Kontrowersyjna Księga Henocha – dlaczego nie została włączona do Kanonu Bibli?

Bardzo ciekawa jest Księga astronomiczna w której rok raz liczy 360 dni a raz 364, ale nigdy 365,2422.Pozostałe wątki w tej księdze nie są może zbyt optymistyczne, ale myślę, że warto się z nią zapoznać, tym bardziej, że Kościół Etiopski włączył ją do swojego Kanonu Biblii.

Księga Astronomiczna
72.
1 Księga obrotów świateł niebieskich, stosownie do ich właściwości i klas, zgodnie z ich regulaminem i okresami, ich imionami i miejscem pochodzenia oraz miesiącami. [To wszystko] pokazał mi mój przewodnik święty anioł Uriel. Oznajmił mi wszystkie ich regulacje dokładnie takie, jakie przypadają na każdy rok świata i na wieki, aż nastanie nowe stworzenie, które trwać będzie na wieki.
2 Pierwsze prawo świateł jest takie.
3 Światło słońce wschodzi we wschodnich bramach nieba, a chowa się w zachodnich bramach niebios.
3 Widziałem sześć bram, z których słońce Wychodzi, i sześć bram, w których się chowa. W tychże bramach wschodzi i zachodzi księżyc. [Tak samo] dowódcy gwiazd razem z prowadzonymi przez nich [zastępami]. Jest [ich] sześć na wschodzie i sześć na zachodzie, każda dokładnie na swoim miejscu, jedna koło drugiej. W bramach tych są okna po stronie południowej i północnej.
4 Najpierw wstaje światło większe zwane słońcem. Jego kolistość podobna jest do kolistości niebios. Całe Wypełnione jest ogniem dającym światło i ciepło.
5 Wiatr popycha powóz, na który [ ono] wstępuje. Słońce zstępuje z nieba i północną drogą powraca na wschód. Jest tak prowadzone, żeby trafiło do właściwej bramy i [znowu] zaświeciło na niebie.
6 I tak w pierwszym miesiącu wstaje ono w dużej bramie, mianowicie w czwartej z sześciu [ Wymienionych] bram, znajdujących się na wschodzie.
7 W tej czwartej bramie, z której słońce wstaje w pierwszym miesiącu, znajduje się dwanaście okien, z których, gdy są otwarte, Wydobywają się płomienie.
8 Kiedy słońce wschodzi na niebo, to przez trzydzieści dni Wychodzi tą czwartą bramą i dokładnie chowa się do czwartej bramy po zachodniej stronie nieba.
9 W tych dniach dzień staje się codziennie dłuższy, a noc staje się coraz krótsza, aż do trzydziestego poranka.
10 W tym okresie dzień jest dłuższy od nocy o 2/9 dnia i wtedy dzień ma dokładnie dziesięć części, a noc osiem części.
11 Słońce wschodzi z czwartej bramy i zachodzi do czwartej bramy. Potem na trzydzieści poranków powraca do piątej bramy po stronie wschodniej. Wschodzi z niej, a [potem] zachodzi do piątej bramy.
12 Wtedy dzień staje się dłuższy o dwie części i dzień ma jedenaście części. Noc staje się krótsza i dochodzi do siedmiu części.
13[Następnie] słońce powraca na wschód i wchodzi do bramy szóstej. Ze względu na swój znak przez trzydzieści jeden poranków wstaje [z szóstej, wschodniej bramy] i Zachodzi do szóstej bramy.
14 W tym okresie dzień staje się dłuższy od nocy i dzień jest podwojeniem nocy. Dzień osiąga dwanaście części, a noc staje się krótsza i osiąga sześć części.
15 Słońce wstaje tak, że dzień staje się krótszy, a noc dłuższa. Słońce powraca na wschód i wchodzi do szóstej bramy i powstaje z niej i zachodzi przez trzydzieści poranków.
16 Po skończeniu trzydziestu poranków dzień skraca się dokładnie o jedną część. Dzień ma wtedy jedenaście części, a noc siedem części.
17 Słońce Wychodzi z zachodu poprzez tę szóstą bramę i udaje się na wschód. Następnie przez trzydzieści dni powstaje w piątej bramie. Potem zachodzi ponownie po stronie zachodniej, w piątej zachodniej bramie.
18 W tym okresie dzień maleje o dwie części i dochodzi do dziesięciu części, a noc do ośmiu części.
19 Słońce wschodzi przez tę piątą bramę i zachodzi do bramy piątej na zachodzie. Wschodzi w czwartej bramie przez trzydzieści jeden poranków zgodnie ze swoim znakiem i chowa się na zachodzie.
20 W tym czasie dzień równy jest nocy. Noc ma dziewięć części i dzień dziewięć części.
21 Słońce wschodzi przez tę bramę i chowa się na zachodzie. Powraca na wschód i wschodzi w trzeciej bramie przez trzydzieści poranków i chowa się na zachodzie w trzeciej bramie.
22 W tym czasie noc wydłuża się, jest dłuższa od [poprzedniej] nocy, a dzień codziennie jest krótszy od [ dnia poprzedniego] aż do trzydziestego poranka. Noc osiąga dokładnie dziesięć części, a dzień osiem części.
23 Słońce wschodzi przez trzecią bramę, a zachodzi w trzeciej zachodniej bramie i wraca na wschód. Słońce wstaje przez drugą bramę wschodnią przez trzydzieści poranków i zachodzi w drugiej bramie po stronie zachodniej nieba.
24 W tym dniu noc osiąga jedenaście części, a dzień siedem części.
25 Słońce wschodzi w tym czasie drugą bramą i chowa się do drugiej zachodniej bramy. Powraca na wschód do pierwszej bramy przez trzydzieści jeden poranków i zachodzi po zachodniej stronie do pierwszej bramy.
26 W tym dniu noc wydłuża się i jest dwukrotnie dłuższa niż dzień. Noc osiąga dokładnie dwanaście części, a dzień sześć części.
27 Tak więc słońce skończyło stacje swej wędrówki i powróciło ponownie do stacji swej wędrówki. Przechodzi przez [pierwszą] bramę przez trzydzieści poranków i zachodzi po stronie zachodniej naprzeciwko niej.
28 W tym czasie noc staje się krótsza o jedną część (…) osiąga jedenaście części, a dzień siedem części.
29 Słońce wraca, wchodzi do drugiej wschodniej bramy i powraca wzdłuż tych sekcji swej wędrówki przez trzydzieści poranków, powstając i zachodząc.
30 W tym czasie dzień staje się krótszy, noc osiąga dziesięć części, a dzień do ośmiu części.
31 W tym czasie słońce wychodzi drugą bramą, chowa się na zachodzie, powraca na wschód, powstaje w trzeciej bramie przez trzydzieści jeden poranków i chowa się po zachodniej stronie nieba.
32 W tym czasie noc staje się krótsza i osiąga dziewięć części. Dzień [ również] osiąga dziewięć części, [ tak że] noc staje się równa dniowi. Rok liczy dokładnie trzysta sześćdziesiąt dni.
33 Długość dnia i nocy oraz krótkość dnia i nocy różne są w zależności od biegu słońca.
34 Dlatego jego wędrówka w dzień staje się dłuższa, a w nocy krótsza.
35 To jest prawo i bieg słońca oraz jego powrót, ilekroć powraca. Sześćdziesiąt razy powraca i pozostaje. Jest to wielkie wieczne światło, które na wieki wieków nazwane jest słońcem.
36 To, które powstaje, jest wielkim światłem, a nazwane tak jest z nakazu Pana ze względu na swój wygląd.
37 Powstaje ono i zachodzi. Nie zmniejsza się ani nie odpoczywa. Dzień i noc wędruje tak na swym wozie. Jego światło siedmiokroć jest jaśniejsze od światła księżyca, ale w rozmiarach oba są równe.
73.
1 [Poznawszy ] to prawo, ujrzałem inne prawo dotyczące mniejszego światła zwanego księżycem.
2 Okrąg jego jest taki, jak okrąg słońca. Wiatr popycha swoim podmuchem wóz, na którym on jedzie. Otrzymał światło w odmierzonej mierze.
3 Każdego miesiąca zmieniają się jego wschody i zachody. Dni jego są jak dni słońca. Kiedy zaś jego światło jest jednostajnie [pełne, wówczas] wynosi ono siódmą część światła słońca.
4 Kiedy wschodzi, jego pierwsza faza jest z kierunku wschodniego. Wschodzi trzydziestego poranka, pojawia się tego dnia i staje się dla ciebie pierwszą fazą księżyca, trzydziestego poranka, razem ze słońcem, w tej bramie, poprzez którą wschodzi słońce.
5 I połowa (…) z siódmej części. Cały jego krąg jest pusty, bez światła, z wyjątkiem siódmej części. [Jest to] czternasta część jego [ całkowitego] światła.
6 W dniu, w którym otrzymuje siedem i pół [miary] swego światła, światło jego wzrasta o siedem i pół [miary].
6 W dniu, w którym otrzymuje siedem i pół części swego światła, jego światło wzrasta do siedmiu siódmych i połowy.
7 Zachodzi [razem] ze słońcem, a kiedy słońce wschodzi, księżyc wschodzi razem z nim i otrzymuje połowę jednej części światła. Tej nocy na początku jej poranka, z początkiem dnia księżycowego, księżyc zachodzi razem ze słońcem i jest przyćmiony tej nocy w siedmiu i pół częściach.
8 Powstaje tego dnia dokładnie w siódmej części i wychodzi i chowa się tam, gdzie wschodzi słońce, i w pozostałe swe dni jaśnieje w siedmiu siódmych.
74.
1 Ujrzałem też inny cykl i [inne] prawo, które nim rządzi. Dzięki temu prawu spełnia on cykl miesiąca.
2 Święty anioł Uriel, który jest przewodnikiem wszystkich, pokazał mi to wszystko, tak że spisałem wszystkie ich pozycje, tak jak mi je pokazał. Poznałem [ więc] ich miesiące takie, jakie są, i wygląd ich światła aż do wypełnienia się piętnastu dni.
3 W siedmiu etapach przechodzi z pełni do ciemności i w siedmiu eta-pach przechodzi do pełni na wschodzie i na zachodzie.
4 W pewnych miesiącach zmienia [swe] zachody, a w pewnych miesiącach kieruje się swym własnym biegiem.
5 W dwóch miesiącach zachodzi razem ze słońcem w owych dwóch bramach, które są pośrodku, w trzeciej i czwartej bramie.
6 Wychodzi przez siedem dni i powraca na nowo do bramy, z której wychodzi słońce. I w tej [bramie] następuje pełnia i odchodzi od słońca i idzie w ósmym dniu do szóstej bramy, z której wychodzi słońce.
7 I kiedy słońce wstaje z czwartej bramy, [księżyc] wychodzi na siedem dni aż do momentu, gdy wschód z i z piątej [bramy] . Znowu powraca na siedem dni do czwartej bramy, następuje pełnia i odchodzi do pierwszej bramy na osiem dni.
8 Znowu powraca na siedem dni do czwartej bramy, z której wychodzi słońce.
9 W ten sposób zobaczyłem ich pozycje, jak księżyce wstają, a słońce zachodzi w te dni.
10 I gdy zliczy się razem pięć lat, wówczas słońce ma nadmiar trzydziestu dni. Jednakże wszystkie dni, które dochodziły do niego na jeden rok tych pięciu lat, kiedy one zostały ukończone, wzrosły do trzystu sześćdziecięciu czterech dni.
11 Różnica [czasu] słońca i gwiazd dochodzi do sześciu dni. W ciągu pięciu lat – sześć [dni] każdego [roku], różnica wynosi trzydzieści dni i księżyc zachodzi w stosunku do słońca i do gwiazd przez trzydzieści dni.
12 Księżyc prowadzi dokładnie wszystkie lata zgodnie z ich odwiecznymi pozycjami. Nie wyprzedzają ani nie spóźniają się nawet o jeden dzień, lecz zmieniają rok dokładnie po trzystu sześćdziesięciu dniach.
13 W trzech latach jest tysiąc dziewięćdziesiąt dwa dni, a w pięciu latach tysiąc dwadzieścia dni, tak że w ośmiu latach jest dwa tysiące dziewięćset dwanaście dni.
14 W stosunku do samego księżyca [liczba] dni w ciągu trzech lat dochodzi do tysiąca sześćdziesięciu dwóch, a w [ciągu] pięciu lat pomniejsza się o pięćdziesiąt dni(…)
15 W pięciu latach mieści się tysiąc siedemset sześćdziesiąt dni, tak że dla księżyca osiem lat zawiera dwa tysiące osiemset trzydzieści dwa dni.
16 Ponieważ dla ośmiu lat różnica wynosi osiemdziesiąt dni to wszystkich dni, które należy odjąć od ośmiu lat jest osiemdziesiąt.
17 Rok kończy się dokładnie zgodnie z pozycją słońca i pozycją tych, którzy wschodzą z bram, przez które przez trzydzieści dni wstaje i zachodzi [słońce] .
75.
1 Przywódcy tysiączników stojący na czele całego stworzenia i na czele wszystkich gwiazd kierują również czterema dodatkowymi dniami, które nie są odjęte od całkowitej liczby dni roku. Te [ostatnie] służą dla czterech dni, które nie zostały włączone do liczby dni roku.
2 Z ich powodu ludzie postępują w ich czasie źle, bo te światła faktycznie stoją na pozycjach świata, jedno w pierwszej bramie i jedno w trzeciej bramie, jedno w czwartej bramie i jedno w szóstej bramie. Doskonała harmonia świata spełnia się w oddzielnych trzystu sześćdziesięciu stacjach świata.
3 Anioł Uriel, którego Pan wiecznej chwały uczynił odpowiedzialnym za wszystkie światła nieba na niebie i na świecie, pokazał mi znaki, czasy, lata i dni, aby mogły panować na obliczu nieba i ukazywać się nad ziemią i być dowódcami dnia i nocy, a [mianowicie] słońce i księżyc i gwiazdy i wszystkie służące stworzenia, które poruszają się na wszystkich wozach nieba.
4 Uriel pokazał mi również dwanaście otwierających się bram na orbicie wozu słońca na niebie, z którego wychodzą promienie słońca. Z nich pochodzi upał na ziemi, gdy są one otwarte w oznaczonym dla nich czasie.
5 Tak też jest w sprawie wiatrów i ducha rosy, gdy ich bramy są otwarte w [ oznaczonym] czasie na krańcach nieba.
6 Ujrzałem dwanaście bram w niebie na krańcach ziemi, z których wychodzą ze wschodu na zachód słońce, księżyc, gwiazdy i wszystkie dzieła niebios.
7 Jest wiele otworów okiennych po stronie lewej i prawej i każde okno w [oznaczonym] czasie wysyła ciepło odpowiednio do tych bram, z których wychodzą gwiazdy zgodnie z wydanym im przez niego rozkazem i do których zachodzą stosownie do ich liczby.
8 Ujrzałem wozy na niebie jadące przez świat ponad i poniżej tych bram, w których krążyły nigdy nie zachodzące gwiazdy.
9 Jeden z tych [ wozów] był większy od wszystkich [innych] i obiegał cały świat.
76.
1 Na krańcach ziemi ujrzałem dwanaście bram otwartych dla wszystkich wiatrów. Z nich wychodzą wiatry i wieją na całą ziemię.
2 Trzy z nich otwarte są w przedniej stronie nieba, trzy po stronie zachodniej, trzy po stronie prawej i trzy po lewej.
3 Pierwsze trzy to te, które dmą w kierunku wschodnim, trzy dmą w kierunku północnym, trzy po stronie lewej dmą w kierunku południowym, a trzy w kierunku zachodnim.
4 Przez cztery z nich ciągną wiatry błogosławieństwa i pokoju, a przez osiem dmą wiatry kary. Kiedy zostają posłane, przynoszą zniszczenie na całej ziemi, w wodach i temu, co się w nich znajduje, temu wszystkiemu, co rośnie, kwitnie i krzewi się w wodzie i na ziemi.
5 Pierwszy wiatr, zwany [ wiatrem] wschodnim, wychodzi pierwszą bramą, która jest po stronie wschodniej, [tej] która skłania się ku południowi. Z niej wychodzi zniszczenie, susza, upał i zagłada.
6 Przez drugą bramę w środku wychodzi to, co dobre. Z niej wychodzi deszcz, obfite plony, bogactwo i rosa. Trzecią północną bramą wychodzi zimno i susza.
7 Następnie po tych wiatrach poprzez trzy bramy wychodzą wiatry z południa. Z pierwszej z nich, [tej] bliżej w kierunku wschodnim, dmie wiatr gorący.
8 Środkową bramą, która jest od strony zachodniej, przychodzi rosa, deszcz, szarańcza i zniszczenie.
10 Po nich wiatry północne(…) Z siódmej bramy, która jest po stronie wschodniej(…) wychodzi rosa i deszcz, szarańcza i zniszczenie.
11 Środkową bramą wychodzi deszcz, rosa, życie, bogactwo. Trzecią bramą, która jest po stronie zachodniej(…) przychodzi grad, śnieg, deszcz, rosa i szarańcza.
12 Po nich(…) wiatry z zachodu. Pierwszą bramą, bliższą północy, wychodzi rosa, deszcz, grad, mróz, śnieg, zimno.
13 Środkową bramą wychodzi rosa i deszcz, pomyślność i błogosławieństwo. Ostatnią bramą, która jest z kierunku południowego, wychodzi susza i zniszczenie, upał i ruina.
14 Tak przedstawia się sprawa dwunastu bram czterech wiatrów nieba. Pokazałem ci, synu mój Matuzalemie, wszystkie ich prawa, kary i dobrodziejstwa.
77.
1 Pierwszy punkt kardynalny nosi nazwę „wschód „, ponieważ jest pierwszym. Drugi nosi nazwę „południe”, ponieważ tam właśnie mieszka Najwyższy i szczególnie tam zstępuje Błogosławiony, który jest na wieki.
2 Inny punkt kardynalny nosi nazwę „zachód”, ponieważ tam zdążają wszystkie światła nieba, bledną i zachodzą.
3 Czwarty punkt kardynalny nosi nazwę „północ”. Dzieli się on na trzy części. Pierwsza z nich jest mieszkaniem dla ludzi, druga zawiera morza, wodę, głębiny, lasy, rzeki, ciemność i mgłę. W trzeciej części mieści się ogród sprawiedliwości.
4 Ujrzałem siedem wysokich gór, które były wyższe od wszystkich gór ziemskich. Na nich leży śnieg. Od nich wywodzi się mróz. Dni i czasy oraz lata mijają i przechodzą.
5 Ujrzałem siedem rzek na ziemi, szerszych od wszystkich [innych] rzek. Jedna z nich wychodzi ze wschodu i wlewa swe wody do Wielkiego Morza.
6 Dwie z nich płyną z północy aż do morza i wylewają swoje wody do Morza Erytrejskiego na wschodzie.
7 Pozostałe cztery wypływają ze strony północnej do swego morza, [dwie] do Morza Erytrejskiego i dwie do Wielkiego Morza, i kończą swój bieg, choć niektórzy mówią, że to ma miejsce na pustyni.
8 Ujrzałem siedem wielkich wysp na morzu i na lądzie. Dwie na lądzie i pięć na Wielkim Morzu. 78.
78.
1 Imiona słońca są następujące: pierwsze Oriares, drugie Tomazes.
2 Księżyc ma cztery imiona: pierwsze imię [to] Asonia, drugie Ebla, trzecie Benase, a czwarte Era’e.
3 Są to dwa wielkie światła. Ich okrąg jest jak okrąg niebios, a w rozmiarach oba są równe.
4 W kręgu słońca jest siedem części światła dodane mu w większej mierze niż księżycowi i w odpowiedniej mierze jest ono przenoszone [na księżyc] dopóty, dopóki nie wyczerpie się siódma część [światła] słońca.
5 Zachodzą one i wchodzą do zachodnich bram, prowadzą bieg okrężny stroną północną i wschodzą przez wschodnie bramy na firmamencie nieba.
6 Kiedy wschodzi księżyc, ukazuje się na niebie i ma połowę siódmej części światła. Czternastego dnia napełnia się całym swym światłem.
7 Przenosi się nań piętnaście części światła [tak długo] , aż piętnastego dnia jego światło jest pełne, zgodnie ze znakiem roku i sumami piętnastu części. I wtedy księżyc zaczyna istnieć połówkami siódmej części.
8 Gdy zaczyna się zmniejszać, pierwszego dnia traci do czternastu części swego światła, drugiego trzynaście, trzeciego dwanaście, czwartego jedenaście, piątego dziesięć, szóstego dziewięć, siódmego osiem, ósmego siedem, dziewiątego sześć, dziesiątego pięć, jedenastego cztery, dwunastego trzy, trzynastego dwie części, czternastego połowę siódmej części, a całe światło, które pozostaje z całości, znika piętnastego dnia.
9 W pewne miesiące księżyc ma dwadzieścia dziewięć dni w każdym [miesiącu] i raz dwadzieścia osiem.
10 Uriel pokazał mi inne prawo, kiedy to światło przeniesione bywa na księżyc i jak ono jest ze słońca.
11 Przez cały czas, przez który wzrasta światło księżyca, przenosi [światło na siebie] z naprzeciwka słońca, aż w ciągu czternastu dni jego światło jest pełne na niebie. Kiedy cały świeci, jego światło jest pełne na niebie.
12 Pierwszego dnia nazywany jest nowiem, ponieważ tego dnia powstaje na nim światło.
13 [Jego światło] staje się pełne dokładnie w dniu, kiedy słońce zachodzi na zachód i powstaje ze wschodu w nocy. Księżyc świeci przez całą noc, aż słońce wstaje naprzeciw niego i księżyc widziany jest naprzeciw słońca.
14 Po stronie, po której ukazuje się światło księżyca, znowu ubywa [księżyca] aż do zupełnego zaniku jego światła i dni księżyca dochodzą do końca, jego krąg pozostaje pusty, bez światła.
15 Przez trzy miesiące, we właściwym jego czasie, osiąga trzydzieści dni i przez trzy miesiące osiąga w każdym [ miesiącu] dwadzieścia dziewięć dni, w którym to czasie dopełnia swych zmniejszeń, w pierwszym [ okresie] czasu i w pierwszej bramie, w sto siedemdziesiąt siedem dni.
16 W czasie jego wschodzenia przez trzy miesiące ukazuje się on w każdym [miesiącu] przez trzydzieści dni. Przez trzy miesiące ukazuje się w każdym [miesiącu] przez dwadzieścia dziewięć dni.
17 Nocą każdorazowo przez dwadzieścia [dni] wygląda jak człowiek, a przez dzień jak niebo, bo nic w nim nie ma poza jego światłem.
79.
1 A teraz, synu mój Matuzalemie, pokazałem ci wszystko. Takie prawa rządzą gwiazdami niebios.
2 Pokazano mi całe ich prawo, normy na każdy dzień i na każdy czas i na każdy [ okres] i na każdy rok i na każde jego zakończenie stosownie do nakazu na każdy miesiąc i każdy tydzień.
3 Zmniejszanie się księżyca, które zachodzi w szóstej bramie, bo w tej szóstej bramie jego światło staje się pełne i potem jest początek miesiąca.
4 Zmniejszanie się, które występuje w pierwszej bramie, w odpowiednim czasie, aż dopełni się sto siedemdziesiąt siedem dni [licząc według tygodni: dwadzieścia pięć tygodni i dwa dni] .
5 Jak on zachodzi za słońcem, zgodnie z prawem gwiazd, dokładnie w pięć dni w jednym [okresie] czasu i gdy to miejsce, które widziałeś, zostało przeniesione.
6 Taki jest wygląd i podobieństwo każdego światła, które Uriel, wielki anioł, który jest ich dowódcą, pokazał mi.
80.
1 W tych dniach Uriel odpowiadając mi rzekł: „Oto pokazałem ci wszystko, Henochu, i wszystko ci objawiłem, żebyś mógł zobaczyć to słońce i ten księżyc i dowódców gwiazd nieba i wszystkich tych, którzy je zawracają, ich zadania, czasy i powstania.
2 Jednakże w dni grzeszników lata staną się krótsze, ich nasienie opóźni się na ziemi i na polach, wszystko na ziemi zmieni się i nie pojawi się w swoim czasie. Ustanie deszcz, bo niebo [go] zatrzyma.
3 W tych czasach owoce ziemi opóźnią się i nie będą rosnąć w odpowiednim czasie. Tak samo owoce drzew nie pojawią się w swoim czasie.
4 Księżyc zmieni swe zwyczaje i nie pojawi się w swoim czasie.
5 Jednakże w tych dniach ukaże się na niebie i przyjdzie(…) na czubku wielkiego wozu po stronie zachodniej zaświeci jaśniej niż zwykle.
6 I wielu dowódców gwiazd będących na służbie pobłądzi. Gwiazdy zmienią swój tor i kierunek i nie pojawią się w wyznaczonych im okresach.
7 Całe prawo gwiazd zostanie ukryte przed grzesznikami. Myśl mieszkańców ziemi ulegnie błędom. Pobłądzą i uznają gwiazdy za bogów. 8 Ogarnie ich mnóstwo nieszczęść i spadnie na nich kara, aby ich wszystkich zgładzić”.
81.
1 Powiedział mi jeszcze: „Henochu! Zajrzyj do księgi tablic niebieskich i przeczytaj, co w nich jest napisane, i poznaj każdy szczegół!”
2 Przyjrzałem się wszystkiemu na tablicach niebieskich i przeczytałem to wszystko, co było napisane, i wszystko pojąłem. I przeczytałem księgę i wszystko, co było w niej napisane, wszystkie czyny ludzi i wszystkich, którzy narodzili się z ciała na ziemi aż do ostatniego pokolenia.
3 Następnie natychmiast błogosławiłem Pana, wiecznego Króla chwały za to, że uczynił wszystkie dzieła świata, i wychwalałem Pana ze względu na Jego cierpliwość i błogosławiłem [Go] ze względu na synów Adama.
4 I w owym czasie powiedziałem: „Błogosławiony człowiek, który umiera sprawiedliwy i dobry, co do którego nie odnotowano żadnej niegodziwości w księdze i w którym nie znaleziono żadnej winy”.
5 Trzej święci wzięli mnie i postawili na ziemi przed drzwiami mojego domu i powiedzieli mi: „Powiedz wszystko twemu synowi Matuzalemowi i objaśnij wszystkim twoim dzieciom, że przed Panem, który ich stworzył, nikt nie jest sprawiedliwy.
6 Pozostawimy cię na jeden rok z twoimi dziećmi, aż odzyskasz moc, abyś mógł pouczyć twoje dzieci i dla nich spisać [ te rzeczy ] i dać o nich świadectwo wobec wszystkich twoich dzieci. Drugiego roku zabiorą cię od nich.
7 Niech serce twoje będzie mocne, bo prawi głosić będą prawym sprawiedliwość. Sprawiedliwy cieszyć się będzie ze sprawiedliwym i będą sobie życzliwi.
8 Lecz grzesznik umrze z grzesznikiem, a odszczepieniec utonie z odszczepieńcem.
9 Jednakże sprawcy sprawiedliwości umrą, bo są ludźmi, i zostaną zjednoczeni [w Śmierci] z powodu występków niegodziwców”. law tym momencie [Święci] skończyli do mnie mówić. Udałem się do mojej rodziny i błogosławiłem Pana wieków.
82.
1 A teraz, synu mój Matuzalemie, opowiedziałem ci to wszystko i spisałem dla ciebie. Wszystko ci objawiłem i dałem ci księgi, które to wszystko zawierają. Zachowuj, synu mój Matuzalemie, księgi, jakie [otrzymałeś] z ręki twego ojca, abyś mógł przekazać [je] ostatniemu pokoleniu.
2 Dałem tobie i twoim dzieciom oraz tym, którzy będą twoimi dziećmi, mądrość, aby mogli przekazać [ją] swoim dzieciom po wszystkie pokolenia na wieki – tę mądrość, [która kryje się] za tymi myślami.
3 Ci, którzy ją rozumieją, nie zasną, ale będą przykładać uszu, aby mogli nauczyć się tej mądrości. Dla tych, którzy [ją] jedzą, będzie ona [lepsza] od dobrego pokarmu.
4 Błogosławieni są wszyscy sprawiedliwi, błogosławieni, którzy chodzą drogą sprawiedliwości i nie grzeszą jak grzesznicy w liczbie wszystkich swoich dni! Zgodnie z [ tą liczbą] słońce podróżuje po niebie, wchodząc i wychodząc przez bramy przez trzydzieści dni z tysięcznikami [wyznaczonymi do] tego porządku gwiazd [i] z czterema dodatkowymi [ dowódcami] , którzy dzielą rok na cztery części, przewodniczą im i pojawiają się z nimi w czterech dniach.
5 Z ich powodu ludzie postępują błędnie nie wliczając ich do rocznego kalendarza. Mylą się z ich powodu, bo nie znają ich dokładnie.
6 Faktycznie należą one do liczby dni roku i wpisane są weń na zawsze, jeden w pierwszej bramie, drugi w trzeciej, trzeci w czwartej, a czwarty w szóstej. Rok kończy się w trzysta sześćdziesiątym czwartym dniu.
7 Liczba jego jest prawdziwa i odnotowane liczenie jest dokładne, bo Uriel pokazał mi Światła, księżyce, święta, lata i dni. Natchnął mnie ten, któremu Pan całego stworzenia dał polecenia co do duchów niebios.
8 Ma on władzę na niebie nad nocą i dniem, aby Zapalać światło jaśniejące dla ludzi: słońce i księżyc i gwiazdy i wszystkie moce niebios, które poruszają się po swoich orbitach.
9 To jest prawo gwiazd, które dokonuje się na ich miejscach w odpowiednim czasie, święcie i miesiącu.
10 Te są imiona tych, którzy nimi dowodzą, którzy czuwają, żeby ukazywały się w swoim czasie i w swoim porządku i w odpowiednim czasie, w swoich miesiącach i w swojej regulacji prawnej i na swoich pozycjach.
11 Najpierw ukazują się ich czterej dowódcy, którzy dzielą rok na cztery części.
12 Co się zaś tyczy tysiączników to jeden z nich stawiany jest pomiędzy dowódcę dodatkowego [ dnia] , a ich dowódcy określają rozdział.
13 Te są imiona dowódców, którzy dzielą cztery wyznaczone części roku: Melkiel, Helemmelek, Melejal i NareI.
14 A imiona tych, którzy ich prowadzą, to Adnarel, Ijasusael i Ijlumiel. Ci trzej postępują za dowódcami porządków i każdy postępuje za trzema dowódcami porządków, którzy postępują za tymi dowódcami pozycji oddzielających cztery części roku.
15 Na początku roku Melkiel powstaje pierwszy i rządzi tym, który jest nazwany południowym słońcem; i wszystkie dni jego okresu panowania, podczas którego on panuje wynoszą 91 [ dni] .
16 Te [są] znaki dni, które mają być widoczne na ziemi w dniach jego okresu panowania: pot, upał, spokój. I wszystkie drzewa przynoszą owoc i liście ukazu-ją się na wszystkich drzewach i są żniwa pszenicy, kwiat róży i wszystkie kwiaty kwitną na polach, ale drzewa zimowe obumierają.
17 Te są imiona podlegających im dowódców: Berkeel, Zelebsael i jeszcze dodatkowy tysiącznik zwany Helojasef. Tak dopełniają się dni panowania Melkiela.
18 Drugim po nim dowódcą jest Helemmelek, którego nazywają jaśniejącym słońcem. Wszystkich dni jego światła jest 91.
19 Te są znaki dni na ziemi: upał i susza. Owoce drzew dojrzewają, dorodnieją i schną. Owce parzą się i kocą, a ludzie zbierają wszystkie owoce ziemi i wszystko, co jest na polach i co idzie do prasy wina. To pojawia się w dniach okresu jego panowania.
20 Oto porządek imion dowódców tysiączników: Gedaejal, Keel i Heel. A imię dodatkowego tysiącznika: Asfael. Tak dopełniają się panowania Helemmeleka.

Całość księgi
http://www.proroctwa.com/Henoh.htm

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ., OSTRZEŻENIE. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

62 odpowiedzi na „Kontrowersyjna Księga Henocha – dlaczego nie została włączona do Kanonu Bibli?

 1. Mezamir pisze:

  Kontrowersyjna Księga Henocha – dlaczego nie została włączona do Kanonu Bibli?

  Ponieważ kontrowersyjną Biblie pisano na podstawie różnych ksiąg i tradycji
  a to co władzy nie było potrzebne do sprawowania urzędu lub zagrażało pozycji władzy
  nie weszło w skład Biblii.

 2. Dawid56 pisze:

  Ciekawe że w tym rozdziale o astronomii dzień jest podzielony na 18 części, a nie na 24 jak obecnie. W tym wypadku tamta godzina to by było nasze 80 minut !

  • JESTEM pisze:

   Inna ciekawostka:
   24 x 60 = 1440
   18 x 60 = 1080
   1440 – 1080 = 360
   ;-D

   • Dawid56 pisze:

    Pamiętasz może, jak twierdziłem, że kiedyś NA PEWNO rok liczył tylko 360 dni i nie były to tzw „błędy w obliczeniach” To już trzeci dowód
    Starożytny Egipt
    Majowie
    i Księga Henocha
    Można więc śmiało twierdzić że tak było ok 1500 p.n.e

    • JESTEM pisze:

     „Pamiętasz może, jak twierdziłem, że kiedyś NA PEWNO rok liczył tylko 360 dni i nie były to tzw „błędy w obliczeniach” To już trzeci dowód”

     Pamiętam, że tak twierdziłeś.

     „Fenologiczna wiosna przychodzi coraz wcześniej, a zima coraz póżniej.
     Zespół pod kierunkiem Petera Atkinsona z University of Southhampton przeanalizował obrazy satelitarne dostarczane przez sondy dzień po dniu w latach 1982 – 2006”. Rejestracja promieniowania odbitego od powierzchni Ziemi pozwoliła na prześledzenie subtelnych zmian w wegetacji. Obserwacje prowadzono dla różnych typów roślinności, a dotyczyły one obszarów lądowych położonych na północ od równoleżnika 45 stopni N. Wiosna przyśpieszała średnio o pół dnia na rok, a jesień wydłużyła się mniej więcej o tyle samo. Jednak najbardziej subtelne zmiany objęły chłodny pas pomiędzy 55-65 stopni N. W ciągu ćwierćwiecza nadejście zimy w tamtejszych lasach zrzucających liście opóżniło się o 27 dni. Wiosna w tej strefie przyśpieszyła o 12-14 dni. Wyniki tych badań ukazały się w czasopiśmie „Remote Sensing of the Enviroment”.

     Pamiętasz, jak pisałam, że kiedyś były tylko dwie pory roku?

     Kiedyś kasztany kwitły „na matury”… W ubiegłym roku zakwitły przed maturami. A w tym roku zaczęły przekwitać przed maturami… Takie obserwacje poczyniłam. I wbrew różnym prognozom czułam (nie wiem, skąd to wiedziałam :-)), że zima w tym roku nie będzie długa ani grożna – mrożna. I tak było ;-D

   • JESTEM pisze:

    Teraz:
    24 x 60 minut = 1440 minut = doba
    Być może kiedyś:
    18 x 60 = 1080 minut = doba

    1440 – 1080 = 360
    doba uległa wydłużeniu o 360 minut.
    ;-D

    oraz
    Teraz:
    1440 : 360 (pełny obrót Ziemi wokół osi) = 4 minuty przypadają na 1. stopień ruchu Ziemi wokół osi.
    Być może kiedyś:
    1080 : 360 (pełny obrót Ziemi wokół osi) = 3 minuty przypadały na 1. stopień.

    Czy to dlatego, że Ziemia „spowolniła” swój ruch wokół własnej osi, czy dlatego, że „spęczniała”?
    A może istnieją inne powody?

    • Dawid56 pisze:

     Masz rację, słyszałem o teorii rozszerzającej się Ziemi ( to tzw teoria ewolucyjna) Jest tez i katastroficzna ( pokarm zamarzł w pysku mamutów) i Andy wypiętrzały się na oczach Inków.

 3. Mezamir pisze:

  Kiedyś Ziemia kręciła się szybciej.

  • MUKI pisze:

   Kiedyś Ziemia kręciła się szybciej.
   Nie prawda.
   Stosunek prędkości do obrotów kiedyś a dziś jest taki sam jak był. wchodząc na wyższą orbitę zaledwie przyspieszyła „””liniowo”” czyli orbitalnie ale nie obrotowo czy postępowo.

 4. Pingback: Księga Henocha – fragmenty- „grzech aniołów” | Mistyka Życia

 5. Pingback: A jednak Jose Argules miał rację co do kalendarza trzynastu Księżyców. | Mistyka Życia

 6. Dawid56 pisze:

  Myślę , że przyszedł ponownie czas na analizę Księgi Henocha.Księga Henocha , jako że Henoch był dziadkiem Noego obejmuje czasy przedpotopowe.Można przyjąć ,że wówczas rok liczył prawdopodobnie 364 dni, były już pory roku i na niebie świecił Księżyc i dochodziło do zaćmień Słońca, a rok księżycowy był krótszy od solarnego o 10 dni.Ponadto Świat przedpotopowy został zniszczony z powodu istnienia hybryd i gigantów, czyli był „zanieczyszczony genetycznie” i trzeba było „stworzyć” nowego Adama.

  • marek pisze:

   Myślę , że przyszedł ponownie czas na analizę Księgi Henocha.

   a umiesz Dawidzie z niej wyłuskać prawdę , a czy ona ma w sobie jej choć ziarnko…a wiesz kto ją pisał-byłeś -przy tym ,

   a jeżeli i tutaj zaistniała współzleżność : jako na dole tak i na górze …., przyleciał ‚ktoś” skopał tyłek ” komuś ” posprzątał podwórko i ustanowił swój porządek …..moje małpy , moje zoo ….

   niektórzy znają książkową wersję odpowiedzi na pytanie po co żyją : i propagują tą odpowiedź pośród bliźnich …lecz czy aby naprawdę jest to odpowiedź ? …

   • MUKI pisze:

    „””……..a umiesz Dawidzie z niej wyłuskać prawdę , a czy ona ma w sobie jej choć ziarnko…a wiesz kto ją pisał-byłeś -przy tym , …..””

    jest taka możliwość, czytasz a ja mogę to co oczytasz w opisie księgi Tobie pokazywać.
    czy to wystarczy?

  • MUKI pisze:

   Pamiętaj ze te księgi to historyczna lipa wpleciona misternie w realne wartości.
   Trudno rozdzielić prawdę od lipy……
   taka sama lipa jak gwiazda Dawida, Salomon, Menora czy chociażby drzewo życia czy Ahura Mazda…..
   To wszystko jest tam wysoko w „”niebie”” ale nie ma nawet naparstka na ziemi tej planety……

 7. Muki: pisze:

  księga Henocha nie weszła do kanonu bo nie potrafiono jej przetłumaczyć tak jak i Wy i wasi koledzy a nawet naukowcy nie wiedzą co to są tysiączniki przekładem i wielu wielu więcej.
  Albo inaczej kto z Was tu piszących lub waszych najmędrszych znajomych wie co to jest i ile to jest 30 helek?
  a skoro nie wiecie to gdzie chcecie wleść do wyliczeń lub wskazań?

  24 x 60 = 1440
  czy macie blade pojecie ze ten zapis to piramidalna głupota?’ totalna
  bzdura jakich nie mało w necie, kompletnie wyssana z palca?
  wiecie jak się wyznaczało w czasach archaicznych sekundę?. pojemność objętość ciężar czy masę? W czasach które były mędrsze od dzisiejszych waszych?
  właśnie dlatego nie włącza się księgo Henocha bo jest za mądra za bardzo o tysiąclecia wybiegająca w przód……

  • Piluś pisze:

   Muki – Gdy ogarnie i przytuli nas 4 wymiar, gdy będziemy mieli kontakt z 5 wymiarem, to zmienia się miary, wagi, itd, być może wrócimy do tych systemów Atlantyckich.

  • Dawid56 pisze:

   Tysiączniki mogą być ułamkami dziesiętnymi roku.Natomiast bardzo dziwne jest to że rok przed potopem liczył 364 dni ( Henoch to dziadek Noego).

 8. MUKI pisze:

  Mam pojęcie jako takie w temacie wymiarów, no tych logicznych i fizycznych, ale za nic na świecie ne mogę pojąc 4-5 tego czy 10 wymiaru. Ja żyję w jednowymiarowej przestrzeni o nieskończonych ilości osiach swobody. To pojmuje.
  Nie zmienne są wartości, ani długości, ani czasu, dla tego środowiska, bo nie zmienny jest Eter, czyli ośrodek nadrzędny dla tego środowiska i jego wypełnienie.
  Dlatego mówienie o jakiś wydumanych filozoficznych aspektach wymiarowych kasuje taką filozofie na pniu, to tak jak filozofowanie o wyjściu poza ciało skoro się tego nie doświadczyło a wiedze tematyczną ma się z stron neta…

  • Piluś pisze:

   Trzeba wziąć pod uwagę, że wszystkie wymiary wraz z duchowością przenikają się na wzajem. Zastanów się czy 5-y wymiar to własnie eter, bo każdy wymiar odpowiada zmysłowi i co za tym idzie odpowiednie narzędzia w naszej duszy.

  • Maria_st pisze:

   to tak jak filozofowanie o wyjściu poza ciało skoro się tego nie doświadczyło a wiedze tematyczną ma się z stron neta…”

   uważam, że o oobe wypowiadają sie osoby które wychodziły poza ciało….choć np ja nie lubiłam moich spontanicznych wychodzeń i ogólnie kojarzyły mi się ze śmiercia ciała……no, bo jak inaczej mogłam wtedy to odbierać….gdy widziałam leżace ciało a ja sama czułam sie jak myśl / tak to odbierałam/ , widziałam wszystko jak w realu i słyszałam / masakra / a skontaktować się nie mogłam z zyjacymi……..moja córka w oobe mówiła do mnie / a ja Ją słyszałam nawet jak chodzi / choć myślała że to był sen….
   Jestem ciekawa Twojego wyjasnienia odnośnie „jednowymiarowej przestrzeni o nieskończonych ilości osiach swobody „, dziękuję .

 9. MUKI pisze:

  Piluś.
  24 x 60 = 1440
  czy macie blade pojecie ze ten zapis to piramidalna głupota?’ totalna
  bzdura jakich nie mało w necie, kompletnie wyssana z palca?
  PYTANIE:
  Czemu nie odnosisz się merytorycznie, lub nie obalasz tak bolesnego stwierdzenia jak wyżej?
  przyjmując to za oczywiste bez zasadnie obalasz swe wszystkie stwierdzenia i wątki bo pośrednio na tym założeniu są oparte , oparte na bzdurze.
  Jak możesz mieszać wzajemnie wartości systemu dziesiętnego z systemem sześćdziesiątym?
  to tak jakbyś wodę mieszał z olejem, da się. ale co z tego wychodzi? logiczny bzdet…..

  • Piluś pisze:

   Muki – Nie obalam znanych Ci miar, bo nie jestem geodetą. Nie łamie sobie głowy liczbami i abstrakcją matematyczną, bo nie jestem matematykiem. Wiem tyle że istnieje również system dwunastkowy, piętnastkowy, oraz osiemnastkowy. Ja się zajmuje wymiarami, 3/4/5 D, sprawami duchowymi, szukam spójności, to jest mój cel. Z matematyką można obliczać nawet piasek na pustyni i oazach, i nawet liczyłbyś do końca dni swoich, to i tak byś tam nie znalazł ani jednej kropli miłości.

   • Margosia pisze:

    „…Z matematyką można obliczać nawet piasek na pustyni i oazach, i nawet {gdybyś} liczył do końca dni swoich, to i tak byś tam nie znalazł ani jednej kropli miłości.”
    ___
    Czasem… w ziarnku piasku można ujrzeć cały Wszechświat…

 10. Piluś pisze:

  M – Czasem… w ziarnku piasku można ujrzeć cały Wszechświat…
  ……….
  Raczej skłonny bym był zaakceptować jako galaktykę.

  • Margosia pisze:

   „Raczej skłonny bym był zaakceptować jako galaktykę.
   ___
   Ach Piluś… jakie to ma znaczenie…
   Akceptuj sobie Serduszko co tylko chcesz…

   • Piluś pisze:

    Ach Piluś… jakie to ma znaczenie…Akceptuj sobie Serduszko co tylko chcesz
    ******************
    Chętnie twoje i zapraszam na kawę.

 11. MUKI pisze:

  Ja się zajmuje wymiarami, 3/4/5 D, sprawami duchowymi, szukam spójności, to jest mój cel. Z matematyką można obliczać nawet piasek na pustyni i oazach, i nawet liczyłbyś do końca dni swoich, to i tak byś tam nie znalazł ani jednej kropli miłości.
  ********************************************************
  Uprawiasz metodykę stosowaną czyli po ludzku – totalne lanie wody.
  Pytałem skromnie co to jest wedle Twego zrozumienia wymiar 4 czy 5 elementowy. Jeśli olewasz matematykę to wyłóż to geometrią na swerze.
  Bo widzisz każdy kto głosi chociażby zalążki teorii lub wskazań musi a bynajmniej powinien umieć bronić swej racji czyli tłumaczyć stan jaki głosi lub drogę ku niemu.

  Lanie wody polega na filozoficznych bajdurzeniach bo filozofia wedle mnie jest wymysłem współczesnej fantastyki za którą autor ale nie koniecznie twórca, nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Czyli można pleść i zaplatać wszelakie brednio-bzdury i będzie Oki.
  Po wszelakie raczej nie zajmujesz się prawami ducha a tylko moralności. Bynajmniej moje jest takie wrażenie.
  Wyznaczniki liczbowe lub cyfrowe służą li tyko temu aby było łatwiej wyobrazić sobie wskazaną czy omawianą wartość w celu jej wspólnego wyważenia..
  kolejne jeśli kłapiecie ze doba ma 24 godziny to znaczy ze lejecie wodę jak z wodospadu gdyż to współczesne widzenia. W starożytności godzina była wyznaczana jako wartość kątowa na sferze i nie miała wagi ani długości a nazwana była sekundą i jej wartość wynosiła 240 . Była to wartość proporcji grawitacji miejsca do w ruchu w przestrzeni.
  Oznacza ze było 12 stopni głównych ( znaków zodiaków dnia i nocy. Podzielone na 6 bram prostych, zlokalizowane w 4 sektorach bramach – głównych. Potem zamienione na 60 x 60 ale to błędny zapis choć ogólnie bez świadomości realu przyjęty.
  To tyle.
  Jeśli pozwolisz oczekuje wyjaśnienia 5 wymiarowości. Nie ma tu złośliwości a szczere zainteresowanie.

  • Piluś pisze:

   Jeśli pozwolisz oczekuje wyjaśnienia 5 wymiarowości. Nie ma tu złośliwości a szczere zainteresowanie.
   ***********************************
   Piaty wymiar to mental, czyli delikatna o bardzo małej gęstości strefa, która odpowiedzialna jest za budowę energii myśli jakie wytwarzają stworzenia. Każda myśl jest subtelną energia materialną, i siła tworzenia w świecie gęstej materii, uzależniona jest od energii uruchomienia „stwórcy” czyli jednostki. Zrozumiałem stan twórczy i najefektowniejszy skutek realizacji t.z. „marzeń” i dążeń do spełnienia. Nie będę się rozpisywać odnośnie fal, wibracji, działań w mózgu, bo to wszędzie można znaleźć w internecie, ale najważniejsze mieć jak najmniej marzeń.

 12. Maria_st pisze:

  Muki przeniosłam to z innego postu, mógłbyś obejrzeć i odnieśc się do wypowiedzi Ewy

  • MUKI pisze:

   Do: Maria_st
   Pytałaś o moją opinie:
   Otóż przesłuchałem to 3 krotne od dechy do dechy.
   Narrator to idiota…….. i na poziomie idioty zadawał pytania i prowadził narracje.
   Kobieta: Nie znalazłem w odsłuchiwaniu jednego zmyślenia…..Głupoty czy obłudnego wprowadzenia. Ona naprawdę tam ku memu osobistemu zdumieniu musiała być.
   Opowiada o odległości jakieś 2 milionów lat świetlnych naszej miary stąd.
   Jedna uwaga:
   Ona nie podlegała OBBE. Obbe to wyjście poza ciało na jakieś umówmy się 100-150 metrów od ciała.
   Następny etap ale nie następna bzdurna gęstość.
   Mówi o jasno beżowych istotach, białych istotach Bogach. Pierwszych istotach tego wszechświata. To nie duchowe istoty to fizyczne istoty. Ja uważałem ze już ich nie ma i nie istnieją. Widać myliłem się bardzo.
   Jednak uważam ze powiedziała nieco za dużo.
   Mówi nie o wielowymiarowości, ale o wielopłaszczyznowości, poprzez przejścia bramy.
   I na koniec to nie wykreowany sen naiwnej kobiety , możesz myśleć, co chcesz, ale poza głupcami i pomiędzy nimi ona jest najbardziej realną i naturalną osobowością.
   I podała jeden najprawdziwszy dowód. O których nauka bredzi
   Sonda to faktycznie półkopułka z kulkami i otworkami wielkości jakieś 5-7 cm……… uwierz…..bo i tak nie zobaczysz,,,,,,,
   i opinie swa składam nie z powodu wiedzy ale z doświadczenia………
   Pamiętaj:
   Ślepy przewodnik duchowy będzie prowadził ślepego barana i oboje wpadną do tego samego ślepego dołu Szeolu……….

   • Maria_st pisze:

    Dziękuję Muki, zależało mi na profesjonalnym podejściu do sprawy

   • Dawid56 pisze:

    Ja też uważam że to co opowiadała Ewa może być prawdą .Rzeczywiście nie ma tutaj elementu OBE jak u Roberta Monroe.

    • Maria_st pisze:

     Dawidzie o jakim elemencie piszesz ?

     • Dawid56 pisze:

      OBE to zawsze łączność jakakolwiek by była ze swoim fizycznym ciałem.W przypadku Ewy nie było OBE.

     • Maria_st pisze:

      OBE to zawsze łączność jakakolwiek by była ze swoim fizycznym ciałem.W przypadku Ewy nie było OBE.”

      a ja myślałam że to podróże poza ciało, bo tak wynikało z opowiadań osob w oobe…
      Ja gdy wychodziłam nie czułam połączenia z ciałem dlatego mnie to przerażało tym bardziej, że wtedy o czymś takim nie czytałam ani nie słyszałam…..nawet żadnej nici łączącej nie widziałam.
      Tą rzeczywistośc widziałam tak jak w realu, tak jak opowiada Ewa gdy widziała córke a Ona Jej nie.

     • dariamade pisze:

      Ja znowu mialam tak ze nie raz czulam swoje cialo a jednoczesnie inna czescia mnie gdzies bylam.

     • Maria_st pisze:

      Ja znowu mialam tak ze nie raz czulam swoje cialo a jednoczesnie inna czescia mnie gdzies bylam. ”

      ciekawe doswiadczenie

    • MUKI pisze:

     Nie rozważaj dalej tego gdyż w pierwszej kolejności musiałbyś odrzucić naiwne teorie Darwina a wówczas wyszło by ze obcy nie są nam podobni ale my podobni do nich……
     i wtedy gdzie była by Twa naiwna wiara?
     Wszystko runęło by a ciebie uznali by za paranoika…..

     • Maria_st pisze:

      Wszystko runęło by a ciebie uznali by za paranoika…..”

      zgadza się, nieraz trzeba wiedzieć co i kiedy powiedzieć…..

     • marek pisze:

      obcy nie są nam podobni ale my podobni do nich……

      bo tak jest …..

     • Maria_st pisze:

      obcy nie są nam podobni ale my podobni do nich……

      bo tak jest ….. ”

      My to wiemy………….

 13. Piluś pisze:

  Można przypuszczać, że p.Ewa znalazła się w świecie równoległym, a w świecie równoległym posiadamy bliźniaczą dusze. Istnieją dwie Ziemie – jedna z nich znajduje się w innym wymiarze. Ci, którzy znajdują się na nowej ziemi rasy Adonis nie będą świadomi drugiej rasy, znajdującej się na ziemi. Ani też ludzie ziemi nie będą świadomi ziemskiej rasy Adonis. Obie rasy będą działać niezależnie, ale wewnątrz tej samej sfery. Niektórzy mówili o dwóch słońcach i faktycznie jest to prawda. A p. Ewa wspominała o tym. Ale są one niezależne od siebie. Jest to inny świat. Świat na Świecie – oddzielny, ale w tym samym miejscu.

  • MUKI pisze:

   wybacz – strasznie to naiwne żeby nie powiedzieć………
   naczytałeś się za dożo głupot, które przyjąłeś za prawd i nie warto kukać na CNN.

   • Maria_st pisze:

    Muki ta Pani mówi o kuli przyczepionej do pleców dzięki której przemieszczała się, czym ona jest / kula /…..

    • MUKI pisze:

     Nie – ta pani mówi o dwu kulach a w zasadzie o kulce na plecach i półkuli z dziurkami i kulkami.
     czym ona jest / kula / – nie możesz wiedzieć chyba ze prywatnie i tylko i tylko dla siebie, a nawet nikomu z najbliższych czy aniołowi…….

     • Maria_st pisze:

      półkuli z dziurkami i kulkami…to sonda?
      Jeśli możesz napisz mi na moją pocztę, masz ją…..
      mam jeszcze jedno pytanie bo jakoś tak mi sie teraz przypomnialo….
      moja ściana w jednym miejscu zaczęła falować i było to widać nie tylko z odległości dalszej ale i blizszej, wygladało podobnie jak powietrze nad szosa gdy jest bardzo gorąco….takie zagęszczenie i falowanie, oczywisnie nie dotykałam tego tylko sie przyglądałam…wielkości jak 2 myszki od komputera

    • Piluś pisze:

     Mario to tylko refleksje oczne ………moja ściana w jednym miejscu zaczęła falować i było to widać nie tylko z odległości dalszej ale i bliższej……..,

     • Maria_st pisze:

      u mnie falował kawałek , urywek ściany…zachowywał się jak płynna masa…trudno to opisać…mozliwe ze to jakies refleksje oczne….podobnie jak znikające na pól roku nowe kapcie a pojawiające się w stanie wskazującym na używanie i to raczej intensywne

  • Loja Jolajna pisze:

   „Można przypuszczać, że p.Ewa znalazła się w świecie równoległym, a w świecie równoległym posiadamy bliźniaczą dusze. Istnieją dwie Ziemie – jedna z nich znajduje się w innym wymiarze.”
   _________________
   To bardzo prawdopodobne, że funkcjonujemy jednocześnie nie w dwu, a nawet w wielu równoległych światach. Może stąd sny tak niesamowite.

 14. Piluś pisze:

  Trzeba podejść merytorycznie do tych spraw. Odnośnie OOBE, to uzależnione jest to od rozwoju duchowego i pozycji duchowej. Jest tak zwane Obe gdzie „petent” przechodzi jakąś barierę i znajduje się w tunelu i tam doświadcza swych podróży, ale to jest tylko wewnętrzna podróż, zbudowana przez własne doświadczania i reinkarnacje. Prawdziwe wyjście z ciała t.z. całą swą duszą odbywa się poprzez głowę lub klatkę piersiową. Tutaj jesteśmy podłączeni jednak do ciała nitkami fluidowymi które są podłączone do głównych organów ciała. Tutaj nie będę opisywać jaki następuje proces wyjścia, to ten kto wychodził, wie o czym piszę. Jeszcze inny rodzaj wyjścia zachodzi gdy świadomość opuszcza swe siedlisko jakim jest mózg. Sam doświadczałem również tego typu wyjścia, t.z widzi się własne ciało jak leży w łóżku. Tego typu doznania są nam dane byśmy na bazie ciekawości, starali się zrozumieć kim naprawdę jesteśmy i ominąć przyziemne myślenie typu Mukiego, że jesteśmy tylko zwierzętami. Biedak nawet nie wie że jest bogiem, czyli cząstką Boga, bez którego by nic nie istniało.

  • Maria_st pisze:

   Tego typu doznania są nam dane byśmy na bazie ciekawości, starali się zrozumieć kim naprawdę jesteśmy i ominąć przyziemne myślenie typu Mukiego, że jesteśmy tylko zwierzętami. Biedak nawet nie wie że jest bogiem, czyli cząstką Boga, bez którego by nic nie istniało. ”

   tu się mylisz i to bardzo…..po prostu Muki stara sie to zrozumieć w prawidłowy sposób–dlaczego coś zachodzi….ja dzięki Niemu więcej rozumiem swoje doznania…..nawet jesli nieraz mam odmienne zdanie….ale..zauważ co mówi Ewa o tych tzw cywilizacjach wyżej od nas stojących pod kazdym względem…tam jest pełna harmonia świata fizycznego i tzw niewidzialnego…jedno nie zaprzecza drugiemu….

  • MUKI pisze:

   „”””Biedak nawet nie wie że jest bogiem, czyli cząstką Boga, bez którego by nic nie istniało.””””
   Tego typu komentarz oznacz ze jesteś po prostu głupcem bez argumentów.,
   I jeszce większym ignorantem powołującym się na Boga którego nie potrafisz nawet wskazać.
   Nie komentuje więcej ekspresji i urojeń dziecka nawet mającego 60 lat,,,,,,,

  • Loja Jolajna pisze:

   ” Tutaj nie będę opisywać jaki następuje proces wyjścia, to ten kto wychodził, wie o czym piszę. ”
   _______________
   Ja wiem o czym piszesz i zgadzam się z tym co napisałeś powyżej.

 15. Maria_st pisze:

  http://innemedium.pl/wiadomosc/mumie-z-nazca-czy-ludzkosc-zaakceptuje-prawde

  tutaj mamy dowody na odwiedziny takich humanoidów
  opisywałam kiedyś o twarzy widzianej na chmurze a podobnej do tej jaką odtworzył Muldaszew na podstawie oczu ze światyń Himalajskich….
  http://translate.google.com/translate?act=url&depth=1&hl=pl&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.pl&sl=ru&tl=pl&u=http://www.universalinternetlibrary.ru/book/muldashev1/3.shtml#1

 16. Piluś pisze:

  Przecież nie neguje że jesteśmy sami we wszechświecie. Wręcz przeciwnie, wszystko co widzimy w świecie zjawiskowym i nie tylko, jest zamieszkałe przez różne formy życia, a dla nas nie muszą być widzialne.
  https://nnka.wordpress.com/2018/01/24/tajemnica-grup-krwi-czlowieka/#comment-142522

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s