzednia”

   • Michaela pisze:

    Andrzej jak „byk” jest post z 12 listopada , ale to nie Kropki , tylko „azor”
    To jakieś kuriozum , skopiowałam , to co mi się wyświetla :
    „Nowa zawartość
    Eksploruj zawartość społeczności

    Według typu zawartości
    Forum
    Użytkownicy
    Według daty
    Ostatnich 24 godzin
    Ostatniego tygodnia
    Ostatnich 2 tygodni
    Ostatniego miesiąca
    Ostatnich 6 miesięcy
    Ostatniego roku
    Forum
    Sfinks ma ponad 10 tys. lat? w ARCHEOLOGIA I ODKRYCIA
    Rozpoczęty przez Yan Polskee, 08 sie 2014
    16 Odpowiedzi
    1297 wyświetleń
    Zdjęcie
    Ciekawski Jasiu
    dziś, 13:33
    Syberyjskie dziury w ziemi w STREFY ANOMALNE
    Rozpoczęty przez arek, dziś, 11:41 Syberia dziury w ziemi
    0 Odpowiedzi
    22 wyświetleń
    Zdjęcie
    arek
    dziś, 11:41
    Program Apollo: Fakt czy mistyfikacja? w TEORIE SPISKOWE
    Rozpoczęty przez RysiekINFRA, 21 lut 2010 1 2 3 38 →
    748 Odpowiedzi
    34364 wyświetleń
    Zdjęcie
    Tomas
    wczoraj, 23:23
    Niezidentyfikowane obiekty latające nad francuskimi elekt… w UFOLOGIA I INNE ZAGADNIENIA
    Rozpoczęty przez charlie2tango, 31 paź 2014 NOL, Dron, UFO 1 2
    34 Odpowiedzi
    859 wyświetleń
    Zdjęcie
    Arek 1973
    wczoraj, 23:08
    Wirtualna rzeczywistość. Krok w technice, czy kolejne zag… w NAUKA i TECHNIKA
    Rozpoczęty przez darkPaladin, 11 lis 2014
    1 odpowiedź
    126 wyświetleń
    Zdjęcie
    TrueLobo
    wczoraj, 19:55
    Fizycy potwierdzają, że wszechświaty równoległe istnieją w UKŁAD SŁONECZNY i WSZECHŚWIAT
    Rozpoczęty przez robertcb, 07 lis 2014 1 2 3
    58 Odpowiedzi
    1091 wyświetleń
    Zdjęcie
    danut
    wczoraj, 12:44
    Silna więź z obcą umarłą osobą…jak to wytłumaczyć? w RELACJE I HISTORIE CZYTELNIKÓW
    Rozpoczęty przez Martyna77, 11 lis 2014
    7 Odpowiedzi
    284 wyświetleń
    Zdjęcie
    danut
    wczoraj, 12:29
    I Debata Ufologiczna Online w NASZE AUDYCJE
    Rozpoczęty przez Ivellios, 19 paź 2014
    18 Odpowiedzi
    659 wyświetleń
    Zdjęcie
    azor
    12 lis 2014
    Moje sny o NOL w RELACJE I HISTORIE CZYTELNIKÓW
    Rozpoczęty przez dragon240994, 09 lis 2014 Sny, NOL
    5 Odpowiedzi
    240 wyświetleń
    Zdjęcie
    dragon240994
    11 lis 2014

    • A58 pisze:

     Ten post jest Michaelo powyżej Azora/Skopiowałem ten post kropki:
     kropka
     Homo Infranius

     Użytkownicy
     PipPipPipPipPipPip
     476 postów
     Napisano 12 listopad 2014 – 21:06
     26 listopad wkrótce. Zobaczymy co przyniesie Polsce.
     Jest to strona 5 w tym temacie.kopia Marysi jest na stronie 4

     • Michaela pisze:

      Ja nie widzę tego postu Kropki, powyżej Azora, przecież Ci podałam ( skopiowałam),
      Zrobiła się z tego paranoja, ale skopiuj mi stronę tak jak ja to zrobiłam wyżej.
      zobaczę wtedy ,że coś jest nie tak…,że jest tam ten post. Kropki. OK. ?
      I damy sobie tzn. ja spokój 🙂

     • A58 pisze:

      Forum INFRA ( UFO Zjawiska Paranormalne 2012 ) → Nowa zawartość
      Nowa zawartość
      Eksploruj zawartość społeczności

      Według typu zawartości
      Forum
      Użytkownicy
      Według daty
      Nieczytana zawartość
      Nowe posty od ostatniej wizyty
      Ostatnich 24 godzin
      Ostatniego tygodnia
      Ostatnich 2 tygodni
      Ostatniego miesiąca
      Ostatnich 6 miesięcy
      Ostatniego roku
      Inne
      Zawartość, którą obserwuję
      Tematy, w których uczestniczyłem
      Tematy, które rozpocząłem
      Filtruj według forów
      Strona 1 z 2 1 2 NASTĘPNA
      Forum
      Pisałeś w tym temacie
      Program Apollo: Fakt czy mistyfikacja? w TEORIE SPISKOWE
      Rozpoczęty przez RysiekINFRA, 21 lut 2010 1 2 3 38 →
      749 Odpowiedzi
      34370 wyświetleń
      Zdjęcie
      tomek1618
      11 minut temu
      Pisałeś w tym temacie
      Sfinks ma ponad 10 tys. lat? w ARCHEOLOGIA I ODKRYCIA
      Rozpoczęty przez Yan Polskee, 08 sie 2014
      17 Odpowiedzi
      1301 wyświetleń
      Zdjęcie
      danut
      54 minut temu
      Nowe odpowiedzi
      Syberyjskie dziury w ziemi w STREFY ANOMALNE
      Rozpoczęty przez arek, dziś, 11:41 Syberia dziury w ziemi
      0 Odpowiedzi
      22 wyświetleń
      Zdjęcie
      arek
      dziś, 11:41
      Nowe odpowiedzi
      Niezidentyfikowane obiekty latające nad francuskimi elekt… w UFOLOGIA I INNE ZAGADNIENIA
      Rozpoczęty przez charlie2tango, 31 paź 2014 NOL, Dron, UFO 1 2
      34 Odpowiedzi
      859 wyświetleń
      Zdjęcie
      Arek 1973
      wczoraj, 23:08
      Nowe odpowiedzi
      Wirtualna rzeczywistość. Krok w technice, czy kolejne zag… w NAUKA i TECHNIKA
      Rozpoczęty przez darkPaladin, 11 lis 2014
      1 odpowiedź
      126 wyświetleń
      Zdjęcie
      TrueLobo
      wczoraj, 19:55
      Nowe odpowiedzi
      Fizycy potwierdzają, że wszechświaty równoległe istnieją w UKŁAD SŁONECZNY i WSZECHŚWIAT
      Rozpoczęty przez robertcb, 07 lis 2014 1 2 3
      58 Odpowiedzi
      1091 wyświetleń
      Zdjęcie
      danut
      wczoraj, 12:44
      Nowe odpowiedzi
      Silna więź z obcą umarłą osobą…jak to wytłumaczyć? w RELACJE I HISTORIE CZYTELNIKÓW
      Rozpoczęty przez Martyna77, 11 lis 2014
      7 Odpowiedzi
      284 wyświetleń
      Zdjęcie
      danut
      wczoraj, 12:29
      Nowe odpowiedzi
      Polityka – im więcej wiem tym mniej rozumiem… w HYDEPARK
      Rozpoczęty przez artemius, 01 lis 2014 1 2
      22 Odpowiedzi
      212 wyświetleń
      Zdjęcie
      artemius
      wczoraj, 00:15
      Pisałeś w tym temacie
      Co wam się nie podoba w Polsce? w WYDARZENIA I POLITYKA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Rozpoczęty przez Czakrawartin, 15 lis 2013 1 2 3 5 →
      80 Odpowiedzi
      867 wyświetleń
      Zdjęcie
      kropka !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      12 lis 2014
      Nowe odpowiedzi
      I Debata Ufologiczna Online w NASZE AUDYCJE
      Rozpoczęty przez Ivellios, 19 paź 2014
      18 Odpowiedzi
      659 wyświetleń
      Zdjęcie
      azor
      12 lis 2014
      Nowe odpowiedzi
      Moje sny o NOL w RELACJE I HISTORIE CZYTELNIKÓW
      Rozpoczęty przez dragon240994, 09 lis 2014 Sny, NOL
      5 Odpowiedzi
      240 wyświetleń
      Zdjęcie
      dragon240994
      11 lis 2014
      Nowe odpowiedzi
      Fortuna karmy – transkomunikacyjne badania Marcello Bacciego w SKOMENTUJ NOWY ARTYKUŁ
      Rozpoczęty przez Yan Polskee, 30 paź 2014 1 2
      24 Odpowiedzi
      683 wyświetleń
      Zdjęcie
      Czakrawartin
      11 lis 2014
      Pisałeś w tym temacie
      Emerytowany naukowiec ujawnia „prawdę” o UFO w DYSKUSJA OGÓLNA
      Rozpoczęty przez RysiekINFRA, 03 lis 2014 ufo, area51, konspiracja 1 2
      27 Odpowiedzi
      1067 wyświetleń
      Zdjęcie
      Czakrawartin
      11 lis 2014
      Nowe odpowiedzi
      „Rozbłysk i kreska” – anomalia na niebie w OBSERWACJE Z POLSKI
      Rozpoczęty przez Yan Polskee, 29 paź 2014
      8 Odpowiedzi
      496 wyświetleń
      Zdjęcie
      Czakrawartin
      11 lis 2014
      Nowe odpowiedzi
      Różnica miedzy Obbe a LD w OOBE, LD, NDE, HIPNOZA
      Rozpoczęty przez jerkli, 07 lis 2014
      3 Odpowiedzi
      148 wyświetleń
      Zdjęcie
      Zbyszek
      09 lis 2014
      Nowe odpowiedzi
      Radio Paranormalium. Posłuchaj! w NASZE AUDYCJE
      Rozpoczęty przez Yan Polskee, 29 sty 2012 1 2 3 8 →
      151 Odpowiedzi
      12758 wyświetleń
      Zdjęcie
      Ivellios
      09 lis 2014
      Pisałeś w tym temacie
      Wszystkie wcielenia Sidora w WEWNĘTRZNE FORUM GRUPY INFRA
      Rozpoczęty przez arek, 27 lip 2011 1 2 3 15 →
      286 Odpowiedzi
      3062 wyświetleń
      Zdjęcie
      Ivellios
      09 lis 2014
      Nowe odpowiedzi
      Nautilki w GABINET NIEZWYKŁOŚCI
      Rozpoczęty przez arek, 03 lip 2011 1 2 3 9 →
      179 Odpowiedzi
      10045 wyświetleń
      Zdjęcie
      Arek 1973
      09 lis 2014
      Dziwne sytuacje, zjawiska w RELACJE I HISTORIE CZYTELNIKÓW
      Rozpoczęty przez Czoks, 25 paź 2014 1 2
      27 Odpowiedzi
      854 wyświetleń
      Zdjęcie
      danut
      06 lis 2014
      Pisałeś w tym temacie
      Ciałka – czyli OBE-opowieści w OOBE, LD, NDE, HIPNOZA
      Rozpoczęty przez Zbyszek, 09 lip 2012 1 2 3 12 →
      221 Odpowiedzi
      13811 wyświetleń
      Zdjęcie
      danut
      05 lis 2014
      Nowe odpowiedzi
      Propozycja audycji czy też spotkania online w WEWNĘTRZNE FORUM GRUPY INFRA
      Rozpoczęty przez Ivellios, 09 lip 2014 1 2 3 5 →
      90 Odpowiedzi
      372 wyświetleń
      Zdjęcie
      Yan Polskee
      04 lis 2014

      Też skopiowałem Michaelo całą stronę wejściową do najnowszych postów.Wykrzykniki są wskazówką.

    • Maria_st pisze:

     kropka
     Napisano 12 listopad 2014 – 20:06

     26 listopad wkrótce. Zobaczymy co przyniesie Polsce.

     http://paranormalne.eu/forum/topic/8259-co-wam-si-nie-podoba-w-polsce/page-5#entry118434

     Michaelo raczej nie wejdziesz tam, mialas racje …nalezy sie zalogowac

     • Michaela pisze:

      Ojejku , to się wyjaśniło , dlaczego ten temat i inne też nie pokazują się u mnie 🙂
      Tam są takie zwyczaje na tym forum, dziwne ;O

      Przepraszam za całe to zamieszanie Andrzeja 58, dzięki Mario 🙂

     • Maria_st pisze:

      szał wyborczy…….wszędzie slogany, wciąż te same…….pełno twarzy—-wystraszyc sie można jak taki olbrzym patrzy na ludzi z góry.
      Po wyborach góra smieci, znowu pieniądze ida w błoto a ludziom żyje sie wcale nie lepiej–mimo obietnic.
      tyle dobra na nas spadnie….

     • A58 pisze:

      Nie wydaje Ci się dziwne ,że na kopii Michaeli nie ma wpisu kropki?Zrobiłem taką samą kopie i jest.Gdy czasem długo tam nie pisałem samoczynnie wylogowywało mnie.Wtedy strona wyświetlała się w wersji dostępnej do czytania, ale nie można było pisać postów i nie widać było, danych użytkowników obecnych na forum i oglądać ich profili.Dziwna sprawa tym bardziej ,że kropka dostarczyła bardzo wiele cennych informacji potwierdzających zdarzenia tam opisane.

     • margo0307 pisze:

      „…dziwne ,że na kopii Michaeli nie ma wpisu kropki?…”

      Ja także nie mogę zobaczyć wpisu kropki Andrzeju, chociaż zrobiłam dokładnie tak, jak radziłeś…

     • margo0307 pisze:

      „…nalezy sie zalogowac”

      Tyle tylko, że… nie można się zarejestrować 😛

     • A58 pisze:

      Widać znowu Kropka napisała coś bardzo drażliwego.Zarejestrowani to widzą a nie zarejestrowani nie..To działa podobnie do forum wewnętrznego.Mam dostęp do tej części.Są wpisy , które są niewidoczne dla użytkowników bez tej funkcji.Marysia może pamięta jak zawartość forum wewnętrznego skopiował pewien gość i udostępnił na innym blogu.Jeśli Marysia w tym czasie nie pisała , to napewno całą sprawę potwierdzi pisząca tu”m”.

     • Maria_st pisze:

      Andrzeju nie ma w tym nic dziwnego ze Michaela nie mogła skopiować to, co jest dostepne tylko dla osob zarejestrowanych na Infrze.
      Gdy wchodziłam bez zalogowania tez nie mogłam nic skopiować
      Jedno wiec sie wyjaśniło
      Cudu ni ma.
      Spisku ni ma.
      kropka nie napisała nic czego nie mozna znależć w necie i o zdarzeniach tam zamieszczonych kazdy w sieci wie, też nic wielkiego.
      Wydaje mi się że powoli zaczynasz wpadać w pułapke……przez osoby Toba manipulujące..niby w dobrym celu, ale jak życie pokazuje—cele mogą być rózne.
      No ale to Twoja ” bajka” nie moja.
      Ja staram się unikać pułapek Umysłu, bo Matrix żyje i wciąga w swoje sieci..nie chce dopuścić by sie rozpuściły..wiec wskrzesza zmarłych i wcale to nie jest miłe.
      Kiedyś wklejałam tu linki o MC, które podrzucała mi nasza znajoma z bloga……osoby manipulowane opwoadały jak to sie u nich przejawia……
      Szkoda ze na blogu nikt znajomy o swoich z tym doświadczeniach nie napisze, bo wtedy łatwiej to zrozumieć.
      LJ napisał ze rdzennymi mieszkańcami Ziemi sa Aborygeni.
      Więć jak to jest z tymi Przodkami?
      Dla mnie istotne jest SUMIENIE i szacunek dla drugiej istoty

     • A58 pisze:

      Marysiu .Piszesz ,że Michaela nie mogła skopiować.Powyżej jest jej kopia.Ta strona była zawsze dostępna.Jak widać nie ma w tej kopi tematu z zapisem kropki i potem moim.Sama zamieściłaś tu te wpisy.Nic więcej tam nie ma..Jakim cudem temat nagle stał się niewidoczny po takich takich sobie wpisach? Znasz historię z tym truposzczakiem w kokilce i jego ataki na kropkę i mnie.Znasz ten kawałek dyskusji , gdzie dyskusja toczyła się wokół dwóch filmów z Chin(wtedy kropka prosiła ,żeby linków do filmów nie zamieszczać)Faktycznie ktoś odtworzył zdarzenia z indukcji sennej.Tylko ja i m dostaliśmy linki.Dlaczego – ponieważ na filmie jest dziewczyna identyczna jak kropka.Te identyczne przeżycia ludzi i podejrzenia o podszywanie.Film z kuchni kropki , gdzie oświetlenie zmienia się w słup światła.Mogę tak wymieniać wiele by na końcu postawić tezę- ten tekst został specjalnie zablokowany.

     • Michaela pisze:

      Skopiowałam jak widać wyżej, ale tego co Kropka napisała i inne też jak z Hyde Park nie ma na moim komputerze, nie wiem dlaczego i tego u mnie nie było trzeba się ponoć zalogować,ale dlaczego w jednych trzeba , a w drugich nie trzeba?..Resztę wyjaśniła Margo Uważam ,ze każdy z nas podlega manipulacjom, większym lub mniejszym… i owszem trzeba mieć do tego dystans… ale czy nie uważasz Mario,że np. Ktoś nie jest manipulowany, lub inni? A sama dlaczego byłaś w pewnym okresie bardzo zainteresowana NInhursag , wklejałaś też linki za linkami do Mukiego?

     • Maria_st pisze:

      … ale czy nie uważasz Mario,że np. Ktoś nie jest manipulowany, lub inni? A sama dlaczego byłaś w pewnym okresie bardzo zainteresowana NInhursag , wklejałaś też linki za linkami do Mukiego?

      czesto pisze jak widze tą naszą rzeczxyIstność
      w niej znajduje sie i ninhursag, wiedza Mukiego i wiele, wiele innych słow-myśli…..–to takie igraszki Umysłu
      pisze tez o manipulacji umyslu poprzez MC–przez ludzi—chociaz i to jest igraszka Umysłu
      dlatego uważam ze trzeba uważac na nie…….kiedyś nnka pisałą abym napisała o moich ” doswiadczeniach” zwiazanych z ninhursag, brama bogow. andromeda—lecz nie napisałam……tylko od czasu do czasu z odpowiednim komentarzem dawałam urywki…
      Nnka także pisała o tworzeniu kolejnego Matrixa jeśli sie nie zrozumie o co w tym wszystkim chodzi……
      wciąż sie spieramy, kto ma racje, a kto nie i tak sie gubimy w szczególach……
      czy zastanawialiście sie po co powstał internet i wszystko co z nim jest związane?
      kontrolą?
      Umysłu?
      tylko czym on jest?
      gierki, igraszki słowno-myślowe…….sieci……tkanie…tkacz…..wibracja..dzwięk…

     • Maria_st pisze:

      Marysiu .Piszesz ,że Michaela nie mogła skopiować.Powyżej jest jej kopia.Ta strona była zawsze dostępna.Jak widać nie ma w tej kopi tematu z zapisem kropki i potem moim.Sama zamieściłaś tu te wpisy.Nic więcej tam nie ma..Jakim cudem temat nagle stał się niewidoczny po takich takich sobie wpisach? Znasz historię z tym truposzczakiem w kokilce i jego ataki na kropkę i mnie.Znasz ten kawałek dyskusji , gdzie dyskusja toczyła się wokół dwóch filmów z Chin(wtedy kropka prosiła ,żeby linków do filmów nie zamieszczać)Faktycznie ktoś odtworzył zdarzenia z indukcji sennej.Tylko ja i m dostaliśmy linki.Dlaczego – ponieważ na filmie jest dziewczyna identyczna jak kropka.Te identyczne przeżycia ludzi i podejrzenia o podszywanie.Film z kuchni kropki , gdzie oświetlenie zmienia się w słup światła.Mogę tak wymieniać wiele by na końcu postawić tezę- ten tekst został specjalnie zablokowany.

      Nie można kopiowac forum wewnetrznego–dlatego ze jest zamknięty, chyba chodzi o to ze pisze sie tam o polityce, tak myślę.
      ja mogłam skopiować dopiero po zalogowaniu sie.
      nie znam historii z truposzczakiem—ale właśnie dlatego pisze ze nalezy uwazac na manipulantow–potrafia grac dobrego i zlego policjanta–choc sa w tej samej lidze.
      Tak mowia osoby manipulowane….
      Jak pisałam, nie znam sie na MC–temat dopiero niedawno poznałam ale i tak najwiecej moze o tym napisac ktos bedacy pod wplywem MC…..
      Co z tego ze wklejałam linki, i tak nikt tego nie bierze na serio…jeśli nie opisze tego ktoś kogo znamy a nie jakis obcy, nieznany człowiek.
      Ja nie mam nic do naszych ” bajek”….raczej zalecam ostrożność z interpretacja bo można słono za to „zapłacić”.

     • A58 pisze:

      „Nie można kopiowac forum wewnetrznego–dlatego ze jest zamknięty, chyba chodzi o to ze pisze sie tam o polityce, tak myślę.”
      Powyżej napisałem Marysiu ,że można.Była z tego afera.Na forum wewnętrznym omawiane są w gronie ograniczonym kwestie techniczne i uwagi na temat oficjalnych wrogów forum.Chłopy jak to chłopy rzucą czasem mięsem i to wszystko.Wiem Marysiu bo mam dostęp do wewnętrznego.

     • Maria_st pisze:

      do wewnetrznego chyba kazdy zalogowany ma dostęp–bo ja też.
      zauwazylam ze juz dawno o polityce nie mozna bylo przeczytac–mus zalogowac sie trzeba bylo, wcześniej niz kropeczka napisała .

     • Dawid56 pisze:

      Można wejść na to Forum z niższego poziomu czyli: http://paranormalne.eu/forum/

 14. JESTEM pisze:

  Margo0307:
  „Nauka jest sprawą wiel­kich.
  Ma­luczkim dos­tają się nauczki. ”

  Te słowa zainspirowały mnie… 🙂

  Jeżeli nawet wiele się nauczyliśmy i być może nawet potrafilibyśmy wyjaśnić naszą wiedzę, ale sami nie stosujemy jej w swoim życiu, możemy wpadać w pułapki, ponieważ nauki te trzeba włączyć do swego umysłu. Co to znaczy? Znaczy to, że nie wszystkie nauki służą naszemu rozwojowi, ale wszelkie nauki dają nam możliwość ich doświadczenia. Nie wszystkie i nie każde jednak doświadczenie jest nam potrzebne na ścieżce naszego rozwoju.

  Z reguły nasz zwyczajny umysł jest całkowicie uwikłany w światowe aktywności i relacje (wzorce), do których lgnie. Jeżeli naprawdę chcemy poważnie zaangażować w proces transformacji (przebudzenia), potrzebujemy uwolnić się od tego uwikłania. Oznacza to, że musimy być coraz uważni, abyśmy mogli się rozwijać stając się bardziej świadomi i praktykując…świadomą obecność. 🙂

  „Nigdy nie będziemy tak mądrzy czy urzeczywistnieni, byśmy nie musieć już liczyć się z prawem przyczyny i skutku. Oznacza to, że nawet zupełnie niewielkie działania są istotne i że wszystko, co robimy ma znaczenie.”

  Pamiętanie o prawie przyczyny i skutku, ma zasadnicze znaczenie.
  Sposób w jaki wykorzystamy to życie zadecyduje, czego będziemy doświadczać w przyszłości: w naszym życiu, w snach, wizjach, a nawet po śmierci… Właśnie teraz mamy na to wpływ. Jeżeli uczynimy to teraz, to będziemy wiedzieć, co robić nawet w chwili śmierci.

  „Ponieważ istnieje tak wiele metod, a my tak bardzo się od siebie różnimy, powinniśmy zobaczyć, jaki sposób postępowania najlepiej odpowiada naszym zdolnościom i życzeniom. Kiedy otrzymamy już właściwe dla nas metody, powinniśmy je praktykować, by osiągnąć rezultaty. [choć bez przywiązania do metod i rezultatów i bez uzależniania się od nich].”

  Jeśli nie będziemy trzymać się przekonania, że inni nie mają prawa do swoich poglądów – tak odmiennych od naszych, ale będziemy postępowali uznając prawo każdego do innych poglądów, to poglądy nie będą nas dzielić. A na pewno, nie będą prowadzić do konfliktów, walki ani wojen.

  Szanując czyjeś poglądy możemy prowadzić dialog, ale nie musimy na nikogo obrażać się, gdy ktoś myśli inaczej niż my/ja-ty i ma inne poglądy czy inne przekonania. A nawet, jeśli ktoś nas próbuje obrazić albo my tak to „odczytujemy”, że ktoś nas próbuje obrazić, dotknąć, straszyć itp..

  O wypartych częściach siebie (raz jeszcze 🙂 )

  Przyjęcie do świadomości wypartych części siebie (zarówno ofiar jak i oprawców) oraz uświadomienie sobie, wybaczenie sobie i zrozumienie swoich wzorców działań jako ofiar i oprawców, pozwala na wyjście – uwolnienie się z pułapki, którą sami podtrzymujemy i zasilamy swoją energią. Zamiast tego, szukamy sposobów, które wymagają doładowywania swojej energii i nadal sami musimy ją kraść od innych, chociaż robimy to jeszcze często nieświadomie. Nadal uprawiamy manipulacje i różną magię też nieświadomie. Nadal zasilamy te same wzorce i programy – UTRZYMUJEMY JE – tkwiąc w nich też nieświadomie.

  Tacy ludzie są jak upadli bogowie, którzy zasłaniają się swoim człowieczeństwem, bo wyparli się swojej boskości. Wyrzucili ją gdzieś daleko w niebo albo kosmos i tęsknią być może za boską sprawiedliwością albo za boskim dobrem. Inni próbują udowadniać ‘ważniejszość’ jednych bogów nad innymi bogami….albo szukają/oczekują jakiejś boskiej sprawiedliwości czy nawet apokalipsy itp. itd. A my jesteśmy połączeni ze wszystkimi istotami, w tym także i tymi „boskimi” i ze Źródłem i Całością, Wszystkim, Co Istnieje. Możemy sobie o tym przypomnieć. Jak jesteśmy już na to gotowi.

  OTO przykład tworzenia konstruktów myślowych zmieniających znaczenie uniwersalnych (także pradawnych) słów mądrości… Uniwersalnych PRAW(D). Mamy na przykład zdanie, które zostało zapisane w jakimś „prastarym” języku:
  Wszystko jest moją rodziną.

  Ktoś kiedyś je tłumaczył i zinterpretował w taki sposób:

  Moja rodzina jest wszystkim.

  A rozumienie tych słów jest związane z tym, w jaki sposób ludzie rozumieją znaczenie słowa „rodzina”. Istnieje zatem ogromna możliwość interpretacji tak skonstruowanego zdania w zależności od ogólnie przyjętych wzorców postrzegania i rozumienia pojęcia tzw. „rodziny”. (Obecnie często to zdanie traktowane jest jako „wzorcowe” dla utrzymania pewnych struktur „patriarchalnego świata” o zaburzonej harmonii):

  Inaczej jest w przypadku takiej „konstrukcji”:
  WSZYSTKO JEST MOJĄ RODZINĄ.

  Jako ludzkość, Całość jesteśmy „tożsamościowo” jedną RODZINĄ. Mało tego, wraz ze zwierzętami, roślinami, minerałami itd, wszyscy jesteśmy – jako Dzieci Ziemi – jedną RODZINĄ. A możemy też ekspandować swoją Przestrzenią Świadomości jeszcze dalej… obejmując cały kosmos i wszechświat…

 15. siola pisze:

  Teraz tak popatrzylem ilu i skad na blogu gosci mamy, duzo z poza Polski wchodzi .

 16. Maria_st pisze:

  Andrzeju nie ma w tym nic dziwnego ze Michaela nie mogła skopiować to, co jest dostepne tylko dla osob zarejestrowanych na Infrze.
  Gdy wchodziłam bez zalogowania tez nie mogłam nic skopiować
  Jedno wiec sie wyjaśniło
  Cudu ni ma.
  Spisku ni ma.
  kropka nie napisała nic czego nie mozna znależć w necie i o zdarzeniach tam zamieszczonych kazdy w sieci wie, też nic wielkiego.
  Wydaje mi się że powoli zaczynasz wpadać w pułapke……przez osoby Toba manipulujące..niby w dobrym celu, ale jak życie pokazuje—cele mogą być rózne.
  No ale to Twoja ” bajka” nie moja.
  Ja staram się unikać pułapek Umysłu, bo Matrix żyje i wciąga w swoje sieci..nie chce dopuścić by sie rozpuściły..wiec wskrzesza zmarłych i wcale to nie jest miłe.
  Kiedyś wklejałam tu linki o MC, które podrzucała mi nasza znajoma z bloga……osoby manipulowane opwoadały jak to sie u nich przejawia……
  Szkoda ze na blogu nikt znajomy o swoich z tym doświadczeniach nie napisze, bo wtedy łatwiej to zrozumieć.
  LJ napisał ze rdzennymi mieszkańcami Ziemi sa Aborygeni.
  Więć jak to jest z tymi Przodkami?
  Dla mnie istotne jest SUMIENIE i szacunek dla drugiej istoty

 17. siola pisze:

  Dla mnie istotne jest SUMIENIE i szacunek dla drugiej istoty
  Widocznie ta sama szkola gdzie chodniki same jezdzily.
  Jesli jest czyste to sie zadnych KTOSIOW nie boisz ,bo swiat bez sumienia to swiat klamcow i zbrodniarzy rzyjacych z pasorzxdowania na innych .Wiec dlaczego mam sie bac tego ze mialbym to ktosiowe piekielko opuscic to przecierz nielogiczne rzeby sie prosic o niewole KTOSIA czy tez innego BOSIA.

  • Maria_st pisze:

   Widocznie ta sama szkola gdzie chodniki same jezdzily.

   gdzies kiedyś opisywałam ten sen…..z tymi chodnikami…ha ha ha

   • siola pisze:

    Oj spalem ci ja wtedy,po obiedzie w sobote do poniedzialku rano .Matka nie budzila jakby wiedziala gdzie jestem.

    • A58 pisze:

     Ach te długie sny.Mickiewicz napisał prawdę.
     Fragment

     SEN

     z Lorda Byrona

     Dwoiste życie nasze: sen ma świat udzielny

     Śród otchłani, nazwanych bytem i nicestwem,

     Nazwanych, lecz nieznanych, – sen ma świat udzielny,

     Z rzetelną władzą rządząc nad marnym królestwem.

     Mary i życie biorą, i postaci noszą,

     Rozczulają i dręczą, i łechcą rozkoszą.

     Troski dzienne ciężarem przywalają sennym

     I ujmują ciężaru naszym pracom dziennym.

     One się do istoty naszej mogą wcielić,

     Zabrać połowę czasu i byt nasz podzielić.

     Jak posłańce wieczności – błysną i przepadną,

     Jako przeszłości duchy – często przyszłość zgadną,

     Jak wróżące Sybille – ciemność do ich ręki

     Składa tyrańskie berło rozkoszy i męki.

     One, gdy zechcą, na to przerobić nas mogą,

     Czym nie byliśmy nigdy; – one rażą trwogą,

     Wywołując cień z grobów. – Więc mary są cienie?

     Przeszłość nie jestże cieniem? czymże jest marzenie?

     Robotą duszy, – dusza może wyprowadzić

     Z nicestwa światy nowe i na nich osadzić

     Doskonalsze od ziemskich kształty promieniste,

     Wlać im duch trwalszy, niżli w ciała rzeczywiste.

     Opowiem wam, co mi się dawniej przywidziało:

     Może we śnie – bo kiedy sen uwięzi ciało,

     Duch wolny może obiec rozległą krainę

     I długie pasmo życia w jedną zwić godzinę.

     • Maria_st pisze:

      wszystko JEST
      ktoś łapie, opisuje, maluje
      to co JEST

     • JESTEM pisze:

      Maria_st:
      „wszystko JEST
      ktoś łapie, opisuje, maluje
      to co JEST”

      Jakież to proste, prawda? Dla niektórych jednak zbyt proste, aby mogli to przyjąć i zrozumieć.

 18. m pisze:

  Mario, Zauważyłam, że A58 wchodzi na tamto forum raczej zawsze zalogowany, więc mógł nie zauważyć, że aby czytać o polityce, o osobliwościach i jeszcze jeden dział trzeba być zalogowanym. Ja różnie. Wiem, ze jeszcze istnieje jakieś wewnętrzne forum ale nie mam tam dostępu. Chyba jakoś inaczej się tam wchodzi.

  • m pisze:

   bez logowania te działy się nie pokazują na stronie głównej forum:
   TEMATYKA OGÓLNA
   WYDARZENIA I POLITYK
   GABINET NIEZWYKŁOŚCI

   • A58 pisze:

    No to się wyjaśniło.Ta podejrzliwość mnie zgubi kiedyś.Wiesz m ,że kropka jest dla mnie kimś wyjątkowo ważnym.Jej udział pozwolił połapać się w wielu zagadkach i co najważniejsze są to dowody niepodważalne.

    • Maria_st pisze:

     Andrzeju i o tej pułapce pisałam–kropka jest dla mnie kims ważnym…..—wyjatkowo.
     Przemyśl dlaczego….a zrozumiesz.
     Jej udział pozwolił Tobie sie połapać w wielu zagadkach……tylko te zagadki nie sa wcale zagadkami a przypomnieniem—co jest tu istotne.
     Miałam tak samo…….zagadki, osoby które pomogły to zrozumieć.
     Wiele ról gramy…..najgorzej gdy w te role sie wczujemy zbytnio.
     No chyba że—–tylko biorobotami jesteśmy i tak to postrzegamy…..

    • Michaela pisze:

     Andrzej inaczej : to my mamy zgubić podejrzliwość , a nie odwrotnie 🙂
     Nie wiedziałam ,co jest tam grane na tym forum: ja swoje, Andrzej swoje, Maria podała linki, które się nie otwierały…ale dobrze ,że się wyjaśniło i „m” to potwierdziła.

     PS. Kropka….hmmm ❤

 19. siola pisze:

  No chyba że—–tylko biorobotami jesteśmy i tak to postrzegamy…..
  Dopuki kontrolujemy siebie i swoje postepowanie ,dzialamy zgodnie z wlasnym sumieniem starajac sie zachowac nasza moralnosc ,jestesmy jeszcze ludzmi .Jerzeli stracimy kontrole nad swym dzialaniem i tracimy sumienie stajemy sie strachami na wroble lub jak ty powiedzialas bio robotami nie rozrozniajacymi dobra od zla ,tracisz sumienie tracisz dusze ,zaczynasz traktowac wojne i cierpienie innych jak zabawe olowianymi rzolnierzykami ale te w przeciwienstwie do ludzi nie Maja i tak juz serca i duszy.

  NO TO CO

 20. siola pisze:

  Gdy bylem malym chlocem i mieszkalismy jeszcze w Grzybowicach mialem kilka olowianych rzolnierzykow co przelewali w moich bitwach krew ,teraz patrzac na to przez prazmat czasu zauwazam ze dla niektorych jestesmy jak te olowiane rzolnierzyki ktore za ich dupe Maja rozlewac krew.Dziecku mozna wybaczyc ale stremu dziadowi cieszko wybaczyc ciemnote umyslu tyle tsiecy lat nauki i nic tylko bron i wojna paranoja jakas ,szkoda mi najemnikow w armiach ktorym wmawia sie ze walcza dla dobra Ojczyzny .

  • siola pisze:

   Piesn narodowa Litwy 13 listopada 1898 piewsze wykonanie -ciekawe slowa nic o rznieciu i zemscie a raczej o jednosci. Co nam obce przemoc wziela ,szabla odbierzemy .Co nasi rzeznicy w obce rece sprzedali ,zbudujemy w jednosci ludzi dla Ziemi chwaly.Bo ona jak Matka zawdy nas karmila.Odkryj Matko ty przed nami wiedze swiata i daj bysmy zyli ale w zgodzie i nie mowa tu o jednym narodzie.Bo my wszyscy na tym swiecie dzieci Twoje.Niechaj wiedza a nie szabla bedzie dzielem chwaly naszej.

 21. Dawid56 pisze:

  Piszecie o dacie 26 listopada…..Wyłoniła się już zza wschodniej krawędzi ta rekordowa 2192 plama ( z nowa numeracją 2209) ma już wielkość 5 średnic Ziemi.
  Nowa_2209

  • Michaela pisze:

   Wspomniałeś w tym komentarzu Czarnobyl .Data wybuchu reaktora:
   26 kwiecień 1986r.
   https://nnka.wordpress.com/2014/11/12/bazy-kosmiczne-hiad-i-plejad-w-polsce-1/#comment-36030

  • mały budda pisze:

   Jakby patrzeć na ukochane słoneczko. To słoneczko z każdym obrotem zwiększyło swoją moc.
   Ostatnio w śnie zobaczyłem mega eksplozję energii na słońcu. Wybudziłem się około 4 rano czując gorąco energii słońca w swoim wnętrzu. Ciało czuło promienia słońca.
   Plejady wiedzę mają o słońcu.
   Więc słońce to ogromna biblioteka wiedzy.
   Gwiazdy prawdę powiedzą o człowieku.
   Ostatnio do gwiazd wysłałem mowę, iż ludzie nie rozumieją zmian, gdyż zaślepia ich zazdrość i pycha. Tylko tworzą iluzję Matrixa.
   Słońce ma pokonać iluzję Matrixa.
   Jest możliwy rozbłysk słoneczka aby jak grom z nieba uderzyć w umysły ludzkie i serca. Aby mieć pojazd żeby wzbić się do nieba.

   • siola pisze:

    O ja Maly Buddu czytac Krolowe Sniegu slyszeli czytali widzieli i co z tego zrozumieli.No no sa wyjatki nie obrazac sie od razu panowie i panienki ,karzdy z was dobrze wie kim w srodku jest .Krtek dziury na pastwisku robi nie tylko dla szkody.

 22. Zosia P. pisze:

  Czytam wasze komentarze, piszecie o wszystkim. Wniosek dla mnie jeden… paranoja jakaś…
  siola pisze:
  Listopad 14, 2014 o 22:54 „Dziecku mozna wybaczyc ale stremu dziadowi cieszko wybaczyc ciemnote umyslu tyle tsiecy lat nauki i nic tylko bron i wojna paranoja jakas ”
  jak wynika z komentarzy jesteście ludźmi uduchowionymi, może więc zamiast tłumaczeń z mojej strony wyjaśni to moja symboliczna wizja zat. „Duch Króla…” jest to fragment książki „Święta tajemnica Gdyni”
  https://www.facebook.com/notes/zofia-piepi%C3%B3rka/duch-kr%C3%B3la/678403285518880
  11 lipca 2013 o 22:35
  Motto: Kim są mordercy Króla i dlaczego milczą siedząc w podwójnym kręgu? Łączy ich wspólna zdrada i dlatego chronią mordercę. Król zanim odejdzie pozostawi swój płaszcz… To dysk podstawowy wg „teorii strun”… Czy zdrajcy i mordercy przyjmą ten niezwykły dar od Króla? Dlaczego Król to zrobił? Aby ocalić cywilizację i planetę! Zlitował się nad głupcami…
  Zachowujecie sie tak jak ludzie w mojej wizji.
  „II część wizji
  W drugiej części wizji, zobaczyłam krąg ludzi siedzących „po turecku” na ziemi. Ubrani byli współcześnie, a więc dotyczy to wybranych ludzi w naszej rzeczywistości. Stałam patrząc na nich po kolei, ponieważ chciałam do nich dosiąść. Siedzieli szczelnie, jeden obok drugiego w podwójnym kręgu. Próbowałam znaleźć dla siebie miejsce na obwodzie ich kręgu, niestety bezskutecznie. Stałam i patrzyłam długo, usiłując zrozumieć, dlaczego nie chcą przyjąć mnie do swojego kręgu? Niektórzy rozmawiali, inni siedzieli w milczeniu.”
  Zachowujecie sie tak jak ludzie w mojej wizji, a to wyjaśnia wiele…

  • siola pisze:

   Widzisz Zosiu ja tam nie jestem w rzadnej grupie czy kregu ,jedno co laczy mnie z innymi to ta strona jak na razie.Dziele sie tym co zobatrzylem i przezylem w rzyciu ,nieraz jak na przklad na wedkowani Kolo Goczalkowic 4 opony dziurawe to trza miec pecha myslalem wtedy.Podwujny pierscien to cos z Wojnicza ,pytasz dlaczego nie poscili cie do srodka .Moze zebys nie zobaczyla twarzy smoka ,Taki krag rozbijesz od srodka demaskujac smoka ,nie ma sensu wchodzenia w ta Gruppe bo jak to mowia „kto z kim przystaje takim sie staje”.Wchodzilas juz w nikture kregi jakich sie tam u was namnorzylo to wiesz dobrze ze chce sie wszystkim wladzy nad innymi .Karzde z tych kolek jak piasty rozbijesz jak lorzysko sie rozleci .Taka juz Maja mode kundle by niszczyc wszystko co inaczej szczeka jak ONE ,wtedy sa wszyscy jakimis rzydami niemcami i co tam jeszcze wymysla byle dzielic bo o to chodzi .Ja pisze czasmi ostro ale staram sie nie obrazac i wyzywac innych od rzydow pejsatych demonow grzesznikow i nie wiadomo czego tam jeszcze ,bo wiem ze wszedzie ludzie i ludziska .A ten wysyp nawiedzonych kundli to nie przypadek ,przed 2 wojna tez tak bylo.Ta sama gra dlatego trza przerwac ta gre ,najlepiej odkrywajac jej zasady.Kto zadal sobie pytanie czemu bogini z Waga nie ma zawiazanych oczu ,ONI sa juz tak bezszczelni ze otwarcie pokazuja ze sprawiedliwosci u nich nie znajdziesz.Odslonisz twarz smoka i bedzie z kolkami po ptokach.Jak na razie mysle ze sie juz pogubili w swych klamstwach za bardzo a nasze pisanie cos nieco daje w kartach odkrywaniu.Rozwiazanie nie jest w mojej i Ojcow modzie to ostatecznosc do ktorej nie mozna dopuscic ,bo znowu zaczna od klepania kamieni ludzie niewinni temu.

  • Maria_st pisze:

   Zosiu a mnie ta dolna wizja skojarzyła sie z Twoimi znajomymi z projektu Cheops.
   Kazdy ma swoją „bajke”, akurat to co opisujesz nie jest moja wiec mnie w tym kregu nie ma i proszę nikomu nic nie insynuować bo to mi sie już nie podoba.
   Na różnych blogach pełno jest takich insynuacji….jeden wie i stara sie innych namowic na to co ” słuszne”, a jeśli ludzie nie idą za nim…oooooooo, to już sie zaczynaja ” oskarzenia, wmawianie czegoś czego nie ma „.
   To tylko sieci MATRIXA ……

   • siola pisze:

    HM kiedys gdzies w internecie znalazlem wypowiedz niemieckiego ziemianina „polacy to wy jestescie mordercami swoich kroli” ciekawe spostrzezenie z Cheopsem ale jak tak sie przygladam to sie kundelki zaczynaja gryzc nawzajem jakby zloto znalezli i karzdy je chcial dla siebie .Wojna uwolnila by bandytow od ludzi a nie ludzi od bandytow.

   • mały budda pisze:

    Zagubieni w czasie.
    Nie udane próby przejęcia wiedzy mocy piramid.
    Miały cel zatrzymać zmiany.
    Nie mogli odczytać informacji z Sfinksa, gdyż nie mieli od gwiazd klucza.
    Wykorzystali kobiety. Myśleli iż programowane w iluzji gry życia kobiety dostarczą im klucza.
    Wiedzy nie odczytali, gdyż są bez miłości serca.
    Doznali za próbę włamania do piramid doznali uszczerbku a to nie koniec ich marnego życia.
    Wiedzy przodków ignorant nie otrzyma.
    Szukali, szukają skarbu na zewnątrz.
    Nie odkryli skarbu- światła w swoim sercu. Więc szukają skarbu na zewnątrz. Angażując armię ludzi do szukania obłędu.

    • Maria_st pisze:

     Wiedzy przodków ignorant nie otrzyma.
     Szukali, szukają skarbu na zewnątrz.
     Nie odkryli skarbu- światła w swoim sercu. Więc szukają skarbu na zewnątrz. Angażując armię ludzi do szukania obłędu.

     Ano, właśnie tak

   • Michaela pisze:

    Zosia pisze wg mnie szczerze , jak to widzi… i to mnie zdumiewa, bo dawno tak tu NIKT nie pisał. Skojarzenia moża mieć mylne, jak każdy z nas…ale ma odwagę pisania bez owijania w bawełnę :D.
    Mario, Tereso, Siolu więcej wyrozumiałości ! Wolicie sztuczne konwenanse ?
    Dlaczego to Ktoś ma mieć jakieś przywileje a wypisuje różne cudaczne wulgaryzmy,
    Zapomnieliście ,co wypisywaliście sami…włos na głowie się jeżył…ech… 😮

    • Maria_st pisze:

     Kazdy widzi to co w nim……komu sie włos jeżyl temu się jeżyl
     uwazam ze tu kazdy pisze szczerze, bez owijania w bawełnę dlatego dzialo sie niekiórym jak to ujelas–wlos sie jeżyl….ot zrozumienie…

     • Michaela pisze:

      Zosia wlaśnie pisze szczerze, tak prosto z mostu , wiec dlaczego się tak jeżycie ?

     • Maria_st pisze:

      Michaelo kto sie jezy?
      Kazdy pisze i odpowiada szczerze…..
      O co chodzi Tobie?
      Ja mam swoje zdanie i inni także.
      Nie musza zgadzać sie z moim .
      Jeśli rezonujesz z ” bajka ” Zosi—pisz, ja z chęcia przeczytam.
      Ja ze swojej ” bajki „wyciagam morał , z moja ten kto rezonuje–pisze, dyskutuje .
      Nie obrażąm sie i nie pisze że ktos się jezy bo nie rozumie mojej „baji” .

     • Michaela pisze:

      Maria-st:
      „Jeśli rezonujesz z ” bajka ” Zosi—pisz, ja z chęcia przeczytam.”
      Przecież nie piszemy teraz o „bajkach” Zosi… co Ty insynuujesz kobieto..
      Noi wychodzi szydło z worka 😦
      PS. O dkryciach Zosi mam swoje zdanie…i nie będę o nich pisać na czjeś zawołanie 🙂

     • Michaela pisze:

      I żeby tego nie przeciągać, mam prośbę traktujmy wszystkich z jednakową
      życzliwością, upominając też życzliwie ❤

    • siola pisze:

     Hm Ktosiowi odpowiadam jak mu sie nalezy i wlasciwie bez zlosci,ot przewaga moja ze roboty sie nie boje i deptania gnoju .Ziemianin ja cim urodzony i robienia z gnojem nauczony .Jak bym z tego co przezylem co slyszalem co widialem na jawie i we snie,do tego oskarzen i obrazen sie nasluchal za karzdym razem sie jezyl dawno byl bym jak faraony Cheopsow lysy a nie siwy.Mnie sie tak wlasciwie nic nie jezy bo z daleka na zimne dmucham .Coz powiedziec ja tu moge, jak uwazasz ze dla czlowieka sumienie to sztuczny stwor.Oj nie rozumiesz dlaczego bylem za tym by KTOSIA nie banowac ,po wyrzucenie czul by sie jak menczennik ,a tak tylko swym pisaniem pokazuje jakie sa w swym srodku wybranieckie zboje.Oni kradna falszywie oskarzaja,zabijaja, za nic ludzi Maja jak bym ja to powiedzial ze tak jest to by nikt nie wierzyl ,ale kto KTOSIOWE posty czyta z zrozumieniem to wie dobrze co go pod KTOSIOWYM BOGIEM czeka.Jak tu przyszlem to szukalem odpowiedzi na nocne ataki ,wtedy juz tak czulem ze cos nie tak z Cheopsem i Telekomen ,Teraz jestem pewny ze to tylko technka do wciskania strachu na czlowieka.Wir i lustro i to sie wszytko w nic rozpuszczo i nie Maja do ciebie dojscia cymbaly bo im wraca wszystko jak Bumerang wyrzucony .Mowienie polprawd jest klamstwem dlaczego nie publikowano calosci przeslan ,bo to tylko dla tych w kolku a reszta durniow uslyszy co my za dobre uwazamy ,Zalezy nam na tym by tylko zdrowo placili bo poslannictwo kosztuje za cos trza po swiecie jezdzic a z pustego pelne nie nalejesz Ktos pracowac na pasorzydow musi ,bo inaczej nie mieli by z ludzmi zabawy.Jak we snie mym Pan dal sie zlapac i zmienil sie w niebieskiego ptaka ,to mam ja ci to rzyczenie by sie System zmienil.Jak juz tu nieraz mowilem z wojny nie wychodzi nikt zwyciesko ,wkoncu bedzie karzdemu na sercu cieszko,bo z sumieniem nie zabawa bo jak sie odezwie bedzie nie dla jednych cieszka sprawa.

    • Maria_st pisze:

     Michaela pisze…….
     „Przecież nie piszemy teraz o „bajkach” Zosi… co Ty insynuujesz kobieto..”
     „insynuuje” to o czym pisze niżej Mały budda a o czym ja także często nadmieniam:

     maly budda pisze:
     „Intencje twórców sztucznego kryształu sieci. Było stworzenie rybaków do łowienia w sieci ludzi.
     Chodziło o stworzenie przez artystów hologramu sztucznego obrazu aby człowiek widział jedynie piękno w zaczarowanym obrazie.”

     Noi wychodzi szydło z worka ”

     oj wyszło, wyszło i jeszcze nieraz wyjdzie….

     „PS. O dkryciach Zosi mam swoje zdanie…i nie będę o nich pisać na czjeś zawołanie :)”

     no własnie–wiesz ale nie powiesz–skad my to znamy/ pisze to szczerze, jakby co.
     Prosze wiec tak jak pisze Michaela:

     „I żeby tego nie przeciągać, mam prośbę traktujmy wszystkich z jednakową
     życzliwością, upominając też życzliwie ❤ "

  • Dawid56 pisze:

   Zosiu, dopuszczamy na tym blogu „Mistyk Życia” wyrażanie swoich opinii nawet bardzo kontrowersyjnych.Zasada jest jedna: każdy ma prawo być osoba wierzącą lub niewierzącą. Staramy się jednak unikać ataków personalnych.Każdy z nas miał swoje jakieś niezwykłe przeżycia i wizje, z którymi chciałby się podzielić z innymi. Na przykład Siola przeżył jakąś swoją osobistą tragedię, na którą w dużym stopniu rzutowały wydarzenia z II wojny światowej.Chcemy też aby nikt nie oceniał nikogo w sposób personalny, a jedynie ustosunkowywał się do wypowiedzi .Poruszaliśmy już bardzo wiele wiele tematów. Wszystko praktycznie sprowadza się do przesłania- jak mamy się ustosunkować do stale w sposób dynamiczny zmieniającej się przyszłości- czy została ona z góry zaprogramowana, czy mamy wolna wolę sprzeciwić się jej konstrukcji i narzuconemu scenariuszowi wydarzeń. Czy postępowanie na zasadzie opisanego w Dezyderacie może zmienić „program” Człowieka?

   • siola pisze:

    Oj Dawidzie mysle ze to wszysko siega dalej niz ja kiedys sam myslalem,lecz nie wazne jak daleko to siegalo .Teraz trza uwazac na to by nie stalo sie cos zlego ,by justicja znowu byla slepa i traktowala na rowno karzdego czlowieka ,bo bez rownego traktowania stoczymy sie do dziejow zarania.

  • Dawid56 pisze:

   Krąg jest otwarty, dodam więcej nigdy nie był zamknięty….

   • Maria_st pisze:

    Dawidzie mógłbyś przybliżyc, bo nie rozumiem

    • Dawid56 pisze:

     Zosia porównała nas osoby pisujące komenty na „Mistyce Życia” do swojej wizji kręgu osób:
     „II część wizji
     W drugiej części wizji, zobaczyłam krąg ludzi siedzących „po turecku” na ziemi. Ubrani byli współcześnie, a więc dotyczy to wybranych ludzi w naszej rzeczywistości. Stałam patrząc na nich po kolei, ponieważ chciałam do nich dosiąść. Siedzieli szczelnie, jeden obok drugiego w podwójnym kręgu. Próbowałam znaleźć dla siebie miejsce na obwodzie ich kręgu, niestety bezskutecznie. Stałam i patrzyłam długo, usiłując zrozumieć, dlaczego nie chcą przyjąć mnie do swojego kręgu? Niektórzy rozmawiali, inni siedzieli w milczeniu.”
     Zachowujecie sie tak jak ludzie w mojej wizji, a to wyjaśnia wiele…

 23. siola pisze:

  Rozwiazanie silowe nie jest w mojej i Ojcow modzie to ostatecznosc do ktorej nie mozna dopuscic ,bo znowu zaczna od klepania kamieni ludzie niewinni temu. Zapomnialem slowa bylem dalej myslami niz pisaniem przepraszam.

 24. Teresa Chacia pisze:

  Najprawdziwsza prawda obroni się sama
  niepotrzeba do tego ni wilka ni barana
  ani mistrza ani wizjonera
  bo teraz ich wysyp jak jasna cholera
  niech tylko obudzone serca zaczną bić w rytm Matki Ziemi
  będziemy żyć jak człowiek z człowiekiem swojak ze swojakiem między swymi
  jeśli obcym uwagi nie damy
  nie zrobimy dla nich tamy
  po prostu ich nie zatrzymamy
  to znikną z pola naszego widzenia
  a sen o pięknym życiu będzie do spełnienia.

  • Ktoś pisze:

   „niech tylko obudzone serca zaczną bić w rytm Matki Ziemi”

   – tyle, że wcześniej Serce Matki Ziemi powinno bić
   Własnym Mocnym Czystym Rytmem tylko kto jej to
   pomoże odzyskać jak wszyscy tylko w gębie mocni,
   skoro wszyscy potrafią tylko czekać na Zbawiciela?

   • siola pisze:

    KTOS pomorze jak sie nie myle bo za smoka sie uwaza ,lama co prawo do zadawania pytan ma i przepuszczac na drugi swiat .A co bedzie jak sie myli i tylko nupel z niego jest.
    Moze ja rabina tego juz mam co walizke ukradl nam.Walizeczka juz nie przydatna bo kradziejstwo wyszlo na jaw.Jak bardzo trzeba byc chorym by cieszyc sie z cudzego cierpienia to stufa ostatniego ludzkiego schamienia.Oj KTOSIU smutno mi to powiedziec ,ale jeszcze raz musze ,zastanow sie bo narazie z twego pisania nuplem a nie smokiem(Lama) jestes.

    • siola pisze:

     Moze ja nie smok wielki ,
     moze jaskoleczka mala ,
     co o wolnosci cwierkala ,
     jak jedna jaskolka nie przyniesie lata ,
     tak cwierkanie jednej nie ocali swiata
     ale co bedzie jak jaskolki zgodnie razem prawde cwierkac beda.

     • JESTEM pisze:

      Za jeziorem, za wodą mieszka
      tam, gdzie stromo wybiega brzeg,
      mówią: ona jak jaskółeczka
      nieuchwytna, niczyja jest.

      Jej skrzydełek wąski sierp
      na dwoje niebo tnie:
      dla jasnego – nocy-czerń,
      ciemnemu – biały dzień.

      Wolna, wolna, wolna, wolna…

     • margo0307 pisze:

      ” Za jeziorem, za wodą mieszka… ❤

    • Ktoś pisze:

     Ktoś wie kim jest w związku z tym „nie musi się uważać” jak to czynią ci którym ego kipi pożądaniem sławy.

     • siola pisze:

      Tylko Ktos sie zapomina ,czasami swoim pisaniem sobie samemu zaprzecza.
      Tak wlasciwie to sie wsciekasz sam na siebie ,sam juz nie wiesz kim wlasciwie jestes.
      Swoich grzechow przypisujac innym i tak nie sprzedasz.Brak szacunku dla innych to twoja najwieksza wada ,a to prowadzi do tego ze na koncu sie na samo dno Spada.
      Zmien sposob traktowania innych a moze i bedzie jeszcze z ciebie czlowiek a nie zwierze.

     • Maria_st pisze:

      PO-twory nie muszą uważać?

     • Ktoś pisze:

      „PO-twory nie muszą uważać?”

      – o to się kłamczyńskiego pytaj bo cały czas deklaruje iż będzie PO-twory na gałeziach wieszał jak tylko wygra wybory i dojdzie do włądzy i podobno te samorządowe już wygrał.

      Może nawet 26 zadeklaruje bratnią pomoc nazistom z odeskiego kagahu by odmienić wystrój „tej ziemi”. To też wyborcza obietnica.

     • margo0307 pisze:

      „…deklaruje iż będzie PO-twory na gałeziach wieszał jak tylko wygra wybory i dojdzie do włądzy …”

      Widać, że ten pan nie rozumie swego obecnego miejsca na Ziemi…, nie rozumie, bo nie wyciągnął wniosków i nie przyswoił sobie wiedzy…, z doświadczeń, które już przerabialiśmy w postaci stawiania szubienic i rozpalania stosów, nie rozumie, że nie tędy prowadzi droga do Celu 😛

      Potwierdza się więc tylko to, co pisałam w notce Nr 31, w lipcu ub. roku:

      „…Zniesienie systemu kontroli (religii i władzy) nie spowoduje, że wszyscy nagle staną się świadomi.
      Będą kierować się nadal tym samym egoizmem potęgowanym przez strach i agresją w walce o byt.
      Nie nauczeni samodzielnie myśleć będą postępować mechanicznie tak jak dotychczas…

      Ludzie walczący z systemem kontroli nie zdają sobie sprawy, że rozliczenie go – to nie stawianie znowu szubienic…
      Kontrolę i strach może zastąpić jedynie samokontrola i świadomość…” 😛

     • Michaela pisze:

      Czego to te poworne PO-twory nie wymyślą :
      Ktoś:
      „Może nawet 26 zadeklaruje bratnią pomoc nazistom z odeskiego kagahu by odmienić wystrój „tej ziemi”. To też wyborcza obietnica.”

      Ja dziękuję, już nie można sobie pisać na temat liczby 26, piosenki „26”,żeby nie było to skomentowane obrażliwie na maxa jak to robi wieszcz A-ktoś?

     • A58 pisze:

      Ktosiem Michaelo się nie przejmuj.On kompletnie nie wie co należy zrobić z liczbą 26 ,żeby uzyskać prawidłowe rozwiązanie zagadki.Zwróć uwagę ,że w tym poście Kropki wszystkie daty są nieprawidłowe (nawet data śmierci JPII Choć taka jest oficjalnie podana).Marysia ma rację ,że to będzie środa zwykły dzień tygodnia.

     • Maria_st pisze:

      ja lubie srode choć urodziłam sie w niedziele.
      26=8, to także liczba/cyfra moich synów PiP

     • siola pisze:

      Smieszne z tymi 8 kami ,ja zagadke wam zadaje gdzie 8 ki sie nakaladaja ,oj zabawne to zabawne.

     • A58 pisze:

      Czy ja mogę Siolu dać odpowiedź.Wiesz przecież ,że wiem ,gdzie ósemek jak „mrówków”.Litwin to zrobił.

     • siola pisze:

      Oj Andrzeju wierz dobrze ze ja nie zabraniam wiedza dzielic sie z innymi,tak tez nie trzymam nic dla samego siebie.

 25. siola pisze:

  Tak wlasciwie nie tworzymy kregu ,moze to i lepiej bo nie ma co i jak rozbijac ,ale jak pani Zosi zalerzy na kregu i wejsciu do niego to proponuje MistykeBB ale zaznaczam ze tam smoczyca pinuje swych jajek i trza spiewac tylko tak jak ona ton podaje ,ale jesli odpowiada spiewanie pod dyktando to moze to bedzie cos dla pani .Wiazanie Jakis kolek w ktorych musi sie spiewac jednym tonem objetnie czy zle czy dobrze to nie w moim stylu ,juz wole postempowac jak mi wlasne sumienie dyktuje.

 26. Zosia P. pisze:

  Dawid56 pisze:
  „Poruszaliśmy już bardzo wiele wiele tematów. Wszystko praktycznie sprowadza się do przesłania- jak mamy się ustosunkować do stale w sposób dynamiczny zmieniającej się przyszłości- czy została ona z góry zaprogramowana, czy mamy wolna wolę sprzeciwić się jej konstrukcji i narzuconemu scenariuszowi wydarzeń. Czy postępowanie na zasadzie opisanego w Dezyderacie może zmienić „program” Człowieka?”
  Można! Czy dlatego siedzicie w swoim kręgu i nadal tylko dyskutujecie, a nic z tego nie wynika. Nie badacie megalitów, jedynie co potrafią psychotronicy to obrzedy i rytuały w kamiennych kregach. Przecież piszę o tym od lat i jest tutaj mój jedyny artykuł na Waszej stronie!
  Moje badania kamiennych kręgów są lekceważone przez wszystkich – naukowców, psychotroników, ufologów, dziennikarzy, itd.
  „W 1997 roku odbyło się sympozjum naukowe w Sulęczynie poświęcone kamiennym kręgom, gdzie przedstawiłam pierwsze wyniki badań. Wyjaśniłam, dlaczego kamienne kręgi są ustawione z dokładnością astronomiczną na przesilenie letnie lub zimowe. Z moich badań wynika, iż celowo zostały ustawione na pasmach kosmicznych Złotych i Platynowych. Dla mnie była to pierwsza wskazówka – kierunek do dalszych poszukiwań i badań czyli astronomia i fizyka.”
  Kto i po co zadał sobie tyle trudu aby je ustawić z dokładnością astronmiczną, fizyczną, techniczną, mistyczną, itd. ???
  Dawidzie pytasz – jak mamy się ustosunkować do stale w sposób dynamiczny zmieniającej się przyszłości- czy została ona z góry zaprogramowana, czy mamy wolna wolę sprzeciwić się jej konstrukcji i narzuconemu scenariuszowi wydarzeń.”
  Macie wolna wolę i rozum.
  O czym namietnie dyskutujecie? To co piszę jest ważne dla przyszłości Polski, a nie dla Egipcjan, Indii, USA czy Meksyku… Tak jak w wizji stałam i szukałam kogoś kto zrozumie… ktoś zrozumiał… Dzieki Michaelo za zrozumienie…

  • siola pisze:

   Trudno ale ja nie rozumie ,dla mnie nie ma rozwiazania problemu tylko i wylacznie dla Polski bo czym roznia sie Polacy od innych Narodow chyba tym chorym wybranstwem ,mamy Ktosiow z wielkim pyskiem ale bez imienia mamy Jakis Czynskich co stara wiare i ciemnote o wyzszosci wciskaja czym sie od Hitlera wcale nie odroznia chociarz twardo zaprzeczaja.Mamy Cheopsy i inne Klopsy co to duchowych przewodnikow Maja i narod tylko okradaja ,a ich duchowe przewodniki jakos dziwnie ale w ciemno grzebia.Baba Jaga co to w lesie siedzi w domku na kurzej lapce,tylko sie z tej chciwej wladzy i mocy gawiedzi smieje.Niech se bebnia mandaluja wisiorkami kombinuja bez czytego srodka w sobie nie znajdziesz skarbu tego ,nie pomorze nawet wachadelko czy tez kolorowe szkielko.Moze jest w tym Polski rola moze i tez Litwy czy Saksoni kto to wie ,jedno pewne jest ze rozwiazanie problemu dla wszystkich musi dobre byc ,bo krew jedna we wszystkich plynie ,w jednosci i zeozumieniu jest ta droga a nie w wybranstwa szukaniu.A dla tych co do wojny narody pchaja to mam rade by z wybuchu w Rosji i rozbrojeniu rakiet na pustyni wzieli nauke,bo za oslow nikt normalny nie ma zamiaru ginac,dlatego tez wymyslili swoje armie najemnikow.Czas powoli by wszyscy ludzie na tej ziemi jedli wiedze z jednej miski .Coz nie nasz Problem jak z tej ziemi uciec lecz jak lepiej na niej rzyc a Ci co nabroili i starach przed soba samym Maja niech se dalej szukaja .Ja znalazlem wiec drogi ucieczki szukac nie musze ,wiec jeszcze se troche popatrze i popilnuje jak sie sprawy tocza ,mam takie dziwne przeczucie ze wachadelka zdrowo dupy zmocza,nawet bebny nie pomoga.Litwa choc w niewoli obcych byla w swej narodowej piesni nie do zemsty wola lecz do jednosci co mnie osobiscie sie lepiej podoba.

  • JESTEM pisze:

   ” Czy dlatego siedzicie w swoim kręgu i nadal tylko dyskutujecie, a nic z tego nie wynika. „

   Dawid56 wytłumaczył pani, że krąg jest otwarty, ale pani tego nie rozumie. Tak bywa… Być może dla pani nic z tego nie wynika. Ale to jest pani ocena, a Inni mogą to postrzegać inaczej.

   „O czym namietnie dyskutujecie?”

   O tym, co zajmuje nas, a być może jest to coś innego, co zajmuje panią, pani Zosiu. I nawet, jak pani będzie chciała narzucać swoją wolę tutaj innym, to się nie uda. Bez względu na to, jak źle będzie pani nas postrzegała i oceniała. Nie jesteśmy (zdecydowana większość tutaj piszących) – z tego, co się orientuję 😉 – od spełniania czyichś oczekiwań. W tym także pani. Im wcześniej pani to zrozumie, tym mniej nerwów i energii pani straci. Tym niemniej życzę sukcesów w pani poszukiwaniach i odkryciach, takich, jakie będą pani dane.

   • Zosia P. pisze:

    JESTEM pisze: ” O tym, co zajmuje nas, a być może jest to coś innego, co zajmuje panią, pani Zosiu. I nawet, jak pani będzie chciała narzucać swoją wolę tutaj innym, to się nie uda. Bez względu na to, jak źle będzie pani nas postrzegała i oceniała. Nie jesteśmy (zdecydowana większość tutaj piszących) – z tego, co się orientuję 😉 – od spełniania czyichś oczekiwań. W tym także pani. Im wcześniej pani to zrozumie, tym mniej nerwów i energii pani straci. Tym niemniej życzę sukcesów w pani poszukiwaniach i odkryciach, takich, jakie będą pani dane.”
    W wizji i w rzeczywistości za każdym razem od takich „ludzi” odchodziłam, bo szkoda mojego czasu na jałowe dyskusje o niczym. Wcielonym ‚istotom” nie zalezy na odkryciach, ale na stagnacji pod kazdym względem.
    „I nawet, jak pani będzie chciała narzucać swoją wolę tutaj innym, to się nie uda.”
    A dlaczego? Czy moje odkrycia są im nie na rękę gdyż dokopuje się do prawdy o tym kim są i co robią…?
    Ja zrozumiałam i znalazłam „błąd” EWY i nie będę broniła Waszych „dup” – jak napisał siola…
    „Ja znalazlem wiec drogi ucieczki szukac nie musze, wiec jeszcze se troche popatrze i popilnuje jak sie sprawy tocza ,mam takie dziwne przeczucie ze wachadelka zdrowo dupy zmocza,nawet bebny nie pomoga.”
    SIOLA TRZYMAJ SIĘ!
    Niechce mi się niczego tłumaczyć, szkoda czsu… Wolę popatrzyć………………

    • Ktoś pisze:

     „Ja zrozumiałam i znalazłam „błąd” EWY ”

     – pijesz do „nie tego” kochanka jakiemu się oddała?

     Podobno miał „walory”, był jak mówią przekazy „wyszczekany w alkowach”.

     PS. Imię EWY można znaleźć na WIKI jak komuś się chce poczytać o faktach nie nie żydowskich bzdetach zwanych biblia.

     • siola pisze:

      Widac dobrze sie na kochankach i kochanicach znasz co po nocach spac nie daja ,mam nadzieje ze powoli ludzie wiedza jak z ta chora banda wybrancow postepowac.Japonczycy pokazali ze swoimi kamikadze czym jestesmy dla tych wszystkich bogow ,kto to pojal ten wie dobrze ze traktowany jest jak maszyna jakiej wszystko mozna wmowic by zabijal innych ludzi.Widze co niekturzy mieli przodkow co pod Legnica byli i sie spod Smoczej choragwi dymu nalykali i z tych zakutych lbow ten dym do dzis nie wywietrzal .Maja Smog w GLOWIE jak nad Krakowem i Wawelem.
      Wlasnego rozumu , inteligencji i sumienia szacunku dla innych nie znajdziesz na wiki czy w bibli. Najwieksz zmora ludzkosci jest brak inteligencji i sumienia w co niekturych ,ich brak szacunku do innych prowadzil do mordow na ludziach inaczej myslacych.Szabla pokoj wprowadzac tego nie dokonal nikt jeszcze ,zawsze Ci uwzajacy sie za wybrancow zle konczyli byc moze by prawdy nikomu o bogach i ich wybrancach nie powiedzieli .Dlatego moze grobow tych wybrancow bogow nikt znalezc nie moze.JEST PROSTA ZASADA W TEJ GRZE ZEBY ZABIC INNYCH ,MUSISZ ZABIC WLASCIWIE NAJPIERW SIEBIE:Widac niekturzy juz zabili samych siebie .

 27. Zosia P. pisze:

  W 2 cz. tego art. piszę – „Jestem wizjonerką i badaczką megalitów, dlatego zadałam sobie pytanie: jaki jest sens naszej wiary i religii w naszych kosmicznych czasach? Dlaczego religia jest ważna? Czy jest jakieś logiczne wyjaśnienie „tajemnicy wiary”?

  Doszłam do wniosku, że religia i wiara jest łącznikiem pomiędzy wcześniejszymi, zaginionymi cywilizacjami i ma na celu podtrzymać duchową więź oraz wiedzę o przodkach i korzeniach naszej cywilizacji. Jest to ważne dla ludzi wierzących oraz naukowców. Służą temu proroctwa biblijne oraz przepowiednie dotyczące przyszłości Polski, ale również tajemnicze kamienne kręgi jako Kamienny Testament. Im szybciej to zrozumieją wszyscy ludzie wierzący oraz naukowcy, tym lepiej dla całej cywilizacji. Wojny, religie i złe rozwiązania technologiczne doprowadzą do kolejnej zagłady… tym razem naszej cywilizacji, ale najbardziej ucierpi na tym całe chrześcijaństwo, które toruje przyszłość gdyż jest najbardziej postępowe. Bazy Hiad są nie tylko w Polsce, ale na całej Ziemi. Są w Nowym Przymierzu jakie Jezus Chrystus zawarł z Bogiem i Królem Jahwe 2000 lat temu w Jerozolimie. Symboliczna mistyka oraz logika i historia naszej cywilizacji w naszych kosmicznych czasach „kłania się w pas” w Planie Baz Kosmicznych w kamiennych kręgach, którego naukowcy nie rozumieją…?

  W biblijnym opisie Mojżesza mowa jest o Adamie i Ewie w Raju oraz gadającym Wężu siedzącym na drzewie życia… Wizje, to symbole, za którymi kryje się nasza szara rzeczywistość oraz tajemnica wiary i tajemnica Baz Kosmicznych na Ziemi. Cywilizacja Adama i Ewy to właśnie Hiady i Plejady w gwiazdozbiorze Byka. Dlatego symboliczny Adam naprawia swój błąd…”
  Jahwe pochodzi od słowa L(J)ahwe, Lach, Laszla, Lajszla…
  A symboliczna EWA – psychotronicy co robią? Rozmowy toczą się bez konca… i Kropka.

  • Ktoś pisze:

   „Jahwe pochodzi od słowa L(J)ahwe, Lach, Laszla, Lajszla…”

   – nieprawda, ;p

   • siola pisze:

    „Mogą się wywyższać i zapychać pychą ,która im przez gardło przechodzi oblewając prześmiewczymi słowami Zofię P.,która w spoosób nadto kulturalny przedstawiła im swoje poglądy „.
    Wpis pewnej osoby ktora zarzuca nam brak szacunku do innych ,ja jezeli obrazilem przepraszam ale na szukanie czegos co nie zgubilem nie mam czasu ,zmory z OZ zadbaly bym siedzial w domu szkodzac innej osobie .Reszty wpisu nie zamieszczam bo wstyd za to osobe co to napisala ,ny poczatku mýslalem ze wiecej inteligencji Posada.
    Nie widze wlasciwie postow ktore by mialy na celu obrazac Pania Zofie,poza paru od osob ktore i tak sa od dawne nie szanuja innych pogladow.

  • JESTEM pisze:

   „Cywilizacja Adama i Ewy to właśnie Hiady i Plejady w gwiazdozbiorze Byka. „

   Czy Adam czy Ewa z Hiad ?
   I kto ważniejszy?
   Hiady jako głowa czy zad?

  • Michaela pisze:

   Andrzej 58,
   Zosia napisała :
   „A symboliczna EWA – psychotronicy co robią? Rozmowy toczą się bez konca… i Kropka.”
   Od razu przyszła mi na myśl Twoja znajoma Kropka i jak Ona musi być ważna , bo kończy zdanie /zadanie i jest Kropką nad „i”. Takie mnie refleksyjki naszły 🙂

  • Dawid56 pisze:

   J(jod) to kabalistycznie 10 ewentualnie czasami zamiast J pisze się I, ale nie L.L to lamed jego kabalistyczna wartość wynosi 30.

 28. siola pisze:

  Vicunas cos mnie koplo pod szklana gore ,oj nareszcie sie kaplem co z ta lama mial Ojciec na mysli.

 29. siola pisze:

  smok zadajacy pytania jesli odgadniesz przechodzisz na druga strone swiata ,moze bylismy juz u niego dlatego te latanie w inne swiaty jak na planete gozdzikow by test zrobili .

 30. Ktoś pisze:

  Smok nie jest Lamą, jest SMOKIEM, Smakiem Smaków. ;p

 31. Zosia P. pisze:

  Dawid56 pisze:
  Listopad 15, 2014 o 23:54
  J(jod) to kabalistycznie 10 ewentualnie czasami zamiast J pisze się I, ale nie L.L to lamed jego kabalistyczna wartość wynosi 30.”
  Zydowska Kabała mnie nie interesuje, ani katolicka – dla jasności sprawy. Tu Polska.
  Dawid znasz bajkę o „Pawle i Gawle”? No więc jak w tej przypowiastce… teraz „ryby sobie łowię!”

  JESTEM pisze:
  Listopad 16, 2014 o 00:50
  Pozdrowienia od lamy”
  Chłopie… masz ładną Lame… chyba za dużo naoglądałeś się „Sexmisji” !
  Dobrą komedię nasi wymyślili…. A pamietasz hasło?? Było pospolite…. tu powinna byc „buźka” ale nie mam takiej opcji!
  Wpadłam do Was na chwilę i wychodzę… nie wiem kiedy wrócę… wiem że nie będziecie za mna tęsknić, ani ja za Wami. No moze za 2-3 osobami…
  Dziękuję za uwagę!
  Pozdrawiam

 32. Zosia P. pisze:

  Szukając czegoś na Yt natrafiłam na wpis Eugeniusza Lecieja na Waszej stronie. Jak zwykle kłamie. Dlatego napisałam – „Wpadłam na chwilę…” tylko po to aby wyjasnić kim jest Eugeniusz Leciej i dlaczego kłamie oraz czym sa kamienne kręgi.
  W dyskusji pod art. „Eksperyment Filadelfijski pomiedzy Gdynia a Gdańskiem” ( cd przeniesionyv pod mój art. ) napisałam:
  Zosia P. pisze:
  Listopad 5, 2014 o 11:20
  Eugeniusz Leciej jak zwykle kłamie – pisze cyt.
  EL pisze:
  Marzec 14, 2014 o 00:50
  „Jak zwykle Zofia Piepiórka konfabuluje. Zofia ty nie zakładałaś Stowarzyszenia Badań Kamiennych Kręgów, ani nie pisałas statutu. Ty zakładałas fundację, i gdzie ona jest ? Pisany przez ciebie statut adwokat wyrzucił do kosza na twoich oczach, bo tylko do śmieci się nadawał. Stowarzyszenie zakładałem ja wraz z Tomkiem. Dziwnie że jakos nikt cie nie wybrał do władz. Stowarzyszenie istnieje do dzisiaj dzięki mojej pracy i aktywnych członków, ty natomiast oprócz głupoty i schizofrenii nic nie zdziałałas, bredzisz o jakims dysku podstawowym. Chyba masz na myśli twój dysk zainfekowany wirusem głupoty. Ten dysk jest tylko w twojej chorej i urojonej wyobraźni, mało tego, nie potrafisz sobie nawet tego uświadomić. E. L.”

  Wyjaśniam! Z mojej insp[iracji doszło do sympozjum naukowego w 1997 roku w Suleczynie gdzie przedstawiłam swoje pierwsze wyniki badań w Odrach i w Węsiorach. Potem było kilka prelekcjach na temat moich badań i odkryć dotyczących kamiennych kregów. Zebrała się grupa ludzi, która chciała ze mną kontynuować badania megalitów – wśród nich był Eugeniousz Leciej mechanik samochodowy. Po kilku spotkaniach postanowiliśmy założyć stowarzyszenie. Byłam załozycielką SBKK i jako kierowniczka grupy załozycieskiej przygotowywałam Statut SBKK wraz z Danuta Sokulską z Gdyni. Prawnik z Gdyni poprawiał Statut, ( nie wyrzucił do kosza i inie pisał własnego statutu!) następnie złozył w Sądzie w Gadńsku. Jako kierowniczka grupy załozycielskiej podpisywałam STATUT SBKK wraz z moimi zastępcami – Eugeniuszem Leciejem i Tomaszem Hetmankiem w obecnosci prawnika.Statut został zatwierdzony przez Sąd 05.05. 1998 roku. Z powodu kłamstw i oszczerstw Eugeniusza Lecieja juz podczas I Wanego Zebrania w czerwcu 1998 roku odeszłam na zawsze z SBKK składając Wniosek o wykreślenie mnie mnie z listy członków załozycieli (mam listę założycieli i inne dokumenty do dzisiaj!) Leciej nie chciał dopuścić abym złozyła sprawozdanie z działalnosci do czasu I WZ. W trakcie zebrania Wniosek oddałam przewodniczącej pani Danucie Sokólskiej, która go odczytała.
  Wśród członków załozycieli byli ludzie z róznych dziedzin: prawnik, geolog, astronom, historycy, botanicy, lekarze, bioterapeuci, radiesteci, mechanicy, itd.W zebraniui brało udział ok. 30 członków załozycieli. Większośc z nich chciał abym została prezesem lecz ja zaproponowałam prawnika. Prawnik niestety odmówił gdyż z Leciejem i jego zwolennikami nie można było się porozumieć Ja nie chciałam aby prezesem był Eugeniusz Leciej, gdyż wszystko co robiłam torpedował, np. semiarium w Starej Kiszewie gdzie wój był Prezesem GMIN TURYSTYCZNYCH i chiała z nami wspólpracować. Po kilku miesiącach i wielkiej awanturze ( nie chcieli mnie wykreślić!!) zostałam wykreslona. Zgodnie ze Statutem prezes SBKK miał czas na wykreślenie mnie jeden miesiąc, a trwało to kilka miesięcy! Dlaczego?
  Zgodnie ze Statutem SBKK miały powstać FILIE SBKK w całej Polsce. Pierwsza Filia powstała bodaj w lipcu 1998 roku Kościerzynie. Została rozbita i ośmieszone w przysłowiowy „drobny mak”. Dlaczego prezes Eugeniusz Leciej wraz z Zarządem nie pozwolił aby powstały Filie zgodnie ze Statutem? Prezes SBKK musiałby współpracować z Filiamii.
  Zgodnie ze Statutem SBKK kadencja prezesa trwa cztery lata, a ile to juz lat mninełao od założenia SBKK?? mamy 2014 rok… Czy to dozywotnie stanowisko?? Po roku nie było Zarządu SBKK a Leciej jest nadal prezesem SBKK gdyż nie ma go kto wyrzucić… W ten sposób powstała jego prywatna sekta pod płaszykiem SBKK. Co tamnaprawdę sie dzieje opowiadali mi rózni ludzie… Czy to tylko moja schizofenia i głupota? Kim jest Leciej…? „Uzdrawia” za pomocą wahadła w różnych kamiennych kregach i gdzie się da, bo jest mistrzem bioterapii, schizofenii i głupoty…
  Nigdy nie załozyłam żadnej Fundacji! Od 1998 roku samodzielnie badałam kamienne kręgi w Polsce – o czym pisałam w pierwszej książce wyd. w 1998 roku oraz w róznych pismach, na np. Facebooku, itd. M.in. odkryłam najwieksze skupisko kamiennych kręgów koło Gdańska – był art. w „Dzienniku Bałtyckim” oraz w TV – Panorama Gdańska.
  W 2010 roku wydałam drugą książkę zat. „Świeta tajemnica Gdyni”. Na ten temat są również filmiki na Yt, np. http://porozmawiajmy.tv/piramidy-gdynskie-czesc-1-zofia-piepiorka/

  http://porozmawiajmy.tv/piramidy-gdynskie-czesc-2-zofia-piepiorka/

  Czy wg Eugeniusza Lecieja i jego sekty to równiez kłamstwo??
  „Marzec 14, 2014 o 00:50
  Jak zwykle Zofia Piepiórka konfabuluje. Zofia ty nie zakładałaś Stowarzyszenia Badań Kamiennych Kręgów, ani nie pisałas statutu. Ty zakładałas fundację, i gdzie ona jest ? Pisany przez ciebie statut adwokat wyrzucił do kosza na twoich oczach, bo tylko do śmieci się nadawał. Stowarzyszenie zakładałem ja wraz z Tomkiem. Dziwnie że jakos nikt cie nie wybrał do władz. Stowarzyszenie istnieje do dzisiaj dzięki mojej pracy i aktywnych członków, ty natomiast oprócz głupoty i schizofrenii nic nie zdziałałas, bredzisz o jakims dysku podstawowym. Chyba masz na myśli twój dysk zainfekowany wirusem głupoty. Ten dysk jest tylko w twojej chorej i urojonej wyobraźni, mało tego, nie potrafisz sobie nawet tego uświadomić. E. L.”
  Czy wszyscy uzdrowiciele i radiesteci są tacy sami jak Leciej, czy jest to tylko szczególny przypadek kłamcy i manipulatora z whadłem w ręku???”

  Dyskusje pod ww artykułami świadczą jak mało was to obchodzi. Skłonni jesteście uwierzyć Leciejowi, który preferuje Plejadan oraz SMOKA i WĘŻA niź zainteresowac się całą sprawą i sprawdzić dlaczego cyt. E. Lecieja – „Pisany przez ciebie statut adwokat wyrzucił do kosza na twoich oczach, bo tylko do śmieci się nadawał.”

  • A58 pisze:

   Myślę Pani Zosiu ,że nieprawidłowo odczytuje posty , które się tu pojawiają.Doskonale Panią rozumie, gdy pisze Pani o podchodach , które Pani urządzają sekciarze.Smok , o którym mówimy jest min w manuskrypcie w Wojniczu. , a wąż np w tzw księdze zaginionej Nostradamusa.Staramy się nie ograniczać tylko do jednego źródła ponieważ wszystkie istotne są ze sobą powiązane.Te dziwne teksty jakie czasem pojawiają się w trakcie dyskusji też niosą wiadomości.Nie tylko Pani posiada wizje i sny.Często pojawiają się na forum.Może dobrze byłoby się zainteresować samą techniką przekazywania informacji poprzez sen.Jest tego całkiem sporo w wielu źródłach.Np w księdze Henocha:
   „pogubią się w głupocie swoich serc a fałszywe sny sprowadzą ich na manowce.”(99/8)

   • siola pisze:

    Jak Matka opowiadala o wojku ktury zginal pod Tanowskimi Gorami ,o Ciotce co zginela w KIetrzu zastrzelona przez rosjanina ,o ciotce co miala klopoty bo dawala jedzenie do obozu,nie podawala nazwisk i tez nie pytalem .Moze wiedziala ze kiedy beda probowac zabic lub wystraszyc to mnie zaciekawi dlaczego to robia i bede szukal powodu.Wtedy znajde tez jak i dlaczego ja zamordowano.Nie zapomni Wilkowic i Rybnej;dzik ilis tez byl w jej opowiadaniach .Ten adres ze snu byla dziwna sprawa ,duzo rzeczy poznalem sam ale nie wierzylem ,jak Andrzej je potwierdzil to sie dopiero zdiwilem ,siola tego nicku nie zaden zawsze padaly pytania o imie moje chociarz im mowilem ze w nicku zapisane,jakie bylo me zdziwienie jak je Andrzej wiedzial.

   • Michaela pisze:

    A58:

    „Np w księdze Henocha:
    „pogubią się w głupocie swoich serc a fałszywe sny sprowadzą ich na manowce.”(99/8)”

    Nie wiem Andrzej, czy można polegać w dzisiejszych czasach na snach? Wyraźnie w księdze Henocha jest powiedziane „a fałszywe sny sprowadzą ich na manowce”.

    Mógłbyś ten werset z Henocha poszerzyć, bo nie wiem do kogo się odnosi, do ogółu , czy do konkretnej grupy ludzi?

    • mały budda pisze:

     „pogubią się w głupocie swoich serc a fałszywe sny sprowadzą ich na manowce.”(99/8)”

     Pogubią się w głupocie swoich serc.
     Mój odczyt.
     Czyli nie będą kierować się miłością serca. Gdyż utracili zdolność kochania w sercu a zatem stracili kontakt z przodkami. Będą mówić o sercu aby manipulacji dokonać na ludziach. Czyli będą tworzyć iluzję gry ludzkiej w sieci Matrixa. Hologramy stworzyli dla władzy. Stąd stworzono kapłanów-rybaków aby ludzi w sieci łowić.
     Kapłani-rybacy narzucają swoją wolę a to na ludzi sprowadza obłęd tj. sprowadza fałszywe sny które sprowadzają na manowce.
     Ostrzenie zawarte mówi, że ludzie- ludzi będą trzymać w niewoli błędnych iluzorycznych fałszywy iluzji gry ludzi.

     • Maria_st pisze:

      maly buddo to coś napisał skojarzyło mi się z MC .
      Takie naprowadzanie ludzi na COŚ poprzez indykowane sny, wizje, doswiadczenia nie wyłaczając w tym udziału ludzi–grajacych role dobrych i złych policjantów.

     • mały budda pisze:

      Takie naprowadzanie ludzi na COŚ poprzez indykowane sny, wizje, doswiadczenia nie wyłaczając w tym udziału ludzi–grajacych role dobrych i złych policjantów.

      Masz 100% rację.
      Znalazłem przyczynę.
      Zasiedli Panowie przy stole.
      Stworzyli sztuczne diamenty drzewa życia.
      Przekazano sztuczne diamenty religiom aby utrzymać na ziemi wśród ludzi podział.
      Stworzyli armię swoich gorliwych wyznawców aby roznosili po świecie fałszywe symbole sztucznego drzewa życia.
      Te sztuczne drzewa życia zostały tak wymyślone aby nieliczni mieli dostęp. Tzw. tajemnica w postaci wyjątkowości miała być jak magnez dla ludzi.

  • Dawid56 pisze:

   Widzisz Zosiu Na Mistyce Życia jest miejsce dla Wszystkich: Buddystów, Plejadian, Arkturian, Mahometan,Chrześcijan,Niewierzących wszystkich którzy miłują Pokój.
   Dla mnie pewnego rodzaju mottem w życiu stały się słowa Dezyderaty ( jak wcześniej napisałem)
   Dezyderata- tekst z piosenki wykonywanej w Piwnicy pod Baranami

   Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech
   i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy
   o ile to możliwe bez wyrzekania się siebie
   bądź na dobrej stopie ze wszystkimi
   wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie
   wysłuchaj też innych, nawet tępych i nieświadomych
   oni też mają swoją opowieść
   oni też mają opowieść
   unikaj głośnych i napastliwych
   unikaj głośnych są udręką ducha
   niech twoje osiągnięcia zarówno jak plany
   będą dla ciebie źródłem radości
   bądź ostrożny w interesach
   bądź ostrożny w interesach
   na świecie bowiem pełno oszustwa
   bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia
   ani też nie podchodź cynicznie do miłości
   bo ona jest wieczna jak trawa
   bo ona jest wieczna…
   unikaj głośnych i napastliwych
   unikaj głośnych są udręką ducha
   przyjmij spokojnie co ci lata doradzą z
   wdziękiem wyrzekając się spraw młodości
   jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż
   drzewa i gwiazdy, masz prawo być tutaj
   a więc żyj w zgodzie z bogiem
   czymkolwiek on ci się wydaje
   w zgiełkliwym pomieszaniu życia
   zachowaj spokój ze swą duszą
   przy całej swej złudności, znoju i rozwianych
   marzeniach jest to piękny świat
   jest to piękny świat…

   znalezione w starym kościele
   św. pawła w baltimore
   datowane 1692r.

   przy całej swej złudności, znoju i rozwianych
   marzeniach jest to piękny świat
   jest to piękny świat…

 33. mały budda pisze:

  Napiszę to czuję.
  To co Pani Zosia.P. przedstawia to energia żalu, rozpaczy, tragedii, farsy a także żal. Czyli typowy program Matrixa.
  Jeśli czuję się Pani oszukana,gdyż ktoś sprytny i wyrachowany wykorzystał Panią. Szukając sprawiedliwości wśród innych. To proszę zajrzeć do swojego serca aby zobaczyć prawdę.
  To moje anteny mówią mi, że siedzi Pani po uszy w programie Matrixa.
  Są dwa sposoby odczytania zapisu w kamieniu.
  Dla naukowca- poszukiwacza są to szczególne znaki umieszczone na kamieniach. W postaci symboli.
  Dla człowieka serca odczyt kamiennej zapisanej wiedzy. Odbywa się sercem.
  2013 poznałem gwiazdy Plejady. Czy był to przypadek. Raczej nie. Wydarzenia płynęły szybko wraz z informacjami.
  Jest urodzonym Bykiem więc dla mnie Gwiazdy Plejady są moją rodziną. Plejady pragną aby ludzie wyzwolili się od niewiedzy i zaczęli szanować kochać Matkę Ziemię.
  Matka Ziemia to Czująca Istota niezwykła piękna kobieta.

 34. siola pisze:

  Kiedys mnie dziwilo skad sie wokol mnie Russki; Rutkowskie Chmiele ,Swobody ,Podstawskie ,Dzidy i inne psubraty wziely,czemu mnie zmory po nocach meczyly ,poznac poznalem ze nachodzenie z technka zwiazane ,jednego nie rozumie jeszcze do tej pory czego sie tak do mnie przyczepily zmory.W czasie szukania cos ja zobaczyl,ze te wybrance, oswiecone nauczyciele prawdy i jak sie ino nazwa,z jednej dziury wychodza z jednego psorzyda pochodza,Dla tych co jeszcze slepi nie widza ,powiem wprost popatrzcie jak na was rzeruja.Bezimienny nupel co od trzci i wiary innych wyzywa sam pasorzdem jest ,bo obdarowane przez niego smoczyca sama powiedziala ze wielkie pieniadze jej sie snia .Ja tam o pieniadzach nie snie strachu przed zmorami nie mam ,pytacie dlaczego ,bo sumienie jeszcze w sobie mam.
  Marys jak mozesz to mam prosbe ,zebys wstawila Narodowa Litwy piesn .Nie trza nam solidarnosci po juz poparzyla jeno rzycia w jednosci i podlug sumienia.Jedno jest pewne te wszystkie wybrance pokazuja jedno ze lubia krew i ludzkie cierpienie -wojna wojna jak sie ciesza ,bo bedzie zabawa -bedzie kogo okrsasc i krwi sie dostatnio poleje,beda sie bezimiennicy w ludzkiej krwi kapac OD BEDZIE NOWA W SZABROWNIKOW ZABAWA:A moze jednak wrota sie otworza ale bez wojowania i wybrancy nie beda mieli nic do szabrowania.Jak to mowi bezimienna zjawa Pech lub peszek trzeba patrzec na zielony meszek.

 35. Zosia P. pisze:

  mały budda pisze:
  „Dla człowieka serca odczyt kamiennej zapisanej wiedzy. Odbywa się sercem.
  2013 poznałem gwiazdy Plejady. Czy był to przypadek. Raczej nie. Wydarzenia płynęły szybko wraz z informacjami.
  Jest urodzonym Bykiem więc dla mnie Gwiazdy Plejady są moją rodziną.”
  Wszyscy mówia o sercu i miłości…
  Dla Eugenoiusza Lecieja Plejady też są RODZINĄ. W Węsiorach w kamiennych kręgach jest odwzorowanie Plejad i on tam urządził swoje „biuro”. Co jeszcze masz wspólnego z Leciejem?
  To co napisałeś na mój temat jest bzdurą. Nie cierpię kłamców i oszustów. I znowu doskonale w swój sposób napisał to SIOLA…
  „Kiedys mnie dziwilo skad sie wokol mnie Russki; Rutkowskie Chmiele ,Swobody ,Podstawskie ,Dzidy i inne psubraty wziely,czemu mnie zmory po nocach meczyly ,poznac poznalem ze nachodzenie z technka zwiazane ,jednego nie rozumie jeszcze do tej pory czego sie tak do mnie przyczepily zmory.”
  oraz „Jak Matka opowiadala o wojku ktury zginal pod Tanowskimi Gorami ,o Ciotce co zginela w KIetrzu zastrzelona przez rosjanina ,o ciotce co miala klopoty bo dawala jedzenie do obozu,nie podawala nazwisk i tez nie pytalem .Moze wiedziala ze kiedy beda probowac zabic lub wystraszyc to mnie zaciekawi dlaczego to robia i bede szukal powodu.Wtedy znajde tez jak i dlaczego ja zamordowano.”
  Tak i mnie zaciekawiło dlaczego Króla Lahwe zamordowanli i dlaczego te „zmory” mie się czepiają… Żal by miała gdybym tego nie sprawdziłą…

  • Dawid56 pisze:

   Jan Paweł II (Karol Wojtyła) urodził się podczas nowiu 18.maja, wówczas gdy ten nów tworzył koniunkcję z Alcyonne, najjaśniejszą gwiazdą Plejad.Umarł w roku 2005 kiedy kometa Machholza widoczna gołym okiem w marcu 2005 znalazła się na tle Alcyonne.

  • mały pisze:

   Jednak prawda boli.
   Pisałem Pani, że po uszy siedzi Pani w iluzji sieci Matrixa.
   Nie mam nic wspólnego z Panem Leciejem. Być inaczej nie może. Żadnych kółeczek z ludźmi nie tworze.
   Plejady z jednego powodu znam. Przysłały z Nieba znak.
   Więc Plejady przekazały informacje. Kieruj się sercem swoim do gwiazd Plejad.
   Plejady pokazały mi prawdę.
   Lecz prawda nie wynika z rozumu.
   Prawda wynika z serca.
   Dowiedziałem się o waszej próbie włamania do piramid w Gizie.
   Sfinks strzeże piramid.
   Gwiazdy Sfinksa obserwują i bacznie ludzi obserwują.
   Człowiek swej głupocie będzie próbował być królem życia. Sięgnie nie po swoje, lecz po cudze.
   Pewnie ostrzeżenia w piramidach nie czytaliście Panie i Panowie. Jak szukaliście skarbu. Waszej arki.
   Pogubicie się w obłędzie waszych serc. Sny, wizje będą waszym odbiciem.
   Nie wiecie. Stworzyliście w projekcie waszą chorą wizję.
   Teraz się dziwicie, że urojone wasze iluzje. W obecnym czasie was pożerają w nienawiści do siebie.
   Szukali skarbu na zewnątrz a serca nie mieli.
   Za dużo filmów z Fordem oglądacie.
   Więc gdyby skarb by istniał i był waszych rękach.
   Chcielibyście rządzić całym wszechświatem i mieć swojego króla.
   Normalnie indukowali armię nieświadomych ludzi. Ofiary iluzji Matrixa.
   Załączyć pragnę przyczynę waszej iluzji sieci Matrixa.
   Wątpliwości mam czy projektanci mas zrozumieją swój błąd tj. że iluzja Matrixa się już kończy.

   http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Poszukiwacze_zaginionej_Arki

   • Maria_st pisze:

    Kochany mały ❤

   • Ktoś pisze:

    „Chcielibyście rządzić całym wszechświatem i mieć swojego króla.”

    – nie udało się podszywańcom i kastrowanym szambonurkom odpalić „piramid”, nie udało się im złamać „kodu sfinksa” to teraz bełkoczą coś o „spotkaniu z Przodkami” na którym, jak widać, zamierzają uzyskać wybaczenie dla swojego zezwierzęconego, opartego na nazistowskiej torze i satanistycznej kabale, postępowania.

    Ale chyba ich plany nie biorą pod uwagę jednego – iż już od dawna gówno znaczą w kosmicznej układance dotyczącej Ziemi i że zamiast spotkania z „Przodkami” dostaną po kopie w przyrodzenie. I że zamiast raju, stanowisk, prezentów … będzie kara, bolesna kara od jakiej wykonywania każda komórka ich parchatego cielska będzie modliła się o śmierć jaka będzie drwić z ich pragnienia.

    Niebo ma na was oko śmiecie, zbiorowisku zakapturzonych bałwanów z przerośniętym ego. Będziecie mieli takie „spotkanie z Przodkami” jak świnie wrażenia po zerkaniu na Niebo.

    • Maria_st pisze:

     Ktoś do kogo to kierujesz ?

    • siola pisze:

     Ktos dobra Rada poszukaj se zaufanego lekarza,pamietaj ale ze wiekszosc za komuny sie uczyla to chec szczera wystarczyla teraz nie jest lepiej bo na uczenie stac dzieci ktorych ojczulkowie zdrowo sie nakradli po komunie smieci.Przodkow nie obrazaj po obrazasz siebie ,zaczynasz juz macic jac Ci slowianie co szukaja juz korzeni swoich
     w babilonie.Inych chcesz pouczac nie patrzac w siebie ,inni sa dla Ciebie smieciem wiec tu ostrzezenie „Ten kto od smieci wyzywa sam sie smieciem stanie”Tak sie zastanawiam ile Tatarskiej krwi Maja wybrancy w sobie ,bo jak wiemy czambuly bo ich ukrainie gnaly chlopow wycinaly Baby zapladnialy ,wiec nie dziwcie sie ze przez gwalty i rozboje krew sie wymieszala ze chyba nikt nie ma jednego plemienia krewi w sobie .Dziwne ze ten kto zamiast imienia Kaptur nam podaje ,ten kto poniza wszystkich jakby byl jakims Bogiem,proboje zabrac innym nadzieje na lepsze ,bo sumienia i serca w nim nie ma.Kara jest czasmi czytanie twoich chorych wpisow ,nie mozesz dalej tych co obdarowywales zaszczycac swoimi wpisami ,tak widze ze chyba sie slinisz do tego co tracisz,ale tak wlasciwie najwarzniwjsze juz dawno wyszlo z Ciebie.Ja mam nadzieje na lepsze a Tobie tylko straszenie niewinnych pozostalo.Zrob nam ta przyjemnosc jak chcesz straszyc to idz straszyc swoich obdarowanych wybrancow .Nie bylo by twe pisanie rzalosne w slowach to mogl by sie czlowiek usmiac ale jak tu sie smiac z cudzego nieszczescia.

 36. Dawid56 pisze:

  Chyba znowu świruje 😉

  • margo0307 pisze:

   „Chyba znowu świruje..”

   Tak właśnie kończą wszyscy ci, którzy łączą się ze światem astralnym z myślą o posiadaniu mocy, wyjątkowości, wybraństwa czy chęci zaimponowania innym i bycia ponad innymi…, łączą się z istotami, energiami podobnymi sobie – bo zło zawsze tworzy tylko zło…
   Ale… w każdej chwili – każdy może dokonać innego wyboru w swoim sercu 🙂

 37. Zosia P. pisze:

  mały pisze:
  Listopad 18, 2014 o 22:16
  „Dowiedziałem się o waszej próbie włamania do piramid w Gizie.
  Sfinks strzeże piramid.”
  Nic nie mam wspólnego z projektem Cheops czy ich Forum… Ja nigdy w tym życiu nie byłam w Egipcie i nie interesowałam się piramidą w Gizie. Mnie interesują tylko te piramidy, które są zasypane ziemią na terenie Gdyni, ale ty pewnie nic o tym nie wiesz i cos tam sobie bredzisz o poszukiwaczach zaginionej Arki Przymierza w Egipcie. Nie interesowałam się też co mówi Lucyna łoboz, bo to bzdury… Tu POLSKA, a nie Egipt!
  Oczywiście tak jak Leciej i jego stowarzyszenie nie masz pojęcia o czym ja piszę i mówię.
  A prawda zaboli wszystkich PLEJADAN, a więc ciebie również…

 38. siola pisze:

  Pytanie dlaczego to wasze wieczne straszenie ,to zasluguje juz powoli na miano grzechu pierworodnego ,jakby sianie strachu dawalo wam rodzaj orgazmu.Ja tam mam nadzieje na moc sumienia i wiary w siebie nie doprowadzi do katastrofy ,jakie nam sie serwuje ciagle ,wiecznie tylko zerowanie na ludzkim strachu .Czemu musi Prawda bolec ,ma uwalniac od strachu a nie go szerzyc.Moze musi zmienic pani swe wypowiedzi , bo katastroficzne i z kara serwuja nam z karzdej strony i to nie koniecznie jak widac po wypowiedziach co niekturych nie calkiem zdrowi.Widze tylko jedno straszenie ludzi by bylo jak zarabiac na nich ,obojetnie jest to czy prade albo klastwo im sie serwuje,wazny jest tylko efekt ,nazywaja to teraz potocznie kasa.

 39. Maria_st pisze:

  Nie wiem czy to te komentarze na blogu nie są czasem tworca mojego snu.
  Ok, 18 połozyłam sie na chwile i usnęłam.
  Jestem w domu, pełno gości.
  W pewnej chwili jeden z gości mówi ze przez uchylone okno ktoś chce wejsc do domu.
  Podchodze i faktycznie za oknem jakas twarz w masce, obok druga, także w masce.
  Skojarzyłam to z kolędownikami, wiec uchyliłam okno i cos im dałam.
  No ale wtedy na siłe chcieli wejśc do domu, wiec ich odsunęlam i zamknęlam okno.
  Niestety, za chwile patrze a tu jakaś dziwna dłoń znowu cos próbuje zrobić..wystraszyłam się ze przycięłam ręke komuś……ale patrze ze to niemożliwe by ta ręka udajaca ludzka–choc z bliska jakby z drewna, mogła zostać przyciśnieta.
  Otwieram okno balkonowe i mówie, ze zaraz ich doprowadze do porządku–dziwne, ze wcale w tym śnie nie czułam strachu.
  Na zewnątrz jest grupka osob….po prawej zauwazam 2 starszych płci meskiej –ide do nich i mowie, ze powinni się wstydzić wysyłac młodszych do straszenia……Odwracam sie i widze tam najmłodsza osobe, płci żeńskiej–podchodzę do niej, przytulam i mowie ze sie nia zaopiekuje by już nie była wykorzystywana.
  Cała grupka patrzy na mnie z dziwnym uśmiechem na twarzy—to w tych twarzch mnie zaskoczyło—uśmiech, szczupła twarz pełna czarnych pieprzyków .
  Po obudzeniu odrazu myśl—-wyglądali jak czarownice, czarownicy jakich nam sie pokazuje w bajkach—tylko że młodzi, ponieważ ich twarze nie były pomarszczone .
  ha ha ha ta swiadomość…..
  sen–jawa…..

  • siola pisze:

   Smieszne mnie straszyli i nie wyszlo widac teraz na ciebie kolej byla ,widac jestes teraz na 1 miejscu bo A58 ,siola to tylko bla,bla, bla nic nie warci.Dalej tak czyste sumienie to i strachu nie ma.Cos marudzila ze kolej na ciebie ale moze w rzeczy samej szuka wyjscia z klatki w jakiej sie znalazla,ale uwazaj na siebie ten moj sen z chlopcem wegrem na farmie ,co go nie zabralem najpierw sie przytulal a potem drapal.

  • A58 pisze:

   „Cała grupka patrzy na mnie z dziwnym uśmiechem na twarzy—to w tych twarzch mnie zaskoczyło—uśmiech, szczupła twarz pełna czarnych pieprzyków .”
   Brak strachu a te dobijanie się do Ciebie Marysiu to pewnie próba wyciągnięcia Ciebie z domu na zewnątrz..Coś mi się zdaje ,że rozwiązanie jest w tych „pieprzykach”już się z tym spotkałem w manuskryptach.

    • A58 pisze:

     Po prostu Siolu – strachy na lachy..Marysia ma spotkać kogoś kim będzie się opiekować.Może to ten drapiący Węgier.Trzeba go z tego Wyszehradu przetransportować w real.Coś jak w Krzyżakach z nałęczką.

     • Maria_st pisze:

      to była dziewczynka Andrzeju i coś mi sie wydaje ze wiem kto to jest……
      Juz druga osoba mi tak samo, ze nalezy sie nia opiekowac—ta osobą.
      A wiesz Andrzeju…napisales Wyszehrad, a ja jakas godzine temu znowu tam powrociłam….jakbym czegoś szukala w zrozumieniu……..a Ty piszesz Wyszehrad..może chodzi o Wyszehrad i Koszyce……

     • siola pisze:

      Od Marys dziwy nad dziwami chodza z nami ,ja z Koschützkim powiazany i w drzewie pierwszy Sambor byl u Danusi z Koszuckich z Samboru byla.Potem ta Bychawa i Wronin ta wierza Kosciola chyba w Polskiej Cerekwi,Hiazynt cos mowila Mama luk i Odrowaz czy nie to samo powiazanie z Panem i Maja , no i Witz (wiec)do tego i wcale nie do smiechu mego.Jest Koszyce gdzies w Opolskim bo Sauer von KOSIACH.Tam to Czech Slask oddano .Dlaczego morderca Matki pieniadze od Piasta chcial,widac sprawa ich przerosla i teraz prowadzi slepy gluchego.Pytanie dlaczego nam sie baty dostawaly ,moze by nas nauczyc szacunku dla innego,czasem patrzysz po 5 razy by sie nie pomylic w sprawie.

   • Maria_st pisze:

    wow Andrzeju, możesz miec racje.
    te pieprzyki, uśmiech–to takie szczególne……..czarownice, czarownicy–hmmm
    ciekawe o co im chodziło ?

    • siola pisze:

     Hm no no to se na miotlach zasi pofruwamy ja juz raz tak na gozdzikowa planete lecialem,aby mnie przez magiel przepuscili .No ciekawe na zlocie kto pierogi z kapusty i grzybow bedzie gotowal ,ty a moze Andrzej pierogi gotowc bedzie.Ja pomoge Maslo zrobic bo pomascic trzeba.

     • A58 pisze:

      A potrafię Siolu .Myślę ,że dziewczyny pomogą z tym”Party”, „bankietem „zlocie”.Kurcze muszę gdzieś grzyby wykombinować , bo mam same marynowane.Chyba będzie trzeba wziąć miotłę i polecieć gdzieś do lasu , gdzie będą rosnąć.

     • Michaela pisze:

      Andrzej są jeszcze grzyby w lesie?

     • Maria_st pisze:

      pierogi z kapusta i grzybami najlepsze…….mogę robić…..
      6.6.2016, dlaczego w ten dzień siola?

     • siola pisze:

      IMIONA CO WYJDZIE WIKTORIA Moze ma Dawid racje 1.06 2016 urodziny Matki i Dzien Dziecka przy okazji,Matka obiecala ze cala Prawda wyjdzie na jaw.Dawid typuje na srodek trzeciego ,ale nie jest powiedziane ze dokladnie o 3 dni Indianie Maja inne zdanie:
      Fauna i Flora no i Faun ,ja trktuje to jak w zagduj zgadula zabawe ,nie wybransto a myslenie ,rozwaga i czyste sumienie w tej zabawie pomaga,jak w ogrodzie chwastow nie ma to gemise lepiej rosnie ,jak swe serce wlorzysz do ogrodu to beda smakowaly lepiej plody.Najgorzej w tym wszystkim stracic sumienie ,bo nie rozruznisz wtedy co zle a co dobre,a zaczynasz glosow sluchac co zabijanie drugich wychwalaja ,bo wlasciciele glosu sumienie juz dawno utracili ,chociarz ze skrucha sie w serca bili,to falszywa miloscia i chciwoscia ludzkie serca zarazili.Jakim trzeba byc automatem by nieszczescia rzyczyc innym .Jak rozlejerz krew braci i siustr swoich nie wygrales lecz przegrales ludzkosc w sobie.Karzdy wie to ,ze przjdzie czas na karzdego widziec grzechy swoje,dlatego by nie zaznawac noca strachu lepiej jest nie klamac .Matka mowila nie klam i mow prawde ,beda cie obrazac i ponirzac ale przyjdzie pora ze zamkna zmore do lnianego wora.

 40. siola pisze:

  Ociec podgrzybki w grudniu do dom przyniesli roz jeden.

  • margo0307 pisze:

   „…Matka mowila nie klam i mow prawde …”

   I słusznie Siolu Matka radziła, wiedziała, że poprzez kłamstwo – człowiek sam sobie czyni krzywdę 🙂 To takie proste do zrozumienia 😉

   Michał Anioł w swoich freskach, także ukazał nam jakie spustoszenie w ciele i duszy powoduje kłamstwo, zatajanie prawdy czy mówienie pół-prawd…
   (pisałam o tym w Notce 32).
   A wynika to z naszej budowy energetycznej, podobnej do… cebuli 😉 mającej kilka warstw…
   I tak – posiadamy ciało fizyczne, przylegające do niego ciało eteryczne, następnie ciało astralne, ciało mentalne i ciało przyczynowe.
   Wszystkie te ciała łączy energia, (prąd) która płynie meridianami a sterowana jest czakrami. Wytwarza to pole energetyczne widoczne jako aura – efekt wszystkich oddziaływań fizycznych, eterycznych, astralnych, mentalnych i duchowych.

   W interpretacjach fresków m.in. czytamy:
   „…Podstawowa jednostka informacji – Bit – przejawia się przez prawdę albo kłamstwo.
   Prąd stały to prawda (symbol kreski), energia przepływa łagodnie łącząc ze sobą wszystkie elementy – czakramy, wartości w całość, strukturę.

   Kłamstwo, pólprawdy czy zatajenie wiedzy dla siebie to prąd zmienny (kropka).
   Powoduje blokady w kanałach energetycznych człowieka…

   Jeśli przełożymy to na reakcje ludzkie – prąd zmienny to stres, który jest stanem
   krótkotrwałego silnego pobudzenia emocjonalnego i fizjologicznego, powodując wzmożone wydzielanie hormonów adrenaliny, noradrenaliny, przyśpieszenie tętna i akcji serca…
   W ten sposób człowiek wytraca energię własną, a po okresie działania następuje spadek formy.
   Przeciwieństwem jest stan WYCISZENIA, który generuje prąd stały umożliwiający działanie pomnażające energię własną… 🙂
   Innym przykładem działania prądu zmiennego jest kłamstwo pomieszane z prawdą w relacjach międzyludzkich – podczas którego – raz się wymieniamy dobrem raz złem, jest to niekonsekwencja w działaniu i myśleniu – robię co innego niż mówię i myślę…” 🙂 ❤

   • Dawid56 pisze:

    Podobnie uważam jak Ty Margo, dla mnie tak samo we freskach w Kaplicy Sykstyńskiej są ukryte pewne symbole , przesłanie i prawdopodobnie ukryta historia ludzkości.Michał Anioł był kabalistą i mistykiem.
    http://forum.przyszloscwprzeszlosci.pl/ezoteryka/topic298-10.html

    • margo0307 pisze:

     „…Michał Anioł był kabalistą i mistykiem.”

     Zgadza się Dawidzie 🙂
     Był też zapewne uczniem Abrahama Abulafii, o czym świadczy fakt, że we freskach umieścił zarówno podobiznę Jego twarzy a także zakodował jego nazwisko w obrazach 😀

     Tyle tylko, że – jak pisze na zalinkowanym przez Ciebie forum…

     „… Kabałę często kojarzy się z czymś podejrzanie niebezpiecznym, z mrokiem pracowni alchemicznych, działaniem niezbadanych mocy, czarną i białą magią – słowem z wiedzą tajemną, groźną i niedostępną dla zwykłego człowieka…” 😮
     I ten stan rzeczy powoduje, że większość z nas uznaje tę wiedzę za „szarlatanerię” 😉 i zamyka siebie na jej poznanie… 😦

     Lecz Abraham Abulafia wyraźnie mówi, że Kabała jest zbiorem wiedzy o istnieniu człowieka, zapisanym w języku symboli, niezupełnie zrozumiałych dla każdego 😛
     Twierdzi, że jest to zestaw zasad i podstawowych praw rządzących światem 🙂

     Napisał m.in:
     „…Nim powiem, czym jest kabała, wpierw wyjawić muszę, czym jest wiedza tajemna i dlaczego jej treści osnute są wielkim sekretem.
     Najpierw pytanie:
     – Czy wiesz, czym jest wiedza ?
     Wiedza to twoja świadomość tego, żeś jest człowiekiem i czym jest to, co cię otacza. Wreszcie jakie są prawidła, które rzeczą i wszelkim fenomenom nadają tok.
     Świat, który cię otacza, składa się z prostych praw.
     Co na prawie zbudowane – prawdą jest i basta. 😀
     Żeby zatem świat poznać i wszelką rzecz, co na nim stworzona, tedy musisz rozumieniem ogarnąć prawa.
     Byli od wieków tacy, co posiedli wiedzę.
     Ci używali prostych słów, chętniej w milczeniu znajdując wymowę…

     Ta wiedza to klucz do przeszłości rozczytania, który i przyszłe fakty przewidzieć pozwala. Cyfra prostym rachunkiem cykle świata wyznacza.
     Cyfry wymowę swoją mają, co jak grom kłamstwa rozbija.
     Nie lękaj się szatana, bo on jest tylko worem, gdzie wiele rzeczy wielkich i prawdziwych ukryto nadając im twarz straszną 😉 Takich kukieł na twej drodze pełno, jeśli nią kroczysz, a znaczyć to może tylko, że dobrze zmierzasz.
     Prawda siłę taką ma, że fałsz zmiecie i mury kłamstw rozkruszy.
     A wiem, że tak będzie i sądu dzień nastanie, kiedy jasność rozświetli wszystko i mrok na strzępy porwie a z nim wszystkie wytwory jego.
     Ci co szukali, to znajdą, co pytali dostaną odpowiedź, inni co bogactwo swe w ziemię zakopali, do ziemi pójdą.
     A ten, który z tego cały wyjdzie, godny będzie miana Człowieka 🙂
     Czekaj zatem końca co jest początkiem. Bo tylko martwe się rozpada.
     Co przemija, to nigdy nie żyło naprawdę.
     To co żyje, nie umrze, tylko formy i istności zmienia 🙂 Nie lękaj się niczego.
     Nie ma takiej siły, co jest zdolna prawdę zdusić. I takiej nie będzie.
     Ja wiem, że choćbym i ciało stracił, to wrócić tu muszę i prawdę objawić.
     Taka moja rola… ” 🙂 ❤

 41. margo0307 pisze:

  Imię WIKTORIA – oznacza zwycięstwo 🙂
  Imię to nadano jednemu z najsłynniejszych diamentów na świecie –
  – Imperial (Victoria, Great White, Nizam) – 457 karatów, oszlifowany 🙂

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s