Polska Chrystusem Narodów-rozważania o niepodległości

Wielki Wieszcz narodowy napisał w swoim patriotycznym poemacie Dziady część III „Polska Chrystusem Narodów”. Ten wątek przejawia się też w widzeniu Księdza Piotra. Co ciekawe to można powiedzieć, że to porównanie Polski do Chrystusa, ziściło się w rzeczywistości i tak jak Chrystus umarł późnym wieczorem, tak Polska też umarła pod koniec XVIII wieku. Chrystus leżał w grobie cała sobotę Polska też była wymazana z mapy Świata całkowicie w XIX wieku jako państwo niepodległe. Co ciekawe to „zmartwychwstała” o świcie( rok 1918) w XX wieku. Zmartwychwstała nie tylko dzięki walce narodowo-wyzwoleńczej , ale dzięki temu też, że zaborcy wzięli się za łby. Jednak to, że Polska zmartwychwstała- potrafiła odzyskać niepodległość było możliwe również dzięki temu, że zachowała wiarę Ojców. Kiedyś ważne bitwy dla Polski rozpoczynały się odśpiewaniem „Bogurodzicy” Okazuje się, że przyjęcie wiary protestanckiej przez książąt zachodniopomorskich było przyczyną całkowitej infiltracji żywiołu niemieckiego na tereny tzw Pomorza Tylniego ( Pomern) i całkowitym straceniem tożsamości narodowej przez potomków Kaszubów zachodniopomorskich. Można stwierdzić, że to, że wiara katolicka przetrwała okres zaborów umożliwiło również zachowanie polskiej tożsamości narodowej. Długi czas germanizacji opierali się Kaszubi znad zachodniego brzegu jeziora Łebsko( Słowińcy) ale i oni ulegli całkowicie germanizacji. Ciekawe wnioski dostarcza analiza działań lóż masońskich w XVIII wieku .Okazuje się że wielkim zwolennikiem, a później członkiem jednej z lóż masońskich był król pruski Fryderyk II Wielki, a orędownikiem działań zaborczych i wielkomocarstwowych Katarzyny II był nie kto inny jak osławiony hrabia St. Germain. Warto też wspomnieć o odnalezionych ostatnio listach wielkiego wolnomyśliciela Woltera, w którym poparł on rozbiory Polski. http://test-naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,23891,wolter-i-katarzyna-ii-korespondowali-na-temat-rozbiorow-polski.html
Jednak co by nie powiedzieć wielce zastanawiająca jest profetyka wielkich wieszczów Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego odnośnie mesjanistycznej roli Polski w Europie i wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową jako Jana Pawła II ( „Pośród niesnasków Pan Bóg uderza w ogromny dzwon , dla Słowiańskiego oto papieża otwarty tron”) Nawet Nostradamuds w Przedmowie do Henryka Szczęśliwego napisał Potem z rodu tej , która tak długo była niepłodna z 50 stopnia szerokości geograficznej powstanie mężczyzna , który odnowi cały Kościół”. Teraz rozpoczęto dzieło Jana Pawła II kontynuuje papież Franciszek. Być może przygotowuje on ludzkość na wiadomość, że nie jesteśmy jedyną cywilizacją rozumną we Wszechświecie a Bóg, czy nawet Avatar może mieć wiele imion.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ., Człowiek. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

167 odpowiedzi na „Polska Chrystusem Narodów-rozważania o niepodległości

 1. Mezamir pisze:

  Szczytem jednakowoż cynizmu, żeby nie określić tego dosadniej, było zachowanie się Watykanu w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1831 r. Dopóki walka trwała, a wynik był niepewny, Watykan milczał, głuchy na apel sejmu polskiego do papieża o pomoc, o moralne przynajmniej wsparcie. Gdy powstanie upadło, prasa watykańska poczęła obrzucać je błotem, papież zaś Grzegorz XVI w encyklice z dnia 9.6.1832 pozwolił sobie na lżenie pamięci bohaterów, co życie swe za wolność dali. Mało tego – przed ogłoszeniem encykliki przesłał jej koncept rosyjskiemu posłowi, który, dokonawszy pewnych skreśleń i poprawek, ostatecznie zaprojektował brzmienie tego niecnego, w szatę papieskiego orędzia ubranego paszkwilu.
  Pogańskie “biada zwyciężonym” było brutalne, ale każda władza pochodzi od Boga, którą to zasadę Watykan rozgrzesza wszelką przemoc i wszelkie bezprawie tak długo jak długo nie zwraca się ono przeciwko niemu samemu, ale i wtedy nawet Kościół zawsze jest gotów na ugodę i kompromis.
  Pod każdą szerokością geograficzną, w każdym ustroju politycznym katolicyzm umie przystosować się do warunków, iść z wiatrem, a nigdy, z własnej woli, pod wiatr. W monarchii jest najwierniejszą podporą tronu, w republice, byle nie nazbyt czerwonej, Kościół staje się chorążym demokracji. Zawsze i wszędzie trzyma się tych co dzierżą władzę.

  http://toporzel.pl/teksty/bezd.html#rozdz_5

 2. Mezamir pisze:

  “Rząd światowy powstanie bez względu na to, czy nam się to podoba czy nie. Otwartą pozostaje jedynie kwestia, czy Rząd Światowy stworzony zostanie na drodze przemocy czy powszechnego przyzwolenia.”

  James Paul Warburg – bankster, globalista.

  “Jesteśmy na krawędzi globalnej transformacji. Wszystko, czego teraz potrzebujemy to odpowiednio wielki kryzys, a wtedy narody zaakceptują nowy porządek świata.”

  David Rockefeller – bankster, globalista, gigant naftowy, “filantrop”, mózg CFR, Komisji Trójstronnej i Grupy Bilderberga.

  “Nad społeczeństwem dominować będzie elita, (…) która dla osiągnięcia swoich politycznych celów nie będzie wzbraniać się przed stosowaniem najnowocześniejszych technik kształtowania publicznych zachowań i utrzymywania społeczeństwa pod ścisłą kontrolą i inwigilacją.”

  “NWO budowany będzie przeciw Rosji,na ruinach Rosji i poprzez Rosję”

  Zbigniew Brzeziński – globalista, protegowany i pupil banksterów (cytat pochodzi z jego książki “Between Two Ages” z 1970 r.).

  W przeszłości Zbig był promotorem Osamy Bin Ladena.

  Wyciąg z protokołu nr 468 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 21 czerwca 1990 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Zbigniewowi Brzezińskiemu.

  Senat jednogłośnie zatwierdził uchwałę Rady Wydziału Nauk Społecznych o nadaniu doktoratu honoris causa byłemu doradcy Prezydenta USA prof. Zbigniewowi Brzezińskiemu za wkład w rozwój nauki oraz za zasługi dla narodu i kultury chrześcijańskiej w Polsce i na świecie.

  “Religijni imperialiści nie ustają w wymyślaniu coraz intensywniejszych metod zniwelowania narodowej duszy u wszystkich narodów. Na dwudziestym stuleciu legło już piętno różnych idei stworzenia jednej wszechświatowej religii na osnowie chrześcijaństwa (na przykład “Róża świata” Andriejewa i in.). Celem tych zabiegów jest wytworzenie jednolitej, bezkształtnej masy ludzi pozbawionych narodowej odrębności – takich biologicznych robotów posłusznych cudzej woli. ”
  “Tak więc religia światowa występuje w roli dobrze zamaskowanego narzędzia walki politycznej o stworzenie jedynego religijnego światowego imperium. W takiej walce politycznej dają o sobie znać dwa biegunowo przeciwne dążenia: pierwsze – wola narodów zachowania swej tożsamości, czyli walka o życie narodu; drugie – dążenie pewnych politycznych kół do dominacji w świecie, co pragnie się osiągnąć drogą niwelacji narodowych odrębności i upowszechnienia przez światowe religie międzynarodowych idei, tak zwanych wartości ogólnoludzkich. ”
  “Tysiącletnia niewola duchowa, jakiej poddana była Ukraina wraz z innymi bratnimi narodami słowiańskimi, nauczyła nas wielu rzeczy. Ale i chrześcijańskie imperium obrosło przez ten czas doświadczeniem i znacznym kapitałem. Siły obu stron są na razie nierówne, ale narodom oczy poczynają się już otwierać. Na Ukrainie zaczęło się to przed drugą wojną światową. W roku 1934 młody badacz folkloru Wołodymyr Szajan podczas pobytu w Karpatach zaobserwował starodawny obrzęd, zachowany z czasów pogańskich, a mianowicie święcenie ziarna przed zasiewem. Było to dlań olśnieniem, które stało się pobudką do dalszej pracy, do poszukiwań źródeł myśli religijnej Prasłowian i w ogóle Indoeuropejczyków. ”
  “Naród kładzie na swych bogach pieczęć swej narodowości”
  http://toporzel.pl/teksty/halinaf.html

  Żydowski hymn triumfu
  “Niezupełnie rozumiejąc co my wam czynimy, staliście się powszechnymi agentami naszej rasowej tradycji…”
  “Żydowscy rzemieślnicy, żydowscy rybacy są waszymi nauczycielami i waszymi świętymi z niezliczonymi wyrzeźbionymi postaciami w niezliczonych katedrach wzniesionych dla ich pamięci. Żydowska dziewczyna jest waszym ideałem macierzyństwa i dziewictwa. Żydowski zbuntowany prorok jest centralną figurą w waszych religijnych modlitwach. My zlikwidowaliśmy waszych bogów, odstawiliśmy waszą rasowa spuściznę i zastąpiliśmy ja naszym bogiem i naszymi tradycjami. Żaden podbój w historii nie może być nawet porównywalnym z tym czystym i sprawnym opanowaniem was!”
  Marcus Eli Ravage – osobisty biograf klanu Rothschildów o judochrześcijaństwie

  List do Rzymian, Obowiązki Chrześcijanina, Miłość i pokora zasadą postępowania, 13: Posłuszeństwo wobec władzy świeckiej
  1 Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. 2 Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. 3 Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. 4 Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. 5 Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. 6 Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. 7 Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć.

  Jeśli ktokolwiek sprzeciwia się władzy syjonistów, banksterów, dyktatorów,Unii,USA,PO,PIS,SLD itd itp – a także totalitaryzmowi i NWO – sprzeciwia się woli Boga chrześcijan/neojudaistów -duchowych żydów.
  Kto jest Żydem wg “Nowego Testamentu”
  „Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga.”
  .
  Rz 2; 28-29

  “Istotę religii neojudaistycznej/chrzescijańskiej, ujął autorytatywnie, jasno i niedwuznacznie papież Pius XI
  gdy w przemówieniu do pielgrzymki katolików belgijskich powiedział w dniu 6.9.1938:
  “Przez Chrystusa i w Chrystusie
  jesteśmy duchowym potomstwem Abrahama… jesteśmy duchowymi semitami.”

  Polska Chrystusem Narodów – czyli wykrwawiającą się ofiarą.
  Ciekawe komu na tym zależy żeby nas ukrzyżować i złożyć w ofierze?
  Pytanie retorczne oczywiście.

 3. Mezamir pisze:

  „Pośród niesnasków Pan Bóg uderza w ogromny dzwon , dla Słowiańskiego oto papieża otwarty tron”

  Problem w tym że JPII był żydem 🙂 nie ma czegoś takiego jak „słowiański papież” bo”

  “Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga.”
  .
  Rz 2; 28-29

 4. Ktoś pisze:

  Tylko zaślepieni kłamstwem Bestii niepokalanie wierzą iż „mesjanizm” Mickiewicza odnosi się do katolicyzmu bądź jak to co raz intensywniej wmawiają „prawdomówni inaczej” judaizmu.

  Chrześcijaństwo o jakim pisał Mickiewicz odnosi się do Rusinów (HRIH w kronikach) czyli tych wymordowanych przez króla katoli Bolesława Chrobrego OSTATNICH CHRZEŚCIJAN na Ziemi którzy tak na prawde byli ……

  A 3 z kolei wiarołomny i odstępczy papież zwany Francą jest tym o jakim mowa iż „zwiedzie wielu i poprowadzi na ostateczną zagłade”.

  PS. „Bogurodzica”, jak pisza, była pieśnią z czasów przed najazdu katostonki na Polske czyli POGAŃSKĄ czy Rodzimowierczą wedle bierzącej nomenklatury. I tylko jej w ramach poprawności politycznej podrasowano imiona na „jezusikowe”.

 5. Ozyrys pisze:

  @ Mezamir :
  „..Żydowski zbuntowany prorok jest centralną figurą w waszych religijnych modlitwach. My zlikwidowaliśmy waszych bogów, odstawiliśmy waszą rasowa spuściznę i zastąpiliśmy ja naszym bogiem i naszymi tradycjami. ..”

  Ja to cały czas słyszę i cały czas mi to mówią …nawet wczoraj ,ale już nie chciałam o tym pisać Nie zaglądałam dzisiaj na Mistykę ,bo stwierdziłam ,że …mnie się nie chce już tego powtarzać …niech sobie każdy robi co chce.

  Wczoraj usłyszałam po raz kolejny…Jezus to energetyczna manipulacja…i cała ta religia stworzona wokół niego…nigdy nikt taki o takich przymiotach nie istniał…

  na innych blogach piszą o tym jak jakaś banda zawładnęła tym portalem..,a pisała to osoba ,której ani jednej wypowiedzi tutaj nie ma…wiec co to …kto to ??
  Tylko brać …jak pasożyt…

  • zosia pisze:

   Uwazam, ze wlasnie tu na tym portalu zebrali sie najbystrzejsi odkrywacze prawdy. A prawda w naszym swiecie jest od tysiecy lat zaklamywana. Dlatego jej odkrywanie wyglada tak – zburzy sie jakis jeden mur klamstw i mysli sie – „o, teraz w koncu poznalismy prawde”.W krotkim czasie okazuje sie , ze za tym pierwszym(zburzonym) wylania sie nastepny mur klamstw,Po zburzeniu tego drugiego nie mozna odetchnac, bo zaraz widac nastepny – trzeci. mur.Potem czwarty, piaty.Odkrywanie prawdy jest wiec obecnie zajeciem tylko dla najwytrwalszych i najbystrzejszych – ci ktorzy sie rozgoscili, okopali za pierwszym czy drugim murem(nie dostrzegajac nastepnego) chwalac „jezuska” na pewno do takich nie naleza.
   ww.youtube.com/user/rationalatheist100/videosw
   Pzdr.

   • Ozyrys pisze:

    Dzięki Zosiu ,za słowa otuchy,bo mi ostatnio już sie odechciało tego całego pisania.
    Zanim jednak przeczytałam Twój wpis ,pojechałam dzisiaj do miasta ,do mojej księgarni ezo…by tam kupić pewne książki.
    Wyobraźcie sobie ,że książki n/t medycyny naturalnej…można kupić tylko w takich księgarniach .
    zakupiłam dzisiaj:
    „Ajurweda medycyna indyjska” Moniki Ptak ,doskonała pozycja o działaniu poszczególnych produktów.oraz „Świat bez raka,opowieść o witaminie B17 „G.E.Griffin,potrzebne mi to do przetłumaczenia mojej mamie ,że chemia to tylko pomoże jej w przejściu w inny wymiar.

    A starszym ludziom ,nie można nic powiedzieć ,tylko należy wręczyć książkę i wtedy mają autorytet w ręku:)
    Jednak do czego zmierzam…w tej księgarni rozmawiałam z właścicielką i przypomniałam jej ,jak parę lat temu powiedziała mi ,że msze w KK ,to rytuały czarno-magiczne…potwierdziła ,przytaknęła ,uśmiechnęła się pod nosem.
    Bardzo zachowawcza ,widać nie wiedziała o co mi chodzi.
    W tym momencie powiedziałam jej o wizjach i przekazach n/t Jezusa…
    I to był strzał w dziesiątkę .
    Rozluźniła się i potwierdziła ,że przecież wciśnięto nam cała religię żydowską ,jako chrześcijanizm ,a przecież i apostołowie ,Maryja i żona Jezusa -Magdalena to żydzi…więc kogo my czczimy???
    Powiedziałam jej o manipulacji energetycznej i powiedziała to samo ,że tak właśnie jest.
    Następnie opowiadała, jakim bandytyzmem są wszystkie sakramenty”święte”.
    Na co z kolei ja się uśmiechałam ,bo wiem i już tutaj pisałam o tym.
    Jednak powiedziała mi ,że kilka lat temu spotkała bardzo mądrego człowieka ,który badał wpływ sakramentów na człowieka ,miał napisać książkę,napisać n/t temat na swojej stronie …i przepadł …zniknął w tajemniczych okolicznościach.
    Próbowała się z nim kontaktować nawet przez właściciela portalu na którym miał stronę …echo…

    Wszystkie sakramenty zagradzają naszą drogę do Światła ….blokadą ,kolcami…nie da się dostać do Światła…to kody….
    Dlatego tak trudno uwierzyć w to ,bo to manipulacja.
    Wczoraj weszłam na wpisy Nnki ,dzięki Margo ,która tam umieściła post.
    Rzuciła mi się w oczy jej wielka wiedza na tematy duchowe,a jednocześnie…stosunek do czaszek…mam dokładnie takie samo zdanie na ich temat,ale muszę sprawdzić po swojemu…
    Jeżeli maja nam pomóc ,a są takie stare …to dlaczego do tej pory nie pomogły….czy tam na pewno jest zakodowane coś tylko i wyłącznie dobrego dla ludzkości???
    Z czasów Atlantydy ?….do czego została doprowadzona Atlantyda?
    Sprawdzę…

    \

    • Ozyrys pisze:

     Dlaczego nurtują mnie te czaszki?
     ponieważ jest ich 13 ,a Lem wszędzie podkreślał ,że mamy system dwunastkowy,tak stworzony jest nasz wszechświat .
     Lem studiuje od dawna nie tylko na uczelniach:matematykę ,astrofizykę ,fizykę i Kosmologię ,oraz Prawa Natury,więc …zna się .
     „….Wg mojej wiedzy główny kalendarz Aryów (Ar-Ya znaczy Boski-Ia’m /bogiem zrodzony’m/ ) był 12to miesięczny, a dokładnie 360cio dniowy, bo taki musiał pierwotnie być. Wiem też, że inaczej w tym kalendarzu liczono czas (sekunda była 3 x krótsza niz obecna, ze względu na odwrócony podział doby i minut w godzinie tzn doba miała 60 godzin, godzina 24 dzisiejsze minuty, minuta 60 dawnych sekund). Układ zaś 12 miesięcy x 12 lat dawał też 144 lata 🙂

     Nie moze być głownym uklad 9 x 16, bo taka matryca nie jest wzorcem dla Wszechświata. Wzorzec jest pełny i dwunastkowy (liczony na TUZy) oraz powiela się w układzie 72 (połowa matrycy); 144, i kolejne cztery krotnosci.

     poczatek dygresji:

     Zauważ, że system egipsko-żydowski (10 liczbowy) jest ograniczeniem 12 liczbowego. Masz to narysowane w postaci hermetycznej na obrazie bodajze „Mojrzesz”, gdzie imcpan gniewnie trzyma dwie tablice: na jednej masz 6 praw, na drugiej …4 (dwa ostatnie wymazane z tablicy). To jest obraz-przekaz od naprawdę Wtajemniczonego 🙂

     Ten obraz pokazuje „Mojrzesz oszukał swój naród; sfałszował tablice”. (koniec dygresji)….”

     # # #

     A dlaczego wspomniałam dzisiaj o księgarni Ezo??
     bo takich książek ,nie można kupić w normalnych księgarniach !!!
     tak jak w normalnych sklepach nie można kupić normalnego chleba ,ani masła.

     Dzisiaj kupiłam sobie ,prawdziwy żytni chleb na zakwasie ,500g =5.20 !
     w sklepie ze zdrową żywnością .
     Ale jaki to chleb!
     musiałam wziąć duży ostry nóż,by ukroić kromkę chleba ,skóra twarda ,przepysznie spieczona ,w środku wilgotny ,mięciutki pachnący miąższ,zjadłam 2 kromki, tylko z masłem od gospodarzy ,nie tym mrożonym z marketów i…najadłam się niesamowicie.
     Tak działa prawdziwy chleb ,wystarczą 2 kromeczki a nie pół bochenka by poczuć sytość.

     Tak nas oszukują na każdym kroku…w każdym aspekcie …ani książek ,ani chleba…

   • margo0307 pisze:

    Zosia: „..Odkrywanie prawdy jest wiec obecnie zajeciem tylko dla najwytrwalszych i najbystrzejszych – ci ktorzy sie rozgoscili,… chwalac “jezuska” na pewno do takich nie naleza.”

    Hmm, Zosiu – bardzo ciekawe stwierdzenie…, a skąd u Ciebie ta niezłomna pewność ?

  • Ktoś pisze:

   „Wczoraj usłyszałam po raz kolejny…Jezus to energetyczna manipulacja”

   – i zamiast się od niej uwolnić, zamiast pozwolić jej odejść i wygasnąć uwalniając świat od religijnych wojen nadal „oświeceni”, „wzniesieni” etc wzmacniają tę negatywną czarną i cuchnącą jak szambo energię swoim „oczekiwaniem” w wyuczonej okupacyjną religią satanistyczną społecznej bezradności. Tak jak to mają w zwyczaju murzyni od KULTÓW CARGO siedzący i czekający całymi dniami na kolejny zrzut „manny” z nieba (paczek z pomocą żywnościową z samolotów ONZ).

   A żydowska Bestia się cieszy i niszczy za plecami świat dalej mamiąc czekających wizjami sutego stołu jak już tylko „manna opadnie z nieba”. A ona opada i opada i opada w wiecznym nigdy bo nigdy opaść nie miała. Bo na tym polega ZWIEDZENIE frajerów wykorzystywanych jak Kain do mordowania, dla „zbawiania swej duszy”, własnego brata.

   „No już ci daje to co obiecane ale wykonaj dla mnie jeszcze tę drobnę przysługę… i tę … i tę … i tę …” aż na końcu wokoło takiego „wiernego” tylko stosy trupów, krew po kolana i zgliszcza. I ten szyderczy śmiech żydowskiej Bestii w tle naigrywającej się z kolejnego „bogobojnego” frajera umazanego we krwi swoich braci. I ten płacz na końcu „cóżem ja Bogu i bliźnim uczynił, cóżesz…” NIE?

   Po to stworzono to coś zwane Biblią by stworzyć Kainów i dać im misję „zbawiania” aż na końcu się sami powybijają o „ostatnią Bestii obietnicę”. Bo jak to powiedział „lukrowany jezusik”: „nie przyszedłem zbawiać ale by brat wystąpił przeciwko bratu a mąż przeciwko żonie” z widocznym dzisiaj (nieustające religijne wojny żydoreligii z normalnym światem) efektem.

   I takie też było przesłanie filmu Obvilion gdzie ziemianie (klony 2 ziemian) zostały użyte do walki z własnymi braćmi. One też wierzyły iż walczą z „podludźmi” bo tak im bóg (pulpit sterujący) powiedział. A się tylko okazały zmanipulowanymi, powielanymi w stosunku do potrzeb, golemami z jednym wspólnym wspomnieniem. I najważniejszym imperatywem – ZABIJ.

   • Ktoś pisze:

    … bo twój bóg (i powodzenie misji) od ciebie tego wymaga.

    Na każdym katoliku ciązy krew pomordowanych w krucjatach. Zaszlachtowanych „przy nawracaniu” pogan. Zakatowanych w katolickich loszkach ku chwale watykańskiego imperium. O tym się nie chce pamiętać bo przecież „miłośc, zbawienie, wniebowstąpienie” ale ta krew ciąży każdemu.

    I bez nawrócenia, bez pokuty za nią przed Stwórcą a nie katolickim bałwanem droga gdziekolwiek z wyjątkiem piekła jest … niedostępna. Cokkolwiek by nie wygadywali faryzeusze z bluźniczych ambon. I to jest sens ostrzeżenia jakie czasem przekazuje Mały Budda pisząc o Płonących Sercach. On nie straszy tylko pokazuje wam przyszłość. Całkiem bliską przyszłość.

    I jej się nie zmieni trując jak zacięty gramofon o „miłości, zbawieniu, wniebowstąpieniu” bo ten jaki „Przyjdzie Sądzić” jest oporny na socjotechniczne sztuczki. ;D

    Ale to też było w pismach Przodków na pamiątkę i ku przestrodze zapisane. Iluzja (podążanie za nią) zawsze kosztuje życie. Własne życie. To jest podstawowe prawo tego cyrku zwanego Gaja.

    • margo0307 pisze:

     Ktoś: „..I to jest sens ostrzeżenia jakie czasem przekazuje Mały Budda pisząc o Płonących Sercach.
     On nie straszy tylko pokazuje wam przyszłość. Całkiem bliską przyszłość.”

     Wiesz co Ktosiu ? Tak dziamgasz i dziamgasz w kółko jedno i to samo i apiać abarotno…
     Przeczytałam właśnie wpis Astromarii, co prawda skierowany do kogo innego ale… jak ulał pasuje mi, by zacytować go Tobie, bo… sama lepiej bym tego nie wykombinowała 😀

     Cyt. Tym światem rządzą potężne siły na które ani ty, ani ja nie mamy wpływu.
     To działa jak program komputerowy, w którym my jesteśmy jedynie postaciami.
     Nie masz żadnego wpływu na to, w jaki sposób została napisana gra, w której wszyscy siedzimy po uszy. Jedyną rzeczą, którą możesz zrobić jest uświadomienie sobie, że siedzisz w grze. A jedyną rzeczą jaką możesz zrobić po uświadomieniu sobie tego jest granie postaci, którą w niej jesteś.
     Samo uświadomienie sobie tego zasadniczo zmienia perspektywę, bo pozwala ci przejąć kontrolę nad tym kim jesteś i co robisz.

     Masz wybór: możesz cierpieć za miliony lub zadbać o własny zadek.
     Brzmi brzydko, ale jak mawiała lwica lewicy, naga prawda nie zawsze jest piękna. 😛

     Ci, którzy cierpią za miliony to głupcy, którzy nie wiedzą, że miliony mają to w dupie.
     A nawet jest jeszcze gorzej: miliony lubią krzyżować tych, który za nich cierpią.
     Dlatego serdecznie odradzam granie roli jedynego sprawiedliwego na Dzikim Zachodzie. To dobrze się kończy jedynie w westernach.
     Życie nie gwarantuje szczęśliwego zakończenia tej zabawy. Nie da się zawrócić biegu Wisły, więc nawet nie warto próbować.

     Nie jesteś tu po to, żeby zmieniać świat i zbawiać ludzkość. Wiele razy pisałam, że przebudzenie i wyzwolenie z kręgu karmy to indywidualna sprawa.
     Nikogo nie przebudzisz i to nie jest twoim zadaniem.
     Twoim zadaniem jest przebudzić własną świadomość.
     To wszystko, co możesz zrobić. 😛

     Scenariusz gry, w której jesteśmy przewidział eksterminację ludów pierwotnych.
     Stało się. Nie ma tradycyjnej kultury Słowian, Indian, Aborygenów i innych ludów. Zastąpił je krzyż. A teraz z kolei krzyż idzie pod topór.
     Właśnie nastała nowa era, Era Wodnika, w której nie ma miejsca na religie, a może nawet na narody.
     Walka z tym jest bezcelowa. Walcząc możesz “zyskać” tylko jedno: własną śmierć.

     Mówią o tym wszystkie starożytne tradycje ezoteryczne. Zamiast walczyć należy się przystosować. Ale wcale nie mówię o tym, żeby się skurwić. 😛
     Mądry człowiek siedzi cicho. Widzi i rozumie, co się dzieje, ale się w to nie angażuje. 😛
     Zachęcam do zapoznania się z tradycją hermetyczną i Tao.
     Tam wszystko jest pięknie wytłumaczone.”

     • Ktoś pisze:

      Ktoś musi być głupcem by inni mogli dziamgotać o swojej zajebistosci i rajcować się powrotem lukrowego jezusika. Głupcy mają przynajmniej odwagę próbować. I bez nich ten świat już dawno by zdechł.

     • Ktoś pisze:

      Z balwanami kleczacymi wokoło bałwana zwanego lukrowany jezusik.

     • Ozyrys pisze:

      Margo cytat świetny ,ale nie do końca.
      „….Tym światem rządzą potężne siły na które ani ty, ani ja nie mamy wpływu.
      To działa jak program komputerowy, w którym my jesteśmy jedynie postaciami….”

      Ty stwierdzeniem A.stwierdza ,że niech się dzieje co się dzieje ,a wystarczy ,że będę miał tego świadomość ….i tak i nie…dobrze jest mieć tą świadomość ,bardzo dobrze,bo już sama świadomość zmieniona w nas samych zmienia pole morfogenetyczne,.
      Jednak ...Nie...bo nie robiąc nic …potwierdzamy brak swojej mocy,potwierdzamy ,że nic nie możemy ,że brak w nas siły
      Napisałam ,ze usłyszałam…macie uwierzyć w swoją moc
      wiem ,że wielu moje „słyszenie ” wisi i mają to gdzieś ,i ja to rozumiem ,
      ale nic nie robienie…jest ZANIECHANIEM…ponieważ wielu…jest na rozdrożu..czują ,że coś jest nie tak…ale potrzebują wskazówek…co z nimi zrobią ,co „usłyszą”…to ich sprawa..
      Poza tym …w takim razie …po co nam wejście w Erę Wodnika ,jak dalej nic nie możemy ???
      po co ??
      niech nic nie ulega zmianie…
      Astromaria wiele pisze o depopulacji ,szczepionkach ,koncernach…po co ????
      Sama wiele korzystam z jej artykułów ,jest odważna w tym co pisze i ma wiedzę ..podoba mi się to..ale …po co????czyż to nie rodzaj walki ?

      „…Ci, którzy cierpią za miliony to głupcy, którzy nie wiedzą, że miliony mają to w dupie….”
      I to prawda…nie cierpieć ,bo to bez sensu ,ale pokazywać …tak jak To robi Astromaria ze szczepionkami…

      „….Mówią o tym wszystkie starożytne tradycje ezoteryczne. Zamiast walczyć należy się przystosować….”
      Tak sie przystosowali ,że słuch po nich zaginął.
      Tak Tao jak najbardziej ,ale czy ktoś wie co to jest Tao ???

      Tao to równowaga ,harmonia ,wszystkowiedzący bezruch..od Tao wszystko się zaczęło..
      .tzn…kto to?…co to???
      To zamysł…od którego nas odseparowano kodami !!!!!

     • Michaela pisze:

      Margo0307,
      nie mogę wprost uwierzyć,że tak napisała waleczna Astromaria.
      Podaj proszę link do tej wypowiedzi,bo nie moge jej tam u niej znaleźć.
      Jest to bardzo niepokojacy komentarz….

     • Dobrygość pisze:

      Nie zgadzam się. Zawsze należy stawiać opór, a od każdego z osobna zależy, ile jest w stanie poświęcić dla tej sprawy.

      MYŚLENIE ZMIENIA RZECZYWISTOŚĆ, więc myśl dobrze.
      Oni korzystają z tej zasady na masową skalę, więc zmień swoje myślenie i nie poddawaj się fatalistycznym myślom.

     • Ktoś pisze:

      Ta, bohaterowie zawsze siedzą w szafach na samym dnie schronów walecznie walcząc cudzymi trupami. Jedyna odwaga odważnie w nich wzbiera jak trzeba wypinać piersi po cudze ordery. Bo tacy są bohaterowie zagrzewający innych do poświęceń w boju.

    • Dobrygość pisze:

     „…od każdego z osobna zależy, ile jest w stanie poświęcić dla tej sprawy.”

 6. Ktoś pisze:

  Język polski i ty:

  – PRACOHOLIK -> PRAC(a) + OLIK = człowiek nadmiernie pracujący
  – ALKOHOLIK -> ALKO(hol) + OLIK = człowiek pijący bez umiaru

  i najciekawsze z wieludziesiątek takich przykładów:

  KATOLIK -> KAT + OLIK = człowiek KATUJĄCY innych (w imię wiary w „jezusika”)

  Czym jest KAT tatuś słowa KATOLIK chyba nie trzba tłumaczyć? Czemu chyba też nie skoro gdzie „katolicy tam stosów płomienie buchają pod niebo”.

  Podstawowym celem istnienia KATOLIKA nie jest Wiara ale KATOWANIE INNYCH W IMIĘ DOGMATÓW wiary. Bo KATOLIK to religijne KAPO do terroryzowania swoich sąsiadów dziś zastępowane innymi bardziej zindokrynizowanymi egzemplarzami (sekciarskimi wyznaniami).

  • margo0307 pisze:

   Michaela: „…nie mogę wprost uwierzyć,że tak napisała waleczna Astromaria.
   Podaj proszę link do tej wypowiedzi,bo nie moge jej tam u niej znaleźć.
   Jest to bardzo niepokojacy komentarz…”

   Ha, ha,ha,… A to dlaczego Ciebie tak niepokoi ten koment w wydaniu Astromarii ?

   Ale proszę, oto link:
   http://astromaria.wordpress.com/hyde-park/
   #55

   • Michaela pisze:

    Dziękuję Margo za linka 🙂
    Bardzo mnie zaniepokoił ten koment , no bo jak się to ma do tego z czym „walczy ” jak nie mamy na to żadnego wpływu…a jeszcze niedawno pisała zupełnie inaczej…

    • margo0307 pisze:

     Michaela: „..a jeszcze niedawno pisała zupełnie inaczej…”

     A wiesz Michaelo…, teraz naprawdę trudno jest zachować jakieś stałe, ugruntowane poglądy, bo wiecznie „coś” nas zaskakuje 😉
     Dlatego najlepszym, co możemy obecnie dla siebie zrobić – to przyglądać się wszystkiemu, co wokół się dzieje z otwartym umysłem…
     Mam niejasne wrażenie, że za niedługi czas przyjdzie nam zmierzyć się z czymś naprawdę niecodziennym 😛 Czymś, co może wywrócić nasz dotychczasowy światopogląd do góry nogami 😉

     • margo0307 pisze:

      “Wczoraj usłyszałam po raz kolejny…Jezus to energetyczna manipulacja…”

      😀 😀 😀

      Okazuje się jednak, że nie tylko Ty tak usłyszałaś, bo nasi bracia w „ciut innej wierze: 😉 słyszą to tak dobitnie, że aż się poskarżyli…

      Cyt. „..Siv Kristin Sællmann – najbardziej znana dziennikarka norweskiej telewizji publicznej NRK popełniła niewybaczalny błąd.
      Nie zbeształa na wizji zaproszonego gościa, ani nie przewróciła na jego garnitur szklanki z sokiem.
      Popełniła rzecz najgorszą z możliwych w Europie XXI wieku – widzowie zobaczyli na jej szyi niewielki… krzyżyk…”
      http://wpolityce.pl/wydarzenia/67249-muzulmanie-wymusili-na-wladzach-telewizji-norweskiej-zawieszenie-dziennikarki-ktora-osmielila-sie-nosic-krzyzyk-na-szyi
      ________________________________________________________

      Nienawiść, absurdalność i totalna głupota zataczają coraz szersze kręgi… 👿

 7. Dawid56 pisze:

  Mezamir proszę nie oskarżaj publicznie Jana Pawła II o bycie Żydem O.K.
  Trochę się param genealogią i na prawdę być może i Tobie w 7 pokoleniu znajdę żydowskie korzenie

  • Mezamir pisze:

   “Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga.”
   .
   Rz 2; 28-29

   Ja nie oskarżam,Biblia mówi jasno kto żydem jest a kto nie jest.

  • margo0307 pisze:

   Dawid: „..na prawdę być może i Tobie w 7 pokoleniu znajdę żydowskie korzenie…”

   Dawidzie, może się zdarzyć, że każdy z nas nosi w sobie cząstkę żydowskich genów, dokładnie tak samo – jak cząstkę słowiańskich…, ponieważ prawie wszyscy na Ziemi zostaliśmy poddani mieszaniu genów… 😛
   W dziejach wszechświata i Ziemi podporządkowywanie ras, plemion, narodów zawsze zaczynało się od zniewolenia kobiet.

   Ponieważ zanim wiedza o tym została wymazana – to kobiety wskazywały mężczyznom kierunek działania, czyli inspirowały idee.
   Gwałty najeźdźców na kobietach, zwyczaje takie jak prawo pierwszej nocy, dziedziczenie po mieczu i mieszane małżeństwa, służyły wprowadzeniu programu wolnej woli w geny danej populacji.
   W ten sposób potraktowani zostali także Słowianie, oraz inne podbijane plemiona, narody.

   Wprowadzenie własnych genów gwarantowało, że w kolejnych pokoleniach także program duszy zostanie zainfekowany cechami wolnej woli…
   Ale…
   Cyt: ” By wybaczyć – Nigdy nie jest zbyt wcześnie.
   By wybaczyć – Nigdy nie jest zbyt późno.

   Ile potrzeba na to Czasu? To zależy od ciebie.

   Jeśli uznasz, że to nigdy nie nastąpi, to tak się stanie.

   Jeśli uznasz, że potrwa to sześć miesięcy, tyle ci to zajmie.

   Jeśli uznasz, że potrzebujesz sekundy, wystarczy sekunda.

   Całym sercem wierzę, że pokój nastąpi na świecie,
   Kiedy każdy z nas zacznie wybaczać
   Wszystko wszystkim i sobie…” 😀

  • Mezamir pisze:

   „być może i Tobie w 7 pokoleniu znajdę żydowskie korzenie…”

   To nie ma nic do rzeczy 🙂 a jeśli chodzi o geny to siedem pokoleń wystarczy
   aby z mieszanki genetycznej,wyodrębnić czystą rasę 🙂

   Chodzi o to kto jest żydem tu i teraz a nie kim byli dziadkowie.

   Sprawa jest banalnie prosta,naród kładzie na swych bogach pieczęć swej narodowości.
   JPII służył bogom narodu wybranego i to określa jego narodowość
   a nie geny.

  • Mezamir pisze:

   PS.Dlaczego nazywanie kogoś żydem traktujesz jak oskarżenie?
   Czy nazywanie kogoś Polakiem albo Rosjaninem to oskarżenie?
   A jeśli powiem do kogoś ty Hindusie albo Tybetańczyku,to go obrażę?

   Czemu więc nazywanie żyda żydem jest traktowane jako obelga?
   Pewnie mają za dużo za uszami 🙂

   • Dawid56 pisze:

    Bo nie widzę żadnego związku dlaczego Jan Paweł II miałby by Żydem.
    A dla tych co negują historyczne istnienie Marii i Jezusa taka sobie zagadka;
    Żydzi po roku 70 n.e zburzeniu III Świątyni nie mieli swojego Państwa aż do 14 maja 1948 roku Według niektórych badaczy pisma była to właśnie kara boska za zabicie Mesjasza – Jezusa Chrystusa- ot taki zbieg okoliczności….

    • Ozyrys pisze:

     Dokładnie taka kara ,jak holokaust ,który sami sobie urządzili ,by krzyczeć jacy są biedni!!!!
     By wszystko kręciło się wokół nich….
     Materiału mają na kilkanaście bomb , a samych bomb tez sporo ,a podjudzają wszystkich na kraje arabskie,,,tam są ,a właściwie były bezcenne artefakty ,które dzięki nim zmieniły właściciela ,albo rozpadły się w pył..

    • Mezamir pisze:

     Bo nie widzę żadnego związku dlaczego Jan Paweł II miałby by Żydem.

     Więc jeszcze raz wyjaśniam

     “Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga.”
     .
     Rz 2; 28-29

     Każdy kto wyznaje neojudaizm/chrzescijaństwo
     jest żydem,duchowym,a geny nic nie znaczą.

     „dla tych co negują historyczne istnienie Marii i Jezusa taka sobie zagadka”

     Nikt nie neguje istnienia osób o imieniu Miriam i Jeszua.
     Było ich tysiące,nie jednemu psu Burek 🙂

     To że 100 lat temu w Polsce żył Jan Kowalski
     nie jest dowodem na to że Jan Kowalski jest bogiem.

     Mogę sobie napisać dziś książkę o bogu Janie Nowaku.
     Jak poszukamy to się okaże że sto lat temu żył jakiś Nowak Jan
     ale to nie jest dowód że JN był bogiem z mojej książki.

    • Mezamir pisze:

     Neojudaizm/chrześcijaństwo jest religią wyłącznie dla ludzi złych.

     „Jeszua przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników” (1 Tm 1:15).

     Jeszua nie ma więc nic do powiedzenia ludziom dobrym.
     Ma wiadomość dla grzeszników – ludzi złych. Przyszedł do ludzi złych.

     Jeszua powiedział : “Nie zdrowi potrzebują lekarza, lecz źle się czujący.
     Przyszedłem powołać nie sprawiedliwych, lecz grzeszników”. Mk 2,17

     Nic dziwnego ze religie abrahamowe są odpowiedzialne
     za zbrodnie przeciwko ludzkości i czystki etniczne na całym świecie.

     Cały kościół składa się z niesprawiedliwych grzeszników,tych którzy są powołani
     tych do których ta religia jest adresowana.

     Ewangelia Mateusza 15:24,Jeszuamówi:
     ”Jestem posłany TYLKO dla zmarłych owiec Izraela”

     jEw. Jana 4:22, “…zbawienie bierze początek od Żydów”.

     Początek i koniec.

     Kto jest wystarczająco złym żydem duchowym
     aby być neojudaistą=katolikiem,protestantem,adwentystą,anglikanem itd itp?
     Ja nie.

     „…..Dzień Judaizmu to dobry moment, by uświadomić sobie, że jako chrześcijanie jesteśmy i musimy być Żydami (w wymiarze najważniejszym, bo duchowym). Zostaliśmy bowiem wszczepieni w Izrael, który pozostaje narodem nie tylko wybranym, ale wręcz stworzonym przez Boga. Dla wierzącego chrześcijanina nie ma i nie może być wątpliwości, że jest on w duchowym wymiarze Żydem. I aby mieć tego świadomość wcale nie trzeba było Soboru Watykańskiego II, bo w podobnym duchu wypowiadał się także (choćby) Pius XI. (…) Wiara Abrahama, Mojżesza, ale także Dawida jest naszą wiarą. I choć różnimy się w wielu kwestiach (powiedzmy otwarcie także absolutnie fundamentalnych) z Żydami wyznawcami judaizmu, to dzielimy z nimi fundamentalne przekonanie, że nasz Bóg jest Bogiem Izraela, a naszą wobec Niego postawą jest wierność i oddanie. I wysławianie Jego Imienia…”
     .
     katolik Tomasz Terlikowski – ja jako Żyd (duchowy).

     „…A gdy do tego wszystkiego dodać dawniejsze pogardliwe nazywanie środowiska Frondy mianem „judeochrześcijan”, to widać, że na części konserwatywno-katolickiej prawicy wciąż istnieje niemały problem z jawnym uznaniem dla żydowskich korzeni chrześcijaństwa.”
     .
     katolik Mirosław Salwowski – ja też jestem Żydem (duchowym)

     Oni tak.

   • margo0307 pisze:

    Mezamir: „..PS.Dlaczego nazywanie kogoś żydem traktujesz jak oskarżenie?”
    Przepraszam Mezamirze – czy powyższe pytanie kierujesz do mnie ?

 8. Mezamir pisze:

  Ślęża – komu zależy na konflikcie religijnym w Polsce?

  Ten reportaż wyjaśnia dlaczego usunięto Świętowita ze Ślęży, i skąd “wypromieniowała” intencja jego usunięcia. Nie ma naszej zgody i nigdy nie będzie na zawłaszczenie Ślęży przez katolicki kler. W planach księdza Staszaka jest postawienie teraz 20 krzyży – stacji różańcowych na Raduni – górze która pozostała dotąd “czysta”, niezawłaszczona, i nie była pokryta symbolami Jedynej Słusznej Wiary. Druga święta góra Pogan Polskich – Rodzimowierców ma być im odebrana bezprawnie przez katolicki kler! Czy władze Gminy przerwą ten proceder?! Komu zależy na konflikcie religijnym w Polsce?

  Odpowiednie fragmenty reportażu Niezależnej Telewizji 1 z Wrocławia obnażają mechanizm działania kleru przeciw Rodzimowierstwu i symbolom Wiary Przyrodzonej Słowian, które są przecież jednocześnie symbolami kultury przedchrześcijańskiej wszystkich Polaków i wszystkich Słowian. Działanie to odbywa się w całej Polsce, a nie tylko na Ślęży. Ma ono przyzwolenie najwyższych władz kościoła. Dlatego konieczne jest skierowanie petycji nie tylko do władz Kurii Wrocławskiej, nie tylko do władz lokalnych i centralnych władz państwowych w Polsce, ale także do Papieża Franciszka, czyli do Stolicy Apostolskiej. Czy Watykan popiera tę Nową Krucjatę przeciw polskim Rodzimowiercom, przeciw oficjalnie działającej w Polsce odmiennej od katolicyzmu religii?

  Zobacz od 09.35 do 17.00 minuty – mówi pani sołtys Sulistrowic

  http://bialczynski.wordpress.com/2013/11/07/sleza-komu-zalezy-na-konflikcie-religijnym-w-polsce/

  • margo0307 pisze:

   Mezamir: „..dlaczego usunięto Świętowita ze Ślęży…”

   Góra Ślęża wg. Michała Anioła jest symbolicznym – a może nie ? – miejscem – z której rozpoczynały w każdym cyklu swoją wędrówkę plemiona słowiańskie – niosące 12 praw
   i 12 energii przestrzennych myślą – dźwiękiem…, symbolizuje także Świadomość Jedni…

   Cyt. “..Góra Ślęża jest też wskazywana jako jedno z miejsc, gdzie może znajdować się ukryta podczas II wojny światowej Bursztynowa Komnata.
   Podobno w zboczach góry wiją się tajemnicze tunele, prowadzące do podziemnych skarbców…

   Zaledwie kilka lat temu odnaleziono tutaj posąg, którego pochodzenie badają naukowcy.
   Według jednych miał on przedstawiać sfinksa.
   Inni natomiast twierdzą, że jest to posąg smoka… 😛
   Badacze z Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy dokonali tego odkrycia są pewni, że w głębi wykopaliska znajdują się kolejne mury zamku.
   Po skończeniu badań miejsce to ma być udostępnione dla turystów…”

   http://www.znanenieznane.pl/zaplanuj-sam/artykuly/gora-sleza-miejsce-pradawnego-kultu

   Nie ulega wątpliwości, że Ślęża jest bardzo… znamienną Górą i że KK bardzo chce położyć na nią swoje łapki… 😛 Oni po prostu czują, że ich czas się kończy i czepiają się wszystkiego jak tonący brzytwy…
   Prawda jednak jest taka, że gdyby nawet postawili na Niej i 1000 krzyży ti i tak już nic nie wskórają 😛

   Poeta Roman Zmorski, w 1848r pisał na temat Ślęży:

   „Na słowiańskiej góry szczycie
   pod jasną nadziei gwiazdą
   zapisuję wróżby słowa
   wróci –
   – wróci w stare gniazdo
   stare prawo, stara mowa
   i natchnione Słowian życie”

   http://www.halat.pl/sleza.html

   • Mezamir pisze:

    Prawda jednak jest taka, że gdyby nawet postawili na Niej i 1000 krzyży ti i tak już nic nie wskórają

    Nawet milion krzyży nic nie zmieni
    ponieważ krzyż to pogański symbol solarny 🙂
    http://bialczynski.wordpress.com/tag/krzyz-symbol/

    Symbolem neojudaistów/chrześcijan jest ryba
    część nazarejskiej pieczęci

    wspolnotamesjanska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=57:symbol-ryby&catid=1:latest-news&Itemid=50

 9. margo0307 pisze:

  Ktoś: „..Głupcy mają przynajmniej odwagę próbować. I bez nich ten świat już dawno by zdechł.”

  Ale Ktosiu, wyluzuj.. 🙂
  Spinoza kiedyś napisał:
  ” Nic w Naturze nie jest przypadkowe…
  Rzeczy wydają się losowe tylko przez niepełność naszej wiedzy “ 😛
  I ja w to wierzę 🙂

 10. Dawid56 pisze:

  Tylko widzisz może jestem trochę tępy Mezamirze, ale wybacz nie rozumiem co to znaczy Żyd duchowy.To że Jan Paweł II miał napisane w swoim herbie Totus Tuus to żydostwo? albo to że powiedział ze Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa to też żydostwo.Widzisz dla niektórych słowo Żydostwo? ma zabarwienie pejoratywne i po prostu mnie razi.
  Chrystus był raczej Avatarem podobnie jak Budda czy Kryszna ( polecam film Taken).
  Widzę że naprawdę chcesz aby Ogrodnik się wkurzył i dokonał przeglądu swojego pola jak jest napisane o sądnym dniu Oczywiście ja też mam pretensje o czekanie na ów sądny dzień przez co- niektórych, owo drugie przyjście Jezusa, bo to paraliżuje ruchy i czasami odbiera chęć do życia to stałe modlenie się o to drugie przyjście.Nie znaczy to jednak tego abym nie zrozumiał tego ze tylko naprawdę Miłość się liczy bo tylko to może spowodować ze będziemy się różnili od maszyn i cyborgów. A co do Jeszuy be Josefa czy Issy nie wiem -Wielki błędem jest porównywanie Jezusa do setek Jeszua ben Josefów.

  • Ktoś pisze:

   „Widzę że naprawdę chcesz aby Ogrodnik się wkurzył i dokonał przeglądu swojego pola jak jest napisane o sądnym dniu ”

   – Ogrodnik to już jest od dawna wkurzony i jego udobruchanie zależy od ilości osób świecących własnym Światłem. Ale to jak widze Mission Imposible. Zrozumienie tej prostej a zapisanej i w Apokalipsie zależności iż siedzeniem gówno się zdziała (uchroni przed wymazaniem).

  • Mezamir pisze:

   „nie rozumiem co to znaczy Żyd duchowy.”-Tzn wyznawca religii pustynnych,abrahamowych,egzotycznych,wrogich.

   Wrogich nie dlatego że egzotycznych.
   Wrogich ponieważ dążących do stworzenia światowego imperium
   jednej światowej religii.

   Wrogich ponieważ infantylizujących ludzi
   Wrogich ponieważ uczących że bycie niewolnikiem/sługą
   to cnota.

   Wrogich ponieważ niszczących każdego kto śmie myśleć inaczej.

   Wrogich ponieważ zamiast uczyć ludzi brania odpowiedzialności za siebie
   uczy ich zwalania winy za WŁASNE czyny na jakiegoś Szatana
   Zamiast uczyć ludzi życia własnym życiem,uczy życia cudzym
   Misjonowanie,nawracanie ,czyli nękanie i prześladowanie
   manipulowanie,zastraszanie itd itp
   pod płaszczykiem miłości i pięknych słówek.

   Zamiast uczyć odpowiedzialności
   uczy bycia sługą i pozwala żyć Panu za nas.
   Nie muszę myśleć co jest właściwe
   Pan da mi dogmat więc go łykam.
   Gdy dogmat okaże się kłamstwem
   ja będę niewinny,ja tylko ufałem Panu,to on mi kazał
   to on obiecywał że będzie dobrze.

   Nie ma i nigdy nie będzie takiej jednej religii
   która by była dobra dla wszystkich.

   Dogmaty to sposób na wyłączenie mózgu.
   Nie myśl,nie szukaj,nie pytaj,nie zastanawiaj się
   ciekawość to pierwszy stopień do piekła 🙂

   Lepiej wyłącz mózg,masz tu dogmat
   uwierz i rób co każę,bądź kukłą,pionkiem
   którego ustawię jak mi pasuje.

   To własnie jest żyd duchowy.
   Wszystko co robi źle to nie jego wina,to Szatan.
   On/sługa,właściwie niczego złego nie robi,nigdy.

   Wszystko co robi jest dobre bo dobro definiowane jest
   według własnych wygów,tak jak Panu pasuje.

   To z czego Pan ma kasę jest dobre
   Konkurencja to sataniści/antysemici i trzeba się ich pozbyć.

  • Ozyrys pisze:

   Dawidzie…Totus tuus..cały Twój…jeżeli JPII ,kierował to do stwórcy to OK ,jeżeli do Jezusa , atak to należy rozumieć ,bo czcił M.Boską ,czyli Miriam to…był właśnie duchowym żydem.

   Cały czas błędnie zakładasz ,że Jezus to Chrystus.
   „….Chrystus był raczej Avatarem podobnie jak Budda czy Kryszna ..”
   Tak ,ponieważ od nich wzięto zaczątek na stworzenie nowej religii,myślano nad tym od śmierci Buddy czyli jakieś 500- 600 lat dopóki nie ukazały się pierwsze „ewangelie”
   W tym czasie żył również Mo Tzi ,o którym pisałam i jak jego cudne słowa o Wszechogarniającej Miłości ,bez żadnych zmian włożono w usta Jezusa…
   w międzyczasie spalono i w Chinach i w Aleksandrii wszystkie pisma…

   „…. ja też mam pretensje o czekanie …
   Dlaczego czekasz Dawidzie na Zbawiciela…?
   Nikt nie da Ci Zbawienia .
   Ty sam masz MOC ,aby się zbawić !!!
   Nie potrzebujesz pośredników !
   Co rozumiemy jako zbawienie…
   Uwolnienie się od trosk życia codziennego ,doświadczenie spokoju i Miłości w pojednaniu i bliskości z Bogiem.
   Tak!
   To jest ZBAWIENIE.
   Ale nikt za Ciebie tego nie wykona.
   Są ludzie ,którzy pokazują tą drogę ,ale nie chcesz słuchać.
   Powtórzę po raz kolejny…zbawienie to uświadomienie sobie programów ,przekonać i uczuć ,które nas ograniczają .
   Po tym uświadomieniu ,należy je odesłać do Światła ,wówczas następuje uwolnienie .
   Będąc uwolnionym od ograniczeń zyskujesz MOC.
   Zyskując Moc …robisz co chcesz ,czyli idziesz drogą MIŁOŚCI do Stwórcy..
   Bez pośredników.
   To jest Zbawienie—wiara ,że masz MOC bez POŚREDNIKÓW.
   Oni są drogowskazem ,a nie wybawieniem.

   „….. czasami odbiera chęć do życia to stałe modlenie się…”
   Modlenie ,to znak pokory a wiec stwierdzenie ,że jesteś marnym pyłem…nikim
   Prośba to ..stwierdzenie braku..
   .Nie ma żadnego braku…jest oddzielenie od Światła.Boga ,Zamysłu,Tao…..

   „…Miłość się liczy bo tylko to może spowodować ze będziemy się różnili od maszyn i cyborgów…”
   Tak to prawda,ale miłość nie wykona za Ciebie tej pracy ,musisz ja sam wykonać ,Ona daje Ci siłę by móc przez to przejść.

   To tak ,gdy pewnego razudo mnie przyszła osoba z problemami…Pani (ja) poczaruje i jej świat się zmieni..
   Nie nie zmieni się !!!
   ja mogę pomóc czysto technicznie,pooczyszczać żeby było łatwiej,pokazać drogę ,pozamieniać programy ,wywalić kody ,ale jak ona nie nic będzie na co dzień robiła ,to te wywalone programy po prostu wrócą ,odnowią się . i dupa…dalej nic…
   Praca nad sobą ,nad zidentyfikowaniem własnych ograniczeń ,a potem praca nad zmiana ,by to się nie odnowiło ..
   I żadna wróżka ,ani Zbawiciel nie pomogą ,jak Ty nie będziesz pracował nad swoimi ograniczeniami.

   Powiem więcej…parę lat temu kupiłam sobie książkę :”Prawdziwy Grób Jezusa”
   Sygnowany przez Jamesa Camerona.
   Z wypiekami na twarzy czytałam ,by dowiedzieć się jak to jest z tym grobem i gdzie on jest,wówczas jeszcze latałam na te wszystkie msze..
   I co???
   zadziwienie…tyle słów ,taka pompa ,tyle badań …a grobu jak nie ma tak nie ma.
   Było mi smutno.
   Teraz rozumiem ,nie ma i będzie grobu tego Jezusa…bo go nie ma…
   Jest pełno Miriam i Joszue,ale żadne z nich nie jest Chrystusem.

   Dawidzie ..niech nic i nikt nie paraliżuje Twoich ruchów,nie czekaj…Ty jesteś Bogiem…to jest to Zbawienie,byś w to uwierzył …i wówczas będziesz w MIŁOŚCI czystym Światłem.

   To jest uwolnienie.

   • Ozyrys pisze:

    Dodam…
    Jakiś czas temu ,na narzekania na wszystko mojego ojca powiedziałam mu tak:
    tato rozmawiaj Bogiem ,ze Stwórcą bezpośrednio,,a nie miałam jeszcze wtedy tych wizji n/t Maryji ,o których pisałam tutaj.
    Na to ojciec odpowiedział:
    nie bluźnij,,,kto Cię nauczył ,żeby zwracać się do Boga i zawracać mu głowę ,od tego jest Jezus Maryja ,Święci …do nich się modlę .!

    Zgłupiałam.
    jak można nie chcieć rozmawiać ze Stwórcą ??
    Ma moc większą od innych? !!

    Dawidzie …tak właśnie jest mocno zakodowany program oddzielenia od Światła …Boga …tak bardzo ,że ludzie uważają za bluźnierstwo rozmowę z NIM !!!!

    Zabroniono nam tego wpajając tą religię ,oddalono nas od Źródła ,powrót do Źródła …to nasze ZBAWIENIE !!!!

    • Mezamir pisze:

     nie bluźnij,,,kto Cię nauczył ,żeby zwracać się do Boga i zawracać mu głowę ,od tego jest Jezus Maryja ,Święci …do nich się modlę .!

     Niewolnik nie ma prawa niczego żądać
     tylko dziecko ma prawo wymagać od rodzica.

 11. mały budda pisze:

  Widzisz Ktoś, że trzeba bardziej do smażyć frytki. Wówczas będziemy mieli efekt wspaniałej małej ilości frytek.
  Głównie rarytas dla ust.
  Nie ilość, ale za to jakość dla ust.
  Smażenie frytek na dużym ognie musi się odbywać. Oczywiście z pewnymi zachowanymi warunkami bezpieczeństwa.
  Sami bogowie skuszeni zapachem smażonych frytek. Będę chętni na posiłek z smażonych frytek.
  Oni lubią frytki dobrze smażone na ogniu.

 12. Mezamir pisze:

  Przykład 100000% żyda duchowego

  Doktor, teolog z Bydgoszczy pluje na rodzimowierstwo polskie pod katolickim drzewem bez korzeni
  Jeśli nie wiecie kim jesteście to dowiedzcie się, że staliście się “DREWNEM”, a jesteście oczywiście post-hitlerowcami, głupimi i chorymi. Poniżanie cudzej wiary tak weszło w krew niektórym doktorom teologii katolickiej, że plują na nas rodzimowierców równo i bez opamiętania
  To jeden z tych klechów, którzy uprawiają ekumenizm w duchu Soboru II na zlecenie Jezuity z Watykanu. To on nawołuje do usuwania Światowidów!
  Ten człowiek śmie mówić o tradycji Sarmatów, którzy byli poganami czczącymi Świętowita.
  Posłuchajcie jak on się pieni? I skąd się bierze fanatyzm debili obcinających głowy Świętowitowi? Najzabawniejsze jest to czerwone serduszko w prawym górnym rogu.
  Nota bene ten duszpasterz nazywa się Kneblewski i gloryfikuje Krzyżaków, kwiat rycerstwa, kwiat morderczej krucjaty antysłowiańskiej, którzy wymordowali cały naród Prusów. Rycerz nie gwałcił szlachcianki? Nie, on ją mordował bo była poganką a nie szlachcianką. Ci szlachetni niemieccy rycerze wyrżnęli całe słowiańskie Połabie, Łużyce, całe bałtyjskie plemiona posłali do piachu. Nie byli jak hitlerowcy, tylko coś znacznie gorszego

  http://bialczynski.wordpress.com/aktualnosci/05-11-doktor-teolog-pluje-na-rodzimowierstwo-polskie-pod-katolickim-drzewem-w-bydgoszczy-bez-korzeni/

  Tak wygląda i takich argumentów używa wzorcowy żyd duchowy 🙂

 13. margo0307 pisze:

  Ozyrys: „..Jednak …Nie…bo nie robiąc nic …potwierdzamy brak swojej mocy,potwierdzamy ,że nic nie możemy ,że brak w nas siły …”

  Ozyrysku – nie, nie zgadzam się z tym powyższym twierdzeniem i prawdę mówiąc to nawet nie chce mi się już na ten temat pisać..
  Powiem Ci tylko jedno…
  Nawet w więzieniu jednostki świadome siebie, godne, wielkiego formatu, mogą oprzeć się grze matrixa 😛

  Trzeba mieć jednak to … ‚COŚ’ – tak zwalczane systemowo – poczucie własnej wartości i nie być przywiązanym do tej – tu materii… 😉
  Wówczas więzień jest niebezpieczny – staje się oświeconym mistrzem, który może… oświecić innych…. Ale… może też przypłacić to własnym życiem, bo System postanowi go zabić – aby nie psuł szyków 😛
  Czyż to nie paradoks ?! – tęsknimy za prawdą i jednocześnie się jej boimy 😉
  Nieliczni z nas mają odwagę i wolę zmierzyć się z nią…

  Ktoś ciągle straszy i straszy… 😉 Teraz doszedł nawet niejaki Ogrodnik… ha, ha, ha…

  • Ozyrys pisze:

   „…Trzeba mieć jednak to … ‘COŚ’ – tak zwalczane systemowo – poczucie własnej wartości i nie być przywiązanym do tej – tu materii… ”
   Tak Margo…o tym jest cały czas mowa ,oderwać się od tej materii.ale to nie oznacza ,że mamy się oderwać od Tu i Teraz ,ono jest ważne…jest naszym doświadczeniem ,z którego mamy wyciągać wnioski,poza tym…nie możemy się całkiem oderwać od bycia tutaj ,bo stracimy zmysły.
   Największa sztuką ,jest pogodzenie rzeczywistości z grą i ułudą jaka toczy się w umyśle.

   „…Czyż to nie paradoks ?! – tęsknimy za prawdą i jednocześnie się jej boimy…”
   To jest to uczucie ,o którym pisałam wielokrotnie…tęsknota …ona zabija..ale uwalniając się od niej…we wszystkich aspektach…zyskujemy wolność .
   Tęsknota jest jednym z najcięższych programów do zidentyfikowania i pozbycia się .
   Tęsknota jest najbardziej ograniczającym nas uczuciem.

   Niech każdy ,kto teraz to czyta wyobrazi sobie ,ze ma wszystko…nic nie musi ,nie musi tęsknić za nikim i niczym….
   Niech poczuje teraz tą wolność …ten wiatr w płucach.
   Nagle ..znikają wszystkie troski…

   Większość identyfikuje tęsknotę ,jako uczucie za ukochana osobą …tak nie jest…ta tęsknota jest we wszystkich aspektach życia ..to tęsknota za połączeniem ,za jednością za samointergracją ..

   Nie robiąc nic …zgadzamy się z tym co jest!

   • Ktoś pisze:

    I żeby było smieszniej powiem z przekasem iż

    NAUKA SAMODZIELNEGO KONTAKTU ZE STWÓRCĄ, KONTAKTU BEZ POŚREDNICTWA SATANISTYCZNYCH UZURPATORÓW CZY WRĘCZ ZABRANIACZY ZATRUWAJĄCYCH TEN KONTAKT BREDNIAMI Z TORY, BIBLII, KORANU ..etc.. JEST CELEM OBECNEJ PRZEPOWIEDNI O ODRODZENIU CHRZEŚCIJAŃSTWA. ODRODZENIU WŁAŚNIE POPRZEZ NAUKĘ SAMODZIELNEGO UZYSKIWANIA TEGO KONTAKTU ZE STWÓRCA KTÓRY Z ŻYDOWSKIM JEZUSIKIEM CZY INNYMI ICH NIEPOKALANIE DOGMATYCZNYMI BREDNIAMI NIE MA NIC WSPÓLNEGO POZA TYM ŻE ONI GO Z CAŁYCH SIŁ NIENAWIDZĄ.

 14. Mezamir pisze:

  z Pieśni V)

  „To wszystko, co mam, co kocham, w co wierzę.

  W co wierzę… Tu mię spytasz czytelniku:

  W co?… Jeśli powiem- będzie wiele krzyku.

  A naprzód ten rym, co drwi, lub przeklina,

  Me polityczne credo; jest to sfera

  Dantejska. Wierzę sercem poganina

  W rym Szekspirowski, w Danta i w Homera.”

  „Przed słońcem ciebie z trwogi wyspowiadam…

  Fałsz ci pokażę w ostatnim pacierzu,

  I pokazanym fałszem śmierć ci zadam;

  Patrząc na twoją twarz zieloną w nocy

  Jak księżyc- słońca wyrzekłeś się mocy?

  Jam ci powiedział, że jak Bóg litewski

  Z ciemnego sosen wstałeś uroczyska;

  A w ręku twem krzyż jak miesiąc niebieski,

  A w ustach słowa, co jak piorun błyska.

  Tak mówiąc- ja syn pieśni!syn króleski!

  Padłem.- A tyś już następował z bliska,

  I nogą twoją jak na trupie stawał?

  Wstałem- jam tylko strach i śmierć-udawał!

  (…)Bądź zdrów!-a tak się żegnają nie wrogi,

  Lecz dwa na słońcach swych przeciwnych-Bogi.”

  -Juliusz Słowacki

 15. Mezamir pisze:

  O! Polsko! jeśli ty masz zostać młodą

  I taką jak ta być, co dzisiaj żyje?!

  I być ochrzczona tą przeklętą wodą,

  Której pies nie chce, wąż nawet nie pije;

  Jeśli masz z twoją rycerską urodą

  Iść między ludy jak wąż co się wije;

  Jeśli masz zrównać się z podstępnym Włochem:

  Zostań, czem jesteś- ludzi wielkich prochem!”

  „Jak owe jaje, w którem kiedyś Leda

  Powiła syna Bogu łabędziowi-

  Jak?- dzisiaj się to wytłumaczyć nie da katolikowi;

  A gdym tłumaczył, to panna Prakseda

  Święta- aniołek jezuicki, wdowi, 🙂

  Jak na kazaniu siedziała sanskryckim,

  A potem dała mi w łeb- Witwickim.

  Więc dziękowałem Bogu, że spod prasy

  Nie wyszło jeszcze sześć psalmów Bojana,

  Bobym te wszystkie KATOLICKIE KWASY

  Miał na łbie, (…)”-Juliusz Słowacki

 16. Mezamir pisze:

  „OSKARŻAM”
  Oskarżam wszystko co jezuickie
  A Polsce wrogie i katolickie,
  Wszystko , co trąci rzymską kabałą.
  przez nią Rzecz Wielka stała się małą
  Ileż to wieków „polakatolik”
  Bity po twarzy, pląsał w niewoli?
  Po całym świecie poniewierany,
  Po dziś dzień nosi ducha kajdany.
  O to wielebnych oskarżam drani
  Ja , jako Polak , jako Słowianin!” – Jan Stachniuk

  • Dawid56 pisze:

   Czy ja wiem? gdyby nie ta opluwana przez Ciebie wiara to by Polak po rozbiorach nie przetrwał jako Polak ale w 1918 byłby to Niemiec albo Rosjanin( a może i Austriak) i zapewniam Ciebie niepodległość by go w ogóle nie interesowała podobnie jak Słowian Zachodniopomorskich którzy zostali wchłonięci przez Państwo Pruskie
   Niestety z Trechlebovem mi nie po drodze bo u niego Słowianie=Rosjanie .

 17. Mezamir pisze:

  „gdyby nie ta opluwana przez Ciebie wiara „-Religia,wiara jest jedna
  wiara ludzi łączy a religie dzielą.

  “Cóżby ci przyszło z wolnej ojczyzny, gdyby Kościół miał na tym stracić”
  Cytat z książki dla harcerzy „Czuj duch” księdza Kazimierza Lutosławskiego napisanej krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

  Polska nie jest krajem niepodległym.
  Polska podlega Watykanowi,jest jego dzielnicą,kolonią.
  Ja jestem najpierw Słowianinem a potem Polakiem.
  Polska,Rosja,Czechy itd,to są kościelne twory
  wymyślone po to by Słowian podzielić i skłócić.
  Kiedyś mieliśmy naród słowiański
  interes Słowian był interesem całej wspólnoty
  Dziś mamy interesy Polski sprzeczne z interesami Rosji itd

  Czy przeciętny Polak wie, że w czasie trwania Chrześcijańskiej Unii Europejskiej polityka Watykanu dążyła do unifikacji narodowej?

  Mieli pozostać sami chrześcijanie, bez świadomości narodowej.

  Taka polityka zdała egzamin w wypadku judaizmu. Narody, których władcy przyjęli judaizm zatraciły świadomość narodową, przeszła ona na wyznanie. Najlepszym przykładem są Chazary.

  Doszło do tego, że w chrześcijańskiej Polsce przedrozbiorowej naród polski wyzuto z tożsamości narodowej. Polakami była jedynie szlachta posługująca się łaciną.

  Chłopi i mieszczanie nazywali siebie „miejscowymi”.

  Uczeni od dziecka, że „władza pochodzi od Boga”, polskich powstańców traktowali jako „synów diabła” przeciwstawiających się „prawu bożemu”i ścigali ich razem z wojskami okupanta.

  Ideologia zwana „tożsamością narodową” narodziła się tuż przed pierwszą wojną światową i służyła do germanizacji i rusyfikacji poprzez rozdrobnienie. Cięto po linii religijnej, w efekcie narodziły się nowe narody: Ukraińcy, Białorusini i Żydzi, dotychczas byli jedynie wyznawcami innych wierzeń religijnych.

  Cóż z tego, że poczynając od Łaby po Okę, włączając w to Węgry, mamy jeden kod genetyczny. Świadomość narodową mamy popapraną. Teraz wystarczy stworzyć warunki i napuścić jednych na drugich a wyrżniemy się wzajemnie.

  Już niewielu zna prawdę historyczną w której żyli, dwieście lat temu, nasi dziadowie.

  Nowe ideologie podzieliły, jeszcze niedawno „jeden naród”. Czy tego chcemy czy nie, jesteśmy produktem nowej świadomości narodowej.

  Jeszcze przed Bismarckiem, naród miejscowy, żyjący pomiędzy Łabą a Odrą posługiwał się językiem słowiańskim. Nawet przed drugą wojną światową miejscowy lud żyjący pod Berlinem, posługiwał się mową słowiańską.[ Radzę zajrzeć do książki”Ziemia gromadzi prochy” Józefa Kisielewskiego, polskiego dziennikarza i pisarza zwiedzającego w 1938 roku Niemcy, oraz pracy W. Bogusławskiego – „Rys dziejów Serbo -Łużyczan”(1861r.)].

  Czy podobną wiedzę możemy zdobyć z podręczników historii?

  Nowi władcy Świata nakreślili nowy plan i zwali go „globalizmem”. Ideologia „tożsamości narodowej” zaczyna im przeszkadzać. Wprowadza się globalizację, przez mieszanie ras i narodów, aby nie było sprzeciwu przeciw centralnej władzy świata. Wprzęga się w to wymieszane wierzenia religijne, by zapanować nad świadomością narodów świata. W TV coraz częściej słyszymy o jakiejś tam młodzieży, nazywającej siebie „europejczykami” wyzutymi ze świadomości narodowej. Nie ulega wątpliwości, że to bzdura propagandowa, która wskazuje na zamierzenia autorów globalizmu.

  Depopulowane narody widzą to.

  Widzą również zdradę Watykanu.

  Nastąpił powrót do narodowych wierzeń przedchrześcijańskich, do religii które stały u początków naszego bytu.

  Musimy sobie wreszcie uświadomić, że wierzenia religijne panują nad naszą podświadomością zarządzającą uczuciami, były i są używane jako narzędzie polityczne do tworzenia nowych świadomości narodowych i niszczenia świadomości w podbitych narodach.

  Wniosek jeden.

  Wszystkie religie międzynarodowe służą interesom międzynarodowców. Religie narodowe służą interesom narodowym.

  Nieważne jak nazywamy Boga, byle był nasz i służył naszym interesom. Jeżeli służymy obcym bogom, służymy obcej władzy, walczymy z własnym narodem, walczymy z samym sobą i naszym potomstwem.

  Czy to tak trudno sobie uświadomić?

  Winicjusz Kossakowski

  „Niestety z Trechlebovem mi nie po drodze” – nie chodzi o jego poglądy w tym momencie
  z drugiej strony z tego co kojarzę,dla Trehlebova Rosjanie to WSZYSCY Słowianie 🙂

  • Mezamir pisze:

   dla Trehlebova Rosjanie to WSZYSCY Słowianie.

   Tzn,on używa słowa Rosjanie jako synonimu słowa Słowianie.
   Polacy i Czesi to dla niego Rosjanie/Słowianie.

 18. Dawid56 pisze:

  Nie uważam że „Kochanie Jezusa” to służenie „obcym bogom”
  Jeśli podasz mi przykład Słowiańskiego Boga stawiającego Miłość nade wszystko i będącego wysoko w hierarchii Bogów Słowiańskich to chętnie się nim zainteresuję.

  • Mezamir pisze:

   Nie rozumiem,czy chcesz przez to powiedzieć że Jeszua wymyślił miłość?
   Albo że 2001 lat temu nikt nie wiedział co to miłość?

   Słowianom żaden bóg o miłości nie musi nic mówić
   z tych samych powodów z jakich nie przypomina nam
   że trzeba oddychać aby żyć.

   Dla jednych pewne rzeczy są naturalne
   innym trzeba stale przypominać
   i stać nad nimi z batem żeby przypadkiem nie zapomnieli co wolno a czego nie.

 19. margo0307 pisze:

  Mezamir: „…Dla jednych pewne rzeczy są naturalne…”

  ” Nigdy wcześniej nie mieliśmy tak różnorodnych możliwości na odnajdywanie wiedzy o tym, kim jesteśmy naprawdę i co jest przyczyną tego, że bierzemy udział w tym, jakże ekscytującym i coraz bardziej niesamowitym życiu.
  Z pozoru wydaje nam się bardzo trudne to, że aby móc egzystować, to potrzebne jest wiele trudu w zdobywaniu chociażby środków do utrzymania się.
  Zupełnie nieświadomie wprowadziliśmy się w świat przekonań, w którym wydaje się nam, że wszystko wokół nas wymaga ciężkiej pracy fizycznej, jak również, że nasz wewnętrzny coraz bardziej budzący się świat potrzebuje nie lada wysiłku w postaci np. medytacji lub technik, które są proponowane przez nauczycieli, czy mistrzów, których uznaliśmy za lepszych od nas i bardziej oświeconych.
  Na podstawie nauk tychże mistrzów doszliśmy do świadomości, że jesteśmy w stanie całkowicie się przebudzić, jeśli np. będziemy praktykować bycie uważnym w TU i TERAZ, lub po prostu bezwarunkowo pokochamy siebie samego i cały otaczający nas świat.
  Próbujemy więc z całych sił tych najróżniejszych medytacji i praktyk – a zmian, których najbardziej oczekujemy, jak nie było, tak nie ma. 😛
  Wydaje nam się na podstawie tych różnych nauk, że np. bycie obserwatorem, czy też jak to ładniej nazywamy – aktem obserwacji pomoże nam dojść do oświecenia, nie rozpoznając przy tym, że jest to bardzo zuchwała i sprytna gra egoistycznego umysłu.
  Pojawia się również coraz więcej kuszących nasz umysł możliwości, które płyną z różnych zewnętrznych źródeł. Mowa jest w nich np. o tym, że aby stać się oświeconym, czy przebudzonym, to wystarczy poddać się napływającym z galaktyki, czy z wszechświata energiom, które powodują to, że nasza świadomość staje się coraz bardziej oświecona i wolna od ograniczeń.
  Jeśli przyjmiemy tę wersję, to okaże się z kolei, że nie musimy nic robić, że potrzebne jest jedynie korzystanie z energii słonecznej i ona zrobi za nas wszystko.

  Jakże piękne jest to wszystko…
  Piękne a zarazem złudne i zwodnicze, ponieważ chcemy to wszystko zrobić SAMI z siebie, zapominając o tym, że jest jeszcze oprócz nas bardzo istotna siła , a także przyczyna tego, że np. oddychamy podczas snu w nocy, a także jesteśmy nieustannie podtrzymywani przy życiu na różne sposoby.
  Nasz egoistyczny i bardzo sprytny umysł wprowadza coraz więcej „sposobów” na to, że jesteśmy w stanie „sami” dojść do Oświecenia, Przebudzenia czy Nirvany, co według naszych przekonań miałoby zakończyć trud życia w ograniczeniach i niewiedzy.
  Często jednak nie zdajemy sobie sprawy z tego, że korzystając z takich sposobów oświecamy jedynie nasze Ego, a nie Duszę, która tak naprawdę nie potrzebuje oświecenia, a jedynie ponownego połączenia się ze Źródłem, Bogiem, Nadświadomością, Wyższą Jaźnią, Absolutem, czy jakkolwiek pięknie chcemy to nazwać.
  Słowa tak naprawdę nie mają w tym wszystkim znaczenia. Znaczenie ma jedynie fakt, że człowiek jest na tyle upadły, iż nie jest w stanie sam z siebie dokonać niczego, co mogłoby go wyzwolić z iluzji dualności, czasu, czy świata materialnego.
  Człowiek sam z siebie nie jest w stanie stworzyć niczego dobrego, jak również i złego. Sami z siebie możemy tworzyć tylko nieskończoną ilość egoistycznych iluzji w których tworzeniu ludzki umysł jest mistrzem nad mistrzami.

  Trudno jest ująć w odpowiednie słowa to, co mogłoby okazać się Prawdą mającą moc przebudzenia nas z tego bardzo głębokiego snu, który nazywamy ŻYCIEM.
  Nie ma też na to gotowej recepty i na pewno nie znajdziemy tej recepty w świecie zewnętrznym, ani u najbardziej uznanego przez nas oświeconego człowieka.
  Nie pomoże też nam w tym nieskończona ilość doświadczeń, które niejednokrotnie doprowadziły wielu z nas do upadku duchowego, materialnego, czy też moralnego.
  Jedyne, co mogłoby nam w tym pomóc, to tylko CZUJNOŚĆ.
  Wiele razy upadaliśmy i nadal upadamy a wydaje nam się, że jesteśmy już na tyle przebudzeni, czy oświeceni, że możemy już nauczać innych o tym, jak dojść do podobnego stanu 😛
  Tutaj z kolei nasuwa się pytanie – Jak osiągnąć ten stan wyzwolenia i czy jest on dla nas możliwy?

  Biorąc pod uwagę to, że przyjęliśmy nieskończoną ilość programów, które tworzą bardzo silny pancerz ochronny w naszej podświadomości, to prawie niemożliwe wydaje się, abyśmy kiedykolwiek mogli wyzwolić Umysł i jednocześnie zjednoczyć go z Duszą, co z kolei spowodowałoby to, że umysł ten zostałby ponownie naszym sługą, czyli mógłby wtedy nastąpić całkowity odwrót jego działania.
  Wydaje się to wszystko bardzo proste, ale nadal nie wiemy, czy uda nam się osiągnąć nieustanną uważność w TU i TERAZ, oraz czy uda nam się bezwarunkowo i trwale pokochać najgorszego wroga, który tak naprawdę pojawił się tylko po to, aby ukazać nam stan, w którym się znajdujemy 😛 Ten tzw. „wróg” jest tylko naszym lustrzanym odbiciem i próbując z nim walczyć – walczymy tylko sami ze sobą.
  Czy jesteśmy już w stanie być na tyle uważni i czujni, aby rozpoznać, iż nasze dotychczasowe zmagania się z samym sobą, oraz przyjmowanie wszelkich nauk od ludzi, których uważaliśmy za wielkie autorytety nie doprowadziły nas do wyzwolenia z iluzji i prawdopodobnie nigdy tego nie uczynią?
  Czy jesteśmy już na tyle świadomi i silni, aby odrzucić wszystko to, co miało kiedykolwiek dla nas nawet największe znaczenie?
  Oczywiście, że sami z siebie jesteśmy zbyt słabi, aby to uczynić. Jednak, gdy pokornie zwrócimy się o pomoc do Źródła i nie będziemy oczekiwać natychmiastowych i naocznych rewelacji, to wówczas wszystko jest możliwe. Wtedy mogłoby się okazać, że zawsze mogliśmy otrzymać wszelką niezbędną do trwałego szczęścia w życiu pomoc, a tym, co nam to uniemożliwiało, była nasza pycha i niecierpliwość.

  Mogłoby się też pojawić teraz pytanie, czy kiedykolwiek istniał i czy być może istnieje człowiek, którego moglibyśmy uważać za autorytet w sensie tego, iż ukazał on nam sposób na całkowite wyzwolenie z iluzji?
  Jeśli chcielibyśmy nieco wytężyć naszą czujność, to okazałoby się, że tylko jeden jedyny człowiek, który nazwany był Jezusem nauczał, iż człowiek któremu się wydaje, że jest KIMŚ, jest tak naprawdę NIKIM wobec Stwórcy Całości Istnienia, który nas stworzył i powołał do życia. Często nauczał On, że tylko najmniejsi będą największymi.
  Właśnie Jezus próbował poprzez swoje nauki nam uświadomić, że jesteśmy JEDNYM z Bogiem, ale aby się ponownie z Nim połączyć, to konieczne jest pokorne uniżenie się i prośba o pomoc.
  Tylko z tą pomocą, będącą łaską dla syna marnotrawnego, który wcześniej odwrócił się od swojego Ojca, ale teraz szczerze pragnie powrócić, ponieważ pokornie o to prosi, jesteśmy w stanie otrzymać Miłość Bezwarunkową, a także stać się tą Miłością.
  To może połączyć nas ponownie z Całością Istnienia i dzięki temu otrzymamy w spadku nasze naturalne dziedzictwo, które utraciliśmy z powodu pychy i przeciwstawienia się woli Ojca, która była naszą wspólną wolą, działającą dla dobra oświecenia każdej duszy, a nie tylko „mojej”, czy „twojej”.
  Sami z siebie nigdy nie będziemy w stanie okazać nikomu Bezwarunkowej i Bezinteresownej Miłości, ponieważ może Ona nam zostać dana tylko i wyłącznie z łaski.
  Właśnie coraz bardziej zapominany podczas transformacji świadomości oraz sprytnie zasłaniany przez inne „autorytety” Jezus – otworzył nam ponownie drogę do Jedności z Bogiem, którego wibracje mogą się połączyć z naszymi tylko wtedy, gdy pokornie się uniżymy i poprosimy w szczerości serca o wszelką pomoc, która jest nam potrzebna, aby ponownie ujrzeć prawdziwy świat z którego pochodzimy.
  Należałoby więc całkowicie odrzucić (a raczej pokornie poprosić o pomoc) wszelkie egoistyczne i samodzielne starania się, czy dążenia do przebudzenia świadomości z iluzji snu, którą nazwaliśmy życiem, a która tak naprawdę z prawdziwym Życiem ma nie wiele wspólnego.

  Zdaję sobie sprawę, że podczas czytania tych słów może nastąpić bunt w egoistycznym umyśle, który twierdzi, że wszystkie drogi są właściwe i każdy z nas wcześniej czy później przebudzi się całkowicie z iluzji, którą sam sobie stworzył.
  Przecież nie bez powodu zostali nam postawieni na drodze różni wielcy i uznani przez nas samych nauczyciele duchowi.
  Jednak, czy na pewno każdy z tych nauczycieli wyraźnie i jasno naucza nas o tym, że jedynie pokorne uniżenie się jest w stanie otworzyć nam drogę do ponownego zjednoczenia się z Niebem, które znajdowało się zawsze właśnie tutaj na Ziemi?
  Niebo to nie było przez nas dostrzegalne z powodu pychy, która rozrosła się do takich rozmiarów, iż całkowicie poddaliśmy się umysłowi, zamiast w naturalny sposób przywołać tenże umysł do służenia w Jedności i dla dobra Wszystkich.
  Czy ci nauczyciele pragną służyć wszystkim jednakowo, czy służą tylko sobie samemu z myślą o swoich ukrytych korzyściach?
  Aby to rozpoznać, potrzebna jest wielka czujność z naszej strony. Jeszcze raz nawiążę tutaj do Jezusa, który pojawił się na tym świecie właśnie po to, aby nam służyć a także po to, aby nam uświadomić, że poprzez służenie dla dobra wszystkich, otwieramy sobie drogę do Królestwa, czyli do Nieba, które posiada dla nas dar nieskończoności oraz nieśmiertelności i znajduje się Ono tutaj na Ziemi, właśnie TU i TERAZ, czyli w naszym niepodzielnym wnętrzu i niekończącej się wiecznej chwili.
  Właśnie z tego wnętrza wypływa na zewnątrz to, co widzą nasze oczy.
  Tworzą to nasze uczucia i emocje, więc jakość życia zależna jest od wysokości tychże uczuć i emocji.
  Wynika więc dosyć jasno, że nasza prawdziwa Jedność ze Źródłem i Wszystkimi oraz Wszystkim-Co-Jest, jest niezbędna do tego, abyśmy tworzyli to, co zwiemy Szczęściem.

  Warto więc stać się NIKIM, aby ponownie stać się WSZYSTKIM, jednocześnie nieustannie i świadomie pozostając właśnie NIKIM, gdyż zawsze znajdujemy się na początku Nowego, coraz bardziej otwierającego się dla Nas i coraz bardziej potężnego Wszechświata…”

  • Ktoś pisze:

   „Warto więc stać się NIKIM, aby ponownie stać się WSZYSTKIM”

   – tyle że droga, jej początek, leży w odrzuceniu bredni o jezusiku i jego hebrończykach i jakiejś wydumanej zgodzie Stwórcy na rzezie (w tym Słowian) a to już na starcie niemożebnie boli .

   • margo0307 pisze:

    Ktoś”..a to już na starcie niemożebnie boli .”
    Pamiętasz co powiedział Spinoza ? 😛

    Poza tym Ktosiu…, każdy z nas jest idywiduwalnością i każdy ma swoją własną drogę duchową i własne tempo rozwoju. I nie można nikogo i niczego podważać, tylko dlatego, że Ty uznałeś, iż obrany przez Ciebie kierunkek w rozwoju duchowym jest jedyny i prawdziwy. Nie wykluczone, że jest prawdziwy i jedyny, ale dla Ciebie. Nie znaczy to jednak, że jest jedyny i prawdziwy dla kogoś innego… Całuski 😛

    • Ktoś pisze:

     Nie uznałem a wiem.
     Nie macie czasu na lenistwo.
     Będziecie niemożebnie żałowac jak przestane poganiać. ;p

     Potraktuj to jak sesje medytacji z wymagającym nauczycielem
     tylko w przeciwieństwie do niego ja mam więcej narzedzi do motywacji
     niż kiosaku i przemowy. I nie chce ich używać. ;p

 20. Teresa pisze:

  Jesteś słońcem jesteś blaskiem
  jesteś zachodem i brzaskiem
  jesteś ziemią jesteś wodą
  polskiej krainy urodą
  jesteś drobinką na wietrze
  jesteś oddechem powietrzem
  jesteś siłą jesteś mocą
  tak za dnia jak i nocą
  jesteś serca drgnieniem
  okruchem i kamieniem
  wiarą i natchnieniem
  swoim własnym zbawieniem
  nie licz że jesteś wybrany
  skrusz niewoli kajdany
  tylko prawda Cię wyzwoli
  i chociaż trochę boli
  być okłamywanym
  skrusz niewoli kajdany
  nie dawaj fałszerzom uwagi
  miej dużo mnóstwo odwagi
  dąż zawsze do równowagi
  trzymaj się prawdy nie blagi
  czarnoksiężniku sztukmistrzu magii
  Polaku Sło(a)wianinie
  wiara przodków nie zaginie
  sła(o) wa nasza nie przeminie
  wracaj do gniazda do korzeni
  a Twa miłość niech się wszystkimi kolorami mieni
  przemawiaj głównie do siebie
  ale także do kamieni.

  • margo0307 pisze:

   Teresa: „..Twa miłość niech się wszystkimi kolorami mieni
   przemawiaj głównie do siebie ale także do kamieni.”

   Teresko 😀 Pięknie napisałaś 🙂
   Posiadasz niesamowicie wspaniały dar – przekazywania myśli wierszowanym słowem…
   Ta poezja jest jak chłodząca bryza na rozgorączkowane myśli 😛

  • margo0307 pisze:

   Teresa:
   „..skrusz niewoli kajdany
   tylko prawda Cię wyzwoli
   i chociaż trochę boli
   być okłamywanym
   skrusz niewoli kajdany
   nie dawaj fałszerzom uwagi
   miej dużo mnóstwo odwagi
   dąż zawsze do równowagi
   trzymaj się prawdy nie blagi..”

   * * *
   „Ale jak ostrzec mądrych
   jak przestrzec ich przed własną mądrością
   przed chłodnym spokojem moralistów
   Jak ostrzec tych
   którzy podzielili już świat
   na czarne i białe
   którzy już wpakowali do piekieł potępionych
   rozpoznając ich po kolorze
   lepiej od samego Pana Boga
   Już nie potrafią nikogo ułaskawić
   nikomu przebaczyć
   specjaliści od dobra i zła
   Jak ostrzec konsekwentnych
   przed ich konsekwencją
   jak ostrzec racje przed ich racjami
   jak im ukazać
   ciemną głąb możliwej niemożliwości
   Oni tak pięknie ustawili
   swój świat ze słów
   I opasali kolczastą ironią
   Jak ludzi ostrzec przed ludźmi
   kiedy przyglądają się światu
   bez bólu
   a każda rzecz w ich spojrzeniu
   staje się tylko rzeczą
   Jak ich przekonać
   aby zechcieli odsunąć się choć trochę
   by własnym cieniem
   nie zasłonili sobie słońca ”

   (Rozterka Kasandry -Anna Kamieńska)

 21. Teresa pisze:

  Tak pozwalam dziękuję

 22. opolczykpl pisze:

  Haggada o „zmartwychwstaniu” obrzezanego cieśli jest tylko wyssaną z palca żydowską haggadą. Joszue nie „zmartwychwstał”.
  „Mesjanizm” jest oznaką zażydzenia mentalności i ducha Polaków.
  Rzeczypospolita dobita fanatyzmem katolików nigdy nie „zmartwychwstała” – nie odzyskała jej potęgi, wielkości i tolerancji z okresu Jagielonów, czyli z okresu przed sprowadzeniem do Polski agentów Watykanu – jezuitów. Którzy sfanatyzowali jahwizmem część szlachty i jej rękami dobili Rzeczypospolitą.

  JP nr 2 to posępna postać. Fanatyczny żydłak. Koleś globalisty Brzezińskiego. Wspólnie z nim realizował plany globalnej sitwy. Zakazywał też pod groźbą ekskomuniki ujawniać przypadki pedofilli kleru. Zapędzał Polskę do bilderbergowskiej unii jewropejskiej. Beatyfikował i kanonizował zbrodniarzy. Gloryfikował ludobójstwo Indian w Ameryce. Był hersztem kosmopolitycznego Watykanu i wrogiem Polski suwerennej i słowiańskiej. Był żydofilem.
  Nazywanie tego herszta Watykanu „słowiańskim” papieżem to obraza Słowiańszczyzny. On był żydłakiem, duchowym żydem, a nie Słowianinem.

  • Mezamir pisze:

   Mesjanizm to nauka o tym jak się wykrwawiać by zwolnić miejsce kolonizatorom.

  • Ktoś pisze:

   Papież pedofilii i „Ikona” przemian by przeciwnikom prywatyzacji Polski zamknąć japy „nauczaniem wielkigo polaka”.

   Polska scena polityczna to nieustające szykowanie kolejnego zdrajcy na „wielkiego patryjotę”. Jego wroga, szkodnicza, antypolska działalność. I na pocieszenie po wymianie zgranego egzemplarza na nowy jeszcze wredniejszy talmudyczny model wyjawienie tłumowi jak zostali zrobieni po raz kolejny „na patryjotyzm” w konia.

  • Dawid56 pisze:

   Rozumiem że masz Pan przesłanie Miłości Jezusa za nic ,a obrażanie Jana Pawła II to już naprawdę szczyt cynizmu i brak wizji przyszłości.Gdyby do Pana dotarło, że ma pan zwyczajne zaściankowe poglądy, dla którego najbliższa przyszłość to wskrzeszanie dawno umarłych Demonów dzięki, którym Nicość Nienawiść i Wojna niedługo zbierze swoje żniwo -chce Pan tego? Zaprawdę powiadam Panu że czas 7 kwadratur Urana i Plutona się do tego nadaje i nie pozostanie po Słowianach Żydach Islamistach kamień na kamieniu jeśli będziemy szerzyć przesłanie nienawiści między narodami..

   • Ktoś pisze:

    „Żydach Islamistach ” – to nie narody tylko wraz z katolikami udającymi chrześcijan satanistyczne sekty . Trzymajmy się nomenklatury.

    • Ktoś pisze:

     Bo takie są.

    • margo0307 pisze:

     Ktoś: „.. to nie narody tylko wraz z katolikami udającymi chrześcijan satanistyczne sekty ..”

     Każde nasze słowo, każda nasza myśl jest jak kropla wody – jest nosicielem informacji…
     Uczeni z całego świata, badający właściwości WODY, doszli do niezwykłych wniosków, z których jeden wydaje się bardzo szczególny – mianowicie, że woda jest swoistego rodzaju komputerem, zawierającym pamięć informacji…:P

     Ktosiu, w duchowej sferze, na poziomie myśli, każdy kto wysyła negatywne myśli w stosunku do innych – zanieczyszcza swoją własną wodę w organizmie, z której ( jak powszechnie wiadomo, człowiek składa się w ok.85%). Negatywnie ją ładuje… 👿

     Zostało dowiedzione, że częstotliwość fal modlitwy każdego wyznania, w każdym języku wynosi 8 Hz – dokładnie tyle, ile wynosi częstotliwość fal pola magnetycznego Ziemi… – nawet tych ludzi pochodzących z narodów, które tak bardzo nienawidzisz Ktosiu 😉

     • Ktoś pisze:

      To nie nienawiść a INFORMACJA. Cokkolwiek by nie myśleli czy zakłamywali rzeczywistość są względem tego co wyznają SATANISTAMI.

      Częstotliwość to jedno, faza to drugie. Modlitwa modlitwie nie równa bo się różni niuansami o jakich się w wynikach badań nie mówi.

     • Ktoś pisze:

      Pole Ziemii wedle ostatnich nowości wynosi już ponad 11 Hz tak więc trochę jest więcej niż „modlitwy”. ;p

    • mały budda pisze:

     Pole ziemi nadal rośnie. Częstotliwości drgań się zwiększają. Matka natura nie ma zamiaru już dłużej czekać.
     Więc matka natura zwiększa swoją moc, aby wejść w końcową fazę przemiany w święconą mamę gwiazdę.
     Znaki na niebie i ziemi pokazują zmiany pola elektryczno-magnetycznego. Więc mrok ustępuje a mega światło dominuje. Zaprawdę powiadam, iż zmiany już widzę na niebie i ziemi.
     Mama ziemia gromadzi niespotykaną w obecnych dziejach siłę transformacji energii na energię świetlistą.
     Słowianie się jednoczą i końcowy znak wykrzykują w radości do światła miłości.

 23. opolczykpl pisze:

  „Można stwierdzić, że to, że wiara katolicka przetrwała okres zaborów umożliwiło również zachowanie polskiej tożsamości narodowej.”

  Co za bzdura! Katolicyzm czyni z ludzi duchowych żydów. Tożsamość Polakom zrabował właśnie żydo-katolicyzm. I on doprowadził do upadku Rzeczypospolitej.
  Przypomnę mądre słowa Zoriana Dołęgi Chodakowskiego:

  „Czas przyszły wyjaśni tę prawdę, że od wczesnego polania nas wodą [żydłackiego „chrztu” – przyp. opolczyk] zaczęły się zmywać wszystkie cechy nas znamionujące, osłabiał w wielu naszych stronach duch niepodległy i kształcąc się na wzór obcy, staliśmy się na koniec sobie samym cudzymi”.
  Co to za „mistyka życia”, która wmawia nam, że żydowskie gusła i zabobony są naszą „tożsamością”?

  • Livia Ether pisze:

   Wczoraj poprzez blog Treboroka trafilam na (dobrze mi znany z ubieglego roku) przekaz Cobry o Upadku Archontow http://terazjesttenczas.blogspot.co.uk/2012/05/upadek-archontow.html, ale teraz zauwazylam ciekawy komentarz pod nim:

   Agaja23 października 2013 09:36

   Mam pytanie: czemu mapka ukazująca inwazję Archontów, pokrywa się z mapą ukazującą ekspansję haplogrupy R1a1, czyli nas – Słowian? http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:IE_expansion.png

   Rzeczywiscie.. dobre pytanie, dlaczego w przekazie Cobry o ‘Upadku Archontow’ znalazla sie wlasnie ta mapka… haha 🙂

   http://liviaspace.com/2013/11/08/upadek-archontow-a-slowianie/

   😉

   • Mezamir pisze:

    dlaczego w przekazie Cobry o ‘Upadku Archontow’ znalazla sie wlasnie ta mapka

    Ja nie ufam Corbie ;D

   • Mezamir pisze:

    „niemniej zostałem poinstruowany, aby to zrobić. ”

    Przez kogo?Kto jest źródłem informacji?
    Czy źródło jest wiarygodne?
    Jak sprawdzić wiarygodność źródła?
    Czy metody sprawdzania są wystarczające dobre
    aby uznać wynik sprawdzania za wiarygodny?

    Czy obserwator widzi prawdę czy tylko coś co uważa za prawdę?

    • Ktoś pisze:

     Przecież cały ten wpis „to stek prymitywnie podanych bredni” zgodnie z zasadą gnojenia swojego śmiertelnego (dla żydów i ich Archontów) wroga. Brednie z półprawdami – ulubiona broń żydowskiego manipulatora.

   • Ktoś pisze:

    Bo „tereny Słowian” to nieustająco „Ziemia Obiecana” dla Archontow.

    Każdy powód dobry by najechać i kraść cudze.

    • Livia Ether pisze:

     „Bo “tereny Słowian” to nieustająco “Ziemia Obiecana” dla Archontow. ”

     z jakiego powodu?

     • Ktoś pisze:

      Jesteś kabalistką i to powinnaś sama najlepiej wiedzieć czemu tak nienawidzicie Dzieci Boga.

    • Livia Ether pisze:

     Cóż, takiej właśnie odpowiedzi można się było po Tobie Ktosiu spodziewać… a więc na Twoje własne życzenie… GAME OVER 😉

     • Ktoś pisze:

      Nie zapomnij spalić swoich kart do kabały, robić kryształy, połamać kabalistyczne świece ..etc.. skoro jak piszesz postanowiłaś się nawróć.

     • Livia Ether pisze:

      Och, widzę, że jednak nie możesz obyć się bez gier 😉 tak więc kimkolwiek będący Ktosiu… Nawrócić się powiadasz? .. A na co niby? na jedynie słuszną wiarę w Ktosia może… czy taak? 🙂 no bo powiedz mi kogo masz właściwie na myśli pisząc:

      ‚czemu tak nienawidzicie Dzieci Boga.’..

      jakiego BOGA? czyżby wspaniałego, wielkiego i świetlistego ANU? bo zauważyłam, że na Mistyce to normalnie ANU PANY! w ostatnim czasie 🙂

     • Ktoś pisze:

      Tego od którego przez stulecia próbujecie bezskutecznie wycyganić „cudowne moce” jakich nie miał, nie ma i nie będzie miał ten piekielny bękard yahwe.

   • Dawid56 pisze:

    Dzięki Liviu, że wróciłaś tutaj 🙂

  • Dawid56 pisze:

   Co proszę? ileż w Panu jadu i nienawiści Panie Opolczyk a gzie ta Słowiańska Miłość gościnność etc.Czy myśli Pan że nienawiścią i jadem będzie wokół siebie Pan kogoś jednoczył, chyba tych co pragną Wojny a nie Pokoju!!!

 24. Pingback: Upadek ARCHontów a Słowianie.. | My journeys between worlds..

 25. margo0307 pisze:

  Ktosiu, Mezamirze, Panie Opolczyk – szanuję Waszą wiedzę i Wasze starania by poszerzać nasz „ograniczony światopogląd” ale także nieznajomość historii, ukrywanej przed nami przez długie lata, w szczególności zaś szanuję pański blog – panie Opolczyk oraz wiedzę, którą nam pan przekazuje w nim – proszę mi wierzyć – chylę czoła przed ogromem pracy, który wkłada pan w tę ideę ale…
  Zastanawia mnie dlaczego… ?
  Dlaczego Wam wszystkim, tak łatwo przychodzi oczernianie poglądów i wierzeń innych ludzi…, poniżanie ich tylko dlatego, że ośmielają sie głośno powiedzieć w co wierzą…, co jest dla nich inspiracją…, co jest dla nich motywacją…, ich świętymi ideałami… 😦
  Jeśli dla mnie Chrystus stanowi inspirację do życia w zgodzie ze światem i ludźmi, to dlaczego tak bardzo zależy Wam aby mi to obrzydzić, aby mnie zniechęcić… ?

  Czy takie postępowanie ma służyć pojednaniu, łączeniu nas ?
  Dlaczego nie możemy się różnić pięknie ?
  Czy nie jest to czasem działanie, które w końcowym efekcie doprowadzi do poróżnienia nas ?
  Pomyśleliście o tym ?

  Jakie to przykre… 😥
  Zdawać by się mogło, że znacie wszystkie tajemnice…, wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania… Wątpię jednak czy tak jest 😦

  Parafrazujac powyższy wiersz pani Anny Kamieńskiej…

  Ale jak ostrzec Was – takich mądrych
  jak Was przestrzec przed własną mądrością
  przed chłodnym spokojem moralistów
  Jak Was ostrzec, którzyście podzielili już świat
  na czarne i białe
  Jak Was przekonać
  abyście zechcieli odsunąć się choć trochę
  byscie własnym cieniem
  nie zasłaniali sobie i nam słońca

  Proponuje w takim razie posłuchać JESZCZE INNEJ WERSJI I JESZCZE INNEJ tzw. prawdy 😛

  Cytat z filmiku poniżej:
  „…Celtowie, którzy uderzyli na Europę, przechodząc z Arji Kaukaz , zanim zajęli zach.Europę, najpierw podbili wschód i utworzyli królestwa podlegające centralnej, zorganizowanej władzy w Indiach…
  To centralne królestwo Celtów w Indiach nazywało się… RAJ (RAY) 😛 i tak do dzisiaj nazywa się królestwo po hindusku…, a król w tym języku to – Raja (Raya) 😀
  Celtowie to bardzo twardy naród… Po podbiciu wszystkich terenów Europy, mordowali wszystkich mężczyzn, a kobiety z podbitych terenów brali na zony i nałoznice i mieli z nimi tabuny 😉 dzieci…”

  • Livia Ether pisze:

   „To centralne królestwo Celtów w Indiach nazywało się… RAJ (RAY) 😛 i tak do dzisiaj nazywa się królestwo po hindusku…, a król w tym języku to – Raja (Raya) :D”

   ciekawe… po hiszpańsku król to el REY, a królowa to la REINA 🙂

   • margo0307 pisze:

    Livia: „ciekawe… po hiszpańsku król to el REY, a królowa to la REINA 🙂 ”

    Witaj Liviu 🙂
    Z kolei po malajsku – król i królowa to – Raja i Ratu 😉
    A po kreolsku (Haiti) – El Rei i La Reina 😉
    I jeszcze po portugalsku – O Rei i Rainha 😉

    Ciekawe są te nasze języki na Ziemi 😛

    • Livia Ether pisze:

     Witaj Margo 🙂 Tak, bardzo ciekawe i niezwykle ciekawe informacje znajdujesz. Dzięki! A btw. jakiś czas temu zwróciłam większą uwagę na słowo TIAMAT które skojarzyło mi się z polskim Twoja Mać.. skrobnęłam nawet na ten temat coś u siebie: http://liviaspace.com/2013/09/29/pentagram-oznacza-wenus/comment-page-1/#comment-7046

     🙂

     • Ktoś pisze:

      Zabrakło ci pierwszej części frazy z „Twoja Mać”, a samo przekleństwo idealnie oddaje to z czym przodkowie nasi słowiańscy walczyli. Faktycznie tego pejsatego często się inaczej nazywać nie da.

     • margo0307 pisze:

      Ktoś: „..samo przekleństwo idealnie oddaje to z czym przodkowie nasi słowiańscy walczyli… ”

      I kto to mówi – drogi Ktosiu 😉
      * * *
      Livio 🙂 czytałam kiedyś książkę (ale teraz nie pamiętam autora, jak znajdę to wkleję), odnośnie mitów, w których przewijał się temat Tiamat właśnie…
      Autor powoływał się na jakieś starożytne (bodajże sumeryjskie teksty), z których wynikało, że wojny „bogów” przyczyniły się do kataklizmu, jaki spotkał Tiamat w wyniku użycia broni nazywanej… „Szmaragdowymi Tablicami”, o które „bogowie” toczyli wojny, ponieważ te tablice dawały wręcz nieograniczoną moc… 😛

     • Livia Ether pisze:

      Broń nazywana Szmaragdowymi Tablicami.. Wow… Będę Ci wdzięczna za znalezienie tego tekstu Margo 🙂

  • Ktoś pisze:

   Nie uświadczysz oficjalnych badań w których plemiona R1, i R2 wywodzone są z Europy. Jest to politycznie niewygodne dla tych od DRANG NACH SLAVE jacy z chęcią wskoczywszy w nasze łatki przywłaszczyliby i starożytną a podobno nieistniejącą słowiańską kulture jak i nasze przez bogów umiłowanie.

   A jak sobie zechcesz to na wandaluzja.pl możesz poczytać wspomnienia profesora archeologii jak byli mordowani przedwojenni profesorowie tylko dlatego iż upubliczniali wrogie nazistom, achronom, hebrończykom vel żydom odkrycia naukowe.

   Z wiarą i nazewnictwem bóstw jest podobnie. Bonus polega na tym iż masz swoim plemiennym bluźnić czcząc je w nowych szatkach jako najeźdźczce i najeźdźcom znosząc wotywne dla nich dary.

   I tak jak niestety nie da się posprzątać mieszkania nie wywalając uprzątniętych śmieci tak się nie da uwolnić od balastu krwistych nazistowskich (żydowskich) energii nie odcinając się od ich kłamstw. I dlatego najlepszym sposobem jest ODRZUCENIE WSZYSTKIEGO i powrót do ŹRÓDŁA by na now3o POZNAĆ PRAWDĘ. To co w informatyce zwą „twardy (pradowy) reset”. Powrót do ŹRÓDŁA to powrót do ŚWIATŁĄ o jakim i Ozyrys i Mały Budda pisze. Tego samego wydobywającego się z piersi Chrystusa jaki żydem nigdy w życiu nie był.

  • Mezamir pisze:

   Jeśli dla mnie Chrystus stanowi inspirację do życia w zgodzie ze światem i ludźmi, to dlaczego tak bardzo zależy Wam aby mi to obrzydzić

   Mnie zależy tylko na tym by ludzie nie ograniczali się do cudzych symboli
   zapominając i pozwalając odejść własnym które mają pod nosem.

   Jeśli Jeszua mówił o miłości tzn że powinien być uprzywilejowany
   ponieważ Budda nauczając o miłości znacznie wcześniej
   miał na myśli jakąś gorszą miłość?
   Półmiłość,ćwierćmiłość,nibymiłość?

   Czemu dla Europejczyka inspiracją jest bardziej prorok z Nazaretu
   niż Siakjamuni z Azji?

   Czy dla mieszkańców Palestyny i Izraela
   są inspiracją Swaróg,Niklot,Milarepa itp?

   Oczywiście że nie.
   Oni dbają o swoje
   a my dbamy o cudze.

  • Ktoś pisze:

   „Jeśli dla mnie Chrystus stanowi inspirację do życia w zgodzie ze światem i ludźmi, to dlaczego tak bardzo zależy Wam aby mi to obrzydzić, aby mnie zniechęcić… ?”

   – mi chwilowo zależy byś przestała bezrefleksyjnie łączyć święte z plugawym czyli Chrystusa ze zwyrodniałym żydem jeshua (ksywa jezus) i Bogurodzicy z żydowską nałożnicą o jakimś tam imieniu miriam.

   W obu przypadkach to są różne byty. Tak samo jak Budda Siakjamunii który jak przekroczył góry Karpaty, wyjechawszy z RAJU poznał biedę, morderstwa i cierpienie przez co doznał oświecenia. Ale tego, że on znad Bałtyku to za chiny ludowe w oficjalnych badaniach nie usłyszysz bo POLITYKA w której my jako Naród dawno zostalismy sprzedani psiarzom.

 26. Ktoś pisze:

  „„Na Piasku”. Ówczesny kronikarz napisał, że w czasie szwedzkiego szturmu ukazała się Najświętsza Maryja, królująca w tutejszym kościele karmelickim jako Matka Boża Piaskowa , szerokim płaszczem, białością śniegowi podobnym, wszytką onę Piasku swojego dzierżawę pilnie zasłoniła i aby pospolitym nie zgorzał był płomieniem, mocno zabraniała.”

  – Leda Łabęda vel Pani z Jeziora to pierwowzory Matki Boskiej kłamliwe żydówką zwanej.

  (http://zagozda.neon24.pl/post/81008,kto-sie-boi-krolowej-polski-cz-2)

  • Ktoś pisze:

   Zresztą jej Domem, tym Jeziorem z opowieści jest stary, dobry i wyglądający jak modląca się Matka Boska Bałtyk.

   I gdyby ona była, jak jej kłamliwie wmawiają, żydówką to takie morze powinno być na terenach zajętych przez satanistów od tory cyli gdzieś w Afryce czy Mezopotamii. A jest jak widać tam gdzie lezą jak bandyci na cudze. Na terenach odwiecznie Słowian.

   • Livia Ether pisze:

    „Zresztą jej Domem, tym Jeziorem z opowieści jest stary, dobry i wyglądający jak modląca się Matka Boska Bałtyk. ”

    ano….. widzisz…. gdybys nie byl do mnie az tak bardzo uprzedzony to moglaby nam z tego wyjsc calkiem ciekawa dyskusja, a tak.. by by 🙂

    • Livia Ether pisze:

     /Tuz po tym znalazl‚am sie™ w podziemiach kosciola w mojej rodzinnej wioseczce.. zeszlam do nich od strony zakrystii.. w tych podziemiach byl‚o pelno ludzi.. wszyscy ono wierzyli, ze tutaj sa bezpieczni, modlili sie™ i czcili JAHWE/JEHOWE.. Zauwazylam™, ze jedno z dzieci ma to imie wygrawerowane na piersi a gdy przyjrzal‚am sie™ mu sie uwazniej zobaczyl‚am jak w tym miejscu rozste™puje sie™ skora, pojawia serce i krew.. to byl bardzo nieprzyjemny widok… i zrozumial‚am wtedy, ze ci wszyscy ludzie sa… ofiara dla swojego boga ktoremu tak ufaja…, ale nie byl‚am im w stanie tego przekazac.. oni za zadne skarby nie daliby sie™ wyciagnac‡ z tych mrocznych podziemi na powierzchnie… tkwili tam czekaja…c na powrot swojego boga i wtedy ujrzalam pewna… scene™… tak jakby z przyszlosci…. to co sie™ stal‚o z tymi ludzmi.. gdy powrocil ten na ktorego czekali… przypominal‚o to migawki z najgorszych horrorow… nigdy nie zapomne tego przerazajacego krzyku! skojarzyl mi sie z odglosami, ktore slyszalam mieszkajac w poblizu rzezni………/

     /Pozniej jeszcze inna scena… Widze siebie.. jak stoje na brzegu jakiegos jeziora, choc mogla to byc zatoka (przypomina duze jezioro).. W moim kierunku zbliza sie pewna kobieta w dlugich blond wl‚osach.. W jej zlozonych dloniach widze kwiaty, chyba wlasnie biale margerytki.. Jestem troszke zaskoczona jej widokiem poniewaz czekalam na przybycie innej kobiety… Nieznajoma zblizyla sie do mnie i doslownie w tym momencie pod postacia jasno niebieskiej mgiel‚ki przenikne™l‚a mnie.. tak jakby rozuscila sie we mnie.. Zdazylam sie jej tylko zapytac dlaczego to czyni … a ona odpowiedziala, ze w ten sposob bedzie mi w stanie bardziej pomoc w tej bardzo trudnej sytuacji… Dodam tylko, ze ta kobieta, z ktora byl‚am umowiona tez zblizyla sie do mnie w podobny sposob ze zlozonymi re™koma w ktorych trzymala kwiaty.. Byla starsza od swojej poprzedniczki, ciemniejsza skore, ciemne wlosy, a na gl‚owie turban (kojarzy mi sie troszke™ z Yemaya…)…. Wygladalo to jak jakies spotkanie w kobiecym kregu…/

     http://liviaspace.com/2013/01/09/senna-skl%C2%82adanka-1/

     • Livia Ether pisze:

      Sanktuarium Królowej Polskiego Morza.. którą dawniej była Królowa Bałtyku JURATA:

      to jeden z ostatnich komentarzy Dawida na moim blogu:

      http://liviaspace.com/2013/10/30/ison-i-przemiany-energetyczne-30-10-2013/comment-page-1/#comment-7217

      chociaż wiem, że sporo osób jest na bieżąco, bo komentują, choć nie na blogu, a na priva 😉

     • margo0307 pisze:

      Livia: „.. tkwili tam czekaja…c na powrot swojego boga i wtedy ujrzalam pewna… scene™… tak jakby z przyszlosci…. to co sie™ stal‚o z tymi ludzmi.. gdy powrocil ten na ktorego czekali… przypominal‚o to migawki z najgorszych horrorow…”

      No właśnie – ci „bogowie”… 👿
      Według Michała Anioła tych „bogów” było czterech…
      Jednym z nich jest zapewne yahwe…
      ps. hmm…, tak sobie pomyślałam –
      czterech głównych „bogów” i cztery główne rasy:
      biała, żółta, czerwona i czarna… 😉
      Czy to przypadek ?

    • Ktoś pisze:

     Przecież nie masz nic ciekawego do powiedzenia wiec o czym ta niby dyskusja miała być? Monologiem i ciąganiem za słówka jak niejaki Dobry Gość ustawicznie tu czyni zasłaniający się Głosami (?w głowie) przed napisaniem czegoś odkrywczego od siebie?

     • Livia Ether pisze:

      Ktoś, tobie już powiedziałam BY BY.. ale jeśli mnie nie zrozumiałeś to wyjaśniam, że powiedziałam ŻEGNAJ 🙂

      i przypomnę może jeszcze tylko, że ten blog nie jest Twoją własnością, chociaż ewidentnie zrobiło się tu bardzo ktosiowo…….. anooo……..

     • margo0307 pisze:

      Ktoś: „Przecież nie masz nic ciekawego do powiedzenia…”

      Ktosiu wybacz ale… uprzejmością, taktem i zwykłą ludzką życzliwością to Ty na pewno nie gardzisz 👿
      I Ty chcesz mówić o Świetle…, o Miłości… Daruj sobie 😦

 27. Pingback: Mistyka Życia – czy propaganda jahwizmu? | blog polski

 28. Ktoś pisze:

  Dla ciekawskich kilku częsciowy esej jak środowiska satanistyczno-nazistowskie ze wszystkich sił niszczą kult podobno ich żydówki w Polsce. Czemu tak bardzo starają się zniszczyć to co „PODOBNO JEST ICH boginią”?

  Czyżby żydowskość BOGURODZICY to zwyczajne satanistyczne kłamstwo było?

  http://zagozda.neon24.pl/post/79866,kto-sie-boi-krolowej-polski
  http://zagozda.neon24.pl/post/81008,kto-sie-boi-krolowej-polski-cz-2
  http://zagozda.neon24.pl/post/81519,kto-sie-boi-krolowej-polski-cz-3
  http://zagozda.neon24.pl/post/82315,kto-sie-boi-krolowej-polski-cz-4
  http://zagozda.neon24.pl/post/82895,kto-sie-boi-krolowej-polski-cz-5
  http://zagozda.neon24.pl/post/83446,kto-sie-boi-krolowej-polski-cz-6-ostatnia

  Zrozumienie najdzie jak się przyjmie rozumem i sercem iż ONA POGAŃSKA (chrześcijańska, rodzimowiercza) a przed katolicka jest i jednymi z jej zapomnianych wizerunków jest i NIKE jak i broniąca Polski przed żydowskim satanizmem warszawska Syrenka. Wtedy „kościelne” powody plugawienia jej kultu nawet przez udających kapłanów KK hierarchów nie będą takim zaskoczeniem. Pedofilom i sodomitom nie po drodze ze świętym. Z tym co naprawdę łączy Polski Naród. Nie kościół katolicki, nie królowie a ONA. Pogańska/Słowiańska Królowa Polski.

  Ale by wróciła nadzieja trza ją oczyścić z żydowkiego gówna jakie jej doklejono w ramach kultu watykańskiego. A potem zamiast przed ołtarzami czapkować potraktować jako Matkę. 😀

  • Ktoś pisze:

   Może być przyjaciółka. Ważne by zmienić stosunek i się nie bać kontaktu tak jak to wmawiane jest po bluźnicach. No i przede wszystkim ODPLUSKWIĆ JEJ KULT bo na razie zamiast czczenia jest jej wieczne obrażanie by Polska bezbronna jak robak na rozgrzanej patelni była.

   A ogon to pewnie ideogram od związku z wodą, niekoniecznie ziemską. Czesto w posągach w ten sposób przedstawiano charakterystyczne cechy bóstwa uważane później na nieistotny ozdobnik.

 29. margo0307 pisze:

  «Dwa narody są w twym łonie,
  dwa odrębne ludy wyjdą z twych wnętrzności;
  jeden będzie silniejszy od drugiego,
  starszy będzie sługą młodszego».

  24 Kiedy nadszedł czas porodu, okazało się, że w łonie jej były bliźnięta.
  25 I wyszedł pierwszy syn czerwony, cały pokryty owłosieniem, jakby płaszczem; nazwano go więc Ezaw.
  [Ezaw to Patriarcha Greków, Rzymian, Nazarejczyków – jak Chrystus, i Esseńczyków – autorów manuskryptów znalezionych nad Morzem Martwym]…

  26 Zaraz potem ukazał się brat jego, trzymający Ezawa za piętę; dano mu przeto imię Jakub.
  [Jakub to Patriarcha Izraelitów; Żydzi to potomkowie Judasza, czwartego syna Jakuba]

  – Izaak miał lat sześćdziesiąt, gdy mu się oni urodzili….”

  Cytat pochodzi ze strony Astromarii, gdzie pan Jerzy Marian Maksymilian (?) przedstawia powyższy zapis wraz z własnymi komentarzami… 😉

 30. Krzyś pisze:

  Po chwili namysłu ( i po konsultacji z Ozyrys) pomyślałem że opiszę moje pierwsze „Omowanie” . Może komuś się przyda 🙂

  Wczoraj po oczyszczeniu przeszedłem do Mudry Om, faktycznie czas szybko przeleciał. Na końcu gdy wracałem świadomością przez ciało do ziemi a potem spowrotem na wysokość serca ukazał mi się obraz ( sam się pokazał, bez mojej jakieś inicjatywy lub celowego wyobrażania) nie wiem jak to dokładnie opisać….. Na wysokości serca świetlista kula która nie świeciła jakoś bardzo mocno ale w pewnym momencie rozbłysła mocnym światłem jakby dostała jakiegoś porządnego kopa, widziałem mocne i długie promienie światła jakie się z tej kuli wydobywały.

  • Ktoś pisze:

   Brawo. I ty za inicjatywę zostaniesz „wniebowzięty” 😉

  • Ktoś pisze:

   „ale w pewnym momencie rozbłysła mocnym światłem jakby dostała jakiegoś porządnego kopa”

   – a ten „kop” to tylko popozostawiany w ludziach „Medytacją Tysiąca Kryształów” triger by jak już zaczną dalej było im łatwiej. Prezent od tego co robi a nie tylko ględzi „o cierpliwym czekaniu”.

  • Krzyś pisze:

   Czasem ciężko opisać co się ma na myśli, tak żeby inni dobrze to odebrali 😉

  • Ktoś pisze:

   Coś w tym stylu to było, coś w tym stylu. 😀

  • Ozyrys pisze:

   Brawo Krzysiu…pięknie…otworzyłeś swój portal…portal Światła 🙂
   Pięknie ..jestem dumna z Ciebie ,ze spróbowałeś …że wiesz jak to działa …że wizje same przychodzą…że chciałeś…i że napisałeś …dziękuję 🙂

 31. Krzyś pisze:

  Hmmm nie wiem co odpisać… 😉

  • Ktoś pisze:

   Nic, medytuj wytrwale dalej. ;p

  • Ozyrys pisze:

   Krzysiu …pamiętaj nie przywiązuj się do poprzednich odczuć i wizji….za każdym razem będzie inaczej..może być inaczej..
   Ściągnąłes te cholerne kody ,pieczęcie ,blokady ??
   Ile trwało to wszystko?

  • Ozyrys pisze:

   Nikt nie ma monopolu na wizje…jeżeli płyną z serca ,są prawdziwe ,pamiętaj …czasami możesz mieć niepewność ,czy to na pewno ci dobrzy..wówczas powiedz::
   pokażcie mi swoje światło!
   Jak zobaczysz światło wypływające z ich Serc to Oki ,jak nie to zwiń się i wróć ,albo wyślij silny promień światła z serca ,który ich spali…
   ale to się rzadko zdarza…na początku mogą to być testy ,jaka jest Twoja wiara,odwaga i determinacja
   …..by sprawdzić ,jak sobie radzisz:)

 32. Krzyś pisze:

  Tak ściągnąłem.
  Co masz konkretnie na myśli 😉

  • Ozyrys pisze:

   czy wydałeś taki rozkaz ..komendę ..
   że wszystkie kody ,pieczecie ,blokady nałożone na Ciebie we wszystkich wcieleniach ,przez wszystkie okresy czasu ,w okresie między czasami ,nałożone przez wszystkie religie ,rytuały szamańskie ..są wyciągnięte,usunięte,skasowane i odesłane do Światła Stwórcy…

   O to mi chodzi…to jest najważniejsze …zerwać pęta ze wszystkich wcieleń!
   Uwolnić się od kodów ..najcięższe są egipskie pieczęcie i rytuały z Ameryki Południowej…tam były okrutne rytuały z wykorzystaniem ofiar ,by przypodobać się bogom…
   to tkwi w ludziach do dziś …śmiertelny strach.i z tego należy się uwolnić ,by „wspomnienia „podświadomości niczego nie blokowały.

   • Krzyś pisze:

    Tak, zrobiłem to po czym miałem sen, który też tu opisałem : )

    • Krzyś pisze:

     Aby nie robić bałaganu pod dyskusjami innych wrzucę co widziałem podczas kolejnej medytacji, może takich jak ja jest więcej i komuś się przyda 😉

     Podczas mojej kolejnej medytacji, nic niezwykłego się nie wydarzyło. Nie wiem dlaczego ale na koniec trafia mi się najbardziej wyraźna wizja. Pierwsza mniej wyraźna to ciemny krzyż a zanim świeciło światło, widziałem jego promienie,( tak jakby na tle słońca postawić krzyż, przez co on jest ciemny ale widać promienie które wychodzą zza niego).

     Druga wizja najbardziej wyraźna: w momencie gdy wróciłem świadomościa na wysokośc serca, znowu zobaczyłem świecącą kulę aż nagle z kuli zrobił się świecący okrąg a w środku niego kręciła się ziemia 😉

     • Ozyrys pisze:

      cóż mogę jeszcze powiedzieć …cudnie..rozwijaj percepcje ,rozwijaj zmysły,aktywujesz tym samym trzecie oko i szyszynkę ,nasze zakryte sakramentami komunikatory z Wszechświatem.
      Brawo !

     • Ozyrys pisze:

      Czy ktokolwiek pamięta scenę z filmu „Agora”,gdzie burzony jest pomnik Serapis Bay’a czy pamiętacie jak wyglądał??
      Najważniejszym punktem tej rzeźby -pomnika była ogromna szyszynka.
      Tego się bano…tej wiedzy płynącej z Wszechświata,poprzez szyszynkę ,
      dlatego następnie spalono Bibliotekę Aleksandryjską,by ślad po tej wiedzy nie został.
      link do filmu:
      http://vod.pl/agora,126363,w.html

 33. Ktoś pisze:

  Wojtyła-Katz i jego mizerna świętość

  Osobisty sekretarz Wojtyły-Katza, służący mu przez 39 lat, sugeruje, że Wojtyła-Katz nie był żadnym świętym. Potępia on jego niemoralną znajomość z cieszącym się złą sławą pedofilem i gwałcicielem, judeochrześcijańskim duchowniakiem soborowym Marcial Maciel’em.

  Pierwszy pedofilski fałszywy „papież” Jan Paweł II, czyli Wojtyła-Katz, błogosławi Marcial Maciela, notorycznego dewianta seksualnego, który przewodził Legionistom Chrystusa. Maciel gwałcił mężczyzn, kobiety i dzieci, bez opamiętania. Zgwałcił nawet własne nieślubne dzieci, które przedstawił Wojtyle-Katzowi w soborowym Rzymie. Zausznik Wojtyły-Katza, Stanisław Dziwisz, w nowej książce sugeruje, że człowiek, któremu służył przez 39 lat, jest albo nieudolnym ignorantem albo moralnym degeneratem, którego trzeci pedofilski fałszywy „papież”, Franciszek „Bardak Bergoglio, chce kan(t)onizować.

  JP2 – polska ikona MIŁOŚCI. Polskojęzyczna ikona miłości bo polakiem to on tylko z paszportu był. Tak jak wielu wielu innych pieprzących o Wolności, Równouprawnieniu, Multi Kulti i związanej tym „miłości” wszelkiego do wszelkiego sodomią dawniej zwanej. W czasach kiedy normalność królowała na świecie a nie obecna, semicka, faryzeuszowska, żmijowa „miłość” do cudzego …. .

  (http://wolna-polska.pl/wiadomosci/dziwisz-watpi-w-swietosc-wojtyly-katza-2013-11)

  • Ktoś pisze:

   To jest prawdziwa twarz potwora zwanego „PAPIEŻEM POLAKIEM”. Ale w pamięci ludzi króluje obraz „wspaniałego człowieka” bo w każdej homilii tak wiele słów poświęcał „miłości”. Szkoda tylko iż wpatrzone w niego jak obrazek tłumy lemingów nie dostrzegają iż „jego Miłość” to było tylko BEZWARUNKOWE PRZYZWALANIE ŻYDOM NA POPEŁNIANIE DOWOLNYCH NIEGODZIWOŚCI WOBEC INNYCH. To były „nauki” JP2, jego „ekumenizm” dziś kontynuowany przez watykańska Francę też jak poprzednicy z faryzeuszowkim uśmieszkiem na ustach pieprzącym ciągle o „miłości i równości” a za kulisowo robiącym wszystko by ponownie ukrzyżować i Chrystusa i jego wiernych czczących Go sercem a nie wargami.

   Gdzie są protesty wiernych patrzących jak niszczone są ich Podstawy Wiary? Z głupawymi uśmieszkami na ustach przekazują sobie satanistyczne „znaki miłości”. ZUPEŁNIE JAK GOLEMY WYPRANE IDEOLOGIĄ Z UCZUĆ. A potem się dziwią iż świat spływa krwią, ich krwią jak zamiast Kochać tylko ją (miłość) małpują.

   • Ktoś pisze:

    A i jeszcze jedno – w TV, polskiej TV cały czas widać jakiegoś geja zatroskanego rodzimym „rasizmem” bo się nie mogą migdalić po parkach czy przed szkołami (a najlepiej w ich klasach przy dzieciach). W Australii środowiska gejo-pedofilne w ramach poczucia wiatru w żaglach i z miłości do hetero-nienormalnych wezwały właśnie rząd do uchwalenia prawa do mordowania niemowlaków pokazując tym prawdziwy cel „pieprzenia o szykanowaniu gejostwa” jakiim jest DEPOPULACJA HETERONORMALNYCH.

    Ale w co „wierzy” pełen hasełek o „miłości” leming ssący swój światopogląd z telewizora? Iż australijscy geje są szykanowani bo rodzą się normalni. I tak jest i z pozostałymi obecnie dostępnymi kampaniami promocji SODOMII czynionymi w imię szerzenia tejże tak ikonowej „miłości”. A semicka Bestia się cieszy iż biali wydani przez nią na całkowitą zagładę są tak naiwnie tępi.

    • margo0307 pisze:

     Ktoś: „…Ale w co “wierzy” pełen hasełek o “miłości” leming ssący swój światopogląd z telewizora?..”

     Hmm…, filmiki, które wklejam, nie pochodzą z tele-pudła i polecam je obejrzeć 🙂
     Jest w nich wypowiedź naukowca nt. świadomości oraz materii 🙂

     My tworzymy swoją rzeczywistość i ponosimy odpowiedzialność za świat, w którym żyjemy, przynajmniej za to – jak jego doświadczamy, jak też i za to – jak świat zachowuje się wobec nas…
     My indywidualizujemy naszą świadomość poprzez użycie filtrów zwanych systemem nerwowym…
     Posiadamy poglądy związane z tym, że każdy z nas żyje w świecie ciężkiej, martwej materii i trudno nam zrozumieć, że tak naprawdę żyjemy we wszechświecie konceptualnym naszych myśli…, innymi słowy nasze życie jest po prostu GRĄ oraz pokazem potencjalności…” 😛

     i ciąg dalszy…

     • C pisze:

      dzięki Margoo, bedzie fajny materiał ! 😀

     • Ktoś pisze:

      Brawo, oba filmiki zawierają elementy CELOWEGO PROGRAMOWANIA PODŚWIADOMOŚCIOWEGO. Nic dziwnego potem, że brednie o „miłości” w idą w świat jak się wzniesieni sami czipują takimi „odkrywczymi rzeczami”. Golemizacja na własne życzenie.

 34. Mezamir pisze:

  metal-archives.com/images/2/3/5/8/23580.jpg

 35. margo0307 pisze:

  Ktoś: „Brawo, oba filmiki zawierają elementy CELOWEGO PROGRAMOWANIA PODŚWIADOMOŚCIOWEGO..”

  Ha, ha, ha… 😀
  Ktosiu, jesteś klasycznym przykładem tego – co w środku – to i na zewnątrz 😛
  oraz tego, że… każdy sądzi podług siebie 😉
  Zbudowałeś sobie z własnych przekonań obraz świata bazującego na walce, a Twoje wyobrażenia tej walki powodują, że wszędzie JUŻ widzisz podstęp i MANIPULACJĘ…
  Zapewniam Ciebie, że nie wszyscy ludzie są potworami i podstępnymi manipulatorami 🙂

  Każdy z nas ma wyobrażenie tego, co myśli lub czym powinien być, i to wyobrażenie, ten obraz, kompletnie uniemożliwia zobaczenie siebie oraz ludzi wokół siebie takimi, jakimi są….
  Chciałabym zadedykować Tobie słowa Jiddu Krishnamurti’ego:

  „.. Większość z nas znajduje przyjemność w używaniu przemocy, w pałaniu niechęcią do kogoś, nienawiścią do jakiejś szczególnej rasy lub grupy ludzi, antagonistycznymi uczuciami do bliźnich.

  Ale w umyśle, w którym wszelka skłonność do stosowania przemocy zanikła, panuje stan radości różniącej się całkowicie od przyjemności stosowania przemocy oraz od towarzyszącego temu konfliktu uczuć nienawiści i strachu.

  Czy możemy dotrzeć do samego źródła przemocy i uwolnić się od niego? Jeżeli nie, to będziemy żyć w ciągłej walce.
  Jeśli chcesz w ten sposób żyć – a najwyraźniej większość ludzi tego chce – to tylko tak dalej.
  Jeśli powiadasz: „Przepraszam, ale przemoc i gwałt nigdy nie ustaną” – to nie możemy się ze sobą porozumieć, gdyż już udało ci się zablokować 😛
  Jeśli jednak powiadasz, że możliwy jest inny sposób życia, to możemy się ze sobą porozumieć…”
  Polecam Ci Ktosiu ale nie tylko Tobie a nam wszystkim, zapoznanie się z całością arta Jiddu Krishnamurti’ego 😀

  http://zenbudda.blogspot.com/2013/07/vigniew-gwat-usprawiedliwianie-i.html

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s