„Królestwo moje nie jest z tego Świata”

Królestwo moje nie jest z tego Świata –to słowa, które wypowiedział Jezus na sądzie u Piłata. Nasuwa się od razu pytanie: W takim razie, kto jest władcą tego Świata. Ewangelia św Jana próbuje odpowiedzieć na to pytanie. W trzech rozdziałach Ewangelii śwJana (12:31; 14:30; 16:11) jest napisane, że władcą tego Świata jest Szatan. W związku z powyższym zrozumiałe wydaje się porównanie naszego pobytu na Ziemi z pobytem na zamku Karmazynowego Króla. Z drugiej strony zwalanie całego zła, jakie panuje na tym świecie na Szatana to przeniesienie całej odpowiedzialności za niecne czyny, jakich dokonuje Człowiek na byt niematerialny. Jest to po prostu samousprawiedliwienie człowieka. Chrystus wskazuje drogę dla Człowieka nawet w królestwie Szatana-zatrać w swoim umyśle samego siebie i kieruj się empatią- współodczuwaj z drugim Człowiekiem.

Ciekawa dyskusja n/t istnienia Boga i Przeznaczenia wywiązała się pomiędzy ateistami- poetami Bezdomnym i Berliozem, a Wolandem w „Mistrzu i Małgorzacie” Michaiła Bułhakowa

„Ale niepokoi mnie następujące zagadnienie :skoro nie ma Boga, to kto kieruje życiem człowieka i w ogóle wszystkim co się dzieje na świecie?
– O tym wszystkim decyduje Człowiek- Berlioz pośpieszył z gniewna odpowiedzią na to , trzeba przyznać niezupełnie jasne pytanie.
-Przepraszam – łagodnie powiedział nieznajomy- bo żeby czymś kierować, trzeba bądź co bądź mieć dokładny plan, obejmujący jakiś możliwie przyzwoity okres. Pozwoli więc pan, że go zapytam, jak człowiek może czymkolwiek kierować, skoro pozbawiony jest nie tylko możliwości panowania na choćby śmiesznie krótki czas, no powiedzmy, na tysiąc lat, ale nie może ponadto ręczyć za to, co się z nim samym stanie następnego dnia? Bo istotnie – tu nieznajomy zwrócił się do Berlioza- proszę sobie wyobrazić, że zaczyna pan rządzić, sobą i innymi, że tak powiem- dopiero zaczyna się pan rozsmakowywać i nagle okazuje się ze ma pan .. kche..kche.. sarkomę płuc(…) \interesuje pana już tylko los własny, niczyj więcej!
Krewni zaczynają pana okłamywać. Pan czuje, ze cos jest nie w porządku, pędzi pan do uczonych lekarzy, potem szarlatanów, a w końcu, być może, idzie pan nawet do wróżki. Zarówno to pierwsze, jak to drugie i trzecie nie ma żadnego sensu, sam pan to rozumie. I cała historia kończy się tragicznie—ten, który jeszcze niedawno sądził, że o czymś tam decyduje, spoczywa sobie w drewnianej skrzynce(…)
-Tak, człowiek jest śmiertelny, ale to jeszcze pół biedy. Najgorsze, że to, iż jest śmiertelny, okazuje się niespodziewanie, w tym właśnie sęk! Nikt nie może przewidzieć, co będzie robił dzisiejszego wieczora(…).
– No to już przesada. Wiem mniej więcej dokładnie, co będę robił dziś wieczorem(…)
-Czy mógłby mi pan powiedzieć, jeśli to oczywiście nie tajemnica, co pan będzie robił dziś wieczorem?
-To żadna tajemnica. Teraz wpadnę do siebie, na Sadową,,a potem o dziesiątej wieczorem w Massolicie odbędzie się zebranie, któremu będę przewodniczył.
-To się nie da zrobić-stanowczo zaprzeczył obcokrajowiec.
-A to dlaczego?
-Dlatego, – odpowiedział cudzoziemiec i zmrużonymi oczyma zapatrzył się w niebo, po którym w przeczuciu wieczornego chłodu bezgłośnie śmigały czarne ptaki-że Anuszka już kupiła olej słonecznikowy, i nie dość , że go kupiła, ale już go nawet rozlała. Tak więc zebranie się nie odbędzie.”

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Człowiek, planety i komety, Przeznaczenie, Świadomość. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

20 odpowiedzi na „„Królestwo moje nie jest z tego Świata”

 1. Mezamir pisze:

  Mam problem,chciałem sformatować dysk,jedną prtycję,i zainstalować system ponownie.
  W trakcie instalacji pojawia się komunikat o błędzie krytycznym,jeden ze składników nie chce się zainstalować .
  Co mam teraz zrobić?

 2. Mezamir pisze:

  „Rząd Chrystusa to rząd globalny.” NWO

  Mateusza 24:14 A ta Ewangelia o królestwie/światowej religii
  będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.

  Mateusza 6:10 „… przyjdź Królestwo/NWO Twoje!”

  „Tekst ten jest powtarzany przez miliardy Chrześcijan i niewielu z nich zdaje sobie sprawę z tego, że prosimy Boga o nadejście Jego Królestwa. Prosimy o to, aby owo Królestwo przyszło do nas.

  Tekst ten nie mówi – zabierz nas do Swego Królestwa, ale jest prośba o to, aby to Królestwo przyszło do nas, tutaj na ziemię. Głównym motywem działalności Isusa oraz apostołów było i jest nadal Królestwo Boże.

  Termin ten został użyty w Ewangeliach 53 razy. Nie enigmatyczny rząd nad duszami w niebie ale rzeczywisty rząd tutaj na ziemi. Królestwo Boże nie istnieje w naszych sercach. Nie istnieje ono także w niebiosach po naszej śmierci.

  Królestwo Boże to przyszły realny rząd polityczny na ziemi pod władzą samego Zbawiciela. Rząd ten usunie fizycznie wszystkie rządy z powierzchni ziemi oraz je zastąpi.”

  „Przede wszystkim Isus nigdy tych terminów nie rozróżniał ani nie podał nam różnicy pomiędzy nimi. Królestwo Boże jest dosłownym wyrażeniem rządu Boga na ziemi a termin – Królestwo Niebios wskazuje na pochodzenie niebiańskie tego rządu.”

  Objawienie 5:(10) i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi.
  http://www.zbawienie.com/dobranowina.htm

  “Rząd światowy powstanie bez względu na to, czy nam się to podoba czy nie. Otwartą pozostaje jedynie kwestia, czy Rząd Światowy stworzony zostanie na drodze przemocy czy powszechnego przyzwolenia.”

  James Paul Warburg – bankster, globalista.

  “Jesteśmy na krawędzi globalnej transformacji. Wszystko, czego teraz potrzebujemy to odpowiednio wielki kryzys, a wtedy narody zaakceptują nowy porządek świata.”

  David Rockefeller – bankster, globalista, gigant naftowy, “filantrop”, mózg CFR, Komisji Trójstronnej i Grupy Bilderberga.

  “Nad społeczeństwem dominować będzie elita, (…) która dla osiągnięcia swoich politycznych celów nie będzie wzbraniać się przed stosowaniem najnowocześniejszych technik kształtowania publicznych zachowań i utrzymywania społeczeństwa pod ścisłą kontrolą i inwigilacją.”

  “NWO budowany będzie przeciw Rosji,na ruinach Rosji i poprzez Rosję”

  Zbigniew Brzeziński – globalista, protegowany i pupil banksterów (cytat pochodzi z jego książki “Between Two Ages” z 1970 r.).

  W przeszłości Zbig był promotorem Osamy Bin Ladena.

  Wyciąg z protokołu nr 468 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 21 czerwca 1990 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Zbigniewowi Brzezińskiemu.

  Senat jednogłośnie zatwierdził uchwałę Rady Wydziału Nauk Społecznych o nadaniu doktoratu honoris causa byłemu doradcy Prezydenta USA prof. Zbigniewowi Brzezińskiemu

  za wkład w rozwój nauki oraz za zasługi dla narodu i kultury chrześcijańskiej w Polsce i na świecie.

  Ziemia jest królestwem człowieka a Szatan to jego ego
  Saturn znajduje się na Saturnie a nie na Ziemi 😀
  Siły stojące za Biblią Koranem i Torą,chcą władzy nad ludźmi,plany NWO są jasno wyłożone w piśmie.

  http://opolczykpl.wordpress.com/biblijne-korzenie-globalizmu-nwo/

  “Religijni imperialiści nie ustają w wymyślaniu coraz intensywniejszych metod
  zniwelowania narodowej duszy u wszystkich narodów. Na dwudziestym stuleciu legło już piętno różnych idei stworzenia jednej wszechświatowej religii
  na osnowie chrześcijaństwa (na przykład “Róża świata” Andriejewa i in.).

  Celem tych zabiegów jest wytworzenie jednolitej, bezkształtnej masy ludzi pozbawionych narodowej odrębności – takich biologicznych robotów posłusznych cudzej woli. ”
  “Tak więc religia światowa występuje w roli dobrze zamaskowanego narzędzia walki politycznej o stworzenie jedynego religijnego światowego imperium.

  W takiej walce politycznej dają o sobie znać dwa biegunowo przeciwne dążenia:
  pierwsze – wola narodów zachowania swej tożsamości, czyli walka o życie narodu;

  Oto odpowiedź naszych przodków na chrystianizację: “U was, chrześcijan,
  pełno jest łotrów i złodziei;
  u was ucina się ludziom ręce i nogi, wyłupuje oczy, torturuje w więzieniach;
  u nas, pogan, tego wszystkiego nie ma, toteż nie chcemy takiej religii!
  U was księża dziesięciny biorą, nasi kapłani zaś utrzymują się, jak my wszyscy, pracą własnych rąk”
  – to powiedzieli Szczecinianie biskupowi Ottonowi Mistelbachowi z Bambergu
  (można znaleźć w jego kronikach).

  drugie – dążenie pewnych politycznych kół do dominacji w świecie, co pragnie się osiągnąć drogą niwelacji narodowych odrębności i upowszechnienia przez światowe religie międzynarodowych idei, tak zwanych wartości ogólnoludzkich. ”

  “Tysiącletnia niewola duchowa, jakiej poddana była Ukraina wraz z innymi bratnimi narodami słowiańskimi, nauczyła nas wielu rzeczy. Ale i chrześcijańskie imperium obrosło przez ten czas doświadczeniem i znacznym kapitałem. Siły obu stron są na razie nierówne, ale narodom oczy poczynają się już otwierać.
  Na Ukrainie zaczęło się to przed drugą wojną światową.

  W roku 1934 młody badacz folkloru Wołodymyr Szajan podczas pobytu w Karpatach zaobserwował starodawny obrzęd, zachowany z czasów pogańskich, a mianowicie święcenie ziarna przed zasiewem.
  Było to dlań olśnieniem, które stało się pobudką do dalszej pracy, do poszukiwań źródeł myśli religijnej Prasłowian i w ogóle Indoeuropejczyków. ”

  “Naród kładzie na swych bogach pieczęć swej narodowości”

  toporzel.pl/teksty/halinaf.html

  .Religia wielkiego Babilonu

  Idzie ludzi tysiąc tysięcy
  Na Jasną Górę idzie
  Stoją ludzi tłumy wielkie
  I modlą się do rzeźb
  Tysiące, tysiące, tysiące ludzi
  Świecą świeta stworzone przez ludzi
  Tysiące ludzi płaci
  Aby się od grzechu wypłacić
  .
  A ja wiem, a ja wiem, on kłamie
  I chociaż dawno nie wierzę
  To widzę w każdym domu
  Religia wielkiego Babilonu
  Tak, ja widzę prawie w każdym domu
  Religia wielkiego Babilonu
  A przecież wszyscy wiemy
  Przeklęty ten, kto coś w Piśmie zmienia
  .
  Czy pamiętasz, armia zmierza
  Na wojnę za papieża
  Wtedy niosą ze sobą kościelne sztandary
  To jest właśnie armia rzymskiej wiary
  A ja wiem, a ja wiem, on kłamie
  I chociaż dawno nie wierzę
  To widzę w każdym domu
  Religia wielkiego Babilonu
  Tak, ja widzę w prawie każdym domu

  Religia wielkiego Babilonu
  A przecież wszyscy wiemy
  Przeklęty ten, kto coś w Piśmie zmieni.

 3. Dawid56 pisze:

  Mezamirze, trzeba wyjść z założenia, że ojcem kłamstwa jest Szatan, a wyrazicielem Prawdy Jezus Chrystus.Moim zdaniem nie ma mowy o przyjściu Królestwa Jezusa Chrystusa tu na Ziemi.Modlitwa Ojcze Nasz mówi o przyjściu Królestwa Boga
  Ojcze Nasz który jesteś w Niebie
  Przyjdź Królestwo Twoje
  Nie chodzi o nowe NWO
  „Królestwo Boże to przyszły realny rząd polityczny na ziemi pod władzą samego Zbawiciela. Rząd ten usunie fizycznie wszystkie rządy z powierzchni ziemi oraz je zastąpi.”
  Katolicy modlą się również co niedzielę o powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na Ziemię.Moim zdaniem może chodzić niestety o słowo „sprawdzam”. Sprawdzam jak zmieniła się ludzkość po dwóch tysiącach lat, czy jest w niej więcej empatii?Jeśli tak to O.K a jeśli nie, to bez udziału Obcych Cywilizacji czy Jezusa ludzkość się sama unicestwi jak dawniej bywało wiele razy

  • Ina pisze:

   Dawidzie czytałam gdzieś w internecie, że modlitwa ojcze nasz pochodzi z Egiptu. I jest to modlitwa do Enkiego. Oczywiście można tu podstawić swojego Boga w którego się wierzy. Ale kiedy się o tym dowiedziałam to mną wstrząsnęło. czy podał ja Jezus? Czy Ewangelia to kompilacja różnych wierzeń.

   • Maria_st pisze:

    Posciagali wszystko z biblioteki aleksandryjskiej Ino….i mamy ” narod wybrany” szok

   • Dawid56 pisze:

    Ino zauważ że sama modlitwa „Ojcze Nasz” zawiera pewne dziwne sformułowania( już kiedyś o tym pisałem) Pierwsze dziwne sformułowanie to to to że wypowiadana jest w w liczbie mnogiej a moim zdaniem relacja powinna być ja Bóg np i odpuść mi moje winy jako i ja odpuszczam swoim winowajcom.Po drugie zgodnie z teorią Braddena i Boga z „rozmów z Bogiem ” powinna to być modlitwa dziękczynna np dziękuje Ci Ojcze że odpuszczasz mi moje winy jako ja je dopuszczam moim winowajcom, dziękuję że dajesz mi chleb powszedni.Nie powinno się tez mówić „Przyjdź królestwo Twoje” ale dziękuję że Twoje Królestwo Ojcze( Boże) jest tutaj na Ziemi.Należałoby tez usunąć zdanie o wodzeniu na pokuszenie- Dobry Ojciec nie może nikogo wodzić na pokuszenie, może jedynie stawiać pewne zadania do wypełnienia.

 4. Mezamir pisze:

  Ale dlaczego trzeba wychodzić z błędnego założenia?
  Szatan jest w Biblii tylko i wyłącznie metaforą ego
  Jezus kuszony przez Szatana walczy z własnymi słabościami a nie z bytem zewnętrznym

  Saturn nie ma nic wspólnego z biblijną interpretacją tej planety
  podobnie Jezus,to są symbole,metafory…

  ”yeSu” is the locative plural case.

  The Hebrew derivation of yhv is unclear, and scholars have suggested that it may have a non-Israelite origin, with some seeking meanings in Aramaic or Arabic or Egyptian ~ although it appears that no one has considered Sanskrit sources, where the same term is found with exactly the connotations appropriate to the biblical usage.

  ya is “a goer or mover”, “the wind”, “joining, restraining, or abandoning”, “fame or light”.

  yA is “going, restraining, and attaining”, indicating “a carriage, religious meditation, or the yoniliÑgam”.

  yad is “who, which, what, whichever, whatever, or that”, indicating “the puruSa”.

  And yeSu is the locative plural case.

  yahu is “restless or swift” or “mighty or strong” (synonymous with mahat); also indicating “an offspring or child”, as an equivalent of putra ~ e.g. sahasoyahuH = sahasoputraH (“son of strength”), both used in reference to agni.

  yahva is “restless, swift, active (as agni, indra, soma), or continually moving or flowing (as the waters)”, and likewise it is synonymous with mahat; also indicating “the sacrificer” (yajamAna).

  yahvI is “heaven and earth” or “the flowing waters” (often as sapta yahvI).

  And yahvat is “the ever-flowing (waters)”.

  So that yahvaH or yahvIH (yahweh) and iLAH (allah) are almost identical terms ~ with the Rgveda as the primary source for all monotheistic religions.

  Dźwięk „Sam” jest drugim po „OM” świętym słowem. OM jest tobą samym, czystym duchem, „Ja jestem” w tobie. Zstępuje w formie twego oddechu, który zawiera wdech i wydech. Wdech wytwarza dźwięk „s”, podczas gdy wydech – dźwięk „H”.
  Dlatego mantrę oddechu opisuje się jako „SO-HAM”. Święte słowo „SAM” zawiera „s”, ducha wdechu. Wiemy, że nasz wdech oznacza zstąpienie czystego powietrza z tlenem, który z każdym oddechem spala wszelkie twe nieczystości. Tlen jest tylko fizycznym ciałem oczyszczającego czynnika, którym jest duch powietrza. „Sam” wzywa Boga Wdechu i dlatego oznacza ochronę i bezpieczeństwo. Ponieważ każdy wdech oczyszcza cię, wskazuje ścieżkę czystości i doskonałości.
  W astrologii Saturn oznacza świadomość wskazującą na niedoskonałości. Dlatego „s” tworzy pierwszeą sylabę nazwy Saturn i jest tak w wielu językach. W Sanskrycie nazywa się to Sanaischara, w języku angielskim – Saturn, a w języku Świętej Biblii jest to Szatan, najbardziej źle rozumiane stworzenie. Chociaż Kościół Chrześcijański wyklął Szatana, wciąż się go obawia i pamięta. W Biblii Świętej jest tylko cieniem Boga. Innymi słowy jest to grzech albo indywidualna świadomość stworzonej istoty. Wszystko to wskazuje na stworzone niedoskonałe ega, które mają być oczyszczone. Człowiek rozumie taki świat, jaki widzi, dlatego nie jest doskonały i musi czekać na dzień, gdy zobaczy świat takim, jaki jest (Słowo Boga), a nie jakim się mu wydaje. w tym celu słowo „Sam” oczyszcza człowieka i czyni go doskonałym. Dlatego Wedy wysławiają je tuż obok słowa „OM”. Na intelektualnym planie dźwięk „Sam” to spokój i powodzenie. Ta intelektualna interpretacja pozwala połączyć różne aspekty inteligencji z jej źródłem na wyższym planie.
  Jakkolwiek byś nie wymawiał i nie traktował dźwięku „Sam”, mantra ta oczyszcza cię i napełnia duchem Boga i życiem, które wdychasz poprzez swe nozdrza. Wielu ludzi uważa samą planetę Saturn za złą. Dzieje się tak, ponieważ powszechne opinie nie opierają się na mądrości Wed. Popularna astrologia jest tylko cieniem prawdy skrywające j się za nią.
  Pod wpływem Saturna wielu ludzi odczuwa trudności i niedogodności. Prawdą zaś jest to, że przyczyną kłopotów są indywidualne motywy, a nie Saturn. Saturn jedynie przyspiesza ujawnianie zła i zmusza osobę, aby się go pozbyła. Zatem siła kryjąca się za planetarnym symbolem Saturna jest zawsze oczyszczająca i chroniąca. Ten sam oczyszczający aspekt stymulujemy wymawiając i medytując nad „Sam”. Im bardziej próbujemy zrozumieć w sobie aspekt Saturna, tym bardziej uwalniamy się od własnej ograniczającej natury, a rezultatem jest „Sam”, stan doskonałego spokoju i powodzenia.

  http://yogin.pl/wszystko-o-jodze/wedy/782-wedy-kulapati-ekkirala-krishnamacharya.html

  • A58 pisze:


   Saturn nie ma nic wspólnego z biblijną interpretacją tej planety
   podobnie Jezus,to są symbole,metafory…”

   ‘…A teraz na ten naród chciej rzucić oczyma,
   Na twych Rzymian: Tu Cezar i Jula ród cały,
   Co niebios kiedyś sięgnie rozgłosem swej chwały.
   Tam – patrz: mąż, przyrzekany często, choć daleki,
   August Cezar, z krwi bogów, które złote wieki
   Na niwy Lacjum berłem swym ściągnie powtórnie
   Po błogo królującym przed laty Saturnie…”

   Wergiliusz w Eneidzie.

 5. Dawid56 pisze:

  Problem polega na tym ze Saturn przed odkryciem Urana władał dwoma fazami zodiakalnego rozwoju Wodnikiem i Koziorożcem.To o czym piszesz to ta część wodnikowa. Obecnie Saturn to:
  dyscyplina, ograniczenia, dojrzałość, organizacja, odpowiedzialność, czas,struktura,

  • Maria_st pisze:

   Obecnie Saturn to:
   dyscyplina, ograniczenia, dojrzałość, organizacja, odpowiedzialność, czas,struktura,

   hmmm, ciekawe, dziekuje Dawidzie

 6. mrnice pisze:

  Na archetyp mi pasuje.

 7. Maria_st pisze:

  ŚWIATŁO— światełka, światełka do domu !
  światełka—boimy się
  ŚWIATŁO–czego?
  światełka–demona złego
  ŚWIATŁO–gdzie on jest ?
  światełka–w nas
  ŚWIATŁO–co on je
  światełka–emocje nasze
  ŚWIATŁO– co on pije
  światełka–energie naszą
  ŚWIATŁO–światełka, swiatełka do DOMU !

 8. Maria_st pisze:

  http://innemedium.pl/wiadomosc/trzyokie-ciele-w-indiach-jest-uznawane-za-wcielenie-sziwy
  „Wierni gromadzą się licznie w wiosce Kolathur w Tamil Nadu, w południowych Indiach. Każdy chce zobaczyć niesamowitego trzyokiego cielaka.

  Zwierze urodziło się z trzema oczami. Dwoje znajduje się w zwykłym miejscu, a trzecie na czole. Niektórzy nawet z daleka oddają pokłon zwierzęciu, wierząc, że jest wcielenie trzyokiego boga Sziwy. „

 9. Teresa Chacia pisze:

  znalezione w sieci

  Istota buddyzmu odpieprzyć się od całego świata
  istota chrześcijaństwa dopieprzyć sie do całego świata
  istota islamu wypieprzyć cały świat.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s