11-12 sierpnia 2013-Noc spadających gwiazd-pomyśl sobie życzenie, a nuż się spełni

Perseidy rój meteorów powiązanych z kometą Swifta-Tutle’a.
Kometa Swifta-Tuttle’a (formalne oznaczenie 109P/Swift-Tuttle) – kometa okresowa należąca do grupy komet typu Halleya o okresie obiegu 133 lat. Po raz pierwszy została zaobserwowana w 1862 roku, niezależnie przez Lewisa Swifta i Horace’ego Parnella Tuttle’a, a po raz drugi przez japońskiego astronoma Tsuruhiko Kiuchi w czasie jej ponownego pojawienia się w 1992 roku.
więcej:
http://pl.wikipedia.org/wiki/109P/Swift-Tuttle
Nadchodzi noc spadających gwiazd. To będzie niezwykły spektakl
Noc z po­nie­dział­ku na wto­rek to naj­lep­szy mo­ment na po­dzi­wia­nie spa­da­ją­cych gwiazd, czyli roju me­te­orów zwa­nych per­se­ida­mi. Jeśli wy­bie­rze­my ciem­ne miej­sce, mo­że­my zo­ba­czyć kil­ka­dzie­siąt spa­da­ją­cych gwiazd w ciągu go­dzi­ny.
fot. Thinkstock fot. Thinkstock Foto: Thinkstock
Spa­da­ją­ce gwiaz­dy to me­te­ory, które po­ja­wia­ją się w gór­nych war­stwach at­mos­fe­ry. Krót­ki i jasny błysk prze­ci­na­ją­cy nocne niebo to efekt prze­lo­tu przez at­mos­fe­rę czą­stek ma­te­rii, nie więk­szych od ziarn­ka pia­sku.
REKLAMA
Me­te­ory z roju per­se­idów są jedną z naj­więk­szych atrak­cji sierp­nio­we­go nieba. Rój ten jest ak­tyw­ny od po­ło­wy lipca do prak­tycz­nie ostat­nich dni sierp­nia i swoje mak­si­mum osią­ga ty­po­wo w oko­li­cach 12 sierp­nia.
– W tym roku wy­pa­da ono w go­dzi­nach od 20.15 do 22.45. Wa­run­ki do ob­ser­wa­cji roju są bar­dzo dobre, bo nów Księ­ży­ca wy­pa­da 6 sierp­nia, a pierw­sza kwa­dra 14 sierp­nia. Nasz na­tu­ral­ny sa­te­li­ta nie bę­dzie więc mocno prze­szka­dzał w ob­ser­wa­cjach – za­pew­nia dr hab. Ar­ka­diusz Olech z Cen­trum Astro­no­micz­ne­go PAN w War­sza­wie.
więcej:
http://wiadomosci.onet.pl/nauka/nadchodzi-noc-spadajacych-gwiazd-to-bedzie-niezwykly-spektakl/g2tc3

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ., Kosmos, planety i komety. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „11-12 sierpnia 2013-Noc spadających gwiazd-pomyśl sobie życzenie, a nuż się spełni

  1. Dawid56 pisze:

    Małe sprostowanie. Największe natężenie spadających gwiazd ma sie wydarzyć dzisiejszej nocy( 12 -13 sierpnia).W Polsce rój ma być widoczny po 21 godzinie w gwiazdozbiorze Perseusza
    http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/26jul_perseids/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s