Nowy Porządek Świata….dokąd zmierza ?

Nowy Porządek Świata
New world order
Część czwarta

Zadaniem jakie postawiły przed sobą mnożące się jak grzyby po deszczu Tajne Stowarzyszenia jest całkowite usunięcie śladów po Starym Porządku Świata, o którym stanowiły haplogrupy „RA”; porządku w którym Duch górował nad materią, a świadomość kreowała byt.

Bardzo Mocno akcentowana piramidalna organizacja owych stowarzyszeń może ulec samozagładzie, gdyż ów system i przekonanie jej twórców opiera się zasadniczo na wadach chrakterologicznych preferujących materializm z dominującą chciwością i pychą, co może być zarzewiem konfliktu, tak wewnątrz tych stowarzyszeń jak i między stowarzyszeniami. Niewątpliwym tego przykładem są ataki koncernów prasowych na Watykan , rzec by można, dzielenie skóry na niedźwiedziu. Zarzewiem upadku może okazać się także przebudzenie tzw. zwykłych ludzi z haplogrup „FG”, którzy w pierwszym rzędzie przeznaczeni są do: roli królików doświadczalnych w badaniach pseudo medycznych z celowo wywoływanymi epidemiami, czy też do roli mięsa armatniego w konfliktach zbrojnych, oraz do roli przyszłych niewolników, gdyż trofiejny tort ma przypaść tylko wybranym.
Dziś ludzi świadomie bądź nieświadomie służących owym Spiskowcom w swoistych kręgach nazywa się „Pożytecznymi Idiotami”, określeniem zaczerpnietym z ideologii Marksistowsko-Leninowskiej.

Odbicie mitu o Feniksie odradzającym się co 500 lat z popiołów zobrazuje nstępujące zestawienie faktów historycznych otóż : najazdy mongolskie na Europę haplogrupy „RA” około 1250r ne, o których pisałem w poprzednich felietonach, niemalże dokładnie o 500lat poprzedziły interesujacy ciąg zdarzeń historycznych.

W znanym nam historycznym świecie w 750r ne Kaukascy Bułgarzy, jeszcze nie Słowianie najeżdżają na prawosławną i słowiańską Serbię. Zachętę do prowadzenia podboju Słowian znajdziemy w powinowactwie haplogrupowym do zdobywców z Watykanu z ich Weneckimi poplecznikami, oraz z przedstawicielami haplogrupy „FG” zamieszkującymi Szwajcarię i Austrię.

Niewielka odległość od tzw. chrześcijanskiej Europy nie warunkuje pomocy dla Serbii z czym się jeszcze spotkamy i jest historyczną normą.

O usposobieniu seksualnym, a także ich pochodzenie haplogrupowe tychże Kaukazkich Bułgarów wyraziście wypowiada się historia, gdzie w języku francuskim do dziś słowo Bułgar odnosi się do człowieka o skłnnościach homoseksualnych. Nazwę Bułgaria dzisiejszej słowiańskiej Bułgarii nadano świadomie dla upodlenia.

W tym samym czasie w Królestwie Franków z „ niewiadomych” przyczyn dochdzi do upadku dynastii Merowingów tzw. Królów Gnuśnych – dynastii stawiającej Ducha nad materią. Rzecz znamienna, że przedstawiciele następnych dynastii Karolingów i Kapetyngów brali za żony tylko kobiety z dynastii Merowingów.Jest całkiem możliwe, że tajemnica tkwi w jeszcze jednym micie o pochodzeniu tej dynastii od Jezusa i Marii Magdaleny, w micie o św. Graalu i krwi Jezusa, widocznie odmiennego genetycznie od Karolingów i Kapetyngów.

Branie za żony kobiet Merowingów należy równiez odnieść do faktów porywanych kobiet Latyńskich i Helockich z poprzednich felietonów, a także do twierdzenia o słowiańskim rodowodzie Jezusa. Dramaturgie i tragizm ostatnich Merowingów możemy porównać z końcowym okresem panowania Lechickich Piastów. tak w Czechach jak i w Polsce po narzuceniu chrześcjaństwa w wydaniu Watykańskim.

W tym samym czasie niewiadomo jakim cudem z mało znanych historycznie Arabów wyłania sie plemię walecznych wojowników, doskonale uzbrojonych i wyszkolonych i dokonuje szeroko zakrojonych podbojów, analogia do wspomnianych Mongołów ich mocodawców jest bezprecedensowa. Kierunki podboju prowadzonego przez owych Arabów mają na celu zniszczenie, oraz zislamizowanie terenów Afryki Północnej objętej chrzascijaństwm zaszczepionym tam przez św. Judę Tadeusza. Epigonami tegoż chrześcijaństwa jest Kościól Koptyjski „RA”, oraz nie bardzo islamscy Berberowie , Fulani i Wodaabe, oraz Etiopowie również „RA”.

W kierunku azjatyckim owi Arabowie uderzyli na kraje chrześcijańskie ze społecznościami należącymi do haplogrupy „R”, a objętych nauczaniem św. Tomasza. Pozostałości tegoż chrześcijaństwa znane są do Chin, z kościołami datowanymi na ten czas, jak i do Indii gdzie w Madrasie jest kościół z grobem św. Tomasza pod takimż wezwaniem.

Na obecny użytek wytrawni znawcy historii, pojedyńczo i grupowo dokonują karkołomnych łamańców słownych nadając przeróżne nazwy temu Kościołowi, sporadycznie wspominając św. Tomasza i św. Judę Tadeusza. Produktem finalnym obecnej nauki, ludzi z tytułami jest teza o jakichś tam heretykach, nic nie znaczących dla historii, a tam to przez 750 lat powstały największe dzieła wszystkich nauk, które dziś nazywamy „ arabskimi” i takim terminem są określane przez „znakomitych historyków” . Niszczenie zabytków po kulturach jakie stworzyła haplogrupa „R” od zamierzchłej starożytności po dziś dzień jest perfidnym i tendencyjnym działaniem i jest jednym z celów prowadzonych obecnie konfliktów, tak dzieje się na terenie Iraku, Afganistanu czy Syrii.

Kościół ów znacznie przekraczał tak ludnościowo jak i teretorialnie zasoby ówczesnego Kościola Watykanskiego, tam to byli Syryjczycy, Chaldejczycy(Irak), Kurdowie, Persowie, Medowie i Partowie , Ludy Pakistanu, Afganistan ludy Królestwa Chorezmu, Tadżykistan, Kirgistan, Ujgurowie, Merkici, część ludów Chin i Indii, jak wynika z moich dociekań również nasi dobrzy znajomi Mongołowie.

Chrystianizacja Azji Centralnej oraz Afryki Północnej odbyła się w ciągu jednego pokolenia bez utoczenia kropli krwi i chrześcijaństwo było tam obecne przez 750 lat, czym zasłużyło sobie na nienawiść Watykanu. Dla uzupełnienia obrazu należy zaznaczyć, że w owych czasach nasycenie haplogrupą „R” Y- DNA tych obszarów było znacznie większe niż obecnie, choć i teraz jest znaczne.

Określony na 500 lat cykl Feniksa spróbujmy podzielić przez dwa i w wyniku tego otrzymamy 250 lat i posuwając się takim krokiem dziejowym po najazdach muzułmańskich z przemianami 750r. n.e. odnotujemy rok 1000 ne z prorokowanym końcem świata i narzucenia na znacznym obszarze Słowiańszcyzny zwierzchnictwa Watykanu. Za następne 250lat stykamy się ze znanymi już Mongołami, po nastepnych 250 latch kolonizacja Ameryki ze zmianą układu sił (ludobójstwo Indian), dalej za 250lat, no może niezbyt dokładnie Rewolucja Francuska ( ludobójstwo Wandejskie) i Rozbiory Polski.

Takim to sposobem dotarliśmy do roku ok 2000 n.e., kiedy to siły zachodu wzburzyły ferment na pólwyspie Bałkańskim z najazdem na Serbię i pozbawienie jej Kosowa na rzecz szumowin albańskich. Kosowa, gdzie Lazar Hlebowicz będąc w unii z Helladą i z rycerstwem Polskim bronił chrzescijaństwa i Kosowa- Świętej Ziemi Serbów. Zabrano Kosowo Serbii, która z Helladą( tylko te dwa kraje) nie podały ręki Hitlerowi (Polakom przypominam Zaolzie) i 10 lat temu zapłaciła za to Serbia, a dziś płaci Hellada.

Wzbudzanie fermentu w krajach islamskich, poza krajami na wskroś Arabskimi jest również działaniem przeciwko społecznościom z dużym nasyceniem haplogrupami wywodzącymi sie od „R” Y-DNA. Sprawujący władzę w Syrii Allawici należą do haplogrupy R1a1 – słowiańskej, podobnie rzecz ma się z Iranem i zwrócenie się Arabii Saudyjskiej do Izraela o zbombardowanie Iranu wynika z powinowactwa haplogrupowego miedzy tymi społecznościami. Wystąpienia Ligi Arabskiej przeciwko krajom islamskim ze znacznym nasyceniem haplogrupą „R” – Ydna nie są niczym innym. Obszary konfliktów jakie występują obecnie niemalże dokładnie pokrywają się z obszarami z przed 1260lat, zaś rolę Mongołów we wschodniej Azji ma spełnić Korea Północna. Obecnie sprawujący tam władzę KIM III przeszedł najspokojniej w świecie szkolenie w Szwajcarii i teraz służy wiernie finansującym go Amerykanom za straszaka dla Chin, Japonii i Koreii Południowej, a także dla Rosji.

Trwające 1250 lat jarzmienie słowiańszczyzny spowodowało, że tylko trzy państwa utrzmały słowiański charakter a mianowicie: Serbia, Rosja i Białoruś , co prawda na ducha słowiańskiego można się natknąć w krajach nazywanych słowiańskimi, jest to jednak jego namiastka. Od czasów siłą narzuconego części Słowian chrześcijaństwa rzymskiego manipulując władcami ostrze wojenne kierowano przeciwko Słowianom wyznania prawosławnego, licząc na wzajemne wymordowanie. Systematyczne szczepienie nienawiści z czasem przynosiło coraz okazalsze owoce i stosunki między Słowianami bardzo często stawały na ostrzu noża, choć bardzo często w chwilach zagrożenia dochodziło do pojednania, tu myślę do głosu dochodziło powinowactwo haplogrupowe. Powrót do napięć zależał od siły ciągłego podsycania nienawiści, z czym mamy także do czynienia obecnie, a w Polsce celują w tym oficjalne czynniki, za dobrą monetę przyjmując lżenie Polaków nawet na sąsiedniej Asztołdzie. Z punktu dalekowzrocznego historyka jest to działanie równoznaczne z podcinaniem gałęzi na której się siedzi, gdyż uwarunkowania polityczne i historyczne mijają, a pokolenia żyją nadal często w nieprzwidywalnej przyszłosci.

Pośpieszne podpisanie układu Ribentrop- Mołotow nie wynikało ze słabego refleksu dyplomacji czy to niemieckiej czy innej, powodem tego było wycofanie się Polski z ataku wraz z Niemcami na Rosję, gdzie Polska oparła się zachętom Watykanu i było jak było. Teraz Zachód przygotowując atak na Rosję wiedząc że mimo prowadzonych działań zochydzających szczególnie Rosjan i Białorusinów w części Polaków o słowiańskiej genetyce może znaleźć przeciwników swoich szatańskich planów, od 20 lat pcha Polskę do ruiny i to całkowitej. Polska pozbawiona armii, przemysłu w tym zbrojeniowego, w przedziwny sposób usniętą starą kadrą dowódczą( CASA, Smoleńsk,gen. Szumski itd.) z politykami oddanymi wszystkiemu tylko nie Polsce, przy wytrąconym orężu może stanowić doskonałą bazę do najazu na Rosję i Białoruś. Zaproszenie polskich F 16 do Izraela daje doskonały pretekst do zaproszenia owego sojusznika USA na ich F16 do Polski, co zostało zapowiedziane, przy czym pakiet większościowy lotniska w Szymanach ma izraelska spółka.

Trzebnica 01.04.2012.

Tadeusz Mroziński
żródło :
http://www.eioba.pl/a/3pl7/nowy-porzadek-swiata-cz-4

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii .. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

28 odpowiedzi na „Nowy Porządek Świata….dokąd zmierza ?

 1. Mezamir pisze:

  „“Chrystianizacja Azji Centralnej oraz Afryki Północnej odbyła się w ciągu jednego pokolenia bez utoczenia kropli krwi i chrześcijaństwo było tam obecne przez 750 lat”

  Bzdura!
  Określenie “Azja centralna” jest b. nieprecyzyjne. Patrząc na mapę Azji

  odpowiadałoby mniej więcej Mongolii, Kazachstanowi, południowej Syberii i zachodnim Chinom. Mongolia i Chiny nigdy nie zostały “schrystianizowane” choć docierali tam misjonarze nestoriańscy, a tereny Kazachstanu zaczęto “chrystianizować” osadnictewm rosyjskim w II połowie XIX w. Azja jest najmniej zjahwizowanym/”schrystianizowanym kontynentem. Choć należy przyznać że leżąca na pograniczu Azji i Europy Armenia jako pierwsze państwo na ziemi przyjęła żydo-chrześcijaństwo jako religię państwową. Niemniej ekspansja żydochrześcijaństwa obdiencji nestoriańskiej i w Azji szła dosyć topornie a ten żydowski zabobon był mniej popularny i wpływowy niż zaratusztrianizm, zastępiony następnie żydo-islamem. Nie miała więc nigdy miejsca “chrystianizacja Azji Centralnej” w og#le, a tym bardziej “w ciągu jednego pokolenia”. To zwykła żydłacka mitologia.
  Co do Afryki płn – ona też nigdy nie została schrystianizowana w całości, a tym bardziej “w ciągu jednego pokolenia”. Terenom tym narzuciło żydo-chrześcijaństwo w IV wieku cesarstwo rzymskie, ale liczba “wiernych” to było kilka procent w morzu pogan. W czasach fanatyka-żydłaka Teodozjusza edykty antypogańskie doprowadziły do burzliwych zamieszek i pogromów pogan. W Aleksandrii żydłacka dzicz np. zburzyła “pogański” Serapejon. Łatwość z jaką islam podbił te ziemie 3 wieki później pokazuje, że gorliwych chrześcijan zbyt wielu w Afryce płn nie było. Zresztą, wobec bratnich religii abrahamowych – judaizmu i żydo-chrześcijażstwa islam był na ogół tolerancyjny. Tępił bezwzględnie jedynie pogaństwo (to typowa wspólna cecha wszystkich bratnich jahwizmów).
  Tak więc północna Afryka ani nie została “schrystianizowana” w zupełności, tym bardziej nie “w ciągu jednego pokolenia”, ani nie trwała w tym żydziźmie 750 lat. Ani też w czasach żydo-chrześcijaństwa nie była “pokojowa”. Prześladowania pogan i “heretyków” były tam na porządku dziennym.
  Tak więc twierdzenie
  “Chrystianizacja Azji Centralnej oraz Afryki Północnej odbyła się w ciągu jednego pokolenia bez utoczenia kropli krwi i chrześcijaństwo było tam obecne przez 750 lat”
  jest taką samą propagandową bzdurą jak twierdzenie o “chrystianizacji Polski w 966 roku”.
  Po pierwsze – domniemany chrzest Mieszka to bujda i wymysł żydo-katolickiej mitologii.
  http://opolczykpl.wordpress.com/2013/04/15/demaskowanie-katolickiej-mitologii-domniemana-koniecznosc-chrztu-mieszka-i/
  Po drugie – pogaństwo było dominujące w Polsce jeszcze przez długie wieki po owym wyssanym z palca “chrzcie Polski”.
  http://opolczykpl.wordpress.com/2012/10/21/polska-chrzescijanska-od-966-roku-demaskowanie-katolickiej-mitologii/

 2. Ktoś pisze:

  Egiptu, rządów murzynów i globalnego niewolnictwa z rozrywkami znanymi chociażby z kultury majów czy koloseum.

  • Maria_st pisze:

   Rządu murzynów ………?
   O co tu chodzi, sprecyzuj ?
   Mnie sie wydaje że nie bedzie żadnego NWO……bo garstka zostanie…na tej planecie……

   • Ktoś pisze:

    Asurowie jacy napadli na Egipt a którzy są twórcami semitów byli murzynami. Endor na innychmediach często wklejał ich foto. Drugi genotym to jajogłowe rudzielce jacy się dochowali w przykładzie żony jakiegoś sułtana a której też link tam b ył wklejony. Jeszcze jest kilka innych genotypów pochodzących z Królestwa Południa ale tam już nie zamieszczonych.

  • margo0307 pisze:

   Mezamir pisze:
   „…wobec bratnich religii abrahamowych – judaizmu i żydo-chrześcijażstwa islam był na ogół tolerancyjny. Tępił bezwzględnie jedynie pogaństwo…”

   Wszystkie religie są do d**y i wszystkie dążą do zniewolenia ludzi, pragnąc posiąść nad nimi władzę !!!
   Najlepiej podsumował to prof.Krawczuk:
   Cyt. „..Wszyscy, którzy są monoteistami wierzą w jednego, doskonałego Boga i zarazem, chcą czy nie chcą, muszą też wierzyć w jego przeciwieństwo, czyli esencję zła.
   W szatana. Z tej też przyczyny skłonni są dzielić wszystko, co na tym świecie się dzieje — dychotomicznie.
   Tu jasność, tam ciemność. Ja mam rację , ty jej nie masz, więc trzeba cię niszczyć.
   I stąd religie monoteistyczne są z reguły swej religiami nienawiści. I to jest zrozumiałe. Bo jeżeli ktoś nie jest po mojej stronie, to służy złu, diabłu i trzeba go wyplenić z korzeniami. Na co zresztą Pismo Święte daje szeroki przyzwolenie…
   Pokora jest jedną z najważniejszych potrzeb i wyzwań dnia dzisiejszego.
   Któż to jednak rozumie?

   — I tacy my byliśmy starożytni — pełni pokory.
   Podczas gdy na przykład wielkie religie są religiami pychy ludzkiej.
   Według nich cały kosmos został stworzony przez człowieka!
   Czy pan ogarnia bezmiar tej pychy? Ale tak to jest. Jest to pycha niewiarygodna.

   — Ale czy kosmos można ogarnąć?

   — Jednak te religie twierdzą, że wszystko, absolutnie wszystko zostało stworzone po to, żeby dusza moja czy pańska mogła zaistnieć i być zbawiona.
   Taki jest ich jedyny sens. Jest to taka pycha, że może nawet to prawda?

   — Czy w pańskiej wierze jest też miejsce dla słowiańskiego Światowida?
   Dla Światowida i wszystkich dawnych kultów. Kulty antyczne, pogańskie, śródziemnomorskie i nasze słowiańskie — miały bardzo sympatyczną cechę, o której się zapomina — wszystkie były związane z przyrodą, z kultem przyrody.
   W wierzeniach tych występują święte gaje, każda gwiazda jest czymś żyjącym i wreszcie u nas, słowiańskich pogan, występują święte drzewa.
   I przychodzą pierwsze misje chrześcijańskie na nasze ziemie.
   Od czego zaczynają szerzenie swojej wiary? Od rąbania starych, świętych drzew, którymi poganie składali swoje ofiary. 😦
   I tu, proszę pana, jest początek katastrofy ekologicznej…
   [ W ] Starym Testamencie… na samym początku, słowami Boga jest powiedziane: „czyńcie sobie ziemię poddaną”.
   Człowiek jest panem wszelkiego stworzenia, jest właścicielem i może robić z ziemią cokolwiek chce. Bo to jest jego, bo mu to Pan Bóg dał.
   Zupełnie inny był stosunek do ziemi naszych pobożnych pogan.
   Tak, pobożnych pogan. Można o nich przeczytać w tekstach greckich i rzymskich.
   Dla Rzymian i Greków chrześcijanie byli ateistami, bo nie uznawali bogów. Chrześcijanie mieli swojego Boga, który dla Rzymian i Greków był Bogiem obcym i chrześcijanin był ateistą, gdyż nie uznawał ich bogów.
   Chrześcijaństwo przyniosło ze sobą władczy stosunek do świata.
   Stosunek pana, a nie współmieszkańca.
   Podczas gdy dla nas, jeszcze raz podkreślam, pobożnych pogan cały świat jest na równych prawach. I dlatego jestem politeistą…”
   I ja także 😀

   • Mezamir pisze:

    Jednak te religie twierdzą, że wszystko, absolutnie wszystko zostało stworzone po to, żeby dusza moja czy pańska mogła zaistnieć i być zbawiona.
    Taki jest ich jedyny sens. Jest to taka pycha, że może nawet to prawda?

    Kiedyś ludzie opętani tym samym bublem umysłowym,twierdzili że Ziemia jest płaska,tym co twierdzą nie warto się przejmować.

    Pytanie: Jeśli życie jest związane z przechodzeniem świadomości, to czy jest jakiś początek?

    Odpowiedź: Buddyzm uczy, że nie istnieje początek. Początek jest nielogiczny. Kontinua materii, energii i indywidualnych umysłów są bezpoczątkowe. Gdyby miały one początek, to skąd ten początek by się brał? Co było przed początkiem?

    Niektórzy ludzie mówią: „Potrzebujemy początku. Zatem, Bóg stworzył wszystko”. Głoszą Boga kreatora, któremu nadaje się różne nazwy w różnych religiach. Pytaniem, jakie buddysta zadałby, jest: „Skąd Bóg pochodzi?”, „Czy Bóg ma początek?” Na to, albo musieliby odpowiedzieć, że Bóg jest bezpoczątkowy, a wtedy dyskutujący buddysta powiedziałby: „Ach tak, a więc jest bezpoczątkowość”, albo też musieliby wskazać coś lub kogoś, co stworzyło Boga, co zaprzeczyłoby ich własnej filozofii.

    Ateista mówi: „Nie ma Boga. Wszystko pochodzi z niczego. Wszechświat wyewoluował z niczego. Nasze mentalne kontinua biorą się z niczego”. Wtedy pytamy: „Skąd nic pochodzi?” Oni mówią: „To nic jest zawsze wokół. Zawsze było nic. To nic nie ma początku”. Wtedy znów wracamy do bezpoczątkowości. Niezależnie od tego, jakie padną odpowiedzi, wracamy do bezpoczątkowości.

    Jeśli więc bezpoczątkowość jest jedyną logiczną konkluzją do jakiej możemy dojść, to badamy: „ Czy dla czegoś, co funkcjonuje, jest możliwe, żeby pochodziło z niczego? Jak nic może wytworzyć coś?” To nie ma żadnego sensu; rzeczy potrzebują mieć przyczyny. Czy inne wyjaśnienie, takie, że jest kreator, ma sens? Powinniśmy bliżej przyjrzeć się temu stwierdzeniu. Na przykład, jeśli wszechmocna istota lub nawet, jeśli czysto fizyczny Big Bang stworzył wszystko, to czy kreacja w pewnym momencie zaszła z powodu wpływu motywacji, celu czy okoliczności? Jeśli tak, to to, co wpłynęło na kreację wszystkiego, istniało przed kreacją wszystkiego, a to nie ma sensu. Jeśli stwórca jest zarówno współczujący, jak i nie ma początku, jak mógłby taki stwórca stworzyć współczucie? Współczucie już istniało.

    Trzecią możliwością do rozważenia jest: czy rzeczy mają kontynuację bez początku? To jest podejście bardziej naukowe, które zgadza się z ideą, że materia nie jest ani stwarzana, ani niszczona, jest tylko przekształcana. Tak samo jest z indywidualnymi mentalnymi kontinuami. Nie ma początku, a wszystko transformuje się zależnie, z powodu przyczyn i warunków.
    http://www.berzinarchives.com/web/pl/archives/approaching_buddhism/introduction/basic_question_karma_rebirth.html

   • Monmaria pisze:

    Margo:” ‘(…)I dlatego jestem politeistą…’
    I ja także ”
    Ja również skłaniam się do politeizmu, choć w innej formie:
    http://monamornak.wordpress.com/2013/02/21/39-religie-a-mistycyzm-p-listkiewiczpojecie-bog-wiara-wymiary-atrybuty-zycia-struktura-przyszlego-spoleczenstwa/

 3. Dawid56 pisze:

  Izrael zaatakował Syrię Pólnoc zaatakowała Południe czy Południe Pólnoc.Byłbym skłonny twierdzic że to Pólnoc zaatakowała Południe, chociaz jeśli stwórcami (twórcami) semitów byli murzyni to Południe zaatakowało Północ.

 4. Maria_st pisze:

  Ktoś dlaczego ta grupa była ” czarna ” znajdz na stronie salon24.Muki—-masz tam wyjaśnienie.
  Biorąc zas pod uwage iż rózne role tu odgrywamy……sami moglismy to piwo uwazyc i wypic tez powinnismy.

  • Ktoś pisze:

   Muki fantazjuje.

   • Maria_st pisze:

    Ktoś a tu sie nie zgodze…..Muki daleki jest od fantazjowania……pewnie dlatego nie kazdy potrafi przyjąc tą prawde……
    a to że lubimy tu dzielic……wojować……coz……wychodzi z nas zwierzak………i tyle……lub cos innego…….np…..

   • Ktoś pisze:

    Moze ma i wiedze ale za bardzo gmatwa to co jest proste.
    Wenus Marduka to Księżyc – zwany takżę Diademem na czole Śhivy.
    Z niego wyskoczyła jak juz Atena.

    Wenus Marduka i Wenus planeta to 2 różne byty.

   • Maria_st pisze:

    Moze ma i wiedze ale za bardzo gmatwa to co jest proste.
    Wenus Marduka to Księżyc – zwany takżę Diademem na czole Śhivy.
    Z niego wyskoczyła jak juz Atena.

    Wenus Marduka i Wenus planeta to 2 różne byty.


    WENUS…więc moim zdaniem i rozumieniem NIE JEST ŻADNĄ PLANETĄ – .. JEST zatem JĄDREM PLANETY ..””XX””, krążącej poprzednio pomiędzy obecną orbitą Marsa a Jowiszem. (Muki).
    Wtórne sprawdzenie założenia polega a wyliczeniu niezbędnej masy krytycznej do zapłony Jowisza jako drugie słońce w tym systemie planetarnym.
    Masa takiej planety powinna być równa masie krytycznej zapłonu lub ją lekko przekraczać.Wiemy zaś, jaką masą dysponuje teoretycznie Jowisz. Różnice łatwo odszukać. Wiedząc że nie tylko Jowisz i owa planeta, ALE TEZ I ”KSIĘŻYC”, COKOLWIEK TYM OKREŚLENIEM SYGNOWANO UCZESTNICZYŁ W KOLIZJI.
    Słowo użyte Księżyc może być mylące, ponieważ idzie tu o zaprogramowanego satelitę tej planety a nie księżyc naszego, ziemskiego satelity.
    Domyślne twierdzenie czy też założenie o zapłonie Jowisza jako drugiego Słońca w tym systemie planetarnym nie jest pozbawiony realizmu, ponieważ starożytne przekazy i mity mówią o tym samym.”
    więcej tu :
    http://muki.salon24.pl/

 5. Dawid56 pisze:

  Kolejna bardzo niebezpieczna odsłona konfliktu Północy z Południem po 5115 latach na dachu Świata
  http://www.tvn24.pl/spor-jadrowych-gigantow-w-himalajach-to-najniebezpieczniejsza-granica-swiata,323392,s.html

  • Ktoś pisze:

   Nie wychodzi depopulacja Chińczyków na „ptasią grypę”. Nie wychodzi polecane im przez przepowiednie od yahwe wykrwawienie się w boju z Rosją o Syberię to anglosaksońscy naziści próbuja chociaż Indie wmanewrować w napaść na Chiny by w tamten sposób zniszczyć ekonomiczna konkurencję.

  • adept48 pisze:

   Piękny wspaniały artykuł . na zamówienie pisany by straszyć . Jakże pięknie wkomponowane jest zagrożenie świata … A co wiemy ?
   Tu potrzebna jest informacja z wyższych Gęstości .. i nam przekazana. _ NIE MA już żadnej atomowej broni … wszystkie nośniki tej broni to latający i pływający złom . Czyli w silosach tak straszna odstraszająca broń to kupa złomu i jedynym zagrożeniem dla środowaiska może być paliwo pędne ( o ile nie stosują napędu -wodorowego). Skąd posiąść PRAWDZIWĄ wiedzę ..no napewno nie z mediów strumieniowych – tych służalczych tym zawistnym Ciemnym .. A zawistny Ciemny mówi tak …”Jak ja nie mogę rządzić Ziemą to nikt nie przeżyje „- Mamy tu dobrą wiadomośc ..Ciemny już nie ma nic do gadania … więc straszy .. co mu pozostalo i też już mu media zaczynają wymawiać „służbę” .. ale nasze kochane media jakoś mają za mało światła ..Wyślimy więc im ŚWIATŁO Z MIŁOŚCIĄ .. Niech się ockną i przestaną pisać .powielać bdury .. są piękne wieści .. i wspaniałe perspektywy . więc nie zajmujmy sobie głowy śmieciami i horrorem który Ciemni nam nadal próbują serwować . i Przerzucają się na straszenie bronią chemiczną .. też mocno ograniczoną w stosowaniu ..

   • Monmaria pisze:

    adept48: „NIE MA już żadnej atomowej broni … wszystkie nośniki tej broni to latający i pływający złom.”
    Jest tak, jak piszesz, adepcie.

 6. Dawid56 pisze:

  Według mitologii (RobertGraves) Wenus(Afrodyta) narodzila się z piany morskiej powstałej po wrzuceniu do morza genitalli Uranosa obciętych sierpem przez Kronosa(Saturna).

  • margo0307 pisze:

   ‚Narodziny’ Wenus świetnie tłumaczy DI na swoich stronach w powiązaniu z Elektryczną Teorią Wszechświata…
   Cyt. „..Lekceważona przez współczesnych astrofizyków … jako niemożliwy scenariusz – konfiguracja pomiędzy Ziemią i jej pierwotną gwiazdą/słońcem jest zwana ‘polarną konfiguracją’. Jest ona diametralnie przeciwna temu co obserwujemy dziś w zachowaniu naszego obecnego słońca które wschodzi i zachodzi z zachodu na wschód. Ale jeśli weźmiemy słowa starożytnych dosłownie, polarna planetarna konfiguracja z Saturnem w północnej części jest tym co widzieli [ starożytni ze swej perspektywy ] Ziemi…
   Zarządzana przez tę polarną konfigurację Ziemia byłaby otulona przez osłonę plazmową, pochwę plazmową tego brązowego karła, gigantyczny bąbel plazmy będący ekwiwalentem heliosfery naszego obecnego słońca.
   Heliosfera słońca jak się obecnie wierzy służy jako bańka ochronna wokół naszego obecnego systemu słonecznego osłaniając go przed tzw. Międzygalaktycznymi Wiatrami Słonecznymi…
   Nawet gdy brązowy karzeł swym ruchem spiralnym wyrwał się z plazmatycznego kontaktu z heliosferą Słońca wciąż musiał jasno świecić na północnym, polarnym nieboskłonie Ziemi.
   Dla ludzi doświadczających tego na Ziemi … gwiazda brązowego karła stała się teraz polarnym słońcem …
   Intensywne rozbłyski aktywności elektrycznej doświadczanej pomiędzy gwiazdą brązowego karła w jej kontakcie z heliosferą Słońca przeniosłyby się dalej w swych istniejących powiązaniach elektrycznych z Ziemią…
   W czasie gdy ludzkość była świadkiem takiego wydarzenia, kontakt manifestowałby się jako nagły i bardzo jasny rozbłysk jej gwiazdy polarnej w pełnowymiarowe słońce. Dosłownie ciche, było to kosmiczne wydarzenie krótkiego spięcia pomiędzy dwiema oddzielnymi powłokami plazmowymi (Słońca i Saturna) gdy ocierały się one o siebie. Mniejsza gwiazda brązowego karła doświadczyła ogromnego, podobnego wybuchowi Nowej niszczycielskiego skoku napięcia rozładowującej się aktywności elektrycznej zanim oddaliła się od Słońca wracając w przestrzeń międzyplanetarną.
   W tym czasie ludzcy obserwatorzy na Ziemi musieli być kompletnymi ignorantami jeśli chodzi o rolę heliosfery Słońca w reakcji którą obserwowali w ich spokojnej niegdyś niebiańskiej kuli.
   Po początkowym oślepiającym rozbłysku ich gwiazdy polarnej Ziemia skąpała się w rozproszonym ale intensywnym świetle niepodobnym do niczego czego doświadczali kiedykolwiek wcześniej.
   Jak podsumował to Dwardu Cardona w swych książkach na ten temat…. był to Dzień Pierwszy stworzenia – niech się stanie światłość! 🙂
   Musiało to nastąpić zanim system planetarny Saturna został ostatecznie pochwycony i zginął w objęciach nadciągającego Słońca gdy znów wracał spiralą w granice wpływu heliosfery słońca…”
   Dalej jest właśnie o narodzinach Wenus 😀

   http://davidicke.pl/forum/kult-smierci-saturna-czesc-2-t10430.html

   Ponadto filmik „Pioruny Bogów” również wiele wyjaśnia w kontekscie Elektrycznej Teorii Wszechświata….

 7. Pingback: Gazeta Polska - Nowy Porządek Świata….dokąd zmierza ?

 8. Mezamir pisze:

  “Filmik z udziałem rodzimowierczej grupy Watra z Wrocławia, zrealizowany w kwietniu 2013 dla potrzeb Polsatu.
  Zaznaczamy, iż my, jako Watra, nie mieliśmy wpływu na końcową treść tego reportażu i nie byliśmy świadomi, z czym zostaną połączone nasze wypowiedzi i filmy, Dementujemy fragmenty, które nawiązują w bezpośredni sposób do takich idei, jak nazizm czy skrajny nacjonalizm i zaznaczamy, że ani my, jako ugrupowanie, ani większość pozostałych rodzimowierczych organizacji w Polsce, nie mamy nic wspólnego z tego typu zapatrywaniami. Współpraca z telewizją publiczną jaka jest każdy widzi na przykładzie tego filmu. Mówimy o jednym – o bogach, świętach, kontakcie i współgraniu z przyrodą, o kulturze, a oni wkleją w to, co im się podoba, nadając przy tym temu wydźwięk zupełnie mylny od stanu prawdziwego. Realizatorowi bardzo “dziękujemy” za jakąkolwiek możliwość dalszej współpracy.”

  • Mezamir pisze:

   Surya Namaskara – cykl 108 Powitań Słońca
   “Składam hołd słońcu, pozdrawiam Słońce, które daje nam życie, jest przyczyną wszystkich przemian, obdarza nas energią, ciepłem i światłem!” fakt jest faktem, że bez Słońca nie byłoby życia na Ziemi, a starożytni doskonale o tym wiedzieli!
   Pierwszych sześć pozycji symbolizuje znaki zodiaku północnej drogi Słońca czyli Uttarayanam, a ostatnich sześć symbolizuje południową drogę Słońca czyli Dakshinayanam. Razem mamy cykl roczny obiegu Słońca poprzez znaki zodiaku, pory roku i dwanaście solarnych miesięcy.
   Surya Namaskara to w istotny sposób ciąg dwunastu mantrycznych pozdrowień
   wobec dwunastu Adityas – Bogów Słońca,Swarożyców.
   Na zakończenie Surya Namaskara, po wykonaniu określonej ilości cykli praktyki recytuje się następującą mantrę znaną jako Tīrtha Mantra:
   “Tym, którzy pozdrawiają Słońce każdego dnia spełniają się pragnienia, wzrasta świadomość, siła, odwaga, oraz moc witalna.”
   (Fragmenty z książki Swami Lalitamohan Babadżi, Surya Namaskaram)

 9. Dawid56 pisze:

  I tak jest wszystko dość tajemnicze i trochę dziwne jesli chodzi o władztwa planet.Obecnie Saturn kojarzy sie ze starcem, czasem, ograniczeniami systemem i pierścieniami i władzą.Słońce to ja świadomość. król ,twórcza energia witalność.Satun rządzi Koziorożcem a Słońce Lwem .Moze kiedyś było odwrotnie i Saturn rzadził Lwem a Słońce Koziorożcem?

 10. Donnie Stone pisze:

  Święty Judo Tadeuszu, dziękuję za otrzymane za Twoim pośrednictwem łaski i proszę Cię w sprawie Bogu wiadomej,spraw, aby zło i matactwa, które się dokonują w Sądzie „w świetle prawa” nie miały racji bytu. Miej opiekę nad maluczkimi i skrzywdzonymi przez Sądy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s