Albert Pike mason 33 stopnia i Wielki Komandor Masonerii – autor scenariusza trzech wojen światowych?

W nawiązaniu do filmu o Jah-Bul-Onie znalazłem nie mniej przerażający i dziwny artykuł n/t planu trzech wojen światowych sporządzonych prawdopodobnie przez Alberta Pike’a w 1871. Jest to bardzo poważne ostrzeżenie – bo to się wydarza na naszych oczach – choćby kalifat 2014.

„Plan trzech wojen światowych.”

Nie żyjący już dzisiaj słynny amerykański Mason – była głowa Masonów USA – Albert Pike otrzymał szatańską wizję – precyzyjny plan doprowadzenia świata do Nowego Porządku Świata.
Głównymi punktami owego diabolicznego i okrutnego planu były trzy wojny o zasięgu światowym. Pike wysłał ten plan innemu Masonowi, Mazziniemu, ale ściśle tajny plan dostał się w niepowołane ręce i… został rozpowszechniony na cały świat.

Po raz pierwszy ten szatański plan ten opublikowano już w roku 1871!
Jedna z jego kopii znajdowała się przez pewien czas w londyńskim muzeum.
Sekrety owych knowań wyjawił w swojej książce kardynał Chile – Carlo Rodriguez – „The Mystery of Freemasonry unveiled” („Sekrety Masonów ujawnione”) link – Amazon.com. Książka ta została wydana po raz pierwszy w roku 1925!
(Kliknij na zdjęcie aby zobaczyć je w większym wymiarze oraz ujrzeć typowe masońskie insygnia, także często widywane w Kościele Katolickim.)
Przyjrzyjmy się nieco bliżej owym diabolicznym planom trzech wojen światowych.
Cele I Wojny Światowej.
Poniżej cele I Wojny Światowej. Początkowo większość ludzi nie przywiązywała większej wagi do owego planu. Nigdy przedtem nikt nie wojował w wojnach światowych i wizja ta była traktowana jako nonsens.
I Wojna Światowa musi był wywołana w celu umożliwienia Iluminatom zdetronizowania mocy Carów w Rosji oraz uczynienia z tego państwa fortecy ateistycznego komunizmu.

Różnice pomiędzy agenturami Iluminatów pośród brytyjskimi oraz niemieckimi imperiami będą użyte z celu wywołania tej wojny. Na koniec tej wojny wykreowany będzie komunizm.

Zostanie on użyty do zniszczenia innych rządów w celach osłabienia religii.
Cele pierwszej wojny zostały precyzyjnie wypełnione. Powstał komunistyczny moloch – ZSRR, rodzina carów została wymordowana, ortodoksyjny kościół Wschodu – wróg Watykanu został zdziesiątkowany.
Dopiero po I Wojnie Światowej wielu zdało sobie sprawę z dokładności owego planu i w rezultacie zaczęto ten plan rozpowszechniać, przyglądając się jemu ze zwiększoną uwagą. Czekano na… II Wojnę Światową!
Cele następnej planowanej wojny, II WŚ były także bardzo interesujące.
Cele II Wojny Światowej.
„Druga Wojna Światowa zostanie podsycona różnicami pomiędzy faszystami i syjonistami politycznymi.

Celem wojny jest zniszczenie nazizmu a polityczny syjonizm musi się wzmocnić na tyle, aby był w stanie ustanowić suwerenne państwo Izrael w Palestynie.

W czasie II WŚ międzynarodowy komunizm musi się na tyle wzmocnić, aby zrównoważyć chrześcijaństwo, które będzie ograniczone i zachowane w tym stanie, do momentu. w którym będziemy je potrzebować do wywołania finałowego socjalnego kataklizmu.” (link III WŚ)
Celami II WŚ było zniszczenie faszyzmu, ustanowienie państwa Izrael oraz… utworzenie komunistycznego Bloku Wschodniego.
Zwróćmy uwagę na jeden wyjątkowy szczegół. Faszyzm w roku 1871 nie istniał!
Żeby zniszczyć nazizm, należało go najpierw stworzyć. Hitler, znany okultysta i wielbiciel Madame Blavatsky był doskonałym narzędziem. Hitler i Stalin zgodnie mordowali Żydów ortodoksyjnych a ocaleli z owych pogromów Żydzi otrzymywali pomoc oraz opiekę od Anglików w celu zamieszkania w… Palestynie.
Owa pomoc była wynikiem oświadczenia rządu brytyjskiego w roku 1917, znanego jako Balfour Declaration. Polska Wikipedia niewiele rzuca światła na ten dokument, ale angielska wersja podaje całkowity jej tekst, który został przesłany Lordowi Rothschild, który jest uważany za ojca współczesnego Izraela.

Kopia oryginalnego dokumentu.
Jakie były przyczyny utworzenia państwa Izrael?
• Izrael musiał objąć panowanie nad Palestyną, głównie Jerozolimą, ponieważ Lucyfer planuje odbudowę III Świątyni Salomona
• Izrael odegra kluczową rolę w wywołaniu światowego socjalnego kataklizmu, czyli III Wojny Światowej.
Wszystkie cele II WŚ zostały osiągnięte. Powstało państwo Izrael, powstał także komunistyczny Układ Warszawski.
Polskę oddano Sowietom w Jałcie a gen. Władysław Sikorski został zamordowany w katastrofie lotniczej, ponieważ stał na przeszkodzie włączenia Polski do Bloku Wschodniego.
Z tych właśnie przyczyn armia sowiecka czekała na wschodnim brzegu Wisły aż Niemcy zniszczą Powstanie Warszawskie, aby zapewnić sobie pewne zwycięstwo nad Polską i bez większych oporów włączyć nasz kraj do Układu Warszawskiego.
Znając szatański plan II Wojny Światowej wszystkie jej aspekty wydają się całkowicie sensowne. Wiele wojennych tajemnic jest w takim świetle zrozumiałych i wysoce logicznych.
Musiał istnieć zły, despotyczny władca. Musiał mieć złego despotycznego przeciwnika – Stalina

Faszyzm powstał jako zły niegodziwy system, który powinien być za wszelką cenę zniszczony. Hitler grał rolę obsesyjnego mordercy Żydów w sposób doskonały. Mógł on tę wojnę całkowicie wygrać, ale wiedział on doskonale, że jego zadaniem nie jest wygrana wojna. Jego osobiste rozkazy zapobiegły zdobyciu tak Moskwy jak i Stalingradu czy innych kluczowych celów. Hitler był osobiście odpowiedzialny za klęski swych armii, ignorując rady doskonałych niemieckich strategów wojskowych. Oto główny powod 17 prób zamordowania Hitlera. Link

Holokaust Drezna w 1945 roku
Warte wzmianki jest to, że Hitler i jego Trzecia Rzesza to wynik ingerencji sił okultystycznych w nasze dzieje. Hitler według wielu źródeł (podobnie jak Stalin czy inni) byli ludźmi opętanymi przez demony. Link, Link.
II Wojna Światowa była więc duchową ucztą demonów. 55 milionów ludzi zamordowano w bestialski sposób aby ów szatański plan posuną się kolejny krok ku NWO!

Hiroshima po wybuchu pierwszej bomby atomowej w 1945 roku
Jeżeli pominiemy okultystyczne aspekty tych wydarzeń – nic innego praktycznie nie ma sensu.
Tymczasem na naszych oczach trwają intensywne przygotowania do III Wojny Światowej.
Planowana III Wojna Światowa, to wojna religijna.
Celem jest zniszczenie wszystkich religii – głównie Judaizmu, Chrześcijaństwa oraz Islamu.
Dla przypomnienia, wojna ta była planowana wraz z obiema wojnami światowymi już w roku 1871.
Oto szatański plan.
„Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie się zniszczą.
W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.
Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.
Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.
To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie.” (http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm EN)
Utworzenie Izraela w Palestynie oraz jego zbrodnie popełniane na Palestyńczykach doprowadzają kraje arabskie do szału, Także bezgraniczne wsparcie całego świata również powoduje coraz bardziej gwałtowne reakcje krajów arabskich. Konflikt stopniowo się rozjątrza i jest systematycznie podsycany przez wszystkie strony, z Watykanem włącznie.
Celem konfliktu jest wybicie tak Mahometan jak i Żydów. Nie chodzi tutaj o Syjonistów poza granicami Izraela ale chodzi głównie o Żydów ortodoksyjnych zachowujących Słowo Boże, ponieważ są oni przeciwnikami Syjonizmu i oraz wielu zbrodni Syjonistów.
Ponadto ortodoksyjni Żydzi wierząc w Boga Startego Testamentu, odrzucają tym samym Talmud oraz doktrynę lucyferiańską.
Druga część tego planu mówi o podziale narodów w kwestii Izraela oraz Palestyny. Nie tyle chodzi o podział pomiędzy przywódcami, o ile chodzi o podział opinii publicznej odnośnie sprawy Palestyny okupowanej przez Izrael. Musimy się zgodzić, że podziały są jawne i jest wiele dyskusji na ten temat, dyskusji bardzo zaciętych.
Szczytem owych dyskusji jest ostry antysemityzm tych, którzy potępiają zbrodnie Izraela na Palestyńczykach. Istnieje także wielki problem Holokaustu, który przez wielu jest uznawany za wielkie oszustwo. Prawa wielu krajów zabraniają jakichkolwiek dociekań w tej kwestii, co także podsyca ogień antysemityzmu.
Więcej http://www.zbawienie.com/plan3wojen.htm

Tutaj drugi artykuł o Pike’u i Masonach- nie mniej ciekawy?

Zniszczyć chrześcijaństwo
W 1986 roku, znany w Ameryce John Ankerberg w swoim stałym programie News and Views (Wiadomości i poglądy), w audycji pt. „Wolnomularze według ich własnej opinii”, poprosił pewne małżeństwo zajmujące się studiami nad masonerią o napisanie listów-ankiet do wszystkich 50 Wielkich Lóż masońskich działających oficjalnie w Ameryce – z prośbą o rekomendację najbardziej miarodajnych opracowań na temat masonerii.
1. Ttl Hayek otwarcie stawia pod pręgierzem Towarzystwo Fabian (Fabian Society), organizację „socjalistycznych” globalistów, powstałą w 1888 roku. Jej znanym idolem i ideologiem był żydowski mason G.B. Shaw, a także cytowany poprzednio H.G. Wells.
2. Tamże, s. 232.
3. Tamże, s. 237.

Postawiliśmy w listach adresowanych do Wielkich Mistrzów Wielkich Lóż Ameryki jednakowe pytanie: Jako oficjalny przedstawiciel Masonerii, jakie książki jakich autorów poleca Pan jako miarodajne w temacie Masonerii?
Na 50 listów odpowiedziało 25 Wielkich Mistrzów Lóż Ameryki. Wszyscy na pierwszym miejscu wymienili pracę najstarszą, lecz stanowiącą do dziś niekwestionowaną programową „biblię” masonerii. Jest to książka „księcia masonerii”, słynnego Alberta Pike’a, generała amerykańskiego z czasów wojny domowej. Została ona opublikowana w 1871 roku pod tytułem: Morals andDogma ofthe Ancient andAccepted Scottish Rite ofFreemasonry (wyd. Charleston, Karolina), wznowiona w 1966 roku przez Washing-ton House of The Temple.

Na następnych miejscach Wielcy Mistrzowie polecali:
– Albert G. Mackey: Ań Encyclopedia ofFreemasonry’,
– Henry Wolson Coil: Coils Masonie Encyclopedia;
– Joseph Fort Newton: The Builders {Budowniczowie};
– Cari H. Ciaudy: Introduction to Freemasonry1;
– H. L. Haywood: The Newly Madę Mason2;
– Alphonse Cerze: A Masonie Reader Guide3;
– Robert Gould: Freemasonry (Wolnomularstwo);
– Allen E. Roberts: The Craft and It’s Symbols4.

Sięgnijmy do tych fragmentów „biblii księcia masonerii” – Alberta Pike’a, w których mówi o celu masonerii.Tym celem jest budowanie nowej religii na gruzach chrześcijaństwa.
Oto cytaty. Prześledźmy je uważnie5, pamiętając, że te dyrektywy są wcielane w życie od ponad stulecia.
– Każda masońska Loża jest świątynią religijną, a jej nauki są instruktażem religijnym (s. 213);

– Masoneria jest uniwersalną, wieczną, niezmienną religią… To samo definiuje wymieniony na drugim miejscu Albert G. Mackey:6

Mogę bez wahania powiedzieć, że Masoneria jest w dosłownym każdego słowa znaczeniu (…) jak najbardziej religijną instytucją zawdzięczającą to religijnemu elementowi, który zawiera się w niej od chwili powstania i pozostaje w niej poprzez całą swoją egzystencję, bez tego elementu religijnego byłaby niewarta wyznawania przez Mądrych i Dobrych. Albert Pikę wydał 14 lipca 1889 roku, a więc dokładnie w stulecie „zburzenia” Bastylii, uznawanego za początek Rewolucji Francuskiej – swoje słynne
Instrukcje dla Najwyższej Rady Świata7. Było to opętańcze wycie z czeluści piekieł:
1Wprowadzenie do wolnomularstwa.
2Świeży mason.
3.Przewodnik masońskiego czytelnika.
4.Kunszt i jego symbolika.
5.Wyniki ankiety i przekłady cytatów nadesłał p. Roman Kafel z Dallas, wyizucony z Polski działacz „Solidarności”.
6.Ań Encyclopedia ofFreemasonry, s. 618.
7.Zarejestrowane przez A. C. De La Rive w: La Femme et 1,’Fant dcms la Franc Macconnerie Universalle, s. 588.

Jeżeli Lucyfer nie byłby Bogiem, czy Adonay (Bóg chrześcijan -H.P.), którego okrucieństwo, perfidię i nienawiść do Człowieka, barbarzyństwo i pogardę dla wiedzy – czyżby zatem Adonay i jego kapłani rzucali na niego kalumnie i oczerniali go?

Oczywiście Lucyfer jest Bogiem i Adonay też jest Bogiem. Dla wiecznych praw ustanowione jest, że nie ma światła bez cienia, nie ma piękna bez brzydoty, nie ma bieli bez czerni, bowiem absolut może istnieć tylko jako dwaj bogowie. Ciemność jest konieczna, aby jaśniało światło na jego tle, piedestał jest potrzebny dla rzeźby i hamulce konieczne lokomotywie.

W analogicznej i uniwersalnej dynamice, jedno musi się opierać na drugim — dającym mu opór. Zatem Uniwers jest zrównoważony przez dwie siły, które zachowują równowagę. Siłę przyciągania i odpychania. Owe siły istnieją w fizyce i filozofii, i w religii. Naukowy obiektywizm jest reprezentowany w fenomenie dwubiegunowości i uniwersalnym prawie sympatii i antypatii, toteż właśnie dlatego mądrzy uczniowie Zoroastra tak samo jak po nich Gnostycy, Manichejczycy i Templariusze, zgodnie przyznali, że jest to jedynie logiczna metafizyczna koncepcja (…) system dwóch świętych pryncypiów walczących wiecznie, i nikt nie może uznać jednego za mniej doskonałego w mocy od drugiego.

Zatem doktryna Satanizmu jest herezją, a prawdziwą i czystą filozoficzną religią jest wiara w Lucyfera, równego Adonay, z tym, że Lucyfer, Bóg Światła i Bóg Dobra, walczy o dobro Ludzkości przeciwko Bogu Adonay – Bogowi Ciemności i Zła’.
Powróćmy do Morals andDogma, aby podziwiać, jak Pikę odwraca wszystko „do góry nogami”: Bogiem czyni Szatana, Światło Ciemnością.

Aby zabezpieczyć światło przed ucieczką od razu. Demony zabroniły Adamowi jeść owocu „wiedzy o dobrym i złym”, dzięki któremu odróżniłby Imperium Światła od Ciemności. Posłuchał, i Anioł Światłości czyli Szatan, Lucyfer! – H.P.) namówił go do przekroczenia zakazu i dał mu siłę poczucia zwycięstwa. Ale Demony stworzyły Ewę, która skusiła go do aktu seksualizmu, osłabiła go i na nowo przywiązała do materii.
Wolnomularstwo nobilitując się do rangi religii, nieuchronnie wyznacza kierunek swej „misyjności”. Jest nim „ekumenizm”, czyli wszechświatowe zmiksowanie wszystkich religii i wyznań:

Wolnomularstwo jest religią, nabożeństwem, gdzie wszyscy ludzie dobrej woli łączą się („Proletariusze wszystkich krajów łączcie się” – H.P.) w taki sposób, że mogą dzielić się wiarą wszystkich.
więcej
http://kot-od-strony-ogona.blog.onet.pl/2011/06/21/bestie-konca-swiata-czesc-xxxix/

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Eksperymenty, Matrix, OSTRZEŻENIE. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

59 odpowiedzi na „Albert Pike mason 33 stopnia i Wielki Komandor Masonerii – autor scenariusza trzech wojen światowych?

 1. Mezamir pisze:

  Druga sekta żydowska…
  Lubawiczerowie i ich plany w stosunku do Polaków
  Niemiecki historyk Wolfgang Eggert uważa w książce Tajny Watykan Izraela („Israels Geheim-Vatican“ Chronos, Munich 2008;http://www.scribd.co…mvatikan-I-2002), że dla spełnienia Apokalipsy, sekta lubawiczerów (ze światową siedzibą w nowojorskim Brooklynie) rządzi globalną konspiracją obejmującą rozmaite grupy, od żydowskich i chrześcijańskich syjonistów po iluminatów.
  Jeszcze jako senator, wiceprezydent USA, katolik Joseph Biden powiedział izraelskiej TV Szalom: „Jestem syjonistą. Nie trzeba być Żydem, żeby być syjonistą.“ (04.04.2007r http://www.youtube.c…h?v=yAZmO80dLfE).
  Jerusalem Post (19.10.2001) pisał o sekcie: „Jest to organizacja o ogromnych zasobach finansowych na całym świecie […] ruch o monumentalnym znaczeniu. Wierzący Żydzi są ogromnie zależni od jego emisariuszy na całym świecie […] jego rabini dominują lub niedługo zdominują żydowskie społeczności w zadziwiającej liczbie krajów.“
  Czołowi politycy izraelscy radzą się lubawiczerów, których rabin przewodzi odrodzonemu Sanhedrynowi. Niemiecki magazyn Focus nazwał światowego przywódcę lubawiczerów w Nowym Jorku „ukrytym władcą Izraela […] Żaden żydowski mąż stanu odwiedzający USA, czy to z Partii Likud czy z Partii Pracy, nie uniknie prywatnej audiencji”. Sekta ta („choroba umysłowa“ wg b. rabina Berlina, Walthera Rothschilda) lansuje swe cele polityczne przez dyplomację Izraela, Mosad i lobbing.
  Wg Jerusalem Post (22.10.2000), „Nie ma nikogo bardziej szanowanego i cieplej przyjmowanego w Kongresie USA, Białym Domu i wśród korpusu dyplomatycznego, niż czołowy przedstawiciel lubawiczerów Levi Shemtov, „nieoficjalny rabin stolicy USA”.
  W jego waszyngtońskiej „ambasadzie“ wisiały w 2000 r. zdjęcia zaprzyjaźnionych polityków, m.in. syjonistycznego psa na Arabów, Newta Gingricha, prezydenta Clintona i wiceprezydenta Ala Gore oraz b. premiera Izraela, ultra-rasisty Benjamina Netanjahu. Rada bezpieczeństwa USA i departament stanu kierują się wskazówkami „ambasadora“ (Jerusalem Post 22.10.2000). Lobbyści sekty regularnie kontaktują się z międzynarodowym korpusem dyplomatycznym w USA.
  Terroryzm na Ziemi Świętej i w niedawnych konfliktach bałkańskich, ataki 11 IX, wojny w Afganistanie i Iraku, zamachy bombowe m.in. w Indonezji, w Madrycie i Londynie są państwowym terroryzmem i stosowaniem broni masowego niszczenia, wg odwiecznej recepty judeocentryków. W Mumbaju lubawiczerowie użyczyli swą siedzibę na niedawny terror made in CIA-MI6-Mosad. Plan Rothschildów z 1773 r. z celem zapanowania nad światem, konsekwentnie wciela m.in.:
  Stosuj przemoc i terroryzm, walkę klasową i psychologię tłumu celem kontroli nad masami. Fala terroru jest najekonomiczniejszym sposobem szybkiego podporządkowania. Siej wojny i kontroluj konferencje pokojowe.
  Wykorzystuj media dla propagandy i kontroluj wszystkie środki informacji publicznej, pozostając w cieniu, bez zarzutu. Systematycznie mistyfikuj, stosuj wzniosłe wyrażenia i popularne slogany.
  Zinfiltruj Wolnomularstwo, wykorzystaj Loże Wielkiego Wschodu i ich prawdziwe oblicze działalności charytatywnej. Rozpropaguj ich ateistyczno-materialityczną ideologię wśród gojów. W godzinie koronowania naszego wszechwładnego pana całego Świata [Rothschildowie uważają się za pochodzących od Króla Dawida, tj. jeden z nich jest Mosziachem (Mesjaszem)], wpływy masońskie usuną wszelkie przeszkody.
  Wszelkimi sposobami odbieraj własność, żeby zapewnić poddaństwo i władzę. Stwarzaj paniki finansowe, głodem kontroluj i zniewalaj masy. Maskaraduj jako polityczni, finansowi i gospodarczy doradcy, realizując nasze zadania Dyplomacją, bez obawy ujawnienia tajnej władzy stojącej za sprawami państwowymi i międzynarodowymi.
  Ostatecznym celem jest rząd światowy. Potrzeba ustanowić ogromne monopole, żeby nawet największe fortuny gojów były od nas zależne do tego stopnia, że dzień po wielkim ciosie politycznym pójdą na dno wraz z kredytem państwowym. Stosuj wojnę gospodarczą. Obrabuj gojów z nieruchomości i przemysłu przez kombinację wysokich podatków i nieczystą konkurencję.
  Spowoduj wzajemne niszczenie się gojów, tak żeby na świecie pozostał tylko proletariat, milionerzy oddani naszej sprawie i dość policji i wojska do ochrony naszych interesów. Nazwij to Nowym Ładem i mianuj Dyktatora.
  Nicią przewodnią jest pogarda, nienawiść do gojów, ich przedmiotowość i zaplanowana ofiara w budowie utopii dla Wybrańców Boga.
  Cytuję słowa:
  – premiera Izraela, Ariela Szarona;
  „My, Żydzi, kontrolujemy Amerykę i Amerykanie wiedzą o tym“
  „Jesteśmy boskimi bogami na tej planecie […] tak różnimy się od gorszych ras, jak one od owadów […] inne rasy to bestie i zwierzęta, bydło w najlepszym przypadku […] uważane za ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest rządzić gorszymi rasami. Naszym ziemskim królestwem rządzić będzie przywódca z prętem metalowym. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako niewolnicy.“
  Upust nienawiści dał w 2003 r. izraelski historyk, profesor Martin Van Creveld, sugerując zdolność Izraela do nuklearnego odwetu za Holocaust na Niemcach i in. Europejczykach oraz Watykanie: „Mamy kilkaset głowic nuklearnych i rakiet, możemy je wystrzelić na cele w dowolnym miejscu, może nawet na Rzym. Większość stolic europejskich jest celem naszego lotnictwa.“ Na Bliskim Wschodzie, „…Palestyńczyków trzeba deportować. [Rząd Izraela] tylko czeka na właściwego człowieka i właściwy moment.“ Creveld zacytował b. ministra „obrony“ Izraela, Mosze Dajana: „Izrael musi być jak wściekły pies – zbyt niebezpieczny, by doń podejść“, dodając: „Nasze siły zbrojne nie są trzydzieste na świecie, tylko drugie czy trzecie. Mamy zdolność zniszczyć świat z naszym upadkiem; zapewniam, że tak będzie przed końcem Izraela.“ (www.rense.com/general34/esde.htm).
  Jak dawniej, rabini dają ideologiczne przywództwo, uczą rasizmu i nienawiści. W judaizmie rabini mają boski statut, jak i każdy „Żyd”. Rabin Steinsaltz pisze w przedmowie do swych komentarzy do kabalistycznego „pisma świętego” (Tanja), że są one „ustną Torą”, czyli Słowem Boga. W drugim rozdziale Tanji czytamy: „Druga dusza Żyda jest częścią Boga na wysokości, dosłownie.” Tanja zawiera uwagę; „Dusze narodów świata [gojów] pochodzą jednak z drugiego nieczystego [złego odpadu; plew lub skorup], które nie zawiera żadnego dobra.” Więc każdy Żyd jest boski i „częścią Boga”, czyli judaistyczne bałwochwalstwo rozciąga się na całą społeczność żydowską, a reszta uważana jest za demoniczną i złą. Szczyt bałwochwalstwa znajdujemy w Talmudzie (Baba Mezia 59b): rabin „pokonuje” Boga w debacie i Bóg „przyznaje porażkę”, robiąc rabina lepszym od Boga.
  Grając na strachu i lęku, talmudyczny rabinat utrzymuje w ryzach masy żydowskie i gojowskie. Podkreślam „talmudyczny“, gdyż są w judaizmie sekty, które nie uznają Talmudu, fałszu Biblii Hebrajskiej (której urywkiem jest Tora). Np. Żydzi Wierni Torze odrzucają syjonizm, państwo Izrael i pacyfikację Palestyny; z chwilą rozpoznania Izraela jako „państwa syjonistycznego, nie opartego na naukach tradycyjnej wiary żydowskiej, Żydzi na całym świecie będą mogli żyć w pokoju“ (www.jewsagainstzionism.com/about/mission.cfm).
  Dlatego nazywajmy wilka po imieniu: judeocentrycy, syjoniści, banksterzy, żydowscy rasiści i ekstremiści – tak łatwiej wybronić się w sądzie. Inaczej dajemy powód eskalacji prawodawstwa „antysemickiego“.
  Żydzi talmudyczni, z ogromną pomocą „chrześcijan syjonistycznych“ w polityce „amerykańskiej“, dążą do apokaliptycznego „przyjścia“ Mosziacha (fałszywego mesjasza, antychrysta), przed czym zginą goje, a także miliony Żydów. Magazyn Beis Moshiach lubawiczerów cytuje ich rabina Naftali Estulina: „Świat czeka na spełnienie naszej roli przygotowania świata do powitania Mosziacha.“
  http://www.beismoshi…moshiach341.htm
  Jednym z warunków jest podciągnięcie gojów pod Siedem Praw Noego – judaistyczne oszustwo, że jako dane przez Boga definiują one moralność ludzkości. Naprawdę chodzi o podporządkowanie nas rabinatowi. A jednak zjudaizowany Watykan popiera tę herezję. Jedno z praw Noego przewiduje karę śmierci przez ścięcie za bałwochwalstwo. Chrześcijanie są wg judaistów bałwochwalcami, bo czczą Jezusa i Trójcę Świętą.
  XVIII-wieczny protoplasta chasydzkich chabadów, z których wywodzą się lubawiczerowie, rabin Zalman z Liady napisał w czczonej książce „Tanja“, że żydowskie dusze są „boskie“, a gojowskie „zwierzęce“ (Forward 19.12.2003; Frankfurter Allgemeine Zeitung 11.3.1994). Raphael Mahler pisze w książce „Hasidism and the Jewish Enlightenmen “ (Chasydyzm a Żydowskie Oświecienie; Jewish Publication Society of America, Philadelphia 1985), że w XIX-wiecznej Polsce oświeceni Żydzi (Maskilim) uważali małomiasteczkowych i wiejskich chasydów za wyzyskiwaczy chłopstwa.
  Pozornie świecka ideologia syjonizmu ma korzenie chasydzkie. Podobnie jak wbrew ortodoksyjnemu judaizmowi rabini lubawiczerów chcą „przyspieszyć“ przyjście Mesjasza, tak rabin Kook uzasadniał powrót żydowski do Palestyny. Syjonizm był dla niego drogą do rabinicznego zbawienia, które unicestwiłoby wszystkich, oprócz syjonistów. Pisał o gojach: „Całą tą kulturę wynoszącą się w narzędziach fałszu trzeba koniecznie wyeliminować z powierzchni globu, a w jej miejsce nastąpi królestwo świętych i egzaltowanych. Światło Izraela pojawi się, by zapoczątkować świat ludzi nowego ducha.“ Rabin Kook założył pierwszą w Palestynie jesziwę – wylęgarnię ultrarasistowskiego, terrorystycznego „ruchu osadników“, który lubawiczerowie popierają ideologicznie, moralnie i finansowo. Kook zachęcał swych uczniów do walk o Zachodni Brzeg i brał w nich udział.
  Z powodu stygmatu „antysemityzmu“, lubawiczerowie są dla FBI zmorą w walce ze zorganizowaną przestępczością, a globalnie mogą być powiązani z Kosher Nostra – super-mafią rosyjskich Żydów, która kontroluje najważniejsze mafie świata. (Raphael Johnson w Culture Wars styczeń 2009) W tym świetle podejrzane jest powiązanie krypto-Żydów: Kouchnera (minister spraw zagranicznych Francji, b. administrator ONZ w Kosowie), gen. Clarka (odpowiedzialny za niekonstytucyjne użycie armii USA w Waco, Texas i głównodowodzący NATO podczas podobnie anty-cywilnych bombardowań Jugosławii w 1999 r.) i Javiera Solany (szycha w UE) z makabrycznym zabijaniem porwanych Serbów oraz niewolnic seksualnych z Europy Śr.-Wsch. do handlu organami ludzkimi przez mafię albańską. Podobnie zatuszowana jest sprawa przerzutu afgańskiego opium na Zachód przez bazę USA w Kosowie (Camp Bondsteel). Wiadomo, że służby specjalne współpracują z mafiami. Wśród 5 dyrektorów CIA jest 3 Żydów, w tym co najmniej jeden lubawiczer. Dyrektor nowej bezpieki USA, Michael Chertoff (Diabelski) jest lubawiczerem i osłania Kosher Nostra w Ameryce.
  Piotr Bein
  Źródło:
  WiciPolskie.org

  • margo0307 pisze:

   „…Anioł Światłości czyli Szatan, Lucyfer! – H.P.) namówił go [ Adama ] do przekroczenia zakazu i dał mu siłę poczucia zwycięstwa.
   Ale Demony stworzyły Ewę, która skusiła go do aktu seksualizmu, osłabiła go i na nowo przywiązała do materii (…)

   Mógłby ktoś pomyśleć, że…
   Ach jaki biedny ten Adaś 😥 i jaka straszna sekutnica z tej Ewy 👿

   Ale przecież kobiety i mężczyźni różnią się między sobą nie tylko fizycznie lecz również w sferze emocjonalnej.
   Świat męski to głównie świat rzeczy, przedmiotów.
   Kobiety są bardziej zorientowane na ludzi, na wzajemne relacje i sprawy społeczne.
   „… Powszechnie wiadomo, że mężczyznom trudniej przychodzi wyrażanie uczuć.
   Dlaczego?
   U mężczyzn emocjami zawiaduje półkula prawa, za to u kobiety funkcje emocjonalne umieszczone są w obu półkulach.
   Podczas gdy mózg mężczyzny daje mu przewagę w radzeniu sobie z przedmiotami i twierdzeniami teoretycznymi, kobiecy model mózgu lepiej reaguje na wszystkie bodźce zmysłowe…
   Wyniki badań pokazują, że mózg kobiety ma większą liczbę połączeń między prawą i lewą półkulą, dlatego między nimi następuje wymiana większej ilości informacji.
   Z tego względu kobiety są przystosowane do otrzymywania szerszego zakresu informacji zmysłowych i łatwiejszego łączenia ich ze sobą oraz dostrzegania relacji między nimi. Ponieważ u kobiet funkcje emocjonalne umieszczone są w obu półkulach i lepszy jest system połączeń między nimi, daje im to większą od mężczyzn umiejętność łączenia i kojarzenia ze sobą informacji werbalnych i wizualnych.
   To sprawia, że lepiej od mężczyzn wychwytują one i odczytują subtelne sygnały, takie jak emocjonalne odcienie głosu, gestykulację i mimikę twarzy, dzięki czemu mogą więcej wnioskować na ich podstawie…
   U mężczyzn emocjami zawiaduje prawa półkula, a między półkulą lewą (werbalną) i prawą (emocjonalną) jest mniej połączeń – treści emocjonalne przekazywane są do werbalnej strony mózgu mniej efektywnie.
   Stąd ich trudności w mówieniu o emocjach.
   Różnice między mężczyznami i kobietami dotyczą również zjawiska agresji.
   Przeciętny mężczyzna przejawia większą gotowość do agresji niż przeciętna kobieta…”

   • Mezamir pisze:

    Weź pod uwagę że Adam to symbol ludzkości a nie mężczyzny 🙂
    Skoro Adam oznacza ludzkość to co znaczy Ewa?
    Stosunek do kobiet jest jasny

    „Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca

    i matki, żony !!!
    i dzieci, braci

    i sióstr !!!

    nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem”- Jeszua z Nazaretu

    1 Kor 11, 8-10
    ” 8 To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. 9 Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. 10 Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania, ze względu na aniołów. ”
    Kontekst
    Czego uczy nas Słowo Boże:
    Kobieta została stworzona na podobieństwo mężczyzny i powinna mu służyć.

    „Kobieta w religiach Wschodu kosmocentrycznych była od początku dyskryminowana.
    W Indiach od zarania była podporządkowana mężczyźnie i nigdy nie była podmiotem swych praw.
    Chrystus dał kobiecie pełne prawo rozwoju duchowego i dostępu do źródeł wiedzy”.
    😀

    Ef 5, 22-24
    ” 22 Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, 23 bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała. 24 Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim. ”

    Rdz 3, 16
    ” 16 Do niewiasty [Bóg] powiedział: Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. ”
    Kontekst
    Czego uczy nas Słowo Boże:
    Dobry Pan Bóg stworzył kobietę, by służyła mężczyźnie. W gratisie dostała też bóle porodowe.

    http://www.cytatybiblijne.pl/tag/kobieta/

    1.Koryntian 11:3
    „Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa – Bóg.”

    W Prawie Bożym mężczyzna jest autorytetem dla kobiety, a dla mężczyzny autorytetem jest Chrystus, a dla Chrystusa Bóg. Mężczyzna powinien zabiegać o poznanie i wypełnianie nauk Chrystusowych, aby poznać wolę Bożą i ją wykonywać. Kobieta powinna zabiegać o poznanie woli męża i ją wykonywać.

    1.Koryntian 14:34-35
    „Kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to Prawo nakazuje. A jeśli pragną się czego nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów! Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu.”

    1.Tymoteusza 2:11-13
    „Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem lecz [chcę, by] trwała w cichości. Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem – Ewa.”.”

    Słowo boże to nie szowinizm i seksizm,wcale a wcale

    • margo0307 pisze:

     „Weź pod uwagę że Adam to symbol ludzkości a nie mężczyzny 🙂
     Skoro Adam oznacza ludzkość to co znaczy Ewa ? …”

     Jak na mój gust 😉 – symbolem ludzkości jest zarówno Kobieta jak i Mężczyzna 😀

  • margo0307 pisze:

   „…Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu.
   Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie się zniszczą.
   W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego…”

   Tak sobie czytam i czytam… 😉

   „..Masom zwiedzionego świata chrześcijańskiego powie się że III wojna światowa na początku Ucisku (Obj. 6:3-8) jest IV wojną światową z połowy czasu Ucisku (Obj. 9:14-16), prawdziwa IV wojna światowa to bitwa Armageddonu (Obj.16:14-16), zaś bitwa Armageddonu jest bitwą z Gogiem i Magogiem (Obj. 20) (…)

   Fałszywi nauczyciele będą mylić III wojnę światową z Obj. 6:3-8 z bitwą Goga i Magoga do której ma dojść tuż po Millenium (Obj. 20) lub IV wojną światową na przełomie Ucisku i Wielkiego Ucisku (Obj. 9:14-16).”

   Komentarz Radtrapa:

   Z tego co pamiętam Biblia opisuje dwie wojny z Gogiem i Magogiem.
   Jedna jest opisana w Księdze Ezechiela jako wojna Izraela z najeźdźcami z wymienionych przez proroka krajów/terenów, którzy zostaną pokonani nie przez osłabiony Izrael a przez samego Boga, zaś trupy ich żołnierzy będą chowane „przez siedem miesięcy”.
   Druga to inwazja z „czterech stron świata” przy końcu istnienia Królestwa Tysiącletniego, po której Szatan i jego anioły zostaną ostatecznie zniszczeni w jeziorze ognia i siarki, do którego tysiąc lat wcześniej wrzucono Bestię i fałszywego proroka (Objawienia 20:7).

   Powyższe ostrzeżenie przed zwiedzeniem chrześcijan, polegającym na myleniu ze sobą poszczególnych wydarzeń z proroctw oraz stworzeniu fałszywego Antychrysta lub nawet antychrystów (patrz Mateusza 24) sugeruje że jednym z takich fałszywych „synów niegodziwości” może być przywódca islamskiej koalicji, Goga i Magoga (Imam Mahdi?). Teoria islamskiego Antychrysta i Bestii=Islamu jest bardzo popularna wśród wielu chrześcijańskich dyspencjonalistów (wideo1) (wideo2)

   Ta islamocentryczna interpretacja ma sporo dziur, na których opis przyjdzie jeszcze czas. Należy pamiętać że wielu pro-syjonistycznych chrześcijan, kierujących się zasadą „o Izraelu dobrze albo wcale”, z których wielu ostrzega przed islamskim, papieskim bądź bliżej nieokreślonym, nieżydowskim Antychrystem, jednocześnie przestrzega braci i siostry przed teoriami spiskowymi, wrzucając przy tym do jednego worka historie oparte na faktach oraz teorie niepoważne i niebiblijne.

   Takie działania są oczywiście na rękę ich zborowym nauczycielom interpretującym proroctwa według strategii działania ich denominacji.
   Te sposoby interpretacji często są bardzo stare (czasami sięgają setki lat wstecz) przez co są niepełne, pozbawione wiedzy i danych o działaniach Synagogi Szatana które wypływają na światło dzienne dopiero dzisiaj, w przededniu Czasów Ostatecznych
   („Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego!
   Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.” Daniela 12:4 ).
   Nie oznacza to że ich interpretacje są całkowicie błędne, lecz na pewno mają braki które w końcu możemy uzupełnić.

   Wielu chrześcijan odrzuca możliwość pełnego zbadania znaków czasu, zapominając o poradach św. Pawła dotyczących badania wszystkiego i zachowywania tego co szlachetne, ergo prawdziwe (Tes. 5:21).
   Wielu zapomina o rzeczy oczywistej: analizowanie czegokolwiek, bez posiadania wszystkich danych, w większości przypadków skutkuje analizą błędną.

   Islam nie jest Bestią opisaną w Księdze Objawienia.
   Jest jedynie jej narzędziem, pazurem który pomoże Bestii narzucić swoją władzę światu. Islam sam w sobie, a także jego sekty, dżihadyści i kabalistyczni sufici są tworem tej samej Kabały która przejęła kontrolę nad światem zachodnim i wciąż zwodzi Izrael, podtrzymując go w stanie apostazji która minie dopiero po okresie „procesowania się” Boga z narodem wybranym (Zachariasza 12-13)…
   Jest wiele teorii mówiących o tym kto się przyłączy do tej przyszłej inwazji na Izrael.
   Zanim wymienię indywidualne narody, wspomnę o kilku bardziej znanych teoriach z jakimi się spotkasz studiując proroctwa z Ezechiela 38 (…)

   Ezechiel 38:1-7 podaje 10 nazw uczestników ataku na Izrael, który nastąpi po zgromadzeniu się Żydów w ich ziemi. Jako pierwszy wspomniany jest kraj Magog. Najpopularniejszym umiejscowieniem dla Magog jest Azja Środkowa. Żydowski historyk Josephus powiedział, „Magog zapoczątkował Magogów, zwanych przez Greków Scytami. Scytowie byli plemieniem koczowniczym zamieszkującym dawne tereny od Azji Środkowej poprzez południową część dawnej Rosji”. Dzisiaj tereny te są zajmowane przez byłe radzieckie republiki Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu i prawdopodobnie Afganistanu. Wszystkie te narody składające się na Magog mają jedną rzecz wspólną – Islam…”

   Całość:
   http://radtrap.wordpress.com/2014/08/29/inwazja-goga-i-magoga/

   • Mezamir pisze:

    Redtrap – dezinformacyjny głos w Twoim domu 🙂

    Żal mi ludzi którzy chcą demaskować fałsz kościoła opierając się na źródłach spreparowanych przez ten kościół.

    Gonią za własnym ogonem,przelewają wodę do brudnych naczyń w nadziei że tym razem będzie czysta
    Innych naczyń nie wezmą bo już są zaprogramowani że inne są złe i fałszywe 😉

    • margo0307 pisze:

     „..Innych naczyń nie wezmą bo już są zaprogramowani że inne są złe i fałszywe 😉 ”

     A może byłoby ciekawiej, gdybyś to powyższe zdanie napisał np. tak:

     Innych naczyń nie weźmiemy bo już jesteśmy zaprogramowani że inne są złe i fałszywe 😀

     Ale jak zwał, tak zwał 😉 Mi się wydaje, że z każdego naczynia można wyczytać wiele interesujących informacji 🙂

 2. Mezamir pisze:

  Jakie słowo pada najczęściej w filmie o Chińczykach?
  Jezuita.
  Bankierzy/iluminaci – czytaj jezuici.
  Masoni 33 stopnia to też iluminaci,reszta masonów to pieski na smyczy jezuitów.
  Franciszek wcale nie został papieżem przez przypadek.
  Jezuita papież to „czarny papież”,zgodnie z jezuicką symboliką.

 3. Mezamir pisze:

  http://www.prisonplanet.pl/kultura/papiez_franciszek_i,p180530631

  Sojusz papiestwa i banksterów, czyli o tym jak Franek i Szymek rozmawiają o budowie „Narodów Zjednoczonych Religii” (czytaj:globalnej religii). Banksterzy najpierw doprowadzili do wielu wojen i konfliktów religijnych lub wojen gdzie jednym z podtekstów była religia, zradykalizowali całe rzesze wyznawców różnych religii a w szczególności chrześcijan i muzułmanów napuszczając ich na siebie, stworzyli wiele islamskich siatek terrorystycznych, różnych chrześcijańskich fanatycznych sekt, kościołów czy organizacji bezwzględnie popierających politykę Izraela i USA a teraz wykorzystując obecne religijne zamieszanie chcą zbudować globalną religię albo instytucję koordynującą współpracę pomiędzy religiami aby rzekomo zapobiec wojnom między religiami oraz rozszerzaniu się fundamentalizmu religijnego, choć trzeba przyznać że to właśnie różnej maści fundamentalistyczni przywódcy religijni dążą do budowy globalnej religii aby skupić w swoich rękach jeszcze większą władzę, boją się bowiem że ludzie mogą całkowicie odrzucić religie i wtedy zostaną z niczym.

  Hehehe! „Narody Zjednoczone Religii”…

  Ciekawi mnie – kto będzie miał w tym „NZR” prawo veta? Na pewno Izrael „najstarsi bracia w żydowskiej wierze”. Być może Watykan. A co z resztą?
  Jak widać żydłactwo i żydostwo coś kombinują.
  Ale bez nas – pogan. My z nimi nie pertraktujemy. Jahwizm należy wytępić jako najgorszą duchową plagę i zakałę ludzkości.
  opolczyk

  Abstrahując już od tego że sama nazwa tego przedsięwzięcia jest idiotyczna to zastanawiam się jakby to miało wyglądać? Jak miała by wyglądać taka organizacja w praktyce? Bo przecież odłamów, odprysków, sekt chrześcijańskich, islamskich, żydowskich nie wspominając już o religiach dalekiego wschodu jest dziesiątki a nawet setki tysięcy, dochodzą do tego jeszcze różnej maści szkoły filozoficzne, satanizm który też jest religią i w dodatku odżydowską no i jeszcze poganie, ale nie wszyscy, ci naiwni i głupi poszliby zapewne na taką współpracę. W każdym bądz razie samych tylko odprysków chrześcijaństwa jest około 40 tysięcy jak się nie mylę, każdy kościół musiałby mieć więc swojego przedstawiciela, a skąd wezmą taką salę na 40 tysięcy ludzi? I to tylko samych chrześcijan! I kto będzie miał prawo głosu i veta oraz jak będą wyglądały w praktyce obrady kiedy każdy z przedstawicieli będzie chciał zabrać głos? Przyjęcie jakiejkolwiek rezolucji będzie trwało latami biorąc pod uwagę różnicę zdań panującą wśród religijnych. No chyba że w skład takowej instytucji będzie wchodziło tylko parę najważniejszych i największych religii, które dzięki temu skupią jeszcze większą władzę w swoich rękach a reszta tych niewygodnych i niepotrzebnych do piachu. Być może właśnie ta instytucja będzie miała za zadanie ostatecznie wyeliminować konkurencję żydłactwa i żydostwa w celu ostatecznej konsolidacji i centralizacji władzy w ich rękach i osiągnięcia pełnej dominacji.

  http://opolczykpl.wordpress.com/2014/09/08/apel-rady-krajowej-polskiego-komitetu-slowianskiego-i-zarzadu-glownego-stowarzyszenia-przyjazni-polsko-rosyjskiej/

  REFERENDUM NT. NIEPODLEGŁOŚCI SZKOCJI. – ‚Do czego zmierzamy’ – to dokładnie widać na poniżej załączonym filmiku na temat tzw. glasnosti, tj. przejrzystości”
  „Filo”: „…tak zwane światowe media nabrały wody w usta po referendum w Szkocji!! I nikt nie chce ujawnić, że sędzia nakazał powtórzenie referendum!
  Takiego skandalu chyba nikt się nie spodziewał w ‚demokratycznej’ Brytanii – ‚matce współczesnego parlamentu’.
  Nie tylko, że nie trzeba było okazywać żadnych dokumentów tożsamości, i że oficjalnie nie było ŻADNYCH obserwatorów – to jeszcze wylazło, że aż… 110% ludności upoważnionej do głosowania wzięło udział w referendum.
  Jak na złość i niechcący, prasa Murdocha wstawiła niepostrzeżenie kamery. I zobaczcie co kamery zarejestrowały i kto naucza cały świat o demokracji” :

  Odnośnie „podarunku” Krymu przez Chruszczowa:

  Ma to związek z projektem „krymska kalifornia”, czyli żydowskim państwem na Krymie.
  Cyt. za pszekiem:
  „Rok 1952 zamykał pewien konflikt o którym u nas w Polsce niezbyt głośno co nie znaczy że konflikt nie był groźny a nawet bardzo groźny.Konflikt toczył się wokół idei stworzenia państwa Izrael na obszarze Krymu. (historia z tym związana obfituje mnogością faktów,nazwisk,zdarzeń,itp dlatego ja opiszę ją w skrócie a dla żądnych wiedzy o szczegółach,na końcu postu załączę linki)
  Sprawę zainicjował jeszcze na początku lat 20-tych Lew Trocki-Bronstein, Lew Kamieniew-Rozenfeld i aktywiści związani z tą „opcją”.Pod pozorem korzystnego kredytu wypuścili obligacje dla których zabezpieczeniem była ziemia na obszarzeKrymu.Jak łatwo zgadnąć obligacje wykupili „amerykańscy finansiści”.Kredyt zgodnie z umową miał zostać spłacony do 1958r.
  Pod koniec lat 20-stych z „trockistowskim skrzydłem” stało się co się stało,reszta dokonała się w czasie tzw”wielkiej czystki” 1937 r i wówczas (choć do terminu spłaty pozostało jeszcze sporo czasu), środowiska skupione wokół „amerykańskich finansistów” zaczęły sugerować aby na Krymie powstała Autonomiczna Republika Żydowska.Napaść III Rzeszy na ZSRR wpłynęła na zmianę wielu okoliczności między innymi na kwestę Autonomicznej Republiki Żydowskiej.
  W 1942r powstał Żydowski Komitet Antyfaszystowski (to ci „przyjaciele” Pearl Poliny Mołotow) Walka z faszyzmem dzieło zbożne któż mógł przypuszczać że miast walki z faszyzmem komitet zaktywizuje działania w zupełnie innej sprawie – w sprawie przekazania Krymu żydom.”Amerykańscy finansiści” ustami prezydenta Roosevelt coraz śmielej zaczęli mówić już nie Autonomicznej Republice ale o niezależnym państwie Izrael na Krymie,a w gorszym wariancie o „Krymskiej Kalifornii”
  Zakusy te skończyły się na niczym oczywiście jeśli nie liczyć tego że wielu członków żydowskiego komitetu antyfaszystowskiego przedwcześnie spotkało się z Wiekuistym,wielu,w tym Pearl Mołotow,wyjechała w miejsca bardziej odległe i chłodniejsze niż Krym.”

  Malarz
  Dla mnie to wszysko jest zbyt naciągane i nie odpowiada faktom.
  Przed utworzeniem Izraela Żydzi planowali zastępcze Izraele w wielu krajach – Judeopolonię u nas, Krym, Madagaskar, Patagonia (tę ostatnią niedawno wykupili za długi Argentyny w MFW: http://konwent-narod…ac-drugi-izrael)
  Mieszkający w ZSRR Żydzi chcieli republikę żydowską na Krymie, a batko Stalin dał im ją – ale nie na Krymie a nad Amurem przy granicy z Chinami.
  http://pl.wikipedia….łd_Autonomiczny
  Od tego czasu Żydzi w Rosji przestali prosić Stalina o własną republikę.
  W 1942 Roosevelt mógł gadać co chciał – karty tasował i rozdawał Stalin a nie on. A zwierzchnicy Roosvelta w tym czasie już planowali Izrael w Palestynie, a nie na Krymie. I osiągnęli to zakładając ONZ na podarowanym na ten cel przez Rockefellera gruncie.
  Owe obligacje (jeśli rzeczywiście takie wypuszczono) nic „amerykańskim finansistom” nie dały. Nie wykupili za nie Krymu do roku 1958. Czyli okazały się makulaturą.
  Zauważ, że mimo „podarowania” Krymu Ukraińskiej Republice Radzieckiej
  – wszystkie ważne decyzje dotyczące republiki ukraińskiej i Krymu zapadały w Moskwie a nie w Kijowie,
  – władze w Moskwie (także w czasach Chruszczowa) dbały o to, aby na Krymie ludność rosyjska stanowiła większość – mimo oficjalnej przynależności Krymu do republiki ukraińskiej. Nie było tam zaawansowanego osadnictwa żydowskiego ani nawet ukraińskiego. Przewaga Rosjan mieszkających na Krymie była zabezpieczeniem interesów Rosji.
  opolczyk

  Karen Hudes: “Ta korupcja musi się skończyć”
  http://www.rdc.pl/informacje/karen-hudes-istnieje-grupa-interesow-ktora-kontroluje-rynki-kapitalowe-oraz-bank-rozrachunkow-miedzynarodowych-i-banki-centralne-posluchaj/

  – Kontrolę nad Bankiem Światowym przejęła “superorganizacja”. (…) To nie jest legalny podmiot gospodarczy, tylko grupa, która działa jako jeden konglomerat. (…) To rodziny Rockefellerów, Rothschildów i tajne stowarzyszenia, do których one należą. Ich ślady prowadzą do jezuitów w Watykanie – mówiła w rozmowie z Rafałem Betlejewskim w RDC Karen Hudes, prawniczka, która ponad 20 lat pracowała w Banku Światowym.
  Karen Hudes, absolwentką prawa na prestiżowej Yale Law School, pracowała przez 21 lat w Banku Światowym jako wysokiej rangi prawnik w departamencie prawnym. – Opowiada ona niepokojące rzeczy o korupcji w Banku Światowym i światowym systemie finansowym – zachęcał do wysłuchania rozmowy Rafał Betlejewski.
  – Najprościej mówiąc nieprawidłowością jest istnienie pewnej grupy interesów, nazwijmy to organizacją, która kontroluje rynki kapitałowe, a także Bank Rozrachunków Międzynarodowych i banki centralne, które drukują tzw. pieniądz fiat, a świat musi wrócić do waluty opartej na aktywach. Ta korupcja musi się skończyć.
  Cała rozmowa Rafała Betlejwskiego z Karen Hudes w audycji Między innymi Betlejewski. POSŁUCHAJ!

  Wszelkie plany podboju świata i stworzenia światowej religii mamy w Biblii Koranie i Torze
  Religie pustyni spreparowane w Rzymie to koń trojański

 4. Mezamir pisze:

  Celem jest zniszczenie wszystkich religii – głównie Judaizmu, Chrześcijaństwa oraz Islamu.

  Brednie,celem ataku tych trzech w jednej religii,są wszystkie inne tradycje duchowe świata

  List do Rzymian, Obowiązki Chrześcijanina, Miłość i pokora zasadą postępowania, 13: Posłuszeństwo wobec władzy świeckiej
  1 Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. 2 Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu.
  Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. 3 Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego.
  A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. 4 Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga,
  [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. 5 Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. 6 Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd.
  7 Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć.
  Żaden duchowy semita chrześcijanin,nie ma prawa brać udziału w protestach przeciwko władzy
  Władza pochodzi od Boga i koniec.
  Jeśli ktokolwiek sprzeciwia się władzy syjonistów, banksterów, dyktatorów
  Unii,USA,PO,PIS,SLD itd itp a także totalitaryzmowi i NWO –
  sprzeciwia się woli Boga judeochrześcijan/neojudaistów itp.

  “NWO budowany będzie przeciw Rosji,na ruinach Rosji i poprzez Rosję” – Zbigniew Brzeziński
  Wyciąg z protokołu nr 468 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 21 czerwca 1990 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Zbigniewowi Brzezińskiemu.
  Senat jednogłośnie zatwierdził uchwałę Rady Wydziału Nauk Społecznych o nadaniu doktoratu honoris causa byłemu doradcy Prezydenta USA prof. Zbigniewowi Brzezińskiemu za wkład w rozwój nauki oraz za zasługi dla narodu i kultury chrześcijańskiej w Polsce i na świecie.

  Nad społeczeństwem dominować będzie elita… która dla osiągnięcia swoich politycznych celów nie będzie wzbraniać się przed stosowaniem najnowocześniejszych technik kształtowania publicznych zachowań i utrzymywania społeczeństwa pod ścisłą kontrolą i inwigilacją [Zbigniew Brzeziński w książce „Between Two Ages” 1970 r.]

  RZĄD ŚWIATOWY powstanie bez względu na to, czy nam się to podoba czy nie. Otwartą pozostaje jedynie kwestia, czy Rząd Światowy stworzony zostanie na drodze przemocy czy powszechnego przyzwolenia. [James Paul Warburg podczas przesłuchania przed amerykańskim Senatem, 17 lutego 1950 r.]

  Jesteśmy na krawędzi globalnej transformacji. Wszystko, czego teraz potrzebujemy to odpowiednio wielki kryzys, a wtedy narody zaakceptują Nowy Porządek Świata. [David Rockefeller]

  Zygmunt Bauman:

  Na pewno nie chcę państwa globalnego. To byłby, jak już Karl Jaspers orzekł, koszmar. – Bo nie byłoby gdzie uciekać. Jedno państwo dla całej ludzkości byłoby ramą dla totalitaryzmu, jakiego świat jeszcze w najgorszych nawet marach nocnych nie doświadczył.
  Polak-katolik czyli Żyd

  …Dzień Judaizmu to dobry moment, by uświadomić sobie, że jako chrześcijanie jesteśmy i musimy być Żydami (w wymiarze najważniejszym, bo duchowym). Zostaliśmy bowiem wszczepieni w Izrael, który pozostaje narodem nie tylko wybranym, ale wręcz stworzonym przez Boga. Dla wierzącego chrześcijanina nie ma i nie może być wątpliwości, że jest on w duchowym wymiarze Żydem. I aby mieć tego świadomość wcale nie trzeba było Soboru Watykańskiego II, bo w podobnym duchu wypowiadał się także (choćby) Pius XI. (…) Wiara Abrahama, Mojżesza, ale także Dawida jest naszą wiarą. I choć różnimy się w wielu kwestiach (powiedzmy otwarcie także absolutnie fundamentalnych) z Żydami wyznawcami judaizmu, to dzielimy z nimi fundamentalne przekonanie, że nasz Bóg jest Bogiem Izraela, a naszą wobec Niego postawą jest wierność i oddanie. I wysławianie Jego Imienia [Tomasz Terlikowski, Fronda]

  „…A gdy do tego wszystkiego dodać dawniejsze pogardliwe nazywanie środowiska Frondy mianem „judeochrześcijan”, to widać, że na części konserwatywno-katolickiej prawicy wciąż istnieje niemały problem z jawnym uznaniem dla żydowskich korzeni chrześcijaństwa.”
  .
  katolik Mirosław Salwowski – ja też jestem Żydem (duchowym)
  Kto jest Żydem wg “Nowego Testamentu”
  „Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga.”
  .
  Rz 2; 28-29

  Żydowski hymn triumfu
  „Niezupełnie rozumiejąc co my wam czynimy, staliście się powszechnymi agentami naszej rasowej tradycji…”
  „Żydowscy rzemieślnicy, żydowscy rybacy są waszymi nauczycielami i waszymi świętymi z niezliczonymi wyrzeźbionymi postaciami w niezliczonych katedrach wzniesionych dla ich pamięci. Żydowska dziewczyna jest waszym ideałem macierzyństwa i dziewictwa. Żydowski zbuntowany prorok jest centralną figurą w waszych religijnych modlitwach. My zlikwidowaliśmy waszych bogów, odstawiliśmy waszą rasowa spuściznę i zastąpiliśmy ja naszym bogiem i naszymi tradycjami. Żaden podbój w historii nie może być nawet porównywalnym z tym czystym i sprawnym opanowaniem was!”
  Marcus Eli Ravage – osobisty biograf klanu Rothschildów o chrześcijaństwie
  Katolicki “patriotyzm”
  “Cóżby ci przyszło z wolnej ojczyzny, gdyby Kościół miał na tym stracić”
  Cytat z książki dla harcerzy „Czuj duch” ksiądza Kazimierza Lutosławskiego napisanej krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

  “Chrześcijaństwo nie jest potrzebne nam, Żydom, ale jest przecież rozgłaszaniem po krańce świata pojęć zawartych w żydowskim Piśmie: prawd o Stwórcy, o Jego przymierzu z Izraelem, o Jego trosce o ludzi, o Jego wymaganiu posłuszeństwa przykazaniom, o jego obietnicy odkupienia, które ma objąć cały świat, gdy, jak mówi prorok “Pan będzie jeden i jedno będzie jego Imię”.
  Cytując rabina (?) Franza Rosenzweiga, Krajewski dodaje do tej biblijnej zapowiedzi: Żydzi są dziedzicami Objawienia, a chrześcijanie, uznając je, są spadkobiercami swojego Objawienia. … Żydzi muszą strzec świętego płomienia, a chrześcijanie mają roznosić jego światło we wszystkich kierunkach. Czyli po prostu, chrześcijanie są rodzajem “chłopców na posyłki” prawdziwych dziedziców naszej planety. Żydzi zaś są prawowitymi “panami świadomości” ludów które dały się schrystianizować. (Słowo chrześcijanin – po francusku chrétien – wywodzi się zresztą etymologicznie od crétin, czyli po prostu kretyn.)” Stanisław Krajewski

  Naród kładzie na swych bogach pieczęć swej narodowości.

  a pisanie o okultyzmie w kontekście Hitlera to powielanie kościelnych propagandowych głupot i świadectwo ignorancji.No ale czego się spodziewać po masonie 33/jezuicie?
  Przecież Hitler i Stalin to też były jezuickie maskotki.

  “Adolf Hitler w gazetach niemieckich od 1933 do 1945 uważany i sławiony był jako Mesjasz i Nowy Chrystus, Wybawiciel Ludzkości.
  Nawet w Polsce do września 1939 taki Wyszyński jak i młody Wojtyła czcili Adolfa Hitlera jako zbawcę i mesjasza Europy. Jaka wiara, taki mesjasz. Teraz mało kto pamięta, że Wyszyński posłał prawie 1300 polek i polaków do hitlerowskich pieców w obozach koncentracyjnych. I za to go PRL chciało zamknąć, zupełnie słusznie, bo zdradzał tajemnice spowiadających się partyzantów prosto do gestapo.

  Nic o okultyzmie nie było w tamtych czasach, nawet w plotkach.
  Zarzut okultyzmu wobec reżimu Hitlera ma odwrócić uwagę od jego wyjątkowo pobożnej katolickości maryjnej.
  Spośród wyznań chrześcijańskich niekatolickich katolik Adolf Hitler faworyzował protestantyzm, który jest najbardziej otwarty na reinterpretację.
  W odróżnieniu od przypisywanych nazistom po II wojnie światowej tendencji nie skłaniał się ku wierzeniom ezoterycznym, neopogaństwu i okultyzmowi. Wyśmiał je w “Mein Kampf” (str. 282).

  Adolf i okultyzm 🙂 chyba maryjny.

  „Okultystów/mistyków to hitlerowski reżim w komorach gazowych mordował, tak się nimi interesował.
  Kilkanaście tysięcy okultystów/mistyków niemieckich i teozofów, hitlerowski
  reżim faszystów nazioli papieskich wymordował!”


  Jeśli odpowiedzialność za czynniki ekonomiczne, które wywołały II wojnę światową – czyli kartel olejowy i narkotykowy – nie zostanie wywiedziona na światło dzienne, te same czynniki wywołają w przyszłych pokoleniach jeszcze więcej szkód niż naziści. [Telford Taylor, amerykański oskarżyciel w Trybunale do Ścigania Zbrodni Wojennych w Norymberdze przeciwko IG Farben, w 1947 r.]
  Przygotowania do utworzenia faszystowskiego rządu światowego zaczęły się przed I wojną światową i trwają konsekwentnie do dziś! Unia Europejska jest pierwszą cegiełką.
  http://www.relay-of-life.org/pl/

  POLITYCZNE PERSPEKTYWY BRUKSELSKIEJ UE
  W tym zwięzłym wykładzie dr Matthias Rath, na podstawie protokołów Procesów Norymberskich, przedstawia zupełnie nową, do tej pory UTAJNIONĄ, wersję historii świata. Dowiesz się, że Hitler był tylko korporacyjną marionetką opłacaną przez bankierów z Wall Street. Poznaj prawdę o tym, kto i po co wywołał I i II wojnę światową i stworzył UE! Jak to możliwe, że nie miałeś o tym wszystkim pojęcia?!

  • Mezamir pisze:

   1. “Prawdą jest, że rzymscy Jezuici opanowali do perfekcji wolnomularstwo, które jest ich najznakomitszym i najbardziej efektywnym narzędziem, dzięki któremu osiągają swoje cele wśród protestantów.”
   The Grand Design Exposed, John Daniel, (Middleton, Idaho: CHJ Publishing, 1999), p. 302.
   2 “..Pomiędzy 1555 a 1931 Zakon Jezuitów został wydalony z co najmniej 83 państw, państw miast oraz miast, za angażowanie się w polityczne intrygi i w przewrotowe spiski przeciwko dobrobytowi państwa, powołując się na zapiski jezuickiego księdza Thomasa J Campbella. Praktycznie każdy powód wydalenia to polityczne intrygi, polityczna infiltracja, polityczne przewroty..”
   (1987) J.E.C. Shepherd (Canadian historian)

   Zakon jezuitów wykształcił takie osobistości jak, np. Joseph Goebbels,
   Juziu Stalin, Fidel Castro, Bill Clinton czy 11 szef KE – Jose Manuel Durao Barroso…

   • margo0307 pisze:

    „…że opcja Samsona jest już przygotowana i że we wszystkie stolice Europy wycelowane są rakiety uzbrojone w głowice jądrowe.
    Żydowski profesor Marvin Van Creveld z Holandii podsumował to w kilku zdaniach:

    Jesteśmy w stanie zniszczyć wszystkie stolice Europy.
    Mamy setki bomb atomowych i rakiety, które możemy wystrzelić we wszystkich kierunkach, może nawet w Rzym.
    Większość europejskich stolic jest łatwym celem dla ataku naszego lotnictwa…
    Jesteśmy w stanie na wypadek naszej katastrofy zabrać ze sobą świat.
    I mamy zamiar to uczynić, nim dopuścimy do klęski Izraela…”

    Całość w poniższym linku:

    http://www.monitor-polski.pl/opcja-samsona-bliska-realizacji/

    Niestety wierzę, że taka operacja jak najbardziej jest możliwa do wykonania przez chorych ludzi 😦
    Zadać chyba trzeba sobie pytanie:
    – jak to możliwe by człowiek posiadał w sobie tak ogromne pokłady nienawiści w stosunku do innych ludzi i był zdolny do tak okrutnego traktowania bliźnich ?
    Odpowiedź – jak mi się zdaje – można m.in.znaleźć na stronach http://pracownia4.wordpress.com/2014/09/24/polityka-dziel-i-rzadz-w-ameryce-lacinskiej-sabotowanie-grupy-brics-na-naszym-podworku/ , gdzie w sposób – w miarę zrozumiały przedstawiona jest sytuacja geopolityczna, jaka obecnie ma miejsce na świecie, w arcie, z którego pochodzi poniższy cytat:

    „..Zestawiając wszystkie wspomniane wydarzenia, trudno nie odnieść wrażenia, że elity Stanów Zjednoczonych z coraz większą desperacją usiłują utrzymać swoją szybko słabnącą globalną dominację, wykorzystując w tym celu brudne zagrywki i oczywiste kłamstwa, jak choćby to dotyczące zestrzelenia MH17.
    Jednakże tym razem nie walczą z „terrorystami ukrytymi w jaskiniach”, lecz z całą siecią silnych państw i ich nowymi sojusznikami…”

    • margo0307 pisze:

     „..Zestawiając wszystkie wspomniane wydarzenia, trudno nie odnieść wrażenia, że elity Stanów Zjednoczonych z coraz większą desperacją usiłują utrzymać swoją szybko słabnącą globalną dominację, wykorzystując w tym celu brudne zagrywki i oczywiste kłamstwa… tym razem nie walczą z „terrorystami ukrytymi w jaskiniach”, lecz z całą siecią silnych państw i ich nowymi sojusznikami…”

     „..Z powodu napływu wysokowibracyjnego promieniowania Wodnika, większość niskowibracyyjnych gadów ewakuowała się z Ziemi poprzez sztuczny portal czasoprzestrzenny (gwiezdne wrota), znane w starożytności jako Maszyna Ozyrysa, a obecna jego wersja, jest znana jako Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) w CERN (Europejskie Centrum Badań Jądrowych) pod Genewą.
     Największa w nowożytnych dziejach Ziemi ewakuacja została zakończona dokładnie w dniu 21.12.2012 r. po czym nagle, najdroższe urządzenie będzie do 2015 r. wyłączone i bezużyteczne, bowiem wcale nie chodzi o żadne bzdurne i durne badania, bo te są jedynie przykrywką.
     A więc powszechnie zapowiadany koniec świata nastąpił, ale z powodu tego, ze część scenariuszy została zneutralizowana, gdyż wiele grup miało zupełnie odmienne plany.

     Ostatecznie koniec świata nastąpił, ale inaczej dla gadów, a inaczej dla ludzkości, pomimo, że niektóre elementy transformacji są wspólne dla wszystkich istot i ras we wszystkich wszechświatach.
     Jednak wiele niskowibracyjnych istot kosmicznych, nie chce dobrowolnie uczestniczyć w transformacji, stąd z powodu tzw. cwaniactwa ich gadzich móżdżków, na Ziemi przejawi się z ich powodu jeszcze wiele zła, tym razem za pomocą innego urządzenia zwanego RHIC, czyli Relatywistyczny Zderzasz Ciężkich Jonów w Nowym Jorku, który jest już gotowy do wykonania zadania, do jakiego został skonstruowany.
     Natomiast LHC jest obecnie wzmacniany.
     Wśród niektórych naukowców już zaczyna się przejawiać strach na samą myśl, co się stanie, gdy LHC i RHIC zadziałają wspólnie i z całą mocą, aby realizować jaszczurze cele. Najogólniej rzecz biorąc, jaszczury, które czynnie ingerowały w rozwój ludzkości tzw. nasi starzy bogowie, tworząc dla ludzkości system niewolniczy, sami w padli w pułapkę.
     Jak w znanym powiedzeniu, kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada.
     Tak więc istoty gadoidalne utraciły większość swych możliwości, toteż w momencie zbliżania się fali nowego promieniowania o wyższych wibracjach, nie byli w stanie ich wytrzymać.
     Mieli do wyboru; spalić się w ogniu astralnym, albo natychmiastową ewakuację, albo inkarnowanie lub przejmowanie porzuconych ciał ludzkich, lub ich kradzieży, aby przetrwać i tym samym, na własnej skórze doświadczyć tego, co czyniły innym.

     7. Zwiększanie wibracji np. w sferze astralnej, w której bytują istoty niskowibracyjne, drapieżne, pasożytnicze, działa na nie tak, jakby dosłownie grunt palił im się pod nogami. W sposób bardziej przyziemny można to porównać do kuchenki mikrofalowej, czy zwiększania temperatury w saunie, z której w pewnym momencie trzeba wyjść, aby się nie ugotować.
     Jednak znacznie ważniejsze są nowe treści zawarte w oprogramowaniu Ery Wodnika, które są przekazywane ludzkości poprzez promieniowanie słoneczne, szczególnie po roku 2012.
     Czas ten jest szczególnie ważny, toteż w tym miejscu przytoczę istotne ostrzeżenie biblijne, o koniecznej w tym czasie wielkiej uwadze i rozwadze.
     Czas ten został skrócony do 3,5 lat, aby nawet wybrani, nie zostali zwiedzeni. Obserwujcie znaki, a ich (nasienie węża) poznacie po braku światła i po owocach.
     Ważną wskazówką jest także znamię „Kaina” na ich czołach.
     Osobnicy nim naznaczeni, mają ten znak genetyczny zapisany w haplogrupie. Charakteryzują się oni takimi cechami jak; niezdolność do bezwarunkowej miłości (spajającej energetycznie ciała człowieka), brak skrupułów, brak poczucia wstydu czy winy (sumienia), składanie obietnic bez pokrycia, krzywoprzysięstwo, oszustwo, notoryczne kłamstwa (zwykle w celu osiągnięcia korzyści osobistych, rodzinnych, partyjnych, społecznych i in.), okrucieństwo, mściwość, zawziętość.
     W/w cechy charakterystyczne dominują wśród polityków i zakulisowych elit.
     Politycy zaś, są dla elit niczym słudzy, jako ich aparaty wykonawcze.
     W języku potocznym sprzedajni i bezrozumni politycy funkcjonują także jako przysłowiowi murzyni do czarnej roboty, którzy muszą dla elit wykonać nawet najpodlejsze zadania.
     A jak nie są już potrzebni, to dostają kopa np. poprzez ujawnienie zawartości czarnych teczek.
     Tak więc od czasów Kaina, trwa nieustanne dążenie do ograniczenia, a następnie eliminacji nieugiętych ludów ze słowiańskimi genami haplogrupy R1A1, w Europie, szczególnie Polaków.

     8. Dlaczego bardzo stare biblijne ostrzeżenie, jest tak ważne właśnie teraz?
     Bowiem do zwykłych, znanych nam, polityków, duchowieństwa, naukowców i całej dotychczasowej patologii dołącza ogrom istot demonicznych, które w ten podstępny sposób chcą się ukryć, lub też zdecydowały się na doświadczanie w ciałach ludzkich, najczęściej skradzionych.
     Istoty te, wyglądające zewnętrznie na zwykłych ludzi, najczęściej nie mają dobrych intencji.
     Niektóre z nich dorysowują sobie serca, aureolę świętości, światłość itp., ukazują się jako kipiący miłością, inni jako nowi „zbawiciele”, inni nauczyciele itd.
     W różnych naukach można spotkać zupełnie inne określenia tych samych cech osobniczych np. w psychologii i psychiatrii funkcjonuje nazwa psychopata, pomiędzy psychologią a socjologią pojawia się nowa nazwa i dyscyplina – ponerologia polityczna, natomiast w biologii – wola przetrwania (pasożyta), natomiast w politologii – to zwykłe politykierstwo.
     Z biologicznego punktu widzenia ich gadzie móżdżki, działają prawidłowo tzn. zrobią wszystko żeby przetrwać, lecz bez zmiany siebie.
     Nasuwa się więc pytanie, czy wogóle można jaszczura, pasożyta lub drapieżnika, oduczyć pożerania innych, picia krwi, tortur, ofiar całopalnych, kradzieży embrionów, kradzieży energii itp.
     Na to niech każdy odpowie sobie sam, wg poziomu swojej świadomości lub poszuka precyzyjnych odpowiedzi w przywoływanych już „Protokołach Mędrców Syjonu” oraz w opracowaniu pt. „Tajemnicze Przymierze”, z którego zacytuję tylko dwa zdania:
     „Oszustwo będzie tak olbrzymie, tak obszerne, że ujdzie ludzkiej uwadze. Ci, którzy je dostrzegą będą uważani za szaleńców”.

     9. Analizując zachowania wynikające z woli przetrwania, warto pamiętać, że zwykle bywa tak, że łatwo jest dostrzec np. pasożytnictwo, czy wampiryzm, u innych, najlepiej obcych, a najtrudniej u siebie samego…”
     http://prawdaserca.wordpress.com/comment-page-10/#comment-710
     „Opalanie” + najkrótszy możliwy komentarz.

 5. margo0307 pisze:

  „…Dzisiaj ogłosiliśmy kalifat… Prorok powiedział:
  W Ramadan od Boga pochodzą zwycięstwa…
  przysięgam na Boga, że złamiemy Amerykę na pół i zniszczymy wrogów naszej religii…” :załamka:

  Ile to dziecko może mieć lat ?
  – 12 ?…, może 14 ?

  Obejrzyjcie materiał Maxa Kolonko…

 6. Mezamir pisze:

  Na początku publikuję wrzucony w komentarzu przez „Ulisza” list do prezydenta Federacji Rosyjskiej Putina i Rosjan:
  Szanowny Panie Prezydencie Putin i Narodzie Rosji

  Przyjmijcie, prosimy, nasze przeprosiny za zachowanie naszych rządów i mediów. Wiele wskazuje na to, że narody Zachodu, wiedzione przez Stany Zjednoczone, są zdeterminowane, by wywołać wojnę z Rosją. Każdy człowiek przy zdrowych zmysłach jest w stanie wyobrazić sobie straszliwe konsekwencje takiej wojny i zrobiłby wszystko, by tego uniknąć. W rzeczy samej, wydaje się, że to właśnie robicie. W obliczu nieustającego potoku kłamstw i prowokacji, udało się Wam zapobiec wciągnięciu Rosji w nuklearną wojnę.1, 2

  Wydarzenia związane z wojną na Ukrainie przedstawiane są w sposób wypaczony, żeby przedstawić Was jako agresorów, podczas gdy wszystkie fakty wskazują na coś dokładnie przeciwnego. Neonazistowskie bandy popełniają codziennie zbrodnie przeciwko mieszkańcom Noworosji, otrzymując polityczne i finansowe wsparcie od zachodnich rządów. Armia Ukrainy dokonała ataków na rosyjskie przejścia graniczne i miasta oraz regularnie bombarduje uchodźców, próbujących opuścić Ukrainę. Rosja została oskarżona o zniszczenie samolotu Malezyjskich Linii Lotniczych, lot nr MH17, mimo że dowody wskazują na zastrzelenie tego samolotu przez armię ukraińską. Dostarczacie pomoc humanitarną dla ludności Ługańska, a jesteście oskarżani o szmuglowanie broni na Ukrainę.3

  Dlaczego staliście się celem tych kłamstw i prowokacji? Prąc do wojny z Rosją, zachodni patologiczni zbrodniarze potrzebują zewnętrznego wroga. Jak długo ludzie skoncentrowani są na „rosyjskiej agresji”, pozostają w nieświadomości co do rzeczywistych sprawców chylenia się ku upadkowi amerykańskiej gospodarki i systemu społecznego. W Europie, z całą jej historią brutalnych wojen wywołanych przez arogancję i chciwość, europejscy przywódcy całkowicie upadli moralnie i naiwnie podążają krok w krok za amerykańską polityką imperialistycznej agresji. Ostatni wielki prezydent Stanów Zjednoczonych, John F. Kennedy, tak w 1961 roku opisał naszego wspólnego wroga:

  Na całym świecie działa przeciwko nam monolityczny i bezwzględny spisek, bazujący przede wszystkim na ukrytych metodach, którego celem jest rozszerzanie swojej strefy wpływów poprzez infiltrację zamiast inwazji, poprzez działalność wywrotową zamiast wyborów, poprzez zastraszanie zamiast wolnego wyboru, poprzez nocną partyzantkę zamiast regularnego wojska walczącego w dzień.

  Jest to system, który zgromadził ogromne ludzkie i materialne zasoby dla zbudowania jednolitej i wysoce skutecznej maszyny, która łączy operacje militarne, dyplomatyczne, wywiadowcze, ekonomiczne, naukowe i polityczne. Jej przygotowania są ukrywane, a nie ogłaszane, jej błędy są grzebane, a nie publikowane, jej przeciwnicy są uciszani, a nie chwaleni. Żaden wydatek nie jest kwestionowany, żaden sekret nie jest ujawniany.4

  Od tamtego czasu rząd Stanów Zjednoczonych i inne rządy Zachodu zostały zinfiltrowane przez ten „bezwzględny spisek”. Chociaż ta struktura niekoniecznie musi być jednolita, to jednak jesteśmy przekonani, że jej przywódcy myślą i działają nie obciążeni normalnym, ludzkim sumieniem. To dlatego nie wahają się poświęcić milionów czy miliardów ludzi. Zaopatrują Izrael w broń, która jest używana do rzezi tysięcy Palestyńczyków. Militaryzują policję w miejscach takich jak Ferguson w stanie Missouri, by chronić i umacniać swoją władzę nad ludźmi. Kłamią w celu rozpętania wojen, które pochłaniają miliony istnień, by poszerzyć swoje polityczne wpływy. Są nikczemni.5, 6

  Panie Prezydencie, tak jak JFK, posiada Pan doświadczenie wojskowe, co wyrobiło w Panu poczucie obowiązku strzeżenia narodu Rosji i służenia mu. Wygląda na to, że – tak jak JFK – zdaje Pan sobie sprawę z szaleństwa wojny nuklearnej i dlatego postanowił Pan utrzymać pokój.7 Odmawia Pan popierania amerykańskiego imperium, pracując na rzecz osłabienia jego siły bez wywoływania bezpośredniego konfliktu zbrojnego. Zamiast przeć do konfliktu, Rosja wypracowała bliskie stosunki z wieloma krajami poprzez organizacje takie jak BRICS, puściła w niepamięć stare długi i współpracuje z partnerami w interesie narodów. Ta idea międzynarodowego partnerstwa została nazwana podejściem wielobiegunowym i pozostaje w ogromnym kontraście w stosunku do jednobiegunowej, imperialistycznej polityki Stanów Zjednoczonych, gdzie zasoby wszystkich krajów są kontrolowane i przynoszą zyski nielicznym możnym – kosztem nas, Narodów.

  Odrzucamy chciwość, nienawiść i żądzę władzy, jakie prezentują nasi „przywódcy”. Jesteśmy oburzeni i przerażeni zabijaniem milionów niewinnych ludzi w imię wolności i samoobrony. Chcemy pokoju i sprawiedliwości dla wszystkich. Chcemy prawdziwego, trwałego pokoju, o jakim mówił kiedyś JFK:

  Jakiego pokoju chcemy? Nie Pax Americana, zaprowadzanego na świecie siłą przy pomocy amerykańskiej broni. Nie pokoju mogił czy bezpieczeństwa niewolników. Mówię o prawdziwym pokoju; pokoju, który czyni życie na ziemi wartym przeżycia; takim, który pozwala ludziom i narodom wzrastać i mieć nadzieję na lepsze życie ich dzieci – nie tylko dla Amerykanów, ale o pokoju dla wszystkich ludzi – i nie tylko pokoju w naszych czasach, ale pokoju na zawsze.8

  Prawdziwy pokój i sprawiedliwość są niemożliwe do osiągnięcia tak długo, jak długo „bezwzględny spisek“ będzie rządził z ukrycia Stanami Zjednoczonymi i innymi narodami. Modlimy się, by naszym wspólnym wysiłkiem udało się pokonać bezlitosnych zbrodniarzy, którzy chcą nas wszystkich zniewolić. Modlimy się, by udało się zaprowadzić prawdziwy pokój, który uczyni życie na ziemi wartym przeżycia.

  Z poważaniem…

  Za: http://dearputin.com/pl/

  —————————————————

  ———————————————

  Nie wiem kiedy list ten został opublikowany w internecie, ale podpisów pod nim przybywa w szybkim tempie. Cieszy to, że podpisują go ludzie z całego świata, ze wszystkich kontynentów. A zwłaszcza, że podpisują go mieszkańcy USraela. Jak widać nie wszystkich mieszkańców w tym żydo-banksterskim folwarku ogłupiono. Zresztą to właśnie mieszkańcy USraela ten list napisali – widać to po odwołaniach do polityki i wypowiedzi prezydenta JFK zamordowanego przez CIA na polecenie żydo-banksterów.
  List ten napisany jest krótko i zwięźle. Powinien być „wzorcowy” dla tych grupek i organizacji w Polsce, które planują pisać podobne listy do prezydenta Putina i Rosjan. Kilka listów otwartych do tychże adresatów wysyłały już z Polski różne grupy i środowiska. Ale były to listy najczęściej zbyt rozwlekłe a na dodatek wrzucano do nich wątek religijny w postaci zaklęć o „wartościach chrześcijańskich” czy o „słowiańskim chrześcijaństwie”. A przecież bandyckie żydo-NATO też jest chrześcijańskie. Wojskom okupacyjnym w Iraku czy Afganistanie towarzyszyli/towarzyszą chrześcijańscy kapelani błogosławiący okupacyjne wojska. No i postępowanie hord NATO niczym nie różni się od chrześcijańskich pełnych miłości bliźniego wypraw krzyżowych. Nawet region tych najazdów jest w przybliżeniu ten sam. W powyższym liście jest wprawdzie mowa o modlitwach, ale bez podawania jakiejkolwiek konfesji. A ponieważ modlą się chrześcijanie, muzułmanie, buddyści, hinduiści, taoiści, a nawet poganie – wstawka o modlitwach bez wymieniania konkretnej konfesji nikogo nie wyróżnia i nie drażni.
  Nie muszę przy tym dodawać, że podpisałem się pod tym listem.
  Przypuszczam, że agentura wpływu zareaguje nerwowo głośnym aj waj – ile to tych ruskich agentów panie rozsianych jest po całym świecie. Co ten imperialista Putin sobie nie myśli? Nawet w Hameryce – ostoi wolności i demo(n)kracji – ma tylu agentów…
  Ale nie będziemy się tym jazgotem przejmować.
  Róbmy swoje….
  http://opolczykpl.wordpress.com/2014/09/26/list-do-prezydenta-fr-putina-i-rosjan-oraz-czy-slowianin-znad-jordanu-wspiera-rosyjskich-nazioli/

  W kilku wpisach podałem za dużo linków i wylądowały w spamie,można by je wyłowić?

 7. Mezamir pisze:

  Hitler według wielu źródeł (podobnie jak Stalin czy inni) byli ludźmi opętanymi przez demony.

  😀

  Jakich źródeł?
  Wg jezuickich źródeł 🙂 wg źródeł skażonych przez jezuicką zarazę.
  Jedynymi demonami stojącymi za Hitlerem,Stalinem itp
  byli jezuici/banksterzy/iluminaci.

  Złodziej pierwszy krzyczy „łapać złodzieja”
  Pokazuje palcami na lewo i prawo byli nikt nie patrzył na niego 🙂

  • margo0307 pisze:

   „…Złodziej pierwszy krzyczy „łapać złodzieja”
   Pokazuje palcami na lewo i prawo byli nikt nie patrzył na niego 🙂 ”

   Trzeba przyznać, że brzmi to logicznie 😀

   • Mezamir pisze:

    Tam demony są,złe pogany!!

    O,tam też niewierni,demoniczne opętanie!
    O,masoni !
    O,okultyści!
    O,wszędzie pełno diabłów!

    Ogłupiały tłum patrzy na palec i nie widzi tego kto paluchem macha
    bo zastraszony tłum(an), jest wpatrzony w demony wskazane paluchem „demona”.

    • Mezamir pisze:

     Za każdym razem gdy kierujesz wzrok w stronę pokazującego aby mu się przyjrzeć
     pokazujący krzyczy :”uważaj,demon za Tobą!”
     Znów odwracasz głowę od pokazującego i szukasz demonów nie tam gdzie trzeba
     i tak bez końca.
     Uważaj z tyłu,z prawej,z lewej,u góry,na dole,tam,tam,patrz wszędzie
     tylko nie w moją stronę!

     • Maria_st pisze:

      tak dla przypomnienia „Wysłany 15.09.2014 o 12:25

      ŚWIATŁO— światełka, światełka do domu !
      światełka—boimy się
      ŚWIATŁO–czego?
      światełka–demona złego
      ŚWIATŁO–gdzie on jest ?
      światełka–w nas
      ŚWIATŁO–co on je
      światełka–emocje nasze
      ŚWIATŁO– co on pije
      światełka–energie naszą
      ŚWIATŁO–światełka, swiatełka do DOMU !

 8. Mezamir pisze:

  Jezuici mówią od lat jednym językiem,nie ważne który jezuita w którym roku o czym pisał
  Oni zawsze piszą jedno,mają wspólny cel i jedną metodę działania.

  „Ten Zakon przyczynił się szczególnie do wyniszczenia cywilizacji Inków w Ameryce Południowej i doprowadził do zniszczenia prawie wszystkich pisanych zabytków ich kultury”.

  „Dopóki jezuici nie wzięli sprawy w swoje ręce ma pan rację. Polska była krajem wielu religii i praktyki pogańskie tolerowano, a były dosyć powszechne co widać po kościelnych kazaniach. Praktyki pogańskie uprawiał Władysław Jagiełło i wielu jego następców, którzy bardziej słuchali Jana Twardowskiego i różnych alchemików – profesorów z Akademii krakowskiej niż doradców z Watykanu. Dopóki tak było było dobrze. Skończyło się dziać dobrze kiedy katoliccy fanatycy zaczęli rządzić w imieniu interesów obcych – Watykanu, katolicyzmu – rządzić z Warszawy.

  Tego w podręcznikach historii może nie uczą, ale czemuż to Zygmunt III Waza przeniósł stolicę do Warszawy? Czy nie żeby się uwolnić od nacisku krakowskiego dworu – tych wszystkich doradców, którzy nie pozwalali na fanatyzm religijny i wcielenie go w życie? Odkąd to zaczęło się źle dziać? Czy to jakaś magia zadziałała czy co? Chyba jesteśmy ludźmi racjonalnymi. Pokojarzyć fakty, mimo braku wykładu w podręczniku do historii z podstawówki potrafimy.

  Kto zna trochę historię bez trudu skojarzy te zbieżności dziejowe. Bajdę o tym że Polska upadła z powodu sarmackiego rozpasania, z powodu kultywowania tradycji sarmackiej i Liberum Veto wymyślili kolejni kaznodzieje, którzy “ratowali” Polskę w okresie pozytywizmu, czyli gdy Polski już nie było. Było wręcz odwrotnie Polska umarła odrzucając sarmackie porządki wewnętrzne – tolerancję, tradycję przodków na rzecz mód zachodnich, wartości pielęgnowane prywatnie, rodzinnie, wbrew temu co narzucał kościół, aż do okresu kontrreformacji – która okrutnym terrorem a nie przyjazną perswazją, zbrodnią, oraz pozbawieniem majątku – czyli dorobku pokoleń i karami banicji, albo po prostu śmiercią (w majestacie prawa i bezprawnie zadaną)- za odstępstwo od katolicyzmu, wymuszała jedynie słuszną wiarę. Potem to całe tak słynne liberum veto – to już były tylko konsekwencje i powolne konanie aż do całkowitego zgonu.

  Liberum veto – no pewnie – bo skoro ty służysz obcemu (Watykanowi) i na jego korzyść uchwalasz w Sejmie prawo, to czemu ja nie mam mieć prawa weta i służyć też obcemu z Moskwy czy Berlina. A skoro – jak to prawią wszyscy dookoła i kaznodzieje też, to OBCE jest lepsze niż Własne Sarmackie, to robię przecież dobrze – jakby powiedzieli jezuici – i jeszcze żądam zapłaty.

  Czy teraz jest inaczej?! Czy Kościół coś robi dla Polski?! Czy mamy jakiś inny stan wewnętrzny niż tutaj opisany? Czy rzuca się IM, jakiś przedstawiciel światłej nauki kościoła – IM rozszarpującym dla prywaty i zdrajcom – czy rzuca się pod nogi i rozdziera koszule?! Czy ktoś nie usiłuje manipulować historią, wyrzucić jej na margines szkolnej nauki, okroić podręczników i badań historycznych?! Czy ktoś nie wkłada Polakom swojej wersji historii układanej za euro-granty? Czy to nie fakty? Czy w takim razie mamy się temu biernie przyglądać w imię związku z katolickim kościołem i Watykanem?

  Jezuicki dialog to monolog, jezuicka retoryka to kazuistyka, wypaczona, tak jak ich pokrętne argumentacje które z chrześcijaństwa uczyniły coś dziwacznego. Taki właśnie dziwaczny – jezuicki jest polski katolicyzm. Z jednej strony szalbierstwo, kłamstwo, oszustwo, wykorzystywanie ludzi do granic upodlenia a z drugiej świętoszkowatość i rozgrzeszenie najgorszych podłości łącznie ze zdradą narodową.

  To nie komplement niestety – dyskurs jezuicki – ani jeśli spojrzymy na jezuickie dokonania wstecz ani gdy na te współczesne

  bo współcześnie cóż:
  fragment artykułu – zmartwiony KATOLIK z prawicowego portalu – cytujemy:
  “Jezuici – zakon, który powstał by bronić Ewangelii, Kościoła i Prawdy, w czasie, gdy podstawy cywilizacji chrześcijańskiej zostały zaatakowane przez herezję protestancką, dawno już porzucił swoje męstwo, zapał i elitarne, w pewnym sensie również pośród zgromadzeń Kościoła, miejsce.

  To jezuici są autorami teologii wyzwolenia, to jezuiccy księża kwestionowali i kwestionują nauczanie Kościoła odnośnie etyki seksualnej, to jezuiccy filozofowie dokonują intelektualnych ekwilibrystyk, by zakwestionować możliwość odczytania koniecznych i obiektywnych norm moralnych. Jednym słowem – zamiast bronić Ewangelii, Kościoła i Prawdy – służą dziś najbardziej odrażającej i pokracznej postaci ducha tego świata – jego bełkotliwością, rozmyciem, relatywizmem, brakiem świadomości własnych korzeni i celu…” – koniec cytatu

  a w przeszłości no cóż, nie jest lepiej – to nie argumentacja rzeczowa ani trzymanie się PRAWDY Świętej Księgi, tylko kręcenie Pismem Świętym i argumentami na własne potrzeby i to w sposób, w którym cel uświęca środki, w sposób urągający chrystusowemu przesłaniu i śmierci na krzyżu tego człowieka, Jezusa z Nazaretu (bynajmniej nie boga):

  “….Najważniejszymi jej (kazuistyki) twórcami, w katolickim wydaniu, byli jezuici – najwybitniejsi autorzy traktatów teologii moralnej. Teologię jaką na tej podstawie stworzyli nazywa się różnie: semipelagiańską, szerokich bram raju, łatwego chrześcijaństwa itp. To jezuici byli autorami najważniejszymi odżegnania się katolicyzmu od chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo była to mroczna i trudna religia stworzona przez św. Pawła, rozwinięta przez św. Augustyna, kontynuowana przez …Kalwina. Chrześcijaństwo dawało szansę na zbawienie tylko garstce wybranych (predestynacja to nie wymysł Kalwina), którzy oznaki swego wybrania upatrywać mogli w spełnianiu przez nich surowych nakazów moralnych (chrześcijanin miał być gorący, jeśli jego religijność była tylko „letnia” — znaczyło to, że zasili kotły piekielne). Jezuici przekreślili tę teologię: każdy wg nich zasługiwał na zbawienie, nawet bez szczególnej czystości moralnej, najważniejszym było przestrzeganie nakazów kościelnych. Faktycznie było to obłudne i budzić mogło odrazę prawdziwych chrześcijan, ale to umożliwiło dalsze trwanie Kościoła, była to więc racja — być albo nie być. “Wtedy, kiedy protestantyzm, dominowany przez ducha św. Pawła i św. Augustyna, zwężał w najlepsze drogę zbawienia i przerażał grzesznika jego grzechem, katolicyzm jezuicki przyswajał sobie politykę zręczniejszą: czynił religję prawie miłą i wyrozumiałą dla słabości ludzkiej. Zapewne, nie wynalazł kazuistyki, to znaczy nauki o przypadkach sumienia, starciach obowiązków, którą starożytność grecka już znała, i której istnieją piękne przykłady w traktacie Cycerona O obowiązkach; ale rozwinął tę naukę potrzebną, która rozróżnia odcienie czynów, zarówno jak myśli, i ażeby je sądzić, wyśledza przede wszystkim ich motywy.” (S. Reinach, Historia powszechna religii). Kazuistyka była oczywiście nauką potrzebną, jak to zaznaczyliśmy, jednak z chrześcijańskiego punktu była niedorzeczna i bluźniercza…

  Tak jak kiedyś Kościół ośmieszył ideę odpustów, tak wtedy jezuici zdyskredytowali kazuistykę. Zawsze mieli na “podorędziu gotowe usprawiedliwienie dla wszelkich ludzkich nieprawości i zbrodni”. Jeśli wcześniej człowiek nie mógł nie grzeszyć, to jezuici sprawili, że nie lada sztuką było popełnienie jakiegokolwiek grzechu. Oto najzabawniejsze przykłady z pism jezuickich (podane przez Pascala w Prowincjałkach z 1657 r.:

  · “Żaden uczynek nie jest grzeszny, o ile Bóg nie natchnie sprawcy świadomością własnej słabości, pragnieniem uleczenia się z niej i błagalnej modlitwy o Jego pomoc, tak że ludzie, którzy po prostu gwiżdżą sobie na Boga, nie mogą popełnić grzechu” — streszczenie słów o. Le Moine

  · “Człowiek staje się mordercą tylko wówczas, gdy podstępnie zabija kogoś za pieniądze”

  · “Mnich może zrzucić habit nie narażając się na ekskomunikę, jeśli tylko czyni to z powodu tak wstydliwego jak wizyta w burdelu”

  · “Nie ma symonii, gdy nabywca beneficjum kościelnego daje pieniądze nie jako zapłatę za dobro duchowe, lecz po to jedynie, aby oddziałać na wolę sprzedającego”, o. Escobar

  · Jeśli ktoś cię spoliczkuje, możesz go zabić, o. Lessius

  · Możesz zabić złodzieja, choćby ten ukradł ci tylko rzecz wartości 1 dukata lub nawet mniejszej, o. Escobar, o. Molina

  · “Nie ma lichwy, gdy wierzyciel bierze pieniądze od dłużnika jako objaw wdzięczności, nie zaś na mocy reguł sprawiedliwości”

  · “Posiadanie pieniędzy jest prawowite, nawet jeśli uzyskane one zostały sposobami tak niegodziwymi jak cudzołóstwo czy morderstwo”

  · “Kobieta z dobrego towarzystwa słuszniej niż nierządnica może domagać się pieniędzy za kryjome cudzołóstwo, gdyż jej ciało jest cenniejsze”, o. Fillintius

  · “Jeśli zawsze, człowieku, nosisz przy sobie różaniec, bramy raju stoją przed tobą otworem”, o. Barry

  · “Lenistwo to w istocie grzech śmiertelny, ale należy je określać jako zasmucenie faktem, iż to, co jest duchowe, jest duchowe właśnie”

  · “Nie mamy obowiązku dotrzymywać przyrzeczeń, jeśli nie mieliśmy takiej intencji od samego początku”, o. Escobar

  · “Jest obowiązkiem dawanie jałmużny, ale tylko z nadmiaru, wszelako nikt bodaj, nawet król, nie cierpi na nadmiar dóbr”, o. Vasquez

  · “Sędziemu nie wolno brać pieniędzy za wymierzanie sprawiedliwości — chyba że przyjął je tylko jako oznakę szczodrobliwości, nie musi wszakże oddawać ich, jeśli wziął je za wyrok niesprawiedliwy”

  O tych dowiadujemy się z bulli papieskich, które w sumie potępiły 110 zasad jezuickich

  · Można się pojedynkować z ważnego powodu

  · Jeśli żona cię zdradziła możesz ją zabić

  · Możesz zabić fałszywego świadka

  · Jeśli masz ważny powód możesz usunąć ciążę

  · Możesz dopuścić się kradzieży, jeśli skłania cię do tego “poważna potrzeba”

  · Możesz fałszywie oskarżać innego o przestępstwo, żeby bronić swego honoru

  · Aktu wiary wystarczy dopełnić raz w życiu

  · “Synowi wolno bez grzechu cieszyć się z tego, iż zabił po pijanemu własnego ojca, ponieważ ma przejąć po nim schedę”

  · spółkowanie z kobietą zamężną nie jest cudzołóstwem, jeśli mąż godzi się na to

  W końcu:

  · “Jeśli jednak już zgrzeszyłeś (co w tych warunkach jest doprawdy niemałym wyczynem), twój spowiednik ma obowiązek dać ci rozgrzeszeni, gdy powiesz, że swoją pokutę wolisz odłożyć do pobytu w czyśćcu”

  · “Spowiednik popełniłby grzech śmiertelny odmawiając rozgrzeszenia komuś, kto może wytłumaczyć się wiarygodną opinią, nawet jeśli ta opinia jest o wiele mniej wiarygodna niż przeciwna — a wszystkie opinie są wiarygodne, jeśli wyraża je poważny autor z Towarzystwa Jezusowego”
  Czyż można się jednak dziwić, że cała cywilizowana Europa chciała mieć za spowiedników tych właśnie ludzi? Jezuici nawet największemu grzesznikowi dawali ukojenie i zapewnienie o czystości chrześcijańskiej: bądź spokojny, wszak to nie jest grzech, Bóg cię kocha. Dzięki jezuitom Kościół może istnieć do dziś, gdyby nie oni światli Europejczycy dzięki Odrodzeniu staliby się na powrót poganami bądź niewierzącymi.”

  Tak wyglądają jezuici i ich dialog, retoryka i dyskurs ze światem – a zwłaszcza ze światem południowoamerykańskim i słowiańskim. Tak wygląda współczesny dwulicowy kościół katolicki. Tylko ślepi i ogłupieni 200 letnią niewolą chcą w tym uczestniczyć i uczestniczą. My wszakże nikogo siłą od jego wierzeń odciągać nie zamierzamy – ani nawracać na jakieś Pismo, choćby było święte.

  CB
  http://bialczynski.wordpress.com/2011/12/16/wrozby-magia-i-rytualy-poganskie-w-chrzescijanstwie-szkic-do-tematu/

  • Mezamir pisze:

   Mason 33 stopnia to już nie jest mason a jezuita.

  • margo0307 pisze:

   „..czemuż to Zygmunt III Waza przeniósł stolicę do Warszawy?
   Czy nie żeby się uwolnić od nacisku krakowskiego dworu – tych wszystkich doradców, którzy nie pozwalali na fanatyzm religijny i wcielenie go w życie? …”

   Może to tylko jedna z przyczyn przeniesienia stolicy do W-wy ?
   Może Zygmusiowi COŚ przeszkadzało w okolicy Krakowa ? 😀

 9. Mezamir pisze:

  Powróćmy do Morals andDogma, aby podziwiać, jak Pikę odwraca wszystko „do góry nogami”:

  Wcale nie koniecznie,najpierw wszystko zostało wywrócone do góry nogami przez kościół
  aby kościół mógł nazywać innowierców wywrotowcami.

  Lucyfer stał się Chrystusem w nowej religii
  a bogowie dawnych religii stali się w nowej religii diabłami( konkurencję trzeba zniszczyć).

  Do dzisiejszego dnia w liturgii wielkiej soboty Chrystus nazywany jest Lucyferem 🙂

  Miliony wiernych i tysiące lat ich modłów
  w żaden sposób nie wpłynęły pozytywnie na życie na Ziemi,wręcz przeciwnie.
  Żadne święcenia kapłańskie/inicjacje w imieniu bóstwa światłości
  nie uchroniło wyświęconych przed podłymi czynami i podwójną moralnością.
  O czym to świadczy?
  Bóg światłości któremu służy światła instytucja jest niedojrzałym emocjonalnie bachorem
  (zazdrość i mściwość są oznaką niedojrzałości,atuty którymi szczyci się bóg światłości)

  Jedynym przeciwnikiem tego bachora jest właśnie Lucyfer/Prometeusz/Chrystus
  buntownik który został ukarany za pomoc udzieloną człowiekowi.

  Chrystus nie jest współistotny Ojcu ,mit o jego ukrzyżowaniu jest powtórzeniem mitu o Prometeuszu
  Lucyfer biblijny Chrystus, złożył się w ofierze aby ludzie mogli przeżyć gniew psychotaty.

 10. Mezamir pisze:

  Franciszek, gdy nie ma kamer 😉

 11. Dawid56 pisze:

  Dwie rzeczy trzeba sprostować.To nie Ukraińcy najechali Rosję , a Rosja Ukrainę.Zielone ludziki maja mieć swoje święto 7 października, ten list
  „Szanowny Panie Prezydencie Putin i Narodzie Rosji

  Przyjmijcie, prosimy, nasze przeprosiny za zachowanie naszych rządów i mediów. Wiele wskazuje na to, że narody Zachodu, wiedzione przez Stany Zjednoczone, są zdeterminowane, by wywołać wojnę z Rosją. Każdy człowiek przy zdrowych zmysłach jest w stanie wyobrazić sobie straszliwe konsekwencje takiej wojny i zrobiłby wszystko, by tego uniknąć. W rzeczy samej, wydaje się, że to właśnie robicie. W obliczu nieustającego potoku kłamstw i prowokacji, udało się Wam zapobiec wciągnięciu Rosji w nuklearną wojnę.1, 2”
  to jest Mezamirze zwyczajna zdrada.Już raz konfederaci targowiccy zwracali się o pomoc do Katarzyny II i wiemy co z tego wyszło.
  Po drugie nie oskarżaj papieża Franciszka o wszelkie bezeceństwa w Kościele, bo pomyślę że działasz w imieniu Lucyfera. To papież Franciszek robi porządek w Kościele.Żyje bardzo skromnie i przeciwstawił się bohatersko hierarchom. Widać, że naprawdę przejęty jest Kościołem i zwyczajnymi prostymi ludźmi.Przedstaw jakąkolwiek winę tego papieża od kiedy przyjął imię Franciszka.Trzeba doprawdy nienawidzić przesłania Jezusa żeby napisać tak okropne słowa.Dlaczego nie użyjesz tych słów i oskarżeń jakie używasz wobec papieża Franciszka wobec dzisiejszego prezydenta Rosji ????

  • Mezamir pisze:

   pomyślę że działasz w imieniu Lucyfera „- No ja myślę,mam nadzieję że działam w interesie światła.Nie zapominaj że nie jestem neojudaistą i teologia biblijna mnie nie dotyczy.

   Jezuici i szczere intencje to się wzajemnie wyklucza 🙂
   Franciszek nie został papieżem przez przypadek,gdyby zagrażał elicie to by go elita nie uczyniła papieżem,chodziło o wybór „czarnego papieża”
   i dlatego wybrano jezuitę,żeby zrealizować plany/”proroctwo”
   (czarny papież to nie murzyn na którego większość czeka).

   Katarzyny II …Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst,Niemka,reprezentująca interesy wiadomo czyje.

   „- Zabory były sprawką wewnątrzniemiecką i solidarną operacją zwalczających się odprysków żydo-chrześcijaństwa (normalnie się zwalczających) – pruski protestant Hohenzollern, pełniąca obowiązki carycy i prawosławnej Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst oraz arcy-katoliczka Habsburżanka pokroili sobie Rzplitą jak tort – na trzy raty (jeden raz bez Habsburgów).
   – Najbardziej haniebnie wypadli Habsburgowie – udział w rozbiorach był swoistym katolickim „bóg zapłać” za odsiecz wiedeńską 89 lat wcześniej. I jakoś im tego kompletnie nie wypominamy! Głupi Sobieski – gdyby nie poszedł pod Wiedeń – jednego zaborcy byłoby mniej.
   – Głównym podżegaczem do zaborów był Prusak a nie pełniąca obowiązki carycy Niemka. A dzisiaj w Polsce jeśli mowa o rozbiorach i zaborach to pamięta się głównie…Rosję. I jej oraz Rosjanom przypisuje się odpowiedzialność za rozbiory. Choć lud rosyjski pod butem Niemki carycy cierpiał jeszcze bardziej niż Polacy.”

   papież Franciszek robi porządek w Kościele”- Tak to wygląda bo ma tak własnie wyglądać,Franciszek nie robi niczego na co by nie miał pozwolenia.

   Jeden człowiek nie jest w stanie zmusić całą organizację do zmiany
   Jest częścią organizacji i robi tylko to co mu wolno.

   „Przedstaw jakąkolwiek winę tego papieża od kiedy przyjął imię Franciszka”
   Jezuita/iluminata.

   Dlaczego nie użyjesz tych słów i oskarżeń jakie używasz wobec papieża Franciszka wobec dzisiejszego prezydenta Rosji ???? „- Bo to co robi prezydent Rosji to są sprawy wewnątrz Rosji,a papieże wszystko co robią ,robią globalnie,nawet u nas w „niepodległym suwerennym” kraju,o tym co wolno a czego nie,decydują głowy obcego państwa kościelnego.

   Putin wcale nie musi być święty,nie jest zastępcą Chrystusa na Ziemi.

   Przesłanie Jezusa…czymś trzeba ludziom mydlić oczy,nie każdy jest psychopatą który chce zabijać ,piękne słowa nie oznaczają pięknych intencji.

   Mały ptaszek leciał na południe uciekając przed zimą. Niestety było już tak zimno, że ptaszek przemarzł i spadł na pole. Polem przechodziła krowa i nasrała na ptaszka. Ponieważ gówno było ciepłe funkcje życiowe ptaszka zaczęły wracać do normy. Leżał więc sobie szczęśliwy i ogrzany w gównie i wkrótce zaczął śpiewać. Obok przechodził kot, który usłyszał śpiew ptaszka, wyciągnął go z gówna i zjadł.
   Wnioski:
   1. Nie każdy, kto na Ciebie nasra jest Twoim wrogiem!
   2. Nie każdy, kto Cię wyciągnie z gówna jest Twoim przyjacielem!
   3. Jesteś szczęśliwy to siedź cicho.

   Tylko prawdziwy przyjaciel da Ci w mordę gdy zobaczy że chcesz robić sobie krzywdę
   wróg będzie się uśmiechał i klepał po pleckach 🙂

  • margo0307 pisze:

   „..To papież Franciszek robi porządek w Kościele.Żyje bardzo skromnie i przeciwstawił się bohatersko hierarchom. Widać, że naprawdę przejęty jest Kościołem i zwyczajnymi prostymi ludźmi.
   Przedstaw jakąkolwiek winę tego papieża od kiedy przyjął imię Franciszka…”

   Dawidzie przykro mi wklejać ten tekst, bo wiem jak drogie jest Tobie dobre imię Franciszka, myślę jednak, że powinieneś poznać wypowiedź katolickiego teologa…

   „..Dziś, po roku jego pontyfikatu, rośnie liczba dowodów na wiarygodność proroctw niebiańskich jak i osobistych działań papieża Franciszka, jego nauki i rozwijania programów, które dopasowują się do proroctw – sprawia to, że myślę teraz, że jest nie tylko realnym, ale nawet „możliwym”, że to on jest fałszywym prorokiem … jest to całkiem możliwe.
   Jako katolicki teolog, mówię to z wielkim niepokojem i proszę czytelnika, aby wysłuchał mnie, zanim wyciągnie własne wnioski…”

   http://dzieckonmp.wordpress.com/

 12. Dawid56 pisze:

  Aha jeszcze jedno nie neguję tego że Kościół katolicki prawie przez cały działał antychrześcijańsko i dopuszczał się wielu grzechów, co nie znaczy że papież Franciszek nie próbuje tego zmienić. Być może jest on Ostatnim papieżem ale i ostatnim sprawiedliwym( Na naszych oczach po prostu wypełnia się przepowiednia Malachiasza) Papież Franciszek jest Piotrem Rzymianinem, a nie „czarnym papieżem”

  • margo0307 pisze:

   „..Kościół katolicki prawie przez cały działał antychrześcijańsko i dopuszczał się wielu grzechów, co nie znaczy że papież Franciszek nie próbuje tego zmienić…”

   No tak próbuje…, na ten przykład głosząc m.in. że:
   „…Oczywiście wiemy, że tradycyjnie małżeństwo jest pomiędzy mężczyzną i kobietą, i tak powinno pozostać; ale… musimy być tolerancyjni i mieć współczucie dla tych, którzy są w związkach homoseksualnych, którzy mają również swoje prawa (legalnie).
   W dzisiejszym świecie, musimy wyjść naprzeciw ludziom tam, gdzie są; a kim zresztą jesteśmy my, by sądzić; tak więc, będziemy wymagać od kapłanów by udzielali im błogosławieństwa kościelnego dla dobra wszystkich…„ 😀

 13. Dawid56 pisze:

  Zauważ jeszcze jedno- proszę spójrz obiektywnie swoim słowami przyczyniasz się do niszczenia autorytetu Franciszka i do upadku Kościoła katolickiego.Tak zastanawiam się głęboko – w czyim imieniu działasz – na pewno nie w imię prawdy i sprawiedliwości i miłości i empatii, ale w imieniu nienawiści i kłamstwa i niszczenia dobra. Te 3 filmy które zamieściłeś w komencie https://nnka.wordpress.com/2014/09/25/albert-pike-mason-33-stopnia-i-wielki-komandor-masonerii-autor-scenariusza-trzech-wojen-swiatowych/#comment-33587
  to już jest szczyt szczytów – szkoda słów.

  • Mezamir pisze:

   Franciszek nie jest autorytetem,żaden jezuita nie może nim być .

   Cóż to za autorytety?
   Ich interesy reprezentuje papież Franciszek.
   Ja ,jeśli już miałbym czyjeś interesy reprezentować,będą to interesy tych wszystkich „pogan”, znienawidzonych przez przedstawicieli religii „objawionej” (trzech religii ze wspólnym korzeniem,trzy w jednym) czyli po prostu interesy wszystkich których instytucja religijna próbuje się pozbyć.Siłą lub podstępem/nawracaniem/wywieraniem wpływu/presji/manipulacją.

   Czyje interesy reprezentują chrześcijanie w Europie?

   „Nie jest ważne czy w Polsce będzie kapitalizm, wolność słowa, czy w Polsce będzie dobrobyt. Najważniejsze, żeby Polska była katolicka.„ Henryk Goryszewski

   Proste?
   Zdychajmy z głodu w brudzie i ubóstwie,byle Watykan i „ziemia święta” nie straciła władzy i pieniędzy.

   Kościół od początku reprezentował interesy panów,elity.
   To jest jedyna instytucja która jest anty,a ponieważ złodziej zaczął definiować prawo
   teraz każdy uczciwy kto chce skazać złodzieja staje się przestępcą.

   • Mezamir pisze:

    Papież Franciszek zatwierdził beatyfikację bp Alvaro del Portillo, następcę św. Josemaría Escrivy na czele Opus Dei.

    “Św”. Josemaria Escriva głosił w jednej ze swych książek że “to wstyd iż garstka nieprzyjaciół Boga żyje z powodu tchórzostwa i zaniedbania ludzi wiernych”.
    Książka do dziś promowana jest w środowiskach neojudaistycznych/chrześcijańskich a autor pozostaje świętym mimo swoich poglądów.

    Jezuitów na całym świecie jest ponad 18 tysięcy. To najliczniejszy zakon męski, który działa w ponad 100 krajach na wszystkich kontynentach. Jezuici prowadzą szkoły, uniwersytety, instytuty, szpitale. Mają też swoje media. Uważani są zakon intelektualistów, który skupia w swoich szeregach wielu świetnie wykształconych uczonych. W środowisku katolickim uważani są za jedno z bardziej wpływowych zgromadzeń. Nowo wybrany papież – Jorge Mario Bergoglio – sam wstąpił w szeregi jezuitów, już jako człowiek dojrzały i wykształcony. Miał dyplom z chemii. Jeszcze przed święceniami (w wieku 33 lat) zdobył dyplom z filozofii, teologii i ukończył studia z zakresu literatury i psychologię.

    Papieska armia

    Historia jezuitów sięga XVI wieku. Zakon założył były oficer hiszpański Ignacy Loyola, który wspólnie z grupą studentów z Sorbony złożył w sierpniu 1534 roku śluby zakonne na paryskim wzgórzu Montmartre. Zgromadzenie jezuitów, nazywane Towarzystwem Jezusowym (po łacinie Societas Iesu, stąd skrót SJ umieszczany przy nazwiskach jezuitów) uroczyście zatwierdził w 1540 roku papież Paweł III.

    fragment „Ćwiczeń duchownych”
    Trzeba być zawsze gotowym wierzyć, że to, co ja widzę jako białe, jest czarne, jeśli tak to określi Kościół Hierarchiczny.
    IGNACY LOYOLA

    Typowa mentalność dla sekt destrukcyjnych.

    Ks. Inglot również zwrócił uwagę na niezwykłą więź łączącą jezuitów z Ojcem Świętym: – Wszystkich jezuitów wyróżnia przywiązanie do stolicy świętej, do tego się zobowiązujemy czwartym, specjalnym ślubem szczególnego posłuszeństwa Ojcu Świętemu w sprawach misji – zaznaczył. Jak dodał, kuria generalna jezuitów i generał jezuitów mieszkają 100 metrów od Pałacu Apostolskiego, w którym będzie teraz urzędował nowy papież Franciszek. Generał zakonu jezuitów jest przez wielu nazywany „czarnym papieżem”, oczywiście dla odróżnienia od „białego papieża”. Historycy zwracają uwagę, że relacje między kolejnymi papieżami a jezuitami były dość trudne mimo składanego ślubu.

    • Dawid56 pisze:

     Mezamirze postępujmy jak Budda nie miejmy w pogardzie i nienawiści nikogo.Po owocach ich poznacie.Na razie papież Franciszek robi czystkę i zauważa duże zło które tkwi w samym kościele. Ten ostatni film, który wkleiłeś zaprzecza misji Chrystusa.Chrystus nie kazał nigdy nikogo niszczyć i zabijać nawet pogan !!!

  • siola pisze:

   Dawidzie tak naprawde o co wam chodzi,klucicie sie o to ktury z pasorzytow lepszy .Czy to ma sens ,mysle ze nie .Widze ze sami nie poradzimy sobie z pasorzytniczym systemem ,zawsze znajdzie sie ktos kto sprzeda nawet swego Ojca i Matke nawet pomorze ich zabic dla Judaszowych srebnkow.Diecezja Gliwicka dobrze wie kim jestem i kto jest prawnym wlascicielem Kamienca.Co robia nic ,rzadnej kary dla mordercow Ci siedza w pierwszych lawkach w kosciele.Za rozwod to Ci wyklucza z kosciola ,widac za morderstwa nie,coz moze dokonane dla chwaly boskiej.Powoli widac musze ja odejsc ,bo nie mam zamiaru byc w grupie ludzi wsrud kturych sa mordercy Ojca i Matki.Za jedno musze podziekowac ksiedzu z Gliwic ,powiedzial ze S mial dwuch synow tzn ze moje inicjaly powiny by byc AS ale sa AN,Oj bogowie od zlodziejstwa szantarzu i zbrodni,tworza prawa kturych sami nie przestrzegaja i nie chodzi tu tylko o KK.Czlowiek czysty nie potrzebuje przewodnika duchowego,dlatego cala gra toczy sie o nasze sumienia.Niekturzy szukaja klucza on lerzý na ich oczach ,zaslepieni checia posiadania mocy i wladzy nad innymi nie widza go.Mysla ze klamstwem i rurznymi falszywami gierkami znajda go,nie tedy droga do klucza.Ciekawe ilu z tych nawiedzonych oswieconych przewodnikow duchowych bylo by zdolnych oddac swoje rzycie by ratowac inne.Boje sie ze nie znajdzie sie Taki co wrurzylo by nic dobrego,Droge do domu zobatrzyc mozna i klucz do bramy ktura otwiera droge do domu lerzy na waszych oczach.Trza sie pozbyc tylko pasorzytniczych nawykow i uwierzyc w siebie samego. Klamstwo szantarz zbrodnia i gwalt to nie ta droga!!Nie klamcie a bedzie wam dane .

 14. Dawid56 pisze:

  Ktoś chyba czegoś tutaj nie rozumie….

  • margo0307 pisze:

   „Ktoś chyba czegoś tutaj nie rozumie…”
   Każdy chyba rozumuje i rozumie na swój indywidualny, unikatowy sposób 🙂
   ” Życie to najtrudniejszy egzamin.
   Wielu ludzi go oblewa, ponieważ kopiuje innych – nie zdając sobie sprawy z tego,
   że każdy z nas ma inny zestaw pytań” 😀

 15. mały budda pisze:

  Pisałem, że prawda zaboli.
  Prawda jest bolesna.
  Prawdą jest, że Franciszek ma czarną postać.
  On nie ma wyboru.
  Powinien zdawać sobie sprawę, iż ich magiczny rytuał nie wyszedł.
  Brama, czyli złota kopuła została zamknięta. Ich los został osądzony. Sami dokonali wyboru życia. Są świadomi swojego oszustwa ,czyli życia mroku.
  Nie jest przypadkiem, że Maria_st miała sen z dzieckiem.
  To jest efekt postawionych Zwierciadeł, które prawdę pokazują.
  Jeśli ja to widzę. To wy, też to widzicie.

  • Ktoś pisze:

   A żeby to jeden….

   Ale wracając do meritum, franek to szwarc charakter bajki o upadku „katolicyzmu”, postać-kukiełka na pasku żydowskich satanistów stojących za nim w cieniu (słynne całowanie nazisty podczas niedawnej wizyty w issraelu). Postać odgrywająca „przepowiednię” zresztą.

   Ponieważ franek ma być ostatnim papieżem który już teraz przebąkuje iż chcą się go jego sponsorzy cichcem śmiertelnie pozbyć to by i jego i wszystkich katolików dusze z uwagi na popełnione przez nich zbrodnie przeciwko Stórcy i jego wyznawcom nie zaciążyły na nich na Sądzie Bożym

   franek jako przywódca tych bałwochwalców i bluźnierców ma publicznie jeszcze przed najbliższym soborem na żywo z okna watykańskiej bluźnicy wprost w tłum wyznać iż:

   „Katolicyzm to nie wiara a antyhumanitarna doktryna polityczna stworzona przez żydów do wojowania z chrześcijanami. Iż w katolicyźmie nigdy nie było boga bo go tam nikt naprawdę nie chciał. Iz księża a właściwie katorabini watykańscy bardziej się zajmują uprawianiem wszelakich biblijnych odżydowskich zboczeń, gromadzeniem bogactw, hazardem, prostytucją, pedofilia czy innymi „zajeciami” niż kultywowaniem wiary.

   Iż prowadzony obecnie „ekumeniczny” dialog z innymi wyznaniami do szatańska ściema mająca wyprowadzić na światowe ołtarze żydowski satanizm zmuszając wszelkich kapłanów wszelkich religi wraz z ich wyznawcami do oddania pokłonowi antychrystowi mashiachowi – biblijnej bestii.

   Że kościół jest zinfiltrowany przez odzydowskie sekty jak masoneria zajmujące się prostytuowaniem na ołtarzach by tak bluźnić przeciwko Słowu Bożemu. Ze odprawiają tam Czarne Msze czcząc antychrysta mashiacha.

   Iz sam franciszek to niegodziwa i jedna z najbardziej plugawych „owieczek” watykańskiej owczarni, iż praktykował czarną kabalistyczną magie, rytuały z udziałem mordowanych w nich dzieci by zyskać nieśmiertelną władzę nad światem. Że gdyby nie interwencja samego Ducha Bożego to by sie zatracił z chciwosci w tym odsemickim bluźnierstwie tracąc na zawsze swoją duszę.

   Że judaizm to stek bredni powstałych po to by po przegranej w wojnie ze Zbawicielem poprzez manipulowanie świadomością wiernych tak niszczyć ich wiarę, relatywizować sumienia i wpędzać ich postepującą demoralizacją do piekła.

   …..
   i tak dalej i tak dalej….

   Iż prawdziwe chrześcijaństwo to odsłowiański Arianizm z którego pokradziono doktryne, wiernych, modlitwy i całą rytualną resztę.

   I ponieważ pierwszy apostoł Paweł trzykrotnie się zaparł Jezusa to franek jako jego „kopia” ma zawsze za każdym razem nawet w obliczy śmierci czy na torturach potwierdzac to wyznanie.

   Jeśli temu sprosta jego dusza będzie ocalona….

   Jeśli się choc raz zaprze czy bedzie robił to nie dla szczerej pokuty a z wyrachowania …… przepadnie w piekle.

   Innej szansy nie będzie na Odkupienie.

   • Dawid56 pisze:

    „Iz sam franciszek to niegodziwa i jedna z najbardziej plugawych „owieczek” watykańskiej owczarni, iż praktykował czarną kabalistyczną magie, rytuały z udziałem mordowanych w nich dzieci by zyskać nieśmiertelną władzę nad światem. Że gdyby nie interwencja samego Ducha Bożego to by sie zatracił z chciwosci w tym odsemickim bluźnierstwie tracąc na zawsze swoją duszę.”
    To wierutne bzdury.Papież Franciszek jest solą w oku ortodoksyjjnym katolikom i jak widać nie tylko….I jak ma być dobrze na tym świecie skoro go oskarżają o zbrodnie niepopełnione Sprawiedliwego.Dwa tysiące lat temu miała miejsce podobna sytuacja

    • Maria_st pisze:

     Mnie sie Franciszek od początku nie podobał i tylko tyle.

    • Ktoś pisze:

     W upadłym świecie upadli kapłani nie wybraliby na przywódcę siebie „pobożnego kapłana” tylko kogoś równego w plugastwie i zaprzedaniu swojemu.

     Franek jest upadły jaki ma się wedle „przepowiedni” nawrócić. To jest jego SZANSA na ofiarę za grzechy swojej „owczarni”. Od niego zależy w co wierzy i co wybierze. Ja tylko podaje drogę do tego celu i naprawdę mi nie zależy by nią podążył.

     Jakszasy juz tęsknią za franciszkiem i jego kolegami. Całe Piekło za nimi tęsknim. Tymi kolejnymi „słodziutkimi” przytulankami. 😀

   • Maria_st pisze:

    Ktoś, wyjaśnij mi w prosty sposob to co napisałeś, ale bez inwektyw—tak aby to było zrozumiale jako Mistyka Życia Człowieka….nie franka, janka, marychy czy jakiejś krychy—CZLOWIEKA

    • Ktoś pisze:

     A co tu tłumaczyć?

     Judaizm powstał jako antyhumanitarna zbrodnicza ideologia mącenia ludziom w głowach. Jako droga do osłabienia ich moralności poprzez relatywizowanie zachowań.Te wszystkie „jak się nakryjesz gazetą to możesz grzeszyć bo bóg już tego nie widzi „są właśnie w tym celu. W celu powolnego zmuszenia ludzi do upadku wzmocnionego zakażeniem ich chciwością i nienawiścią do innych czyli tym co z nazizmu zwane jest „ideologią rasy panów”. Dziś tą żydowską tresurę od małego żydów w nienawiści do nie-żydów (gojów) widać chociażby na przykładzie okupowanej przez nich Palestyny czy „dziecięcycyh batalionów” żydobanderowców z Ukrainy (syjoniści i banderowcy to bliźniaki syjamskie z tej samej ideologii). Widać w ich nawoływaniach do holokaustu mieszkańców Noworosji bo są PRAWOSŁAWNI.

     Po zagładzie bluźnicy salomona zydzi żostali rozproszeni ale ich plan niszczenia moralności świata poprzez zakażanie umysłów ludzi rasistowskimi ideologiami pozostał aktywny. Dalszym państwem „żydów” było Bizancjum wojujące ze Słowianami o prymat nad światem. Wojujące podobnymi technikami co wcześniej – kłamstwem, przekupstwem, promowaniem zboczeń czy łajdactw, skrytobójstwami.

     Na potrzeby tej „misji” stworzono nawet „biblię” czyli to w co wierzyli jako Wedy Słowianie ale ze zmanipulowaną i wywrotową zawartością by „czcząc swoich bogów im (tak naprawdę) bluźnili”. By ci bogowie się od nich odwrócili wystawiając ich na łaskę żydów i ich (upadłych) aniołów. By popadli w biedę, w jasyr, w ruinę. By tak przejąc kult a co za tym idzie władzę nad ich umysłami i duszami. By stawali się jak żydzi sprzedajnymi JUDAszami gotowymi szybciej zamordowac swojego rata Abla za „ideologiczne odstępstwo” zwane pogaństwem czy herezją niż stanąć z nim ramię w ramie jak brat z bratem.

     Watykan powstał nie z uwagi na herezje i kłamstwa głoszone przez Bizancjum, powstał z chciwości i rządzy, podobnego jak Bizancjum, władania antycznym światem. Władania światem chrześcijan (Słowian) dlatego korzenie każdej odżydowskiej „wiary” są kłamliwe, zgniłe i spruchniałe. Każda z nich to ideologia podobna tym partyjnym. Cała „nauka kościoła” poprzez wszystkie wieki obracała sie wokoło zdobywania kolejnych połaci władzy i wytężonego hodowania kolejnych stad golemów (golumów) gotowych za blużnierstwa przeciwko Bogu oddawać diabłom (żydowskim upadłym aniołom) swoje umysły, ciała i na końcu dusze. By upadali tak jak kiedyś dla złota i władzy upadli żydzi.

     Teraz jest „czas odkupienia grzechów” a franciszek gromadzi w sobie grzech całego „katolickiego świata”. Jest „wedle przepowiedni” ostatnim papieżem po jakim wszelkie bluźnierstwa jak judaizm, islam, katolicym, prawosławie, masoni, różokrzyże …. zostaną w Ogniu Bożego Gniewu wymazane i po jakim ma się odrodzić prawdziwe CHRZESCIJAŃSTWO – kolejny „Przekaz z Nieba”.

     I żeby nie było tak iż „Bóg jest wstrętny i tylko dręczy grzeszników” jak o nim plugawie głoszą upadlaki franciszek jako głowa watykańskiej ośmiornicy mającej na sobie krew proroków, jako szef watykańskiej nierządnicy plugawiacej nauki Zbawiciela dla zbytków, władzy, itd, franciszek jako kwintesencja upadku kościoła katolickiego (bo sam dopuszczał się rzeczy od których włos na głowie się jeży) ma szanse na dokupienie siebie i swojego stada obłąkanych chciwością, sodomickimi rządzami czy iluzjami stadka w wyżej wymieniony sposób. Ale ma być to dokonane szczerze, z okna watykańskiej bluźnicy wprost w twarze tłumu wiernych, na zywo jeszcze przed kolejnym przekupnym synodem zaplanowanym na październik na jakim będa za stanowiska kupczyć duszami i Słowem Bożym. I tak jak „apostołowie” zapierali sie Zbawiciela w obliczu grożących im tortur tak franciszek, kwintesencja watykańskiego sodomicznego zepsucia ma w tej spowiedzi wytrwać niszcząc i paląc wszelkie korzenie odzydowskiego zepsucia na jakich załozono watykan.

     Jedno kłamstwo, jedno nieszczere słowo, jeden obłudny gest, jeden „zapomniany grzech” i cała „spowiedź” na nic…. Całe odkupienie „katolików”.

     Po synodzie „odkupienie” nie będzie miało już miejsca. Zostaną tylko grzechy i piekło na wieczność.

     Tyle mówi przekaz.

     PS. Ta lista grzechów nie jest kompletna ale z okna ma PAŚĆ WSZYSTKO. Wszystkie spiski, knowania, wszystkie bluźnierstwa….

     • Dawid56 pisze:

      „Mnisi z Góry Atos chcą, żeby prawosławni biskupi obłożyli klątwą Władimira Putina. Ma to być kara za „rozpętanie wojny z braćmi w wierze na Ukrainie” – napisali w specjalnym oświadczeniu duchowni z klasztoru świętego Sawy Serbskiego. Ich stanowisko mają popierać także mnisi z innych monasterów.”
      http://wiadomosci.onet.pl/swiat/mnisi-chca-oblozyc-wladimira-putina-klatwa/5bssg
      http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/470855,prawoslawni-mnisi-z-gory-atos-chca-oblozyc-putina-klatwa.html

     • Mezamir pisze:

      Bardzo ważna informacja:prawosławni biskupi i naziole to bracia w wierze…

      Bardzo dobrze że zostało ustalone coś naprawdę ważnego

     • Ktoś pisze:

      Dopowiem tylko, iż franciszkowi zostało okazane jak wygląda Piekło tylko to co widział to demo bo tam gdzie trafi wraz z reszta jest o 666 666 razy fajniej. ;D

     • mały budda pisze:

      W marcu Aywan. 1900 roku przybył do rosyjskiej stolicy na czele oficjalnej delegacji rządowej, tworząc międzynarodowy precedens uznania TYBETU de facto za kraj niepodległy. Zawiózł list Dalajlamy do cesarza Rosji z prośbą o pomoc finansową i wsparcie dyplomatyczne.
      W odpowiedzi car Mikołaj II wyraził wolę przekazania Tybetowi pomocy materialnej i równie oficjalnie nadał THUBTENOWI GYATSO XIII Dalajlamie Tybetu, tytułu Wielkiego Biskupa Wschodniego Kościoła Ortodoksyjnego. W ten sposób- przynajmniej formalnie- cały buddyzm Azji, niezależnie od jego odmiany- znalazł się za pośrednictwem Dalajlamy pod opieką cara Rosji.

      Brytyjczycy najechali że złości za przyjaźń Tybetu z Rosją.
      Dokonali masakry pod Tuną. Opanowali całą południową część Tybetu pod rzekę Zangpo.

     • mały budda pisze:

      1900 rok 2014 rok.
      Wygląda mi na to, że Brytyjczycy mieszają na Ukrainie.
      Wraz z Brytyjczykami są ich pseudo przyjaciele.
      Znów historia kołem się zatoczyła.

     • Dawid56 pisze:

      Wydaje się, że to raczej Putin miesza w Ukrainie, a nie Brytyjczycy i wydaje się (może się mylę), że to Putin zaanektował Krym a nie Brytyjczycy

 16. mały budda pisze:

  http://www.radiobc.pl/astralna-infekcja-2013-09-09/

  Dla przypomnienia załączyłem w/wym. link.
  Wiem, że Pan Mezamir na ławę pewnego fakty wyłożył.
  Prawda jest zbyt bolesna.
  Człowiek- człowiekowi taki zgotował los, że w programował mu zagładę.
  Aby po trupach ludzkich iść na tron władzy.
  Ci którzy siedzą na tronach władzy. Spadną z swoich tronów władzy.
  Mistrz mi mówił, że nadszedł czas powrotu do źródła.
  Przynajmniej koło historii się zatoczyło.
  Okres obejmował jakby od napoleona Bonaparte do dzisiejszych czasów. Lecz Sfinks oczekuje sprawiedliwości.
  To oznacza, że ten kto dał ludziom wiedzę.
  W końcu na dobre powraca.
  Ostatnio rozmawiałem z ładnym kotkiem. On mnie słuchał. Odniosłem wrażenie, że mniej rozumiał.
  Sam odniosłem wrażenie, iż chce powiedzieć parę słów.
  Ruszał kotek ustami i wąsami. Jakby mi chciał, coś powiedzieć.
  Może to jest wynik podarunku Sfinksa.
  Mogę, być nie zrozumiały.

 17. mały budda pisze:

  http://losyziemi.pl/category/slonce

  Pozdrowienia od słoneczka.
  🙂

 18. Maria_st pisze:

  A ja właśnie ogładałam film : Dzień w którym zatrzymała sie Ziemia”
  Pasuje jak ulał do naszego pisania.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s